Anda di halaman 1dari 199

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف باتك ايسهر يتاف KITABKITABKITABKITAB PATIPATIPATIPATI RAHSIARAHSIARAHSIARAHSIA Dihiasi

باتك

ايسهر يتاف

KITABKITABKITABKITAB PATIPATIPATIPATI RAHSIARAHSIARAHSIARAHSIA

Dihiasi dididi

DihiasiDihiasiDihiasi

di dalamnyadalamnyadalamnya

dalamnya namanamanama

nama AllahAllahAllah

Allah YangYangYang

Yang MahaMahaMaha

Maha BesarBesarBesar

Besar lagilagilagi

lagi MahaMahaMaha

Maha Tinggi,Tinggi,Tinggi,

Tinggi,

Kelebihan,Kelebihan,Kelebihan,Kelebihan, basmallah,basmallah,basmallah,basmallah, AlAl-AlAl--Fatihah,-Fatihah,Fatihah,Fatihah, AyatAyat-AyatAyat--ayat,-ayat,ayat,ayat,

HizibHizib-HizibHizib--hizib-hizibhizibhizib dandandandan lainlain-lainlain--lain.-lain.lain.lain.

SusunanSusunanSusunanSusunan

HajiHajiHajiHaji NikNikNikNik MahmudMahmudMahmudMahmud binbinbinbin IsmailIsmailIsmailIsmail

(Dato(Dato(Dato(Dato PerdanaPerdanaPerdanaPerdana MenteriMenteriMenteriMenteri PadukaPadukaPadukaPaduka Raja)Raja)Raja)Raja)

SSebuahSSebuahebuahebuah kitabkitabkitabkitab lama,lama,lama,lama, dditerjemahdditerjemahiterjemahiterjemah oleholeholeholeh

IIbIIbbnbnnunuuu NajibNajibNajibNajib AlAl-AlAl--Husaini-HusainiHusainiHusaini

((E((EEdEddidiisissisiii AAsAAssasaalall)l)))

1

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف KANDUNGAN KITAB PATI RAHSIA - Kata Aluan Dari Allahyarham Pengarang Haji Nik Mahmud bin

KANDUNGAN KITAB PATI RAHSIA

- Kata Aluan Dari Allahyarham Pengarang Haji Nik Mahmud bin Ismail

- Kata Aluan Dari Allahyarham Nik Ahmad Kamal bin Mahmud

- Kata Aluan Dari Penerjemah al-Muallij Mustaqim

- Nama Allah Yang Maha Besar Lagi Maha Tinggi

- Fadilat Al-Fatihah

- Fadilat "Qul huallahhu ahad"

- Kelebihan Surah Al-Ikhlas & An-Nas

- Fadilat Ayat Al-Kursi

- Ketika Yang Mustajab Berdoa

- Syarat-Syarat Dan Adab Berdoa

- "Ayat Lima"

- Kaifiat Bagi Mendapat Mimpi

- Hizbul Bahar

- Fadilat Dua Ayat Surah Baraah

- Fadilat Selawat

- Fadilat Surah "Inna Anzalna"

- Jalan Ilmu Nafas

- Ayat Tujuh

- Fadilat Surah "Inna A`taina Kalkausar"

- Fadilat Surah Wadhuha

- Fadilat Surah Alam Nasrah

- Fadilat Kalimah At-Tauhid

- Fadilat Yaasin

- Fadilat Surah Al-Waqiah

- Fadilat Surah Al-Mulk

- Hizbun Nashr atau Hizbul Qahar

- Nama-Nama Allah: Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Fattah

- Kerana Orang-orang Zalim

- Al-Haq

- Al-Latif

- Mahabbah "Bagi Mendatangkan Orang Yang Dikehendaki"

- Doa Nabi Isa Menghidupkan Orang Yang Mati

- Riadah Ayat Al-Kursi

- Bersahabat Dengan Jin Mukmim

- Riadah Surah Al-Jin

- Doa Membukakan Hati Seseorang Supaya Kasih Kepada Kita

- Riadah "Qul Huallah Hu Ahad"

- Riadah Ya Kariim Ya Rahim

2

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف - Khalwat Amalan Huruf Jim - Kelebihan Doa Birhatiah - Peringatan Mengamalkannya - Ayat

- Khalwat Amalan Huruf Jim

- Kelebihan Doa Birhatiah

- Peringatan Mengamalkannya

- Ayat Lima Belas

- Hizbul Birri

- Hizbun Nawawi

- Kaifiat Memberi Salam Kepada Qutbul Aqtab

- Kaifiat Memberi Salam Kepada Rijajul Ghaib

- Pihak Ada Padanya Rijajul Ghaib (Masa Peredaran Mereka Dari Satu Pihak Yang Lain)

- Faedah

- Faedah Yang Amat Mustajab

- Al-Malikul Quddus

- Syabshah Abu Riyah Ingat!! Ini kerana membaiki di antara laki bini, Jangan kamu perbuat lain daripada itu, takut olehmu akan Allah.

- Hari Ahad

- Hari Isnin

- Hari Selasa

- Hari Rabu

- Hari Khamis

- Hari Jumaat

- Hari Sabtu

- Hitungan Mengetahui Tabiat Seseorang Dengan Jalan Buruj Dan Bintang-bintang

- Bilangan Huruf-Huruf Alif, Ta Hingga Akhir

- Pasa Mengetahui Rahsia-rahsia Segala Huruf, Khadam-khadam Dan Khalwatnya.

- Rahsia Huruf Alif

- Rahsia Huruf Ba

- Rahsia Huruf Jim

- Rahsia Huruf Dal

- Rahsia Huruf Ha

- Rahsia Huruf Wau

- Rahsia Huruf Zai

- Rahsia Huruf Ho

- Rahsia Huruf Tho

- Rahsia Huruf Ya

- Rahsia Huruf Kaf

- Rahsia Huruf Lam

- Rahsia Huruf Mim

- Rahsia Huruf Nun

- Rahsia Huruf Sin

- Rahsia Huruf `Ain

3

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف - Rahsia Huruf Fa - Rahsia Huruf Shad - Rahsia Huruf Qaf - Rahsia

- Rahsia Huruf Fa

- Rahsia Huruf Shad

- Rahsia Huruf Qaf

- Rahsia Huruf Ra'

- Rahsia Huruf Syin

- Rahsia Huruf Ta

- Rahsia Huruf Tsa

- Rahsia Huruf Kha

- Rahsia Huruf Dzal

- Rahsia Huruf Dhad

- Rahsia Huruf Dzha

- Rahsia Huruf Ghain

- Pengenalan Khadam Hari-hari Yang Tujuh

- Kaifiat Berjumpa Dengan Jin-jin Dan Mendengar Suara Mereka Itu.

- Pada Mengetahui Huruf-huruf Ramal Tetapi Tidak Dinyatakan Garisan-garisan Rajahnya

- Faedah Yang Amat Besar Bagi Menyenangkan Hati

- Kaifiat Doa Zalzalah

- Faedah Bagi Memajukan Berjual Beli Dan Meluaskan Rezeki.

- Peraturan Mendapatkan Khadam-khadam

- Bagi Menghapuskan Cinta Berahi Kepada Siapa-siapa Pun.

- Khasiat Burung Belatuk Cerang

- Penyudahan

4

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ﱠ ﱠ ﱠ ﱠ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ

ﱠ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

ْ ْ ْ

ْ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ ﺑ ﺑ ﺑ ﺑ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ

Pujian bagi Tuhan Yang amat Murah lagi Maha Kaya cucuran rahmat sentosa ke atas nabi Muhammad galian segala rahsia, dan ke atas keluarga dan semua sahabat serta pengikut yang berbahagia.

Wa ba’du, apakala telah dikurnia oleh Tuhan Yang Maha Mulia menetapkan kitab yang bernama Pati Rahsia, saya dapati apa yang saya faham daripada kandungannya, sangat bersetuju dan berkebetulan dengan namanya dan kitab inilah setahu saya, julung karangan yang baru ditimbulkan ke alam Melayu dari lautan ilmu rahsia yang disimpan oleh Tuhan pada kejadianNya, maka tak payah lagi saya terangkan kelengkapan kitab kerana kezahirannya daripada Al-Mahtram Haji Nik Mahmud bin Ismail (Dato’ Perdana Menteri Paduka Raja kelantan) telah memadai dan mencukupi.

Ditulis oleh yang berharap patuh Tuhan Yang Karim, hamba yang fakir Muhammad Nur bin Ibrahim pada hari Rabu (buah) bulan Jamadil Thaniah bagi tahun (biji Pati Rahsia akan ditani lebih) yang bersamaan dengan (raya) bulan Mei bagi Tahun (patuh minum ilmu Pati rahsia)

Muhammad Nur 15.5.1946 - 14.6.1365

5

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Ke hadapan Majlis Dato’ Lela Jasa, Setiausaha Majlis Agama Islam Yang dengan kesejahteraannya

Ke hadapan Majlis Dato’ Lela Jasa, Setiausaha Majlis Agama Islam Yang dengan kesejahteraannya

Dato’ Dengan hormatnya saya kembarkan bersama-sama ini sebuah kitab yang bernama “Pati Rahsia’ harapkan majlis tolong sahkan kitab ini supaya boleh cap bagi pergunaan anak-anak negeri ini dan lain-lainnya.

Saya harap boleh dapat kebenaran ini tidak lewat 10 hari daripada tarikh ini dengan mendahului saya berbanyak-banyak terima kasih adanya.

Mahmud Ismail

Dato; Menteri Kelantan

Kota Bharu, Kelantan. Pada 28 hari bulan Mei 1946

6

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Bilangan (3) dalam MA 136/46 Kota Bharu, Kelantan. Pada 15 hari bulan Jun 1946

Bilangan (3) dalam MA 136/46

Kota Bharu, Kelantan. Pada 15 hari bulan Jun 1946

Kemudian majlis yang amat berhormat Dato; Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan, dengan beberapa maat kesejahteraannya.

Dato’

Adalah saya bagi pihak Majlis Agama dengan hormatnya memaklumkan kepada Dato’ bahawa surat Dato’ yang bertarikh pada 28 hari bulan Mei 1946 berkenaan dengan meminta majlis mengesahkan sebuah kitab Pati Rahsia kerana hendak di cop bagi pergunaan anak-anak negeri ini dan lain-lainnya itu telah sampai dan faham.

Maka saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa kitab yang tersebut itu sudahlah disahkan oleh Majlis Agama dan diampuni oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan pada 12 hari bulan Jun 1946 serta diluluskan Dato’ mengecopnya bagaimana maksud Dato; itu dan bersama- sama ini saya kembarkan balik naskhah kitab yang termaklum itu diharapkan Dato’ terima dengan selamatnya.

Dan lagi, saya bagi pihak Majlis Agama mengucapkan dengan sepenuh-penuh terima kasih kepada Dato’ yang telah berusaha pada menjalankan pekerjaan yang maha kebajikan bagi faedah orang Muslimin dan Muslimat itu, mudah-mudahan tuhan kabul jua maksud Dato’ itu, wassalam.

Disain oleh Raja Muda

Saya dengan hormatnya

Indera Putera

Yang Dipertua Majlis Agama islam

7

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ﱠ ﱠ ﱠ ﱠ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ

ﱠ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

ْ ْ ْ

ْ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ ﺑ ﺑ ﺑ ﺑ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ

Segala pujian itu bagi Tuhan Yang mempunyai Ehsan, rahmat dan selama di atas junjungan kita nabi Muhammad yang beramal dengan Al-Quran, dan di atas keluarganya, sahabatnya dan sekalian pengikutnya yang mempunyai irafan. Wa ba’du, maka dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah saya tetap akan kitab Pati Rahsia karangan bagi yang amat berhormat (Dato Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan) daripada awalnya hingga akhirnya - Maka saya dapati apa-apa kandungan yang saya faham itu sangatlah bersetuju dan berkenan.

Dan saya percaya ini kitab akan digunakan oleh yang ramai, betapa tidak? Kerana isinya sangat wangi dan rasanya sangat manis, maka tak payahlah saya menyifatkan kelebihan dan ketinggian kerana rahsia itu tak dapat disifatkan - bahkan memadailah namanya itu menyaksikan,

Katah Tarab Al-Aqdam Haji Muhammad Ali Solehuddin (Murid Tua bagi Al-Marhum Tuan Guru Kenali) Di Kota Bharu Kelantan pada hari Selasa 10 Syaaban 1365*

8

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ﱠ ﱠ ﱠ ﱠ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ

ﱠ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

ْ ْ ْ

ْ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ ﺑ ﺑ ﺑ ﺑ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ

Pujian bagi Allah tuhan Yang Menyusunkan Perkataan daripada kalimah dan huruf yang mengandungi bermacam-macam-macam rahsia dan menghinggakan tiap-tiap sesuatu itu kepada zatNya Yang Maha Suci, selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad yang mempunyai kelebihan yang bersinaran dan atas ahli dan sahabatnya yang amat tinggi kemuliaan.

(Amma ba’du) tatkala adalah tiap-tiap seseorang itu berlainan kehendak dan tujuannya bagi menyucikan diri dan menuntut segala hajat bawah segala cahaya bintang yang bergerak maka inilah sehidangan bermacam-macam ilmu daripada hantaran hukama dan ulama diterjemahkan daripada kitab Khuzbanah Al-Asrar, Syamsul Maarif, Mujarobat Ad-Dhairaby, Al-Fuyudhat Al- Ilahiyah, Al-Sarurbani dan lain-lainnya dan kami namakan Pati rahsia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniai manfaat dan kebajikan kepada lelaki dan perempuan pada dunia dan akhiratnya serta mengelokkan kesudahan segala pekerjaan kami dan melepaskan kami daripada kekejian dunia dan azab akhirat dan memulai kami dengan menyatakan bilangan nama Allah Yang maha Besar lagi Maha Tinggi kemudian kelebihan Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lainnya.

1 hari bulan Rejab 1363 Hijrah

Al-Haqir Mahmud bin Ismail Atas Bonggol Kota Bharu, Kelantan.

9

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Latar belakang Dato Paduka Raja Datuk Nik Mahmud - Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan

Latar belakang Dato Paduka Raja

Datuk Nik Mahmud - Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan NAMA lengkapnya ialah Nik Mahmud bin Haji Nik Ismail Qadhi bin Haji Mahmud bin Cik Seman. Beliau meninggal dunia pada 1384 Hijrah/1964 Masihi. Ibunya bernama Wan Aisyah binti Wan Utsman.

Ayahnya, Haji Nik Wan Ismail Qadhi bin Haji Nik Wan Mahmud adalah sahabat Syeikh Ahmad al-Fathani. Kedua-duanya adalah ulama besar. Oleh itu Nik Mahmud mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri di Kelantan.

Setelah ayahnya wafat pada 1315 Hijrah/1898 Masihi, dalam tahun itu juga ibunya Wan Aisyah membawa Nik Mahmud dan tiga orang anaknya yang lain ke Mekah. Nik Mahmud diserahkan pengurusannya kepada Syeikh Ahmad al-Fathani.

Oleh sebab ilmu-ilmu dalam bidang keislaman yang dipelajari oleh Nik Mahmud daripada ayahnya dipandang sudah memadai, maka al-Fathani hanya mendidik Nik Mahmud dalam bidang-bidang ilmu khusus, terutama ilmu pentadbiran dan siasah, serta diperlengkap lagi dengan ilmu pertahanan diri.

Pati Rahsia. Diselesaikan pada 1 Rejab 1363 Hijrah. Cetakan yang ketiga Haji Daud bin Haji Abu Bakar al-Ahmadi, 3296-B, Jalan Tengku Petra Semerak, Kota Bharu, Kelantan, 1389 Hijrah/1969 Masihi. Dicetak atas perbelanjaan Nik Ahmad Kamil (Datuk Seri Setia Raja) bin Nik Mahmud, dan dicetak atas kebenarannya. Ditandatangani oleh Raja Muda, Yang Dipertua Majlis Ugama Islam, Pejabat Majlis Ugama Islam Kelantan pada tarikh 15 Jun 1946 Masihi, bilangan (3) 136/46. Kandungannya mengupas ilmu hikmah menggunakan berbagai-bagai, isim, wirid, doa, dan lain-lain.

Di antara anak Datuk Nik Mahmud yang menjadi tokoh atau pembesar sama ada di Malaysia mahupun peringkat antarabangsa ialah Tan Sri Datuk Nik Ahmad Kamil (meninggal dunia 20 Disember 1977). Di antara anak Tan Sri Datuk Nik Ahmad Kamil pula ialah Tan Sri Datuk Nik Ibrahim Kamil, sekarang Pengerusi Southern Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur.

10

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف KATA ALUAN DARI AL-MUALLIJ MUSTAQIM ﱠ ﱠ ﱠ ﱠ َ َ َ َ ْ

KATA ALUAN DARI AL-MUALLIJ MUSTAQIM

ﱠ ﱠ ﱠ

َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ

ﱠ ﱠ ﱠ

ﱠ ﱠ ﱠ

ْ ْ ْ

ْ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ ﺑ ﺑ ﺑ ﺑ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ﻢﻴ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻦ ﻤ ﺣ ﺮﻟﺍ ﻪ ﻠﻟﺍ ﻢ ﺴ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ

Selawat dan salam buat junjungan nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarganya, sahabatnya, para tabiin, para aulia, para ulama dan guru-guru sekalian. Syukur ke hadrat Allah Taala kerana memberi masa dan ruang untuk saya siapkan buku terjemahan Pati Rahsia ini. Wa ba’du.

Sebelum membaca buku ini, bacalah kata aluan saya ini terlebih dahulu mudah-mudahan mengerti apa niat saya dan apa yang telah saya karangkan ini.

Di dalam buku ini banyak terkandung hadis daif dan palsu. Hadis daif boleh diamalkan menurut pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqolani tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Boleh digunakan untuk targhib dan fada'il amal. Tetapi tidak boleh digunakan sebagai hujah untuk hukum syarak dan aqidah seperti sifat-sifat Allah ia tidak boleh digunakan. syarat beramal menurut pendapat al-hafiz ibn hajar al-asqolani ialah:

1. Daif yang ada pada hadis itu adalah tidak keterlaluan.

2. Maksud yang terkandung di dalam hadis daif itu tidak bercanggah dengan kaedah umum agama Islam

3. Hendaklah berhati-hati ataupun ihtiyat dari sudut pegangan ketika beramal dengannya. Supaya

kita tidak bersalah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah, sedangkan hakikatnya ia bukan hadis atau bukan perkataan nabi.

Ada juga sebahagian hadis daif yang sampai kepada peringkat hadis maudhu (palsu). Mana- mana hadis daif yang sampai ke peringkat itu (maudhu) dilabelkan sebagai darjat hadis yang paling buruk. Para ulama bersikap tegas terhadap hadis daif tersebut (yang sampai kepada peringkat maudhu) pada penggunaannya terhadap sesuatu hukum. Malah haram untuk kita berpegang dan beramal dengan hadis maudhu. Walau bagaimanapun ada di kalangan para Ulama mengambil sikap yang lebih longgar dalam meriwayatkan hadis-hadis daif yang bersifat targhib (galakan) dan jua tarhib (menakut-nakutkan). Penerangan lebih jelas Abu al-Sheikh Ibn Hibban dalam kitabnya al-Nawaib meriwayatkan secara marfuk hadis Jabir yang menyebutkan:

11

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Buku ini diterbitkan sekadar untuk berkongsi ilmu dan pendedahan lanjut tentang apa yang terkandung

Buku ini diterbitkan sekadar untuk berkongsi ilmu dan pendedahan lanjut tentang apa yang terkandung di dalam kitab pati rahsia ini. Bukanlah tujuan mengutip untung duniawi, tetapi untuk perkongsian ilmu sahaja. Dihuraikan dengan lebih jelas serta dijelaskan sumber hadis, sumber doa dan sumber perawi. Bukanlah bermaksud ingin mencacatkan atau menuduh syirik atau mengkafirkan atau berkhilaf pendapat, tetapi pada dekad ini telah ramai yang mencari ilmu tanpa berguru di mana kesudahannya mendapat gila isim. Tidak tahu asal-usul, tidak berguru, bertaklid sesuka hati, bertambah ego dengan ilmu yang dimiliki dan bertegang urat menegakkan benang yang basah. Maka terhasillah buku ini fisabilillah dengan niat ikhlas untuk memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap kitab yang pernah diajar di pondok-pondok di Malaysia. Isi kandungan asal telah bercampur dengan isi huraian yang telah saya huraikan iaitu bagi membezakannya, tulisan isi kandungan asal tegak dan tulisan nota tambahan dalam berbentuk italik. Saya tidak menjadikan ulasan saya sebagai nota kaki kerana ia lebih mudah dan lebih mesra untuk dibaca.

Buku ini diterbitkan sebagai Edisi Asal kerana mereka yang pernah memiliki kitab syarah Pati Rahsia yang telah saya terbitkan pada tahun lepas membuat permintaan agar dapat mencetaknya dalam bentuk yang asal. Saya tidak bertanggungjawab di atas kerosakan jiwa, gila isim atau apa sahaja bentuk ritual syirik yang berlaku selepas buku ini diedarkan. Sekali lagi saya berpesan, di dalam kitab ini bukanlah ilmu yang betul dan hampir 98% mengandungi hadis maudhu serta dinilai sebagai mengandungi unsur yang boleh membawa ke arah syirik. Semoga Allah merahmati kalian, Insya Allah.

Al-Muallij Al-Quraisy Ibnu Najib Al-Husaini Masjid Tanah, Melaka. 28 Feb 2012

12

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف NAMA ALLAH YANG MAHA BESAR LAGI MAHA TINGGI Bahawasanya Allah ada mempunyai 3000 (tiga

NAMA ALLAH YANG MAHA BESAR LAGI MAHA TINGGI

Bahawasanya Allah

ALLAH YANG MAHA BESAR LAGI MAHA TINGGI Bahawasanya Allah ada mempunyai 3000 (tiga ribu) nama iaitu:

ada mempunyai 3000 (tiga ribu) nama iaitu:

(1) Sebanyak 1000 (seribu) nama – Allah Taala memberi ketahui kepada malaikat- malaikat sahaja.

(2) Sebanyak 1000 (seribu) nama – Allah taala memberi ketahui kepada Nabi-nabi sahaja.

(3) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Taurat.

(4) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Injil.

(5) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Zabur.

(6) Sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) nama tersebut di dalam Al-Quran.

Dan 1 (satu) nama khas tersimpan di dalam pengetahuan Allah

.
.
1 (satu) nama khas tersimpan di dalam pengetahuan Allah . Sekalian makna nama-nama Allah yang 3000

Sekalian makna nama-nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu ada terkandung di dalam ayat ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب dan jika siapa-siapa membaca ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب, nescaya mengurniai Allah kepadanya akan balasan pahala sebanyak pahala yang dikurniai kepada orang yang membaca sekalian nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu.

yang membaca sekalian nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu. Siapa-siapa banyak membaca : ‘ ميحرلا
yang membaca sekalian nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu. Siapa-siapa banyak membaca : ‘ ميحرلا

Siapa-siapa banyak membaca : ‘ميحرلا نمحرلا ﷲ مسبpada mana-mana perkara yang dihajati istimewa pula pada mendapatkan rezeki. Nescaya memudah Allah taala kepadanya dan mengurniai Allah taala hebat pada hati mereka-mereka yang memandang kepadanya.

Siapa-siapa membaca: ‘21–‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Dua Puluh Satu)- kali ketika hendak tidur terpeliharalah pada malam itu daripada Syaitan dan daripada kejahatan Manusia dan Jin dan daripada Kecurian dan Kebakaran, dan selamat daripada Mati Terkejut, dan terjauh daripada Bala’ dan Penyakit.

Jika dibaca : ‘100-‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seratus) – kali selama (7) tujuh hari berturut-turut pada mana-mana Penyakit ataupun pada orang yang kena Sihir nescaya sembuh orang itu daripada Sihir dan Penyakitnya.

Siapa-siapa banyak membaca : ‘ 113–‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seratus tiga Belas) – kali pada Jumaat ketika khatib di atas mimbar, kemudian berdoa’ bersama khatib, dan memohon daripada Allah Taala akan apa-apa hajat nescaya mengurniai Allah Taala apa-apa yang dipohonkan itu.

13

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Siapa-siapa banyak membaca : ‘ 313–‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Tiga ratus Tiga

Siapa-siapa banyak membaca : ‘ 313–‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Tiga ratus Tiga Belas) Kali ketika terbit matahari pada hari Ahad dengan keadaan menghadap Kiblat nescaya Mengurniai Allah Taala kepadanya rezeki yang tiada terhingga banyaknya.

Siapa-siapa banyak membaca : ‘ 787 – ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Tujuh Ratus Lapan Puluh Tujuh) kali dengan hati yang suci pada suatu perkara yang diredai akan dia oleh Allah Taala atau pada mencapai sesuatu hajat, atau hendak menjauhkan apa-apa bala’ nescaya dapat dan berhasil apa- apa yang dipohonkannya.

Dan yang terlebih elok dibaca : ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’–sebanyak 787 (Tujuh Ratus Lapan Puluh Tujuh) kali itu ialah dibaca ketika berpuasa di tempat yang suci (berkhalwat) selama (7) Tujuh Hari berturut-turut, kerana kaifiat yang seperti ini terlebih diharap akan dapat dengan segera apa- apa yang dihajati.

Siapa-siapa membaca : ‘ 2500 –‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Dua Ribu Lima Ratus) kali tiap-tiap lepas sembahyang Subuh, selama (40) empat puluh hari berturut-turut serta ingat kepada fadilat-fadilat (kelebihannya) nescaya dibuka Allah Taala akan hatinya mudah mengetahui ilmu-ilmu.

Siapa-siapa sentiasa membaca : ‘ 1500 –‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seribu Lima Ratus) kali pada tiap- tiap hari, nescaya dijadikan semua manusia bersetuju dengannya.

Siapa-siapa sentiasa membaca: ‘ 1000-‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seribu) kali pada tiap-tiap hari, mudahlah memperoleh apa-apa yang dikehendakinya.

Siapa-siapa membaca: ‘ 1000-‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seribu) kali pada tiap-tiap hari dan malam, terlepaslah daripada Bala’ dan Kesusahan.

Jika dibaca : ‘ 1000-‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Seribu) pada suatu mangkuk air hujan, kemudian diberi minum kepada orang yang bodoh ketika terbit matahari berturut-turut tujuh pagi, teranglah hatinya dan mudah ingat apa-apa yang dipelajarinya.

Siapa-siapa yang mengekalkan membaca : ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ketika memulai sesuatu pekerjaan atau ketika duduk, bangun, hendak berjalan, tidur, makan, mengambil wuduk, menulis, membaca dan lain-lainnya lagi, nescaya mempermudah Allah Taala baginya keluar nyawa ketika hendak mati dengan tidak merasai apa-apa kesakitan, dan fasih lidahnya menjawab apa-apa pertanyaan Munkar dan Nakir dan memperluas Allah Taala akan kuburnya dengan keadaan cahaya yang gilang gemilang, dan pada hari kiamat keluar dari kuburnya putih kulitnya dan bercahaya-cahaya dan dapatlah kebahagiaan dan kesenangan dan melalui titian dengan cepat seolah-olah seperti kilat lakunya masuk ke dalam syurga.

14

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Siapa-siapa puasa 3 hari berturut-turut mulai hari Rabu, Khamis, Jumaat, serta pergi ke masjid

Siapa-siapa puasa 3 hari berturut-turut mulai hari Rabu, Khamis, Jumaat, serta pergi ke masjid pada hari Jumaat dengan keadaan yang bersih dan bersedekah sekadar yang boleh, kemudian apabila selesai sembahyang Jumaat, berdoa dgn doa :

بيغلا ملاع وه هلا يذلا ميحرلا نمحرلا مسب كمساب كلأسا ىنا مهللا وه هلا ,ميحرلا نمحرلا مسب كمساب كلأساو ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو كلأساو ضر و تاومسلا هتمظع تء م يذلا مون و ةنس ﻩذخأت مويقلا ي لا هل تعضخو ﻩوجولا هل تنعوه هلا يذلا ميحرلا نمحرلا مسب كمساب نا ,نويعلا هنم تفرذ ,هتيشخ نم بولقلا تلجوو راصب هل تعشخو باقرلا (sebut apa yang dihajati) جاح يطعت ناو دمحم لا ى عو دمحم ى ع ي صت

Nescaya dimakbulkan akan hajatnya oleh Allah Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam. ertinya: “ Allah Taala tiada menolak permintaan orang yang berdoa’ yang dimulai denganميحرلا نمحرلا ﷲ مسب “.

Sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam. ertinya : siapa-siapa daripada kamu hendak menulis jadikanlah ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ pada awal tulisan kamu. Dan lagi sabdanya : siapa-siapa menulis ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ dengan tiada dihapus nescaya mengurniai Allah Taala kepada 1000 (seribu) kebajikan dan menghapuskan 1000 (seribu) kejahatan “.

Siapa menulis ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ dengan tulisan yang elok kerana memuliakan Allah Taala, nescaya mengampuni Allah Taala akan dosanya.

Siapa mengutip kertas yang ada padanya ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ kerana takut terkena pijak, nescaya mengurniai Allah Taala kepadanya masuk kumpulan al-Siddiqin.

Dan setengah daripada tanda-tanda kelebihan ‘ ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب ’ itu ialah surah-surah dalam Al-Quran dimulai dengannya.

Jika ditulis ‘21 – ‘ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Dua Puluh Satu) kali pada suatu kertas, kemudian diberi pakai kepada budak-budak kecil yang selalu terkejut ketika tidur, nescaya hilang penyakitnya itu.

15

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Siapa-siapa menulis ‘ 35 – ‘ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Tiga Puluh Lima) kali pada

Siapa-siapa menulis ‘35 ‘ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب (Tiga Puluh Lima) kali pada suatu kertas, kemudian digantungkan dalam rumah, terp eliharalah rumah itu daripada Syaitan, Jin dan diberi kepadanya

ya serta terjauh

berkat yang banyak, dan mem elihara oleh Allah akan hartanya dan usaha daripada kesusahan.

Siapa- siapa menulis ‘101 ‘ميح رلا نمحرلا ﷲ مسب (Seratus satu) kali pada kertas putih, kemudian tanamkan dalam kebun, nescay a subur tumbuh-tumbuhannya dan terpelihara daripada musuh- musuhnya. Walahu a'lam

**********

FADI LAT SURAH AL- FATIHAH (هحتاف)

Sabda Rasulullah :

Ertinya: "Sesiapa membaca Al -Fatihah nescaya mendapat pahala baginya s eumpama pahala orang yang membaca tujuh kali At Taurat, Al Injil, Az Zabur, Al Quran dan Suhuf (Idris dan Ibrahim)"

Injil, Az Zabur, Al Quran dan Suhuf (Idris dan Ibrahim)" Dan tiap-tiap satu huruf yang di

Dan tiap-tiap satu huruf yang di bacanya itu dikurniakan kepadanya satu darjah di dalam syurga yang luasnya seumpama peranta raan Bumi dengan Langit.

Sabda Rasulullah .:

Ertinya: "Demi Allah sanya Al -Fatihah itu ialah 'Al Sab'ul masyaani ' dan Q uran yang maha besar yang dikurniakan Allah Su ubhanahu Wa Taala kepada aku dan tidak ada dalam At Taurat, Al Injil, Az-Zabur dan Quran ya ng serupa dengannya."

Al Injil, Az-Zabur dan Quran ya ng serupa dengannya." Al-Fatihah sunat dibaca pada ti ap-tiap kali

Al-Fatihah sunat dibaca pada ti ap-tiap kali hadir di masjid sebelum keluar da ripadanya, Sabda Rasulullah . ertinya: " Barang -barang yang dikeluarkan daripada harta perbe ndaharaan 'Arasy ialah empat perkara iaitu: Al-Fa tihah, Ayat Kursi, dua ayat yang penghabisan s urah Al Baqarah (285-286) dan surah Al-Kauthar. "

s urah Al Baqarah (285-286) dan surah Al-Kauthar. " Pahala orang yang membaca A l-Fatihah setimbang

Pahala orang yang membaca A l-Fatihah setimbang dengan pahala orang yan g membaca dua pertiga(2/3) Al-Quran.

Sabda Rasulullah

"Yang terlebih afdal dalam Al-Q uran ialah ' َ م ـ ع لٱ ب

dalam Al-Q uran ialah ' َ م ـ ع لٱ ب . ertinya: َ ٰ ل

. ertinya:

َ ٰ

ل

َ

ۡ

ن

ِ

ّ

ِ ر ه ِ ل

ِ

َ

ل

Sesiapa membaca Al-Fatihah da n " ٌ ح َ ه للٱ و ه ل ق ",

َ

د

أ

ُ

َ

ُ

ۡ

ُ

ُ

د م ۡ ح َ لٱ '

ۡ

16

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف nescaya sejahteralah daripada se kalian bencana yang lain selain daripada mati. Sunat melafazkan

nescaya sejahteralah daripada se kalian bencana yang lain selain daripada mati.

Sunat melafazkan 'Amin' ketika lepas membaca Al-Fatihah sama ada Al-Fatih ah yang kita baca sendiri atau Al-Fatihah yang ima n baca.

Sabda rasulullah . ertinya: "

kamu baca amin nescaya diperke nankan permintaan kamu."

kamu baca amin nescaya diperke nankan permintaan kamu." Apabila selesai iman daripada membaca Al-F atihah hendaklah

Apabila selesai iman daripada membaca Al-F atihah hendaklah

Hadis Rasulullah .:

"Pada suatu masa sedang rasulu llah . bersama dengan Abu Zaid berjalan pa da suatu jalan di Madinah tiba-tiba kedengaran s uara seorang lelaki sedang membaca Al-Fatih ah lalu nabi . bersabda: "Kita berhenti dengark an Al-Fatihah ini hingga sempurna bacaannya."

dengark an Al-Fatihah ini hingga sempurna bacaannya." Sabda Rasulullah . ertinya: " Sesiapa membaca Al-Fatihah
dengark an Al-Fatihah ini hingga sempurna bacaannya." Sabda Rasulullah . ertinya: " Sesiapa membaca Al-Fatihah
dengark an Al-Fatihah ini hingga sempurna bacaannya." Sabda Rasulullah . ertinya: " Sesiapa membaca Al-Fatihah

Sabda Rasulullah . ertinya: " Sesiapa membaca Al-Fatihah maka mendapa t pahala baginya seumpama pahala orang yang m embaca Al-Injil, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Qu ran dan tiap-tiap satu ayat yang dibacanya itu ba ginya pahala seumpama menyedekahkan beber apa banyak emas

api neraka dan

kerana fiisabilillah dan terpel ihara tubuhnya daripada masuk ke dalam

kemudiannya daripada Nabi iala h orang yang terlebih kaya daripada orang-oran g yang masuk ke dalam syurga."

kaya daripada orang-oran g yang masuk ke dalam syurga." Sabda Rasulullah . ertinya: " Pada malam

Sabda Rasulullah . ertinya: " Pada malam dibawaku daripada Baitullah ke

ketika ku berhenti di 'Arasy dan mutiara dan yakut, kemudian ku

yang tersebut, supaya dikurniaka n kepada umatku,

ku yang tersebut, supaya dikurniaka n kepada umatku, Baitulmuqaddis, aku nampak Al-Fatihah dan sekalian Quran t

Baitulmuqaddis,

aku nampak Al-Fatihah dan sekalian Quran t ertulis pada Lauh

akan dua perkara

pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala

Firman Allah Subhanahu Wa Ta ala :

"Dua perkara yang tersebut Aku berikanlah kepada engkau dan umat engkau."

Kemudian aku bertanya pulak:

"Apa pahala orang yang memba ca Al-Fatihah dan apa pahala orang yang memb aca Quran." Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala :

"Wahai Muhammad, Al-Fatihah itu ada mengandungi tujuh ayat, maka aku ha ramkan-tutupkan

atas orang yang membacanya tu juh pintu api neraka jahanam, dan orang yang membaca Quran

aku berikan kepadanya pahala d engan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya itu, daripada tanaman syurga yang m empunyai beberapa banyak nikmat."

satu pohon kayu

Siapa-siapa yang membaca Al-F atihah, nescaya adalah tiap-tiap satu ayat daripa da Al-Fatihah itu mendinding baginya daripada ne raka jahanam.

Siapa-siapa yang di dalam bilang an masuk neraka,

17

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف jika anaknya ada membaca ' َ م ع ٱ ب ن ِ ل ّ

jika anaknya ada membaca ' َ م ع ٱ ب

ن

ِ

ل

ّ

َ

ِ ر ِ

ل

ه

ل َ ـ ٰ َ

ۡ

ِ د ُ م ۡ ح َ لٱ ' nescaya diberhentikan azabnya sel ama 40 hari.

ل

ۡ

Siapa-siapa membaca sepuluh sepuluh perkara iaitu:

perkara yang disebut di bawah ini nescaya s ejahtera daripada

1. Surah Al-Fatihah- Menegahka n daripada kemurkaan Tuhan.

2. Surah Yaasin- Menegahkan d ahaga pada hari kiamat.

3. Surah Ad Dhukhan- menegah kan huru-hara pada hari kiamat.

4. surah Al Waqi'ah- menegahka n daripada fakir.

5. Surah Al Mulk- Menegahkan daripada seksa kubur.

6. Surah Al Kauthar- menegahka n daripada perkelahian.

7. Surah Al-Kafirun- menegahka n daripada mati kafir.

8. Surah Al-Ikhlas- menegahkan daripada menjadi munafik.

9. Surah Al-Falaq- menegahkan daripada kena penjara.

10.Surah An-nisaa'- menegahkan

daripada waswas.

penjara. 10.Surah An-nisaa'- menegahkan daripada waswas. Sabda Rasulullah . ertinya: "s esiapa membaca Al-Fatihah

Sabda Rasulullah . ertinya: "s esiapa membaca Al-Fatihah dan surah Al-ikhla s, ketika kembali ke rumah, nescaya terjauh dari p ada fakir-papa dan dapat kebajikan rumahnya b eberapa banyak."

Jika dibaca Al-Fatihah empat pu luh satu kali (41) dengan mewasalkan (menyam bungkan) ' ٱ

dan dihembuskan kepada orang

ِ

sakit nescaya sembuh penyakitnya itu.

م

ِ

ۡ

س ب '

ِ

Siapa-siapa sentiasa membaca

sembahyang sunat subuh deng an sembahyang subuh nescaya terlepas daripa da hutang, sihat

Al-Fatihah empat puluh satu kali (41) pa da masa antara

tubuhnya dan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala akan dia kekayaan dan k emuliaan.

Siapa-siapa sentiasa membaca A l-Fatihah empat puluh satu kali (41) pada mata orang yang sakit ketika antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang subuh selama 40 h ari berturut-turut akan sembuh sakit matanya itu.

Sesiapa membaca Al-Fatihah tu juh kali (7) pada suatu penyakit dengan mele akkan tangan ke atas tempat sakit itu dan berdoa:

ن م ن ك ا

ْ

ِ

ِ

ْ

ِ

ِ

َ

ْ

َْ

ك را ا

َ

َ

ب

َ

ُْ

ح م ك ِ ب ِ

م ﱠ

د

ِ

َ

ّ

ي

ُ

َ

َ

ن ة و ع د ش ح ف و د ج أ ا م

ْ

َ

ُ

ِ

َ

ب

ه

ِ

َ

ك د ع

ن

َ

ْ

َ

ْ

ُ

َ

ِ

َ

ُ

َ

ِ

tujuh kali nescaya sembuh penya kitnya.

ُ

ّ َ

َ

ء و س ع ب ه ذ م لل ا

َ

ْ

ْ

ِ

ْ

َ

ُ

ه

ْ

َ

أ

Siapa-siapa membaca Al-Fatih ah pada pagi-pagi dan dihembuskan pada t angan kemudian disapukan pada muka dan perut nescaya tiada merasai dahaga dan lapar pada ha ri itu.

18

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Jika ditulis Al-Fatihah pada suatu mangkuk yang bersih dan dihapuskan tulisan itu dengan air

Jika ditulis Al-Fatihah pada suatu mangkuk yang bersih dan dihapuskan tulisan itu dengan air kemudian diberi minum kepada orang yang sakit atau disapukan pada sekalian badannya satu kali ataupun pada tempat yang sakit sahaja, tiga kali dan berdoa:

ي اع ا تناف فاع مهللا ي اكلا تناف يفكا مهللا ي اشلا تناف يفشا مهللا

Nescaya sembuh penyakit itu.

Jika ditulis Al-Fatihah dengan za’faran pada suatu bejana yang bersih kemudian dimasukkan dengan air mawar dan beri minum kepada orang yang benak selama tujuh hari berturut, teranglah hatinya.

Siapa-siapa sentiasa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap hari dan malam, hilanglah pemalasnya dan diperbaiki Allah Subhanahu Wa Taala akan kelakuannya zahir dan batin.

