Anda di halaman 1dari 6

Yama Purana Tatwa

Om Awighnam Astu ! Iti Sastra Yama Purana Tatwa, ngaran, /Indik sakramaning wwang mati mapendhem, / Yan atahun, dwang tahun, tigang tahun, /Petang tahun, mwang salawase nora maprateka, /Yaning wawu satahun maprateka, /Tan hana wighnan Sang Hyang Hatma, /Nanghing wwange mati bener. /Yan Iiwaring satahun, atmanya matmahan dete, /Tonyan setre, manas ring desa desa, /Anggawe gring, mangkana halanya, /Mwah wwang mati mapendhem yan hana mrateka, /Haywa ngarepang mrateka tawulaning wwangke ika, /Mwah hana pawarah Bhatara Yama, /Munggwing sastra ling Bhatara. Uduh Sang Pandita ring janaloka, /Yan hana wwang mati samuruping ksithi dharani, /Aja sira mrateka marep ang tawulane wwangke ika, /Phalanya tan prasiddha hilang ikang letuh ikang hatma, / Tan siddha kang prateka apan wwangke ika, /Mulih ring jroning garbhan Sang Hyang Ibu Prathiwi, /Waluya sampun mageseng, humawak tanah, /Saletuhing prathiwi rumaket ing wwangke ika, /Tka wenang Pandhita ngarccana hayu hatman sang kaprateka, /Mangke wnang Sang Pandhita nugraha ring manusa loka, /Anggen awak-awakan sang mati, /Siddha mulih hatmanya ring bhyoma siwa, /Amanggih hayu, mangde nirmala, / Telas saletuhing hatma, rawuhing wwangkenya, /Gawen manih pangawak sang mati, /Yaning wwangsa Brahmana, Ksatriya, Waisya, /Candana-rum inganggen pangawak sang mati, /Panjangnya salengkat ring samusti, /Wiarnya patang nari, mesi sastra Pancaksara, /Dasaksara, Ongkara mula, rwa ambheda, /Duluren upakara ring mati pakraman, /Ring desa wenang upakara, ika tan hana salah, /Mwah wwangke mapendhem ika, /Wnang gagah ring dina pabresihan-ira hesuk, /Tulang wangke ika, wasuh dening we kumkuman, /Mwang toyan kalungah nyuh sasih, /Tulang wwangke ika genahakna ring setra, /Gawene kuwu wehana dahar kasturi, /Manah pangawak adegan sang mati, /Hembanen ring setra, hulapin hatman sang mati, /Kinon mulih ring dununganya, duk kari hurip, /irika sang hatma kapratistha umawak Candana miik, /Tkaning dina patiwa-tiwanya, /Tunggalang geseng tulang wwangke ika, /Pareng ring awak-awakan sang mati, /Haywa mrateka tulang juga, /Sang mati mapendhem, /Hidhep amrateka I Bhute Cuwil, /Ngaran tulang wwangke ika, /Atmanya tan kna preteka, mangkana kojaring sastra, /Mwah yening wwang sudra mati matenem, /Majagawu nggen awak-awakan sang mati, /Kramanya tunggal kadi nguni, /Yan nora samangkana, kna upadrawa sang angentas, /De Sang Hyang Prajapati, /Mwang sang angarepin sawa, /Mwah sang pitara sang ingentas, Wahu lumaris rawuh ring banjaran santun, /Katon dening widyadara-widyadari, /Atma rawuh merupa Cuwil, mahambu apek apengit, /Malayu watek apsara, duleg angambuning atma wawu rawuh, /Hinatur haturing Bhatara Guru, /Atma letuh iki rawuh . /Teher tinundung hingineban dwar a wesi, /Atma ika, klinon munggwing jurang ajrem, /Masarira dete mangrik, /Angadakang gring marana ring bhumi, /Angrusak sadesa-desa, /Angrusak sang wiku, mwang sarwa pasu, /Amati-mati wwang, emanasi bhumi, /Anggawe gring tatan papegatan, /Ngebus gumigil, anglempuyeng, /Huyang, paling, tan wnang tinamban, /Mwah Sang Pandhita, /Tkening Sang Ratu ring Madhyaloka, /Haywa murug linging sastra iki, /Phalanya rusak ika sebhumi nira, /Muwah yan hana wwang mati salah pati, /Wwang mati gring ika agung, /Ring smasana juga prateka, tawulanya juga, /Nghing yan hana sengkernya, mangkana kajaring sastra, / Muwah iti Uma Tatwa, pawarah Bhatari Uma Dewi, /Munggwing sastra, ri sedheng Bhatari Uma malingga, /Ring Kahyangan Dalem Panguluning Setra Agung, /Ling Bhatari Uma, Ritatkala rawuh Kaliyuga Bhumi , /Gring sasab marana, makweh wwang mati, /Hana wangsa Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra, / Mati kna gring, harep age amreteka, / Rawuh sangkalaning bhumi, sumurupaken ring prathiwi, /Yan mahyun mamreteka diglis, /Gawenan banten pajati karihin, /Wawu pinendhem, katur ring Hyang Bhatari Uma, /Mwang ring Sang Asedahan Setre, /Ring Penataran Dalem Panghulun Setre, /Ngaturang daksina 1, ajuman 3 sorah, den asangkep. /Nunas nugraha amrateka, kang sinambat, /Pukulan Bhatari Prathiwi, /Mwah Sang Asedahan Setra Agung, /Nghulun aminta nugraha ring Bhatari, /Rumaksa sawa iki saksana, /Nugraha nghulun age amreteka, /Tan panganti tahunan, nugraha atma ipun, /Tan amanggih papa narake, /Tekaning hana gawe mrateka, /Irika nghulun anebas ring Bhatari Prathiwi, /Mwah ring sira Asedahan Setra Agung, /Nghulun aminta nugraha ring Bhatari rumaksa sawe, /Mwah ring paduka Bhatari Dalem Panguluning Ksetra Agung, /Mwah ring Sang Sedahan Sma, haywa ta padha Bhatari, /Mweng watek Bhute rumakse setre midhanda, / Ong siddhi, siddhi pamastu ni nghulun, Tlas, /Yan mangkana kramanya, /Phalanya rahayu Sang Hyang Atma, /Tkaning sang angentas, kasubhagan, /Mwah sang adre we sawa, amanggih dirghayusa, /Yan nora samangkana, wenang pendhem anganti tahunan. /Mwah yaning wwang mati mapendhem, /Teher anganti tahunan, /Tan kawenang sakama-kama, alphayusa sang amreteka, /Hala kajaring sastra, /Yan wwang sudosa mati sakawangsanya, /Tka wenang nganti sengkernya dadi maprateka, /Yaning wwang ngulah pati, /Sengkernya 11 tahun, wenang prateka, /Yan dudu mangulah pati, matmahan sinangkala, /Kawase pjah, mapa lwirnya : sininghating kbo sapi, /Tiba mamenek, salwring mati kapangawan, /Padha 3 tahun sengkernya, /Yan lalung sengkernya, tan wenang hentasen, /Haywa murung linging sastra iki, /Rusak ikang bhumi, sang Prabu Pralaya, /Sang Pandihta sudosa,/ Iti Sastra Yama Purwwana Tatwa, /Sedheng Bhatari Durgga ring gaganantara, /Ngaksi atma sangsara ring kawah agni, /Malinggod bhawa Bhetari, /Marupa SangHyang Yamapati, /Ngamel hale heyuning atma, /Waneh ring Yamaloka, mantuking panti bhumi, /Dadi Bhatari Uma Dewi, /Ring sedheng sira malinggih ring Setra Agung, /Maraga Bhatari Durgga Dewi, /Mangke cinarita Padandha Alapa Ender /Jumujug maring Iinggih Bhatari, /Dadi kagyat Paduka Bhatari, /Mangrak-mangrik, kadi singha rodra, /Agya nugela gulu nira, /Sang jumujug ring Iinggih Bhatari, /Saksana dhateng Bhatari Brahma, /Humuhuti glong Paduka Bhatari, /Inangken anak de Bhatara Brahma, /Katkan lesu glong Bhatari, /Irika sira Sang Atapa Ender, /Aminta nugraha ring Bhatari, /Kasiddhya ning ajnyana kretta siksa, / Yan mahyun anaycang suryya siddha denya,/Mwah aminta pangilangang letuhing atma ning wwang, /Siddha molih swatgga siwa bhawana, /Irika Bhatari asiluman rupa, /Arupa Sang Hyang Yama, akrura rupa, /Tulya Rudra murtti, / Irika Sang Hyang Yama nugraha wanra warah suksme, /Ring sang Atapa Ender, kanugraha sing pntanen, /Sahunduking amahayu sawa ika,

/Yatika kalane hana sastra Yama Purwwana Tatwa, /Sampun kabyaya de sang sadhaka kina-kina, /Ring pasuruhan, mwang Balangbangan, /Katkeng bhumi Bali rajya, /Rontal iki druwenIda Bagus Gede Wiyana, /Agrha ya ring GrhyaWanasari Sanur, /

Iti mangkana linging sastra, /Sahaning wwang mati mapendhem, ne mati bener, /Hidhep mulih ring jroning garbhan Hyang Ibu Prathiwi, /Hidhep sampun bhasmi, /Waluya mawak tanah, yadyan hana tawulan kantan kari, /Sampun winastu de Bhatara Yama, /Mawak Bhuta Cuwil, /Ya tika kalane wenang gawenen awak-awakan sang mati, /Olih candana miik, yadyan kusaghra ngalalang, /Matulang candana, wkasan Sang Hyang Atma molih rahayu, /Rawuhing sang amreteka, / Amanggih dirgghayusa, tkaning bhumi nira, / Tananggani cuntaka titir. Tlas. / Nyan tingkahing lare, yan mawangsa Brahmana, / Ksatriya, Waisya, yan matuwuh 5 lek, / Pjah kneng gring, wehana toya penglepas lare, / Gawenen saji tarpene, gesengakna juga, / Hanyut galihnya ring sagara pramangke, / Yan nora samangkana, winastu de nira Bhatara Yama, / Dadi Shuta Anggalara, / Angadhang-adhang atma wawu rawuh, / Wkasan tumitis, tan pangidhep tutur, / Yan hana Atma rawuh, wawu wus kaprateka, / Kahadang olih rare bajang, / Tatan sapira kwehnya, / Humampel-ampel sukuning atma wawu rawuh, / Kroda watek atma, tinembung dening lajer, / Tinedhel, pinanting rare bajang ika, / Pabrengik manangis, wkasan supat, / Dumadi jadma ring madyapadha, dadi dyog, / dopang, kibih, bengkuk, perut, cedangga awaknya, / Mwah hana atma kapangguh naraka, / Munggwing alang-alang aking. / Mangob ring soring wadhuri, reges, / Katiksnan dening panasing suryya, / Manangis mangisek-isek, / Sumambe anak putunya sangkan hurip, / Lwir sabdhaning atma papa, / Uduh anakku ring madhyapada, / Tan hena matra wlas ta ring kawitanta, / Maweh bubur, muwah we satahap. / Akweh mami madrewya anak putu, / Padha mami maweh kasukan ring setra, / Muwah drewya mami hana kagamla de ne kite. / Tan hana wwang ku mati, sira juga amisesa, / Angge sira kasukan, tan heling sira ring rama rena, / Aweh tirttha panglepas, / Jah tas mat ta kita santananku, / Wastu kita amangguh halpha yusa, / Mangkana tmah sang atma papa, Tlas./ Iti Widhisastra, saking nithi Padhanda Wawu Rawuh, / Indiking wwang mati, / Sumuruping ksithi maring Setra, / Yanya durung hana satahun, / Haywa mrateka, yen kedoh amreteka, / Phalanya tan prasiddha knaingentasatmen sang pinrateka, / Anemu sangsara ikang atma, Sang Hyang Pratiwi rumaga ibhu, / Kadi rare rare umunggwing, garbhan sang ibhu, / Durung puput leknya kinon mijila, / Salah wetu ika, dosa sang angentas, / Tkaning sang amrateka, / Tan kawenang wenangaken, / Asing tumuwuh ring prathiwi, / Hana sukat leknya, / Asing tinanem hana sukat leknya, / Hantinen patuwuhanya, yan nora samangkana, / Bahur ikang rat, hiweng kang bhumi tan pahingan, / Mangkana tka halaning rat, / Muwah yen hane sawe mependhem ring setre, / Yan sampun hana satahun sengkernya, / Yan hana mrateka, ring smasana prateka, / Haywa mrateka sawa mapendhem, / Anggawa ring desa tawulanya, / Yan hana nggawa ring desa, / Letuh ikang bhumi phalanya, / Karanjingan dening Kala Bhute desa ika, / Dewa mur tan suka mahyangan ring desa ika, / Mangkana halanya, mwah aja ngeliwaring setahun, / Amrateka wwangke ika, / Yan liwaring satahun, / Winastu de Bhatara Yama, / Tawulan wangke ika humawak Bhuta, / Sangsara atma ika, mwah salwiring mwang mati, Sumuruping ksithi tala, yan hana mrateka, / Wenang ring sma prateka, / Reh hana sawa sake watang pratistha, / Uttama dahat gawe ika, / Dulurane awak-awakan sang mati, / Olih candana miik, tinulis pinindha sang mati, / Mesi sastra dasaksara, triyaksara, / Ongkara Mrettha, rwa bhineda, / Mangkana kramanya genahakna ring sawa, / Muwah yan hana wwang mati ten pasewa, / Wenang gawenen awak-awakan dening wwai wangke ika, / Sakama-kama wenang genahing mamrateka, / Yan wwang mati bener, / Muwah tingkahing wwang mati pinendhem, / Wenang mapangentas sang wawu mapendhem, / Phalanya molih genah Sang Hyang Atma, / Munggwing batur kamulan, / Yadyan masuwe tan kaprateka, / Rahayu ikang atma, yen nora mangkana, / Winastu de Bhatara, / Mawak Shuta, salamine tan ingentas, / Muwah tingkahing mati pinendhem, / Ring desa pakraman angarccana pangawak sang mati, / Lwirnya ne wenang angge candana miik kadi nguni, / Dulurin upakaraning mati masawa, / Ya tika pinangaskara de sang guru, / Ring desa pakraman, wnang prateka, / Tulang wangkene mapendhem, / Ika wangunen karihin maring setre, / Wehin tirttha panglukatan mwang pabersihan, / Dahar kasturi, suci, / Rawuhing dina patiwa-tiwanya geseng tulang Ika, / Sarengang awak-awakan wangke ika, / Siddha rahayu Sang Hyang Atma, / Nora ngeletuhin jagat, / Prasiddha ingentas Sang Hyang Atma, / Muwah sang mati sawangsanya, / Yan mahyun amendhem, mangde aglis mamrateka, / Hana panugraha Bhatara Yama, / Wenang ngaturang pajati suci mwang daksina, / Ring wawu pinendhem, / Aminta nugraha ring Bhatari Delem Pangulun Setra-Gung, / Mwang ring Hyang Prattiwi, / Rumaksa sawa saksana, / Tan panganti sengker, mwang tahunan, / Nunas anugraha ring Bhetari, / Mwah ring Sang Sedahan Aweci, / Digelis amrateka, irika sira anebas atma, / Ji gung arttha 8.000 ; maduluran suci daksina, / Mwang pras, katur ring Bhatari Panguluning Setra, / Muwah ring Bhatara Yama, sega pangkonan, / Iwak bawi ingolah, den asangkep, / Labahan Sang Asedahan Aweci, / Tunggal kadi labahan Bhatara Yama, / Yan durung hana segkernya, waneng tahunanya, / Yan prateka wwang mati mapendem, / Phalanya rusak ikang rat, nagaran, / Bahur ikang nagara, gring marana tan pgat, / Sang prabhu mwang sang Panditha, / Kabhedha-bhedha de Bhatara Yama, / Mangkana