Anda di halaman 1dari 199

KITAB PATI RAHSIA

Dihiasi di dalamnya nama Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, Kelebihan, basmallah, AlAl-Fatihah, AyatAyat-ayat, HizibHizib-hizib dan lainlain-lain. Susunan Haji Nik Mahmud bin Ismail (Dato Perdana Menteri Paduka Raja)

Sebuah kitab lama, diterjemah diterjemah oleh Ibnu Najib AlAl-Husaini (Edisi Asal)

1 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


KANDUNGAN KITAB PATI RAHSIA - Kata Aluan Dari Allahyarham Pengarang Haji Nik Mahmud bin Ismail - Kata Aluan Dari Allahyarham Nik Ahmad Kamal bin Mahmud - Kata Aluan Dari Penerjemah al-Muallij Mustaqim - Nama Allah Yang Maha Besar Lagi Maha Tinggi - Fadilat Al-Fatihah - Fadilat "Qul huallahhu ahad" - Kelebihan Surah Al-Ikhlas & An-Nas - Fadilat Ayat Al-Kursi - Ketika Yang Mustajab Berdoa - Syarat-Syarat Dan Adab Berdoa - "Ayat Lima" - Kaifiat Bagi Mendapat Mimpi - Hizbul Bahar - Fadilat Dua Ayat Surah Baraah - Fadilat Selawat - Fadilat Surah "Inna Anzalna" - Jalan Ilmu Nafas - Ayat Tujuh - Fadilat Surah "Inna A`taina Kalkausar" - Fadilat Surah Wadhuha - Fadilat Surah Alam Nasrah - Fadilat Kalimah At-Tauhid - Fadilat Yaasin - Fadilat Surah Al-Waqiah - Fadilat Surah Al-Mulk - Hizbun Nashr atau Hizbul Qahar - Nama-Nama Allah: Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Fattah - Kerana Orang-orang Zalim - Al-Haq - Al-Latif - Mahabbah "Bagi Mendatangkan Orang Yang Dikehendaki" - Doa Nabi Isa Menghidupkan Orang Yang Mati - Riadah Ayat Al-Kursi - Bersahabat Dengan Jin Mukmim - Riadah Surah Al-Jin - Doa Membukakan Hati Seseorang Supaya Kasih Kepada Kita - Riadah "Qul Huallah Hu Ahad" - Riadah Ya Kariim Ya Rahim
2 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


- Khalwat Amalan Huruf Jim - Kelebihan Doa Birhatiah - Peringatan Mengamalkannya - Ayat Lima Belas - Hizbul Birri - Hizbun Nawawi - Kaifiat Memberi Salam Kepada Qutbul Aqtab - Kaifiat Memberi Salam Kepada Rijajul Ghaib - Pihak Ada Padanya Rijajul Ghaib (Masa Peredaran Mereka Dari Satu Pihak Yang Lain) - Faedah - Faedah Yang Amat Mustajab - Al-Malikul Quddus - Syabshah Abu Riyah Ingat!! Ini kerana membaiki di antara laki bini, Jangan kamu perbuat lain daripada itu, takut olehmu akan Allah. - Hari Ahad - Hari Isnin - Hari Selasa - Hari Rabu - Hari Khamis - Hari Jumaat - Hari Sabtu - Hitungan Mengetahui Tabiat Seseorang Dengan Jalan Buruj Dan Bintang-bintang - Bilangan Huruf-Huruf Alif, Ta Hingga Akhir - Pasa Mengetahui Rahsia-rahsia Segala Huruf, Khadam-khadam Dan Khalwatnya. - Rahsia Huruf Alif - Rahsia Huruf Ba - Rahsia Huruf Jim - Rahsia Huruf Dal - Rahsia Huruf Ha - Rahsia Huruf Wau - Rahsia Huruf Zai - Rahsia Huruf Ho - Rahsia Huruf Tho - Rahsia Huruf Ya - Rahsia Huruf Kaf - Rahsia Huruf Lam - Rahsia Huruf Mim - Rahsia Huruf Nun - Rahsia Huruf Sin - Rahsia Huruf `Ain
3 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


- Rahsia Huruf Fa - Rahsia Huruf Shad - Rahsia Huruf Qaf - Rahsia Huruf Ra' - Rahsia Huruf Syin - Rahsia Huruf Ta - Rahsia Huruf Tsa - Rahsia Huruf Kha - Rahsia Huruf Dzal - Rahsia Huruf Dhad - Rahsia Huruf Dzha - Rahsia Huruf Ghain - Pengenalan Khadam Hari-hari Yang Tujuh - Kaifiat Berjumpa Dengan Jin-jin Dan Mendengar Suara Mereka Itu. - Pada Mengetahui Huruf-huruf Ramal Tetapi Tidak Dinyatakan Garisan-garisan Rajahnya - Faedah Yang Amat Besar Bagi Menyenangkan Hati - Kaifiat Doa Zalzalah - Faedah Bagi Memajukan Berjual Beli Dan Meluaskan Rezeki. - Peraturan Mendapatkan Khadam-khadam - Bagi Menghapuskan Cinta Berahi Kepada Siapa-siapa Pun. - Khasiat Burung Belatuk Cerang - Penyudahan

4 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad NajibPujian bagi Tuhan Yang amat Murah lagi Maha Kaya cucuran rahmat sentosa ke atas nabi Muhammad galian segala rahsia, dan ke atas keluarga dan semua sahabat serta pengikut yang berbahagia. Wa badu, apakala telah dikurnia oleh Tuhan Yang Maha Mulia menetapkan kitab yang bernama Pati Rahsia, saya dapati apa yang saya faham daripada kandungannya, sangat bersetuju dan berkebetulan dengan namanya dan kitab inilah setahu saya, julung karangan yang baru ditimbulkan ke alam Melayu dari lautan ilmu rahsia yang disimpan oleh Tuhan pada kejadianNya, maka tak payah lagi saya terangkan kelengkapan kitab kerana kezahirannya daripada Al-Mahtram Haji Nik Mahmud bin Ismail (Dato Perdana Menteri Paduka Raja kelantan) telah memadai dan mencukupi. Ditulis oleh yang berharap patuh Tuhan Yang Karim, hamba yang fakir Muhammad Nur bin Ibrahim pada hari Rabu (buah) bulan Jamadil Thaniah bagi tahun (biji Pati Rahsia akan ditani lebih) yang bersamaan dengan (raya) bulan Mei bagi Tahun (patuh minum ilmu Pati rahsia)

Muhammad Nur 15.5.1946 - 14.6.1365

5 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ke hadapan Majlis Dato Lela Jasa, Setiausaha Majlis Agama Islam Yang dengan kesejahteraannya Dato Dengan hormatnya saya kembarkan bersama-sama ini sebuah kitab yang bernama Pati Rahsia harapkan majlis tolong sahkan kitab ini supaya boleh cap bagi pergunaan anak-anak negeri ini dan lain-lainnya. Saya harap boleh dapat kebenaran ini tidak lewat 10 hari daripada tarikh ini dengan mendahului saya berbanyak-banyak terima kasih adanya.

Mahmud Ismail
Dato; Menteri Kelantan Kota Bharu, Kelantan. Pada 28 hari bulan Mei 1946

6 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Bilangan (3) dalam MA 136/46 Kota Bharu, Kelantan. Pada 15 hari bulan Jun 1946 Kemudian majlis yang amat berhormat Dato; Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan, dengan beberapa maat kesejahteraannya. Dato Adalah saya bagi pihak Majlis Agama dengan hormatnya memaklumkan kepada Dato bahawa surat Dato yang bertarikh pada 28 hari bulan Mei 1946 berkenaan dengan meminta majlis mengesahkan sebuah kitab Pati Rahsia kerana hendak di cop bagi pergunaan anak-anak negeri ini dan lain-lainnya itu telah sampai dan faham. Maka saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa kitab yang tersebut itu sudahlah disahkan oleh Majlis Agama dan diampuni oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan pada 12 hari bulan Jun 1946 serta diluluskan Dato mengecopnya bagaimana maksud Dato; itu dan bersamasama ini saya kembarkan balik naskhah kitab yang termaklum itu diharapkan Dato terima dengan selamatnya. Dan lagi, saya bagi pihak Majlis Agama mengucapkan dengan sepenuh-penuh terima kasih kepada Dato yang telah berusaha pada menjalankan pekerjaan yang maha kebajikan bagi faedah orang Muslimin dan Muslimat itu, mudah-mudahan tuhan kabul jua maksud Dato itu, wassalam. Saya dengan hormatnya

Disain oleh Raja Muda

Indera Putera
Yang Dipertua Majlis Agama islam

7 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad NajibSegala pujian itu bagi Tuhan Yang mempunyai Ehsan, rahmat dan selama di atas junjungan kita nabi Muhammad yang beramal dengan Al-Quran, dan di atas keluarganya, sahabatnya dan sekalian pengikutnya yang mempunyai irafan. Wa badu, maka dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah saya tetap akan kitab Pati Rahsia karangan bagi yang amat berhormat (Dato Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan) daripada awalnya hingga akhirnya - Maka saya dapati apa-apa kandungan yang saya faham itu sangatlah bersetuju dan berkenan. Dan saya percaya ini kitab akan digunakan oleh yang ramai, betapa tidak? Kerana isinya sangat wangi dan rasanya sangat manis, maka tak payahlah saya menyifatkan kelebihan dan ketinggian kerana rahsia itu tak dapat disifatkan - bahkan memadailah namanya itu menyaksikan,

Katah Tarab Al-Aqdam Haji Muhammad Ali Solehuddin (Murid Tua bagi Al-Marhum Tuan Guru Kenali) Di Kota Bharu Kelantan pada hari Selasa 10 Syaaban 1365*

8 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad NajibPujian bagi Allah tuhan Yang Menyusunkan Perkataan daripada kalimah dan huruf yang mengandungi bermacam-macam-macam rahsia dan menghinggakan tiap-tiap sesuatu itu kepada zatNya Yang Maha Suci, selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad yang mempunyai kelebihan yang bersinaran dan atas ahli dan sahabatnya yang amat tinggi kemuliaan. (Amma badu) tatkala adalah tiap-tiap seseorang itu berlainan kehendak dan tujuannya bagi menyucikan diri dan menuntut segala hajat bawah segala cahaya bintang yang bergerak maka inilah sehidangan bermacam-macam ilmu daripada hantaran hukama dan ulama diterjemahkan daripada kitab Khuzbanah Al-Asrar, Syamsul Maarif, Mujarobat Ad-Dhairaby, Al-Fuyudhat AlIlahiyah, Al-Sarurbani dan lain-lainnya dan kami namakan Pati rahsia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniai manfaat dan kebajikan kepada lelaki dan perempuan pada dunia dan akhiratnya serta mengelokkan kesudahan segala pekerjaan kami dan melepaskan kami daripada kekejian dunia dan azab akhirat dan memulai kami dengan menyatakan bilangan nama Allah Yang maha Besar lagi Maha Tinggi kemudian kelebihan Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lainnya. Al-Haqir Mahmud bin Ismail Atas Bonggol Kota Bharu, Kelantan. 1 hari bulan Rejab 1363 Hijrah

9 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Latar belakang Dato Paduka Raja Datuk Nik Mahmud - Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan NAMA lengkapnya ialah Nik Mahmud bin Haji Nik Ismail Qadhi bin Haji Mahmud bin Cik Seman. Beliau meninggal dunia pada 1384 Hijrah/1964 Masihi. Ibunya bernama Wan Aisyah binti Wan Utsman. Ayahnya, Haji Nik Wan Ismail Qadhi bin Haji Nik Wan Mahmud adalah sahabat Syeikh Ahmad al-Fathani. Kedua-duanya adalah ulama besar. Oleh itu Nik Mahmud mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri di Kelantan. Setelah ayahnya wafat pada 1315 Hijrah/1898 Masihi, dalam tahun itu juga ibunya Wan Aisyah membawa Nik Mahmud dan tiga orang anaknya yang lain ke Mekah. Nik Mahmud diserahkan pengurusannya kepada Syeikh Ahmad al-Fathani. Oleh sebab ilmu-ilmu dalam bidang keislaman yang dipelajari oleh Nik Mahmud daripada ayahnya dipandang sudah memadai, maka al-Fathani hanya mendidik Nik Mahmud dalam bidang-bidang ilmu khusus, terutama ilmu pentadbiran dan siasah, serta diperlengkap lagi dengan ilmu pertahanan diri. Pati Rahsia. Diselesaikan pada 1 Rejab 1363 Hijrah. Cetakan yang ketiga Haji Daud bin Haji Abu Bakar al-Ahmadi, 3296-B, Jalan Tengku Petra Semerak, Kota Bharu, Kelantan, 1389 Hijrah/1969 Masihi. Dicetak atas perbelanjaan Nik Ahmad Kamil (Datuk Seri Setia Raja) bin Nik Mahmud, dan dicetak atas kebenarannya. Ditandatangani oleh Raja Muda, Yang Dipertua Majlis Ugama Islam, Pejabat Majlis Ugama Islam Kelantan pada tarikh 15 Jun 1946 Masihi, bilangan (3) 136/46. Kandungannya mengupas ilmu hikmah menggunakan berbagai-bagai, isim, wirid, doa, dan lain-lain. Di antara anak Datuk Nik Mahmud yang menjadi tokoh atau pembesar sama ada di Malaysia mahupun peringkat antarabangsa ialah Tan Sri Datuk Nik Ahmad Kamil (meninggal dunia 20 Disember 1977). Di antara anak Tan Sri Datuk Nik Ahmad Kamil pula ialah Tan Sri Datuk Nik Ibrahim Kamil, sekarang Pengerusi Southern Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur.

10 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


KATA ALUAN DARI AL-MUALLIJ MUSTAQIM Selawat dan salam buat junjungan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, keluarganya, sahabatnya, para tabiin, para aulia, para ulama dan guru-guru sekalian. Syukur ke hadrat Allah Taala kerana memberi masa dan ruang untuk saya siapkan buku terjemahan Pati Rahsia ini. Wa badu. Sebelum membaca buku ini, bacalah kata aluan saya ini terlebih dahulu mudah-mudahan mengerti apa niat saya dan apa yang telah saya karangkan ini. Di dalam buku ini banyak terkandung hadis daif dan palsu. Hadis daif boleh diamalkan menurut pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqolani tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Boleh digunakan untuk targhib dan fada'il amal. Tetapi tidak boleh digunakan sebagai hujah untuk hukum syarak dan aqidah seperti sifat-sifat Allah ia tidak boleh digunakan. syarat beramal menurut pendapat al-hafiz ibn hajar al-asqolani ialah: 1. Daif yang ada pada hadis itu adalah tidak keterlaluan. 2. Maksud yang terkandung di dalam hadis daif itu tidak bercanggah dengan kaedah umum agama Islam 3. Hendaklah berhati-hati ataupun ihtiyat dari sudut pegangan ketika beramal dengannya. Supaya kita tidak bersalah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah, sedangkan hakikatnya ia bukan hadis atau bukan perkataan nabi. Ada juga sebahagian hadis daif yang sampai kepada peringkat hadis maudhu (palsu). Manamana hadis daif yang sampai ke peringkat itu (maudhu) dilabelkan sebagai darjat hadis yang paling buruk. Para ulama bersikap tegas terhadap hadis daif tersebut (yang sampai kepada peringkat maudhu) pada penggunaannya terhadap sesuatu hukum. Malah haram untuk kita berpegang dan beramal dengan hadis maudhu. Walau bagaimanapun ada di kalangan para Ulama mengambil sikap yang lebih longgar dalam meriwayatkan hadis-hadis daif yang bersifat targhib (galakan) dan jua tarhib (menakut-nakutkan). Penerangan lebih jelas Abu al-Sheikh Ibn Hibban dalam kitabnya al-Nawaib meriwayatkan secara marfuk hadis Jabir yang menyebutkan:

11 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Buku ini diterbitkan sekadar untuk berkongsi ilmu dan pendedahan lanjut tentang apa yang terkandung di dalam kitab pati rahsia ini. Bukanlah tujuan mengutip untung duniawi, tetapi untuk perkongsian ilmu sahaja. Dihuraikan dengan lebih jelas serta dijelaskan sumber hadis, sumber doa dan sumber perawi. Bukanlah bermaksud ingin mencacatkan atau menuduh syirik atau mengkafirkan atau berkhilaf pendapat, tetapi pada dekad ini telah ramai yang mencari ilmu tanpa berguru di mana kesudahannya mendapat gila isim. Tidak tahu asal-usul, tidak berguru, bertaklid sesuka hati, bertambah ego dengan ilmu yang dimiliki dan bertegang urat menegakkan benang yang basah. Maka terhasillah buku ini fisabilillah dengan niat ikhlas untuk memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap kitab yang pernah diajar di pondok-pondok di Malaysia. Isi kandungan asal telah bercampur dengan isi huraian yang telah saya huraikan iaitu bagi membezakannya, tulisan isi kandungan asal tegak dan tulisan nota tambahan dalam berbentuk italik. Saya tidak menjadikan ulasan saya sebagai nota kaki kerana ia lebih mudah dan lebih mesra untuk dibaca. Buku ini diterbitkan sebagai Edisi Asal kerana mereka yang pernah memiliki kitab syarah Pati Rahsia yang telah saya terbitkan pada tahun lepas membuat permintaan agar dapat mencetaknya dalam bentuk yang asal. Saya tidak bertanggungjawab di atas kerosakan jiwa, gila isim atau apa sahaja bentuk ritual syirik yang berlaku selepas buku ini diedarkan. Sekali lagi saya berpesan, di dalam kitab ini bukanlah ilmu yang betul dan hampir 98% mengandungi hadis maudhu serta dinilai sebagai mengandungi unsur yang boleh membawa ke arah syirik. Semoga Allah merahmati kalian, Insya Allah. Al-Muallij Al-Quraisy Ibnu Najib Al-Husaini Masjid Tanah, Melaka. 28 Feb 2012

12 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


NAMA ALLAH YANG MAHA BESAR LAGI MAHA TINGGI Bahawasanya Allah ada mempunyai 3000 (tiga ribu) nama iaitu:

(1) Sebanyak 1000 (seribu) nama Allah Taala memberi ketahui kepada malaikat- malaikat sahaja. (2) Sebanyak 1000 (seribu) nama Allah taala memberi ketahui kepada Nabi-nabi sahaja. (3) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Taurat. (4) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Injil. (5) Sebanyak 300 (tiga ratus) nama ada tersebut di dalam Al-Zabur. (6) Sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) nama tersebut di dalam Al-Quran. Dan 1 (satu) nama khas tersimpan di dalam pengetahuan Allah .

Sekalian makna nama-nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu ada terkandung di dalam ayat dan jika siapa-siapa membaca , nescaya mengurniai Allah kepadanya akan balasan pahala sebanyak pahala yang dikurniai kepada orang yang membaca sekalian nama Allah yang 3000 (tiga ribu) itu. Siapa-siapa banyak membaca : pada mana-mana perkara yang dihajati istimewa pula pada mendapatkan rezeki. Nescaya memudah Allah taala kepadanya dan mengurniai Allah taala hebat pada hati mereka-mereka yang memandang kepadanya. Siapa-siapa membaca: 21 ( Dua Puluh Satu)- kali ketika hendak tidur terpeliharalah pada malam itu daripada Syaitan dan daripada kejahatan Manusia dan Jin dan daripada Kecurian dan Kebakaran, dan selamat daripada Mati Terkejut, dan terjauh daripada Bala dan Penyakit. Jika dibaca : 100- ( Seratus) kali selama (7) tujuh hari berturut-turut pada mana-mana Penyakit ataupun pada orang yang kena Sihir nescaya sembuh orang itu daripada Sihir dan Penyakitnya. Siapa-siapa banyak membaca : 113 ( Seratus tiga Belas) kali pada Jumaat ketika khatib di atas mimbar, kemudian berdoa bersama khatib, dan memohon daripada Allah Taala akan apa-apa hajat nescaya mengurniai Allah Taala apa-apa yang dipohonkan itu.
13 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Siapa-siapa banyak membaca : 313 ( Tiga ratus Tiga Belas) Kali ketika terbit matahari pada hari Ahad dengan keadaan menghadap Kiblat nescaya Mengurniai Allah Taala kepadanya rezeki yang tiada terhingga banyaknya. Siapa-siapa banyak membaca : 787 ( Tujuh Ratus Lapan Puluh Tujuh) kali dengan hati yang suci pada suatu perkara yang diredai akan dia oleh Allah Taala atau pada mencapai sesuatu hajat, atau hendak menjauhkan apa-apa bala nescaya dapat dan berhasil apaapa yang dipohonkannya. Dan yang terlebih elok dibaca : sebanyak 787 (Tujuh Ratus Lapan Puluh Tujuh) kali itu ialah dibaca ketika berpuasa di tempat yang suci (berkhalwat) selama (7) Tujuh Hari berturut-turut, kerana kaifiat yang seperti ini terlebih diharap akan dapat dengan segera apaapa yang dihajati. Siapa-siapa membaca : 2500 ( Dua Ribu Lima Ratus) kali tiap-tiap lepas sembahyang Subuh, selama (40) empat puluh hari berturut-turut serta ingat kepada fadilat-fadilat (kelebihannya) nescaya dibuka Allah Taala akan hatinya mudah mengetahui ilmu-ilmu. Siapa-siapa sentiasa membaca : 1500 ( Seribu Lima Ratus) kali pada tiaptiap hari, nescaya dijadikan semua manusia bersetuju dengannya. Siapa-siapa sentiasa membaca: 1000- ( Seribu) kali pada tiap-tiap hari, mudahlah memperoleh apa-apa yang dikehendakinya. Siapa-siapa membaca: 1000- ( Seribu) kali pada tiap-tiap hari dan malam, terlepaslah daripada Bala dan Kesusahan. Jika dibaca : 1000- ( Seribu) pada suatu mangkuk air hujan, kemudian diberi minum kepada orang yang bodoh ketika terbit matahari berturut-turut tujuh pagi, teranglah hatinya dan mudah ingat apa-apa yang dipelajarinya. Siapa-siapa yang mengekalkan membaca : ketika memulai sesuatu pekerjaan atau ketika duduk, bangun, hendak berjalan, tidur, makan, mengambil wuduk, menulis, membaca dan lain-lainnya lagi, nescaya mempermudah Allah Taala baginya keluar nyawa ketika hendak mati dengan tidak merasai apa-apa kesakitan, dan fasih lidahnya menjawab apa-apa pertanyaan Munkar dan Nakir dan memperluas Allah Taala akan kuburnya dengan keadaan cahaya yang gilang gemilang, dan pada hari kiamat keluar dari kuburnya putih kulitnya dan bercahaya-cahaya dan dapatlah kebahagiaan dan kesenangan dan melalui titian dengan cepat seolah-olah seperti kilat lakunya masuk ke dalam syurga.
14 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Siapa-siapa puasa 3 hari berturut-turut mulai hari Rabu, Khamis, Jumaat, serta pergi ke masjid pada hari Jumaat dengan keadaan yang bersih dan bersedekah sekadar yang boleh, kemudian apabila selesai sembahyang Jumaat, berdoa dgn doa :


(sebut apa yang dihajati)

, , ...

Nescaya dimakbulkan akan hajatnya oleh Allah Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. ertinya: Allah Taala tiada menolak permintaan orang yang berdoa yang dimulai dengan . Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. ertinya : siapa-siapa daripada kamu hendak menulis jadikanlah pada awal tulisan kamu. Dan lagi sabdanya : siapa-siapa menulis dengan tiada dihapus nescaya mengurniai Allah Taala kepada 1000 (seribu) kebajikan dan menghapuskan 1000 (seribu) kejahatan . Siapa menulis dengan tulisan yang elok kerana memuliakan Allah Taala, nescaya mengampuni Allah Taala akan dosanya. Siapa mengutip kertas yang ada padanya kerana takut terkena pijak, nescaya mengurniai Allah Taala kepadanya masuk kumpulan al-Siddiqin. Dan setengah daripada tanda-tanda kelebihan itu ialah surah-surah dalam Al-Quran dimulai dengannya. Jika ditulis 21 ( Dua Puluh Satu) kali pada suatu kertas, kemudian diberi pakai kepada budak-budak kecil yang selalu terkejut ketika tidur, nescaya hilang penyakitnya itu.

15 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Siapa-siapa menulis 35 ( Tiga Puluh Lima) kali pada suatu kertas, kemudian digantungkan dalam rumah, terpeliharalah rumah itu daripada Syaitan, Jin dan diberi kepadanya berkat yang banyak, dan memeli memelihara hara oleh Allah akan hartanya dan usahanya serta terjauh daripada kesusahan. Siapa- siapa menulis 101 ( Seratus satu) kali pada kertas putih, kemudian tanamkan dalam kebun, nescaya subur tumbuh tumbuh-tumbuhannya tumbuhannya dan terpelihara daripada daripad musuhmusuhnya. Walahu a'lam

**********
FADILAT SURAH AL AL- FATIHAH () Sabda Rasulullah : -Fatihah Fatihah nescaya mendapat pahala baginya seumpama pahala Ertinya: "Sesiapa membaca Alorang yang membaca tujuh kali At Taurat, Al Injil, Az Zabur, Al Quran d dan an Suhuf (Idris dan Ibrahim)" tiap satu huruf yang dibacanya itu dikurniakan kepadanya satu darjah di dalam syurga Dan tiap-tiap yang luasnya seumpama perantaraan Bumi dengan Langit. Sabda Rasulullah .: -Fatihah itu ialah 'Al Sab'ul 'ul masyaani ' dan Quran yang maha Ertinya: "Demi Allah sanya Albesar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku dan tidak ada dalam At Taurat, Al Injil, Az-Zabur Zabur dan Quran yang serupa dengannya." Al-Fatihah Fatihah sunat dibaca pada tiap tiap-tiap kali hadir di masjid sebelum keluar daripadanya, aripadanya, Sabda Rasulullah . ertinya: " Barang-barang barang yang dikeluarkan daripada harta perbendaharaan 'Arasy ialah empat perkara iaitu: Al-Fatihah, Fatihah, Ayat Kursi, dua ayat yang penghabisan surah Al Baqarah (285-286) dan surah Al-Kauthar." Kauthar." Pahala orang yang membaca Al Al-Fatihah Fatihah setimbang dengan pahala orang yang membaca dua pertiga(2/3) Al-Quran. Sabda Rasulullah . ertinya: "Yang terlebih afdal dalam Al-Quran Quran ialah ' ' Sesiapa membaca Al-Fatihah Fatihah dan " " ,
16 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


nescaya sejahteralah daripada sekalian bencana yang lain selain daripada mati. Sunat melafazkan 'Amin' ketika lepas membaca Al Al-Fatihah sama ada Al-Fatiha Fatihah yang kita baca sendiri atau Al-Fatihah Fatihah yang iman baca. Sabda rasulullah . ertinya: " Apabila selesai iman daripada membaca Al Al-Fatihah Fatihah hendaklah kamu baca amin nescaya diperkenankan permintaan kamu." Hadis Rasulullah .: "Pada suatu masa sedang rasulul rasulullah . bersama dengan Abu Zaid berjalan pada suatu jalan di Madinah tiba-tiba tiba kedengaran suara seorang lelaki sedang membaca Al Al-Fatihah Fatihah lalu nabi . bersabda: "Kita berhenti dengarkan Al Al-Fatihah Fatihah ini hingga sempurna bacaannya." Sabda Rasulullah . ertinya: "Sesiapa membaca Al Al-Fatihah Fatihah maka mendapat pahala baginya seumpama pahala orang yang membaca Al Al-Injil, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Quran Quran dan tiap-tiap tiap satu ayat yang dibacanya itu baginya pahala seumpama menyedekahkan beberapa banyak emas kerana fiisabilillah dan terpelihara tubuhnya daripada masuk ke dalam api neraka dan kemudiannya daripada Nabi ialah orang yang terlebih kaya daripada orang orang-orang orang yang masuk ke dalam syurga." Sabda Rasulullah . ertinya: "Pada malam dibawaku daripada Baitullah ke Baitulmuqaddis, Baitulmuqadd ketika ku berhenti di 'Arasy dan aku nampak Al Al-Fatihah Fatihah dan sekalian Quran tertulis pada Lauh mutiara dan yakut, kemudian ku pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan dua perkara yang tersebut, supaya dikurniakan kepada umatku, Firman Allah Subhanahu hu Wa Taala : "Dua perkara yang tersebut Aku berikanlah kepada engkau dan umat engkau." Kemudian aku bertanya pulak: "Apa pahala orang yang membaca Al Al-Fatihah Fatihah dan apa pahala orang yang membaca Quran." Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala : "Wahai Muhammad, Al-Fatihah Fatihah itu ada mengandungi tujuh ayat, maka aku haramkan-tutupkan haramkan atas orang yang membacanya tujuh pintu api neraka jahanam, dan orang yang membaca Quran aku berikan kepadanya pahala dengan tiap tiap-tiap tiap satu huruf yang dibacanya itu, satu pohon kayu daripada ada tanaman syurga yang mempunyai beberapa banyak nikmat." Siapa-siapa yang membaca Al-Fatihah, Fatihah, nescaya adalah tiap tiap-tiap tiap satu ayat daripada Al-Fatihah Al itu mendinding baginya daripada neraka jahanam. Siapa-siapa siapa yang di dalam bilangan masuk neraka,
17 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


jika anaknya ada membaca ' ' nescaya diberhentikan azabnya selama 40 hari. siapa membaca sepuluh perkara yang disebut di bawah ini nescaya sejahtera daripada Siapa-siapa sepuluh perkara iaitu: 1. Surah Al-Fatihah- Menegahkan dar daripada kemurkaan Tuhan. 2. Surah Yaasin- Menegahkan dahaga pada hari kiamat. 3. Surah Ad Dhukhan- menegahkan huru huru-hara pada hari kiamat. 4. surah Al Waqi'ah- menegahkan daripada fakir. 5. Surah Al Mulk- Menegahkan daripada seksa kubur. 6. Surah Al Kauthar- menegahkan daripada perkelahian. 7. Surah Al-Kafirun- menegahkan daripada mati kafir. 8. Surah Al-Ikhlas- menegahkan daripada menjadi munafik. 9. Surah Al-Falaq- menegahkan daripada kena penjara. 10.Surah An-nisaa'- menegahkan daripada waswas. Sabda Rasulullah . ertinya: "sesiapa membaca Al Al-Fatihah dan surah Al-ikhlas, ikhlas, ketika kembali ke rumah, nescaya terjauh dari pada fakir fakir-papa papa dan dapat kebajikan rumahnya beberapa banyak." ' Jika dibaca Al-Fatihah Fatihah empat puluh satu kali (41) dengan mewasalkan (menyambungkan) (menyambung ' dan dihembuskan kepada orang sakit nescaya sembuh penyakitnya itu. Siapa-siapa siapa sentiasa membaca Al Al-Fatihah Fatihah empat puluh satu kali (41) pada masa antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang subuh nescaya terlepas daripada hutang, sihat tubuhnya uhnya dan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala akan dia kekayaan dan kemuliaan. Siapa-siapa siapa sentiasa membaca Al Al-Fatihah Fatihah empat puluh satu kali (41) pada mata orang yang sakit ketika antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang subuh selama 40 hari berturut-turut bert akan sembuh sakit matanya itu. Sesiapa membaca Al-Fatihah Fatihah tujuh kali (7) pada suatu penyakit dengan meletakkan tangan ke atas tempat sakit itu dan berdoa:

tujuh kali nescaya sembuh penyakitnya. Siapa-siapa membaca Al-Fatihah Fatihah pada pagi pagi-pagi pagi dan dihembuskan pada tangan kemudian kemudi disapukan pada muka dan perut nescaya tiada merasai dahaga dan lapar pada hari itu.
18 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Jika ditulis Al-Fatihah pada suatu mangkuk yang bersih dan dihapuskan tulisan itu dengan air kemudian diberi minum kepada orang yang sakit atau disapukan pada sekalian badannya satu kali ataupun pada tempat yang sakit sahaja, tiga kali dan berdoa:


Nescaya sembuh penyakit itu. Jika ditulis Al-Fatihah dengan zafaran pada suatu bejana yang bersih kemudian dimasukkan dengan air mawar dan beri minum kepada orang yang benak selama tujuh hari berturut, teranglah hatinya. Siapa-siapa sentiasa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap hari dan malam, hilanglah pemalasnya dan diperbaiki Allah Subhanahu Wa Taala akan kelakuannya zahir dan batin. Siapa-siapa membaca Al-Fatihah 40 (empat puluh) kali dengan kaifiat yang di bawah ini, nescaya dapat apa-apa yang dihajatinya iaitu: Baca Al-Fatihah lepas selesai daripada sembahyang maghrib dan sunat maghrib sebelum beralih dari tempat sembahyang itu, manakala selesai daripada membaca Al-Fatihah bermohon daripada Allah Taala apa-apa yang dihajati dan baca:

.
Siapa-siapa membaca Al-Fatihah dengan keadaan berwuduk 70 kali kemudian dihembuskan pada air yang bersih dan minum air itu pada tiap-tiap hari selama tujuh hari, mengurniai Allah Taala kepadanya ilmu hikmah dan kecerdikan dan bersihkan hatinya daripada perkara-perkara yang fasid (fasad) Jika engkau hendak memperbaiki antara dua orang laki isteri atau dua yang bersaudara, tulislah Al-Fatihah menurut aturan yang tersebut di bawah ini:

- - - -
19 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

- - , - - -
Tuliskan ( ) itu hendaklah tulis dengan nama dua orang yang dimaksudkan itu dan nama ibu keduanya seumpama Ahmad bin Fatimah li-Zainab binti Aisyah atau Ahmad bin Fatimah li-Osman bin Aisyah Kaifiat menulisnya: 1. Orang yang menulisnya itu hendaklah suci daripada hadas. 2. Tulislah dengan zafaran, air mawar dan kasturi. 3. Ketika menulis hendaklah cucukkan pertengahan pada sebatang jarum yang berlubang dan gantungkanlah pada tempat angin yang bertiup kepada pihak orang yang dimaksudkan nescaya sampailah maksudnya dengan segera. Dan lagi siapa hendak memperbaiki antara dua orang laki isteri atau dua yang bersaudara atau sahabat, buatlah bagaimana yang tersebut di bawah ini: 1. Ambil seurat benang daripada kedua-dua mereka yang dikehendaki bagi membaikkan antara keduanya.
20 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


2. Pintal kedua benang itu dan baca padanya 7 kali:

* * , ............... .......... . . ............... .......... *

Doa ini ada ijazah dari As-Sayid Sayid Baqir Al Al-Hasyimi, Hasyimi, sebagaimana dalam bukunya iaitu At-Tuhfat At Al-Hashimiah fi Mujarobat Al-Atarah Atarah Az Az-Zakiah ( ) Cuma di dalam versi Kitab Pati Rahsia agak berbeza sedikit iaitu penambahan bahan doa kalimah toyyibah yang boleh ditemui dalam gerakan Ikhwanul Muslimun, Mesir (Surah Ibrahim:24 Ibrahim:24-25) 25) Maksudnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ket ketika ika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana ni`mat Allah, orang-orang orang yang bersaudara;.(Ali bersaudara;.(Ali-`Imraan:103) `Imraan:103) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku suku supaya kamu saling kenal kenal-mengenal. mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Men Mengenal. (Al-Hujuraat:013 Hujuraat:013) Ya Tuhanku, satukan antara ....... dan ........ seperti bersatu antara Musa dan Harun, dan juga satukan bersama-sama seperti bersatunya antara Mikail dan Jibril a.s, dan antara Khadijah Al-Kubro Al dengan Muhammad , antara Fatimah Zahrah dengan Ali Mutadha Radiallahuanhu serta Ya Tuhanku, satukan antara ....... dan ........ perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin zin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan perumpamaan-perumpamaan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Ibrahim:24 (Ibrahim:24-25)
21 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Pada tanda titik-titik itu hendaklah sebut nama kedua orang yang dimaksud serta nama ibunya umpama: Husain bin Fatimah wa Uthman bin Zainab. 3. Tiap-tiap kali habis baca doa yang tersebut, simpullah benang itu sekali. 4. Kemudian beri pakai salah seorang daripada keduanya nescaya mereka itu akan berbaik-baik dan berkasih-kasihan. Asal Al-Fatihah yang tersebut di bawah ini ialah seorang alim dapat di Madinah AlMunawwarah dengan tiada mempunyai ijazah, tak berapa lama ia bermimpi berjumpa dengan sayidina Ali lalu dikucupnya tangan sayidina Ali dan meminta ijazah kepadanya, kemudian di khabarkan mimpinya kepada Syaikh Muhammad Sanusi Al-maghribi lalu jawabnya, ijazah yang seperti itu memadailah dan ambilkanlah olehmu akan Al-Fatihah yang engkau dapat itu:


22 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Maka siapa sentiasa membaca Al Al-Fatihah Fatihah yang tersebut itu satu kali pada tiap-tiap tiap malam nescaya dapat apa-apa yang g dihajatinya dan terjauh daripada bala dunia akhirat dan lembut hati sekalian manusia menurut kepadanya. Jika dibaca Al-Fatihah Fatihah yang tersebut dengan kaifiat yang di bawah ini, nescaya dapat apa-apa apa perkara yang di citanya iaitu: lian anggotanya dan pakaian kemudian sembahyang sunat dua rakaat, Berwuduk dan bersih sekalian lepas sembahyang baca istighfar tujuh puluh kali dan berselawat kepada nabi 70 kali, bacalah AlAl Fatihah yang tersebut dan kemudian penuhkan apa apa-apa yang engkau kehendaki. Siapa-siapa membaca Al-Fatihah Fatihah tujuh kali, surah al al-ikhlas ikhlas tujuh kali, surah al-falaq al tujuh kali dan surah an-nas nas tujuh kali lepas dari pada sembahyang Jumaat sebelum mengubah kedudukannya nescaya diampuni akan dosanya. Ibnu Abbas ra. bercerita: Pada suatu ketika Jibrail b berada di sisi Nabi . tiba-tiba tiba terdengar suara dari atas, maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: ini sebuah pintu di langit, pada hari
23 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


ini dibuka, dan turun seorang malaikat, memberi salam dan berkata:"(Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikan iberikan oleh Allah kepadamu, dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu, iaitu: Fatihul kitab dan akhir surah Al Al-Baqarah. Baqarah. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya, melainkan pasti permintaanmu di beri)." (Sahih Muslim) Al-Syahid Hasan al-Banna Banna dalam risalahnya Mukadimah fi al-Tafsir berkata: Tiada syak siapa yang tadabbur Al-Fatihah Fatihah yang mulia ini pasti dapat melihat kayanya makna dan keindahannya serta keserasiannya, antara lain dapat dilimpahi cahaya pada hatinya. Al-Syahid d Syed Qutub dalam tafsirnya Fi Zilal al-Quran Quran antara lain berkata: Sesungguhnya surah ini mengandungi inti pati aqidah Islamiyyah Tasawur Islami, perasaan dan harapan doa kepada Ilahi yang diisyaratkan daripada hikmah pemilihan surah ini pada setiap rakaat ra sembahyang. Syeikh Abdul Rahman Habannakah al al-Midani Midani di dalam kitabnya Maarij al-Tafakkur al Al-Syeikh membahagikan intipati Al-Fatihah Fatihah kepada empat, iaitu asas iman yang wajib diimani hambahamba hamba Allah yang diujinya ketika berkelana di dunia secara mesti, kedua tuntutan Allah terhadap hambanya beribadat dan bergantung kepadanya tanpa sekatan dengan yang lain, ketiga, agama pilihan Allah bagi hamba-hambaNya hambaNya yang diuji hanya sirat al al-mustaqim mustaqim yang dapat kemenangan yang disuruh pohon hidayah kepadaNya dan keem keempat pat dua masa ujian, ujian di dunia dalam kehidupan semenjak lahir dan hingga kiamat terhadap tuntutan Allah. Justeru, dinamakan surah ini Um al-Quran Quran kerana rangkuman segala inti pati al al-Quran.

**********
FADILAT SURAH AL AL-IKHLAS ( )

Dari Abu Said al-Khudri Khudri Radiallahuanhu. pula bahawasanya ada seorang lelaki mendengar orang lelaki lain membaca: Qul huwAllahu ahad, dan seterusnya - dan orang itu mengulangmengulang ulanginya. Setelah datang pagi harinya, orang yang men mendengar dengar itu pergi ke tempat Rasulullah . lalu menyebutkan pada beliau . apa yang didengarnya, seolah seolah-olah olah orang ini menganggapnya sebagai amalan yang kecil saja - kurang bererti. Kemudian Rasulultah . bersabda: sabda: "Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggama genggamanNya, sesungguhnya surat al-lkhlas lkhlas itu nescayalah menyamai - pahalanya dengan membaca - sepertiga al-Quran." Quran." (Riwayat Bukhari) Nabi Muhammad . bersabda: Sesiapa yang membaca Surah Al Al-Ikhlas Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah berkenaan membangunkan baginya mahl mahligai igai di syurga. (Riwayat Muslim). Rasullullah pernah bersabda "Barang Barang siapa yang membaca surah al al-ikhlas ikhlas sebanyak 11 kali selepas sembahyang subuh maka ti tidak akan sampai dosa kepadanya, meskipun syaitan telah tela berusaha bersungguh-sungguh."
24 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual

Sabda Rasulullah

ertinya, Sesiapa membaca (

) 11 kali pada tiap-tiap tiap lepas

sembahyang, dibenarkan baginya mengahwini anak bidadari mana mana-mana mana yang disukainya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya, Sesiapa membaca ( pada tiap-tiap tiap hari, nescaya dibangunkan daripada kuburnya terus ke syurga. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 100 kali dan tiada menzalimi ) 50 kali

manusia dan tiada mencuri, tiada berzina dan tiada minum yang memabukkan, nescaya mengampuni puni Allah Taala baginya akan kesilapan yang diperbuatnya di dalam masa lima puluh tahun. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 200 kali pada tiap-tiap tiap hari serta ia

tiada mempunyai hutang, nescaya dituliskan baginya seri seribu bu lima ratus kebajikan dan dihapuskan dosanya yang telah diperbuat dalam masa lima puluh tahun. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 21 kali ketika hendak tidur, dan

merebahkan dirinya mengiring ke sebelah kanan nescaya menyeru Allah Taala kepadanya pada hari kiamat dengan firmannya, Wahai hambaku, pergilah engkau ke pihak kanan masuk ke dalam syurga. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 100,000 kali, nescaya dikurniai

kepadanya pahala la seumpama orang yang telah menebus dirinya daripada neraka. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 1000 kali, dikurniakan kepadanya

kesukaannya dan di tempatkan di syurga. Sabda Rasulullah ertinya, orang yang membaca ( ) 1000 kali itu dikasihi Allah

Taala terlebih daripada orang yang membelanjakan dua ratus ekor kudanya kerana perang sabil. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa membaca ( ) 3 kali ketika masuk ke dalam

rumahnya, hnya, terpelihara daripada papa dan dikasihi oleh jirannya. Sabda Rasulullah ertinya, Sesiapa sembahyang dan membaca ( ) dengan kaifiat

yang tersebut di bawah ini, nescaya terlepas daripada hutangnya dan terjauh daripada papa dan
25 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


jika menjajah ke negeri asing, nescaya kembali ke negerinya dengan selamat dan sekiranya dipohonkan anak daripada Allah Taala, mudah mudah-mudahan mudahan diperkenankan. Kaifiatnya: Sembahyang sunat empat rakaat dan satu salam dan dengan wuduk yang baharu, pada suatu tempat yang sunyi daripada manusia. Pada rakaat yang pertama baca Al Al-Fatihah sekali dan ( Rakaat kedua baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan ( Rakaat ketiga dibaca Al-Fatihah Fatihah sekali dan ( Rakaat keempat dibaca Al-Fatihah Fatihah sekali dan ( Manakala selesai daripada memberi salam, baca ( ) sepuluh kali.

) dua puluh kali. ) tiga puluh kali. ) empat puluh kali ) lima puluh kali dan berselawat

kepada Nabi Muhammad lima puluh kali, istighfar lima puluh kali dan baca ( ) 50 kali, kemudian pohonkan apa apa-apa yang dihajati. Menurut Hadis Al-Baihaqi, Baihaqi, dari Umamah Al Al-Bahili, Bahili, bahawa Jibrail telah mendatangi Nabi bersama dengan 70.000 Malaikat di Tabuk Jibrail berkata :"Rasulullah, saksikan jenazah Muawiyah dari Tabuk bersama Jibrail dan sejumlah Malaikat lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam bersabda :" Jibrail, apa sebabnya Mu'awiyah beroleh martabat seperti itu.? Jibrail menjawab :"Dia memperoleh kehormatan itu, akibat membaca "Qul HuwAllahu Ahad setiap tiap hari, sedang berdiri, duduk, ruku' dan berjalan." Sabda Rasulullah ertinya barang siapa kasih membaca ( ) dengan sebenar-benar sebenar

kasih, nescaya di tempatkan di syurga. ) dan ( ) dengan ) , ( dihembuskan kepada kedua tangannya dan di sapukan kepada sekalian tubuhnya iaitu pada masa sakitnya dan ketika hendak beradu. Dan juga Rasulullah bersabda sesiapa sakit, buatlah seperti demikian itu. Bahawasanya Nabi membaca ( Barang siapa yang membaca ( ) 1001 kali serta membaca bismillah pada p permulaan

sekali sahaja dengan tiada berhenti hingga sampai genap bilangan yang tersebut itu, serta tidak campur dengan perkataan yang lain nescaya memperoleh beberapa banyak kebajikan dan sejahtera daripada kejahatan dunia dan akhirat.

26 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Sabda Rasulullah bacalah ( ertinya, sesiapa yang lupa membaca bismillah pada permulaan makan, ) ketika selesai daripada makan.

Bahawasanya daripada wali Baserah ada yang bermimpi melihat Thabit ibnu Albanani bersaing dengan malaikat seperti orang yang sama sama-sama sama terbang lalu bertanya wali itu kepadanya: Apakah sebab engkau dapat pangkat yang semulia semulia-mulia mulia ini? Jawabnya, adapun sebabnya ialah kerana aku sabar dan mengucapkan syukur ke hadrat tuhan dan aku beramal membaca ( ) beberapa banyak. ) dan ( ) tujuh kali pada bekas-bekas bekas seumpama

Jika ditulis (

mangkuk yang diperbuat daripada tanah, kemudian dihapuskan dengan air dan diberi minum kepada orang yang sakit, mudah-mudahan mudahan dengan kurnia Allah sembuh kesakitan itu. Sanya adalah Rasulullah , tiap tiap-tiap p kali berbaring hendak beradu, ada menghembuskan ) dan ( ) kepada dua belah bacaan-bacaan surah ( ) , ( tangannya dan sapukan kepada muka kemudian pada sekalian tubuhnya, dengan de tiga kali diperbuatnya berturut-turut. ) dan ( Sabda Rasulullah ertinya, sesiapa membaca surah ( ) , ( )tiga kali tiap-tiap tiap pagi dan petang, nescaya tiada mengenai a apa pa-apa kesusahan kepadanya. ) dan ( ) tujuh kali ) , ( kemudian daripada sembahyang Jumaat, nescaya terpelihara daripada perkara perkara-perkara perkara yang keji hingga Jumaat yang hadapan. Sesiapa membaca surah ( Sesiapa yang membaca ( ) dan hingga ( Taala mengampuni dosanya yang terjadi pada masa lima puluh tahun. Sesiapa yang membaca ( ) pada sakit yang membawa kepada matinya, nescaya dapat ) akhirnya, nescaya Allah

kelepasan baginya daripada fitnah dan kepicikan kubur, dan apabila hari kiamat, mengangkatkan dia oleh malaikat dengan sayapnya hingga selamat melalui sirat dan masuk ke syurga. Sabda Rasulullah ertinya barang arang siapa ayng mengerjakan suruhan agamanya dan berkehendak memelihara akan diri daripada api neraka hendaklah bersedekah sebanyak dua belas ribu (12000) dirham dan jika orang yang tiada mempunyai harta, hendaklah baca kali ( kali.
27 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual

) 12000


Peringatan: Telah dikira satu dirham itu dua belas sen setengah, maka 12000 dirham itu dijadikan ringgit 1500 ialah perbelanjaan pada masa tahun 1365H. Harga 1 Dirham sewaktu buku ini ditulis ialah RM30 bertarikh 6 Me Mei i 2011, maka 12000 dirham bersamaan RM360,000.

********** ( ( ) )
Sabda Rasulullah ertinya, jampinya yang terlebih afdal dibaca kerana hendak menghilangkan ) dan ( ) . ketakutan, bacalah surah ( ) dan ( ) empat puluh satu kali pada orang Siapa membaca surah ( yang kena sihir, insya Allah akan ter terlepas lepas daripada sihirnya tujuh hari, Insya Allah akan sembuh penyakitnya itu. FADILAT SURAH AL AL-FALAQ DAN AN-NAS

**********

) FADILAT AYAT KURSI (

Sabda Rasulullah ertinya, barang siapa membaca ayat Kursi kemudian sembahyang, nescaya diberi kepadanya mana-mana mana syurga ia suka ma masuk. Sabda Rasulullah ertinya, barang siapa yang sentiasa beramal membaca ayat Kursi pada tiaptiap tiap lepas sembahyang nescaya di beri pahala kepadanya seumpama pahala orang al-muttaqin al dan pahala amal as-sidiqin. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebagai sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang orang siddiq dan abid, iaitu pada tiap-tiap tiap lepas sembahyang, nescaya mendapat syurga. Sesiapa yang membaca ayat Kursi semasa hendak tidur nescaya mengurniakan Allah padanya dan jiran-jirannya keselamatan. Sesiapa yang membaca baca ayat Kursi selepas sembahyang nescaya Allah memeliharanya sampai sembahyang yang di hadapan nya.
28 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Sesiapa yang selesai sembahyang fardu sunat bagi nya membaca ayat Kursi dan akan dikurniakan baginya balasan pahala yang banyak dan mendapat darjat yang tinggi di dalam syurga. Sesiapa yang membaca ayat Kursi dan ayat-ayat di bawah ini ketika selesai tiap-tiap sembahyang nescaya memperoleh apa-apa yang dihajati dan terpelihara daripada seteru dan terlepas daripada hasad dengki dan akan mengurniakan Allah kepada nya tempat kediaman di dalam syurga, iaitu: Baca Al-Fatihah, ayat Kursi, dan surah Ali-Imran (18-19):

Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diredai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayatayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabNya. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali pada waktu tengah malam kerana sesuatu hajat nescaya di peroleh apa-apa yang dihajatinya itu. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali dan kemudian membaca :

( 3000 kali)
nescaya mudah rezekinya dan memperoleh apa-apa yang dihajati serta mewah kehidupan. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 201 kali kemudian berdoa memohon apa-apa yang dihajati, nescaya dimakbulkan permintaan itu. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 313 kali nescaya dikurniakan kepada nya kebajikan yang banyak dan mencukupi baginya apa-apa yang diusahakannya. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali kemudian berdoa memohonkan hajat ketika tengah malam pada tempat yang bersih dan sunyi daripada manusia nescaya diperoleh dengan segera apa-apa yang dihajatinya itu.
29 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa yang naik marah bacalah ayat Kursi dan ludahkan ke sebelah kiri nescaya dijauhkan nya daripada syaitan yang memanaskan hatinya dan berhenti daripada marahnya itu. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali nescaya memperoleh pangkat yang mulia serta dikasihi orang akan dia dan dibukakan kepadanya jalan kebajikan. Sesiapa yang beramal dan membaca ayat Kursi sebanyak 1000 kali pada tiap-tiap hari dan malam selama 40 hari berturut-turut nescaya akan dikurniakan Allah kepadanya dapat memandang rohani yang terang dan datang malaikat menziarahi kepadanya dan memperoleh apa-apa yang dimaksudkan. Barang siapa yang menjadikan ayat Kursi menjadikan wirid sebanyak 1000 kali pada tiap-tiap hari nescaya dapat apa yang di citanya. Sesiapa yang hendak terang hatinya dan menambahkan kecerdikannya bacalah ayat Kursi sebanyak 170 kali pada sebuah bekas air hujan kemudian minum air itu nescaya dikurniakan Allah hajatnya itu. Telah berkata syeikh Abul Farij menceritakan ajaran gurunya berkenaan ayat Kursi katanya, amalkan olehmu akan ayat Kursi pada mana masa kerana manfaatnya banyak dan baca pada suatu kesusahan nescaya engkau dapat faedahnya engkau orang yang tidak berdosa dan tidak membuat perkara-perkara maksiat dan setelah lepas membaca iaitu ketika berdoa ingatkan aku (Syeikh Abul Farij) sebelum dapat apa-apa yang engkau minta janganlah berkata sudah aku baca tidak juga makbul hajat itu kerana berdosa ataupun tidak cukup syarat-syaratnya ataupun Allah sudah makbul tetapi belum sampai masa lagi untuk mendapatkannya. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 5 kali atau 7 kali atau 17 kali pada tiap-tiap kali keluar dari rumah nescaya selamat dalam perjalanannya pergi dan pulang. Sesiapa yang menjadikannya ayat Kursi itu wirid lepas tiap-tiap sembahyang membaca 17 kali nescaya dikasihi kepadanya malaikat dan sekalian makhluk dan diterima orang akan perkataannya dan hebat pada seteru nya. Sesiapa yang sentiasa berwirid membaca ayat Kursi pada tiap-tiap sembahyang fardu pagi dan petang dan ketika masuk rumah dan hendak tidur, hendak pergi ke mana-mana dan hendak musafir nescaya di jauh Allah daripada tipu daya syaitan dan terpelihara daripada aniaya manusia dan daripada kejahatan binatang selamat ahlinya, anaknya, rumahnya dengan peliharaan Allah Taala.

30 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa yang sentiasa membaca ayat Kursi 7 kali pada tiap-tiap hari nescaya Allah masukkan dalam pemeliharaannya. Telah berkata al-Ustaz al-Fadil Kamil al-haj Ibrahim kepada murid-muridnya: Apabila susah bagi kamu hendak mencapai sesuatu hajat atau lemah menolak kan kejahatan bacalah ayat Kursi sebagaimana yang kita baca dalam perjalanan kita dalam hujan dan hujan tidak mengenai kita bacalah ayat Kursi seberapa banyak manakala sampai pada perkataan ( ) ulanglah sampai 70 kali pada tiap-tiap sekali baca. Sesiapa yang berjumpa dengan orang yang kita takut akan kelebihannya atau orang yang jahat bacalah ayat tersebut di bawah ini ketika hendak masuk berjumpa atau di mana-mana nescaya tidak dapat mereka bercakap kasar atau membuat aniaya iaitu baca ayat Kursi dan

, .
Sesiapa yang hendak hilangkan penyakit balgham bacalah ayat Kursi dengan kaifiat yang tersebut di bawah ini nescaya sembuh dengan izinnya iaitu ambil garam putih yang kecil sebanyak tujuh buku pada tiap-tiap hari selama tujuh hari berturut-turut dan pada tiap-tiap sebuku garam baca ayat Kursi sekali kemudian kulum sampai hancur. Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 170 kali dan berdoa seperti yang tersebut di bawah ini sekali pada tiap-tiap hari nescaya dibukakan Allah kepadanya akan rahsia-rahsia yang di maksudkannya dengan mudah memperoleh apa-apa yang di hajatinya berserta sekalian manusia sukakannya iaitu:

, ()
31 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, ) ( ) ( ) ( , ) ( , , ) , ( ) ( ) (
32 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. ) ) . ) ) ,
Sesiapa membaca ayat Kursi sebanyak 17 kali ketika lepas sembahyang asar pada hari Jumaat mudah-mudahan memberi Allah satu macam perubahan yang baik pada perasaannya ketika itu pohonkanlah apa-apa yang dihajati nescaya dimakbulkan Allah subhanahu wa taala. Sesiapa yang membaca ayat Kursi pada hari Jumaat mulai lepas sembahyang asar sampai maghrib nescaya dikurniakan Allah padanya hikmah dan kebajikan yang banyak. Sesiapa yang menulis ayat Kursi pada bekas yang diperbuat daripada kaca dan minum airnya dengan kaifiat yang tersebut di bawah ini dikurniakan Allah padanya hikmat-hikmat yang banyak dan ilmu-ilmu yang dihajatinya. Tuliskan ayat Kursi dengan zafaran,air mawar, air hujan dan kasturi dengan huruf bercerai. 1. Ketika menulis hendaklah berpuasa mulai 1 hari bulan hingga 50 hari 2. Pada tiap-tiap hari ketika hendak berbuka bacalah


Setelah sudah berbukalah dengan air ayat Kursi yang ditulis itu.

33 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa yang menulis ayat Kursi di atas pintu rumahnya atau di atas pintu kebunnya nescaya di kurniakan Allah rezeki yang banyak dan terpelihara daripada pencuri. Sesiapa yang membaca ayat Kursi tatkala keluar rumah nescaya dikurniakan Allah segala hajatnya dan diampuni segala dosanya dan dihalau daripadanya segala syaitan dan mewakili Allah taala beberapa malaikat yang memelihara dia daripada usikan jin, manusia dan daripada sebarang yang ditakuti olehnya.

**********
KETIKA YANG MUSTAJAB BERDOA YANG TELAH MASYHUR DI SISI AHLINYA 1. Tiap-tiap lepas sembahyang fardu. 2. Satu pertiga yang akhir daripada mana-mana malam, istimewa pula pada malam Jumaat (dahulu daripada masuk waktu subuh) 3. Lepas daripada sembahyang asar (di dalam waktu asar hingga jatuh matahari tiap-tiap hari Jumaat) 4. Lain ketika hendaklah mengikut bagaimana yang telah di sebutkan pada tempat yang berkenaan dengan mana-mana surah, ayat, selawat dan lainnya. 5. Jikalau sekiranya kita ada terkena kesusahan apa-apa, tiada masa bagi kita menunggu ketikaketika yang ditentukan itu, bacalah dan doa tiap-tiap seorang yang dikehendakinya dan yakinlah dengan kuat, bahawa Allah mengurniakan apa-apa permohonan kita dan Allah jua yang berkuasa di atas tiap-tiap suatu berserahlah kepadanya. Hadis: Ertinya sesiapa suka supaya Allah taala menerima dan memperkenankan permohonan pada masa datang bala, atau pada mana-mana kesusahan, banyakkanlah berdoa pada masa di dalam kesenangan.

**********
HURUF RA'

()
Tabiatnya sejuk darjah yang kelima, jika ditulis huruf ini pada ketika al-qomar di bintangnya pada sekeping timah dan ditanggung nescaya jadilah pembukaan rahsia kebesaran Allah kepada engkau. Jika ditulis dan diletakkan ke dalam bekas penjirus tanam-tanaman, nescaya subur dan berbuahlah.

34 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam, hendaklah baca doa ini dan bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang. Inilah doanya:

, , ,


Inilah bacaannya:


Doa ini lebih kurang sama dengan Doa Untuk Mendapatkan Bantuan Ghaib/Ruhaniyah, AsSyaikh Ali Al-Makki R.A, Ini adalah suatu warisan yang berharga dari Ulama salafus-sholih. Doa ini termasuk doa besar. Di ajarkan oleh As-Syaikh Ali Al-Makki R.a. Beliau menceritakan suatu kesulitan yang pernah dialaminya. Terjadi perselisihan faham yang mengancam keselamatan jiwa beliau. Keadaan itu membuat beliau susah dan cemas. Sampai suatu hari didapatinya di dalam sakunya sepotong kertas berisi sebuah lafaz doa. Dan beliau sadar betul bahawa tidak seorang pun yang memberikan kertas berisi doa tersebut kepadanya. Yang menghairankan lagi pada malamnya beliau bermimpi bertemu seseorang yang berpakaian lazimnya dipakai orang-orang soleh yang zahid. Dan berkata padanya, Kami berikan doa itu padamu, maka engkau berdoalah dengannya. Nescaya engkau akan selamat dan lolos dari kesulitan yang menimpamu.

, , ,

35 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, , , ,. **********
HURUF SYIN

()
Tabiatnya panas belengas, khasiatnya membaiki di antara yang berkelahi. Hendaklah tulis huruf serta dengan nama yang dikehendaki dan bacaannya pada ketika yang baik dan ditanggung nescaya hasillah kebaikan di antara keduanya. Jika ditulis huruf ini dengan terbalik atas timah serta bacaannya dan di tanam pada tempatnya, nescaya jadi pembenci dan memperkelahikan. Jika ditulis serta dengan nama-nama Allah yang dimulai dengan huruf syin dan ditanggung, nescaya luaslah rezekinya dan dapat kebahagiaan dan kebesaran. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam selama 28 hari, hendaklah baca doa ini dan bacaannya seberapa yang kuasa, nescaya datanglah khadam yang menunaikan segala hajat. Inilah doanya:


Inilah bacaannya:

36 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
SYARAT SYARAT-SYARAT DAN ADAB BERDOA siapa yang berdoa hendaklah menyempurnakan segala syarat syarat-syaratnya syaratnya dan mengikut Siapa-siapa bagaimana adab-adabnya. adabnya. Adapun syarat syarat-syaratnya ialah: ada mengerjakan maksiat dan menjauhi perkara-perkara perkara yang 1. Hendaklah berhenti daripada dilarang walau sedikit umpama makanan sesuap makanan yang tiada halal pun. 2. Hati tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa khudu (tunduk/rendah diri), sehingga sekejap pun jangan lalai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala 3. Yakin di hati dengan tiada syak lagi bahawa permintaan kita itu diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mafhum sabda Rasulullah Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Hidu Hidup p dan sangat Pemurah dan Pemalu jika tidak memperkenankan doa hambaNya. 4. Mana-mana mana hajat yang dipohon ketika berdoa itu janganlah tertinggal pada cita-cita cita sahaja dengan tiada diusahakan ialah jika berkenaan dengan ringan tulang dan ikhtiar yang berhubung berhubu di antara satu dengan lain. Sementara adab berdoa pula: 1. Bersih daripada segala hadas. 2. Menghadap kiblat, duduk bertimpuh seperti kedudukan tahiyat awal. 3. Waktu berdoa mengangkat dua tangan sampai berbetulan dengan bahu dan menjadikan tapak tangan an ke pihak muka dan jangan memandang ke pihak langit. 4. Mulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala umpama membaca alhamdulillah dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad . 5. Mengumumkan doa selamat sejahtera bagi kita dan bagi sekalian manu manusia. 6. Mengaku kejahatan diri sendiri dan bersungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca:


37 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


(Ya Allah ya Tuhanku, aku sungguh telah banyak menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau; maka berilah ampunan kepadaku ampunan dari sisiMu dan kasihilah aku. Sungguh Engkaulah Sang Maha Pengampun dan Maha Pengasih) Kemudian pohonlah apa-apa apa yang kita kehendaki. 7. Pada penghabisan, bacalah:

8. Sesudah habis berdoa sapulah kedua tangan ke muka (meraup muka). Sabda Rasulullah barang siapa mencintai pada sesuatu pekerjaan, hendaklah sembahyang istikharah dua rakaat dan berdoa seperti yang tersebut di bawah ini, nescaya ditunjukkan kita oleh Allah Taala bahawa pekerjaan itu akan jadi kebajikan bagi kita atau tidaknya atau pun ditunjukkan mana-mana mana yang lebih manfaat bagi kita iaitu: 1. Sembahyang sunat dua rakaat dengan niat sembahyang sunat istikharah. 2. Pada tiap-tiap tiap rakaat baca Surah Al Al-Fatihah dan surah al-kafirun. 3. Rakaat kedua baca Al-Fatihah Fatihah dan surah al al-ikhlas. 4. Apakala habis sembahyang bacalah doa:

............
"Ya Allah, llah, saya memohonkan pilihan menurut pengetahuanMu dan memohonkan penetapan dengan kekuasaanMu juga saya memohonkan kurniaMu yang besar, sebab sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya tidak mengetahui apa apa-apa. apa. Engkau Maha Mengetahui segala yang g ghaib. Ya Allah, jikalau di dalam ilmuMu bahawa urusan saya ini........ baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berakah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya jikalau di dalam ilmumu mumu bahawa urusan ini buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku, maka jauhkanlah hal itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baik-baik baik saja di mana saja adanya, kemudian puaskanlah hatiku dengan takdirMu ta itu."
38 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


5. Ketika berdoa, ingatkan apa-apa apa yang dihajati. 6. Apakala habis berdoa, tetapi belum kita dapat apa apa-apa apa lagi yang kita akan menerima, hendaklah ulangi lagi sembahyang dan berdoa hingga sampai tujuh kali. Sabda Rasulullah , ertinya sesia sesiapa pa membuat sesuatu pekerjaan dengan dapat petunjuk kerana sembahyang istikharah, nescaya selamat pekerjaannya dan tiada terkena kesusahan.

**********
AYAT LIMA Ialah ayat yang masyhur kelebihannya beberapa banyak, tiada disebut di sini, siapa-siapa siapa menjadikannya jadikannya wirid pada pagi dan petang tiga kali atau dua kali, atau sekurang-kurangnya sekurang sekali nescaya terpeliharalah ia daripada kejahatan seteru serta menang atasnya iaitu:


Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi abi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan b berperang." erperang." Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak anak-anak anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang orang yang zalim. [Al [Al-Baqarah :(246)]


39 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah olehmu azab yang membakar." [Ali-'Imraan :(181)]


Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. [An-Nisaa' :(77)]


Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orangorang yang bertakwa". [Al-Maaidah :(27)]

40 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah." Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung pelindung-pelindungmu pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudaratan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gelita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan njadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaanNya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Dia-lah lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa". (Ar-Ra'd: 16)

**********
KAIFIAT BAGI MENDAPAT MIMPI Sabda Rasulullah ertinya, mimpi yang baik yang terjadi pada orang orang-orang orang yang soleh ialah satu bahagian dengan 1/46 (satu perempat puluh enam) kenabian. Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah bersa bersabda: bda: Mimpi seorang mukmin adalah termasuk satu dari empat puluh enam bagian kenabian. (Sahih Muslim No.4201) Sabda Rasulullah ertinya, mimpi orang yang mukmin itu ialah satu firman daripada Allah Subhanu Wa Taala kepada mereka itu. Sabda Sayidina Ali bin Abi Talib Radiallahuanhu ertinya, siapa siapa-siapa siapa sembahyang sunat sesuatu hajat supaya Allah Taala menunjukkannya, nescaya ditunjukkan dengan jalan mimpi apa-apa apa yang dihajatinya itu oleh Allah Taala pada malam itu atau malam besok atau selewat-lewatnya selewat pada malam ketujuh iaitu: 1. Sembahyang sunat enam rakaat. 2. Pada rakaat yang pertama baca Al Al-Fatihah sekali dan surah ( ) tujuh kali 3. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan surah tujuh kali. 4. Rakaat yang ketiga baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan surah tujuh kali. 5. Rakaat yang keempat baca Al-Fatihah sekali dan surah tujuh kali. 6. Rakaat yang kelima baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan surah tujuh kali. 7. Rakaat yang keenam baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan surah tujuh kali. 8. Apakala selesai sembahyang, berdoa:
41 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Siapa-siapa siapa membaca bacaan yang tersebut in ketika hendak tidur kerana hendak mengetahui akan kesudahan pekerjaan, baik atau jahat, nescaya ditunjukkan dengan jalan mimpi oleh Allah taala iaitu: 1. Lepas daripada sembahyang isyak baharuilah wuduk dan duduk di atas suatu hamparan yang bersih. 2. Kemudian selawat kepada nabi tiga kali. 3. Baca Al-Fatihah 10 kali. 4, Baca surah al-ikhlas 11 kali. 5. Dan selawat kepada nabi tiga kali pula kemudian tidur mengiring ke pihak kanan dengan menghadap kiblat. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa bermimpi melihat aku, maka sesungguhnya ia melihat akan tubuhku yang sebetulnya. Sabda rasulullah hari akhirat. ertinya, siapa siapa-siapa siapa bermimpi melihat aku, nescaya ia akan nampak aku pada

daripada aripada Allah Subhanahu Wa Taala Sabda rasulullah ertinya, mimpi yang baik itu datangnya d dan mimpi yang karut itu terjadi daripada syaitan. ertinya, siapa siapa-siapa siapa sembahyang dengan kaifiat yang tersebut di bawah ini, Sabda rasulullah pada malam Jumaat kerana qasad hendak berjumpa dengan nabi , nescaya dapat melihatnya m dengan jalan mimpi iaitu: 1. Sembahyang sunat dua rakaat. 2. Pada tiap-tiap rakaat baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan ayat Kursi 15 kali. 3. Lepas daripada memberi salam, selawat kepada nabi Sallallahu Alaihi Wassalam 1000 kali. Sabda rasulullah ertinya, inya, siapa siapa-siapa siapa bermimpi melihatku nescaya mengurniai Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya akan sembilan perkara yang tersebut di bawah ini:
42 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


1. Khusnul Khatimah 2. Syafaat nabi Muhammad . 3. Berkediaman dalam syurga. 4. Mengampuni Allah Subhanahu Wa Taal Taala a akan dosanya dan dosa dua ibu bapanya. 5. Diberi pahala seumpama orang yang membaca Quran dua belas kali khatam. 6. Tiada merasai kesusahan waktu hendak matinya. 7. Terlepas dari seksa kubur. 8. Terpelihara huru-hara hara hari kiamat, dan 9. Diperoleh sekalian n hajat pada dunia dan akhirat. ertinya, siapa siapa-siapa siapa sembahyang pada malam Jumaat dengan kaifiat yang Sabda rasulullah tersebut di bawah ini nescaya ia akan bermimpi melihat rasulullah . pada malam itu selambatselambat lambatnya pada malam yang ketujuh iaitu: 1. Sembahyang sunat dua rakaat. 2. Pada tiap-tiap rakaat baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan ayat Kursi dan surah al al-ikhlas ikhlas 15 kali. 3. Lepas daripada memberi salam, baca selawat 1000 kali. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa sembahyang dua rakaat lepas daripada daripa mandi pada malam Jumaat dengan kaifiat pada tiap tiap-tiap rakaat itu, baca Al-Fatihah Fatihah sekali dan surah al-ikhlas al 1000 kali nescaya beroleh melihat rasulullah dengan jalan mimpinya. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa sembahyang pada malam Jumaat dengan deng kaifiat yang tersebut di bawah nin, nescaya dapat mimpi melihatku iaitu: 1. Sembahyang empat rakaat dengan dua kali salam. 2. Pada tiap-tiap tiap rakaat baca Al Al-Fatihah sekali, surah ad-dhuha dhuha sekali, seurah alam nasyrah sekali, surah al-qadr qadr sekali dan sur surah al-zalzalah sekali. 3. Lepas daripada memberi salam baca selawat nabi 4. Kemudian tidur dan selawat ketika hendak tidur. Siapa-siapa membaca surah al-Qadr Qadr 1000 kali pada hari Jumaat, nescaya beroleh mimpi melihat rasulullah . Siapa-siapa siapa yang membaca bacaan yang tersebut di bawah ini ketika hendak tidur pada malam Jumaat, nescaya beroleh mimpi melihat rasulullah iaitu: Surah Al-Kautsar - 1000 kali Baca selawat 1000 kali
43 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual

. tujuh puluh kali.


Siapa-siapa siapa sembahyang sunat dua rakaat dan kemudian ba baca ca Ya Nur Ya Nur... 100 kali, nescaya akan beroleh mimpi melihat rasulullah . Ini wiridnya:


Siapa-siapa siapa bermimpi melihat rasulullah nescaya hilang dukacitanya dan akan terbayar sekalian hutang-hutangnya, hutangnya, menang di atas seteru dan terlepas daripada hukuman, selamat kembali daripada perdagangan, sembuh daripada penyakit dan akan mendapat kekayaan.

**********
HIZBUL BAHRI Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang Maha Besar, wahai yang Maha Santun, Engkaulah Tuhanku, , dan ilmuMu yang mencukupi akan diriku, dan sebaik-baik baik Tuhan adalah Tuhanku, dan sebaik-baik baik Pencukup adalah yang mencukupi diriku, Engkau adalah Penolong kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Kami mohon ke kepadamu Al'ishmah (tersuci daripada kesalahan) dalam gerak dan diam, dan dalam bertutur kata dan berkemahuan, dan dari lintasan hati yang disebabkan wasangka, dan dari ragu dan waham (khayalan) yang menjadikan hati tertutup daripada menelaah perkara perkara-perkara yang ghaib. Di situlah orang-orang orang Mukmin diuji, dan mereka digoncang dengan goncangan yang keras. 'Dan (ingatlah) ketika orang-orang orang munafiq dan orang yang dalam hatinya ada penyakit berkata: "Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan pada kita kecuali tipua tipuan."'(Al Ahzab 33: 11-12) Maka teguhkan dan tolonglah kami dan tundukkan samudera ini sebagaimana Engkau telah menundukkan laut kepada Musa, dan

* * * * * * * * * * *

44 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


sebagaimana Engkau telah menundukkan api kepada Ibrahim, dan Engkau menundukkan bukit-bukit dan besi kepada Daud, dan Engkau tundukkan angin dan syaitan serta jin kepada Sulaiman, dan tundukkan kami segala samudera, yang mana kesemuanya itu adalah milikMu baik yang ada di bumi mahupun di langit dan segala kekuasaan di laut dunia mahupun laut akhirat, dan tundukkan untuk kami segala sesuatu, wahai yang di tanganNya kekuasaan segala sesuatu. Kaaf, Haa, Yaa, 'Ain, Sod (3x) Tolonglah kami kerana Engkau sebaik-baik Penolong, dan bukalah untuk kami, kerana Engkau adalah sebaik-baik Pembuka, dan ampunilah kami, kerana Engkau sebaik-baik Pemberi Ampunan, dan kasihanilah kami, kerana Engkau sebaik-baik yang mengasihi, dan berilah rezeki kepada kami, kerana Engkau sebaik-baik Pemberi rezeki, dan berilah petunjuk dan selamatkan kami dan anugerahilah kami dengan hembusan angin yang baik sebagaimana yang ada dalam ilmuMu, dan sebarkanlah atas kami khazanahkhazanah rahmatMu dan angkatlah kami dengan pengangkatan kemuliaan bersama keselamatan dan afiat dalam agama, baik di dunia mahupun di akhirat, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, mudahkanlah bagi kami segala urusan kami hingga hati kami dapat beristirehat, begitu juga halnya jasad kami dan kami mohon kemudahan berkenaan dengan afiat di dalam dunia dan agama. Berlakulah terhadap kami sebagai kawan dalam safar (perkelanaan) dan sebagai khalifah dalam keluarga, dan robahlah wajah musuh-musuh kami dan bekukan mereka di tempatnya masing-masing agar tidak dapat mendatangi tempat kami. 'Dan kalau Kami menghendaki, nescaya Kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlumba-lumba menuju ke jalan tapi bagaimana mereka dapat melihat? Dan kalau Kami menghendaki. Kami robah bentuk mereka di tempat mereka berada,

* * * * * * * ( * 3)* * * * * * * * * * * * * * * * * *

45 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


maka tiadalah mereka maju dan tioada mereka dapat kembali.'(Yasin 36: 66-67) 'Yaa Siin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh engkau adalah seorang Rasul... Dari para Rasul atas jalan yang lurus-lempang (sebagai wahyu). Yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Agar engkau peringatkan suatu kaum yang bapakbapak mereka belum mendapat peringatan. Kerana itu mereka lalai, sungguh ketentuan (Tuhan) telah berlaku atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Sungguh telah Kami pasang belenggu di lehernya sampai dagunya, lalu mereka termengadah. Dan Kami adakan di antara tangan-tangan mereka (di hadapan) bendungan dan di belakang mereka bendungan (pula) dan Kami tutup pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat.'(Yasin 36:1-9) Seburuknya wajah-wajah (3 x) 'Dan sekalian wajah tunduk merendah demi untuk Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri, sungguh tiada harapan bagi siapa yang memikul kezaliman.'(Thaha 20:111) Thaa Siin. Haa Miim. 'Ain, Siin, Qaaf 'Ia alirkan kedua lautan itu, antara keduanya ada sempadan, masing-masing tiada berlawanan'(Ar-Rahman 55: 19-20) Haa Miim (7x) Haa Miim. Persoalan itu sudah ditetapkan dan kemenangan telah tiba, maka mereka atas kami takkan dimenangkan. 'Haa Miim. Turunnya kitab (Al-Quran ini) dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui. Yang Maha Mengampuni dosa, dan Menerima Taubat lagi amat keras hukumNya dan besar kekuasaanNya, tiada Tuhan selain Dia, kepadaNya tujuan kembali."(Al-Mukmin 40:1-3) Bismillah pintu bagi kami; Tabaroka dinding perisai kami; Yaa Siin atap menaungi kami;

* * * * * * * * * * ( * * 3)( *) * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *

46 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Kaaf Haa Yaa 'Ain Sod pencukup keperluan kami; Haa Miim, 'Ain Siin Qaaf penjagaan diri kami. Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (3x) Tabir penutup Arash dilabuhkan atas kami; Dan mata pengawasan Allah melihat pada kami; Dengan daya Allah kami tak terkalahkan. 'Dan Allah mengepung mereka dari belakang. Bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia... Yang termaktub dalam Loh Mahfudz'(AlBuruj 85: 20-22) 'Allah adalah sebaik-baik pemelihara. Dia Maha Penyayang dari orang-orang yang paling penyayang.' (3x)(Yusuf 12:64) 'Sungguh pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab (Al-Quran). Dia melindungi para orang salih.' (3x)(Al-A'raf 7:196) 'Allah cukup bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadaNya aku bertawakal. Dialah Tuhan pemilik Arash yang Agung' (3x)(Al-Bara'a 9:129) Dengan nama Allah, yang bersama namaNya tiadalah sesuatu akan membawa malapetaka baik di bumi mahupun di langit dan Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui... (3x) Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang Dia telah menjadikan (3 Kali) Dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung... (3x) Sejahtera ke atas Nabi Muhammad dan sahabatnya

* (3)* * * * * * * * * ( * 3) * * (3) * (3) * * ) ( ( ) 3) ( ) 3) ( ( * 3) ( * * * * *

**********

47 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


FADILAT DUA AYAT YANG DIAKHIR PADA SURAH BARAAH (

siapa sentiasa membaca dua ayat akhir surah baraah iaitu: Siapa-siapa

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, ber berat at terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Di Dia. a. Hanya kepada-Nya kepada aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki `Arsy yang agung". (At (At-Taubah: Taubah: 128-129) 128 Tujuh kali tiap-tiap tiap lepas sembahyang fardu, nescaya bertukar kedaifan dengan kekuatan dan berganti kehinaan jadi kemuliaan dan mendapat kesenan kesenangan atas gerak-geri geri seterunya, dan mempermudah baginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sekalian pekerjaan dan akan terbayar sekalian hutang-hutangnya hutangnya dan jauh daripada dukacita dan luas kehidupan dengan mendapat rezeki yang banyak. Siapa-siapa sentiasa membaca dua ayat yang tersebut itu 41 kali pada tiap-tiap tiap lepas sembahyang, nescaya terlepas daripada aniaya. Siapa-siapa siapa sentiasa membaca dua ayat yang tersebut itu 41 kali pada tiap tiap-tiap tiap hari, nescaya akan diperlihatkan kepadanya perkara perkara-perkara yang ajaib jaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan bermimpi melihat Rasulullah . Siapa-siapa siapa sentiasa membaca dua ayat yang tersebut pada mana mana-mana mana hari, nescaya selamat daripada mati pada hari itu, dan tiada dapat orang hendak mencederakannya dengan senjata. Pada ada suatu hari, Abu Bakr Asy Asy-Syabli Syabli masuk berjumpa dengan Abu Bakr bin Mujahid AlAl Maqara, lalu Abu Bakr bin Mujahid Al Al-Maqara Maqara berdiri kerana memberi hormat kepadanya, kemudian daripada itu bercakap bercakap-cakaplah sahabat-sahabat sahabat Abu Bakr bin Mujahid Al-Maqara Al dari ari hal perjumpaan kedua mereka itu. Apakah sebabnya Abu Bakr bin Mujahid Al-Maqara Al membesarkan Abu Bakr bin Asy Asy-Syabli, Syabli, sedangkan ketika datang Ali bin Isa Al-Wazir, Al tiada bangun ia seperti memuliakan Abu Bakr Asy Asy-Syabli Syabli itu? Mereka bertanyakan kepadanya akan hal yang tersebut, jawabnya: Adalah Abu Bakr Asy Asy-Syabli Syabli itu aku memuliakan kerana ia seorang mempunyai kelebihan, sehingga rasulullah sendiri menyuruhkan daku memuliakan dia, sebagaimana yang telah jadi dalam mimpiku:

48 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Iaitu pada suatu malam aku bermi bermimpi melihat rasulullah dan sabdanya kepada aku, besok akan datang kepada engkau seorang ahli syurga hendaklah engkau memuliakan dia. Tiba-tiba Tiba Abu Bakr Asy-Syabli Syabli datang lalu aku bangun memuliakannya. Lepas dua malam daripada itu, aku bermimpi pula berj berjumpa umpa dengan rasulullah dan sabdanya wahai Mujahid, sebagaimana engkau memuliakan seorang ahli syurga, maka sesungguhnya mulia pula akan engkau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah sebabnya Abu Bakr Asy Asy-Syabli berbahagia rbahagia mendapat kelebihan itu? Sabdanya, ialah sebab Abu Bakr bin Asy Asy-Syabli Syabli itu sentiasa lepas sembahyang berwirid membaca ( ) hingga akhirnya selama hidupnya lapan puluh tahun,

**********
FADILAT SELAWAT Sabda rasulullah ertinya, nya, siapa siapa-siapa siapa membaca selawat kepada aku, nescaya akan berselawat kepadanya oleh malaikat dan menurunkan rahmat kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mengucapkan selamat kepadanya eleh sekalian ahli langit dan bumi. Sabda rasulullah ertinya, a, siapa siapa-siapa siapa berselawat kepada aku 100 kali pada tiap-tiap tiap hari nescaya dihasilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hajat hajat-hajatnya hajatnya sebanyak beratus macam, iaitu tiga puluh daripadanya diperoleh di dalam dunia ini dan hanya tujuh puluh lagi akan dapat di akhirat. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa banyak berselawat kepadaku, nescaya mengurniai Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kekayaan selama hidupnya. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa berselawat kepada aku 500 kali pada tiap-tiap, tiap nescaya memperoleh kesenangan dan keselamatan selama selama-lamanya. ertinya, hendaklah kamu membaca berselawat kepada aku sebab selawat Sabda rasulullah yang banyak itu akan menghilangkan kemurkaan dan menjauhkan bala. Sabda rasulullah ertinya, sanya aku kekasi kekasih h Allah dan sesiapa yang berselawat kepada aku ialah kekasihku yang bermakna kekasih bagi kekasih Allah. Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa yang susah hendak mencapai sesuatu perkara yang dihajatinya bacalah selawat beberapa kali nescaya mudah dipero diperolehnya.

49 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Siapa-siapa siapa banyak membaca selawat kepada Nabi , nescaya banyak mendapat rezeki yang berkat dan memperoleh apa-apa apa yang dihajati, serta hilang dukacitanya dan terpelihara daripada bala. Sabda rasulullah ertinya, pada suatu hari datang Jibrail kepadaku dengan rupa yang cantik dan berseri serta manusia mukanya lalu aku bertanya kepadanya, Wahai Jibrail adakah apa-apa apa hal yang engkau datang dengan rupa yang hebat ini? Jawabnya, ku datang hendak menceritakan suatu perkara yang ajaib kepada tuan. Iaitu ketika ku sampai ke Bukit Kaf, ku dengar suara orang mengerang dan tadra memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangisnya. Kemudian aku pun pergi ke tempat itu dan amat amat-amati tiba-tiba tiba ku dapati malaikat maghrib yang mempunyai singgahsana di i langit dan mempunyai seribu saf malaikat yang setia berkhidmat kepadaNya lalu ku bertanya kepadanya, apakah dosa tuan hingga turun ke tempat ini? Jawabnya, ketika Nabi Muhammad naik mikraj, aku tiada berhadapan memuliakannya kera asyik bekerja pada perkara kara yang telah ditanggungkan ke atas aku, dan akhirnya dadilah aku dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga diturun ke tempat ini dan sekarang aku tadra bersungguhbersungguh sungguh hati memohonkan ampuni daripada Allah Subhanahu Wa Taala , setelah itu ku (Jibrail) (J pergi menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memohonkan syafaat kepadanya tetapi firman Allah Subhanahu Wa Taala Aku tiada boleh menerima permohonan engkau pada mengampuni kepadanya, jika sebelum malaikat maqrib itu berselawat kepada kekasihKu ke nabi Muhammad 10 kali kemudian ku (Jibrail) khabar kepadanya akan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, lalu membaca ia selawat sepuluh kali dan dengan serta serta-merta merta Allah Taala mengurniakan kelebihan dan mengembalikan martabatnya sebagaimana sedia kala. Siapa-siapa siapa sakit atau dukacita ataupun kena bala atau berhajat hendak mendapat sesuatu perkara bacalah selawat beberapa kali, nescaya hilang kesusahan itu, dan memperoleh perkara-perkara perkara yang dihajatinya. Selawat yang terpilih dan munasabah dibac dibaca pada sesuatu hajat ialah:

Siapa membaca selawat yang tersebut itu 1000 kali ketika tengah malam kerana suatu hajat, nescaya diperoleh apa-apa apa yang dihajatinya.
50 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Selawat ini siapa baca 4444 kali kerana sesuatu hajat, nescaya diperoleh dengan segeranya dan siapa membaca 10 kali pada tiap-tiap hari, nescaya dikurniai kepadanya rezeki yang banyak dan balasan yang berganda-ganda umpama mendapat rezeki yang datang daripada segala pihak bumi dan yang turun dari langit. Siapa-siapa membaca 10 kali, jadi wirid pada tiap-tiap lepas sembahyang nescaya berkekalan selam-lamanya tiada merasai keputusan rezeki dan mendapat martabat yang tinggi serta kekayaan. Siapa-siapa membacanya 41 kali ketika tiap-tiap lepas sembahyang subuh nescaya memperoleh apa yang di citanya. Siapa-siapa membacanya 100 kali pada tiap-tiap hari nescaya berhasil apa-apa yang diusahakannya dan memperoleh sesuatu perkara lebih baik dari pada yang dihajatinya. Siapa-siapa sentiasa membacanya 313 kali pada tiap-tiap hari kerana hendak mendapat apa-apa perbendaharaan rahsia yang lebih tinggi atau yang lebih dalam, nescaya diperoleh hajatnya. Siapa-siapa membacanya 1000 kali pada tiap-tiap hari nescaya beroleh pengurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada terperi banyaknya. Siapa-siapa membacanya 41 kali atau 1000 kali ataupun lebih lagi pada tiap-tiap hari dengan syarat berkekalan selama-lamanya (istiqamah) nescaya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dukacitanya dan terjauh daripada sekalian bala dan mudah pada segala pekerjaannya serta sentiasa bercahaya perkara batinnya, molek perangai, mewah rezekinya, diterima orang percakapannya walaupun pada membanyakkan sesuatu kaum dan siapa-siapa melihat nescaya kasih kepadanya dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sekalian permohonannya. Siapa-siapa membaca selawat ini:


100 kali pada tiap-tiap malam mulai malam Jumaat minggu Jumaat hadapan, nescaya beroleh apa-apa yang dihajatinya dengan segera dan berhasil sekalian maksudnya dunia akhirat.

**********

51 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


FADILAT SURAH AL AL-QADR

()

) 100 kali, nescaya Sabda rasulullah ertinya siapa siapa-siapa membaca surah ( terlukis pada hatinya nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar dan dimakbulkan sekalian permohonannya.

) 1000 kali pada hari Jumaat nescaya tiada sampai Siapa-siapa membaca ( ajalnya jalnya sebelum mendapat mimpi melihat rasulullah . Sabda rasulullah kepada sahabat sahabat-sahabatnya, sahabatnya, adakah kamu berkehendak supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengawal akan kamu dari iblis? Jawab mereka itu: Sememanglah kami ) 3 kali berkehendak wahai rasulullah. Lalu bersabda rasulullah Bacalah surah ( dan dengan


Pada tiap-tiap tiap lepas sembahyang maghrib dan subuh sebelum bangun daripada tempat sembahyang itu. ) ketika sedang ertinya siapa siapa-siapa membaca surah ( Sabda rasulullah sembahyang fardu, nescaya terhadap dahinya satu seruan yang berkata, Wahai Pulan, sanya mengampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mana mana-mana mana dosa yang telah engkau berbuat dan sekarang binalah amalan engkau Siapa-siapa siapa yang membaca surah yang tersebut itu dengan nyaring suaranya nescaya diberi baginya pahala seumpama pahala orang yang berlawan di dalam perang sabil, dengan menghunuskan pedangnya dan jika dibaca perlahan, diberi balasannya seum seumpama pama pahala orang yang berlumur dengan darah kerana perang fisabilillah. Siapa-siapa siapa yang membaca surah yang tersebut itu 10 kali mengampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan seribu dosa dan siapa siapa-siapa siapa membacanya ketika hendak musafir dan ketika keluar daripada rumahnya, nescaya selamat perjalanan pergi balik. Siapa-siapa siapa membaca surah yang tersebut ketika mendaki bukit, nescaya selamat di atas dan ketika turunnya.

52 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Siapa-siapa memegang ubun-ubun anaknya atau isterinya dengan membacakan surah yang tersebut itu ke atas nescaya memperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya bahawa anaknya dan isterinya itu membuat perkara-perkara yang disukainya. Siapa-siapa menghadap kiblat dan membaca Al-Fatihah, surah al-ikhlas dan ayat Kursi dan surah ) , kemudian berdoa apa-apa yang dihajatinya, nescaya dimakbulkan oleh Allah ( Subhanahu Wa Taala. ) , Siapa-siapa memang ubun-ubun orang yang dikasihi dan membaca surah ( nescaya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang itu bagaimana hendak membuat perkara-perkara yang disukai olehNya. ) Siapa-siapa berkehendak sentiasa benar perkataan, amalkan membaca surah ( ) dan surah al-kafirun dan surah al-ikhlas 10 kali Siapa-siapa membaca surah ( pada air dan percikkan kepada kain yang baharu, nescaya mendapat kehidupan yang berkat selama masih ada kain itu. ) 41 kali dan doanya: Siapa-siapa membaca surah (


41 kali, nescaya beroleh apa-apa yang dihajatinya. ) ketika hendak pergi mengusahakan sesuatu Siapa-siapa membaca surah ( hajatnya, bersukacita masa kembalinya dengan mendapat apa-apa yang dihajatinya. ) dan minum airnya nescaya terpelihara tubuhnya Siapa-siapa menulis surah ( daripada perkara-perkara yang tiada disukai olehnya. ) dan Siapa-siapa berkehendak mengetahui penghidupan, tulislah surah ( namanya serta nama ibunya dengan zafaran pada suatu punca kain kemudian lipat dan letakkan di atas dada ketika tidur nescaya diberi ketahui baginya pada masa tidurnya itu.

**********
53 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


POHONLAH PETUNJUK DARIPADA TUHAN DENGAN JALAN NAFAS ILMU INI IALAH PAKAIAN HULUBALANG DAN ORANG-ORANG SOLEH PADA BICARAKAN ILMU NAFAS Adalah pendeta pada ilmu nafas telah memberi petua bahawasanya nafas di liang hidung sebelah kanan dan liang hidung sebelah kiri adalah bermacam-macam jalan yang dibuat pengenalan dengan dia. Nama-nama nafas Ada pendeta menamakan nafas yang di sebelah kanan hulubalang Allah dan nafas di sebelah kiri hulubalang Muhammad, dan ada pendeta menamakan nafas yang di sebelah kanan matahari nafas yang di sebelah kiri bulan dan ada juga menamakan nafas yang di sebelah kanan roh idafi ( )dan yang di sebelah kiri ayan tsabatuh () , dan ada pendeta menamakan nafas yang di sebelah kanan sejahtera yang di sebelah kiri bahaya. Dan ada lagi nama-nama yang lain daripada yang tersebut itu, maka tidaklah di sebut di sini dengan kerana tiada pergunaan yang banyak, hanya semata-mata hendak menjadi panggilan di antara perkataan guru dengan murid-murid sahaja, apabila disebut matahari mengertilah nafas sebelah kanan, dan apabila disebut bulan, ialah nafas di sebelah kiri, demikian jua panggilanpanggilan di atas yang lain-lain lagi itu. Jalan nafas keluar masuk dan gelaran-gelarannya nafas digelar Abu Bakar Bahawa adalah jalan nafas keluar masuk di sebelah kanan kiri itu iaitu lima pada sebelah kanan dan lima pada sebelah kiri, iaitu: Sebelah kanan 1. Yang pertama keluar di sebelah bawah digelar Abu Bakar dan istana pada hati, dan jikalau hampa berat (ada bernas sedikit-sedikit) tiadalah kesusahan atau kesakitan yang besar, dan jikalau bernas benar (kuat benar bernasnya) itulah alamat akan beroleh harta yang banyak dan jikalau sedang bernasnya, pertengahanlah dapat harta dan jikalau sedikit sahaja bernasnya, sedikit sahajalah dapat harta. Dan akan bertemu orang yang kita berhajat itu dan jika kerana hendak mencari orang, kita akan bertemu orang yang kita berhajat itu, dan jika turun dengan nafas itu niat hendak mencari barang-barang hilang hendaklah cari di hadapan dan di kiri kanan, sedikit daripada perjalanan kita barang itu akan bertemu berhampiran dengan air atau di dalam air atau di tempat-tempat rendah. 2. Yang kedua digelar Umar, istana di limpa dan tempat keluarnya di juring (sektor) hidung sebelah kanan, jikalau keluaran itu berasa kuat bernasnya ada juga sedikit-sedikit rezekinya, dan jikalau tiada berasa kuat bernasnya, tiadalah rezekinya dan jikalau turun dengan nafas itu dengan
54 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


niat hendak mencari sesuatu atau hendak bertemu dengan orang, hendaklah cari di sebelah kanan, tetapi sukar benar hendak dapat atau bertemu apa-apa yang kita berhajat. 3. Yang ketiga digelar Utsman istananya di paru-paru dan tempat keluarnya di susur juring sebelah atas, dan jikalau keluarnya itu bernas benar, akan datang rezeki sedikit sebanyak daripada pihak yang di atas seperti daripada raja-raja atau orang besar, atau daripada orang-orang yang jauh-jauh. Dan jika ada orang berkhabar sesuatu, adalah perkhabaran itu setengah benar dan setengahnya. Dan jika kita mencari apa-apa barang, adalah barang yang kita cari itu duduk pada tempat yang tinggi, dan jikalau orang hendak datang atau sudah datang berjumpa kita, alamat orang itu tinggi pangkatnya dan mulia qadarnya atau handal pendirian hidupnya. 4 Keempat digelar nafas Ali, istananya di hempedu, tempat keluarnya tepi di nyeding (bahasa Kelantan - berjalan dengan melentikkan belakang) hidung, dan jikalau keluarnya kuat benar bernasnya, adalah pertengahan rezekinya dan jikalau turun hendak pergi bertemu dengan orang, boleh bertemu di atas rumah atau di atas tangga atau di hadapan tangganya, jikalau kita turun dengan niat hendak mencari barang-barang hilang bertemu barang itu, tetapi ada kesusahan sedikit hendak mendapat balik. 5. Yang kelima, inilah jalan yang terutama sekali menyampaikan segala hajat yang kita cintai dan maha tinggi baiknya. Dan jika keluarnya nafas memenuhi alam hidung (ertinya kelimalimanya ada keluar belaka) bahawa menunjuklah segala pekerjaan kita diperkenankan dan pada masa nafas keluar semacam itu maha baiklah kita akan dapat rezeki dan jikalau sekiranya hujan turun ketika itu teramat lebat lagi besar butirnya, kiaslah atas nafas yang lain-lain lagi itu. Dan Sebelah Kiri: 1. Yang pertama - Apabila keluar di sebelah bawah digelar Jibrail. 2. Yang kedua - di juring sebelah kiri digelar Mikail. 3. Yang ketiga - di juring sebelah atas digelar Israfil 4. Yang keempat - di tepi dinding hidung digelar Izrail. 5. Yang kelima - di tengah-tengah lubang hidung digelar Fatimah Kelima-lima jalan nafas itu lebih kurang sama juga pengenalannya sebagaimana jalan nafas sebelah kanan juga, tetapi pada peredaran perjalanan sekalian hulubalang tiadalah jalan nafas sebelah kanan sahaja, kerana nafas yang di sebelah kiri itu dikirakan jalan nafas yang bersemangat perempuan sesungguhnya begitu ada juga sedikit-sedikit orang menggunakan nafas yang di sebelah kiri itu. Diiktikadkan faedahnya serupa juga dengan jalan nafas yang di sebelah kanan, bahkan dikatakan lebih baik lagi pada menjauhkan diri daripada perkelahian. Ada lagi dua pengenalan iaitu yang pertama nafas bisu atau digelar pateri berkurung ialah tiada memberi apa-apa perasaan pada keluar dan masuknya pada hal kita bernyawa keluar dan masuk. Yang keduanya renda gaya panjang hingga ke tapak tangan, maka jika kita dapat nafas-nafas itu
55 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


amatlah besar faedahnya dan bagi yang pertamanya tidak dapat dipandang orang jika dapat dipandang pun tiada dikenal dan bagi yang keduanya akan dapat rezeki yang banyak atau dapat kemuliaan, dan lain-lain lagi. Faedahnya amat banyak. Jalan hendak mengetahui kehendak kita sendirian. Dan sekiranya jika kita hendak mengetahui apa-apa hendaklah bertakbir Allahu Akbar tujuh kali kemudian hisap masuk nafas, dan tahan selama tiga perempat daripada kita boleh menahankannya. Setelah itu lepaslah keluar dengan perlahan, dan hisap masuk pula hingga genap tujuh kali dan pada tiap-tiap kali tahan nafas yang kita hisap masuk itu, hendaklah berniat apa-apa hajat kemudian daripada sempurna pekerjaan itu, hendaklah bersabar selama membaca bismillah sebanyak 41 kali. Setelah itu bolehlah rasa di mana duduknya nafas itu, misalnya nafas duduk di Abu Bakar atau Jibrail itu juga kiaslah kepada yang lain-lain lagi. Kalau ditanya apa-apa hajat Kalau sekiranya ada orang bertanya kita sesuatu hajat atau perkara, dan diminta hendak mengetahui lebih kurang pada waktu itu juga maka hendaklah kita menimbang kehilangan mata benda atau lainnya. Bila habis pertanyaan hendaklah rasa nafas selalu kalau kita dapati nafas bernas, Insya Allah akan bertemu benda yang hilang atau lainnya itu dan jika nafas hampa serta susah sedikit hendak mendapat balik atau hendak menyampaikan hajatnya. Kalau dapat susah balik atau sampai hajatnya pun lebih kurang setengah sahaja, dan jika nafas hampa layang, tiada boleh dapat apa yang dihajati. Jalan hendak mengetahui perkara-perkara yang besar yang akan berlaku Apabila hendak mengetahui sesuatu perkara pekerjaan yang besar seperti hendak mengetahui hal ehwal diri sendiri atau orang lain atau apa-apa pekerjaan hendaklah takbir Allahu Akbar tujuh kali pada mulanya masuk zuhur, tiap-tiap kali takbir hendaklah berniat di dalam takbir itu apaapa hajat lepas itu rasalah nafas di aman duduknya sama ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri hendaklah ingat. Dan apabila duduknya matahari, hendaklah takbir pula tujuh kali dan berniat sebagaimana yang sudah berniat pada waktu zuhur tadi itu juga setelah itu rasa pula nafas di mana duduknya dan waktu hendak rebah tidur yang biasa hendaklah takbir pula tujuh kali dan berniat seperti dahulu juga. Maka rebahlah tidur jangan mengiring ke kiri atau ke kanan dan bila tetap belakang di tempat tidur, hendaklah rasa nafas, di mana duduknya. Misalan, dapati nafas waktu zuhur di sebelah kanan, dan ketika maghrib di sebelah kanan dan ketika rebah tidur di sebelah kanan dan ketika jaga dan bangun pada pagi besok pun ada di sebelah kanan juga, inilah alamat akan dapat apa-apa hajat. Berkehendakkan demikian itu berturut-turut tiga hari tiga malam, Insya Allah Taala sempurnalah segala cita-cita dengan tiada sedikit pun kesusahan dan jika ketika zuhur di kanan, dan ketika maghrib di kiri dan ketika tidur di kiri juga dan ketika bangun tidur di kanan, itu alamat dapat juga, tetapi pada pertengahan terkena kepayahan yang amat sangat. Pendeknya pada pagi-pagi hari ketika jaga dan bangun ada nafas di sebelah kanan, menunjuklah hasil apa-apa maksud, dan jika jaga pagi bangun daripada tidur nafas di sebelah kiri
56 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


menunjuklah tiada sampai apa-apa maksud dan setengah pendeta berkata itulah jalan yang baik (dapat apa-apa dengan lemah lembut). Jika sekiranya tiada masa bagi kita menimbang sampai tiga hari tiga malam berturut-turut boleh juga di pakai dua malam atau satu malam sahaja, tetapi tiadalah berapa sah sama ada sampai hajat dengan sempurna atau tiada. Petua Pendeta bersyahadah pada waktu pagi dan petang Dan ada lagi satu pendeta memfatwakan pada tiap-tiap hari ketika mulai bangun tidur hendaklah bersyahadah tiga kali iaitu: ( ) setelah itu baca: Bismillahirrahmanirrahim, akulah yang sebenar-benar Muhammad, bukan aku yang berkata Muhammad, yang sebenar-benar Muhammad yang berkata, dahulu roh, kemudian jasad, hari inilah bapaku, binasa siang ini, binasalah aku, kalau tidak binasa siang ini, sekali0kali tak binasalah aku. Wujud aku, sujud denganMu. Ghaib aku di dalam kandungan La ilaha illallah hu ( ) limpah aku dalam kandungan kalimah La ilaha illallah hu () kandunglah hai bapaku akan nur Muhammad. maka hendaklah masukkan nafas kita perlahanlahan ke dalam pula hingga penuh, kemudian lepas keluar perlahan-lahan juga. Pada ketika mulai jatuh matahari hendaklah bersyahadah pula seperti sebelah pagi juga dan baca: Bismillahirrahmanirrahim serta berkata sebagaimana perkataan di atas juga, tetapi hendaklah tukar perkataan siang itu dengan perkataan malam dan perkataan bapaku itu dengan perkataam ibuku dan hendaklah mulai membaca dan memakai pada pagi dan petang bersyahadah membaca Bismillahirrahmanirrahim hingga akhir sehala perkataan itu, Insya Allah Taala tiadalah kita binasa dengan peliharaan Allah. Empat perasaan nafas di kiri dan di kanan Nafas yang di sebelah kanan dan kiri ada empat persamaan: 1. Yang pertama - jarum sepucuk, tempat keluarnya di tengah-tengah liang hidung dan rasanya seperti jarum sepucuk halus lagi keras. 2. yang kedua - butir lada, tempat keluarnya di tengah-tengah liang hidung juga dan rasanya berbutir seperti butir lada, kuat serta berasa berat tempuhnya. 3. Yang ketiga - Pitis sekeping, keluarnya penuh liang hidung kanan atau kiri dan setengah pendeta berkata, bahawa nafas pitis sekeping itu ada belaka: Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itulah sebenar-benar gelaran pitis sekeping. 4. Dan yang keempat - nafas bisu atau pateri berkurang atau rindu kaya ketika keluar masuknya tiada berasa apa-apa walaupun sedikit. Bahasa Kelantan, Rindu kaya - rindu khayal atau asyiq. Faedah empat perasaan nafas
57 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Tuah dan nasib empat perasaan itu, jika bertemu jarum sepucuk tiada berlawan, ialah yang terutama sekali dan sempurna segala hajat, dan jika berkekalan sampai tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam ialah seseorang yang bertuah di dalam peredaran hidupnya, dan jika bertemu dengan nafas butir lada pada ketika itu kita jadi kebal, dan anggota kita bertambah kuat, dan gagah kuasa ialah yang bernasib baik, dan jikalau bertemu dengan nafas pitis sekeping pada masa itu kita jadi pelias dan terpelihara daripada ditempuh orang atau binatang, dan terpelihara daripada kecederaan, dan jika bertemu dengan nafas bisu atau rindu kaya, mudah di dalam tiaptiap pekerjaan kita - bahawa kedua-dua nafas ini alamat maha baik. Pesanan pendeta nafas terlampau panas dan sejuk Telah dipesan oleh tiap-tiap pendeta bahawa nafas yang berasa panas lebih daripada biasa itu kita akan berdarah, dan jikalau nafas itu sejuk, menunjukkan kita akan lemah atau sakit. Dan jika nafas itu berhampa berat sampai jua sedikit-sedikit maksud tetapi tiada sempurna, dan jika nafas berhampa layang menunjukkan tiada hasil apa-apa hajat. Dan selagi nafas ada berasa bernas walaupun di dalam sakit yang berat, Insya Allah ada lagi rezeki kita di dalam dunia. Sesungguhnya diperingatkan perjalanan nafas pada semua ketika atau pada sekali atau beberapa kali sehari atau pada seminggu dua atau tiga kali, atau di dalam masa 41 hari, dua tiga hari datang sekali kesusahan nafas, iaitu menangis boleh terdengar kepada telinga kita sendiri keadaan itu, pada jalan kita ada di dalam sihat, tidak selesema, tidak sakit, tidak tumpat hidung dan tidak berhingus, hal ini hendaklah kita beringat benar-benar itulah alamat akan datang bencana yang panjang dan bahaya yang besar atau kesusahan yang teramat banyak pada kita, atau kepada ahli kampung kita atau kepada isi negeri sekalian, ialah seperti kedatangan penyakit cerah atau demam yang berat dan lainnya, daripada segala yang mendatangkan huru-hara yang besar, maka hendaklah kita bersungguh berdoa minta kepada Allat SUBHANAHU WA TAALA menjauhkan kita dan sekalian ahli kampung dan isi negeri daripada segala bala dan wabak dan hendaklah kita bersedekah kepada fakir dan miskin pada tiap-tiap hari selama kita kuasa membuatnya, mudah-mudahan Allah SUBHANAHU WA TAALA memasukkan kita ke dalam peliharaannya dan mengurniakan petunjuk kepada kita, supaya terlepas kita sekalian daripadanya. Alamat hendak terkena kesusahan nafas bergilir-gilir Jika kita hendak terkena kesusahan, apa-apa atau hendak datang seteru, atau perbuatan yang menyusahkan kita, tak dapat tiada nafas kita bergilir-gilir sebentar di kiri dan sebentar di kanan serta berkamera pula, hendaklah kita menjaga diri, dan berikhtiar melepaskan diri kita, daripada bertemu dengan kesusahan itu, dan sungguhpun nafas kita bergilir-gilir menunjukkan susah, tetapi kalau kuat bernas Insya Allah kesusahan-kesusahan itu tiada boleh mencederakan kita dan jikalau sekiranya kita tengok ribut atau pokok awan yang kita boleh fikir hujan akan datang jika nafas tak berasa susah nyatalah hujan itu akan sampai, dan jikalau rumah di kampung-kampung atau di bandar hendak terbakar atau hendak datang bah besar - sekurang-kurangnya tiga hari
58 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


terlebih dahulu daripada masa hendak berlakunya, kita mendapat alamat nafas bergilir-gilir sebagaimana yang tersebut di atas itu juga. Jika kita duduk jauh dengan kampung atau rumah tangga, tiba-tiba terdatang kesusahan nafas, dan hati kita pada ketika itu teringat kepada hal ehwal di rumah atau di kampung atau anak buah kita atau lain-lainnya maka hendaklah rasa baik-baik nafas itu bernas atau berkamera atau hampa, dan jika bernas tiadalah apa-apa dan jika berkamera ataupun hampa, menjauhkanlah ada kesusahan, banyak atau sedikit mengikut kadar keelokan dan kehodohan nafas itu, Adapun, bacalah doa ini untuk mengelak mudarat:


Petua hendak turun berjalan Apabila kita hendak turun berjalan hendaklah cari nafas yang baik di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan adalah makna nafas yang baik itu iaitu bernas serta tidak berkamera, Insya Allah sampailah segala hajat mengikut kadar bernasnya dan sejahteralah daripada segala bahaya dan jikalau sekiranya nafas kurang bernas dan berkamera - kita turun juga pada ketika itu sukarlah segala pekerjaan dan tidak diambil berat atau hirau sangat apa-apa perkataan kita oleh orang dan jika turun dengan nafas yang berkamera atau yang hampa, semua pekerjaan tiada berjaya dan tidak pula dapat apa-apa hajat kita. Nafas yang hampa itu setengah pendeta berkata adalah seperti asap, kalau datang pada ketika itu, sampailah kepada tubuh kita. Jalan-jalan supaya menjadikan anggota kebal dan timbul Apabila kita berhajat hendak menjadikan anggota kita kebal dan timbul boleh menahankan apaapa perbuatan seteru, hendaklah kita guntil nafas dengan ibu jari dan telunjuk, sehingga berasa berbutir-butir lebih kurang seperti lada hitam, dan apabila kita dapat seperti itu, hendaklah memenuhkan alam diberi hingga sampai 7 kali dan pada kali yang kemudian sekal, hendaklah kita tahan jangan beri keluar nafas itu, dan jika kita berasa penuh tumpat dan tidak pula berasa bocor atau pecah mana-mana- Insya Allah tiadalah apa-apa yang boleh mudaratkan diri kita. Jalan-jalan hendak mengenal budak yang baharu zahir (belum dilihat) dan tuah nasibnya Jikalau kita ada di mana-mana tiba-tiba datang perkhabaran mengatakan si pulan itu beranak, jika nafas di kanan budak itu lelaki dan jika nafas di kiri, budak itu perempuan dan tuah nasib budak itu tengoklah keras lembut dan bernasnya. Jika keras dan bernas menunjukkan budak itu baik qadarnya, dan jika hampa berat menunjuklah budak itu kehidupannya, tiada lebih daripada
59 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


kebanyakan orang dan jika hampa lagi ataupun berasap, alamatnya budak itu tiada boleh kesenangan sebagaimana kebanyakan orang. Hendak mencari atau menurut orang Apabila kita hendak pergi mencari atau menurut orang, hendaklah nafas kita ada di sebelah di kanan dan di sebelah kiri (berganding) lebih kurang berat sedikit di sebelah kanan serta ada bernas, turunlah pergi, Insya Allah kita akan berjumpa. Dan tak usahlah takut kejahatannya. Kita tengah berjalan nafas kurang sama berat Jikalau kita tengah berjalan atau berhenti daripada perjalanan tiba-tiba kita berasa nafas sama berat, akan bertemu dengan seteru atau seseorang bengis, dan pada ketika berjumpa hendaklah kita lalu atau duduk tindih nafas kita kepada pihaknya demikian juga pada masa kita berkelahi hendaklah kita berkata pada ketika itu: Ya hayyu, Ya Qayyum, Hai Tuhanku, pelihara olehmu akan daku daripada segala kejahatan seteruku. Bahawa engkau ada sertaku. Katalah beberapa kali Insya Allah selamatlah kita daripada kejahatan seteru. Bertemu dengan orang hendak pergi mencari ikan atau lain-lainnya Jika kita bertemu dengan orang yang hendak mencari ikan seperti mengail, memukat, menjala dan sebagainya, nafas kita ada pada Abu Bakar. Kalau kuat bernasnya, banyaklah dapat ikan, dan mata kailnya tersangkut di bibir mulut ikansebelah bawah dan kebanyakan ikan jantan belaka. Dan jika nafas Umar atau Utsman atau Ali kalau bernas benar-benar, ada dapat juga ikan tetapi tidak banyak. Itulah mengikut kadar bernas jua. Dan jikalau hampa berat atau hampa layang, tidaklah mendapat ikan. Jikalau bertemu dengan ikan pun, boleh tengok sahaja, demikian jua nafas di sebelah kiri tetapi kebanyakan ikan betina belaka. Hendaklah kiaskan lagi pada hal-hal lain pekerjaan dan pendapatannya. Rasa Nafas waktu hendak tidur Sebagai lagi pada ketika kita hendak tidur, jika berasa keras di sebelah kanan, hendaklah kita tidur tindih kanan, dan jika berasa keras di sebelah kiri, hendaklah tidur tindih kiri. Dan jika hendak bangun, hendaklah bangun dengan nafas kita tidur itu juga. Perkhabaran yang datang kepada kita Jika datang orang lelaki membawa apa-apa perkhabaran, dan pembawa khabar itu ada di sebelah kanan dan nafas kita pun ada di sebelah kanan juga, menunjuklah perkhabaran itu benar dan jika orang itu di sebelah kiri menunjukkan perkhabaran yang dibawa itu - dusta. Dan jika orang perempuan membawa khabar apa-apa, nafas di sebelah kiri dan perempuan itu di sebelah kiri juga menunjukkan perkhabaran itu betul, dan jika perempuan itu di sebelah kanan menunjukkan perkara itu dusta. Tetapi ada sesetengah pendeta berkata, tiap-tiap datang perkhabaran kepada kita sama ada lelaki atau perempuan, hendaklah rasa baik-baik. Dan jika
60 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


cukup bernas, menunjuklah perkhabaran itu betul semuanya. Dan jika setengah sahaja bernas, menunjukkan perkhabaran itu setengah sahaja yang betul dan setengah dusta. Dan jika sedikit sahaja bernas - menunjuklah sedikit sahaja perkhabaran itu betul, banyak dusta. Dan jika hampa semuanya, sedikit pun tidak bernas, menunjuklah perkhabaran itu semua dusta. Simpan nafas ke dalam fuad () Jika kita bertemu nafas yang baik, hendaklah kita kirim kepada fuad dengan berkata Ya Hu, Ya man Hu () , apabila berkehendak nafas yang kita kirim di fuad itu keluar hendaklah berniat minta nafas yang baik itu keluar dengan perkataan Ya Hu Ya man Hu ( ) juga. Siapa-siapa hendak memakai ilmu nafas (Petua) bagi sesiapa yang hendak memakai ilmu ini, hendaklah menyempurnakan segala pesanan bagaimana di bawah ini. 1. Yang pertama - taubat segala dosa 2. Yang kedua - menjauhkan diri dari segala maksiat. 3. Yang ketiga - Memelihara lidah dari bercakap dusta, dan apabila kita bercakap dusta dengan mana-mana jalan sekalipun akan jadi balik yang menerikkan nafas kepada jalan yang mungkar, pada sekali berdusta, akan jadi beberapa kali mungkar. 4. Yang keempat - hendaklah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala pekerjaan dan gerak diam kita. 5. Yang kelima - Hendaklah berpegang dengan kuat bahawa Allah ada berserta kita di manamana kita ada dan mengurniakan petunjuk kepada kita pada segala pekerjaan zahir dan batin. 6. Yang keenam - Hendaklah sentiasa berzikir Allah Hu () . Inilah perkataan berhajat kepada ahli yang boleh mengijazahkannya. 7. Yang ketujuh - Berzikir hendaklah berkekalan, dikecualikan mata jendera. 8. Yang kelapan - Sentiasa ada air sembahyang pada tubuh 9. Yang kesembilan - memelihara diri daripada makan dan minum harta yang tiada halal dan apabila kita dengan keadaan demikian, nescaya sampailah kita kepada martabat tinggi. Dan lagi hendaklah ingat pada tiap-tiap pagi atau waktu jaga daripada tidur hendaklah takbir Allahu Akbar tujuh kali, istimewa pula pada ketika naik matahari dan ketika jatuhnya. Beramal dalam masa 41 hari Siapa-siapa hendak memakai ilmu nafas, hendaklah beramal dalam masa 41 hari pada malam sahaja atau pada siang sahaja, atau pada malam dan siang mulai daripada hari Isnin atau pada malamnya, sebelum bulan purnama, kerana mencari pengenalan dan pengecaman yang tentu pada tiap-tiap jalan nafas yang lima dan nafas bisu terutama sekali terlebih dahulu daripada kita hendak mencari dan mengenal itu. Hendaklah mendahului sembahyang sunat hajat dua rakaat terlebih dahulu dan kedudukan kita mengamalkannya hendaklah menghadap kiblat dengan bersila (tidak bertimpuh) dan kedudukan tubuh kita betul atau condong sedikit ke pihak hadapan
61 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


dan berniat minta tuhan menunjukkan jalan nafas yang lima dan nafas bisu yang keluar masuk di kedua-dua alam hidung itu dan setelah berniat hendaklah kita berzikir Allah Hu ( ) sekurangkurangnya 70 kali atau 100 kali dan tiap-tiap dua puluh kali kita berzikir hendaklah kita rasa di mana nafas duduk dan apabila genap berzikir - bolehlah beredar pergi makan minum dan membuat apa-apa pekerjaan. Setelah genap 41 hari, hendaklah kita keluar daripada amalan itu dengan memberi sedekah sedikit atau banyak kepada fakir miskin. Ilmu nafas amatlah panjang dan luas peredarannya Telah berkata dan berpesan sekalian pendeta, bahawasanya pengenalan dan pengetahuan ilmu nafas itu teramatlah panjang dan luas peredarannya yang boleh dapati daripadanya. Maka dengan sebab itu, tiadalah diberi petua tiap-tiap satu perkara dengan mencukupkan. Hanya diberi petua kadar menjadikan ibu pengenalan sahaja dan bagi mendapatkan tiap-tiap satu pengenalan dengan panjang dan luas itu hendaklah dengan timbangan dan pengecaman sendiri. Maknanya pada tiaptiap hari dan malam hendaklah kita menaruh peringatan dengan terangan apa-apa nafas yang berlaku pada siang dan malam itu sama ada baik atau jahat, dan jikalau sekiranya terkeluarlah nafas sebagaimana yang telah sudah kita perhati dan cam itu - pada mana-mana masa yang lin faedahnya atau kejadiannya Insya Allah tiada mungkir lagi daripada apa-apa yang kita sudah ketahui dalam masa yang telah lalu itu. Ingat-ingat, hendaklah amal dan pakai dengan cermat menimbangkan tiap-tiap perkara itu mudah-mudahan dapat petunjuk daripada tuhan yang Maha Kusa melakukan kudrat dan iradat tiap-tiap sesuatu. Wallahu alam.

**********
AYAT TUJUH Kata Kaab bin Al-Akhbar Radiallahuanhu, tujuh ayat dalam kitab Allah bila ku bacakan dia, tidak ku endahkan apa-apa hingga terbalik bumi sekalipun lepas aku dengan izin Allah. Dan kata sayidina Ali Radiallahuanhu, siapa menjadikan tujuh ayat ini wirid pagi dan petang, selamatlah daripada kebinasaan masa kedatangan bala serta bersepakailah dengan pakaian peliharaan Allah daripada tipu daya seteru iaitu:


62 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
FADILAT SURAH AL-KAUTSAR

( )

) nescaya dapat minum air sungai yang mengalir Siapa-siapa membaca surah ( dalam syurga dengan kurnia Allah Taala ) nescaya Siapa-siapa beramal dengan bersungguh-sungguh membaca surah ( lembut hatinya dan sentiasa taat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ) 100 kali pada mata yang tiada berapa mengalir, Siapa-siapa membaca surah ( serta kurang airnya nescaya menjadi banyak airnya itu. ) pada air mawar dan sapukan airnya ke mata pada Siapa-siapa membaca surah ( tiap-tiap hari, nescaya bertambah-tambah terang pandangannya dan selamat daripada sakit. ) pada suatu rumah yang kena sihir serta jadi mudarat Siapa-siapa membaca surah ( kepadanya sihir itu, dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya akan tempat yang diletakkannya.

63 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


) dengan manisan madu dan suatu bejana yang bersih dan di Jika ditulis surah ( campur ke dalam makanan orang orang-orang yang ng tiada mahu berbuat kebajikan, umpama tiada suka berpuasa, bersedekah dan menolong orang orang-orang orang yang kena kesusahan, kemudian diberi makan akan dia nescaya dibuka oleh Allah Taala akan hatinya pada membuat kebajikan dan terbuang daripadanya perkara-perkara a kekejian. ) 71 kali mudah-mudahan siapa hendak terkena jel, bacalah surah ( mudah dapat Siapa-siapa terlepas daripadanya dengan azan Allah Subhanahu Wa Taala. ) 300 kali pada tempat yang sunyi dengan niat Siapa-siapa membaca surah ( hendak mendapat kemenangan di atas seteru, nescaya ditolong akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada menyempurnakan hajatnya. ) 300 kali kerana bermaksud hendak melepaskan Siapa-siapa membaca surah ( orang dari penjara atau daripada pendakwaan, nesca nescaya beroleh apa-apa apa yang dimaksudkan. ) 1000 kali kerana suatu hajat, nescaya berhasil Siapa-siapa membaca surah ( dengan segera.

**********
FADILAT SURAH AD AD-DHUHA

) (

Siapa-siapa siapa yang membaca surah ( h kali ketika terbit matahari dan ketika jatuhnya, ) tujuh nescaya tiada datang kepadanya kebinasaan dan apa apa-apa apa pun tiada dapa lari melepaskan diri daripadanya, terpelihara rumahnya daripada pencuri dan taun, serta dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala di keliling rumahnya umahnya itu suatu kot besi pada pemandangan pencuri atau orang jahat yang hendak memasukinya. Sabda Rasulullah ertinya sesiapa keciciran atau kehilangan barang barang-barang barang atau ada siapasiapa siapa melarikan diri daripadanya hendaklah sembahyang sunat duha pada h hari ari Jumaat sebanyak lapan rakaat, lepas daripada sembahyang baca surah as as-duha duha tujuh kali dan berdoa


Dan jika sembahyang mbahyang itu kerana harta orang lain hendaklah sebut nama tuannya tukar pada tempat ( ) iaitu umpama ( ) nescaya dapat balik barang-barang barang dan kembali yang lari itu.
64 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Siapa-siapa yang beramal membaca surah ( ) 40 kali sehari selama 40 hari dan doa: Nescaya diperintahkan Allah Taala orang datang mengajar hikmah-hikmah kepadanya iaitu pada waktu jaganya ataupun dengan jalan mimpi. Wallahu alam

**********
FADILAT SURAH ALAM NASYRAH

()

Siapa-siapa yang membaca surah ( )jadi wirid pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu, nescaya hilang dukacitanya dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rezekinya dengan beberapa banyak. Siapa-siapa sentiasa banyak membaca surah ( )mudah mendapat rezeki dan luas fikirannya, menang membuat sesuatu pekerjaan dan hilang daripadanya malas. Siapa-siapa yang membaca surah ( )tujuh kali pada tiap-tiap lepas sembahyang nescaya terlepas daripadanya kesusahan dan memohon oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rezekinya. Siapa-siapa yang membaca surah ( )40 kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu selama tujuh hari berturut-turut, nescaya dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kekayaan. Siapa-siapa susah pada suatu pekerjaan, hendaklah sembahyang dengan kaifiat yang tersebut di bawah ini, nescaya sampai maksudnya, iaitu: 1. Sembahyang sunat dua rakaat. 2. Pada tiap-tiap rakaat baca Surah Al-Fatihah dan surah (mana-mana surah) 3. Lepas sembahyang, duduk menghadap kiblat dengan tetap bersungguh-sungguh ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan baca Surah ( )sebanyak bilangan hurufnya. 4. Sesudah membaca Surah ( ), pohonkanlah apa-apa yang di hajati daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
65 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Siapa-siapa membaca Surah ( atus) kali pada tiap-tiap tiap hari ketika )200 (dua ratus) matahari naik (waktu dhuha), nescaya memperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kepadanya perkara-perkara perkara yang ajaib. siapa berhajat sesuatu perkara, bacalah Surah ( r kali atau Siapa-siapa )700 (tujuh ratus) 1000 (seribu) kali pada tiap-tiap tiap hari selama ia mengusahakannya, nescaya beroleh apa-apa apa yang di hajati. Siapa-siapa menulis Surah ( )pada suatu bekas dan menghapuskannya dengan air mawar kemudian minum, nescaya ya hilang dukacitanya dan terpelihara daripada terkejut. Setengah daripada khasiat Surah ( )itu ialah di baca kerana jadi ubat demam dengan kaifiat: 1. Ambillah seurat benang daripada kulit kayu dan bacakan Surah ( ). 2. Tiap-tiap tiap ketika baca huruf Kaf daripadanya, simpullah benang itu sekali, hingga cukup jumlah semuanya tujuh kali simpul. Kemudian ikatkan benang itu ke tangan orang yang demam pada pergelangannya yang di sebelah kiri. Siapa-siapa pa benak menghafaz, tulislah Surah ( bersama )dan minum airnya bersama-sama menelan air liur ketika berbuka puasa selama tujuh hari berturut berturut-turut, turut, nescaya mudah ingat apaapa apa yang di hafaznya, dan jika minum airnya itu lain daripada m masa asa berbuka boleh juga, tetapi yang baiknya ialah pada masa yang tersebut. Sabda rasulullah ertinya siapa membaca surah ( ), akan dikurnia kepadanya kelebihan empat orang yang datang menyukakan hatiku ketika aku duduk di dalam dala kedukaan.

**********
FADILAT KALIMAH TAUHID Sabda rasulullah ertinya, siapa siapa-siapa siapa membaca dua kalimah syahadah iaitu ( ) dengan yakin bahawa sesungguhnya tiada ada disembah melainkan daripada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah serta menunaikan hak hak-hak hak kalimah syahadah itu iaitu dengan menjunjung membuat perintah Allah dan menjauhi apa apa-apa apa larangan, nescaya menjauhkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Allah Azza Wa Jalla berfirman:66 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Sabda rasulullah ertinya; Iman yang terlebih afdal ialah ketahui dan ingat bahawasanya Allah taala itu sentiasa ada berserta engkau walau ke mana mana-mana engkau pergi. ertinya; siapa siapa-siapa membaca kalimah ( ) 100 kali Sabda rasulullah nescaya dibangkitkan dia pada hari kiamat dengan rupa yang molek empat bulan purnama. ertinya; seafdal seafdal-afdal afdal perkataanku dan perkataan sekalian nabi-nabi nabi yang Sabda rasulullah dahulu daripada aku ialah () Sabda rasulullah ertinya; siapa siapa-siapa siapa hati di dalam masa iktikad yang putus pada kalimah ( ) dengan yakin tiada tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, nescaya masuk syurga.

**********
FADILAT SURAH YASIN

()
Sabda rasulullah ertinya; surah Yasin ialah hati bagi al al-Quran Quran dan sesiapa membacanya kerana menilik kepada balasan akhirat, nescaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bacalah surah Yasin itu p pada orang-orang mati. Sabda rasulullah ertinya; tiap tiap-tiap tiap sesuatu itu ada mempunyai hati, begitu juga al-Quran al iaitu hatinya surah Yasin, maka sesiapa membacanya nescaya dituliskan pahalanya sebanyak sepuluh kali baca al-Quran. Sabda rasulullah ertinya; ya; sesiapa yang membaca surah Yasin kerana Allah Taala pada manamana mana malam, nescaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bacalah Yasin untuk orang yang mati juga. Sabda rasulullah ertinya; sesiapa sentiasa membaca surah Yasin jadi wiri wiridnya dnya pada tiap-tiap tiap malam hingga sampai ajalnya, nescaya beroleh mati syahid. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa membaca surah Yasin pada tiaptiap tiap malam nescaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada paginya. Sabda bda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa membaca surah Yasin dengan niat yang bersungguh-sungguh sungguh menghadap Allah Taala, nescaya diampunkan dosanya oleh Allah
67 Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib Al-Mual


Taala dan dikurniakan pahala yang berganda kepadanya seumpama membaca al-Quran dua puluh kali khatam. Sesiapa daripada orang Muslim yang dibacakan kepadanya surah Yasin ketika Malaikat Maut berbetulan turun hendak mengambil nyawanya, nescaya datang sertanya beberapa Malaikat yang lain sebanyak sepuluh kali ganda sekalian huruf surah Yasin itu dan semua mereka itu berdiri bersaf-saf di hadapan dengan mengucap selawat dan memenuhkan ampuni baginya dan hadir mereka itu ketika dimandikan dan di sembahyang mereka itu akan dia dan mengiring ke kubur hingga selesai dikuburkan. Sesiapa yang membaca surah Yasin nescaya menolong baginya dua puluh saksi dan siapa yang mendengarnya dikurniakan kepadanya pahala umpama orang yang menyedekahkan 1000 dinar kerana fisabilillah. Sesiapa yang menulis surah Yasin dan minum airnya, nescaya masuk ke dalam rongganya 1000 macam ubat dan seribu nur, seribu berkat dan seribu rahmat dan keluar dari dalamnya sekalian penyakit-penyakit dan kejahatan. Sesiapa membaca surah Yasin ketika subuh, nescaya sentiasa beroleh sukacita pada siangnya dan apabila dibaca ketika petang, beroleh sukacita pada malamnya hingga sampai subuh. Tersebut pada hadis, baca olehmu akan surah Yasin dan di dalamnya ada dua puluh berkat dan jika dibaca oleh orang yang lapar, nescaya jadi kenyang dan jika dibaca oleh orang yang tiada mempunyai pakaian bagi menutup auratnya, nescaya mendapat ia, dan jika dibaca oleh orang yang tiada beristeri, nescaya mendapat akan dia dan jika dibaca oleh orang yang takut, nescaya hilang ketakutannya dan jika dibaca oleh orang yang terkena kurung, nescaya terlepas daripadanya dan jika dibaca oleh orang yang musafir, nescaya dapat pertolongan di dalam perjalanan dan jika dibaca orang yang kehilangan harta bendanya, nescaya dapat balik benda yang hilang itu, jika dibaca pada mayat, mudah-mudahan diringankan azabnya, dan jika dibaca oleh orang yang dahaga, nescaya hilang kedahagaannya dan jika dibaca oleh orang yang sakit nescaya sembuh kesakitannya. Tersebut pada hadis rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam surah Yasin itu jika dibaca pada suatu hajat, nescaya diperoleh apa-apa yang di cita. Sesiapa membaca Yasin hingga sampai kepada ayat ke-13 ( ) kemudian berdoa apa-apa maksudnya, nescaya makbul doanya itu. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa membaca surah Yasin pada manamana waktu, nescaya terpelihara dirinya daripada dosa pada hari itu.
68 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; bahawasanya dalam al-Quran itu ada satu surah namanya Yasin, dan surah itu mensyafaatkan bagi sesiapa yang membacanya dan menuntut ampuni bagi orang yang mendengarnya. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa yang beriman membaca surah Yasin dan surah ad-Dukhan, pada malam hari dengan niat mengharap kurnia Allah Taala nescaya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa sembahyang sunat dua rakaat pada malam Jumaat dan membaca pada rakaat pertama kemudian daripada Al-Fatihah, surah Yasin dan pada rakaat kedua surah ( al-Mulk) nescaya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya nur sebanyak huruf daripada surah yang dibacanya dan sekalian menuju kepadanya dan akan menerima rotan amalan dengan tangan kanan dan mudah-mudahan terlepas daripada neraka. Sesiapa membaca surah Yasin 7 kali atau 21 kali ataupun 41 kali ketika bermaksud pada sesuatu, nescaya berhasil maksud itu. Sesiapa membaca surah Yasin 7 kali dengan kaifiat yang tersebut di bawah ini pada menghasilkan hajatnya, nescaya beroleh yang dihajatkannya itu iaitu: 1. Pada permulaan baca Yasin tujuh kali. ) baca 14 kali 2. Apakala sampai pada ayat 38: (

3. Apakala sampai pada ayat 58: ( ) baca 16 kali 4. Apakala sampai pada ayat: ( )baca 14 kali
Sesiapa menulis surah Yasin 7 kali dengan air mawar yang bercampur zafaran pada suatu bejana dan minum airnya tujuh pagi berturut-turut, nescaya mudah ingat apa-apa yang didengarnya dan boleh kesukaan di dalam perubahannya dan besar darjatnya. Sesiapa menulis surah Yasin dengan kasturi yang bercampur zafaran dan minum airnya, nescaya mudah menghafaz apa-apa yang dipelajarinya.

Jika ditulis surah Yasin dengan kasturi yang bercampur zafaran, kemudian dihapuskan dengan air dan beri minum kepada perempuan yang menyusukan kanak-kanak, nescaya anak yang menyusu daripadanya itu mendapat susu yang mengenyangkan lagi menjadi ubat baginya. Jika ditulis surah Yasin dan surah al-Fatihah, surah al-alaq, dan surah an-nas pada suatu bekas kemudian dihapuskan dengan air hujan dan beri minum kepada orang sakit dengan membaca
69 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika hendak minum, nescaya sembuh penyakitnya.

**********
FADILAT SURAH AL-WAQIAH

( )

Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa membaca surah Al-Waqiah nescaya selamat dari papa dan kefakiran selama-lamanya. Tersebut di dalam hadis, sesiapa sentiasa mengamalkan surah al-Waqiah menjadi wiridnya, nescaya beroleh kesenangan selama-lamanya dengan tiada berhajat kepada suatu apa pun. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya; sesiapa sentiasa membaca surah AlWaqiah pada tiap-tiap malam nescaya tiada akan merasai kepapaan dan surah al-Waqiah itu ialah suatu surah bagi kekayaan maka bacakanlah dan ajarkanlah kepada anak-anak kamu. Menurut fatwa sebahagian Ulama katanya: Barang siapa membaca surah Al-Waqiah pada setiap hari dan malam dalam satu majlis sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah akan memudahkan rezekinya dengan tanpa kesukaran dan mengalir terus dari pelbagai penjuru serta berkat pula. Sesiapa berkehendak mengetahui cerita orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian dan perkhabaran ahli dunia dan akhirnya dan hal orang-orang yang di dalam syurga dan neraka, bacalah surah al-Waqiah. Sesiapa membaca surah al-Waqiah dengan bersungguh-sungguh hatinya sebanyak 40 kali pada tiap-tiap hari selama 40 hari berturut-turut, nescaya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya akan rezeki yang banyak dengan tiada merasai kepenatan baginya. Sesiapa membaca surah al-Waqiah 14 kali kemudian daripada sembahyang asar nescaya dikurniakan kepadanya akan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa membaca surah al-Waqiah 41 kali dalam masa sekali duduk pada menghasilkan suatu maksud, nescaya beroleh perkara yang dimaksudkan itu.

70 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: mereka-mereka yang mengamalkan surah al-Hadid, surah al-Waqiah dan surah ar-Rahman beroleh gelaran daripada yang Maha Besar kerajaan bumi dan langit dengan seruan Penduduk Syurga Firdaus.

**********
FADILAT SURAH AL-MULK

( )

Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: bahawanya di dalam al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang bernama surah al-Mulk, dan surah ini mensyafaatkan mereka-mereka yang membacanya dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa mereka dengan syafaatnya itu. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: bermula surah al-Mulk itu akan memelihara dan melepaskan orang yang membacanya daripada kena azab kubur. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Aku sukacita benar sekiranya orang mukmin sentiasa membaca surah al-Mulk hingga jadi seolah-olah surah itu ada tertulis di dalam hati mereka itu. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: siapa membaca surah al-Mulk pada tiaptiap malam, diselamatkan akan dia daripada keazaban kubur. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: sesiapa membaca surah al-Mulk pada mana-mana malam, nescaya datang ke dalam surah itu kerana bersoal jawab menggantikan yang membacanya. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: suatu surah di dalam al-Quran yang hanya sebanyak 30 ayat iaitu surah al-Mulk, akan datang menolong orang-orang yang membacanya bersoal jawab pada kuburnya hingga mereka itu selamat masuk ke dalam syurga. Sanya surah al-Mulk itu akan memelihara orang-orang yang membacanya daripada azab kubur iaitu waktu azab hendak datang ke pihak kepalanya, berkata kepala itu tiada boleh engkau mengusik ke pihak ini, kerana di sini tempat membaca surah al-Mulk, dan ketika azab datang ke pihak perut, berkata perut, tiada boleh engkau datang ke sini kerana di sini ada tersimpan surah al-Mulk, dan ketika azab datang ke pihak kaki, berkata kaki, tiada boleh engkau datang ke sini kerana aku berdiri bagi membaca surah al-Mulk.

71 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


* Sanya nabi Sallallahu Alaihi Wassalam apakala hendak beradu, ia akan surah ( ) dan surah ( )dan jika belum membaca akan surah tersebut, nescaya tiada beradu ia. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: setengah surah-surah yang tersebut di dalam Quran ialah surah ( ), ayatnya 30, surah ini mensyafaatkan pada hari kiamat kepada mereka-mereka wang membacanya dengan mengeluarkan daripada neraka dan memasukkan ke dalam syurga. Sanya surah ( )itu melepaskan mereka-mereka yang mengamalkan daripada kena azab iaitu dengan bersoal jawab pada hari kiamat di hadapan tuhan kerana menuntut kelepasan mereka-mereka yang mengamalkannya daripada azab. Bahawa adalah pada suatu masa, berkata Ibnu Abbas Radiallahuanhu kepada seorang lelaki ketika hendak mengajar kepadanya ilmu yang memberi manfaat, dan akan mendapat sukacita sebab mengamalkannya. Katanya: Hafaz olehmu akan surah ( )serta jadikan amalan engkau dan jiran-jiran engkau kerana surah itu akan melepaskan dan menolong orangorang yang mengamalkan bersoal jawab pada hari kiamat di hadapan tuhan dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka-mereka yang mengamalkan itu Allah menjauhkannya dari api neraka. Sabda sayidina Ali Radiallahuanhu ertinya: Sesiapa mengamalkan surah ( ) nescaya diberi akan dia pada hari kiamat di atas sayap mereka serta rupanya yang elok seperi rupa nabi yusof. Sanya pada suatu hari meletak Ibnu Abbas akan kain selendangnya pada suatu tempat yang berbentuk dengan tanah perkuburan, tiba-tiba kedengaran padanya suara orang membaca surah ( )lalu ia pun pergi menghadap rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam kerana mengkhabarkan hal yang telah jadi itu, maka sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, itulah surah ( )yang telah diamalkan olehnya melepaskan dia daripada kubur. Sabda Ibnu Abbas Radiallahuanhu ertinya: sesiapa mengamalkan surah ( ) menjadi wiridnya nescaya beroleh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu di dalam kubur, apakala azabnya hendak datang ke pihak kepalanya, menyerulah satu seruan, tiada boleh engkau datang ke pihak kepala kerana di situ ada membaca surah ( )begitulah seruan apabila datang ke pihak kakinya dan perutnya kerana ia mengandungi surah ( ) ialah bagaimana sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang telah disebut dahulu. Sanya surah Yasin dan surah ( )ada mempunyai beberapa rahsia kelebihan, dan sesiapa beramal membacanya, nescaya beroleh kelebihan itu (martabat yang tinggi- pangkat
72 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


yang besar) dan lagi dikasihi oleh sekalian manusia lelaki dan perempuan dan menjadi hebat pada pandangan makhluk.

**********
HIZBUL NASHR ATAU HIZBUL QAHAR Hizbun Nashr ialah doa pedang mukmin. Hizib ini janganlah didoakan ke atas mereka yang tidak mustahak, takut olehmu akan Allah.

* * * * * * *
73 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

* *

74 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
NAMA-NAMA ALLAH


Sesiapa mengamalkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ( ) nescaya turunlah kepadanya berkat dengan mengurniai Allah Taala kepadanya akan rezeki yang tiada terhingga banyaknya dengan mudah didapatinya daripada mana-mana pihak. Dan sesiapa membaca pada makanan atau minuman nescaya zahirlah bertambah-tambah berkat pada makanan dan minuman itu dengan terang-terangan dan sesiapa berkekalan menjadikan wirid membaca pada tiap-tiap hari 1990 kali atau pada tiap-tiap lepas sembahyang membaca sebanyak 398 kali, nescaya ia seorang yang tiada merasai fakir selama-lamanya dan hasillah faedah bagaimana yang tersebut, iaitu hendaklah baca Ya Allah 3 kali kemudian ( ) sebanyak yang tersebut. Dan sesiapa membuat wafak ruang empat bagaimana di bawah ini, akan bilangan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut pada kain sutera yang kuning kemudian masukkan ke dalam peti atau ke dalam kekandi wang, nescaya harta benda yang di dalamnya jadi subur dan bertambah-tambah dengan izin Allah Taala. Inilah wafaknya, hendaklah dibuat pada ketika ( )


**********
KERANA ORANG-ORANG ZALIM Adapun kaifiatnya: Hendaklah engkau puasa selama 3 hari bersahur dan berbuka dengan benda yang tidak berbau, pada hari yang ketiga ambillah benda dan baca pada tiap-tiap satu surah Al )dengan tidak baca bismallah walau sekalipun hingga habis dan baca doa yang Lahab (
75 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


akan datang sekali, begitulah perbuatan hingga habis seribu benda itu kemudian bungkuslah benda itu di dalam kain putih dan campak ke dalam telaga atau sungai dan umpamanya, nescaya binasalah orang zalim atau seteru itu dalam masa atau kemudian daripada telah ghaib benda itu. Ingat olehmu! Amalan ini sangat mujarab, maka jangan sekali engkau amalkan dia kepada orang yang tidak mustahak. Inilah doanya:

) ( ) , , , ( , **********
AL-HAQ - NAMA ALLAH YANG MAHA PERKASA Nama Allah yang tersebut iaitu ( )ialah pedang perkasa Allah di muka bumi bagi meruntuhkan gunung penganiayaan dan kezaliman dan mendirikan hak kebenaran kepada orang yang mengamalkannya, adapun penjaga-penjaga nama ini empat pasukan malaikat yang diketuai oleh malaikat sarafail ( )pada tiap-tiap satu pasukan 108 baris dan tiap-tiap satu baris 108 malaikat semuanya diwakilkan oleh Allah pada menjaga akan barang yang benar lagi betul. Sesiapa menjadikan wirid pada tiap-tiap lepas sembahyang, atau sekurang-kurangnya tiap-tiap lepas sembahyang maghrib dan subuh dengan memulai katanya Ya Allah 3 kali kemudian baca Ya Haqq ( )108 kali setelah itu bacalah doa ini, iaitu:

,
76 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Nescaya datanglah malaikat menunaikan segala hajatnya dengan tiada syak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Siapa berkehendakkan suatu perkara daripada Allah Taala atau terkena apa-apa kesusahan dukacita dan seumpamanya, hendaklah bangun tengah malam dan mengambil air sembahyang dengan sempurna kemudian sembahyang dua rakaat, baca kemudian daripada Al-Fatihah apaapa surah yang engkau sukai setelah selesai daripada sembahyang, bacalah selawat ini:

Sebanyak 1000 kali nescaya Allah Taala menunaikan segala hajat dan menjauhkan segala bala maka berpeganglah dan beramallah olehmu dengan perbendaharaan yang berharga ini. Sesiapa yang hendak melihat di dalam mimpi seorang sama ada yang masih hidup lagi atau sudah matu, mungkin juga kalau ada sesuatu hajat daripada Allah Taala hendaklah tidur dengan keadaan hamparan dan tubuh badan yang suci berpakaian putih berbaju harum dan berseorang diri tetapi sebelum daripada itu hendaklah sembahyang dua rakaat baca pada rakaat yang pertama Al-Fatihah dengan surah ad-Dhuha 7 kali, pada rakaat kedua baca Al-Fatihah dan surah al-Lail ( ) 7 kali juga, apakala selesai daripadanya hendaklah selawat kepada nabi sekadar yang kuasa kemudian tulislah huruf-huruf ini, letakkannya di bawah kepala ketika hendak tidur, iaitu:


Nescaya dapat apa-apa yang engkau hajati. Sesiapa hendak mengetahui di dalam mimpi seseorang yang ghaib adakah ia masih hidup atau sudah mati dan hendak bertanya apa-apa pertanyaan yang engkau kehendaki hendaklah tidur dengan kembaran dan tubuh badan yang suci, berpakaian putih lagi pula ada air sembahyang mengiringkan sebelah kanan ke pihak kiblat, kemudian bacalah surah ad-Dhuha 7 kali dan surah al-Lail ( ) 7 kali dan surah at-Tin 7 ( ) kali dan surah al-ikhlas 7 kali kemudian baca doa ini:
77 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

) ( ,
Nescaya dapatlah pertunjukan apa-apa yang dikehendaki, pada malam itu juga, kalau tidak dapat apa-apa, buatlah berturut-turut tujuh malam, di dalam tempoh tujuh malam itu kalau sekiranya tak dapat apa-apa juga, pada salah satu daripadanya menunjukkan ada kesilapan ketika beramal dengan kaifiat yang tersebut, maka hendaklah bersungguh-sungguh hati dan perbaikan betulbetul niat dan azam engkau itu, mudah-mudahan hasillah cita-cita engkau itu. Siapa-siapa hendak ketahui di dalam mimpi barang yang di citainya maka bacalah doa ini ketika hendak tidur iaitu:

( )
Kemudian ulang-ulang Ya Khabir hingga jendera, nescaya dapat melihat apa-apa yang dikehendaki dan yang di citai oleh engkau dengan izin Allah Taala. Siapa-siapa hendak mendapat kemenangan atas seteru, hendaklah baca doa ini siang malam sekadar kuasanya, sesungguhnya tidak mengenai akan dia oleh sesuatu kecederaan dari seteru, sama ada kesakitan atau kematian selama ia membuat wirid dengan dia. Kalau sekiranya sampai masa - ajal - kematian nescaya lupalah ia daripada membacanya, dan bacalah tiap-tiap lepas sembahyang maghrib dan subuh sekurang-kurangnya sekali, inilah doanya:

* . . .
78 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. . . . . . * .
Ulang tujuh kali ( . ) hingga akhir. Sesungguhnya amatlah banyak kelebihan ayat ini bagaimana sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Siapa-siapa membaca akan dia siang atau malam, tidaklah mengenai sesuatu kecederaan pun sama ada kematian atau kesakitan. Dan telah diriwayatkan, manakala sampailah kepada setengah orang yang soleh-soleh persabdaan nabi Sallallahu Alaihi Wassalam bagaimana yang tersebut dia atas, beramallah ia dengan berkekalan membacanya ayat itu dari semenjak umurnya 70 tahun hingga sampai umurnya 130 tahun. Tatkala sampai ajal - kematian, melihat di dalam mimpinya akan rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam seraya bersabda kepadanya: Hai engkau! Hingga bilakah engkau hendak lari daripada kami? Orang itu pun meninggalkanlah membaca ayat itu, maka kembalilah ia ke rahmatullah. Diriwayatkan pula siapa-siapa membaca ( . )7 kali tiap-tiap hari nescaya Allah Taala menjauhkan dia daripada apa-apa kesusahan dan kepayahan dan dikasihi oleh segala manusia, maka berpeganglah olehmu dengan amalan yang berguna ini, dengan hati yang suci dan tetap berserahlah kepada Allah Taala, mudah-mudahan dapatlah keluasan dan kemenangan daripada segala kepicikan dunia dan akhirat. Doa ini amat besar kelebihannya bagi menggunakan diri daripada keaniayaan dan kezaliman siapa-siapa pun, dan sesiapa menjadikan dia wirid-wirid yang berkekalan siang malam nescaya dikasihi oleh orang, dan terlepas ia daripada apa-apa yang menyakitkannya, walau di bawah mata pedang sekalipun. Sebenarnya inilah suatu perbendaharaan yang amat berharga bagi siapasiapa yang mengamalkan dia dengan hati yang tetap, berserah kepada Allah Taala iaitu:


79 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

) (


Siapa-siapa hendak menjauhkan dirinya daripada keaniayaan seteru, hendaklah berkekalan membuat bagaimana di bawah ini yang telah diakui mujarab oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala iaitu kaifiatnya: Sembahyang sunat dua rakaat dahulu daripada sembahyang subuh baca pada rakaat pertama kemudian daripada Al-Fatihah surah al-Insyirah dan pada rakaat kedua kemudian daripada AlFatihah surah Al-Fil nescaya terpelihara ia daripada apa-apa menyakitinya dan adalah ia di dalam aman dan sentosa.

**********
AL-LATIF - NAMA ALLAH SUBHANAHU WATAALA Sesiapa berkekalan membaca Ya Allah 3 kali kemudian membaca Ya Latif sekurang-kurangnya 129 kalu pada tiap-tiap lepas sembahyang dan seberapa banyak dengan tiada dikirakan bilangan siang malam, serta membaca doanya beberapa kali nescaya mudahlah mendapat rezeki dan melepaskan dukacita dan menjauhkan bala dan menyampaikan segala perkara pekerjaan, yang
80 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


tiada kurang daripada apa-apa yang terupa pada cita-citanya, ialah dengan liputan kehalusan kekuasaannya. Sesiapa dapat ijazah daripada ahlinya pada membacakan nama ini sebanyak 16641 kali siang malam dengan hari yang tertentu dan syarat-syaratnya, di dalam bilik sunyi lagi bersih, nescaya turunlah kepadanya malaikat yang bernama Atafiyail ( )pada ketika tidur atau jaga, ialah mengikut kadar amalannya, kedatangan malaikat ini menyarung dua pakaian, pakaian batin ialah melengkapi segala kehalusan lemah lembut dan yang kedua pakaian zahir memudahkan segala kepayahan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kerana menunaikan hajat dan doanya ialah:


Dan lagi setengah kaifiat mengamalkan nama ini kerana mendatangkan rezeki, menolakkan bala, menunaikan segala hajat, hendaklah baca namai ini tiap-tiap lepas sembahyang fardu, buat wirid dengan dia, setidak-tidaknya sebanyak 129 kali dan pada sesuatu pekerjaan yang khas hendaklah baca sebanyak 9000 kali kemudian baca doa ini:


Allah Maha lembut terhadap hamba-hambaNya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendakiNya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Surah Syura: 19) Tujuh kali dan baca:

, , ,

, , ) ( , , , , ,
81 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

(Kata setengah ulama, siapa berkehendakkan sesuatu hajat daripada Allah Taala hendaklah baca (Asma Latif) sebanyak 9000 kali kemudian baca ayat:

Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadaNya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orangorang yang bersyukur"". Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. (Al-An`aam: 63-64) Sebanyak 270 kali dengan syarat jangan bercakap-cakap ketika mengamalkan dia, nescaya tuhan menunaikan segala hajat, serta dapat kesenangan selamanya. Kalau sekiranya engkau hendak beramal bilangan yang besar dengan asma al-Latif kerana hendak mendapatkan sesuatu kehendak yang khas, hendaklah duduk di tempat yang suci tubuh badan pun suci juga, sembahyanglah dia rakaat dan bacalah asma yang tersebut 16641 kali, kemudian baca doa akan datang tiga kali atau sekali tiap-tiap lepas seribu kali hingga cukup sempurna sebanyak 16641 kali, inilah doanya:


82 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Kata setengah ahli-ahli khalwat, sesiapa berkehendakkan sesuatu hajat hendaklah baca Ya Latif sebanyak 16641 dengan keadaan engkau merupakan barang yang engkau kehendaki itu di dalam hati engkau, dan di hadapan mata pandangan engkau - ketika baca isim ini - apakala sudah selesai daripada membaca sebanyak 16641 kali hendaklah baca Al-Fatihah tujuh kali, hadiahkan pahalanya kepada penghulu kita nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam dan juga kepada Kutubul Fard Al-Ghawath dan Aulia Najba; Autaz orang soleh-soleh kemudian bacalah doa ini tujuh kali: Kata sesetengah ulama, kalau engkau hendak mendapatkan sesuatu hajat atau kerana menghilangkan kesusahan dan kepayahan, sembahyanglah dua rakaat dan duduk berhadapan kiblat dengan memulai katanya:


Kemudian bacalah Ya Latif sebanyak 16641 kali apakala selesai bilangan tersebut, berdoalah dengan doa ini:

83 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

,
Di dapati pada tulisan setengah ulama bahawa Latif itu ada bahagian empat perhubungan: 1. Yang pertama - mendatangkan rezeki. 2. Yang kedua - menunaikan segala hajat. 3. Yang Ketiga - Melepaskan dari kena penjara. 4. Yang keempat - menyembunyikan diri daripada pandangan seteru. Adapun kaifiat mengamalkan dia (Isim Latif) hendaklah taubat, badan dan tempat duduk bersih suci kemudian bacalah sebanyak 16641 kali tiap-tiap lepas 129 kali hendaklah baca mana-mana satu daripada ayat yang akan datang mengikut barang yang engkau kehendaki: 1. Ayat mendatangkan rezeki iaitu:


Allah Maha lembut terhadap hamba-hambaNya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendakiNya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Syura:19) Dan doanya

2. Ayat Melepaskan daripada kena penjara iaitu:


Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Yusuf:100)

3. Ayat menyembunyikan diri daripada pandangan seteru iaitu:


84 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


;Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan )dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (Al-Anam:103 Kata al-alamah Al-Buni, di dalam kitab Syamsul Maarif Al-Kubro, sesiapa hendak mengamalkan isim Latif kerana sesuatu kehendak, hendaklah sembahyang dua rakaat baca kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Insyirah kemudian baca Ya Latif sebanyak 16641 kali, maka berdoalah dengan apa-apa doa yang engkau kehendaki atau dengan ini iaitu:

, . , . . . , . ,
85 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa hendak membinasakan orang yang zalim bacalah Ya Latif sebanyak 16641 kali dengan keadaan engkau ada air sembahyang dan jangan berkata-kata ketika beramal dengan dia, dan hendaklah kuat niat dan cita-cita engkau dengan Allah berpegang kukuh bahawa tuhan memperkenankan permintaan engkau itu, kemudian apakala sudah selesai bilangan yang tersebut, bacalah doa ini, iaitu:

, * * * * * *
Kemudian baca Ya Allah 3 kali dan zikir ayat di bawah ini banyak 129 kali.

Dan seyogia ditambah doa ini nescaya bertambak molek lagi iaitu:

. ,
86 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sebanyak 129 kali, di bawah ini wafak isim latif:


Sesiapa membaca ayat

Sebanyak 1210 kali nescaya beroleh pangkat dan kemuliaan dan akan diberi ketahui kepadanya perkara yang ghaib-ghaib dan terjauh daripada bala dan jika sakit nescaya akan dapat sembuh. (Tambahan) kelebihan Ya Latif amatlah panjang lebar dan tinggi kemuliaannya pendeknya hendaklah amal berkekalan hingga jadi daging darah, Insya Allah Taala dapatlah merasai kelebihannya.

**********
(MAHABAH ) BAGI MENDATANGKAN ORANG YANG DIKEHENDAKI Hendaklah tulis huruf jim ( )sebanyak 23 kali di atas dua puluh satu keping kertas yang suci dan bersih, kemudian tulis di sekeliling ayat ini:


Dan sambungkan di hujung ayat ini perkataan


Setelah selesai menulis, hendaklah baca 343 kali ayat yang tersebut serta semuanya itu. Atas tiap-tiap sekeping kertas yang 20 keping sahaja, dan sekeping yang tinggal lagi itu hendaklah baca ayat itu juga serta sambungannya sebanyak 344 kali kemudian jadikan kertas-kertas itu empat kelonsong dan bubuh ke dalam tiap-tiap satu daripadanya sebuku kemenyan Arab, bakar sekaliannya dengan bara api, nescaya datanglah orang yang dikehendakinya dan ingat-ingat, jangan sesekali buat melainkan kepada orang yang mustahak dibuat umpama laki bini jua.

87 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, ertinya: Sesiapa berkehendakkan bangun daripada tidur pada ketika yang dihajati, bacalah pada masa hendak tidur doa:

, ,
) yang dikehendaki bangun ( Hendaklah tukar nama-nama waktu Sesiapa hendak bangun pada mana-mana waktu yang dikehendaki olehnya, bacalah ketika hendak tidur ayat dan doa tersebut di bawah ini:

* * * . ..................

Nescaya terjaga pada waktu yang dihajatinya (pada tanda titik-titik itu hendaklah sebut mana)mana waktu yang dihajati ) yang tersebut di bawah ini pada sesuatu kesusahan atau( Sesiapa membaca Doa Khawas kedatangan bala atau pada pencuri-pencuri dan pada orang-orang zalim, nescaya mendapat pertolongan Allah Taala dengan segera, iaitu:

, , , ,
88 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, ,
Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Sesiapa membaca doa


Pada memenuhkan pertolongan daripada Allah Taala ketika datang sesuatu bala, nescaya diperkenankan Allah Taala permohonannya itu. Dan sesetengah daripada mereka yang telah beroleh manfaat daripada doa yang tersebut ialah: Zaid bin Haritsah iaitu waktu ia musafir membawa harta perniagaannya, manakala sampai di tengah jalan berjumpa ia dengan perompak dan merampas hartanya serta hendak membunuh akan dia, ia pun sembahyang dua rakaat dan berdoa dengan doa yang tersebut, apakala selesai daripada sembahyang dan berdoa, tiba-tiba datanglah Jibrail membunuh perompak itu kerana menyelamatkan Zaid bin Haritsah.

, ,

89 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


( Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, ertinya: Sesiapa susah hati dan dukacita ), amalkan doa ini:

Nescaya hilang susah hati dan dukacita dan diperkenankan hajatnya oleh Allah Taala. Sesiapa mengamalkan doa di bawah ini, nescaya Allah Taala sedia memberi pertolongan kepadanya:

, , , , , , , , , ,
Sesiapa mengamalkan doa:

Nescaya terbayar sekalian hutangnya walau berapa banyak sekalipun.


90 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
DOA NABI ISA MENGHIDUPKAN ORANG YANG MATI Diriwayatkan daripada Abi Hazil Radiallahuanhu ( ) sanya Nabi Allah Isa a.s apakala hendak menghidupkan orang yang mati, sembahyang olehnya dua rakaat kemudian sujud ia dan membaca doa:


Dan telah berkata Muqatal bin Sulaiman ( ) Radiallahuanhu, doa yang dibaca oleh Nabi Isa pada menghidupkan orang yang mati ini, sudah 40 tahun lamanya aku mencari, baharulah aku dapat iaitu daripada seorang Syeikh Ahli Ulama, berkata syeikh itu: Sesiapa membacanya 100 kali lepas sembahyang subuh dan memohon daripada Allah Taala akan sesuatu hajat nescaya dimakbulkan oleh Allah Taala. Dulu sedikit daripada masa Nabi Isa diangkat naik ke langit, iaitu ketika puak-puak Yahudi datang hendak membunuhnya, ia berdoa kerana hendak melepaskan diri daripada mereka iaitu:

,
Telah bersabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam kepada sahabat-sahabatnya, ertinya: Baca olehmu doa yang tersebut itu pada mana-mana kesusahan kamu nescaya beroleh pertolongan daripada Allah Taala. Telah berwasiat Imam Ghazali kepada murid-muridnya, supaya mengamalkan doa yang tersebut di bawah ini pada mana-mana waktu, istimewa pula lepas daripada sembahyang fardu, kerana banyak faedahnya, iaitu:

.
91 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. . : . ,
Sesiapa membaca surah Yasin dan berdoa:

, ................... ,

Ketika hendak berhadap dengan orang yang zalim dan jahat, nescaya terjauh kita daripada kezaliman dan kejahatan. Pada titik-titik itu sebutlah mereka-mereka yang kita hendak berhadap itu. Sesiapa yang membaca surah Yasin 4 kali dengan tiada dicarakan oleh perkataan yang lain dan doa:

, , ,
92 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sebanyak 4 kali, nescaya beroleh pengurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala . Sesiapa membaca surah Yasin 41 kali dengan tiada berkata-kata yang lain ketika membacanya dan berdoa (Doa Memudahkan rezeki):

,
Nescaya beroleh rezeki yang tiada disangka-sangkanya dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan juga doa ini tersangat baik jika dibaca lepas daripada membaca surah al-Waqiah. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Sesiapa mengamalkan membaca ayat

* *
Segala puji tertentu bagi Allah Yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang; Dalam pada itu, orang-orang kafir menyamakan (sesuatu Yang lain) Dengan Tuhan mereka. Dia lah Yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian ia tentukan ajal (kematian kamu) dan satu ajal lagi Yang tertentu di sisiNya (iaitu masa Yang telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat); Dalam pada itu, kamu masih ragu-ragu (tentang hari pembalasan), dan Dia lah Allah (yang disembah dan diakui kekuasaanNya) di langit dan di bumi; ia mengetahui apa Yang kamu rahsiakan dan apa Yang kamu lahirkan, dan ia juga mengetahui apa Yang kamu usahakan. (Al-An'am:1-3) 40 malaikat datang mengawal akan dia sampai tiada terkena waswas syaitan. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Sesiapa membaca

93 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


10 kali pada malam Jumaat, nescaya disuratkan baginya oleh Allah Taala beribu-ribu kebajikan.

Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: sesiapa membaca

7 kali ketika menziarahi orang sakit, nescaya mudah-mudahan sembuh orang itu. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam lagi, ertinya: Sesiapa membaca

Tiga kali pada tiap-tiap pagi dan petang, nescaya terpelihara daripada bermacam-macam-macam penyakit dan akan hilang daripadanya segala dukacita. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: sesiapa membaca

100 kali pada tiap-tiap hari, nescaya tidak merasai kepapaan selama-lamanya. Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ertinya: Orang yang beroleh semulia-mulia darjat pada hari kiamat ialah mereka-mereka yang banyak berzikir menyebut kalimah

Sesiapa membaca:

Tiga kali tiap-tiap pagi dan petang, nescaya dipelihara akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian bala dan kebinasaan dan daripada orang-orang zalim. Sesiapa membaca kalimah:

94 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Pada mana-mana kesusahan, nescaya beroleh pertolongan Allah Taala dengan kaifiat genggaman tangan kanan waktu membacanya. Sesiapa mengamalkan


Nescaya dibuka baginya pintu rezeki dan ditutup daripadanya pintu kepapaan oleh Allah Taala. Sesiapa mengamalkan istighfar


4 kali pada tiap-tiap lepas sembahyang maghrib nescaya boleh husnul khatimah apakala matinya. Sesiapa takut sebab ada hantu atau syaitan ataupun jin, hendaklah bang baca ayat Kursi ataupun baca:

*
Nescaya hilang ketakutannya itu. Sesiapa takut terkena sesuatu kesusahan atau huru-hara, bacalah:

Pada mana-mana masa. Sesiapa membaca surah Al-Waqiah pada tiap-tiap hari, nescaya tidak mengenai kepapaan selama-lamanya dan jika dibaca pada tiap-tiap malam Jumaat, nescaya dikasihi akan dia oleh Allah Taala dan sekalian manusia. Dan yang terlebih afdal lagi mengamalkan surah Al-Waqiah itu ialah apakala habis dibaca hendaklah dibaca doanya:

95 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , . ,

. .
96 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, ertinya: bahawa ada pada malam-malam itu suatu masa yang terlebih makbul padanya berdoa, maka sesiapa berkehendakkan mengetahui masa itu, bacalah ketika hendak tidur ayat:

* * * **********
RIADAH AYAT KURSI PERATURAN BAGI MENGAMALKAN DIA

1. Hendaklah berserah dengan bersungguh-sungguh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2. Bersihkan hati daripada segala maksiat dan bersungguh-sungguh berhadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Bersih pakaian dan tempat beribadah daripada sekalian najis dan kekotoran. 4. Bersihkan niat dengan seikhlas-ikhlasnya. 5. Dimulakan berkhalwat (masuk beramal) pada hari Selasa waktu fajar lepas sembahyang subuh. 6. Dalam masa beramal itu banyakanlah memakai bau-bauan dan membakar setanggi. 7. Apabila lepas tiap-tiap sembahyang fardu, bacalah doa ayat Kursi yang tersebut di bawah ini 72 kali. Adapun lama masa berkhalwat mengamalkan dia ialah 4 hari 4 malam, pada malam yang pertama akan kedengaran suara seperti jerit himar daripada bucu tempat berkhalwat itu, malam yang kedua pertengahan malam akan kedengaran suara kuda di atas tempat berkhalwat itu, malam yang ketiga waktu tengah malam datang tiga ekor kucing berupa merah, putih dan hitam daripada pintu kemudian hilang di tengah-tengah tempat berkhalwat itu. Maka janganlah takut dan gerun, sebab sesuatu itu tiada mengusik dan membinasakan kita, kerana doa ayat Kursi itu jadi pendinding daripadanya. Dan malam yang keempat bakarlah banyak-banyak setanggi dan menghadap kiblat serta bacakan doa ayat Kursi berturut-turut. Dan apakala terjadi sesuatu hal, janganlah takut kerana malam itu akan nampak terbuka dinding tempat berkhalwat itu dan masuk khadam daripada nur memberi salam dengan katanya Assalamualaikun Ya Wali Allah dan hendaklah jawab, Waalaikumussalam warahmatullahi wabaraktuh. Berkata pula khadam itu: Apa engkau kehendaki daripada kami wahai wali Allah?
97 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Hendaklah jawab: Tiada aku berkehendakkan kepada engkau apa-apa melainkan suatu khadam yang boleh mengkhidmati daku seumur hidupku. Berkata khadam itu, Ambillah janjinya ini kepada engkau, padanya ada tersebut nama Allah Yang Maha Besar, inilah perjanjian dengan engkau, manakala engkau berhajat aku datang kepada engkau, pakailah janjinya ini di jari tangan kanan engkau, dan baca doa ayat Kursi 3 kali dan serulah namaku dengan perkataan, Ya Malika Kandias Ajbani Bihudhurika ( )dan sebutlah apa-apa yang engkau hajati. Seumpama hendak memendekkan sesuatu perjalanan, berjalan di atas air dan lain-lain lagi yang engkau kehendaki yang masuk dalam bahagian keramat. (Peringatan) Sesiapa hendak mengamalkan riadah ayat Kursi ini, hendaklah lebih dahulu mendapat ijazah. Adapun doa ayat Kursi yang dikehendaki baca (yang tersebut pada bilangan ketujuh) dalam peraturan bagi mengamalkan riadah ayat Kursi itu ialah:

98 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, , .
Sesiapa membaca ayat Kursi 313 kali dan doanya 7 kali lepas sembahyang Isyak pada tempat yang lindung lagi suci daripada manusia ketika dating sesuatu bala ke atasnya, nescaya terlepas daripadanya bala itu.

**********
BERSAHABAT DENGAN JIN YANG MUKMIN Sesiapa hendak mengamalkan amalan yang tersebut di bawah ini, kerana hendak bersahabat dengan jin supaya beroleh pertolongan daripada mereka itu pada sesuatu hajat, hendaklah mempunyai hati yang kuat, cita-cita yang tetap, berhemah tinggi, fikiran matang dan sekiranya tiada seperti yang tersebut itu, boleh jadi mendatangkan mudarat ke atas tubuh mereka yang beramal. Peraturan mengamalkannya:
99 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


1. Bersihkan sekalian pakaian dan tubuh. 2. Puasa empat hari, mulai pada hari rabu hingga hari Sabtu. 3. Baca surah al-Ikhlas 1000 kali, surah Yasin sekali, surah ad-Dukhan sekali, surah as-Sajadah sekali dan surah al-Mulk sekali. 4. Apabila sampai waktu asar pada hari keempat (iaitu hari Sabtu) hendaklah menjauhkan diri daripada manusia dan berkhalwat pada suatu tempat yang bersih dan bawa tujuh helai kertas, lilin dan benang, kemudian tuliskan pada kertas itu dengan aturannya: a. Kertas yang pertama tulis:

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Al-Mu`minuun:080 b. Yang kedua:

Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. Al-Mukmin:068 c. Yang ketiga:

Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah:137 d. Yang keempat:

Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). Ar-Ruum:025 e. Yang kelima:


100 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Dan ditiuplah sangkakala [1271], maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (Yasin: 51)


f. Yang keenam:

Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Az-Zumar:068 g. Dan yang ketujuh:

pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, Al-Ma`aarij:043 Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah:137 5. Setelah itu cocok dengan benang buat seperti kopiah dan pakai di kepada kemudian sembahyang empat rakaat satu salam. a. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surah Yasin. b. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan surah ad-Dukhan. c. Rakaat yang ketiga baca Al-Fatihah dan surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. d. Rakaat keempat baca Al-Fatihah dan mana-mana surah. Pada tiap-tiap kali sujud hendaklah baca:

, .

, , . . , , ,
6. Apakala sudah sembahyang, angkatlah kepala dan berdoa:


101 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Setelah kita selesai daripada berdoa itu, datanglah tujuh ketua jin yang mulai-mulia semuanya memberi salam dan menerima perintah kita, apakala mereka sudah memberi salam, ambilkan kertas yang tujuh helai itu dan baca sehelai daripadanya kepada mereka itu dan tanya siapa di antara kamu yang mempunyai ini? Menjawab seorang daripada mereka itu: Akulah tuannya. Kemudian tanya pula: Siapa engkau? Apakala disebutkan namanya, tulislah pada kertas itu pada pihak sebelah atas kemudian minta janjinya dan ambilkan benang di bawah lilin dan copkan atas cap itu dikehendaki di sebelah bawah tulisan ayat itu, kemudian ambil sekeping lagi dan buat seperti itu juga hingga habis ketujuhnya, Setelah itu katakan kepada mereka itu: Aku bersumpah kepada kamu dengan isimisim yang ada pada surat ini, apakala aku seru hendaklah kamu hadir dan perkenankan permintaanku. Kemudian suruhlah mereka itu kembali dan kata baginya: Barakallahu fikum waalaikum. Sekalian surat-surat itu hendaklah simpan baik-baik pada tempat yang suci, dan apakala berhajat kepada sesuatu perkara, serulah mereka itu, nescaya datanglah mereka itu dengan segera.

**********
RIADAH SURAL AL-JIN Adapun masa mengamalkan riadah surah al-Jin itu ialah selama tiga hari iaitu mulai hari Selasa sampai Jumaat, apakala hendak masuk mengamalkannya hendaklah puasa tiga hari yang tersebut itu, dan jangan makan benda-benda yang berbau dan yang keluar daripadanya, ketika mengamalkannya itu, bakarlah kemenyan berturut-turut siang dan malam jangan putus-putus. Dalam masa tiga hari yang tersebut itu bacalah surah Al-Jin 1000 kali iaitu 333 kali pada sehari ataupun berlebih kurang, tetapi dengan syarat cukup semuanya 1000 kali itu dalam masa tiga hari serta hendaklah bersungguh-sungguh membacanya sekira-kira dapat sempurna semua bacaan itu di pertengahan malam yang ketika (malam Jumaat) itu akan datang khadam iaitu seorang laki-laki yang pendek lagi panjang kedua tangannya dan mempunyai rupa yang hitam, namanya Abu Yusuf berserta tiga orang pengiringnya duduk di hadapan kita dn berkata: Assalamualaika. Ia ini ialah seorang raja bagi sekalian jin yang mukmin yang semua mereka itu telah masuk Islam di hadapan rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam laji, hal ini janganlah takut atau gerun kepadanya keran jika takut atau lemah bercakap-cakap dengan dia, nescaya mereka kembali berpaling daripada kita dan jadilah cita-cita amalan dan usaha kita itu sia-sia sahaja. Bahkan hendaklah beranikan hati dan mengelokkan percakapan dengan tetapkan kedudukan dan jawab salamnya itu kemudian katalah kepadanya:

102 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


(Wahai Abu Yusuf telah menjadi kewajiban pada dirimu untuk melaksanakan hak-hak aku, Dan sebagaimana yg engkau lihat keadaanku yang fakir dan dalam kesempitan dan aku menginginkan darimu pada saat ini juga sesuatu yang mubah yang halal yang dapat menolong dengan harta tersebut pada keperluan harian dan Nafaqoh keluarga aku, dan yang dapat menolong harta tersebut pada ibadah Haji ke Baitullah Al-haram, dan Allah lah yang akan membalas kamu.) Bacaan ini jika kita baca dengan hati yang berani dan cekal, nescaya berpaling jin itu kepada pengiringnya menyuruh mereka mengambil sesuatu benda, dan pada ketuka itu juga mereka pergi serta kembali dengan segera membawa benda-benda itu dan diberikannya kepada kira dan hendaklah kita terima serta ucapkan terima kasih dan syukur kepada mereka itu. Setelah itu ucapkan pula kepadanya selamat tinggal (). Peringatan: Sesiapa beroleh kelebihan dengan mengamalkan surah-surah dan amalan yang tersebut, hendaklah bersungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ketika zahir atau sembunyi, kerana sanya amalan yang tersebut itu ialah rahsia-rahsia yang tersembunyi dan diambil daripada kitab-kitab aulia dan asrar mereka itu.

Di dalam kitab Syamsul Maarif Al-Qubro Hal 122 dalam bab Riadah Qul Uhiya Yg Terkenal berkata Syeikh Ahmad Al-Buny penyusun kitab ini, ketahuilah wahai saudaraku apabila engkau hatimu kuat dan kamu mengucapkan ucapan tadi di atas, Maka sesungguhnya khadam Syeikh Abu Yusuf akan menoleh ke belakang kepada salah satu pengiringnya kemudian memerintahkan sesuatu, maka pengiringnya tersebut akan datang lagi lebih cepat dari kilat dan dia membawa harta yang Allah telah membagikannya padamu, maka ambillah apa-apa yang sampai padamu dan ucapkan terima kasih pada mereka serta doakanlah mereka maka mereka pun akan pergi. Diriwayatkan dari Syeikh Salih Abi Abdillahi Husain bin Mansur sesungguhnya beliau mengerjakan riadah ini, Maka datanglah khadamnya dengan membawa 10000 dinar emas dan di berikan pada Syeikh tersebut, kemudian muridnya Syeikh Salih yang bernama Yahya mengerjakan juga Riadah ini, maka tatkala Khadam (Syeikh Abu Yusuf) datang di hadapannya dia takut dan menggigil sehingga terdengar giginya beradu dan terkunci lisannya sehingga tidak bisa berbicara, tiap-tiap dia membuka kedua matanya khadam tersebut ada di depannya , maka setelah beberapa lama Yahya tidak dapat berbicara Para khadam pun pergi dari Yahya. Maka haruslah wahai saudaraku bagi engkau untuk berani kerana sesungguhnya Khadam dari surah ini tidak akan mampu untuk mencelakakan engkau yang memegang azimatnya, azimat dan doa
103 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


bersatu dengan surahnya dan ketahuilah wahai saudaraku bahawa khususnya, rahsia ini terletak pada kitab para aulia dan asrar mereka itu.

**********
DOA BAGI MEMBUKAKAN HATI SESEORANG SUPAYA IA KASIHAN BELAS DAN KASIH KEPADA KITA Sesiapa berhajat supaya orang kasih kepadanya, hendaklah ia puasa selama dua hari iaitu pada hari isnin dan khamis dan bacakan doa yang tersebut di bawah ini 15 kali ketika berbuka puasa dan 15 kali ketika terbit fajar (subuh) iaitu:


104 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

.
Juga dikenali dengan nama Doa selepas surah Al-Fatihah Aqidah Al-Akbar Al-Ghaut Al-Izhom ) ( Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian sebutlah nama orang yang dihajati itu serta penuhkan daripada Allah Taala supaya dipohonkan datinya kasih akan kita.
105 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
RIADAH SURAH AL-IKHLAS Syarat-syarat mengamalkan riadah surah al-ikhlas itu: Bersihkan niat, mandi dan bersuci daripada sekalian kekotoran, duduk pada tempat yang suci (berkhalwat) jangan bercakap dengan sesiapa dan jangan diberi orang masuk ke tempat berkhalwat itu, melainkan seorang sahaja lelaki untuk berkhidmat akan kita, dan lelaki itu pula hendaklah orang yang soleh baik perangainya, membersih dan suci daripada hadas. Ketika berkhalwat itu, perbanyakan bau-bauan dengan membakar kemenyan, lama masanya berkhalwat itu ialah 15 belas hari mulai hari Khamis berbetulan dengan awal daripada mana-mana bulan dan pada tiap-tiap kali berbuka puasa itu hendaklah memakan makanan yang diperbuat daripada gandum, garam dan minyak zaitun (barangkali di negeri yang tiada gandum bolehlah diganti dengan nasi dan minyak zaitun diganti dengan minyak kelapa). Dan lain-lainnya daripada benda yang tidak berbau dan yang keluar daripadanya seperti telur dan sebagainya. Amalan-malan yang dikehendaki baca: Pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu bacalah surah Al-Ikhlas 1000 kali dan ketika tiap-tiap malam bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak yang tersebut di atas selama 14 hari. Jadilah jumlah semuanya 84000 kali dalam masa lepas membaca sebanyak yang ditentukan itu hendaklah baca pula lain-lain bacaan umpama berzikir, selawat dan sebagainya. Pada hari yang ke 15 baca lagi surah Al-Ikhlas 16000 kali dengan dikhatamkan pada malamnya (malam Jumaat). Apakala sempurna membaca 16000 kali itu, bacakan pula doa:


Kemudian kata:


Nescaya pada ketika itu dating tiga orang pembesar daripada malaikat mukanya seperti bulan purnama dan cahayanya menyilaukan pandangan mata. Berkata mereka itu: Assalamualaikum Ya Ibadi Soliha Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami adalah khadam bagi surah yang mulia dan Yang Maha Besar ini. Jawablah salamnya dan katakan baginya: Kerana memuliakan dan membesarkan tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat yang ada pada surah itu, aku berkehendakkan supaya kamu berkhidmat
106 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


kepada aku dan taat akan apa-apa suruhanku yang dijawab ke atas kamu taat. Sesungguhnya aku tiada meminta daripada kamu melainkan hajat-hajat yang diredai tuhan. Jawab mereka itu: Kami taat pada menyempurnakan perkataan engkau itu dan memperkenankan seruan engkau, tetapi mulai masa ini wajib atas engkau mengikut syarat-syarat ini: Janganlah engkau mengambil manfaat pada perkara-perkara yang maksiat dan dusta Jangan makan bawang putih, bawang merah dan ikan Hendaklah mandi pada hari Jumaat dan puasa pada tiap-tiap hari Khamis melainkan jika berbetulan dengan hari raya dan Pada tiap-tiap hari Sabtu hendaklah pergi ke kuburnya (orang-orang Islam) sebelum daripada terbit matahari dan baca surah Al-Ikhlas 11 kali niat hadiah kepadanya. Setelah selesai jawablah dengan perkataan Ya., Allah menunjukkan jalan yang betul dan Allah menjadi saksi di atasku akan yang demikian itu. Kemudian mereka itu berjabat salam dengan kita dan katanya: Sesungguhnya adalah engkau ini menjadi saudara kami dan apa-apa hajat yang engkau minta, Insya Allah kami sedia menunaikannya. Kemudian kata kepada mereka itu: haraplah tiap-tiap seorang daripada kamu memberi tanda bagaimana isyarat yang akan aku perbuat. Mala jawablah yang pertama aku bernama Abdul Wahid hendaklah baca surah Al-Ikhlas dan serulah namaku, nescaya aku perkenankan seruan engkau itu dan wajib atasku membawa engkau ke mana-mana, dan pada saat itu juga boleh aku bawa engkau kembali ke tempat engkau. Berkata yang kedua: Aku bernama Abdul Samad, jika engkau berhajat kepada aku, bacalah surah Al-Ikhlas, apakala membaca as-somad, serulah dengan kata Ya Abdul Samad, nescaya aku perkenankan seruan engkau dan wajib ke atas aku menghadirkan kepada engkau apa-apa yang engkau kehendaki umpama: Makanan, minuman atau pun emas dan perak. Berkata yang ketiga: Aku bernama Abdurrahman, jika engkau berhajat kepada aku, bacalah surah Al-Ikhlas dan serulah namaku denga berkata Ya Abdurrahman, nescaya aku perkenankan seruan engkau dengan izin Allah Taala dan aku akan berkhidmat kepada engkau atas tiga perkara, iaitu: Aku sembunyikan engkau daripada pandangan manusia, aku akan bawa kepada engkau perkhabaran-perkhabaran daripada lain-lain negeri, dan aku akan bekukan air bagi perjalanan engkau. Setelah itu hendaklah kita sujud ke hadrat Allah Taala kerana syukurkan nikmat-nikmatnya yang besar itu. Kemudian, katakan kepada mereka itu:


(Sekalian apa-apa yang diterima daripada perkara-perkara yang tersebut hendaklah ingat dan pelihara baik-baik serta sembunyikan daripada orang-orang yang jahil, jangan sesekali buka kepada mereka itu.

**********
107 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


RIADAH YA KARIM YA RAHIM

()
Syarat-syarat mengamalkannya ialah bersih pakaian dan badan daripada sekalian kekotoran dan hadas. Tempat mengamalkannya di dalam khalwat (bilik) yang sunyi daripada manusia dan jauh daripada suara. Berkhalwat itu selama 7 hari mulai hari Ahad sampai hari Sabtu, dan tiap-tiap hari itu hendaklah puasa dan pada tiap-tiap kali berbuka puasa tiada boleh memakan makanan yang lain-lain daripada zabib (kismis), minyak zaitun, tepung yang diperbuat daripada gandum dan cuka. Tetapi di negeri yang tiada minyak zaitun bolehlah diganti minyak kelapa dan gandum diganti dengan beras. Dalam masa berkhalwat itu hendaklah baca Ya Karim Ya Rahim ( ) dengan tiada berkeputusan dan pada tiap-tiap lepas sembahyang subuh hendaklah baca surah Al-Kafirun 21 kali dan baca:


Tiga kali dan lazimkanlah membaca Ya Karim Ya Rahim. Apakala sampai malam Jumaat hendaklah sembahyang sunat dua rakaat kemudian duduk di tempat sembahyang itu menghadap kiblat dengan air sembahyang dan bacalah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam 1000 kali kemudian baca Ya Karim Ya Rahim 1000 kali dan ketika tengah malam bacalah bacaan yang telah dibaca itu iaitu: 41 kali dengan kaifiat apakala sampai bacaan hendaklah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bangun dan baca ayat ini:


108 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Apakala malam Ahad di waktu tengah malam datanglah khadam isim ini tiada menyakiti dan tiada menakuti akan kita, tetapi hendaklah kita bersungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika berkhalwat itu hendaklah banyakkan membakar bau-bauan (setanggi). Khadam yang datang itu berkata kepada kita: Wahai hamba Allah apakah engkau tuntut dan ?engkau kehendaki
109 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jawablah perkataan itu dengan kata: Aku kehendaki dengan kemurahan engkau dan dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala sampai engkau bawa aku tiap-tiap hari dinar emas atau paun emas - sebutlah bilangan sebanyak mana yang kita berhajat kepadanya untuk perbelanjaan sehari bagi kita sendiri atau bagi fakir miskin lalu dijawab olehnya: Baiklah hal ini ia akan mensyaratkan kepada kita dengan beberapa syarat, setengah daripadanya hendaklah kita menziarahi kubur-kubur orang mati pada tiap-tiap hari Sabtu. Dan tiap-tiap lepas sembahyang fardu hendaklah berwirid membaca Ya Karim Ya Rahim 528 kali bersedekah kepada fakir-fakir miskin dan kepada orang-orang yang berhajat kepada pertolongan. Sekalian syarat-syarat yang disebutkan itu hendaklah terima dan kemudian ucapkan kepadanya: Apakala kita telah sempurnakan segala yang tersebut itu, nescaya pada malam itu juga kita dapat dinar emas atau paun emas yang kita berkehendak itu di bawah kepada tidur kita. (Peringatan): Lebih dahulu daripada hendak membaca Ya Karim Ya Rahim itu hendaklah baca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.

**********
KHALWAT AMALAN HURUF JIM Sesiapa hendak mengamalkan huruf jim hendaklah berkhalwat - bersih daripada sekalian kekotoran dan hadas, kemudian masuklah berkhalwat dan baca doa yang tersebut di bawah ini dan permulaan berkhalwat itu tuliskan wafak pada kertas dan pakai di kepala kita.


Dan pada tiap-tiap lepas sembahyang bacalah doa:

110 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Berulang-ulang hingga datang khadam huruf jim itu namanya: Thoiyail ( )dan ketika datangnya ke tempat berkhalwat itu hendaklah pandang kepadanya dan ikatkan perjanjian dengan apa-apa yang kita kehendaki. Umpama minta ia menunaikan apa-apa perkara yang kita berhajat, pada lafaz doa hendaklah tukar dengan perkataan apa-apa yang kita hajati, tetapi jangan minta apa-apa yang mustahil atau apa-apa yang mendatangkan kecederaan bagi kita dan bagi orang lain. Sesiapa sentiasa berwirid membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala :


Nescaya mengurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kekayaan dan memberi ilham kepadanya sehingga sentiasa ia mengucapkan tahmid dan syukur ke hadrat Allah Taala sama ada waktu kesenangan atau pun kesusahan. Dan sesiapa bersifat kedekut apakala ia berwirid mengamalkan bacaan dua nama Allah Taala yang tersebut, nescaya menukar Allah Taala kebakhilan itu menjadi pemurah dan pemaaf. Bacalah pada pagi dan petang Ya Allah Ya Allah 3 kali dan kemudian bacalah sebanyak 1586 kali:


Sesiapa membuat wafak nama Allah Subhanahu Wa Taala:

Menurut sebagaimana bilangan pada sekeping timah, dan rendamkan ke dalam air minuman yang diminum setiap hari, nescaya beroleh perusahaan yang sentiasa di dalam kekayaan serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah pada pagi dan petang Ya Allah Ya Allah tiga kali dan kemudian sebanyak 1100 kali.
111 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala

Pada sepanjang masa nescaya mengurniai kepadanya kecantikan dan dijauhkan daripadanya kekejian dan sentiasa beroleh nikmat dengan kurnia Allah Taala dan kembali kepadanya apa-apa yang melarikan diri daripadanya. Bacalah pada pagi dan petang Ya Allah Ya Allah tiga kali dan kemudian bacalah sebanyak bilangan 526 kali. Sesiapa membaca nama Allah Taala:


Dan doanya


100 kali ketika hendak tidur dengan niat minta Allah Taala membuka kepada kita akan apa yang dimimpikan kepada perbuatan dan perkataan, nescaya Allah Taala memperlihatkan kita apa-apa yang kita pohonkan di dalam tidur dengan bawaan malaikat. Doa yang tersebut hendaklah baca pada tiap-tiap kali lepas membacanya, dan apakala telah sempurna dibaca 1000 kali hendaklah baca hingga kita jendera dengan bacaan itu. Dan jika belum Allah Taala memperlihatkan apa-apa yang kita citai pada malam itu, hendaklah ulangi lagi pada malam esoknya supaya dapat kita melihatnya.

**********
KELEBIHAN DOA BIRHATIAH Bab ini pada menyatakan doa birhatiah dan digelar juga doa perjanjian nabi Sulaiman dan perjanjian faqtash iaitu satu doa yang masyhur mustajabnya dan besar kesannya, segala isim-isim yang tersebut di dalamnya melebihi pangkat darjahnya daripada isim-isim yang terkandung di dalam mana-mana doa yang lain. Kerana ini suatu perjanjian yang Nabi Allah Sulaiman a.s berikat dengan jin kemudian daripada ia menduduki singgahsana kebesaran dan kemuliaan di dalam dunia. Maka mengakulah segala jin yang mereka itu tidak akan derhaka sekali-kali hingga kepada hari kiamat dengan berkatnya dan berkat segala isim-isim (nama-nama) yang terkandunginya. Berkata ahli-ahli alim ini, doa ini bila seseorang memakainya terkiallah daripada segala isimisim yang lain sama ada pada bab hendak menghadirkan jin ataupun mana rohani, khadam dan sebagainya, ataupun membatalkan sihir-sihir dan bagi menggunakan sampai menjadi berkasih sayang di antara dua orang yang berbenci-benci, ataupun mencarikan di antara dua yang berkasih-kasih ataupun mengembalikan orang yang jauh atau membinasakan orang yang zalim,
112 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


menenggelamkan perahu atau apa-apa jua yang dimaksudkan di dalam amalan ini. Maka doa ini berfaedah bagi semua perkara yang tersebut, dan doa itu ialah:

) ( ) ( / )( ( ) ) ( )( ( ) ) ( ) ( )( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ( ) ( ) ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )(
Setengah guru-guru telah memperbuat satu doa untuk dibaca dahulu daripada membacanya dan dijadikan sebagai pagar supaya tidak dapat khadam itu membuat apa-apa angkara dan inilah doanya:

) ( ) ( ) ( / )( ( ) ( ) ( ) )( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( )( ( ) ( ) ) ( ) ( )( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )
113 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. " "
Diikuti dengan hajat. Tapi kalau hanya untuk wirid sahaja, maka teruskan membaca dari dan terus sambung di bawah:

" " "


)(Peringatan Mengamalkannya Jikalau sesiapa mengamalkan dengan tujuan yang tertentu seperti murah rezeki mendapat bahagia, melepaskan apa tuduhan, menarik kasih sayang dan sebagainya, hendaklah ia puasa tujuh hari dan jauhi jangan memakan perkara yang berbau serta hendaklah dibaca isim ini 45 kali lepas daripada sembahyang fardu yang lima waktu, dan hendaklah ditulis tiap-tiap hari di dalam
114 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


mangkuk sabun dengan air mawar, kasturi dan zafaran kemudian membasuhkan dengan air serta minum berbuka puasa. Apabila telah dibaca sebanyak yang tersebut, kemudian daripada tiap-tiap lepas sembahyang fardu hendaklah ia wakilkan kepada khadam-khadam supaya menjaga dan memelihara tubuh badannya dan segala gerak-geri amalannya serta menunaikan hajatnya. Apabila sudah sempurna riadah 7 hari itu, maka hendaklah amalnya untuk apa-apa yang ia kehendak dengan menurut peraturannya. Pada masa itu, mustajablah doa itu dengan izin Allah Taala, misalnya, jika ia hendak menghadirkan roh sama ada roh alwiyah atau safliah, maka hendaklah ia puasa dengan kerana Allah Taala pada hari ia hendak dipanggilnya makin menjadi sangay baik, kemudan hendaklah ia duduk pada tempat yang suci dan dengan keadaan suci serta perasapkan dengan gaharu cendana dan dibacanya doa ini 7 kali lepas itu dipanggil mana-mama roh yang ia maksudkan serta disuruh kepadanya membuat apa-apa pekerjaan, roh itu akan hadir dan menunaikan hajatnya, demikianlah seterusnya tiap-tiap satu kehendak hendaklah diturut peraturan yang ditetapkan untuk segala peraturan yang lain ada tersebut di dalam syarahan yang khas.

**********
AYAT LIMA BELAS . Tersebut di dalam Fawaid yamani bahawa setengah daripada kelebihan ayat ini memelihara tubuh badan dan harta benda daripada jin dan manusia, kata Ibnu Ajil: Sesungguhnya berkata AlFaqih Ismail Al-Hadrami sabda rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam: Barang siapa membaca ayat ini pada ketika takut, nescaya beroleh aman atau ketika menuntut hajat, nescaya dapat atau musafir nescaya dikembalikan ke negerinya. Dibaca pagi dan petang sekali iaitu:

* * * * * * * * * *
115 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

* * * * * * * * * * *
1. Ali Imran :1-2 dan 18

* *

2. Al-Mukmin : 62

3. Ar-Ra`d : 31

4. Yasin : 82

5. Al-Fatihah : 2

6. Qaf : 15

7. Al-Hadid : 4 dan 25

*
116 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


8. Ath-Thalaq : 3

9. Al-Jinn : 28

10. Al-Muzzammil : 9

11. An-Naba : 38

12. Abasa : 18-19

13. At-Takwir : 20

14. At-Takwiir:021

15. Al-Buruj : 20-22

* * **********
HIZBUL BAR

( )
Kata ulama hizib ini, khasiatnya jika dibaca pagi dan petang sekali terpelihara daripada diusik seteru, kemalangan siang dan malam serta terbelenggulah kaki tangan mereka yang berniat salah:

117 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

* . * * * , , * , * * * * * : *
118 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

* **********
HIZBUN NAWAWI

) (
Kata masyaikh: Hizib inilah yang tidak sunyi seorang pun daripada ulama membaca akan dia istimewa segala ulama Syafii. Khasiatnya menyelamatkan diri, anak bini, harta benda dan sahabat handai daripada segala seteru manusia, jin dan binatang buas, dibaca pagi dan petang sekali iaitu: Di ijazahkan oleh: Tuan Guru yang dikasihi, Syeikh Muhammad Rajab Akmal bin Abdul Halim al-Idrisi al-Ahmadi

. * . * . . * .
119 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

) ) . ( ) ( ) . . . * .
120 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

( ) ) . ( ) (. ) ) (x 7 . . . **********

121 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


KAIFIAT MEMBERI SALAM KEPADA QUTUBUL AKTAB

, , **********
KAIFIAT MEMBERI SALAM KEPADA RIJALUL GHAIB

, , ,
Rijalul Ghaib sebahagian ulama menggelarinya untuk arwah para solihin dan malaikat yg membantu para mukminin dalam perjuangan dakwahnya, ada doanya, namun tidak mengizinkan untuk mengamalkannya, cukup Allah dan Rasul Nya, maka semua rijalul ghaib akan ditundukkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni dalam Manba Ushul Al-Hikmah-nya menjelaskan tentang rijalul ghaib ini sebagai berikut: "Ketahuilah, bahawa Allah Yang Maha Agung dan Maha Luhur dengan kemurahannya yang besar terhadap manusia, Ia menciptakan roh-roh berkarakter malaikat yang berkeliling di seluruh penjuru bumi. Para roh tersebut membahagiakan orang-orang yang memiliki hajat dengan membantu menunaikan hajat-hajat mereka dan membantu mencapai keinginan-keinginan mereka.
122 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Maka barang siapa yang bertepatan waktu hajatnya dengan arah di mana para rijalul ghaib itu berada dan berdoa kepada Allah pada saat itu juga, para rijalul ghaib itu akan mengamini doanya tersebut maka akan terkabulkan hajatnya serta tercapai apa yang ia minta".

Yang penting kita ketahui iaitu para Rijalul Ghaib merupakan hamba-hamba Allah yang soleh yang banyak diberi pengetahuan hal yang ghaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala . Mereka bertebaran di muka bumi dan disamarkan oleh Allah dari kebanyakan makhluknya, dan kerana kesolehannya doanya di ijabah Allah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la, Ibnu al-Sunni, and At-Thabrani dalam al-Mu`jam al-Kabir bahawasanya Rasulullah bersabda: "Apabila seorang daripada kamu kehilangan sesuatu atau memerlukan pertolongan sedangkan dia berada di suatu tempat yang tiada orang dapat menolongnya, maka hendaklah dia berseru: "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku..!" sesungguhnya bagi Allah itu ialah hamba-hamba yang kita tidak nampak." Oleh kerananya banyak orang yang bertawassul kepada mereka agar Allah mengijabah doa mereka dengan keramat para Rijalul Ghaib tadi.

**********
KETERANGAN PADA MENGETAHUI PIHAK-PIHAK YANG ADA PADANYA RIJALUL GHAIB DAN SEGALA MASA PEREDARAN MEREKA DARI SATU KE SATU PIHAK YANG LAIN Ketahuilah olehmu bahawa Rijalul Ghaib atau Roh kudus ( ) pada hari yang ke 7 dan yang 14 dan yang ke 22 dan yang ke 29, berhadap mereka itu ke pihak masyrik (timur). Dan pada hari ke 6 dan yang ke 21 dan yang ke 28, ada mereka itu di antara timur dan utara. Dan pada hari yang ke 3 dan yang ke 15 dan yang ke 23, dan yang ke 30 berhadap ke pihak juring (sisiran) utara. Dan pada hari yang ke 5 dan yang ke 13 dan yang ke 9 dan yang ke 27 daripadanya berhadap mereka itu ke pihak maghrib (barat).

123 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Dan pada hari yang ke-2 dan yang ke 10 dan yang ke 17 dan yang ke 25 daripadanya berhadap mereka itu ke pihak yang di antara maghrib (barat) dan kiblat. Dan pada hari yang ke 8 dan yang ke 9 dan yang ke 18 dan yang ke 26 dan yang ke 24 daripadanya berhadap mereka itu di antara masyrik (timur) dan kiblat. Maka ayuhai saudaraku! Setelah engkau ketahui pihak-pihak peredaran mereka, hendaklah berserah diri kepada Allah dan bersandar kepada mereka itu. Dan apakala sudah selesai engkau daripada membaca segala wirid-wirid hendaklah engkau berkata demikian:

Dan sebutlah apa-apa hajat engkau yang dikehendaki kemudian daripada berkata ( ) itu, mudah-mudahan dengan berkata rijalul ghaib, dapatlah segala cita-cita dan kehendak-kehendak engkau Insya Allah Taala. (Peringatan) Lebih dahulu daripada kamu hendak memberi salam kepada Kutubul Aqtab atau rijalul ghaib yang tersebut hendaklah kamu baca Al-Fatihah sekali dan surah Al-ikhlas 3 kali dan muawwizatain sekali dan baca Al-Fatihah serta surah al-Baqarah hingga ayat Kursi (hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam dan segala keluarganya juga kepada Kutubul Aqtab atau rijalul ghaib). Setelah itu bacalah: Syarat-syarat yang terutama sekali hendaklah penuhkan hati engkau berserah kepada Allah Taala serta percaya bahawa Allah menunaikan apa-apa permohonan engkau dengan wasitah mereka itu izinNya.

**********
FAEDAH (AYAT EMPAT) Ini ayat 4 yang sangat besar kelebihannya iaitu:


124 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


1. Jalan pertama: Kemudian daripada tiap-tiap lepas sembahyang maghrib dan subuh atau tiaptiap lepas sembahyang lima waktu baca yang pertama 10 kali, dan ayat kedua 33 kali dana ayat ketiga 33 kali dan ayat keempat sekurang-kurangnya 33 kali, atau seberapa banyak ikut kuasa. 2. Jalan yang kedua: Baca pada waktu lain-lain daripada lepas sembahyang iaitu ayat yang pertama 130 kali, dan yang kedua 110 kali, dan yang ketiga 100 kali dan yang keempat 1999 kali. ) 3. Jalan yang ketiga: Tiap-tiap ayat itu hendaklah baca 2000 kali kecuali ayat ( tiada mengapa lebih 2000 kali tetapi disyaratkan pada jalan ketiga ini dengan berasing diri dan puasa permulaan amalan itu pada hari ahad hingga tujuh hari dan jika tidak dapat hikmah, hendaklah amalkan sehingga mendapat hikmah, iaitu melihat rupa siapa kepalanya manusia, tersurut pada kepalanya itu Al-Fatihah dan pada tubuhnya Yasin, atau datang nabi Sallallahu Alaihi Wassalam menyurut pada tubuhnya. Hikmah ini alamat dapat menjadi hulubalang yang terutama sekali. Jika datang yang lain-lain, Nabi atau Malaikat menyurut ayat-ayat ini, hikmah ini alamat dapat jadi hulubalang yang kedua. Jika dapat kain baju dan kopiah, atau nampak suratan pada tubuh , atau timbul seumpama bintang pada tubuh kita, hikmah ini boleh jadi hulubalang yang ketiga. Hikmah yang terutama dapat ajaran ayat 1000 jadi, dan yang kedua datang malaikat membelah perut kita, dan memasukkan hikmah, dan yang ketiga dapat ajaran satu-satu ayat bagi satu faedah jua, dan manakala dapat hikmah-hikmah itu, hendaklah baut bubur putih sebagai nasi kanji bagi jamuan orang ramai.

**********
FAEDAH YANG AMAT MUJARAB Bagi mustajabkan doa dengan wasitah hadrat al-ghauts Abdul Qadir Al-Jailani Qudus Sirruhu dengan syarat sebenar-benar berkehendak dan bulat berhadap kepada tuhan. Sekiranya engkau berkehendak sesuatu hajat sama ada dunia atau pun akhirat hendaklah bangun daripada tidur pada malam selasa sebelum fajar dan ambil wuduk kemudian sembahyang hajat dua rakaat. Engkau baca di dalam rakaat yang pertama lepas daripada Al-Fatihah surah AlKafirun sebelas kali dan dalam rakaat yang kedua lepas daripada Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas sebelas kali, kemudian daripada itu engkau seru akan hadrat al-ghauts sebelas kali, seruan itu seperti berikut:
125 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ya Sayyidi Abdul Qadir Muhiyiddin Setelah itu engkau melangkah kepada pihak timur sebelas langkah dan engaku kata pada tiaptiap langkah itu, Ya Syeikh Abdul Qadir Ya Jailani Kemudian engkau ulangi dia baris syair tiga kali, syair itu seperti di bawah ini: Kemudian engkau kata : Ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, dapatkan daku dan engkau tolongkan daku................. serta engkau pun pohon akan hajat engak daripada Allah dengan wasitah Al-Ghauts yang tersebut itu maka ia mendapatkan engkau bagi menyempurnakan kehendak engkau itu. Wasitah dan konsep yang seumpamanya seperti tawassul (mengambil wasilah) dan tasyaffu' (memohon syafaat) kepada Allah dengan (perantaraan) para wali Nya ada beberapa macam. Pertama. - Seseorang memohon kepada wali yang masih hidup agar mendoakannya supaya mendapatkan kelapangan rezeki, kesembuhan dari penyakit, hidayah dan taufik, atau (permintaan-permintaan) lainnya. Tawassul yang seperti ini dibolehkan. Termasuk dalam tawassul ini adalah permintaan sebagian sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam agar beristsiqa (meminta hujan) ketika hujan lama tidak turun kepada mereka. Akhirnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam memohon kepada Allah agar menurunkan hujan, dan Allah mengabulkan doa beliau itu dengan menurunkan hujan kepada mereka. Begitu pula, ketika para sahabat beristisqa dengan perantaraan Abbas Radiallahuanhu pada masa kekhalifahan Umar Radiallahuanhu. Mereka meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Abbas pun lalu berdoa kepada Allah dan diamini oleh para sahabat yang lain. Dan kisah-kisah lainnya yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam dan setelahnya berupa permintaan seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim agar berdoa kepada Allah untuknya supaya mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Kedua - Seseorang menyeru Allah bertawassul kepadaNya dengan (perantaraan) rasa cinta dan ketaatannya kepada nabiNya, dan dengan rasa cintanya kepada para wali Allah dengan berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu agar Engkau memberiku ini (menyebutkan hajatnya)'. Tawassul yang seperti ini boleh kerana merupakan tawassul dari seorang hamba kepada rabbnya dengan (perantaraan) amal-amal solehnya. Termasuk tawassul jenis ini adalah kisah yang sahih tentang tawassul tiga orang, yang terjebak dalam sebuah goa, dengan amalamal soleh mereka. [Hadis Riwayat Imam Ahmad II/116. Bukhari III/51,69. IV/147. VII/69. dan Muslim dengan Syarah Nawawi XVII/55]

126 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketiga - Seseorang meminta kepada Allah dengan (perantaraan) kedudukan para nabi atau kedudukan seorang wali dari wali-wali Allah dengan berkata -misalnya- 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu dengan kedudukan nabiMu atau dengan kedudukan Husain. Tawassul yang seperti ini tidak boleh kerana kedudukan wali-wali Allah dan lebih khusus lagai kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, sekalipun agung di sisi Allah, bukanlah sebab yang disyariatkan dan bukan pula suatu yang lumrah bagi terkabulnya sebuah doa. Kerana itulah ketika mengalami musim kemarau, para sahabat Radiallahuanhu berpaling dari tawassul dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam ketika berdoa meminta hujan dan lebih memilih bertawassul dengan doa paman beliau, Abbas Radiallahuanhu, padahal kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam berada di atas kedudukan orang selain beliau. Demikian pula, tidak diketahui bahawa para sahabat ada yang bertawassul dengan (perantaraan) Nabi setelah beliau wafat, sementara mereka adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling mengetahui hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam, dan yang paling cinta kepada beliau. Keempat - Seorang hamba meminta hajatnya kepada Allah dengan bersumpah (atas nama) wali atau nabiNya atau dengan hak nabi atau wali dengan mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ini (menyebutkan hajatnya) dengan (perantaraan) wali Mu si Fulan atau dengan hak nabiMu Fulan', maka yang seperti ini tidak boleh. Sesungguhnya bersumpah dengan makhluk terhadap makhluk adalah terlarang, dan yang demikian terhadap Allah Sang Khalik adalah lebih keras lagi larangannya. Tidak ada hak bagi makhluk terhadap Sang Khalik (pencipta) hanya semata-mata kerana ketaatannya kepada Nya sehingga dengan itu dia boleh bersumpah dengan para nabi dan wali kepada Allah atau bertawassul dengan mereka. Inilah yang ditampakkan oleh dalil-dalil, dan dengannya aqidah Islamiah terjaga dan pintu-pintu kesyirikan tertutup. [Fatawa Li Al- Lajnah Ad-Da'imah 1/498-500, Pertanyaan ke-2 dari Fatwa no. 1328 Di susun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad-Duwaisy, Darul Asimah Riyadh. Di salin ulang dari Majalah Fatawa edisi 3/I/Dzulqa'dah 1423H] PADA MENYATAKAN HARI YANG BERCAHAYA, BERKELAM, SAASAH (SELEMPANG) DAN BATIL BUAT DAN KERJAKAN APA-APA PEKERJAAN DI DALAM HARI YANG BERCAHAYA NESCAYA DAPAT KEBAIKAN Muharam - Daripada 1 hingga 5 bercahaya kemudian 5 kelam kemudian 8 bercahaya kemudian 3 saasah kemudian 6 bercahaya kemudian 3 batil. (30 Muharam)
127 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Safar - Daripada 1 hingga 3 kelam, kemudian 5 bercahaya kemudian 6 batil kemudian 6 bercahaya kemudian 2 saasah kemudian 5 batil kemudian 3 kelam (29 Safar) Rabiulawal - Daripada 1 hingga 9 bercahaya kemudian 3 kelam kemudian 7 bercahaya kemudian 4 saasah kemudian 7 bercahaya (30 Rabiulawal) Rabiulakhir - Daripada 1 hingga 7 kelam, kemudian 3 bercahaya, kemudian 5 saasah kemudian 4 bercahaya, kemudian 5 batil, kemudian 5 bercahaya kemudian 1 batil (20 Rabiulakhir) Jamadilawal - Daripada 1 hingga 4 saasah, kemudian 4 batil, kemudian 5 bercahaya, kemudian 4 kelam, kemudian 8 bercahaya, kemudian 4 batil kemudian 5 bercahaya (30 Jamadilawal) Jamadilakhir - Daripada 1 hingga 6 kelam, kemudian 6 bercahaya, kemudian 6 kelam, kemudian 6 bercahaya, kemudian 4 batil kemudian 2 kelam (29 Jamadilakhir) Rejab - Daripada 1 hingga 3 kelam, kemudian 5 bercahaya, kemudian 8 kelam, kemudian 4 bercahaya, kemudian 4 batil, kemudian 5 bercahaya kemudian 1 batil (30 Rejab) Syaaban - Daripada 1 hingga 3 kelam, kemudian 4 bercahaya, kemudian 5 batil, kemudian 8 bercahaya, kemudian 5 batil, kemudian 3 bercahaya, kemudian 2 batil (29 Syaaban) Ramadan - Daripada 1 hingga 7 bercahaya, kemudian 3 kelam, kemudian 5 bercahaya, kemudian 2 batil, kemudian 6 bercahaya, kemudian 5 kelam, kemudian 2 batil (30 Ramadan) Syawal - Daripada 1 hingga 12 bercahaya, kemudian 2 kelam, kemudian 4 batil, kemudian 2 saasah, kemudian 8 bercahaya kemudian 2 batil. (29 Syawal) Zulkaedah - Daripada 1 hingga 10 malam kelam, kemudian 6 saasah, kemudian 5 batil, kemudian 9 bercahaya (30 Zulkaedah) Zulhijah - Daripada 1 hingga 6 kelam, kemudian 3 bercahaya kemudian 2 batil, kemudian 6 bercahaya kemudian 4 saasah, kemudian 5 batil kemudian 4 kelam (29 Zulhijah) KETIKA BINTANG TUJUH PERLANGKAHAN YANG MASYHUR Bahawa adalah ketika jam-jam yang tersebut di bawah ini ialah permulaan daripada terbit atau masuk matahari, dan pada musim panjang atau pendek pada siang dan malam hari, hendaklah dibahagi kepada 12 sampai boleh diketahui betul ketika mulai masuk bintang-bintang itu dan keluarnya (masuk kepada ketika bintang yang lain pula):
128 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


1. Tengoklah takwim bagi waktu sembahyang berkenaan dengan panjang dan pendek malam dan siang itu. (Peringatan) Apabila berpindah daripada satu bintang kepada satu bintang hendaklah tunggu sampai 12 minit, supaya tentu bintang itu telah ada di dalam jam itu pada semua pekerjaan. Segala hari dan malam itu ada ketika (jam) yang menunjukkan baik atau tidak pada segala pekerjaan. SIANG HARI AHAD DAN MALAM KHAMIS Ketika yang pertama jam pukul 6 matahari, ketika ini baik bagi musafir memakai pakaian baru, menggunting pakaian dan menghadap pemerintah dan orang-orang kaya. Ketika yang kedua jam pukul 7 Zuhrah, ketika ini baik bagi pekerjaan mengakad nikah (berkahwin) dan menulis apa surat kerana berkasih atau kerana membuat azimat pengasih dan bagi menyambungkan kira bicara yang baik berkenal-kenalan dan berbaik-baik. Kata setengah pendeta, jangan berbuat pekerjaan yang amat besar. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Utarid, ketika ini baik bagi musafir dan memohon apa-apa hajat daripada pemerintah-pemerintah, berjual-beli dan mendirikan rumah dan akad nikah. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Bulan - Ketika ini tiada baik bagi berjual beli selamalamanya, tetapi tiada ditegah pada lain-lain pekerjaan. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Zuhal - Ketika ini nahas, janganlah berbuat sesuatu apa pun. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Musytari - Ketika ini baik bagi segala pekerjaan seperti memohon apa-apa daripada pemerintah-pemerintah dan orang-orang besarnya, dan terima baik berjual beli, membangunkan rumah dan berlangkah ke negeri asing dan akad nikah dan menanam. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Marikh - Ketika ini baik bagi berbekam (membuang darah), tetapi ditegah turun berjalan kerana bercadang hendak berkelahi dan sebagainya supaya terlepas daripada dipaksakan kita oleh musuh. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Matahari - ketika ini munasabah berkhidmat bagi raja-raja dan lain-lainnya dan memohonkan apa-apa daripadanya dan musafir ke negeri yang jauh dan baik juga bagi pekerjaan akad nikah.
129 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Zuhrah- Ketika ini patut mengerjakan apa-apa yang baik seperti kira bicara dan bercakap yang halus manusia dengan perempuan-perempuan dan membaiki kelakuan mereka itu pada segala yang membawa kepada kebajikan, terutamanya pekerjaan akad nikah dan menanam. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Utarid - Ketika ini baik bagi membuat apa-apa pekerjaan, melawat orang besar, orang-orang alim dan orang-orang yang mulia mudah-mudahan dapatlah apa yang kita citai. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Bulan - Ketika ini baik bagi memulai membuat rumah, mengasaskan apa-apa pembinaan yang berkehendakkan tahan lama, menanam pokok, atau sayursayuran dan lain pekerjaan. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Zuhal - Ketika ini berjaya membuat perkara-perkara yang keji-keji, tetapi lebih baik jangan buat apa-apa. HARI ISNIN DAN MALAM JUMAAT Ketika yang pertama jam pukul 6 Bulan - Ketika ini tiada patut bekerja pada perkara-perkara kebajikan. Ketika yang kedua jam pukul 7 Zuhal - Ketika ini nahas, tiada baik apa-apa pekerjaan. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Musytari - Ketika ini baik bagi apa=apa pekerjaan pun seperti bercucuk tanam, berjual beli, mendirikan rumah dan akad nikah, dan lain-lainnya daripada pekerjaan baik. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Marikh - Ketika ini baik bagi berbekam (mengeluarkan darah) Ketika yang kelima, jam pukul 10 Matahari - Ketika ini baik bagi berniaga dan lainnya daripada segala pekerjaan yang memberi manfaat seperti akad nikah dan kira bicara yang kebajikan. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Zuhrah - Ketika ini baik bagi menunaikan apa-apa hajat seperti berkahwin, meminang, dan lainnya dan meminta apa-apa hajat daripada perempuan yang mulia. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Utarid - Ketika ini baik bagi menulis, berhitung, mengambil harta dan sebagainya daripada pekerjaan yang berkenaan dengan surat-menyurat dan azimat. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Bulan - Ketika ini tiada sesuatu pun pekerjaan yang baik.
130 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Zuhal - Ketika ini nahas pada pekerjaan yang baik. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Musytari - Ketika ini baik bagi menghadap ulama-ulama, qadi-qadi, dan penulis-penulis dan menghasilkan apa-apa maksud daripada mereka itu dan pekerjaan akad nikah dan memulai apa-apa pekerjaan. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Marikh - Ketika ini baik bagi berbekam (mengeluarkan darah). Lain daripada ini tiada ada padanya pekerjaan yang baik. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Matahari - Ketika ini baik bagi menuai padi, menyimpan apa-apa perbendaharaan dan berlayar melalui lautan. HARI SELASA DAN MALAM SABTU Ketika yang pertama jam pukul 6 Marikh - Ketika ini nahas dan sangat mudah bagi merekamereka yang membuat pekerjaan dan akan terkena bala atasnya. Ketika yang kedua jam pukul 7 Matahari - Ketika ini baik bagi meminang sesiapa yang dikehendaki dan belilah binatang-binatang nescaya akan beroleh keuntungan, demikian juga apaapa yang berkenaan dengan perempuan, kata setengah pendeta tidak boleh buat sesuatu yang lain melainkan daripada itu. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Zuhrah- Ketika ini tiada baik membuat kebajikan ataupun kejahatan, tetapi kata setengah pendeta baik bagi membuat pengasih dan mengakad nikah dan menanam. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Utarid - Ketika ini buatlah apa-apa bagi menarik harta dan berjual beli, kata setengah pendeta bekerjalah pada pekerjaan yang mendatangkan rezeki dan akad nikah. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Bulan - Ketika ini baik bagi berjual beli, tetapi kata setengah pendeta tiada baik buat apa-apa pekerjaan pun. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Zuhal - Ketika ini tiada baik buat apa-apa pekerjaan pun. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Musytari - Ketika ini tiada baik bagi segala pekerjaan istimewa akad nikah. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Marikh - Ketika ini baik bagi membuat ubat dan mengubatkan.
131 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Matahari - Ketika ini baik bagi mengubati perempuanperempuan dan membuat pengasih dan akad nikah dan menanam. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Zuhrah- Ketika ini baik bagi membaikkan anak, isteri, pembesar-pembesar dan pada pekerjaan perkahwinan mereka itu tetapi kata setengah pendeta, tiada baik. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Utarid - Ketika ini baik bagi berkasih-kasihan (berjinakjinak) dengan penulis dan orang yang lebih-lebih tetapi tiada baik pada pekerjaan musafir dan nikah kahwin. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Bulan - Ketika ini baik bagi membuat berkasih-kasihan dan tiada baik berpindah daripada tempat kediaman tetapi kata setengah pendeta baik belaka. HARI RABU DAN MALAM AHAD Ketika yang pertama jam pukul 6 Utarid - Ketika ini tuntutlah apa-apa yang dikehendaki daripada pemerintah dan mengubat mereka itu dan menerima atau menjalankan perkara-perkara yang berkasih-kasihan. Ketika yang kedua jam pukul 7 Bulan - Ketika ini baik bagi membuat pengasih dan mendampingi diri dengan pemerintah-pemerintah dan mengubat mereka itu, kata setengah pendeta tiada baik. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Zuhal - Ketika ini baik bagi mengubati pemerintah-pemerintah. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Musytari - Ketika ini lawanlah ahli-ahli penulis (pengarang) dan tuntutlah apa-apa yang dihajati daripadanya nescaya dapat. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Marikh - Ketika ini di tengah-tengah (ada baik dan jahat) dan orang yang zalim boleh terkena perbuatan orang ke atasnya. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Matahari - Ketika ini baik bagi berniaga, musafir dan lainlain. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Zuhrah - Ketika ini di tengah-tengah (ada biak dan ada jahat) dan boleh berlaku kesusahan atas orang-orang yang zalim kata setengah pendeta bersetuju semua daripada apa-apa pekerjaan yang dikehendaki.
132 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Utarid - Ketika ini baik bagi membuat azimat budak-budak menangis dan yang kena pandangan jin dan baik pada menolak segala kejahatan. Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Bulan - Ketika ini baik dan bahagia apa-apa yang dikehendaki, tetapi kata setengah pendeta tiada baik, perkataan yang baik itu lebih sah. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Zuhal - Ketika ini baik bagi membuat apa-apa atas orang jahat. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Musytari - Ketika ini baik bagi berkasih-kasih dengan ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf dan menghadap mereka itu dan menuntut apa-apa hajat daripadanya dan baik akad nikah. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Marikh - Ketika ini bagi mencederakan orang dengan perbuatan atau perkataan. HARI KHAMIS DAN MALAM ISNIN Ketika yang pertama jam pukul 6 Musytari - Ketika ini baik bagi segala pekerjaan dan membuat minyak atar, bau-bauan dan membuat sira-menyira dan akad nikah. Ketika yang kedua jam pukul 7 Marikh - Ketika ini baik bagi membuat ubat dan mengubat dan membuat azimat. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Matahari - Ketika ini baik tetapi janganlah mengambil dan jangan memberi dan tidak boleh musafir. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Zuhrah- Ketika ini akad nikah dan hantarlah apa-apa kiriman kepada perempuan-perempuan yang dikehendaki dan pinanglah akan dia. Kata setengah pendeta, tiada baik buat apa-apa pekerjaan yang besar. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Utarid - Ketika ini baik bagi berniaga dan akad nikah. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Bulan - Ketika ini baik bagi menghantar apa-apa hadiah berkirim-kiriman dan musafir dan akad nikah. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Zuhal - Ketika ini baik bagi berburu dan mengambil peluang pada perkara yang lazat-lazat dan menangkap sesuatu. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Musytari - Ketika ini baik bagi mendamaikan antara laki-laki dan perempuan dan memulakan membuat rumah dan mendirikan dan akad nikah.
133 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Marikh - Ketika ini baik bagi membuat ubat dan mengubatkan. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Matahari - Ketika ini baik bagi belayar ke laut dan membuat azimat dan kerana memberi pertolongan kepada orang yang susah. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Zuhrah - Ketika ini baik bagi musafir, berniaga, meminang dan akad nikah. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Utarid - Ketika ini pergilah ke mana-mana nescaya hasillah maksud, kata setengah pendeta tidak boleh membuat sesuatu daripada pekerjaan besar. HARI JUMAAT DAN MALAM SELASA Ketika yang pertama jam pukul 6 Zuhrah- Ketika ini bagi mendampingi diri kepada perempuan dan menarikannya dan akad nikah. Ketika yang kedua jam pukul 7 Utarid - Ketika ini berbahagia dan beruntung di dalam apa-apa pekerjaan pun. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Bulan - Ketika ini baik dan bahagia di dalam apa-apa pekerjaan kata setengah pendeta: Tak boleh buat pekerjaan mendirikan rumah dan memulai menjalankan perniagaan. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Zuhal - Ketika ini nahas segala pekerjaan tidak baik. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Musytari - Ketika ini baik bagi segala pekerjaan dan akad nikah dan mulai menanam. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Marikh - Ketika ini nahas, janganlah berbuat sesuatu apa pun. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Matahari - Ketika ini peredarkanlah segala pekerjaan yang baik dan akad nikah dan menanam pokok yang kekal. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Zuharah - Ketika ini baik bagi mengakad nikah (berkahwin), membuat pengas dan azimat dan tolong-menolong dan memulai menanam. Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Utarid - Ketika ini baik bagi mendirikan rumah, menanam sayur-sayuran dan lain-lainnya dan akad nikah dan menanam pokok buah-buahan yang kekal.
134 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Bulan - Ketika ini tiada baik bagi pekerjaan yang halushalus sahaja. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Zuhal - Ketika ini kemenangan. Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Musytari - Ketika ini baik dan bahagia pada segala pekerjaan istimewa pula pekerjaan akad nikah dan memulai apa-apa pekerjaan. HARI SABTU DAN MALAM RABU Ketika yang pertama jam pukul 6 Zuhal - Ketika ini nahas. Ketika yang kedua jam pukul 7 Musytari - Ketika ini berbahagia dan baik akad nikah. Ketika yang ketiga, jam pukul 8 Marikh - Ketika ini nahas segala pekerjaan. Ketika yang keempat, jam pukul 9 Matahari - Ketika ini baik bagi kira bicara dan membuat apaapa pekerjaan dan akad nikah. Ketika yang kelima, jam pukul 10 Zuhrah- Ketika ini nahas tiada boleh buat apa-apa pekerjaan yang besar dan kata setengah pendeta, baik semuanya. Ketika yang keenam, jam pukul 11 Utarid - Ketika ini baik dan jaya dalam pekerjaan kira bicara. Ketika yang ketujuh, jam pukul 12 Bulan - Ketika ini baik bagi apa-apa pekerjaan pun. Ketika yang kelapan, jam pukul 1 Zuhal - Ketika ini nahas apa pekerjaan pun tetapi kata setengah pendeta, baik mendirikan rumah, menanam pokok buah-buahan. Ketika yang kesembilan, jam pukul 2 Musytari - Ketika ini baik pada pa-apa pekerjaan pun, istimewa pula pada pekerjaan menanam, seperti menanam padi, jagung dan sebagainya. Ketika yang kesepuluh, jam pukul 3 Marikh - Ketika ini tiada molek bagi turun berjalan jauh dan dekat. Ketika yang kesebelas, jam pukul 4 Matahari - Ketika ini baik bagi segala pekerjaan zahir dan batin seperti mendamaikan yang berkelahi, istimewa pula pekerjaan akad nikah dan turun berjalan jauh dan dekat.
135 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Ketika yang kedua belas, jam pukul 5 Zuhrah- Ketika ini baik bagi menghasilkan kemegahan di sisi orang-orang besar negeri dan berdamping diri dengan perempuan-perempuan dan memulai apa-apa pekerjaan. Wallahu Alam

**********
AL MALIKUL QUDDUS

()
Ialah nama-nama Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Besar. Setengah daripada khasiatnya: Sesiapa yang mengamalkan kedua-duanya, nescaya masyhurlah namanya dengan kebaikan dan dapat martabat yang tinggi serta bersih batinnya daripada kekotoran dosa. Sesiapa menulis bilangan nama melainkannya menjadikan wafak empat persegi (4 X 4) atas batu akik jadikannya cincin, iaitu buat pada hari Isnin bulan suci daripada najis dan pakaikan dia, nescaya berkekalanlah dengan segala kelakuan yang baik dan taatlah orang kepadanya.

