Anda di halaman 1dari 1

Maful Bih

Maful Bih ialah isim manshub yang menjadi sasaran perbuatan (objek) maksudnya:maful bih menurut istilah ahli nahwu adalah isim manshub yang menjadi sasaran perbuatan pelaku ,seperti dalam contoh: 1. =Aku telah memukul Zaid

Keterangan:lafadz zaid menjadi maful bih ,karena menjadi sasaran perbuatan,yaitu memukul. 2. =Aku telah menunggang kuda Keterangan:lafadz kuda menjadi maful bih karena menjadi sasaran perbuatan,yaitu menunggang. Pembagian maful bih: 1.maful bih dhohir (yang nampak) 2.maful bih mudhmar(yang tersembunyi) Untuk maful bih dhohir sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal bab. Pembagian maful mudhmar: 1.Dhomir Muttasil(Menempel) Maful bih mudhmar muttasil ada 12 yaitu:

2.Dhomir Munfasil(Terpisah) Maful Bih Mudhmar Muttasil ada 12 yaitu: