Anda di halaman 1dari 16

SCHOOL OF NURSING & ALLIED HEALTH SCIENCES (SONAHS

)

SEMESTER MEI 2012

1203

PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

PUSAT PEMBELAJARAN

:

0 KEPENTINGAN MEMPERKASAKAN (EMPOWERMENT) 8 DI DALAM BIDANG KEJURURAWATAN 6- 4.0 PENGENALAN 3 1- 2.15 1 .0 RUMUSAN 12 6.0 IMPLIKASI ISU MEMPERKASAKAN YANG DIKENALPASTI 11 9- 5.0 RUJUKAN 13 .1203 ISI KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT 1.0 DEFINASI MEMPERKASAKAN (EMPOWERMENT) 5 4- 3.

2005a).00 malam (petang) dan 9. maka selama 48 jam lah pesakit akan sentiasa ditemani oleh jururawat. Sepatutnya soal memberi jagaan perawatan kepada pesakit adalah tanggungjawab jururawat itu sendiri tetapi jika kita lihat di dalam wad tempat kita bertugas. Contoh di hospital jururawat bekerja 3 syif. Oleh itu individu yang terlibat adalah jururawat. Walaupun secara keseluruhannya kita tidak dapat memastikan sama ada individu ini benar-benar mempunyai keikhlasan di dalam bidang kejururawatan ini atau sebaliknya tetapi hakikatnya masih ramai individu menuju ke arah kejururawatan. bagaimanakah sikap jururawat kita masa kini? Untuk pemerhatian tanda vital berapa kerap pun masih menunggu arahan dari pegawai perubatan. Di mana sahaja di dunia.00 petang (pagi).1203 1. kebaikan. Kuasa telah diberikan kepada kita untuk dilaksanakan tetapi masih menunggu arahan dari orang lain. Maka boleh dikatakan jururawat lebih memahami masalah pesakit dan sudah pasti jururawat jugalah yang tahu bagaimana untuk memberi perawatan yang terbaik untuk pesakit selain menerima arahan dari pegawai perubatan (Manojlovich. 2 .00 petang hingga 9. Jururawat adalah orang yang paling hampir dengan pesakit setiap hari dan setiap minit. Inilah yang dikatakan tentang memperkasakan (empowerment).00 malam hingga 7.00 pagi (malam). Kejururawatan juga merupakan satu profesion yang memerlukan dedikasi yang tinggi. Oleh itu sekiranya seorang pesakit dimasukkan ke wad selama 2 hari.00 pagi hingga 2.0 Pengenalan Kejururawatan merupakan salah satu pekerjaan yang berada pada taraf yang tinggi di dalam penjagaan kesihatan di Malaysia. 2. kita dapat melihat individu akan mengambil pengajian di bidang kejururawatan termasuklah di Malaysia. Isu di sini adakah jururawat benar-benar menggunakan pengetahuannya dalam memberikan perawatan kepada pesakit atau hanya menunggu arahan dari pegawai perubatan untuk memberi perawatan yang terbaik untuk pesakit. perhatian yang terperinci dan rasa belas kasihan terhadap pesakit yang perlu datang dengan sendiri di dalam kehidupan kita seharian. Waktu bertugas adalah 7.

1203 Perkataan empowerment atau dalam Bahasa Malaysia adalah memperkasakan. Ia adalah bermaksud bagaimana seseorang itu dapat memperkasakan dirinya atau orang lain di dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti di dalam jagaan pesakit. kedua kepentingan memperkasakan di dalam bidang kejururawatan dan akhir sekali implikasi isu memperkasakan yang dikenal pasti. Pertama definisi memperkasakan. 3 . Tiga perkara yang akan dianalisis dalam usaha untuk memberikan gambaran yang mudah dalam pendekatan memperkasakan di bidang kejururawatan.