**********
MEMBERHENTIKAN PEREMPUAN DAN LELAKI DARI BERZINA Jika kamu berkehendak memberhentikan lelaki dan perempuan daripada berbuat zina, ambillah sekeping kertas atau kain dan tulis di atasnya:


Kemudian tanamlah kertas atau kain itu di bawah pelangkahan pintunya.

136 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Pada tempat pulan itu, tuliskan nama orang yang dikehendaki itu nama ibunya dan boleh juga diperbuat bagi perempuan.

**********
SYABSYAH ABU RIYAH Syabsyah Abu Riyah ini setengah daripada ilmu ahli Al-Rawasakh ( )dan sudah dijawab beberapa kali sangat mujarab bagi lelaki atau perempuan. Sesiapa berkehendak diperkenankan apa-apa yang dihajatinya atau hendak menghadirkan sesiapa, pergilah ke tempat yang sunyi dan jauh dengan manusia, perbuatlah gambar atas kertas lebih kurang mengikut rupa orang yang dihajati itu lelaki atau perempuan dan gantungkan kepada angin yang bertiup kepada pihaknya. Hendaklah engkau berdiri di hadapan gambar itu dengan terbuka, kemudian baca do yang tersebut di bawah ini 21 kali dan mintalah khadam itu menarik orang yang dikehendaku, sebutlah namanya dan mana ibunya. Ketika berbuat pekerjaan itu hendaklah menghadap pembaraan yang diperbuat daripada ketumbar, jintan putih, kemenyan Arab, kemenyan Melayu, tenasari. Maka sesungguhnya akan hadirlah yang dikehendaki itu. Pada masa itu bakarlah kertas atau kain itu selalu, nescaya jadilah orang-orang itu menurut apa-apa yang kamu kehendaki padanya. Ingat!! Ini kerana membaiki di antara laki bini, jangan kamu berbuat lain daripada itu, takut olehmu akan Allah. Inilah doanya:

137 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HAI PENUNTUT YANG BAHAGIA Bahawa di bawah ini kaedah yang patut bagi seseorang mengetahui ketika dan hari yang jadi permulaan tahun, adakah baik atau tidak, mengikut kaedah Al-Hakim Danial, katanya kalau sekiranya masuk permulaan mana-mana tahun. HARI AHAD Tahun ini bagi Matahari, burujnya al-qasus, bintangnya Musytari, menunjukkan kezaliman pemerintah-pemerintah, pembesar-pembesar, penyakit-penyakit, kemarau pun ada, buah-buahan murah, penduduk-penduduk negeri berpindah ke lain-lain tempat kerana mencari kesenangan pada musim panas udara lambat basah. Padanya berlaku kematian-kematian dan pada musim sejuk udaranya banyak kering, angin pun kering juga. Perniagaan bertambah maju, tumbuhtumbuhan, tanam-tanaman,sayur dan ada berkat padanya. Pemerintah dapat kemenangan. HARI ISNIN Tahun ini bagi bulan, burujnya al-sarthon, menunjukkan keadilan pemerintah dan kebanyakan rakyat. Subur bumi dengan tumbuh-tumbuhan, lembu kerbau kebanyakan beranak. Murah harga-harga jualan di pasar-pasar umpama padi, beras, jagung dan mahal ia pada bulan yang bersamaan dengan al-jadi hingga kepada bulan bersamaan dengan al-thur. Juga barangbarang umpama minyak-minyak dan pakaian-pakaian selama lima bulan, dan berlaku perkelahian atau pembunuhan besar. Pada musim sejuk udaranya lembut dan pada musim panas udaranya sangat keras dan banyak padanya berlaku kematian dan wabak (hawar). HARI SELASA Bintangnya Marikh, burujnya al-iqrab menunjukkan banyak kematian pembesar-pembesar daripada pemerintah-pemerintah, ulama-ulama. Berlaku pertelingkahan di antara pembesarpembesar kesusahan, kepayahan, kepicikan di serta alam pada musim sejuk udaranya amat sejuk, dan berlaku pembunuhan dan kematian kanak-kanak di dalam perut ibunya. Dan juga samunmenyamun (perompak) dan kerosakan pada musim panas udaranya sangat panas, tanam-tanaman

138 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


rosak, harga barang-barang mahal, dan banyak berlaku kesusahan di dalam pelayaran dan putus perjalanan darat dan berlaku permusuhan di antara pembesar-pembesar. HARI RABU Tahun ini bagi Utarid burujnya al-sanabilah menunjukkan keadilan pemerintah-pemerintah. Air sungai, banyak kanak-kanak mati, banyak pencuri, pembunuhan, permusuhan, berlaku di dalam negeri. Murah padi beras pada bulan bersamaan dengan al-mizan dan naik harganya pada bulan bersamaan dengan aqrob dan murah pula pada penghabisan tahun. Dan akan nampak (zahir) satu bintang yang pelik tak pernah zahir pada beberapa tahun yang lepas, aiaitu menunjukkan banyak berlaku kejahatan, kerosakan, fitnah-fitnah, dan permusuhan. Buah-buahan banyak dan orang yang kena bunuh pun banyak. Udaranya sejuk, lelaki kerajaan dapat pangkat kebesaran, demikian juga kadi-kadi, ulama-ulama, guru-guru, penulis-penulis dan orang-orang kenamaan. Permanian banyak dan banyak berlaku gempa bumi dan kekurangan keuntungan berjual beli. Dan banyak ikan dan perburuan-perburuan darat. Kekurangan air sungai dan perigi (telaga) pada penghabisan tahun. HARI KHAMIS Tahun ini bagi Musytari burujnya al-qus menunjukkan kematian pembesar-pembesar negeri daripada pemerintah-pemerintah, ketua-ketua, bala tentera, ulama-ulama, ahli kenamaan. Air sungai pasang dan tidak naik barang-barang masakan kecuali pada lembu kerbau, minyak dan pakaian. Banyak perburuan laut dan darat, kerajaan negeri adil, ehwal rakyat aman sentosa. Ulama-ulama, kadi-kadi, guru-guru, ahli agama dapat pangkat belaka. Raja negeri ialah seorang adil lagi soleh, angin kuat (deras) sangat, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan subur dan banyak. Daging, minyak murah, kejahatan kurang benar, perasaan tolong-menolong, kasihan belas kepada fakir miskin menjadi-jadi. Keraian dan kesukaan pun banyak, pendek kata ialah tahun yang berkat pada serata alam dunia. HARI JUMAAT Tahun ini bagi Zuharah burujnya al-mizan menunjukkan perubahan pemerintah-pemerintah negeri dan pembunuhan menteri-menteri dan kejatuhan pembesar-pembesar. Berlaku perbalahan di antara pengikut-pengikut raja, dan permusuhan di antara tentera. Ehwal rakyat lemah dan susah. Air sungai surut sedikit. Ahli-ahli perniagaan dan pertukangan dapat keuntungan dan berlaku kerosakan perangai umpama zina, luth (homo seks), minum arak, kebakaran, kebinasaan orang-orang musafir laut dan darat, perompak banyak, kerosakan di antara perempuanperempuan, penceraian pun banyak. Murah harga padi, beras dari bulan bersamaan dengan almizan hingga bersamaan dengan al-jadi kemudian mahal semula. Keadilan pemerintah terhenti beberapa bulan, rakyat-rakyat negeri dalam huru-hara. Kemudian berubahlah kesusahan
139 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


itu kepada kesenangan, kesukaan, kebaikan, kemaafan dan keberkatan selama lebih kurang tujuh bulan kemudian pula berlaku kematian ramai, kebanyakan daripada perempuan-perempuan dan rosak segala tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Pendek kata tahun yang tidak kebajikan. HARI SABTU Tahun ini bagi Zuhal burujnya al-jadi menunjukkan orang-orang hina (rendah) menduduki kerusi-kerusi kerajaan, perseteruan di antara orang ramai, berlaku kemarau dan kelaparan, air sungai padang besar dan berlaku wabak (hawar). Kematian orang-orang tua. Ulama-ulama, ahli kenamaan, kadi-kadi dan orang yang tak pernah berkata-kata pun dapat berkata-kata. Pertukangan banyak hampir tidak berlaku, kerugian ahli-ahli perniagaan, kebanyakan hasil-hasil cukai dan kezaliman. Ahli-ahli agama, ulama, hukum kadi tidak dihiraukan. Maka banyaklah kerosakan-kerosakan, kejahatan. Ahli pengarang dihinakan dan dizalimkan, berlaku pembunuhan di antara orang bangsa negeri dan perhubungan perjalanan diputuskan. Pemerintah-pemerintah sangat bersusah-payah dan mati kanak-kanak di dalam perut ibunya pada penghabisan tahun ini. Kemakmuran, keluasan, keamanan, keadilan dan banyak penyakit kanak-kanak. Kata ulama bahawa semua segala tahun itu tetap bagi Zuhal, tetapi jika ada ia (zuhal) itu pada buruj yang dibangsakan kepada air, maka menunjukkan banyak hujan pada tahun itu (bah besar). Umpama taufan. Dan kemakmuran dalam negeri. Jika ada ia (Zuhal) itu pada buruj angin, kebanyakan mahal barang0barang dan murahnya sederhana jua. Kalau sekiranya pada buruj api, menunjukkan banyak penyakit-penyakit, hujan pun sedikit (kemarau), kejahatan banyak. Jika ia pada buruj tanah, menunjukkan banyak kematian dan angin panas, Wallahu alam. Tersebut di dalam Syamsul Maarif, kata setengah ulama, pada firman tuhan ( ) ertinya Maha suci Allah Taala yang menjadikan di petala langit berupa buruj (petakpetak) iaitu bagi 12 bintang. 1.Al-Himal, 2. At-Thur, 3. Al-Jawza, 4. Al-Sarthon, 5. Al-Asad, 6. Al-Sanabilah, 7. Al-Mizan, 8. Al-Aqrob, 9. Al-Qus, 10. Al-Jadi, 11. Ad-Dalu dan 12. Al-Hut Maka hamal dan Aqrob pada ketika Marikh, dan At-Thur pada ketika ZuHadis Riwayatah, Jawza dan Sanabilah pada ketika Utarid, Sarthon pada ketika qamar (bulan), asad pada ketika sham (Matahari), hut pada ketika Musytari, jadi dan dalu pada ketika Zuhal. Dan segala bintang itu dibahagi mengikut tabiat empat (air, tanah, api dan angin) yang digelar dia segi tiga ( )sambungan tiga bagaimana jadual di bawah ini:

140 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Maka hendaklah kamu pilih mana-mana ketika yang munasabah dengan pekerjaan kamu itu sampai sempurna segala cita-cita kamu, misalnya: Jika ada bintang itu pada sambungan api, hendaklah berbuat padanya pekerjaan yang membetul dengan (anasir) tabiat seseorang.

**********
HITUNGAN MENGETAHUI TABIAT SESEORANG DENGAN JALAN BURUJ DAN BINTANG-BINTANG Jumlahkan bilangan huruf nama orang yang dikehendaki serta dengan nama ibunya. Kemudian tolak dua-dua belas 1. Jika tanggal, burujnya, al-hamal bintangnya, Marikh api - Api 2. Jika baki 2, burujnya Al-Thur, bintangnya Zuhrah- Tanah 3. Jika baki 3, burujnya al-jawza, bintangnya Utarid - Angin 4. Jika baki 4, burujnya al-sarthon, bintangnya qamar (bulan) - Air 5. Jika baki 5, burujnya al-asad, bintangnya sham (matahari) - Api 6. Jika baki 6, burujnya al-sanabilah, bintangnya Utazrid - Tanah. 7. Jika baki 7, burujnya al-mizan, bintangnya Zuhrah- Angin. 8. Jika baki 8, burujnya al-aqrob, bintangnya Marikh - Air. 9. Jika baki 9, burujnya al-qus, bintangnya Musytari - Api 10. Jika Jika baki 10, burujnya al-jadi bintangnya Zuhal - Tanah.

141 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


11. Jika baki 11, burujnya al-dalu bintangnya Utarid - Angin. 12. Jika baki 12, burujnya al-hut, bintangnya Musytari - Air

BILANGAN HURUF-HURUF ALIF, TA HINGGA AKHIR Ketahui olehmu bahawa telah menghantar ulama-ulama falak bilangan-bilangan bagi tiap-tiap satu daripada huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf itu bagaimana bacaan-bacaan di bawah ini: Nilai 1 10 100 1000 2 20 200 3 30 300 4 40 400 5 50 500 Huruf Arab Cara Sebutan Nilai 6 60 Huruf Arab Cara Sebutan

600 7 70

700 8 80

800 9 90

900

142 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 Huruf Arab Cara Sebutan 1 Cara Sebutan 2 Nilai 60 Huruf Arab Cara Sebutan 1 Cara Sebutan 2

70 80 90 100

200 300 400

500 600 700

800 900 1000

Ada enam huruf Melayu yang dipakai di dalam bahasa Melayu dan ada bagi huruf Melayu ini bilangan yang disebutkan di dalam kitab buku Katan Johor (Kamus Melayu)

8000 Va

7000 Nya

6000 Ga

5000 Pa

4000 Nga

3000 d

2000 Cha

Tetapi telah difahamkan bahawa bilangan huruf-huruf Melayu itu tidak dipakai bagi perjalan ini dan hendaklah digantikan huruf ( )dengan (), ( )dengan (), ( )dengan (), ( )dengan (), ( )dengan (), ( )dengan (), dan ( )dengan ()
143 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
PADA MENGETAHUI RAHSIA-RAHSIA SEGALA HURUF KHADAM-KHADAM DAN KHALWATNYA. HURUF ALIF

()
Ketahuilah olehmu huruf alif ini awal-awal kejadian huruf iaitu bilangan satu ialah kandungan rahsia tuturan atau percakapan. Adapun huruf-huruf yang lain kandungan rahsia perbuatan jua, huruf ini memberi sebab-sebab, kesan-kesan ketinggian bagi mereka yang berkekalan amalannya zahir dan batin dan di bawah kehendak segala isi alam ini yang semuanya daripada kurnia tuhan yang maha kuasa. Ketahuilah huruf alif ini pati segala kejadian alam dan perhinggaan kemuncak kemuliaan yang amat tinggi yang membawa kepada setinggi-tinggi rahsia kesempurnaan. Huruf alif kandungan rahsia nama Allah al-qayyum dan ialah permulaan huruf asma Allah Al-Izhom. Permulaan AlFatihah, permulaan segala surah-surah. Huruf ini dibangsakan kepada (nurani) cerah cuaca, baginya beberapa khasiat yang banyak. Daripada khasiat huruf ini jika ditulis 1000 kali di secamping kain sutera dan ditanggung oleh kanak-kanak yang bodoh, nescaya cerdik dan kuat ingatannya. Jika ditulis sebanyak bilangan asalnya 111 kali, dikembarkan bersama-samanya nama engkau dan nama orang yang dikehendaki dan ditanggungkannya, nescaya dapat kasih belas dan mudahlah segala pekerjaan. Jika ditulis huruf ini serta nama engkau, nescaya dikasihi oleh tiap-tiap orang atau nama yang dikehendaki pada hari Ahad pada ketika sham dan ditanggungnya nescaya dikasihi olehnya. Jika ditulis wafak huruf ini bilangan 111 kali dengan bilangan nama yang berkehendak serta nama yang dikehendaki di atas emas pada ketika Al-Qamar pada burujnya AlHut, bertentangan dengan bintangnya dibaca bacaan serta doa pada waktu menurunkan angka-angka atas emas itu, nescaya dapatlah apa-apa yang dikehendaki. Jika engkau hendak ke tempat perbendaharaan di dalam gua atau di dalam tanah, tulis huruf alif serta nama khadam dan bacaannya dan engkau tanggung, nescaya terbuka dan tidak tertutup pintu perbendaharaan itu.

144 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika ditulis huruf ini bilangan 111 di batu serta bacaannya, diletak di tempat harta benda dan engkau berkata: Ayuhai khadam huruf ini, peliharalah olehmu akan harta ini, nescaya terpeliharalah. Jika dirupakan rupa kibas dengan kulit atau perutnya dan ditulis bilangan huruf alif dengan nama khadam, kemudian diletak di binaan atau adi rumah-rumah, nescaya robohlah ia. Jika hendak dijadikan pengasih, tulis nama orang yang berkehendak dan nama orang yang dikehendaki serta nama ibu keduanya dengan bilangan huruf alif, himpunkan semua-semua itu pada hari ahad pada ketika sham pada burujnya al-asad dan tulis segala huruf-huruf itu di sekeping kaca atau di secamping kain sutera atau tulis wafak pada ketika burujnya. Di perasap dengan kemenyan pada waktu menulis maka orang yang dikehendaki itu tidak tertahan daripada menyerahkan dirinya kepada engkau. Ada satu aturan lagi bagi menjadikan pengasih, hendaklah tulis nama orang yang berkehendak dengan nama orang yang dikehendaki dengan huruf bercerai-cerai pada wafak ruangan empat, dan tulis padanya nama khadam di penjuru wafak itu, dan tulis huruf alif pada tiap-tiap penjuru 30 kali kecuali penjuru yang keempat. Hendaklah tulis sebanyak 31 kali, jadi jumlah semuanya 121 kali di sekeping emas beratnya 2 misthqal (bersamaan dengan tiga dirham berat) pada hari ahad dan di perasap dengan benda-benda yang dikeluarkan daripada bilangan hurufnya, kemudian tunggulah nescaya dikasihi olehnya. Jika ditulis huruf ini dengan nama khadamnya di sebelah pintu, kemudian di isyarat mengeratkan penyakit di limpa, pitam atau pengsan, nescaya sembuh ia. Dan lagi daripada khasiat huruf ini, bagi melindungkan diri daripada pandangan orang hendaklah lumur kulit burung hantu dengan inai dan syabat, kemudian tulis huruf ini, nama khadam, doa dan bacaannya dan pakailah di atas kepala engkau nescaya terlindunglah engkau daripada pandangan orang. Jika diceraikan huruf ini di tapak ruangan enam pada ketika syaraful syam, di bintang Marikh di sekeping kertas ditulis dengan dakwat merah dan ditanggung oleh sesiapapun, nescaya kebal tubuh badannya. Jika ditulis huruf ini dengan darah di atas tangan kanan oleh tangan kiri engkau pada ketika alqamar di bintang an-natoh, bertentang dengan Marikh, kemudian engkau letak tangan kanan engkau ke atas dada orang tidur atau berjabat tangan dengan orang yang sedar (jaga) nescaya bercakaplah ia dengan bermacam-macam-macam perkataan yang ajaib.

145 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Dan bagi huruf ini, khalwat dan riadah selama 28 jari pada hai berkhalwat itu hendaklah bersih dan suci (zahir dan batin). Bagi mendatangkan khadamnya, hendaklah baca doa dan bacaannya (akan datang) tiap-tiap lepas sembahyang fardu 100 kali. Inilah bacaan pada ketika itu: Insya Allah bercuacalah tempat khalwat itu dan tampaklah khadam huruf ini di antara langit dan bumi. Mintalah daripadanya apa-apa yang engkau kehendak. Adapun doa huruf alif ini jika engkau baca jadikan wirid yang berkekalan, nescaya diperkenankan oleh segala awalam (malaikat rohani dan sebagainya) dan dikasihani oleh manusia. Inilah doanya:


Inilah bacaan huruf alif:

**********
146 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


HURUF BA

()
Tabiatnya sejuk kering, huruf ini kandungan rahsia wujud dan penunjuk pada mengesakan Allah. Sesungguhnya dimulai oleh tuhan yang menjadikan permulaan bismillah dan ialah permulaan kita yang diturunkan kepada Nabi Allah Adam dan nama segala benda-benda. Ketahuilah olehmu apakala menurun Jibrail Al-Quran yang maha mulia kepada junjungan kita Muhammad , maka ba pada ( Sallallahu Alaihi Wassalam menyuruh ia membaca ) itu mengandungi pengertian zat dan sifat Allah Taala. Dan lagi manakala tuhan menjadikan huruf ba ini, Allah Taala menjadikan sertanya 24 malaikatmalaikat (khadamnya) yang tidak terbilang banyaknya malaikat-malaikat yang di bawah jagaan membesarkan Allah Taala. Oleh itu, huruf ba ini anak kunci perbendaharaan rahsia dan pembuka segala kitab-kitab. Ketahuilah olehmu jika ditulus huruf ba sebanyak bilangan asalnya (4) dengan nama Allah permulaanya ba, ditanggung oleh orang yang kepicikan dan kepayahan rezeki, nescaya dapat keluasannya. Jika ditulis seperti yang tersebut di pinggan, dihapuskan dengan air kemudian diminum oleh orang yang kurus kering, nescaya sembuhlah ia. Dan jika ditulis huruf ba 16 kali dan ( ) 19 kali dengan firman tuhan: Nescaya berguna bagi segala pekerjaan dan tujuan yang baik-baik. Jika ditulis huruf ba dengan nama yang berkehendak serta nama yang dikehendaki, dengan segala nama Allah (Asmaul Husna) serta bacaannya pada ketika al-qomar, di bintang al-batin dan ditanggung nescaya dapat kasihan belas dan mudah segala pekerjaan, diperkenankan apa-apa yang dihajati. Jika hendak jadikan pengasih, tulis huruf ba 16 kali serta bacaannya 16 kali dengan berkata engkau:


Pada malam hari bulan (nampak anak bulan) apakala selesai menulisnya berhadapan engkau ke pihak bulan dan letaklah kertas itu di muka engkau dan hapuskanlah tulisan itu dengan lidah engkau. Peraturan ini hendaklah dibuat hingga 14 hari bulan bulan purnama nescaya datanglah khadam wang menunaikan segala kehendak.
147 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Sesiapa tulis huruf ba dengan serta nama-nama Allah yang permulaannya ba dan bacaannya dan ditanggung, nescaya kuatlah amal ibadahnya. Sesiapa tulisan 16 kali di tiga keping kertas kemudian bubuh dalam air diberi minum kepada orang demam nescaya sembuh ia. Jika hendak jadikan pengasih di sisi semua makhluk, tulislah huruf ba serta isim atas sekeping perak dan bubuh permata baqut kemudian engkau pakailah, nescaya dapat apa-apa yang tersebut. Wafak huruf ba ruangan empat jika diletakkan di dinding rumah, nescaya tidak dimasuki oleh pencuri, jika hendak mengeringkan air di dalam kolam atau telaga, tulis wafak di sekeping bata, jatuhkan ke dalam air nescaya kering ia. Jika hendak melindungkan diri daripada seteru hendaklah baca doa huruf ba ini di segenggam debu tanah atau pasir kemudian tabur di hadapan mereka itu, nescaya tertutup mata dan lidahnya kunci. Inilah doa huruf ba:

.
Inilah bacaannya:


Tambahan di dalam kitab Syamsul Maarif Al-Kubro Huruf Ba'
148 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HURUF JIM

()
Tabiat huruf ini sejuk belengas yang dibangsakan kepada jamal keelokan dan jalal kebesaran. Jika ditulisnya dengan nama-nama Allah yang permulaannya huruf jim di kertas atau pinggan, diberi minum air kepada orang demam panas, nescaya sembuh ia. Jika ditulis bagaimana yang tersebut di sekeping kulit dengan dakwat merah, serta bacaannya dan ditanggung, nescaya jadi pengasih, Ketahui olehmu bahawa awalam huruf inilah yang menanggung pekerjaan melembut kepanasan matahari supaya tidak terbakar segala makhluk. Oleh yang demikian, jika ditulis huruf ini di cincin serta tulis bacaannya kemudian membaca doanya dan membaca huruf jim 53 kali kemudian engkau tanggung, nescaya tidak merasai dahaga. Jika hendak mendatangkan khadam huruf ini, hendaklah berkhalwat tubuh di tempat yang suci dan tulis rupa huruf jim dijadikan azimat pakai di kepala engkau dan hendaklah baca doanya tiap-tiap lepas sembahyang. Maka datanglah khadam nama Thoayaail dan berjanjilah dengan apa-apa yang engkau kehendaki. Inilah doa huruf jim:


Inilah bacaanya:

149 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HURUF DAL

()
Huruf ini sejuk belengas , huruf ini kandungan rahsia berkekalan jika hendak jadikan pengasih, tulislah huruf dal ini di pinggan serta tulis nama orang yang berkehendak dan nama orang yang dikehendaki dan nama ibu keduanya dan baca segala isim yang bermakna perkasihan - daripada Asmaul Husna sebanyak bilangan huruf isim-isim itu. Airnya diberi minum kepada orang yang dikehendaki, nescaya sampailah hajatnya. Jika ditulis huruf ini 36 huruf atau dibuat wafak dengan bilangannya dan tulis huruf itu sekelilingnya sebanyak bilangannya dan dipakaikan nescaya dapat berkat pada kehidupannya. Jika ditulis di secamping kain 26 kali dengan firman tuhan (surah Al-Fath:29):

Dan nama khadam serta bacaannya, nescaya dapat melihat rahsia kebesaran Allah Taala yang tidak terhingga. Huruf ini ada baginya riadah 28 hari dan berkhalwat selama 14 hari kemudian daripada sudah beriadah itu dan baca doanya tiap-tiap lepas sembahyang, nescaya datanglah khadam bernama Syalahail. Inilah doanya:

150 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

**********
HURUF HA

()
Tabiat huruf ini dibangsakan kepada hawathi, rohani dan batani. Jika ditulis 25 kali dengan nama dan nama ibu yang dikehendaki di secamping kain biru dijadikan sumbu pelita serta membaca bacaannya dengan niat pada tempatnya di dalam doa (akan datang) nescaya datanglah orang yang dikehendaki itu. Jika ditulisnya 45 kali dengan nama Allah ditanggung oleh orang yang bodoh, nescaya Allah Taala tambahkan kecerdikan dan fahamannya. Jika ditulis huruf ha atau bilangannya dibuat wafak pada cincin emas atau perak pada hari Jumaat ketika alqomar di bintang al-hinaah, ditanggung akan dia, nescaya dapat kehebatan dan kebesaran. Jika hendak menahankan daripada bermimpi yang karut-karut, hendaklah tulis huruf ini dengan bacaan diletakkan dia atas kepala, nescaya tidaklah bermimpi ia. Jika seorang sakit tidak diketahui apakah penyakitnya hendaklah tulis huruf ini 7 kali di pinggan diberi minum airnya kepada orang itu nescaya bermimpi melihat ia akan penyakitnya di dalam tidur.
151 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika dibuat wafak huruf ini dengan ditulis nama dan nama orang yang dikehendaki dan dicampurkan dengan nama dan nama ibu orang yang dituntut kemudian dipakai olehnya, nescaya jadi pengasih. Huruf ini ada khalwat selama 45 hari bagi mendatangkan khadam hendaklah baca doanya tiaptiap lepas sembahyang serta bacaannya 45 kali, nescaya dapatlah khadamnya menunaikan hajat. Inilah doanya:


Inilah bacaannya:

**********
HURUF WAU

()
Huruf ini huruf pengasih, khasiatnya menyembuhkan penyakit cerah perut. Jika ditulis huruf ini atas rupa bahu dan baca bacaannya kemudian ditanggung oleh orang itu, nescaya sembuh ia. Jika ditulis huruf ini dengan nama Allah yang permulaannya huruf wau, dan dibaca bacaannya, nescaya jadi pengasih. Huruf ini baginya khalwat hendaklah terlebih dahulu tulis wafak huruf ini di cincin emas pada ketika al-qomar di bintang huruf ini di perasap dengan kayu gaharu dan musthoki ( )dan baca doa serta bacaannya di bawah ini 45 kali tiap-tiap lepas sembahyang, nescaya datanglah khadam menunaikan segala hajat. Inilah doanya:
152 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

**********
HURUF ZAI

()
Tabiat sejuk belengas, khasiatnya menjinakkan binatang-binatang liar, huruf ini ada pada nama Allah ar-razaq dan al-aziz. Sesiapa jadikan wafak bilangannya dan bilangan al-aziz pada hari Khamis, ketika al-qomar di bintang Musytari dan dipakai, nescaya dapat kemuliaan dan kehebatan di antara segala awalam. Jika ditulis huruf ini pada ketika dan bintang yang tersebut pada tulang betis unta, nescaya yang menanggungnya tidak letih daripada perjalanan dan jika tidur ia di mana-mana tempat pun tidak diusik oleh binatang-binatang buas.
153 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika engkau berkehendak hujan, tulislah huruf ini di kulit (belulang) kambing hitam, kemudian letakkan di kepala biri-biri serta berdoa dan membaca bacaannya dengan bersungguh-sungguh bergantung kuat kepada Allah Taala dan berkata engkau:


Insya Allah turunlah hujan. Jika ditulis huruf ini dihapuskan dengan air dan dicampurkan pada makanan atau minuman, nescaya dapat berkat padanya. Jika ditulis huruf ini serta bacaannya dan ditanggung akan dia, nescaya luaslah rezekinya, jika ditulis wafak huruf ini dengan kasturi dan zafaran nescaya jadi pengasih. Huruf ini ada baginya khalwat mendatangkan khadam hendaklah berdoa dan membaca bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang 21 kali dan perasap dengan zafaran zabib (kecil) dan butir zaitun. Hendaklah di wafak di atas cincin dan pakainya pada masa berkhalwat. Inilah doanya:

, ,
Doa ini jika dibaca di tempat binatang-binatang hutan, nescaya datanglah ia kepada engkau (jinak).
154 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

**********
HURUF HA

()
Huruf ini rahsia hidup bilangan lapan. Khasiatnya jika ditulis huruf ini dengan bilangan nama orang sakit serta tiap-tiap isim daripada Asmaul Husna yang permulaannya ha, diberi minum airnya dengan manisan lebah selama dua minggu nescaya sembuh ia. Sesiapa buat berzikir segala asma-asma Allah yang permulaannya ha, pagi dan petang pada musim panas atau musafir ia pada ketika panas, nescaya tidak merasai kepanasan matahari atau dahaga ia. Jika ditulis huruf ini serta nama khadam dan bacaannya dan ditanggung nescaya jadi pelemah syahwat. Huruf ini ada baginya khalwat dan doa tiap-tiap lepas sembahyang 18 kali:


Inilah bacaannya:


155 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HURUF THO

()
Huruf ini perhimpunan dua kepanasan jika ditulis pada ketika al-qomar 9 kali tho dan lima kali ha (), serta bacaannya dan nama khadam nescaya dapat mengalahkan segala awalam. Jika ditulisnya dan ditanggung oleh orang yang sakit kepala nescaya sembuh ia. Jika ditulis 9 kali tho dan 5 kali ( )pada ketika al-qomar di tempatnya ( )dan ditanggung oleh kanak-kanak kecil, nescaya tidak diusik oleh binatang-binatang buas. Jika ditulis 81 kali tho pada ruangan 9-4 persegi di kulit belulang kijang pada 14 hari bulan dan ditanggung oleh orang yang hendak musafir (berjalan jauh) nescaya tidak letih di dalam perjalanannya. Jika ditulisnya dan ditulis di kelilingnya bacaan huruf tho dan digantungnya di mana-mana kedai, nescaya jadi pelaris dan sesiapa tanggungnya dapatlah rezeki yang banyak. Jika diletakkan di bawah bantal tidur, nescaya terpelihara daripada bermimpi yang karut-karut. Jika dibaca 81 kali tho oleh kanak-kanak yang bodoh, nescaya bertambahlah fahamannya. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah 14 hari dan berdoa 81 kali tiap-tiap lepas sembahyang 9 hari nescaya zahirlah khadam bernama athoail. Inilah doanya:

,
Inilah bacaannya:

156 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HURUF YA

()
Tabiatnya api daripada huruf alam kursi, jika ditulis ya 10 kali serta nama-nama Allah yang permulaannya ya, dan diminum airnya oleh orang yang baharu mulai masuk di dalam amalan suluk, nescaya padamlah kepanasan hua nafsu. Jika ditulisnya 100 kali di kulit (belulang) serta bacaannya dan diberi minum airnya kepada orang yang kuat mengikut hawa nafsunya dan berbuat maksiat-maksiat, nescaya hilanglah keinginannya dan berhadaplah kepada membuat amal-amal yang soleh. Jika ditulis sebanyak bilangan yang tersebut di perkakas penggali telaga, nescaya lekaslah keluar air dan dapat berkat darinya. Sesungguhnya huruf ya ini daripada asma Allah Taala maka mana-mana permohonan yang tidak dimulai dengan ya serta ha adalah permohonan itu lambat diterima oleh Allah. Huruf ini baginya riadah dan khalwat, khadamnya harqiyail, cahayanya putih, inilah doanya:

.
157 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Inilah bacaannya:

**********
HURUF KAF

)(
Ketahuilah olehmu bahawa huruf kaf ini rahsia segala kejadian. Asal rupanya tiga alif. Khasiatnya ialah khasiat huruf alif, huruf ini ada khadam warnanya hijau. Inilah doanya:

. , .
Inilah bacaannya:
158 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
HURUF LAM

)(
) dan ( Ialah satu huruf permulaan Asmaul Izhom dan salah satu daripada huruf ia pada isim latif. Sesiapa faham akan rahsia huruf ini, nescaya tinggilah hemahnya. Sesiapa tulis sebanyak 71 kali diberi minum airnya kepada orang sakit, nescaya sembuh ia. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam dan berdoa 25 kali tiap-tiap lepas sembahyang maka datanglah khadam kepada engkau menyempurnakan hajat. Inilah doanya:


159 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. **********
HURUF MIM

()
Huruf ini ada baginya tiga awalam: Alam Malik, alam malakut, alam jabarut. Jika ditulis serta dengan ayat Muhammad rasulullah hingga akhir ayat dan ditanggung, nescaya terbuka baginya beberapa rahsia yang tersembunyi. Jika ditulis dengan asma-asma yang permulaan mim 40 asma dan ditanggung, nescaya dapat kehebatan. Jika ditulis dengan nama khadam serta bacaannya dan disarungkan dengan emas atau perak pada ketika al-qomar pada buruj al-hut, nescaya jadi pengasih. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah menunaikan khadam yang menunaikan hajat maka hendaklah berdoa 40 kali tiap-tiap lepas sembahyang dalam masa khalwat. Inilah doanya:

, . .

