SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 4. Kenali Budaya Malaysia Tajuk Kelas : 4 Arif Masa : 11.05 – 12.

05 tgh Bilangan Pelajar : 28 orang Nama Guru : ZAINAL ALIP Kaedah Ada √ Tiada 1 2 3 √ 4 5 6 √ 7 8 Catatan

: 4a Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia

A. OBJEKTIF PSK 1. Objektif Pengetahuan: 1.1 Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. 2. Objektif Kemahiran: 2.1 Mengenal pasti pelbagai warisan budaya Malaysia. 2.2 Mengekalkan warisan budaya Malaysia. 2.3 Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. 3. Objektif Nilai: 3.1 Menghormati kaum dan budaya lain. 3.2 Menunjukkan semangat kekitaan. B. LANGKAH PENGAJARAN 4. Set Induksi

√ √

√ √

√ 5. Kawalan Kelas √ 6. Gerak kerja Bertulis √ 7. Alat Bantuan Mengajar √ 8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Ulasan Pemerhatian :

Kaedah:

1. Permainan 2. Simulasi 3. Perbincangan 4. Pembelajaran Berasaskan Projek

6. 7. 8.

Bercerita Demonstrasi Penyoalan

OBJEKTIF PSK 1.1 Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin Negara. 2. Gerak kerja Bertulis √ 7. Alat Bantuan Mengajar √ 8. Malaysia Negaraku tgh Tajuk : 5a Kenali sistem pemerintah kerajaan Malaysia Kelas : 5 Bestari Masa : 11. Objektif Kemahiran: 2. Pengajaran Luar Bilik Darjah SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 5. 8. Objektif Pengetahuan: 1. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Buku Teks √ √ √ √ Ulasan Pemerhatian : Guru banyak menggunakan kaedah bercerita. murid agak pasif. Simulasi Perbincangan 6. 7. Kawalan Kelas √ 6.05 Bilangan Pelajar : 27 orang Nama Guru : HELMI SHARIS Kaedah C. Kaedah: 1. Ada √ Tiada 1 2 3 √ 4 5 6 √ 7 8 Catatan √ √ √ D.1 Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.05 – 12. LANGKAH PENGAJARAN 4.5. Bercerita Demonstrasi Penyoalan .1 Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. 3. Guru lebih kea rah pembelajaran secara tradisional. Set Induksi √ 5. Guru tidak menggunakan bahan yang ada di sekolah dengan sepenuhnya. Objektif Nilai: 3.2 Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. 2. Permainan 2.

Pengajaran Luar Bilik Darjah .4. Pembelajaran Berasaskan Projek 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful