Anda di halaman 1dari 10

BANGUNAN PENGENDALI EROSI AIR SUNGAI DAM PARIT

Oleh Amalia Sabrina Tary Meutia Firnanda Milza T. Juliandra Pratama Sarbaini

EROSI AIR
Erosi air merupakan massa air yang mengalir, baik gerakan air di dalam tanah maupun di permukaan Bumi berupa sungai atau air larian permukaan selamban apapun pasti memiliki daya kikis.

Contoh Banjir Jakarta 2002

Bangunan Pengendalian erosi


Erosi dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah , terjadinya endapan lumpur dan sedimentasi di aluralur sungai. Bangunan pengendalian erosi adalah bangunan yang dibuat untuk mencegah erosi seperti teras, gulud, dam parit, mulsa dan lain-lain.

Dam Parit
Dam parit adalah suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah yang dapat menahan air atau menampung air pada saat musim hujan dan menyimpannya untuk dipergunakan pada saat musim kemarau.

Fungsi dan Tujuan Dam Parit


Menurunkan debit puncak Memperpanjang waktu respon yaitu memperpanjang selang waktu antara saat curah hujan maksimum dengan debit maksimumnya.

Prinsip Kerja Dam Parit


Prinsip kerja dam parit adalah memanfaatkan aliran permukaan dan curah hujan yang masuk ke parit dengan cara membendung dan menaikkan tinggi muka air.

Upaya Pengendalian Erosi Air Sungai (Banjir) Dengan Dam Parit

Dam parit dibangun pada anak-anak sungai yang posisi nya bisa terdapat di daerah yang berbukit dan bergunung sehingga sangat efektif untuk menyediakan air di daerah tersebut. Dengan demikian akan berkurang terjadinya banjir.

Pemanfaatan Air Dam Parit


Penggunaan air dam parit dimanfaatkan oleh penduduk baik aspek pertanian, peternakan dan non pertanian.

TERIMA KASIH