160 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

.
Inilah bacaannya:

**********
HURUF NUN

()
Huruf ini dibangsakan kepada (nurani) cerah dan (zalamani) gelap. Tabiatnya sejuk kering. Jika ditulis di sekeping timah serta dengan nama khadam diletak di dalam sungai atau laut, nescaya datanglah berkerumun segala ikan di tempat itu. Jika diletakkan di hutan rimba, nescaya datanglah binatang perburuan. Jika di tulis huruf ini serta dengan segala isim-isim daripada Asmaul Husna yang permulaannya huruf nun dan ditanggung nescaya terbukalah segala pintu rezeki. Jika engkau hendak mengambil harta perbendaharaan di mana-mana tempat, hendaklah tulis huruf ini di batu dan letak pada tempat itu, bolehlah engkau ambil daripadanya sebanyak manamana dengan keadaan engkau membaca doanya pada ketika itu. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam dengan membaca doanya 50 kali serta bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang di dalam masa khalwat. Inilah doanya:

161 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

.
Inilah bacaannya:

**********
HURUF SIN

()
Tabiatnya kering yang panas. Jika ditulis huruf ini serta bacaannya dan dipakai oleh orang sakit kepala nescaya sembuh. Jika ditulis serta dengan segala asma0asma yang permulaannya sin di secamping kain sutera, dan ditulis padanya surah Yasin dan ditanggung, nescaya dikasihi oleh orang. Jika ditulis di sebutir telur kemudian direbus, dan diberi makan kepada perempuan payah beranak, nescaya mudahlah beranak. Jika ditulis di suatu bekas, airnya dibuat basuh muka atau bisul dan umpama, nescaya sembuh. Huruf ini ada khalwat dan riadah baginya bagi mendatangkan khadam. Maka hendaklah baca doanya tiap-tiap lepas sembahyang 90 kali nescaya datanglah khadam bernama Tohfiail menunaikan hajat. Inilah doanya:

162 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, .
Inilah bacaannya:

**********
HURUF `AIN

()
Tabiatnya sejuk belengas, jika ditulis sebanyak bilangan asma-asma yang permulaannya ain di secamping kain pada ketika al-qomar di manzilahnya, maka jadilah pengasih dan mentaati segala makhluk. Jika ditanggung campingan kain itu oleh kanak-kanak bodoh, nescaya bertambahlah pengasih. Jika ditulis huruf ini dengan firman tuhan, ( ) diberi minum kepada orang yang sesak nafas, nescaya sembuh. Jika ditulis pada hari Jumaat serta bacaannya di secamping kain sutera putih dan dibungkus dengan perak atau emas, maka jadilah pengasih. Huruf ini ada khalwat dan riadah bagi mendatangkan khadam. Inilah doanya:
163 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

,
Inilah bacaannya:

**********
HURUF FA

)(
Tabiatnya panas belengas (di antara dua kepanasan) khasiatnya menuturkan kanak-kanak yang bisu, jika ditulis sebanyak bilangan serta bacaannya, ditanggung oleh kanak-kanak itu, nescaya membawalah sedikit-sedikit kepada berkata-kata dengan sempurna. Inilah doanya:

,
164 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

22 **********
HURUF SHAD

)(
Huruf ini satu daripada huruf Asma Allah Al-Izhom. Jika ditulis di secamping kain sutera dengan nama khadam serta bacaannya, dibungkus dengan emas atau perak dan dipakai, maka jadilah pengasih yang mendatangkan kebajikan dan kebaikan dan terpelihara daripada usikanusikan. Khasiatnya lebih kurang serupa dengan khasiat huruf jim. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam. Hendaklah baca doa dan bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang 70 kali dan doa ini jika dibaca buat berkekalan, nescaya kuat ia mengerjakan amalan ibadah. Inilah doanya:

,
165 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

,
Inilah bacaannya:

**********
HURUF QAF

)(
Tabiatnya kering pada darjah kelima. Khasiatnya jika ditulis huruf ini serta segala nama-nama Allah yang permulaannya qaf di secamping kain sutera, dibungkus dengan emas atau perak dan dipakai, nescaya jadi pengasih. Jika hendak menolak kejahatan seteru atau hendak menahankan tutur kata orang atas engkau, hendaklah tulis huruf ini 100 kali serta nama yang dikehendaki pada sekeping kertas digantung di hawa (angin), nescaya jadilah bagaimana yang dikehendaki itu. ( Jika ditulis di atas sekeping perak serta dengan firman tuhan, ) dan ditanggung, nescaya mudahlah dapat rezekinya.
166 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam, hendaklah berdoa serta bacaan tiap-tiap lepas sembahyang 100 kali dengan memakai rupa huruf ini di kepala engkau , nescaya datanglah khadam itu bercahaya umpama matahari. Inilah doanya:

, .


Inilah bacaannya:

**********
HURUF TA

)(
Tabiatnya sejuk kering. Khasiatnya jika ditulis huruf ta sebanyak bilangannya serta bacaannya dan surah al-Mulk dan ditanggung nescaya jadi penahan daripada bermimpi karut di dalam tidur.
167 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Huruf ini ditulis bagi menahankan seseorang daripada bertutur kata bahawa di tanam di bawah bendul pintu yang dikehendaki. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah selama 28 hari dan datanglah khadamnya bernama Nuyaiil, cahayanya umpama matahari, menolong ia akan kamu. Inilah doanya:

,
Inilah bacaannya:

**********

HURUF TSA

()
Tabiatnya sejuk kering, jika ditulis huruf ini serta dengan bacaannya di sekeping perak dan ditanggungnya oleh orang yang demam, nescaya sembuh. Khasiatnya lebih kurang serupa dengan huruf alif. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah selama 41 hari mendatangkan khadam, hendaklah baca doa ini dan bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang. Inilah doanya:
168 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

,
Inilah bacaannya:

**********
HURUF KHA

()
Huruf ini dibangsakan kepada air, tabiatnya sejuk. Khasiatnya jika ditulis dengan tulisan terbalik di sekeping bata (yang belum dibakar) serta bacaannya dan dihancurkan (batu bata itu) di dalam air yang di ambil daripada pancur atau sungai, kemudian dicuah di tempat orang yang berbuat maksiat, nescaya berpecahlah mereka itu dengan izin Allah Taala. Jika ditulis di sekeping timah dan ditanam di tempat berjual beli, nescaya tidak berlaku penjualan itu. Jika ditulis wafak huruf ini di perut dari engkau serta bacaannya dan berkata engkau: Ayuhai pulan, takut kepada aku! serta membuka tangan engkau di hadapannya, nescaya takut ia kepada engkau. Inilah doanya:

169 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

**********
HURUF DZAL

()
Tabiatnya panas basah iaitu kendungan panas dan sejuk. Khasiatnya jika ditulis huruf ini dan ditanggung oleh orang yang musafir nescaya tidak merasai waktu atau lelah. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam, hendaklah baca doanya sebanyak 100 kali tiap-tiap lepas sembahyang nescaya datanglah khadam menunaikan segala hajat engkau. Inilah doanya:

, .
Inilah bacaannya:

**********
170 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


HURUF DHAD

()
Tabiatnya sejuk kering, jika ditulis huruf ini serta bacaannya di secamping kain sutera pada ketika al-qomar di bintang huruf ini dan ditanggungnya nescaya dapat kehebatan dan kebesaran. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam, hendaklah baca doa ini dan bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang. Inilah doanya:

,
Inilah bacaannya:

**********
HURUF DZHO

()
Tabiatnya kering sejuk, khasiatnya serupa dengan huruf tho. Jika ditulis huruf ini ditanggung oleh kanak-kanak nescaya terpelihara daripada usikan. Jika ditulis serta bacaannya (dengan tulisan terbalik) diletakkan pada mana-mana tempat nescaya penduduknya berpecahlah.
171 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah hendaklah baca doanya 300 kali nescaya datanglah khadamnya menunaikan hajat kamu, inilah doanya:

,
Inilah bacaannya:

**********
HURUF GHAIN )( Tabiatnya sejuk kering jika ditulis huruf ini serta nama-nama Allah yang permulaannya ghain, dan ditanggung, nescaya dapat kemuliaan dan kekayaan. Jika ditulisnya pada ketika as-sham nescaya jadi pengasih. Huruf ini ada baginya khalwat dan riadah mendatangkan khadam bernama saqsaiil, hendaklah baca doa ini dan bacaannya tiap-tiap lepas sembahyang sebanyak 120 kali. Inilah doanya:

,
172 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah bacaannya:

(Peringatan) Ketahuilah olehmu bahawa khasiat mana-mana huruf yang tersebut tidak ditentukan amalannya dengan sesuatu masa. Jika engkau hendak mengetahui bilangan hari berkhalwat mana-mana huruf hendaklah engkau tolakkan 30-30 daripada bilangan huruf yang lebih bilangannya daripada 30. Yang baki ialah hari berkhalwat. Jika engkau berkehendakkan sesuatu hajat umpama hendak menghalau seteru, ambil bilangan huruf permulaan kalimah yang bermakna halau di dalam bahasa Arab iaitu ( ) dan umpama. Berkehendakkan jadi pengasih, ambil bilangan huruf permulaan kalimah ( )iaitu mim, campur dengan bilangan huruf-huruf nama orang yang dikehendaki. Pendeknya, tiap-tiap kalimah bahasa lain daripada bahasa Arab hendaklah dijadikan kalimah atau perkataan Arab yang bertentang dengan makna bahasa lain. Ketika berkhalwat hendaklah makan makanan dan minuman yang bersih dan halal dan memakai pakaian-pakaian yang berbetulan mengikut warna cahaya bintang. Jika bintang zuhal, hendaklah pakaian daripada warna hijau atau hitam bercampur hijau. Jika bintang Musytari, hendaklah daripada benang halus berwarna putih bercampur kuning, Jika bintang Marikh, hendaklah berpakaian daripada benang yang kesat berwarna merah campur kuning.
173 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika bintang matahari, hendaklah berpakaian daripada benang yang kesat berwarna merah campur kuning. Jika bintang Zuhrah, hendaklah berpakaian daripada sutera yang halus berwarna putih atau bercahaya hijau pucuk pisang atau biru air laut dan merah darah ikan. Jika bintang Utarid, hendaklah berpakaian yang halus warnanya mengikut warna yang engkau kehendaki. Jika bintang al-qomar (bulan) hendaklah berpakaian kain kotong (kain daripada kulit kayu) atau sutera yang halus yang berwarna putih bercampur hijau. Berkhalwat itu hendaklah di tempat yang suci dan sunyi dan berkekalanlah engkau membaca huruf yang engkau kehendaki itu sebanyak bilangannya. Istimewa pada ketika malam dan zahirlah kepada engkau beberapa cahaya. Apabila sempurna bilangan bacaan itu, datanglah pada permulaannya rupa seekor kucing yang beransur-ansur jadi cahaya umpama bulan purnama, jadi rupa malaikat (khadam) yang menunaikan hajat engkau, inilah doanya:

, .

, .
174 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
PENGENALAN KHADAM HARI-HARI YANG TUJUH Hari Ahad: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Dibaj Al-Mazhab, dan dari atas (pihak langit) Salsiaiil Hari Isnin: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Kaab Masrah, dan dari atas (pihak langit) Jibrail. Hari Selasa: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Mihraz Al-Ahmar, dan dari atas (pihak langit) Samsamail Hari Rabu: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Al-Ijaib Basraqan, dan dari atas (pihak langit) Mikail. Hari Khamis: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Al-Hakam Al-Qadi, dan dari atas (pihak langit) Wirdayail Hari Jumaat: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu An-Nur Al-Abidh, dan dari atas (pihak langit) Inayaiil Hari Sabtu: Khadamnya dari bawah (pihak bumi) Abu Riah Maimun, dan dari atas (pihak langit) Kasfiyaiil.

**********
PEKERJAAN MENDATANGKAN ZAZU BAGI MENUNAIKAN HAJAT

()
Amalan bagi mendatangkan zazu hendaklah gali kubur yang lama dan turun dengan belakang, tiada boleh bercakap. Pada hari Jumaat. Ambil batu atau benda yang seumpamanya daripada
175 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


liang lahad dan hendaklah engkau kata inilah nama zazu dan balutkan dia dengan kain putih yang baharu dan bersih. Jadikan seperti kanak-kanak kecil di dalam badung. Setelah itu baliklah engkau ke rumah dan jangan engkau bercakap sepatah pin engkau letakkannya di atas dapur yang tidak berapi serta engkau duduk di atas dapur itu berkeadaan telanjang bogel dan tidak tertutup kepala. Bacalah engkau doa dan perasapan yang tersebut di bawah ini sehingga engkau berada dapur itu bergerak terangkat dan bergoyang seolah-olah engkau hendak jatuh daripadanya ketika itu turunlah engkau daripada dapur. Ambil yang dibedung itu dan bubuh ke dalam peti dan kunci. Kemudian engkau balik ke dapur dan baca doanya 21 kali, setelah itu engkau pergi tidur pada tempat engkau. Apabila masuk waktu subuh, pergilah engkau buka peti itu, nescaya engkau nampak di dalamnya kanak-kanak yang menangis menyerukan ibunya dan berkata ia, bawa pergilah zazu kepada ibunya. Apakala engkau dengar perkataan itu, hendaklah engkau jawab: Aku tidak boleh bawa engkau kepada ibu engkau hingga engkau mendatangkan si anu anak si anu dan hendaklah engkau cium dan kucup pipinya. Letakkan ke dalam petik balik dan tutup sekali lagi dan pergilah engkau pada tempat engkau tidur sekadar satu masa yang pendek. Sesungguhnya orang yang engkau kehendak sudah hadir. Apakala sudah datang orang yang kamu kehendaki bukalah kain bedung serta beri cium kepada zazu kain-kain najis daripada perempuan. Setelah itu lepaskanlah ia kepada ibunya dengan kata, baliklah engkau kepada ibu engkau. Serta membaca surah al-zalzalah. Simpan baik-naik batu itu atau benda yang seumpamanya itu bagi menggunakan pula pada bilabila masa yang kamu kehendaki. (Peringatan) Perasapan yang tersebut ialah ketumbar mudah, jintan putih, sabat dan kemenyan Arab, bunga cengkih, mustak, kayu gaharu berat. Inilah doanya:


176 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
PERATURAN BAGI MEMBUKAKAN HATI SESEORANG MUDAH-MUDAHAN IA KASIHAN BELAS KEPADA KITA Hendaklah tulis wafak ini di tapak tangan engkau dan tulis bacaannya di sekeliling pada ketika Marikh.

177 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Kemudian bacalah di atas tapak tangan engkau, setelah itu hendaklah genggam tangan engkau. Ingat-ingat jangan engkau buka melainkan di hadapan (muka) orang yang di kehendaki dan jangan engkau berkata-kata dengan sesiapa pun. Waktu engkau membaca bacaannya itu, hendaklah perasap dengan ketumbar dan rambut yang dikehendaki. Inilah bacaannya:

**********
KAIFIAT MENGELUARKAN BENDA-BENDA MENJADIKAN PERASAPAN Hendaklah keluarkan bilangan bintang yang dikehendaki, tolak daripadanya tiga - tiga. Jika baki satu menunjukkan benda itu daripada binatang-binatang. Jika baki dua menunjukkan daripada galian-galian, jika baki tiga menunjukkan daripada tumbuh-tumbuhan Jika hendak mengetahui tabiat-tabiat satu daripadanya hendaklah jumlahkan bilangan tabiat yang empat, tolak daripadanya 4 - 4, jika baki satu menunjukkan tabiatnya api, jika baki dua tabiatnya angin, jika baki tiga tabiatnya air dan jika baki empat tabiatnya tanah.

178 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
RASI DI ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN BAGI MENJADIKAN IBU RUMAH (RASIKAH ATAU TIDAK) (BAGINYA DUA ATURAN) 1. Jumlahkan nama lelaki dengan bilangan nama perempuan dan tambah atas jumlah itu bilangan tujuh, kemudian tolak daripadanya jumlah besar lapan-lapan bilangannya. Jika baki satu menunjukkan baik dan beruntung. Jika baki dua berkahwinlah dengan dia dan dapat anak. Jika baki tiga, tak usah berkahwin dengan dia kerana tidak berkebajikan. Jika baki empat, tak usah berkahwin dengannya. Jika baki lima, menunjukkan permulaan payah, jika baki enam, baik perkahwinan itu dapat anak dan dikasihi oleh pembesar-pembesar dan orang ramai. Jika baki tujuh berkahwinlah dengannya dan dapat anak. Jika baki lapan, menunjukkan ramai benar di antara keduanya dan dapat anak. 2. Jumlahkan bilangan nama lelaki dan perempuan, kemudian tolak daripada jumlah besar sembilan-sembilan. Jika baki satu menunjukkan baik ia tetap tidak kekal. Jika baki dua menunjukkan ramai dapat kebajikan dan berkat. Jika baki tiga permulaan nahas akhirnya muafakat dan bahagia dapat ana-pinak dan rezeki. Jika baki empat, perkahwinan ini tidak kekal. Jika baki lima, menunjukkan perkahwinan dapat kebaikan. Jika baki enam, tiada kebajikan. Jika baki tujuh, kahwinlah dapat kebaikan. Jika baki lapan, menunjukkan kejahatan, dengki umpamanya dan jika baki sembilan menunjukkan perkahwinan itu berkekalan di dalam kesusahan dan kesempitan. Wallahu alam. (Al-Sirr Ar-Rabani)

**********
MANDEL TILIKAN YANG MUJARAB (BAGINYA DUA ATURAN) Kaedah pertama: 1. Sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun di dalam cawan. 2. Suci bersih tubuh badan engkau daripada kekotoran. 3. Seorang kanak-kanak yang belum sampai umur lagi suci bersih tubuh badan dan pakaiannya. 4. Tulis di dahi kanak-kanak itu


5. Bakar kemenyan dan budak itu hendaklah tilik (tengok) ke dalam cawan minyak itu serta membaca engkau
179 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Apakala hadir khadam-khadam itu hendaklah budak itu memberi salam kepadanya serta berkata atau meminta ketahui apa-apa yang dikehendaki dan apakala sudah selesai daripada pekerjaan itu hendaklah suruh ia pulang balik dengan kata engkau.


Kaedah kedua: 1, Tulis rajah azimat di bawah ini di tapak tangan kanak-kanak lelaki atau perempuan yang belum sampai umur. 2. Tulis di atas ibu jarinya


Tulis di jari telunjuknya


Di jari tengahnya


Tulis di jari manis


Tulis di jari kelingking


3.Apakala selesai daripada pekerjaan yang tersebut, bacalah engkau bacaan ini di sisi kanakkanak itu:

, ,
180 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

* , * * * * .* * * * *
Apakala datang khadam hendaklah memberi salam kepadanya serta suruh khadam itu pergi ambil kambing, sembelih, masak dan sediakan dalam hidangan. Setelah itu suruh khadam sembah sultan duduklah atas kerusi kemudian daripada sudah santap, jamuan itu bolehlah engkau bertanya atau meminta ketahui apa-apa yang dikehendaki. Kemudian daripada telah sempurna pekerjaan engkau suruhlah khadam itu balik kepada tempatnya. (Al-Sirr Ar-Rabani) Inilah rajah azimat:

**********

181 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


KAIFIAT BERJUMPA DENGAN JIN-JIN DAN MENDENGAR SUARA MEREKA ITU. Jika engkau hendak melihat atau bercakap-cakap dengan mereka, hendaklah engkau tulis namanama (akan datang) di belulang kambing jantan, kemudian bakar jadikan abu buat bercelak dengan mudah-mudahan nampak pandangan mata engkau jin-jin itu. Apabila engkau hendak berkata-kata dengan terlebih dahulu hendaklah engkau baca segala namanya (akan datang) serta berkata engkau:


Setelah itu mudah-mudahan bolehlah engkau berkata-kata dengan mereka. Jika engkau berkehendak sesuatu hajat, hendaklah duduk di tempat suci dan membaca namanama (akan datang) tiap-tiap lepas sembahyang tujuh kali salam tiga hari nescaya datanglah kepada engkau sujud syukur kepada Allah Taala atas pengurniaan itu dan pohonlah apa-apa yang engkau kehendak. Inilah bacaan di dalam sujud engkau itu:


Tiga kali kemudian angkat kepala engkau (bangun daripada sujud) dan berkata:


Inilah nama-nama yang hendak ditulis dan dibaca:


Dan hendaklah engkau baca isim-isim ini kebanyakan daripada isim-isim suryani yang digelar isim Syamkhutiah. Inilah bacaannya:


182 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Dan baca ( ) 20 kali.

**********
PADA MENGETAHUI HURUF-HURUF RAMAL TETAPI TIDAK DINYATAKAN GARISAN-GARISAN RAJAHNYA Hendaklah engkau kira nama orang yang dikehendaki dan nama hari serta dengan nama bulan dan tambahkanlah 16 di atas bilangan-bilangan yang didapati itu. Kemudian tolak 16 dari jumlah besar. Kalau baki 1: Menunjukkan kehilangan dapat balik, berjual-beli baik, orang yang sakit sembuh, yang mengandung dapat anak perempuan. Kalau baki 2: Hurufnya ba, menunjukkan waris-warisnya baik belaka dan dapat perkhabaran yang menyukakan, dapat surat daripada orang yang jauh dan balik ia dengan selamat. Datang waris-warisnya dari dekat, orang yang mengandung beranak lelaki. Perkahwinan itu sempurna, orang yang lari, pencuri, orang yang di dalam perjalanan jauh balik dengan segera. Pelayaran (musafir) tergendala. Jika baki 3: Berbetulan dengan huruf jim, maka perkahwinan itu kurang sempurna, pekerjaan tiada kepercayaan, harta benda kena tahan, orang yang kena penjara berpanjangan di dalamnya, orang yang sakit - mati. Jika baki 4: Berbetulan dengan huruf dal, maka orang yang sakit itu berat benar kesakitannya, orang yang kena penjara lama di dalamnya, orang yang berkehendak itu dapat harta daripada perak, dan yang di kehendak itu payah boleh. Jika baki 5: Hurufnya ha (), menunjukkan kehilangan itu dapat, orang yang sakit mati, orang ghaib lembat kembali. Jika baki 6: Hurufnya waw, menunjukkan kesudahan sesuatu baik, kehilangan lembu kerbau itu balik, perempuan yang mengandung beranak lelaki, orang yang ghaib kembali, dapat
183 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


perkhabaran yang menyukakan hati daripada pembesar-pembesar dan dapat harta benda. Benda kehilangan atau kecurian dapat balik. Jika baki 7: Hurufnya zai, menunjukkan bahawa menduduki jawatan itu berguna, rezeki dapat perempuan yang mengandung beranak lelaki, apa-apa yang dikehendaki berhasil walau daripada raja-raja, perjalanan (musafir) berserta raja-raja baik, orang yang ghaib pulang, orang yang sakit sembuh. Kehilangan atau kecurian dapat balik. Jika baki 8: Hurufnya ha ( ), orang yang musafir atau lari itu kembali, perkahwinan kurang baik, orang yang sakit mati, dan menunjukkan atas kerugian. Jika baki 9: Hurufnya tho menunjukkan kebaikan dan kebajikan. Jika baki 10: Hurufnya ya, menunjukkan harta benda dan perkahwinan hasil, dan apa-apa yang dikehendaki dapat dan dapat kesukaan kerana kedatangan orang yang ghaib (jauh). Jika baki 20 hurufnya kaf, menunjukkan apa-apa yang ditanya itu tidak ada apa-apa kerosakan, dan mendapat harta benda atau binatang peranakan. Perkhabaran yang menyukakannya, orang ghaib datang serta-merta. Perkahwinan, perjalanan (musafir) baik. Jika baki 30 hurufnya lam, menunjukkan perjalanan (musafir) baik. Orang yang ghaib itu kembali tidak berapa lama, orang yang di dalam penjara dapat keluar, orang yang mengandung beranak perempuan, kehilangan tidak kembali. Jika baki 40: Hurufnya mim, menunjukkan lambat dapat, perempuan yang mengandung sentosa, kehilangan dapat kembali, dan hasil segala kehendak. Jika baki 50: Hurufnya dal, menunjukkan orang yang ghaib itu hadir ia, perkahwinan kurang baik, pelayaran (musafir) bertiga baik, kehilangan atau yang lari tidak berbahaya apa-apa. Jika tinggal 60: Hurufnya sin, menunjukkan perjalanan, perkahwinan, persahabatan kurang baik pada permulaan tetapi baik pada kesudahannya. Wallahu alam. Peringatan: Kemudian daripada 16, kalau ada baki 20, 30, 40, 50 atau 60 hendaklah masuk selalu tengok jawapannya dengan bilangan itu dan jika baki bilangan lebih daripada 10 tetapi tidak boleh lebih 16, hendaklah ambil jawapan pada bilangan 20.

**********
184 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


FAEDAH YANG AMAT BESAR BAGI MENYENANGKAN HATI Sesiapa terkena dukacita daripada mana-mana sebab dan hendak melepaskan daripadanya hendaklah sembahyang 4 rakaat seperti aturan di bawah ini: 1. Pada rakaat yang pertama baca kemudian daripada Al-Fatihah itu ayat Kursi. Pada rakaat yang kedua baca kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, pada rakaat yang ketiga baca kemudian daripada Al-Fatihah surah Ad-Dhuha. Pada rakaat yang keempat baca kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Falaq dan An-Nas 7 kali. 2. pada tiap-tiap kali sujud hendaklah baca:

, , , , , **********
KAIFIAT DOA ZALZALAH (BAGI KEBAIKAN DAN KEROSAKAN) Yang pertama a. Bagi kebaikan dan perkasihan tulis huruf-huruf ini


Dan huruf-huruf nama yang dikehendaki serta nama ibunya dan tulis wafak ini pada waktu yang baik dan berbetulan dengan bintangnya serta baca doanya akan datang 21 kali, nescaya datanglah orang yang dikehendaki, walau dibelenggu dengan rantai besi sekalipun.

185 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


b. Jika hendak mendapatkan perbendaharaan di dalam tanah atau di dalam gua, tulis wafak ini juga di sekeping kertas diletakkan di tempat perbendaharaan serta baca doanya keadaan tubuh badan bersih sebanyak 21 kali, nescaya nampaklah perbendaharaan itu dan dapat mengambil daripadanya sebanyak mana-mana pun.

Yang kedua Jika hendak membinasakan sesiapa yang dikehendaki, campurlah huruf namanya dengan hurufhuruf ini:


Serta tulis wafaknya dan baca doanya dia 21 kali kemudian bakar yang ditulis itu, nescaya binasalah ia. Yang ketiga Jika hendak merosakkan (meruntuhkan) mana-mana rumah, hendaklah puasa hari Khamis dan sembahyang 5 rakaat dengan 25 kali salam, kemudian baca doanya 21 kali pada ketika itu datanglah khadam dan suruhlah apa yang dikehendaki, nescaya berhasillah. Yang keempat Jika hendak mengeringkan air di mana-mana tempat, hendaklah tulis wafak yang pertama dan yang kedua, kemudian diletakkan dalam tempat air serta baca doanya 21 kali, maka keringlah air itu. Yang kelima Jika hendak memperlindungkan diri daripada pandangan mata orang, hendaklah tulis wafak yang pertama dan yang kedua pada suatu pasu, kemudian bubuh air di dalamnya (simpan baik-baik). Tanam 7 biji butir pula (sejenis kacang di tanah Arab) di dalam pasu yang suci dan jiruslah dengan air wafak itu apakala besar buah, ambil buahnya letak di bawah lidah engkau dan tilik ke dalam cermin. Jika nampak muka engkau di dalamnya, janganlah engkau guna akan dia. Kalau tak nampak, biarlah di bawah lidah engkau, dan pergilah ke mana-mana engkau kehendak.
186 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Inilah Doa Zalzalah.

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
187 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. . . ,
188 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

, , , **********
MENAHANKAN LELAKI DARIPADA BERZINA BAGINYA DUA PERATURAN Yang pertama - Tulis perkataan ini di sekeping kertas:

.
Kemudian diletak di bawah bendul pintu orang yang dikehendaki. Yang kedua - Pintal tujuh urat sutera tujuh warna, kemudian simpulkan tujuh simpulan pada tiap-tiap simpulan baca perkataan ini:

**********
FAEDAH BAGI MEMAJUKAN BERJUAL BELI DAN MELUASKAN REZEKI. Sesiapa berkekalan membaca doa ini tujuh kali petang, nescaya mudahlah pencarian hidupnya, iaitu:

189 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

**********
PERATURAN MENDAPATKAN KHADAM-KHADAM Ketahuilah oleh mu inilah satu amalan yang amat besar bagi Ismul Izhom dari huruf-huruf tujuh iaitu: Huruf-huruf ini tiada di dalam Al-Fatihah, dan terbahagi ia kepada tujuh hari. Satu hari satu huruf bagi tiap-tiap huruf khadamnya yang khas. Jika engkau mengamalkan isim ini kerana mendapatkan khadam-khadam engkau pada manamana pekerjaan pun, hendaklah puasa tujuh hari dan membaca doanya (akan datang) tujuh kali tiap-tiap lepas sembahyang fardu selama tujuh hari. Pada malam yang pertama khadam itu melontarkan engkau dengan anak-anak batu. Pada hari yang kedua berupa mereka itu ular besar. Pada hari yang ketiga berupa dengan rupa harimau. P ada hari yang keempat dengan rupa perawan-perawan muda. Hari yang kelima dan keenam membawa mereka itu emas dan perak. Jangan engkau ambil walau sedikit pun. Hari yang ketujuh datanglah kepada engkau 30 lelaki daripada jin yang baik-baik (soleh) maka berkata mereka itu: Apakah hajat engkau? Jawablah kepada mereka Alu berkehendak 30 daripada kamu sebanyak bilangan hari bulan, tiap satu hari satu daripada kamu yang oleh berkhidmat kepada aku. Maka sangguplah mereka itu. Tinggal lagi satu syarat yang mesti dijaga betul, ketika engkau beramal hendaklah engkau bersuci dan bersih zahir dan batin, dan pada tempat duduk hendaklah bersih daripada najis dan kekotoran dan jangan makan makanan yang berbau dan yang keluar daripada yang berbau. Dan lagi, hendaklah engkau tulis rajah di bawah ini, letak di tapak tangan engkau ketika membaca doanya (akan datang). Sebenarnya inilah dinding dan kawat yang amat kukuh pada menyakitkan
190 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


segala kejahatan mereka itu, hendaklah kamu pelihara daripada orang yang tidak layak mengamalkannya. Inilah wafaknya:

Inilah doanya:

.
191 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

. . .
192 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


193 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

.
194 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

.
Kaifiat salam di atas mereka itu tatkala hadir mereka itu di dalam khalwat hendaklah engkau kata:


195 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


BAGI MENGHAPUSKAN CINTA BERAHI KEPADA SESIAPAPUN. Sesiapa cinta berahi (asyik) kepada sesiapapun dan hendak melepaskan diri daripada bencana itu, hendaklah tulis huruf-huruf ini:

, , , , ,
Serta firman tuhan:

Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini (Al-Jaatsiyah:034)

Dan lupa apa yang tangannya telah membuat perjanjian dengan Adam, tetapi ia lupa dan Kami tidak menemukan keteguhan dalam dirinya serta pulan bin pulanah lupakan pulanah binti pulanah Di pinggan putih setelah itu hapus dan minumkan airnya selama tiga pagi tiap-tiap hari tiga kali minum, nescaya hilanglah cinta (asyik) Insya Allah. Peringatan: Di tempat perkataan pulan itu hendaklah dituliskan nama yang asyik dan tempat perkataan pulanah binti pulanah itu nama yang diasyikkan. Sesiapa membaca doa yang tersebut di bawah ini pada pagi dan petang berkekalan menjadi wirid, nescaya dapat melihat beberapa rahsia yang ajaib. Inilah doanya:

, ,
196 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

) , , ( **********
KHASIAT BURUNG BELATUK CERANG Sesiapa campur otak burung belatuk cerang dengan manisan madu atau gula sama berat, nescaya kuatlah ingatannya. Jika ditanggung matanya oleh orang yang pelupa, nescaya kuatlah ingatannya.
197 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika dibakar hatinya di campur dengan syadab ( )dan dimakan, nescaya kuatlah ingatannya. Jika ditanggung perut panjangnya oleh orang yang keluar darah, nescaya tertahanlah darah itu. Paruhnya jika diletak pada suatu benda, nescaya terpelihara daripada kerosakan. Jika ditanggung oleh orang yang hendak menghadap pembesar-pembesar, nescaya dihormati dan hasil segala maksud. Tanah sarangnya jika ditanggung oleh orang yang kena penjara, nescaya keluar ia daripadanya. Kukunya jika ditanggung oleh kanak-kanak kecil atau lain-lainnya, nescaya terpelihara bencana daripada pandangan orang. Ekor belatuk dilumur dengan darahnya, jika digantung di pokok kayu, nescaya tidak berbuah ia dan jika ditanggung oleh orang yang berdarah, nescaya berhenti darah itu. Sayapnya jika ditanggung oleh orang yang berlawan, nescaya dapat kemenangan dan hasil segala hajat. Jika dimakan dagingnya (yang masak) nescaya jadi ubat bagi anggota yang tidak berjalan kekuatannya. Otak belatuk bakar dan campur sesuatu daripada anggota, setelah itu dicampurkan dengan makanan dan diberi makan kepada orang yang dikehendaki dengan katanya Aduhai si anu binti si anu, aku beri makan akan dikau burung belatuk dan hendaklah kamu dengar dan taat perintahku, dan aku menaik saksi akan dikau bagaimana menaik saksi oleh hud-hud kepada nabi Sulaiman Alaihissalam, nescaya orang itu kasih dan taat kepada engkau. Mata belatuk di sebelah kanan, jika dibalut dengan kain yang bersih dan digantungnya di lengan kanan, nescaya dikasihi oleh orang, Otak belatuk jika dilumur di muka (dijadikan umpama bedak) nescaya membersihkan dan mengilatkan cahaya muka. Hati belatuk di letak di atas dada perempuan yang tidur nescaya berkata-kata ia dengan apa yang ia telah buat. Darahnya jika dititik ke dalam mata yang masuk sesuatu atau yang kelabunya, nescaya hilang ia.

198 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


Jika di perasapkan sarang mana-mana burung dengan asap dagingnya, nescaya terpelihara burung itu daripada usikan binatang buas. Jika digantung burung belatuk yang disembelih di mana-mana rumah, nescaya terpelihara ahlinya daripada terkena sihir. Siapa minum air asahan tulang kepala belatuk dengan zafaran, nescaya terpelihara daripada usikan jin-jin. Sesiapa minum air asahan itu dengan susu dan diminumnya, nescaya terpelihara daripada usikan syaitan. Sesiapa minum air asahan lidahnya dengan air hujan, nescaya terpelihara daripada segala penyakit. Sesiapa perembun hati belatuk dengan air tiga malam dan diminumnya nescaya kuat ingatan. Wallahu alam.

PENYUDAHAN Sesungguhnya kitab ini diterjemahkan daripada kitab-kitab yang terbilang dan yang panjang syarahannya tetapi tiadalah diterjemahkan sampai menghabisi syarahannya yang ada di dalam kandungan ibunya yang asal itu. Kerana takut jatuh kitab ini ke dalam tangan al-sufaha. Hanya disebut sekadar yang boleh jadi pembuka hati dan punca peringatan jua. Ahli syarah berkata: Bahawa perkataan engkau bismillahirrahmanirrahim itu menepati firman tuhan KUN ertinya: Jadilah. Pendeknya jika engkau menyebutkan nama Allah dan mengurniakan apa-apa yang engkau pohon daripadaNya dengan serta-merta. Dengan limpah kurnia tuhan yang maha kuasa Sempurnalah terjemahan kitab ini Pada 1 hari bulan Rejab tahun 1363 H Amin

199 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Anda mungkin juga menyukai