Ianya adalah konsep asas untuk memberi kemahiran. masyarakat mereka. Menurut Dictionary. memikul tanggungjawab dan bertanggungjawab ke atas apa yang telah mereka lakukan.1203 2. memperkasakan adalah sesuatu yang positif. Perkataan kuasa adalah berasal dari perkataan Latin iaitu “potere” (boleh).0 Definisi memperkasakan (empowerment) Secara amnya memperkasakan adalah satu proses multi dimensi yang membantu seseorang untuk mengawal kehidupannya. sumber. peluang. Dengan definisi ini difikirkan jururawat perlu memperkasakan untuk keluar dari cara perawatan dan pemahaman yang lama untuk memberi perawatan yang sempurna bagi mencapai matlamat di dalam perancangan penjagaan kesihatan. kuasa boleh ditakrifkan sebagai apa yang membolehkan seseorang untuk mencapai matlamat mereka (Davidhizar and Dowd. ganjaran dan kuasa dengan pekerja supaya mereka lebih berinisiatif dan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah serta meningkatkan mutu perkhidmatan dan prestasi kerja. dengan bertindak ke atas isu-isu yang mereka takrif kan sebagai sesuatu yang amat penting. mengakui bahawa mempromosi dan meningkatkan keupayaan individu bagi mencapai keperluan. 1999). Secara ringkasnya.com memperkasakan adalah pengurusan pengamalan tentang berkongsi maklumat. dan dalam masyarakat mereka. kapasiti untuk melaksanakan) pada orang. untuk kegunaan dalam kehidupan mereka sendiri. Menurut Aoki (2002) perkataan memperkasakan boleh juga ditakrifkan sebagai satu proses pengumpulan. kuasa. 1997). Pemerkasaan pula ialah satu proses pelbagai dimensi sosial yang membantu orang ramai mendapat kawalan ke atas kehidupan mereka sendiri. 4 . mentafsirkan masalah dan mengumpul sumber-sumber yang perlu supaya kehidupan mereka lebih terjamin. motivasi. Walau bagaimanapun menurut Kuokkanen dan Leino-Kilpi (2000) perkataan memperkasakan adalah tidak jelas dan mereka berpendapat bahawa walaupun pada asasnya merujuk kepada penyelesaian berbanding masalah. Tetapi apabila dikaji dari perkataan asasnya iaitu kuasa. Ia adalah satu proses yang memupuk kuasa (iaitu. Di samping itu membolehkan mereka menuju ke arah kehidupan yang lebih berkualiti (Melville.

Kuasa merupakan satu konsep yang digunakan secara meluas dalam kedua-dua bidang sains fizikal dan sosial. dan penyelidik arif menjalankan analisis kuasa sebelum mereka memulakan eksperimen mereka. perawatan yang diberikan akan mendatangkan kebaikan kepada pesakit dan secara tidak langsung pesakit pada masa kini akan lebih yakin dengan jururawat di samping mendapat nasihat dan pandangan dari pegawai perubatan. Kuasa juga boleh dilihat sebagai kuasa positif. Di dalam kuasa sains fizikal ianya merujuk kepada jumlah tenaga yang dipindahkan per unit dalam satu masa. 2001). 166). [http://en. Ahli matematik mempunyai tanggapan yang berbeza tentang kuasa di fikiran apabila bercakap mengenai angka kuasa kedua (atau ketiga). Kepentingan memperkasakan (empowerment) di dalam kejururawatan. Sebagai rumusannya jururawat adalah seseorang yang mempunyai kuasa yang besar di dalam penjagaan kesihatan pesakit sekiranya beliau benar-benar faham tentang keperluan sebenar pesakit. Kuasa telah ditakrifkan sebagai mempunyai pengaruh. kuasa termasuk menjaga amalan oleh jururawat yang digunakan untuk memberi kuasa kepada pesakit (Benner. ms. Beberapa definisi kuasa telah digunakan di dalam bidang kejururawatan. Definisi lain berpendapat bahawa kuasa sebagai keupayaan untuk mendapatkan perkara yang dilakukan. Bagi Benner. 1999). untuk menggunakan sumber. Juruelektrik bekerja untuk memberi dan menyimpan semula jenis kuasa ini sebagai perkara yang tertentu. bagi mendapatkan dan menggunakan apa sahaja agar seseorang itu perlu untuk mencapai matlamat yang dia cuba untuk penuh (Kanter. 5 . Di samping itu terdapat juga definisi lain yang menerangkan maksud kuasa. diambil alih dan diberi. 1992). 1993.org/wiki/Power]. kawalan atau penguasaan ke atas sesuatu atau seseorang (Chandler.wikipedia. Ahli sosiologi menghuraikan kuasa sebagai satu keupayaan untuk mengenakan kehendak seseorang itu apabila orang lain. tak terhingga yang membantu untuk mewujudkan kemungkinan bahawa orang boleh membebaskan diri mereka daripada penindasan (Ryles.1203 Selain dari itu memperkasakan juga ditakrifkan sebagai satu konsep yang dinamik di mana kuasa akan dikongsi.

Manakala penekanan kerajaan mengenai penglibatan pesakit adalah. sifat-sifat yang berkaitan dengan jururawat. Herlihy di dalam penulisannya yang bertajuk Nursing & Empowerment Concepts & Strategies. “Dengan meningkatkan proses komunikasi. walaupun pesakit mengambil bahagian dalam penjagaan kesihatan mereka. Memperkasakan adalah salah satu cara untuk melakukannya menurut kata S. 2001).1203 Jururawat memainkan peranan penting dalam penyediaan penjagaan kesihatan yang cekap. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi orang lain tetapi seorang pemimpin yang berkesan menggunakan strategi yang positif untuk memberi inspirasi kepada pekerja untuk berusaha ke arah matlamat yang sama. perlu ada kawalan pusat yang kurang tegar. Kepimpinan dalam kejururawatan memerlukan usaha yang berterusan untuk memberi motivasi kepada orang lain untuk menjadi sebahagian daripada transformasi organisasi. Manakala memperkasakan mencadangkan satu langkah untuk mengurangkan ketidaksamaan. Ini boleh dicapai dengan menggunakan gaya kepimpinan transformasi dengan memberi tumpuan kepada komunikasi. Menarik calon-calon untuk memasuki profesion dan menjaga kebajikan pekerja bagi yang telah berkhidmat dengan bidang kejururawatan boleh menjadikan mereka lebih efektif. dan orang-orang yang berkaitan kepada pelanggan dan jururawat. dan memperkasakan. apa yang dikatakan oleh Wilson (2001) iaitu ' punitive gate keeping’ atau hukuman. Memperkasakan digambarkan oleh Gibson (1991) sebagai komposit tiga faktor: sifat-sifat yang berkaitan dengan pelanggan. kelemahan kemiskinan dan keengganan kerajaan untuk menangani ia terus menjadi penghalang (Hoskins. kepimpinan yang berkesan adalah penting untuk memperbaiki dan mencapai hasil organisasi. Di peringkat individu. dasar sebenar (seperti sasaran untuk mengurangkan kadar penyakit) masih menggalakkan pematuhan dan kawalan pusat. Untuk memberi kuasa kepada pesakit. motivasi. mereka sering bertemu dengan halangan daripada profesional. 6 . Dalam sistem penjagaan kesihatan hari ini. Jururawat yang terlatih boleh membantu pesakit pulih dengan lebih cepat dan boleh mengenal pasti masalah perubatan yang timbul sebelum ianya menjadi lebih teruk.

Sehingga ke hari ini jururawat tidak rasa berkuasa dan walau apa pun yang dilakukan masih kelihatan seolah-olah jururawat tidak melakukan apa-apa (Fletcher. 7 . 1982. aktiviti penjagaan pesakit dan mesyuarat ringkas setiap pagi. Menurut Evan (1994).1203 contohnya melalui mesyuarat kakitangan. Penulis juga berpendapat jururawat lelaki adalah lebih mudah untuk berurusan dengan doktor. Sochalski. Fritz & Spencer 2000). Faktor ini telah dikenal pasti oleh Keenan et al (1998) dan beliau menjelaskan bahawa semakan telah dilakukan dan mendapati tahap pendidikan jururawat merupakan salah satu faktor yang boleh menjalinkan kerjasama antara jururawat dan pegawai perubatan. Johnson. adalah penting menyedari bahawa hubungan kerjasama tidak boleh digubal. Secara amnya Styles dan Halls telah mengekalkan kuasa kepada pembangunan kejururawatan sebagai satu profesion. 1982). m/s 50). Mengenal pasti masalah dari peringkat tertinggi adalah penting (Skelton 1994. Hampir 95% jururawat adalah wanita (Spratley. 2011)”. 2000. faktor pendidikan mungkin boleh menyumbang kepada kekurangan di bidang kejururawatan (Spratley et al. Crawford Shearer & Reed 2004) dalam membuat perubahan. Ini bermakna lebih berpendidikan seseorang jururawat itu maka lebih senanglah untuk mendapatkan kerjasama antara kedua pihak. Sehingga pada hari ini sebanyak 22% jururawat di Amerika adalah graduan diploma. 2000). Selain itu kita perlu mengenal pasti faktor-faktor yang menjadi penghalang kaedah memperkasakan dilaksanakan seperti kerjasama antara jururawat dan pegawai perubatan.(Hall. Jururawat perlu meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana sistem dan organisasi berfungsi (Gibson 1991) dan mereka boleh menandingi untuk meningkatkan kualiti di dalam sistem jagaan perawatan kesihatan secara rata (FalkRafael 1996). Pada asalnya kaedah kejururawatan diajar di hospital dan ini menunjukkan status jururawat adalah rendah berhubung dengan pegawai perubatan dan ahli perubatan yang lain. organisasi-organisasi boleh menggalakkan inovasi dan kreativiti dan seterusnya akan menggalakkan perkembangan bidang pekerjaan (Curtis & O’Connell. Styles.

ini merupakan cabaran yang perlu dilakukan oleh seseorang ketua di dalam organisasi secara birokrasi. Ini kerana kebiasaannya pasif dan penyayang maka jururawat mesti belajar cara untuk mengatasi dan mengenal pasti masalah. Implikasi isu memperkasakan (empowerment) yang dikenal pasti. Untuk melakukan paradigma memperkasakan di bidang kejururawatan yang baru. tetapi tanpa menyedari kerumitan asas yang perlu ditangani. Ianya mestilah dipersetujui oleh individu yang ingin berkongsi tanggungjawab untuk menghasilkan penjagaan pesakit yang terbaik. sikap timbang rasa kepada orang lain dan gabungan keseluruhannya. keupayaan diri. daripada menggalakkan pesakit untuk berdikari boleh bertukar 8 .1203 ditentukan atau di mandat oleh sesiapa. Falsafah memperkasakan adalah patut dipuji. Langkah berikutnya untuk melaksanakan kaedah memperkasakan dalam bidang kejururawatan adalah dengan mempercayai bahawa memenuhi keperluan yang maksimum seperti pencapaian.

akan mewujudkan kebimbangan bukannya jururawat yang akan menggunakan kemahiran beliau untuk menilai dan menangani keperluan individu. Ini tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan komunikasi yang baik dari pemimpin jururawat. menggunakan pertimbangan individu dengan pengikut. Menurut Elaine Ryder & Sula Wiltshire (2001) memperkasakan juga mempunyai implikasi hubungan antara jururawat dan pesakit. 1992).1203 menjadi satu latihan semata-mata untuk pengurangan kos (Chavasse. menggalakkan pembangunan pekerja. Selain dari itu menurut Samuael (2003) kepimpinan yang bertransformasi telah berjaya dalam industri penjagaan kesihatan akibat daripada pendekatan yang berwawasan dan keupayaan menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan halangan. Hala tuju yang jelas dan strategi pembangunan adalah perlu untuk mencapai matlamat yang sama. Jururawat yang ingin memberi kuasa tetapi pelanggan mesti memahami kerumitan pendekatan ini kerana kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan jururawat tidak mengiktiraf keperluan untuk pendekatan individu yang mengambil kira keadaan pesakit yang berbeza. menggalakkan kreativiti pengikut. Kepimpinan ini merupakan sumber inspirasi. Ini boleh mengakibatkan pesakit yang terlalu banyak maklumat mengenai penyakitnya. Pemimpin transformasi bertindak sebagai model peranan yang berkarisma dan menunjukkan kecekapan dan integriti manakala pemimpin kejururawatan perlu mempunyai kualiti ini dalam usaha untuk memberi inspirasi kepada pekerja untuk bekerjasama ke arah visi yang sama di organisasi. Di samping itu kemungkinan besar jururawat enggan membincangkan isu ini kerana sebanyak 95% jururawat adalah wanita (Spratley et al. dan berfokuskan proses (Tomey. 2009). 2000). Mereka akan berusaha untuk meneroka cara-cara baru bagi menyampaikan keputusan dan mencari pendekatan baru dalam menguruskan sumber di persekitaran penjagaan kesihatan yang sentiasa berubah-ubah. Wanita kebiasaannya akan tunduk kepada pegawai perubatan lelaki. Jururawat kekurangan kuasa adalah berakar umbi dari keengganan masyarakat umum untuk membincangkan tentang kuasa secara terbuka (Kanter 1979). Ini merupakan salah satu faktor di mana jururawat kurang 9 .

Masalah itu benar-benar berada di kawasan pekerjaan kita yang mana melibatkan sebahagian besar jururawat. Ini adalah juga ciri-ciri kumpulan tertindas (Seago 2000). Banyak jururawat berasa tidak mempunyai kuasa dan tidak mampu berbuat apaapa apabila mereka berfikir tentang status profesion mereka. Ini bukan sahaja jururawat itu tidak mengendahkan nilai dirinya sendiri tetapi sistem organisasi juga tidak mengendahkan nilai jururawat itu dengan meletakkan seorang jururawat untuk menjaga 8 hingga 12 orang pesakit yang tenat. Finegan. Beberapa kajian telah menunjukkan kesan kepada memperkasakan dari segi psikologi ke atas pencapaian kejururawatan adalah ‘burnout’ dan kepuasan di dalam bidang kejururawatan (Laschinger. Beban terhadap tugas akan membuat seseorang itu tidak memperkasakan dirinya yang sepatutnya. Finegan. Seperti kata Susan Reverby “kami mengambil berat terhadap masyarakat yang menolak nilai penyayang. 2001). Perasaan ini sering membawa kepada penafian dan permusuhan. Ini dijelaskan oleh Falk-Rafeal 10 . pemikiran seorang jururawat itu juga menyumbang kepada masalah tentang kuasa dan tidak memperkasakan pesakit. 2001. terhadap rakan setugas mereka atau " horizontal violence " dan " blaming the victim " dalam kumpulan. Contoh yang biasa kita lihat di mana-mana hospital atau wad di kawasan pekerjaan kita. & Shamian & Almost.1203 berkeyakinan dalam menyuarakan pendapat Ini ditegaskan lagi oleh Rafeal 1996. & Shamian. Bilangan katil rasmi adalah sebanyak 28 buah tetapi jumlah perjawatan untuk jururawat dalam satu wad adalah antara 17 hingga 20 orang sahaja. di mana pada asasnya wanita dikatakan tidak sosial untuk membincangkan isu kuasa di samping jururawat mempunyai kesukaran untuk mengenal pasti kuasa yang dimiliki tetapi pada hari ini itu tidak akan berlaku lagi kerana bidang kejururawatan pada masa kini telah dipelopori oleh kaum lelaki di mana mereka ini dianggap lebih berani dalam menyuarakan pendapat. Ramai juga yang beranggapan mereka tidak boleh membuat keputusan yang kritikal untuk pekerjaan mereka (Seago 2006). Ini bermakna jika dibahagi kepada 3 syif dan ditolak dengan staf yang bercuti atau berkursus. Secara individu. seorang jururawat dijangka akan menjaga seramai 7 orang pesakit. Laschinger.