Siapa-siapa membaca Al-Fatihah 40 (empat puluh) kali dengan kaifiat yang di bawah ini, nescaya dapat apa-apa yang dihajatinya iaitu:

Baca Al-Fatihah lepas selesai daripada sembahyang maghrib dan sunat maghrib sebelum beralih dari tempat sembahyang itu, manakala selesai daripada membaca Al-Fatihah bermohon daripada Allah Taala apa-apa yang dihajati dan baca:

لاق ا نع ي اك كمركو. ؤس هحتافلا قحب فكا لاؤسلا نع ي اك كملع لا

ي مض ي ام لصحو اقم هحتافلا قحب مركأ

Siapa-siapa membaca Al-Fatihah dengan keadaan berwuduk 70 kali kemudian dihembuskan pada air yang bersih dan minum air itu pada tiap-tiap hari selama tujuh hari, mengurniai Allah Taala kepadanya ilmu hikmah dan kecerdikan dan bersihkan hatinya daripada perkara-perkara yang fasid (fasad)

Jika engkau hendak memperbaiki antara dua orang laki isteri atau dua yang bersaudara, tulislah Al-Fatihah menurut aturan yang tersebut di bawah ini:

ةعاط ةن ف نبا ن ف دمحي

َ

ْ

َ

ن ِ ا ع لا

َ

ّ

َ

ب

ّ

لل

ِ ر ِ

ه

ْ

م ْ ح َ لا

د

ُ

مي ح رلا

ِ

ِ

نم ح رلا ِ

ْ

ِ

ْ

م

ِ

س ب

ِ

تنب ةن فل ةن ف نبا ن ف محري- ميحرلا نمحرلا- ةفيرشلا باتكلا ةحتافلو ى اعت

ةن ف نب ن ف كلتما - نيدلا موي كلام- ةفيرشلا ةحتافلو ى اعت ةعاط ةن ف

19

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ةحتافلو ى اعت ةعاط ةقفشو ةمحرو ةفءارو ةيدوبع

ةحتافلو ى اعت ةعاط ةقفشو ةمحرو ةفءارو ةيدوبع ك تما ةن ف تنب ةن فل رسبو اب ةن ف نبا ن ف ناعتسا- ن عتسن كاياو دبعن كايا- ةفيرشلا باتكلا هعاط ارهجو ارسو ابهرو ابغر هيعطي نا ةن ف نبا ن ف ى ع ةفيرشلا باتكلا ةحتاف ى و ةفيرشلا ةحتافلا رسبو هيلع اب ناعتساو ,لاوق و لاعف ى ابقاو هل هبحمو ن فل ةن ف نب ن ف ماقتساو ىدتها ميقتس ا طارصلا اندها - هتدارا تحت هل لاثتم ةعاط عوجر غ نم هلوق ى اعوضخو اعمسو ةيدوبعو ةبحمو ةماقتسا ةن ف نب نب ن فل ةن ف نبا ن ف معنا م لع تمعنا نيذلا طارص- ةفيرشلا ةحتافلا رسلو ى اعت ةبحم ةفيرشلا باتكلا ةحتافلو ى اعت ةعاط ﻩوجري امو هنم بلطي ام عيمجب ةن ف لغ نم مهرودص ى ام انعزنو ن ما ن لاضلا و م لع بوضغ ا غ- ةمحرو ةقفشو ﷲ نكلو م ولق ن ب تفلا ام اعيمج ضر ى ام تقفنا ول ن لباقتم ررس ى ع اناوخا ميكح زيزع هنا م يب فلا

Tuliskan (ةن ف نب ن فل ةن ف نبا ن ف) itu hendaklah tulis dengan nama dua orang yang dimaksudkan itu

dan nama ibu keduanya seumpama Ahmad bin Fatimah li-Zainab binti A’isyah atau Ahmad bin Fatimah li-Osman bin A’isyah

Kaifiat menulisnya:

1. Orang yang menulisnya itu hendaklah suci daripada hadas.

2. Tulislah dengan za’faran, air mawar dan kasturi.

3. Ketika menulis hendaklah cucukkan pertengahan pada sebatang jarum yang berlubang dan

gantungkanlah pada tempat angin yang bertiup kepada pihak orang yang dimaksudkan nescaya sampailah maksudnya dengan segera.

Dan lagi siapa hendak memperbaiki antara dua orang laki isteri atau dua yang bersaudara atau sahabat, buatlah bagaimana yang tersebut di bawah ini:

1. Ambil seurat benang daripada kedua-dua mereka yang dikehendaki bagi membaikkan antara

keduanya.

20

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف 2. Pintal kedua benang itu dan b aca padanya 7 kali: ﱠ للا ﱠ

2. Pintal kedua benang itu dan b aca padanya 7 kali:

للا

َ

ة م ع ن او

ُ

ْ

َ

ً

نا و خ

َ

ُ

ْ

ر ك ذا و او

ُ

َ

ق ر ف

َ

و

َ

ا

َ ﱡ

َ

د

أا

َ

ي

ْ

ن

ِ

*

ْ

ا

ُ

إ ه ِ

ْ

َ

ِ

ْ

ِ

َ َ

ع م ك م ر ك أ ن إ

ِ

َ

ا

ً

عي م ج ه

ِ

َ

ِ

ْ

ن

ِ

ُ

ِ

ْ

ُ

َ

ْ

َ

ْ

َ

ت َ

للا ل ب ح ب او

َ

م ص عا و

ً

ح رلا ِ

ْ

ه

ِ

َ

ن إ سا

ُ

ا

ِ

ُ

ت ْ َ

ْ

ِ

َ

َ

َ

ُ

ُ ُ

َ

ْ

ِ

ت

َ

ْ َ

َ

*

ِ

َ

مي ح رلا

ِ

َ

ْ

نم

أ

ِ

ْ

ْ

ُ

ْ

ْ

م س ب

ِ

ْ

َ

ْ

َ َ

ِ

نلا

ْ

ِ

ُ

ِ

ُ

و

ِ

ْ

ُ

ُ

ِ

ْ

َ

ت م ع ب م ت ح ب ص أ َ ف م ك بو ل ق ن ب ف ل أ َ ف ءا د ع َ م ن

ُ

ُ

ت ك ذ إ م ك ي ل ع

م كا ق أ ه للا

ْ

َ

ِ

ْ

ُ

َ

ْ

َ

َ

و ن أ ُ و ر َ

َ

َ

ْ

َ

ٍ

ب

فلا مهللا .

ٌ

َ

ف را ع ل ل ئا ب ق

او

فلا امك

َ

َ

ت

ِ

َ

ِ

َ

و ا

َ

ً

بو ع ش م كا ن ل ع ج

ك ذ ن م م كا ن ق ل خ

ِ

ْ

َ

ِ

َ

خ

ٌ

مي ع ه للا

ل

ِ

َ

َ

ن

إ

ِ

امكو ,نوراهو وم ن ب ت

دمحمو ى كلا ةجيدخ ن بو م سلا ام لع ليئاكيمو ليئا ج ن ب تفلا

امك ن ب تفلا

. ام ع ر تر ا

ى عو ءارهزلا ةمطاف ن بو ملسو هيلع ﷲ ى ص لوسر

ٌ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ ً َ َ ّ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
ً
َ
َ ّ
َ
ً َ
َ
َ
َ
ت با ث ا ل
ه ص أ
ة
ٍ
ب َ ّ
ي
ط
ة ر ج ش ك
ة
ب
ي
ط
ة م ك
ل
ث
م
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ َ
ّ
ْ
َ
َ
م ه ع ل
ل
سا نل ل
ِ
لا م
ث
ه
للا ﱠ
ب
ر ض و ا
ي
ر
ن
إ
ب
ِ
ِ
ن
ح
ِ
ِ ذ ِ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
نو ر ك ذ ت ي

ن ب فلا

ت

ءا

ِ

َ

م

مهللا كلذكو

سلا ي ِ

و

ُ

َ

ُ

أ ي ِ ؤ ْ ت ُ *

ل ك ا ه ك

َ ُ

ل

َ

ا ه ع ر ف و

َ

ُ

ْ

َ

Doa ini ada ijazah dari As-Sayid Baqir Al-Hasyimi, sebagaimana dalam bukuny a iaitu At-Tuhfat Al-Hashimiah fi Mujarobat Al- Atarah Az-Zakiah (ةيكزلا ةرتعلا تابرجم يف ةيمشاھ لا ةفحتلا) Cuma di dalam versi Kitab Pati Rahsia ag ak berbeza sedikit iaitu penambahan doa kalim ah toyyibah yang boleh ditemui dalam gerakan Ikh wanul Muslimun, Mesir (Surah Ibrahim:24-25)

kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu

bercerai berai, dan ingatlah aka n ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Alla h mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kam u kerana ni`mat Allah, orang-orang yang bers audara;.(Ali-`Imraan:103) Hai manusia, sesu ngguhnya Kami menciptakan kamu dari seora ng laki-laki dan seorang perempuan dan m enjadikan kamu

berbangsa-bangsa dan bersuku-s uku supaya kamu saling kenal-mengenal. Ses ungguhnya orang

Maksudnya: Dan berpeganglah

yang paling mulia diantara kam u disisi Allah ialah orang yang paling taqw a diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Me ngetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuraat:0 13) Ya Tuhanku,

seperti bersatu antara Musa dan Harun, d an juga satukan

bersama-sama seperti bersatuny a antara Mikail dan Jibril a.s, dan antara Kh adijah Al-Kubro

Fatimah Zahrah dengan Ali Mutadha Radialla huanhu serta Ya

perumpamaan kalimat yang baik se perti pohon yang

baik, akarnya teguh dan cabang nya (menjulang) ke langit, pohon itu memberik an buahnya pada

setiap musim dengan seizin Tu hannya. Allah membuat perumpamaan-perump amaan itu untuk manusia supaya mereka selalu in gat. (Ibrahim:24-25)

satukan antara

dan

mereka selalu in gat. (Ibrahim:24-25) satukan antara dan dengan Muhammad , antara Tuhanku, satukan antara dan

dengan Muhammad , antara Tuhanku, satukan antara

dan

21

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Pada tanda titik-titik itu hendaklah sebut nama kedua orang yang dimaksud serta nama ibunya

Pada tanda titik-titik itu hendaklah sebut nama kedua orang yang dimaksud serta nama ibunya umpama: Husain bin Fatimah wa Uthman bin Zainab.

3. Tiap-tiap kali habis baca doa yang tersebut, simpullah benang itu sekali.

4. Kemudian beri pakai salah seorang daripada keduanya nescaya mereka itu akan berbaik-baik

dan berkasih-kasihan.

