Anda di halaman 1dari 29

Nak Bijak? Jom..Jom..Baca!!!

Membaca amalan mulia


Membaca santapan minda sekeluarga

AMALKAN AMALAN MEMBACA !!!

IPG Kampus Perlis

JomJom Membaca..!!!
Membaca adalah proses berfikir yang melibatkan pemikiran perkara :
Tersurat Tersirat Menghubungkaitkan idea Menyoal Bertindak balas dengan memberi idea Mengaplikasikan maklumat baru ke dalam situasi baru

Di peringkat tinggi, bahan bacaan merangkumi :


Buku Jurnal Majalah Nota kuliah Potongan surat khabar Tesis Bahan-bahan rencana

Amalan yang boleh mempercepatkan pembacaan


Membaca tajuk Memikirkan tujuan isi secara keseluruhan. Menumpukan perhatian sepenuhnya kepada bahan bacaan. Membaca ayat demi ayat dengan pantas. Membaca dengan senyap tanpa menggerakkan bibir. Menggerakkan mata sahaja.

Membaca sekali imbas atau sepintas lalu sebagai awalan pembacaan. Membaca secara berulang-ulang bahan penting sahaja seperti nota dan buku teks. Membuat catatan ringkas tentang perkara-perkara penting.

Merujuk kamus untuk mendapatkan makna perkataan.

DEFINISI MEMBACA

PETUA MEMBACA

TUJUAN PEMBACAAN

KONSEP PEMBACAAN

MASALAH PEMBACAAN

JENIS BACAAN

DEFINISI MEMBACA

TUJUAN MEMBACA
Tentukan fakta/konsep/contoh yang perlu diingat Tahu isi penting/konsep/ maklumat Pastikan gambarajah yang perlu dilukis/difahami

Tahu fomula/rumus/persa maan yang perlu diingat/difahami

Tahu jenis/bentuk soalan untuk tambah kefahaman

J E N I S B A C A A N

Masalah pembacaan
Penghihatan Konsentrasi Masa

Persekitaran

Tidak gemar membaca

Kelajuan

Serapan idea

Pemahaman

Ingat semula

Perbendahar aan kata

Motivasi diri

Niatkan

Perkataan

kelajuan

tenang

Gerakkan mata

Kedudukan meja

Beri tumpuan

Kedudukan buku

Jangka masa mambaca

Tempat membaca

TEKNIK MEMBACA

SKIMMING
Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Membuat pandangan umum mengenai dokumen dengan segera. Membaca secara sekilas (skimming) adalah dengan melompat untuk mendapatkan pandangan umum tentang sesebuah buku. Tertumpu kepada usaha untuk mencari isi kandungan, tajuk utama, rumusan pada akhir bab dan bibliografi. Bacaan skimming boleh dilakukan dengan membaca menggunakan pergerakan mata yang cepat dan memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca. Digunakan ketika terlalu banyak bahan dibaca masa yang terhad dapatkan gambaran keseluruhan.

Strategi yang boleh dilakukan ketika

Skimming
Membaca : Boleh digunakan untuk melihat tajuk graf sub-tajuk jadual melihat gambar rajah atau carta carta Membaca perenggan pendahuluan dan penutup sesuatu teks. Hanya baca ayat pertama setiap perenggan.

SCANNING/IMBASAN
Pembacaan secara scanning, anda tidak memerlukan masa yang llebih daripada beberapa minit. Menjimatkan masa dan dalam masa yang sama mendapat jawapan kepada persoalan-persoalan yang berkaitan. Pelajar boleh membuat keputusan dalam menentukan tahap kepentingan sesuatu : istilah konsep bahagian dalam buku rujukan

memerlukan perhatian khusus ketika pelajar membuat ulang kaji atau membaca untuk belajar.

Bacaan intensif/KWLH
Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. Ia memerlukan penumpuan yang teliti terhadap bahan atau dokumen yang dibaca. Ketekunan dalam pembacaan juga mesti tinggi dan selalunya bacaan secara intensif ini mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapatkan makna apa yang dibaca. Teknik ini sesuai bagi mengaktifkan pengetahuan lalu pelajar. Model membaca ini berfungsi untuk menjana pemikiran yang aktif ketika membaca.

KWLH merujuk kepada:


K-Know

H-How

KWLH

W-Want

LLearned

KWLH
L-Learned Apa yang hendak dipelajari semasa membaca bahan bacaan. (selepas membaca)

K-Know Apa yang diketahui. (sebelum membaca) W-Want Apa yang hendak diketahui. (sebelum membaca)

H-How Tambahan maklumat berkenaan tajuk yang dibaca. (selepas membaca)

Mendapatkan semua maklumat dengan mendalam. Catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat. Mentafsir, menyimpan dan memahami maklumat. Mengingati maklumat yang dibaca.

Tujuan membaca secara intensif

SQ3R
SURVEY QUESTION READ RECALL REVIEW Meninjau Menyoal M embaca Mengingat Menyemak kembali

Langkah-langkah membaca : Lihat tajuk utama sepintas lalu bagi melihat idea keseluruhan. Tukarkan tajuk utama menjadi soalan. Baca keseluruhan bahagian bagi memdapatkan jawapan. Selepas membaca petikan, susun idea dan isi penting dengan bimbingan guru. Menyebut tajuk utama bagi setiap bahagian, perenggan melalui ingatan bagi menjawab soalan.

TEKNIK MEMBACA
Meninjau
Cara mendapatkan pandangan sebelum membaca adalah seperti berikut : Tajuk bab Rangka kasar bab Pengenalan Tajuk utama dan subtajuk kecil Ringkasan bab Soalan ulang kaji

Menyoal Membentuk soalan daripada tajuk kecil dalam petikan. Soalan bagi meninjau gambaran keseluruhan kandungan.

TEKNIK MEMBACA

Berikut ini diberikan panduan kepada anda untuk mendapatkan kesan pembacaan yang maksimum :
Membaca secara MENYELURUH Membaca secara BERHATI-HATI

Beri tumpuan terhadap apa yang dibaca. Cuba fahami fakta-fakta penting sepenuhnya. Elakkan gangguan radio dan televisyen.

Bacaan hendaklah menyeluruh daripada pengenalan hingga ayat terakhir. Jangan anggap bahagian pengenalan kurang penting. Bahagian pengenalan memberi gambaran tentang isi kandungan bab.

Membaca secara BERULANGULANG

Membaca secara SUASANA yang SELESA

Bacaan berulang membantu mengingat fakta dengan lebih baik. Isi-isi dapat difahami secara mandalam. Ini dapat mengelakkan anda tertinggal membaca fakta penting.

Lampu hendaklah dipasang dengan terang Suasana tempat membaca hendaklah sunyi dan senyap. Udara sekitar mestilah mencukupi. Suhu bilih sederhana. Tidak terlalu panas dan tidak sejuk. Jika perlu pasang kipas.