Jururawat dan pegawai perubatan secara tradisinya berpegang pada dominasi paradigma dan pendapat masing-masing tetang isu perawatan pesakit. Cooke. Kilroy. Salah satu halangan yang terpenting adalah menurut Keenan et al (1998) yang menyatakan jururawat dan pegawai perubatan tidak serasi untuk bekerjasama kerana masing-masing memikirkan mereka adalah yang pakar di dalam bidang masing-masing. Hierarki antara jururawat dan pegawai perubatan juga menjadi penghalang kerana mementingkan pangkat antara staf bawahan dan atasan. Evans (1994). Evans. apakah yang diperlukan oleh seorang 11 . Berbeza pula dengan Keenan et al. Ramai penulis menyatakan bahawa kerjasama antara jururawat dan pegawai perubatan ini tidak meluas dan terdapat beberapa halangan yang wujud. 1993. 1994. Kaedah memperkasakan ini juga melibatkan kerjasama antara jururawat dan pegawai perubatan. 1997. Keeman. 1994). Goldman. Baggs & Schmitt. 1994. & Hillis. Tanpa pengiktirafan ini seseorang jururawat itu tidak akan ada perubahan dalam dirinya. 1992. Betts. Jones. 1998. Selain itu ada halangan lain yang terbentuk iaitu kekurangan pemahaman dari skop amalan dan peranan serta tanggungjawab antara jururawat dan pegawai perubatan. (Alpert. Evan (1994) Rumusan Secara amnya kaedah memperkasakan ini boleh dilaksanakan dengan sempurna di tempat bertugas kita sekiranya seseorang jururawat itu benar-benar faham apakah tanggungjawabnya sebagai seorang jururawat.1203 (1996) di mana mendapati ramai jururawat merasakan tidak selesa dengan kuasa yang diberikan untuk merawat pesakit di dalam sistem penjagaan pesakit. Evans & Carlson. (1998) yang mendapati jururawat beranggapan bahawa pegawai perubatan seharusnya menangani konflik yang berkaitan dengan sikap dominan dan unggul. & Pike.

T. & Fitzpatrick. A. (2011). Sebagai seorang jururawat yang tahu untuk memperkasakan dirinya untuk pesakit. G. Kita perlu mengetahui pesakit mengalami acute stroke atau chronic stroke. Aylé. pasangkan ryle’s tube apabila mendapati swallowing test negative. 1-12. sudah tentu pesakit itu akan ditempatkan di katil yang mempunyai ripple mattress. Di samping itu jururawat perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang tinggi di dalam bidang tugas seharian supaya mereka juga boleh memberi pendapat selain menerima arahan dari pegawai perubatan. Griffin. RujukanAct 14 NURSES ACT 1950 UNDER THE AUTHORITY OF THE REVISION OF LAWS ACT 1968. K. J. mulakan dengan keperluan nutrisi 50cc H2O setiap 2 jam untuk tempoh 2 kali kemudian kuantiti feeding akan dinaikkan mengikut kemajuan pesakit dan lakukan senaman fisioterapi serta mulakan program rehabilitasi.. Sekiranya tindakan ini boleh dilakukan dari awal. (2011). J. M. Barden. Secara asasnya tempoh pembelajaran untuk mendapatkan segulung diploma tidak mencukupi bagi menjamin seseorang jururawat itu berani untuk menyuarakan pendapat dan melakukan tindakan perawatan ke atas pesakit. Ini amat membantu dalam proses rehabilitasi pesakit. Sebagai contoh di wad geriatrik. 12 . Donahue...1203 pesakit apabila mereka dimasukkan ke wad dan kerjasama antara jururawat dan pegawai perubatan dalam memberikan perawatan yang sempurna kepada pesakit.. Tidak hairanlah jika pada masa kini ramai jururawat kita yang memajukan diri dengan melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat ijazah dan seterusnya PHD. M. seorang pesakit dimasukkan ke wad. Shared governance and empowerment in registered nurses working in a hospital setting. (2006). peluang untuk pesakit pulih adalah tinggi berbanding jika hanya menunggu arahan dari pegawai perubatan. EMPOWERING NURSING ROLE IN DECISION-MAKING. lakukan ubah posisi setiap 2 jam. Oleh itu bagaimanakah jururawat dapat memartabatkan profesion yang sedia ada sekiranya pemikiran dan pengetahuan masih di takuk lama. (January). M. Q.

