Anda di halaman 1dari 13

KSSR : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

PENDAHULUAN
KSSR Pendidikan Islam memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Memberi penekanan kepada Ilmu, Nilai dan Kemahiran Asas Syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam. EMK diterapakan bagi melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran Abad ke 21. Penilaian atau pentaksiran bersifat Holistik dan Auntentik dijalankan sacara berterusan. KSSR Pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, keterampilan, bertanggungjawab, beramal soleh dan bertakwa. Membentuk Modal Insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri untuk menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam : Melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

FOKUS
KSSR Pendidikan Islam Tahap Dua memberi penekanan yang mendalam kepada : Kemahiran membaca dan menghafaz al-Quran Membaca dan memahami pengajaran Hadis Pemantapan Akidah, Ibadah, Adab serta menjadikan sirah Rasulullah (saw) sebagai iktibar dalam kehidupan. Pada Akhir Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahap 2 mampu : Memahami tuntutan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Menghaytai dan mengamalkan dalam kehidupan

Menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan Tamadun Bangsa dan Negara.
Menjadi pelajar Islam berjaya di dunia dan akhirat

OBJEKTIF

Murid yang mengikuti proses Pengajaran dan Pembelajaran KSSR Pendidikan Islam berkebolehan :
Membaca surah-surah terpilih daripada Al-Quran (dengan betul dan bertajwid) sekaligus dapat mengamalkanya. Menghafaz surah-suerah terpilih daripada Al-Quran untuk bacaan solat dan ibadat harian. Memahami maksud surah-surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati. Membaca dan memehami Hadis-Hadis terpilih. Memahami dan menyakini asas Akidah sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan. Memahami dan mengamalkan Asas Ibadat bagi memenuhi tuntutan Fadhu Ain dan Fardhu Kifayah. Memahami dan mengambil iktibar Sirah Rasulullah untuk dicontohi. Memahami dan mengamalkan serta menhayati nilai akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan Bangsa.

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR Pendidikan Islam menekankan kepada :


Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Standard Kandungan Sekolah Rendah mempunyai tujuh modul yang ditekankan iaitu:
Modul Al-Quran Modul Hadis Modul Akidah Modul Ibadah Modul Sirah Modul Adab Modul Jawi

MODUL AL-QURAN - Membaca dengan betul dan bertajwid, menghafaz, menghayati dan mengamalaknnya dalam kehidupan

MODUL HADIS - Kemahiran membaca, memahami pengertian dan huraian secara umum, menghayati dan mengamalkannya. MODUL IBADAH - Kemahiran memahami, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan

MODUL AKIDAH - Kemahiran memahami, menghayati konsep akidah serta mengaplikasikan dalam kehidupan

MODUL SIRAH - Pemahaman Sirah Rasulullah (saw), mengambil iktibar dan meneladani dalam kehidupan

MODUL ADAB - Memahami, menghayati, mengamalkan tatacara (hubungan dgn Allah, sesama manusia dan alam sekitar)

MODUL JAWI - Kemahiran membaca dan menulis jawi serta asas khat

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tranformasi Kurikulum memberi penekanan Pengajaran dan Pembelajaran kepada Hands-on-learning. Dalam konteks Pendidikan Islam P&P memberi penekanan kepada kesepaduan Ilmu dan Amali Strategi P&P yang dirancang merangkumi pendekatan :

Kaedah dan teknik bagi mencapai Standard Pembelajaran.

Pendekatan yang dimaksudkan ialah :


Arah atau hala yang diambil untuk menuju sasaran Berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untk memulakan proses pengajaran

Antara Pendekatan yang dicadangkan ialah :


Pendekatan Induktif dan Deduktif Pendekatan Berpusatkan Guru Pendekatan Berpusatkan Murid Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Pengaturan Kendiri Kajian Masa Depan Teori Kecerdasan Pelbagai

KAEDAH PENGAJARAN
TUJUAN - Mencapai Objektif Pembelajaran dlm masa pendek
KAEDAH PENGAJARAN DICADANGKAN IALAH : -Talaqqi Musyafahah - Bercerita - Latih tubi - Main Peranan - Pebincangan - Permainan - Penyelesaian Masalah - Tasmik - Lakonan - Soal Jawab - Projek - Lawatan PERANAN GURU PEN. ISLAM UTK MENCAPAI OBJEKTIF DLM P&P KSSR IALAH: -Perlu memahami Standard Pembelajaran yang hendak dicapai - Kemahiran Guru mengaplikasi pendekatan kaedah dan teknik dalam P&P - Merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi mengesan Standard Pembelajaran telah dicapai

KREATIVITI GURU DALAM P&P


GURU YG KREATIF DAN INOVATIF DALAM P&P

MERANSANG MURID UNTUK MEMBUAT

-Meransang dan memotivasikan murid untuk meneroka bidang ilmu yang baru - Menjana Idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif - Menilai Kualiti hasil kerja - mengerah pemikiran - Menyerlahkan personaliti individu yg kreatif

-Kajian - Penyelidikan - Penyelesaian Masalah dalam kehidupan - Penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran

MENJANA IDEA MURID DALAM MENGAITKAN ILMU ISLAM DENGAN ILMU SAINS, TEKNOLOGI DAN KEMANUSIAAN

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN


Pelbagai kaedah digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih Autentik dan Holistik. Pentaksiran Formatif dijalankan secara berterusan semasa P&P untuk : Mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Kelemahan murid dikenal pasti Aktiviti pemulihan atau kekuatan perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan Menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid

PENUTUP

KSSR Pendidikan Islam digubal untuk :


Memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Mencapai kebahagian di dunia dan akhirat Bersesuaian dengan keupayaan murid Pegawai untuk dihubungi: Sekolah Rendah.
hasruddin.hassan@moe.gov.my idrus.rahman@moe.gov.my