Asal Al-Fatihah yang tersebut di bawah ini ialah seorang alim dapat di Madinah Al- Munawwarah dengan tiada mempunyai ijazah, tak berapa lama ia bermimpi berjumpa dengan sayidina Ali lalu dikucupnya tangan sayidina Ali dan meminta ijazah kepadanya, kemudian di khabarkan mimpinya kepada Syaikh Muhammad Sanusi Al-maghribi lalu jawabnya, ijazah yang seperti itu memadailah dan ambilkanlah olehmu akan Al-Fatihah yang engkau dapat itu:

ليئاقور اي بجأ ، مويقاي ي اي ،

َ

ْ

َ

ن ِ ا ع لا

َ

ّ

َ

ب

ّ

لل

ِ ر ِ

ه

ْ

م ْ ح َ لا

د

ُ

مي ح رلا

ِ

ِ

نم ح رلا ِ

ْ

ِ

ً

اعيطم اعيمس

ً

، تايلفسلاو تايولعلا نم تايناحورلا تاقولخ ا عيمجبولق ي

ْ

م

ِ

س ب

ِ

ّ

خسو

ر

مئاوقلاب لكو ا دجبأ كل ا قحبو مويقلا ي لا قحبو ن اعلا بر دمحلا قحب

ّ

ر خسو

ليئا ج اي بجأ ، فوطعاي فوؤراي ميحراي نمحراي ، ميحرلا نمحرلا ، ةيشرعلا

قحب اعيط م اعيمس

، ةيشرعلا مئاوقلاب لكو ا حدوه كل ا قحبو فوطعلا فوؤرلا قحبو ميحرلا نمحرلا

، تايلفسلاو تايولعلا نم تايناحورلا تاقولخ ا عيمج بولق ي

ً

ً

تاقولخ ا عيمج بولق ي

ّ

ر خسو

، ليئامساي بجأ ، بولقلا بلقماي ، نيدلا موي كلام

قحبو نيدلا موي كلام قحب اعيطم اعيمس

ً

ً

، تايلفسلاو تايولعلا نم تايناحورلا

، ن عتسن كايإو دبعن كايإ ، ةيشرعلا مئاوقلاب لكو ا لكيط كل ا قحبو بولقلا بلقم

تاقولخ ا عيمج بولق ي

ّ

ر خسو

ليئاكيم اي بجأ، ناعتسم اي بيرق اي عيرساي

ن عتسن كايإو دبعن كايإ قحب اعيطم اعيمس تايلفسلاو تايولعلا نم تايناحورلا

طارصلا اندهإ ، ةيشرعلا مئاوقلاب لكو ا عسلنم كل ا قحبو بيرقلا عيرسلا قحبو

ً

ً

تاقولخ ا عيمج بولق ي

ّ

ر خسو

ليفارسإاي بجأ ، ردتقم اي رداق اي ، ميقتس ا

22

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ، ميقتس ا طارصلا اندهإ ً قحب اعيطم اعيمس ً تايلفسلاو

، ميقتس ا طارصلا اندهإ

ً

قحب اعيطم

اعيمس ً تايلفسلاو تايولعلا ن م تايناحورلا

م لع بوضغ ا غ ةيشرعل ا مئاوقلاب لكو ا رقصف كل ا قحب و ردتق ا رداقلا قحبو

تاقولخ ا عيمج بولق ي ر

خسو ليئارزع اي بجأ ، زيزعاي مئاقاي ،

ّ

ن لاضلا و

و م لع بوضغ ا غ ق حب اعيطم اعيمس تايلفسلاو تايولعلا نم تايناحورلا

ً

ً

ةيشرعلا مئاوقلاب لكو ا غظضذ كل ا قحبو زيزعلا مئاقلا قحبو ،

ن لاضلا

ي و تارطق راحب ي و ، تا غ ن ضر ي و ، تارود تاوامسلا ي

سيل هنإ مهللا

و تاظحل نويعلا ي و ، ت

اكرح دابعلا ي و تاقرو راجش ي و ،

تاردم لابجلا

ككلم ي و ت د كيلعو ت ادهاش كلو تافراع كتموميدب إ تاوطخ

سافن ي

، يبوولطم ي

ً

اعيطم اعيمس

ً

ّ

خس،

ر

تاوام سلا لهأو ضر لهأ ا

ّ

تر

خس

لا ةردقل ابف ، تارخسم

،تايلفسلاو

تايولعلا نم تايناحورلا تاقولخ ا عيمج

بولق ي

ّ

خسو

ر

ريدق ء لك ى ع

كنإ ، ن اعلا براي ن عمجأ هلآو دمحم ق حب “

Maka siapa sentiasa membaca

nescaya dapat apa-apa yang dih ajatinya dan terjauh daripada bala dunia akhira t dan lembut hati sekalian manusia menurut kepad anya.

tiap-tiap malam

Al-Fatihah yang tersebut itu satu kali pada

Jika dibaca Al-Fatihah yang ter sebut dengan kaifiat yang di bawah ini, nesca ya dapat apa-apa perkara yang di citanya iaitu:

Berwuduk dan bersih sekalian a nggotanya dan pakaian kemudian sembahyang sunat dua rakaat, lepas sembahyang baca istighfar tujuh puluh kali dan berselawat kepada nabi 70 kali, bacalah Al- Fatihah yang tersebut dan kemud ian penuhkan apa-apa yang engkau kehendaki.

Siapa-siapa membaca Al-Fatiha h tujuh kali, surah al-ikhlas tujuh kali, surah a l-falaq tujuh kali

dan surah an-nas tujuh kali

lepas dari pada sembahyang Jumaat seb elum mengubah

kedudukannya nescaya diampun i akan dosanya.

Ibnu Abbas ra. bercerita: Pada

suara dari atas, maka ia mengan gkat kepalanya dan berkata: ini sebuah pintu di langit, pada hari

23

suatu ketika Jibrail berada di sisi Nabi . ti ba-tiba terdengar

pada hari 23 suatu ketika Jibrail berada di sisi Nabi . ti ba-tiba terdengar Al-M uallij

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف ini dibuka, dan turun seorang m alaikat, memberi salam dan berkata:"(Bergembi ralah dengan dua

ini dibuka, dan turun seorang m alaikat, memberi salam dan berkata:"(Bergembi ralah dengan dua

cahaya penerangan yang diberi kan oleh Allah kepadamu, dan belum pernah

seseorang Nabi sebelum kamu,

diberikan kepada

iaitu: Fatihul kitab dan akhir surah Al-Baqara h. Tiada engkau

membaca suatu huruf daripadan ya, melainkan pasti permintaanmu di beri)." (Sa hih Muslim)

Al-Syahid Hasan al-Banna dala m risalahnya – Mukadimah fi al-Tafsir – berk ata: “Tiada syak siapa yang tadabbur Al-Fatiha h yang mulia ini pasti dapat melihat kaya nya makna dan keindahannya serta keserasianny a, antara lain dapat dilimpahi cahaya pada hatin ya.”

Al-Syahid Syed Qutub dalam ta fsirnya – Fi Zilal al-Quran antara lain berkata : “Sesungguhnya

surah ini mengandungi inti pati

kepada Ilahi yang diisyaratka n daripada hikmah pemilihan surah ini pa da setiap rakaat sembahyang.”

aqidah Islamiyyah Tasawur Islami, perasaan dan harapan doa

Al-Syeikh Abdul Rahman Ha bannakah al-Midani di dalam kitabnya Ma ’arij al-Tafakkur

diimani hamba- n Allah terhadap

hambanya beribadat dan bergan tung kepadanya tanpa sekatan dengan yang lai n, ketiga, agama pilihan Allah bagi hamba-hamba Nya yang diuji hanya sirat al-mustaqim yang d apat kemenangan

di dunia dalam

yang disuruh pohon hidayah k epadaNya dan keempat dua masa ujian, ujian

membahagikan intipati Al-Fatih ah kepada empat, iaitu asas iman yang wajib hamba Allah yang diujinya ketik a berkelana di dunia secara mesti, kedua tuntut

kehidupan semenjak lahir dan h ingga kiamat terhadap tuntutan Allah. Justeru, dinamakan surah ini Um al-Quran kerana rangkum an segala inti pati al-Quran.

**********

FADILA T SURAH AL-IKHLAS (

)

Dari Abu Said al-Khudri Radiall ahuanhu. pula bahawasanya ada seorang lelaki mendengar orang

lelaki lain membaca: Qul huwAl lahu ahad, dan seterusnya - dan orang itu meng ulang- ulanginya. Setelah datang pagi harinya, o rang yang mendengar itu pergi ke tempat Ra sulullah . lalu

menganggapnya

menyebutkan pada beliau .

sebagai amalan yang kecil saja - kurang bererti. Kemudian Rasulultah . bers abda: "Demi Zat

itu nescayalah

yang jiwaku ada di dalam g enggamanNya, sesungguhnya surat al-lkhlas menyamai - pahalanya dengan m embaca - sepertiga al-Quran." (Riwayat Bukhar i)

m embaca - sepertiga al-Quran." (Riwayat Bukhar i) apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini Nabi Muhammad
m embaca - sepertiga al-Quran." (Riwayat Bukhar i) apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini Nabi Muhammad

apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini

Bukhar i) apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini Nabi Muhammad . bersabda: Allah berkenaan membangunkan

Nabi Muhammad . bersabda:

Allah berkenaan membangunkan baginya mahligai di syurga. (Riwayat Muslim) . Rasullullah pernah bersabda "B arang siapa yang membaca surah al-ikhlas s ebanyak 11 kali selepas sembahyang subuh ma ka tidak akan sampai dosa kepadanya, meskip un syaitan telah berusaha bersungguh-sungguh."

24

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Sesiapa yang membaca Surah Al-Ikhlas sebany ak 10 kali, maka

24 Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Sesiapa yang membaca Surah Al-Ikhlas sebany ak 10 kali,

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Sabda Rasulullah sembahyang, dibenarkan baginy a mengahwini anak bidadari mana-mana yang d isukainya.

Sabda Rasulullah

sembahyang, dibenarkan baginy a mengahwini anak bidadari mana-mana yang d isukainya.

a mengahwini anak bidadari mana-mana yang d isukainya. ertinya, S esiapa membaca ( ) 11 kali

ertinya, S esiapa membaca (

)

11 kali pad a tiap-tiap lepas

Sabda Rasulullah Sallallahu ‘Al aihi Wassalam ertinya, Sesiapa membaca (

pada tiap-tiap hari, nescaya diba ngunkan daripada kuburnya terus ke syurga.