kajaring sastra,/ Iti Widhissastra, nga; saking niti Bhatara Mahadewa, / Jumeneng ring Kahyangan ring Basukih, / Tumut Bhatara Manik Gumawang, / Jumeneng ring Kahyangan Watumadheg ring Basukih, / Mwah Bhatara Ghnijaya, / Malingga ring Kahyangan Giri Lampuyang. / Tumut Bhatara Jayaningrat. / Jumeneng ring Giri Beratan, / Maka miwah Bhatar a ring Pejeng, / Sira Bhatare Manik Galang, / Ling Bhatara Mahadewa, Uduh anak mami dewata kabeh, / Rengo pawarah mami den pahenak, / Tata kramaning bhumi Bali, / Pati huriping manusa kabeh,/ Tan pakrama unduk kapetyania, / Tan paulah ring Pandhita ring madhyapada, / Tan paweda mantre, / Haji panglepas atmaning wwang mati, / Tan hilang letuhing sawa, / Trus katkaning linggih Bhatara letuh, / Kang jumeneng ring khayangan Bali, / Karanjingan ikang bhumi, / Olih Bhuta-Bhuti sarwwa Durgga Kali, / Wehen unduk tataning wwang kapatyania, / Nora hana angletuhin bhumi nira; / Reh pade Bhatara nusup malingga ring desa pakraman, / Tka wenang sang sadhaka mratistha wwang pati hurip, / Tkaning kahyangan Dewa, / Ling Bhatara Mahadewa munggwing sastra, / Mawara nugraha warah munggwing haji. /

Udhuh sira para punggawa ratu Bali, / Catraning bhuwana kabeh, / Hana pawarahku ring sire, / Ri tatkalaning wwang mati, / Hana sumuruping ksithi tala maring setra, / Mala kapatyan, ngaran, / Yan tan matirttha panglepas, / Wkasan yan hana mrateka, / Haywa wineh amrateka ring Desa Pakraman, / Sebel punah aku, / Salwiring sawe mependhem, / Masarira Bhuta Cuwil, / Yadyan nambut sawe karesyan mawak candena, / Haywa mrateka ring desa Pakraman, / Ring sma sana juga prateka, / Salwiring wwang mati mapendhem, / Kalane mangkana, Desa Pakraman umawak Kahyangan, / Ring Setra umawak Kawah, / Phalanya yen mangkana, / Kasusupan sarwwa letuh ring setra, / Rumaketing Kahyangan ring Desa, / Reh subhe karmane swasthe ring aghni, / Winalik sira sumuruping ksithi, / Ika ingaran wwangke kamalan, / Yadyan mati bener, salah ulah hidhepe, / Hidhep mati kapangawan, / Mangkana halaning wwang mati mapendhem, / Tka wenang geseng juga mangde swastha, / Ya tika gugwanen, yan kahalangan bhumi, / Wnang mapajati ring Sang Sedahan Setra, / Banten suci, daksina, pras, / Nunas dununganing sawa ring Hyang ibu Prettiwi, / Mangkana kramanya, / Reh tan wenang wwange mati bener mapendhem, / Geseng juga kawenanganya, / Ne wenang mapendehem salwiring wwang salah pati, / Mati kapangawan, wwang kneng gring agung, / Mangkana ling Bhatara munggwing sastra. / Muwah ling Bhatara Yama, / Yan hana punggawa ring Bali Rajya, / Yanya murug pawarah aku munggwing sastra, / Phalanya tan pegat gring sang Bhupati, / Reh Bhatara Mahadewa sira jumeneng ring Basukih, / Padha mahyang ring kahyangan Agung-Alit, / Ring Negara Bali Rajya, / Tan kataman letuh ikang Desa Pakraman, / Duhka sarwa dewata kabeh ring sang Ratu Bali, / Dewa mur kalabuing gring sasab marana tan pgat, / Sang ratu mwang sang Brahmana, kna gring agung, / Para pitra duhkita tan molih genah hayu, / Mangkana halaning jagat, / Haywa sang rumaksa jagat mwang sang Pandhita, / Murug