Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN EMPAT Subjek Kelas Masa Tarikh Jumlah murid Tema Tajuk Pengetahuan

sedia ada untuk mengukur panjang. Hasil pembelajaran khusus : Pada akhir kelas, murid-murid dapat 1. menyatakan cara-cara berbeza untuk mengukur panjang. 2. menyatakan unit piawai bagi panjang dalam sistem metrik. 3. memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. 4. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. 5. merekod panjang dalam unit piawai. : Membuat inferens, mengelas, : Sains : 4A : 11.30 - 12.30 tengah hari : 17 Ogos 2011 : : Menyiasat daya dan tenaga : Mengukur panjang : Murid-murid mengetahui cara dan alat yang betul

Kemahiran proses sains (KPS) berkomunikasi KPKK/KBSB membuat ramalan,

: Menjana idea, membanding dan membeza, membuat kesimpulan

Sikap saintifik dan nilai murni (SS & NM) : Berfikir secara rasional, berani mencuba, bersyukur atas nikmat Tuhan Bahan bantu mengajar (BBM) : Papan putih, laptop, projektor

Fasa Orientasi (5 minit)

Isi kandungan Memperkenalk an konsep pengukuran kepada murid.

Pencetusan Idea (10 minit)

Menunjukkan kepada murid konsep cara mengambil ukuran yang betul dan juga memilih alat yang sesuai untuk mengambil ukuran panjang.

Aktiviti 1. Guru menunjukkan kepada murid dua gambar menggunakan slaid persembahan. Pita pengukur 2. Guru bertanyakan kepada murid mengenai gambar tersebut. Apakah persamaan di antara keduadua alat tersebut? 3. Murid memberikan contoh alat untuk mengukur panjang. 1. Guru menunjukkan kepada murid tayangan video berkaitan dengan pengukuran panjang. 2. Selepas menonton video tersebut, guru bertanyakan soalan mengenai dengan video tersebut. Apakah yang berlaku? - Ukuran berbeza Mengapakah ketiga-tiga budak tersebut mendapat ukuran yang

Catatan
Gambar : Rujuk Lampiran

Video : Tiga budak mengambil ukuran buku dengan cara yang berbeza. - Dari hujung pembaris - Bermula dari 0 -Bermula dari 1

Penstruktur an idea (20 minit)

Memperkenalk an kepada murid konsep alat pengukuran piawai dan bukan piawai dan unit piawai untuk ukuran panjang dalam unit metrik

berbeza? - Cara pengukuran yang berbeza. Siapakah yang menggunakan cara yang betul untuk mengukur panjang buku? - Budak perempuan 3. Guru bertanyakan kepada murid mengenai dengan tukang jahit. Mengapakah tukang jahit menggunakan pita pengukur untuk mengukur badan dan bukannya menggunakan pembaris? - Pita pengukur fleksibel. 1. Guru menunjukkan gambar alat pengukur bukan piawai dan alat pengukur piawai. Menggunakan anggota badan (jengkal) Pembaris 2. Guru dan murid berbincang mengenai dengan

Alat pengukur bukan piawai - Kurang sesuai digunakan kerana kurang tepat dan tidak konsisten - Contohnya panjang jengkal tidak sama bagi semua orang Alat pengukur piawai - Sesuai dan praktikal - Menggunakan unit piawai

3.

4.

Aplikasi idea (20 minit)

Menguji murid untuk mengambil ukuran dan merekod ukuran

1.

2.

3.

Refleksi (5 minit)

Menguji kefahaman murid tentang topik hari ini.

1.

alat pengukur bukan piawai dan alat pengukur piawai. Contoh alat Perbezaan Guru menunjukkan gambar pembaris dan papan tanda jarak lokasi. Unit piawai yang berbeza Pertukaran unit Guru dan murid berbincang mengenai dengan unit piawai. Guru menyuruh murid mengukur panjang kotak pensil, meja dan buku teks menggunakan alat pengukur yang berbeza. Straw Kayu mancis Jengkal Pembaris Murid mempersembahkan hasil eksperimen mereka di hadapan kelas. Guru dan murid berbincang tentang dapatan/hasil rekod murid. Guru menyuruh murid untuk membina peta minda ringkas mengenai dengan ukuran penjang.

Unit Piawai 10 mm = 1 cm 100 cm = 1 m 1000 m = 1 km

2. Guru berbincang dengan murid mengenai peta minda mereka.