SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 4. Kenali Budaya Malaysia Tajuk Kelas : 4 Arif Masa : 11.05 – 12.

05 tgh Bilangan Pelajar : 28 orang Nama Guru : ZAINAL ALIP Kaedah Ada √ Tiada 1 2 3 √ 4 5 6 √ 7 8 Catatan

: 4a Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia

A. OBJEKTIF PSK 1. Objektif Pengetahuan: 1.1 Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. 2. Objektif Kemahiran: 2.1 Mengenal pasti pelbagai warisan budaya Malaysia. 2.2 Mengekalkan warisan budaya Malaysia. 2.3 Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. 3. Objektif Nilai: 3.1 Menghormati kaum dan budaya lain. 3.2 Menunjukkan semangat kekitaan. B. LANGKAH PENGAJARAN 4. Set Induksi

√ √

√ √

√ 5. Kawalan Kelas √ 6. Gerak kerja Bertulis √ 7. Alat Bantuan Mengajar √ 8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Ulasan Pemerhatian :

Kaedah:

1. Permainan 2. Simulasi 3. Perbincangan 4. Pembelajaran Berasaskan Projek

6. 7. 8.

Bercerita Demonstrasi Penyoalan

1 Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin Negara. murid agak pasif. 8. Kawalan Kelas √ 6. Permainan 2. 2. 7. Set Induksi √ 5. Guru lebih kea rah pembelajaran secara tradisional. OBJEKTIF PSK 1. LANGKAH PENGAJARAN 4. Kaedah: 1. Objektif Pengetahuan: 1. Malaysia Negaraku tgh Tajuk : 5a Kenali sistem pemerintah kerajaan Malaysia Kelas : 5 Bestari Masa : 11. Ada √ Tiada 1 2 3 √ 4 5 6 √ 7 8 Catatan √ √ √ D.05 Bilangan Pelajar : 27 orang Nama Guru : HELMI SHARIS Kaedah C. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Buku Teks √ √ √ √ Ulasan Pemerhatian : Guru banyak menggunakan kaedah bercerita. Guru tidak menggunakan bahan yang ada di sekolah dengan sepenuhnya.5. Bercerita Demonstrasi Penyoalan .1 Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.1 Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. 3. Alat Bantuan Mengajar √ 8.05 – 12. Objektif Nilai: 3. Simulasi Perbincangan 6. Objektif Kemahiran: 2. Gerak kerja Bertulis √ 7. 2.2 Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. Pengajaran Luar Bilik Darjah SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 5.

4. Pengajaran Luar Bilik Darjah . Pembelajaran Berasaskan Projek 5.