Iinging sastra iki, / Iti Widhisastra, saking niti Bhatara Manik Gumawang, / Jumeneng ring Kahyangan Watumadheg ring Basukih, / ling Bhatara, Udhuh sang ratu Bali, / Hana pawarah mami munggwing haji, / Krama kepayaning wwang, / Haywa mendhem sawa ring ksithi, liwaran ring satahun, / Yan hana wawu satahun, prateka juga wenang, / Rahayu ikang rat, yan lwaring satahun, / Yanya 2 tahun, 3 tahun, / Winastu de Bhatara Yama, / Dadi mawak Bhuta Atmanya, / Sah sangkeng Aweci Bhuta ika, / Ngranjing ring manusa loka, / Angadakaken gring sasab marana, / Amati-mati wwang sadesa-desa, / Tan papgatan wwang agring agung sabhumi nira, / Muksah Bhatara ring Basukih, / Mantuk maring gunung Mahameru. / Tan suka mahyang ring Nagara Bali, / Reh Nagara Bali dahating letuh, Kasusupan Bhuta, / Mangke wenang sang Haji Bali, / Kon amreteka wwang mati de age, / Aja sira nganti liwaring satahun, / Mangkana ling Bhatara munggwing sastra. / Muwah hana ling Bhatara samuha ring Basukih, / Tingkahing wwang mati mapendhem, / Mala kapatyan nga, / Yan hana mrateka wenang ring setra juga prateka, / Tawulan wangke ika dulurana sawa karesyan, / Tan wenang prateka ring Desa Pakraman, / Letuh ikang bhumi, / Haywa sira sang aji Bali amurug ling sastra iki, / Tan wandya kna upadrawa sang aji Bali, / Tkeng sang angentas, de Bhatara Basukih. Tlas. /

lti Yama Tatwa, nga, / Udhuh sang kretta diksita ring Madhyapada, / Hana pawarah mami ring sang Pandhita, / Ri kala kapatyaning wwang ring Madhyapada, / Ritatkalaning wwang mrateka sawa, / Patuting upakaranys, kawnang awak sang mati mageseng, / Tka sangkalaning bh umi, rikala patiwa-tiwanya, / Tinitah de sang amawa bhumi, / Kinwan anyurupaken ring pratiwi wangke ika, / Aja ingangge prateka awak-awakan sang mati, / Krama genep wkasan, nekawenang angge upakara nyawasta; / Nunas nugraha ring sang Pandhita, / Mwang ring sang Ratu, / Mangde swasta sang ingentas, / Yan sira ngangge prateka patututing prateka agong,/ Tikang awak-awakan sang mati, / Rawuhing panamayan sang matiwa-tiwa, / Dadya ta sumurup ring ksithi, / Dadi sawa kamalan, ngaran, / Wlang wlut ikang prateka, / Hning matemahan puwek, / Tan sida Ingentas ikang atma./ Andadi atmanya Bhuta Cuwil, / Kna sodha de nira Bhalara Yamadipati, / Salwir tirtthan Bhatara mendadi wisya, / Mwah ring wwang angarepin karyya, / Tkeng mwang desa, amanggih gring tan pgat, / Atmaning wwang ika, matmahan ngumbarana gring, / Amati-mati wwang, mwah sang anugraha panglepas, / Kna soddha de Bhatara Prajapati, / Wkasan katkaning atman sang anugraha, / Tiniwak ring kawah aghnl de nira Sang Hyang Yamadipati, I Duk kari hurip, amanggih wyadi tan pgat, / Mangkana kajaring sastra. / Nihan Iingning Widhisastra Siwadharma, / Kramaning kapatin, / Sawa tan kna ingulatan, wnang swastha / Gawekna awak-awakan ring dyun, / Bebedin lawe, wnang 12 ileh,/ Hisya ning wawai purnna, walungana cendana.9./ Surating dyun, rwa bhinedha, / Mwah paripih candana. 