Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Kelas Bil.Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 2 Dinamik 30 orang Gaya Hidup Sihat Tabiat Pemakanan 8 April 2013 0720 0820 (60 minit) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
1. Murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. 2. Murid dapat menyatakan perasaan terhadap topik yang dibincangkan 3. Murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca secara individu.

Fokus Utama

8.3 Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Fokus Sampingan

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Ilmu Nilai Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir

: : : : :

Fokus sampingan : 4.1 Aras 1(i) Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. Fokus sampingan: 5.3 Aras 1(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Kata Nama Am dan Kosa Kata


Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Moral Kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan diri.

Mengumpul dan mengelas.

Mencirikan, meramal, membuat inferens, mengkategori, menjana idea dan menerangkan sebab.

Kecerdasan Pelbagai Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

: : :

Interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik.


Murid sudah biasa makan makanan yang manis. Carta petikan.Kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja. dan benda maujud (makanan manis).

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Teka benda dalam kotak hitam. 1. Guru menyuruh murid mengedar kotak hitam antara satu sama lain diiringi muzik . 2. Murid yang memegang kotak ketika muzik berhenti disuruh menjawab soalan. 3. Guru mengaitkan tajuk pelajaran berdasarkan jawapan betul yang telah di teka oleh muridmurid tersebut.

CATATAN

SET INDUKSI (5 minit )

KB : Meneka BCB : mendengar aktif BBB : Kotak

LANGKAH 1 (10 minit )

1. Guru menyuruh beberapa orang murid membaca secara individu dan kelas berdasarkan buku teks. 2. Guru bersoaljawab bersama-sama murid berdasarkan topik pelajaran hari itu. 3. Guru menyuruh murid memilih jawapan yang betul berdasarkan petikan. 4. Murid akan bercerita tentang makanan kesukaan berdasarkan pengalaman masingmasing.

KB : mencirikan BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verbal-linguistik, interpersonal, emosi Nilai : Menghargai

LANGKAH 2 (15 minit )

1. Guru membaca soalan berdasarkan petikan yang dibaca . 2. Murid menjawab soalan yang dikemukan secara individu. 3. Dengan bimbingan guru murid yang lemah akan di beri peneguhan ketika cuba menjawab soalan. 4. Pertandingan pat-pat siku lipat (menjawab soalan secara individu)

KB : meramal dan membuat inferens BCB : mendengar aktif, memproses maklumat KP : verballinguistik, spatial, interpersonal, emosi, visual, kinestatik, naturalistic Nilai : kebebasan, kerjasama, syukur, kasih sayang BBM : Petikan

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

LANGKAH 3 (25 minit )

1. Guru menerang dan memberikan contohcontoh ayat tunggal dan ayat majmuk 1. 2.Guru memilih beberapa orang murid untuk membina ayat tunggal dan majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. 3. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja secara individu kepada semua murid. 4. Guru memberi bimbingan kepada murid yang kurang faham. . Penutup kognitif. 1. Guru menilai hasil kerja murid secara individu 2. Rumusan pelajaran hari ini. 3. Hasil kerja mereka akan ditampal di sudut bahasa. Penutup sosial 1. Guru memuji murid kerana memberikan kerjasama yang baik sewaktu aktiviti dijalankan.

KB : menjana idea, menerangkan sebab BCB : mengumpul dan memproses maklumat KP : intrapersonal, verbal-linguistik Nilai : kasih sayang, hormat, syukur, kerjasama, tanggungjawab BBB: Lembaran Kerja Penutup kognitif : - Membuat rumusan isi pelajaran Penutup Sosial : - Memberi pujian dan motivasi.

PENUTUP ( 5 Minit )

Carta petikan Arahan: lengkapkan carta petikan berikut berdasarkan jawapan yang diberi. manis, mengambil, mengurangkan, sihat, mengamalkan, makan Amalkan tabiat pemakanan yang _________.Kita dapat hidup dengan sihat jika kita __________ tabiat pemakanan yang baik. Kita perlu ______________ pengambilan makanan yang _____________seperti kek, coklat dan gulagula. Kurangkan juga________makanan yang masin dan banyak mengandungi lemak seperti makanan bergoreng dan bersantan. Kita juga hendaklah_________ makanan yang seimbang.

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

Lembaran kerja (1) Arahan: Bina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi. 1. mengurangkan ______________________________________________________________________ ________________ 2. mengamalkan ______________________________________________________________________ ________________ 3. mengambil ______________________________________________________________________ ________________

LEMBARAN KERJA (2) Arahan: Bina ayat majmuk daripada perkataan berikut. 1. sihat ______________________________________________________________________ ____________

2.

manis ______________________________________________________________________ ____________

3.

makan ______________________________________________________________________ ____________

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

GAMBAR (1) TABIAT PEMAKANAN

GAMBAR (2) TABIAT PEMAKANAN

TABIAT PEMAKANAN YANG BURUK Carta petikan Arahan: lengkapkan carta petikan berikut berdasarkan jawapan yang diberi. manis, mengambil, mengurangkan, sihat, mengamalkan, makan Amalkan tabiat pemakanan yang _________.Kita dapat hidup dengan sihat jika kita __________ tabiat pemakanan yang baik.Kita perlu ______________ pengambilan makanan yang _____________seperti kek, coklat dan gulagula.Kurangkan juga________makanan yang masin dan banyak mengandungi

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

ASK2202W

lemak seperti makanan bergoreng dan bersantan.Kita juga hendaklah_________ makanan yang seimbang.

Lembaran kerja Arahan: Bina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi. 1. mengurangkan ______________________________________________________________________ ________________ 2. mengamalkan ______________________________________________________________________ ________________ 3. mengambil ______________________________________________________________________ ________________

Arahan: Bina ayat majmuk daripada perkataan berikut. 4. sihat ______________________________________________________________________ ____________

5.

manis ______________________________________________________________________ ____________

6.

makan ______________________________________________________________________ ____________

Anda mungkin juga menyukai