)

50 kali

tiada menzalimi

yang mema bukkan, nescaya

mengampuni Allah Taala bagin ya akan kesilapan yang diperbuatnya di dalam masa lima puluh

tahun.

manusia dan tiada mencuri, t iada berzina dan tiada minum

Sabda Rasulullah

mencuri, t iada berzina dan tiada minum Sabda Rasulullah ertinya, S esiapa membaca ( ) 100

ertinya, S esiapa membaca (

)

100 kali dan

Sabda Rasulullah

tiada mempunyai hutang, nescay a dituliskan baginya seribu lima ratus kebajika n dan dihapuskan

dosanya yang telah diperbuat dal am masa lima puluh tahun.

ertinya, Ses iapa membaca ( ) 200 kali pada tiap -tiap hari serta ia

) 200 kali pada tiap -tiap hari serta ia Sabda Rasulullah merebahkan dirinya mengiring k e

Sabda Rasulullah

merebahkan dirinya mengiring k e sebelah kanan nescaya menyeru Allah Taala kepadanya pada

hari kiamat dengan firmannya, dalam syurga”.

kanan masuk ke

21 kali ketika h endak tidur, dan

syurga”. kanan masuk ke 21 kali ketika h endak tidur, dan ertinya, Se siapa membaca (

ertinya, Se siapa membaca (

)

“Wahai hambaku, pergilah engkau ke pihak

Sabda Rasulullah

kepadanya pahala seumpama ora ng yang telah menebus dirinya daripada neraka .

seumpama ora ng yang telah menebus dirinya daripada neraka . ertinya, Se siapa membaca ( )

ertinya, Se siapa membaca (

)

100,000 kali,

escaya dikurniai

Sabda Rasulullah

kesukaannya dan di tempatkan d i syurga.

Sabda Rasulullah kesukaannya dan di tempatkan d i syurga. ertinya, Ses iapa membaca ( ) 1000

ertinya, Ses iapa membaca (

) 1000 kali, dikurn iakan kepadanya

Sabda Rasulullah

Taala terlebih daripada orang ya ng membelanjakan dua ratus ekor kudanya kera na perang sabil.

membelanjakan dua ratus ekor kudanya kera na perang sabil. ertinya, or ang yang membaca ( )

ertinya, or ang yang membaca (

)

1000 kali i tu dikasihi Allah

Sabda Rasulullah

rumahnya, terpelihara daripada p apa dan dikasihi oleh jirannya.

terpelihara daripada p apa dan dikasihi oleh jirannya. ertinya, Se siapa membaca ( ) 3 kali

ertinya, Se siapa membaca (

)

3 kali ketika masuk ke dalam

dengan kaifiat

Sabda Rasulullah

yang tersebut di bawah ini, nesc aya terlepas daripada hutangnya dan terjauh d aripada papa dan

terlepas daripada hutangnya dan terjauh d aripada papa dan ertinya, Se siapa sembahyang dan membaca (

ertinya, Se siapa sembahyang dan membaca (

)

25

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف jika menjajah ke negeri asing, nescaya kembali ke negerinya dengan selam at dan sekiranya

jika menjajah ke negeri asing,

nescaya kembali ke negerinya dengan selam at dan sekiranya

dipohonkan anak daripada Allah Taala, mudah-mudahan diperkenankan. Kaifiat nya:

Sembahyang sunat empat rakaa t dan satu salam dan dengan wuduk yang ba haru, pada suatu tempat yang sunyi daripada man usia.

Pada rakaat yang pertama baca A l-Fatihah sekali dan ( ) sepuluh kali .

Rakaat kedua baca Al-Fatihah se kali dan ( ) dua puluh kali.

Rakaat ketiga dibaca Al-Fatihah sekali dan ( ) tiga puluh kali.

Rakaat keempat dibaca Al-Fatih ah sekali dan ( ) empat puluh kali

Manakala selesai daripada mem beri salam, baca (

kepada Nabi Muhammad

ميظعلا يلعلا) 50 kali, kemudian po honkan apa-apa yang dihajati.

lima puluh ka li dan berselawat

lim a puluh kali, istighfar lima puluh kali dan baca ( اب ا ةوق و لوح

)

puluh kali dan baca ( اب ا ةوق و لوح ) Menurut Hadis Al-Baihaqi, dari bersama

Menurut Hadis Al-Baihaqi, dari

bersama dengan 70.000 Malai kat di Tabuk Jibrail berkata :"Rasulullah,

Muawiyah dari Tabuk bersam a Jibrail dan sejumlah Malaikat lain. Kem udian Rasulullah

beroleh martabat membaca "Qul

HuwAllahu Ahad setiap hari, sed dang berdiri, duduk, ruku' dan berjalan."

seperti itu.? Jibrail menjawab

Sallallahu ‘Alaihi Wassalam b ersabda :" Jibrail, apa sebabnya Mu'awiyah

saksikan jenazah

Umamah Al-Bahili, bahawa Jibrail telah me ndatangi Nabi

Umamah Al-Bahili, bahawa Jibrail telah me ndatangi Nabi :"Dia memperoleh kehormatan itu, akibat Sabda Rasulullah

:"Dia

memperoleh

kehormatan

itu,

akibat

Sabda Rasulullah

kasih, nescaya di tempatkan di s yurga.

Sabda Rasulullah kasih, nescaya di tempatkan di s yurga. ertinya bar ang siapa kasih membaca (

ertinya bar ang siapa kasih membaca (

)

deng an sebenar-benar

ُ

Bahawasanya Nabi membaca

dihembuskan kepada kedua tang annya dan di sapukan kepada sekalian tubuhny a iaitu pada masa sakitnya dan ketika hendak bera du. Dan juga Rasulullah bersabda sesiapa saki t, buatlah seperti

) dengan

Rasulullah bersabda sesiapa saki t, buatlah seperti ) dengan ) ( , ( ْ ق َ

)

(

,

(

ْ

ق َ لَف لا

ِ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

َ

أ

ُ

لْ ق

) dan (

ِ

سا ﱠ نلا

بﱢ

ر َ ِ ب

ذوعُ ُ

َ ُ

أ لْ ق

demikian itu.

pada permulaan

sekali sahaja dengan tiada berhe nti hingga sampai genap bilangan yang terseb ut itu, serta tidak

campur dengan perkataan yan g lain nescaya memperoleh beberapa banya k kebajikan dan sejahtera daripada kejahatan dun ia dan akhirat.

Barang siapa yang membaca (

) 1001 kali serta membaca bismillah

26

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Sabda Rasulullah bacalah ( ) ketika sele sai daripada makan. ertinya, s esiapa yang

Sabda Rasulullah

bacalah ( ) ketika sele sai daripada makan.

( ) ketika sele sai daripada makan. ertinya, s esiapa yang lupa membaca bismillah pada pe

ertinya, s esiapa yang lupa membaca bismillah pada pe rmulaan makan,

Bahawasanya daripada wali Bas erah ada yang bermimpi melihat Thabit ibnu A lbanani bersaing

dengan malaikat seperti orang

“Apakah sebab engkau dapat p angkat yang semulia-mulia ini?” Jawabnya, “ adapun sebabnya ialah kerana aku sabar dan meng ucapkan syukur ke hadrat tuhan dan aku beram al membaca

yang sama-sama terbang lalu bertanya wal i itu kepadanya:

)

(

beberapa banyak.

(‘ميحرلا نمحرلا ﷲ مسب) tujuh kali pada bekas- bekas seumpama

mangkuk yang diperbuat daripa da tanah, kemudian dihapuskan dengan air d an diberi minum

Jika ditulis (

)

dan

kepada orang yang sakit, mudah -mudahan dengan kurnia Allah sembuh kesakita n itu.

Sanya adalah Rasulullah

bacaan-bacaan surah (

tangannya dan sapukan kepad a muka kemudian pada sekalian tubuhnya,

diperbuatnya berturut-turut.

pada sekalian tubuhnya, diperbuatnya berturut-turut. , t iap-tiap kali berbaring hendak beradu, ada ) , (

, t iap-tiap kali berbaring hendak beradu, ada

)

,

(

ق َ لَف لا

ِ

ْ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

ُ

لْ ق

) dan (

سا ﱠ نلا

ِ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

ُ

لْ ق

)

menghembuskan

kepada dua belah

dengan tiga kali

ْ

Sabda Rasulullah

سا ﱠ نلا

ِ

kepadanya.

ُ

) dan ( لْ ق

tiga kali tiap-tia p pagi dan petang, nescaya tiada mengenai ap a-apa kesusahan

p pagi dan petang, nescaya tiada mengenai ap a-apa kesusahan ertinya, ses iapa membaca surah (

ertinya, ses iapa membaca surah (

)

,

(

ق َ لَف لا

ِ ِ

بﱢ رَ ب

ُ

ذوعُ َ لْ ق

أ

ُ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

)

tujuh kali

kemudian daripada sembahyang Jumaat, nescaya terpelihara daripada perkara- perkara yang keji

Sesiapa membaca surah (

)

,

(

ْ

ق َ لَف لا

ِ

بﱢ رَ

ب

ِ

ُ

ذوعُ

َ

أ

ُ

لْ ق

) dan ( سا ﱠ نلا

ِ

بﱢ رَ

ب

ِ

ُ

ذو عُ

َ

أ

ُ

لْ

ق

)

hingga Jumaat yang hadapan.

Sesiapa yang membaca (‘ميحرلا

Taala mengampuni dosanya yan g terjadi pada masa lima puluh tahun.

نمحرلا ﷲ مسب) dan hingga (

) akhirny a, nescaya Allah

Sesiapa yang membaca (

kelepasan baginya daripada fitna h dan kepicikan kubur, dan apabila hari kiamat , mengangkatkan

dia oleh malaikat dengan sayapn ya hingga selamat melalui sirat dan masuk ke s yurga. Sabda Rasulullah ertinya bara ng siapa ayng mengerjakan suruhan agamanya dan berkehendak memelihara akan diri daripada a pi neraka hendaklah bersedekah sebanyak dua b elas ribu (12000)

kali ( ) 12000

dirham dan jika orang yang tiad a mempunyai harta, hendaklah baca

) pada sakit yang membawa kepada matin ya, nescaya dapat

hendaklah baca ) pada sakit yang membawa kepada matin ya, nescaya dapat kali. 27 Al-M uallij

kali.

27

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Peringatan: Telah dikira satu dijadikan ringgit 1500 ialah pe rbelanjaan pada masa tahun 1365H.