(1996) 'Power and caring: A dialectic in nursing' Advances in Nursing Science 19(1): 3-17. H. doi:10.: American Nurses' Association. Curtis. A concept analysis of empowerment. Essential leadership skills for motivating and developing staff. 73-136. Marsh.. Professionalism and the empowerment of nursing: Papers presented at the 53rd convention (pp. 354-361.1097/NAQ. NJ: Prentice Hall Health. (2001). Bos. The source and process of empowerment. 18(5). D. 16(3). Gibson. C. 16. Definition. J. 164-167. Gibson. A concept analysis of empowerment. A.. (1990). 1-15). 65-71.A. Patient 2 . (1991) 'A concept analysis of empowerment' Journal of Advanced Nursing 16: 354-361.1203 Nursing administration quarterly. (1991). (1982). 354-361. G. Retrieved October 11. Washington D. The professions. (1992). & Rees. (2008). (1981). Journal of Advanced Nursing. L. C.. From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice (commemorative edition). S. C. Journal of Advanced Nursing. E. Upper Saddle River. C. Chandler. 35(3). employed professionals. 22-31. 16(3). and the professional association. & O'Connell. 212-8.. (1994). 2004 from EBSCO database Hall. E. (2011). R. (1991). 13 . 0 Empowerment. M. H. Carroll.. 8(3). Gibson. P. V. Falk-Rafael.0b013e3181ff3845 Benner. Evans. The role of the nurse manager in creating an environment for collaborative practice. H. Empowerment : Defi nitions and Meanings. A. 32-35. Gupta.R. Holistic Nursing Practice. R. Nursing Management. Nursing Administration Quarterly.H.

R. Building employee retention and engagement through workforce empowerment. Inc. 41-47. NY: Basic Books. E. L. New York.nih. Advances in Nursing Science. 46. No Title. (April). A.. (2009). J..gov/pubmed/10177115 Laschinger. H.com/browse/empowerment Kanter. (1979). 3-17.).0000323505. K. Advances in skin & wound care. Education and empowerment of the nursing assistant: validating their important role in skin care and pressure ulcer prevention. (2005a). 275-81. Ryder.45531. 21(6).ncbi. Testing Karasek's demands-control model in restructured healthcare settings: Effects of job strain on staff nurses' quality of work life. Predictors of professional nursing practice behaviors in hospital settings. 54(1). and demonstrating productivity enhancement and cost savings. Nursing Research. Ray. S. JONA. Power failure in management circuits. (2001). J. S. 65-75. The Healthcare Forum journal. E. M. doi:10. Retrieved from http://www. 31(5). (1993). Power and caring: A dialectic in nursing.reference. (2008).1097/01.nih. Retrieved from http://www.ASW. Manojlovich. Shamian. 2-5. 19(1). (1998). (n. Understanding empowerment. M. Rafael. & Almost. S. Nursing times. Finegan. J. M.. 233-43.gov/pubmed/22036297 14 . (1994). (1996).d.nlm. 72. R. Power failure in management circuits. July . Men and women of the corporation. 41(2). R.. Kanter.nlm.. M.92 http://dictionary. & Wiltshire. R. Harvard Business Review. 44.ncbi.1203 Howe.. Kanter.August.

A. (2003). S. DC. W. A. Professionalism and the empowerment of nursing: Papers presented at the 53rd convention (pp. Sochalski.1203 Ryles. A concept analysis of empowerment: Its relationship to mental health nursing. Autonomy: A Realistic Goal for the Practice of Hospital Nursing? Revista Aquichan. Jean Ann. (1994) 'Nursing and empowerment: Concepts and strategies' Journal of Advanced Nursing 19: 415-23. Missouri: Mosby Elsevier 15 . (1999). M. S. Johnson. 16-26). Lead the way. (2009). Washington. Seago. 92-103.. Washington DC: American Nurses' Association. M.. Skelton. M. (8 ed. P. Guide to nursing management and leadership. Styles. J. (2000).. M. (2006). 96. Nursing & Empowerment Concepts & Strategies Samuel. (1982). R. Fritz. Nuring Standard. Spratley. Journal of Advanced Nursing. Tomey. Herlihy. E. & Spencer. Louis. St. 18(1). 600-607..). 6(6). 29(3). The registered nurse population: Findings from the national sample survey of registered nurses. Society and nursing: The new professionalism.