Peringatan: Telah dikira satu

dijadikan ringgit 1500 ialah pe rbelanjaan pada masa tahun 1365H. Harga 1

buku ini ditulis ialah RM30 bert arikh 6 Mei 2011, maka 12000 dirham bersamaa n RM360,000.

dirham itu dua belas sen setengah, maka 1 2000 dirham itu

Dirham sewaktu

**********

FADILA T SURAH AL-FALAQ DAN AN-NAS

ُ

( ق ف لا ب

ل

ّ

ِ

ِ

َ

ر

ب

ِ

َ

َ

ْ

ُ

ذو ع َ

أ

ُ

ل ق) ( سا نلا

ْ

ِ

ُ

ُ

ذو ع أ َ

ّ

َ

ب ر ب

ِ

ِ

ُ

ق)

ل

ْ

Sabda Rasulullah

ketakutan, bacalah surah (

ِ ُ ق) ل ْ Sabda Rasulullah ketakutan, bacalah surah ( ertinya, jam pinya yang terlebih

ertinya, jam pinya yang terlebih afdal dibaca kerana henda k menghilangkan

ق َ لَف لا بﱢ رَ

ِ

ْ

ِ ب

ُ

ذوعُ

َ

ُ

أ لْ ق

) dan (

سا ﱠ نلا

ِ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

ُ

لْ ق

).

empat puluh sat u kali pada orang

yang kena sihir, insya Allah aka n terlepas daripada sihirnya tujuh hari, Insya Al lah akan sembuh

penyakitnya itu.

**********

Siapa membaca surah ( ق َ لَف لا بﱢ رَ ب

ْ

ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

ُ

لْ

ق

) dan (

سا ﱠ نلا

ِ

بﱢ رَ

ب ذوعُ

ِ

ُ

َ

أ

ُ

لْ ق

)

ِ

FADILAT AYAT KURSI ( ُك

لُم ْ لا) ْ

لْ ق ) ِ FADILAT AYAT KURSI ( ُك لُم ْ لا ) ْ Sabda Rasulullah

Sabda Rasulullah ertinya, bar ang siapa membaca ayat Kursi kemudian semb ahyang, nescaya diberi kepadanya mana-mana sy urga ia suka masuk.

Sabda Rasulullah ertinya, bar ang siapa yang sentiasa beramal membaca ayat Kursi pada tiap-

tiap lepas sembahyang nescaya dan pahala amal as-sidiqin.

di beri pahala kepadanya seumpama pahala o rang al-muttaqin

di beri pahala kepadanya seumpama pahala o rang al-muttaqin Sesiapa yang membaca ayat K ursi sebagaimana

Sesiapa yang membaca ayat K ursi sebagaimana yang diamalkan oleh orang- orang siddiq dan abid, iaitu pada tiap-tiap lepas se mbahyang, nescaya mendapat syurga.

Sesiapa yang membaca ayat Ku rsi semasa hendak tidur nescaya mengurniaka n Allah padanya dan jiran-jirannya keselamatan.

Sesiapa yang membaca ayat Ku ursi selepas sembahyang nescaya Allah meme liharanya sampai sembahyang yang di hadapan ny a.

28

Al-M uallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Sesiapa yang selesai sembahyang fardu sunat bagi nya membaca ayat Kursi dan akan dikurniakan

Sesiapa yang selesai sembahyang fardu sunat bagi nya membaca ayat Kursi dan akan dikurniakan baginya balasan pahala yang banyak dan mendapat darjat yang tinggi di dalam syurga.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dan ayat-ayat di bawah ini ketika selesai tiap-tiap sembahyang nescaya memperoleh apa-apa yang dihajati dan terpelihara daripada seteru dan terlepas daripada hasad dengki dan akan mengurniakan Allah kepada nya tempat kediaman di dalam syurga, iaitu:

Baca Al-Fatihah, ayat Kursi, dan surah Ali-Imran (18-19):

ُ

أ

ا

ُ

ْ

زي ِ ع لا و ه إ

َ

م

ِ

ُ

َ

ْ

ِ

َ

ه

َ

ل

َ

إ ط س ق لا ب ا م ئا ق

ِ

ِ

ْ

ْ

ِ

َ

ْ

ْ

ُ

ُ

َ

َْ

َ

َ

ن

ه ُ ﱠ أ

للا ﱠ

ُ

ه

َ

ز

ً

ِ

ِ

ل

ِ

ف ت َ

َ

َ

ْ

م ع لاو لو و ة ك ئ

ِ

َ

َ

َ

ا و و ه إ

للا

ِ

َ

َ

ُ

َ

ه

َ

ل

َ

إ

ِ

َ

د

َ

ش

ه

ِ

مي ك ح لا

ُ

ِ

ْ

با ك لا او تو أ ُ

َ

َ

ْ

ت ِ

ُ

ُ

َ

عي ِ س

ر

للا ﱠ

َ

ه

َ

َ

ِ

ْ

ع ْ ب َ

د

ِ

ن م إ

ِ

ني ذ لا

ن إ ِ ف ِ للا

ه

خا ا م و م س

ل

َ

َ

ُ

َ

تا ِ يآ ب ر ف ك ي

َ

ْ

ُ

ْ

ِ

ْ

ه

ِ

ِ

ن م و م

ْ

َ

َ

ْ

َ ي ْ

ُ

ْ

ن

د ع

ً

غ ْ ب َ

ي

ِ

ني دلا

َ

ْ

ِ

ْ

ُ

م ع لا

ِ

ل

ن

إ

ِ

*

ُ

ه ءا َ ج

ُ

م

َ

ّ

ْ

ِ

َ

با س ح لا

ِ

َ

ِ

ب َ ا

Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diredai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat- ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabNya.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali pada waktu tengah malam kerana sesuatu hajat nescaya di peroleh apa-apa yang dihajatinya itu.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali dan kemudian membaca :

قازراي حاتفاي غاي ي اكاي(3000 kali)

nescaya mudah rezekinya dan memperoleh apa-apa yang dihajati serta mewah kehidupan. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 201 kali kemudian berdoa memohon apa-apa yang dihajati, nescaya dimakbulkan permintaan itu.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 313 kali nescaya dikurniakan kepada nya kebajikan yang banyak dan mencukupi baginya apa-apa yang diusahakannya.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali kemudian berdoa memohonkan hajat ketika tengah malam pada tempat yang bersih dan sunyi daripada manusia nescaya diperoleh dengan segera apa-apa yang dihajatinya itu.

29

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Sesiapa yang naik marah bacalah ayat Kursi dan ludahkan ke sebelah kiri nescaya dijauhkan

Sesiapa yang naik marah bacalah ayat Kursi dan ludahkan ke sebelah kiri nescaya dijauhkan nya daripada syaitan yang memanaskan hatinya dan berhenti daripada marahnya itu.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali nescaya memperoleh pangkat yang mulia serta dikasihi orang akan dia dan dibukakan kepadanya jalan kebajikan.

Sesiapa yang beramal dan membaca ayat Kursi sebanyak 1000 kali pada tiap-tiap hari dan malam selama 40 hari berturut-turut nescaya akan dikurniakan Allah kepadanya dapat memandang rohani yang terang dan datang malaikat menziarahi kepadanya dan memperoleh apa-apa yang dimaksudkan.

Barang siapa yang menjadikan ayat Kursi menjadikan wirid sebanyak 1000 kali pada tiap-tiap hari nescaya dapat apa yang di citanya.

Sesiapa yang hendak terang hatinya dan menambahkan kecerdikannya bacalah ayat Kursi sebanyak 170 kali pada sebuah bekas air hujan kemudian minum air itu nescaya dikurniakan Allah hajatnya itu.

Telah berkata syeikh Abul Farij menceritakan ajaran gurunya berkenaan ayat Kursi katanya, amalkan olehmu akan ayat Kursi pada mana masa kerana manfaatnya banyak dan baca pada suatu kesusahan nescaya engkau dapat faedahnya engkau orang yang tidak berdosa dan tidak membuat perkara-perkara maksiat dan setelah lepas membaca iaitu ketika berdoa ingatkan aku (Syeikh Abul Farij) sebelum dapat apa-apa yang engkau minta janganlah berkata sudah aku baca tidak juga makbul hajat itu kerana berdosa ataupun tidak cukup syarat-syaratnya ataupun Allah sudah makbul tetapi belum sampai masa lagi untuk mendapatkannya.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 5 kali atau 7 kali atau 17 kali pada tiap-tiap kali keluar dari rumah nescaya selamat dalam perjalanannya pergi dan pulang.

Sesiapa yang menjadikannya ayat Kursi itu wirid lepas tiap-tiap sembahyang membaca 17 kali nescaya dikasihi kepadanya malaikat dan sekalian makhluk dan diterima orang akan perkataannya dan hebat pada seteru nya.

Sesiapa yang sentiasa berwirid membaca ayat Kursi pada tiap-tiap sembahyang fardu pagi dan petang dan ketika masuk rumah dan hendak tidur, hendak pergi ke mana-mana dan hendak musafir nescaya di jauh Allah daripada tipu daya syaitan dan terpelihara daripada aniaya manusia dan daripada kejahatan binatang selamat ahlinya, anaknya, rumahnya dengan peliharaan Allah Taala.

30

Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ايسھر يتاف

ايسھر يتاف Sesiapa yang sentiasa membaca ayat Kursi 7 kali pada tiap-tiap hari nescaya Allah masukkan

Sesiapa yang sentiasa membaca ayat Kursi 7 kali pada tiap-tiap hari nescaya Allah masukkan dalam pemeliharaannya.

Telah berkata al-Ustaz al-Fadil Kamil al-haj Ibrahim kepada murid-muridnya:

Apabila susah bagi kamu hendak mencapai sesuatu hajat atau lemah menolak kan kejahatan

kita baca dalam perjalanan kita dalam hujan dan hujan

tidak mengenai kita bacalah ayat Kursi seberapa banyak manakala sampai pada perkataan ( َ و َ

bacalah ayat Kursi sebagaimana yang

ْ

مي ظعَ لا يﱡ

ُ

ْ

لعَ لا وُھ

ِ

َ

ِ

مُھ ظ ح ُ هدوُ

و ا

َ

َ

ف

ِ

ُ

ْ

ُ

ئَي

) ulanglah sampai 70 kali pada tiap-tiap sekali baca.

Sesiapa yang berjumpa dengan orang yang kita takut akan kelebihannya atau orang yang jahat bacalah ayat tersebut di bawah ini ketika hendak masuk berjumpa atau di mana-mana nescaya tidak dapat mereka bercakap kasar atau membuat aniaya iaitu baca ayat Kursi dan

ةي ﻩذه قحب كلأسأ مارك و ل جلا اذ اي ضر و تاومسلا عيدب اي مويق اي ي