1. / Sinurat dasa bayu, podi, 2: / Jijlih 12 siji, trena kusa pada 66 katih. / Recadana daluwang taru, sinurat Dasaksara, / Triyaksara, Rwa bhinedha, Ong kara lingodbhawa, / Wus mangkana hajegakna ring salu, / Wehin saji tarppana sakabwatan, / Asing pamkas, ring henjing hesuk, / Geseng ring hareping bale silunglung./ Wus gineseng hadhegakna ring posadi, / Kaya haneng pakiriman, pranawa iuga, / Kewala tibanin toya panglepas, / Karuhun ridurungnya mageseng, punia hawu; mantra kaya pakiriman, / Astiwedana kunang, / Yadyan harep anebasin wnang, I Riwusnya, hanyut ring wwai wnang, / Hana mangkana piteket Sang Hyang Dharma, / Ring Sang Bhasm akertti, / poma hila-hila, helingakna, / Haywa murug linging sastra iki, / Ian hantuk sira. Tlas ./ Nihan Niti Sastra, / Wnang katama de nira Sang Sidhanta Brata kina-kina, / Tingkahing wwang mati mapendhem. / Haywa Sang pandhita nugraha, / Mwang sang rat yan hana wwang mati mapendhem,/ Yan durung hana satahun sengkernya, / Yan prateka sawa ika, / Tan siddha hentas, / Apan muliheng garbhan sang ibhu prettiwi, / Sang mati saksat mulih rare, / Munggwing ironing gharbha./ Ya tika kalane nganti sengkernya matu,/ Mangkana tatwanya. / Yan hane Pandhita murug tinging sastra iki. / Dudu Pandhlta ika, wiku dusta ngaran, / Arnatenin bhumi ika, / Ri tkaning kapatyanya, / Papa tan pasengker wiku mangkana, / Mwah wwang mati mapendhem, salawase adasa tahun, / Yan prateka tan pakaryya, / Tan siddha kna hentas atma ika, / Muwah wwang mati mapendhem, / Ne tan salah pati, wahu satahun ika wnang prateka, / Yan liwar kadi sahika, / Phalanya atma ika dadi kdukaning kawah, / Tumitis andadi bragala, dadi wgang, / Manigit pari, sarwwa tinandur kamaranan, / Gring makweh, mangkana kramanya, / Iki hana panugrahan nira Sang Hyang Swamandala, / Ndi Sang Hyang Swamandala?, / Sira Bhatara Surya Candra, / Bhatara Arddanareswari ye, / Kalama de sang Sidhanla brala kina-kina, / Munggwing haji, / Tata kramaning wwang mati mapendhem, / Tan hana sengkemya, dadi prateka sakamakama, / Gelaren pangentas karihin, / Ikang sawa wawu mapendhem, kramaning amendhem, / Rikala apasang pangentas, / Hana kukundhanga nira,

Ma / Pukulun Bhalari prattiwi, / Paduka Shalari pinaka ibuning sarwa tumuwuh ring jagal, / Rawuhing manus a pada, / Punika s awa hyang nganak Bhatari Pratiwi, / Hembanen dukeng rat, / Sampun hingentasan de sang Guru Siwa, / Mangke nghulun aminta ring Paduka Bhateri, / Angraksa lawulanlng saws, / Mwah Sang Sedahan Aweci, / Walek Dorakala kabeh, / Tan hana asengker tahun,/ Yan siddha de sanghulun, amretistha sawa iki, / Nghulun anebasna ri Sang Sedahan Awaci, / Muwah ri Hyang Bhatari Prattiwi, / Muwah ri Sang Makmit Setra, / Ri Sang Asedahan B angbang, / Sang Kalapati, hawya midandha atma ika, / Hana kalaning panangaskaran hulun wkasan, / Samangkana pangastawaningsun. Tlas./ Banten panebas sawa ring Setre ; / Mapendhem durung tutug sengkernya, / Banten suci katur ring Bhatari Prattiwi, 1, / Ring Sedahan Kawah, 1; / Ring Sang Kalapati, 1 : sodhahan 4 punjung, / Muwah punjungan agung, 1 : lwak bawi akerang, / Muwah jajrowan mentah, gtih, rumbah gila,/ Sesanlun hartlanya 8.000 : bras 4 catu ;/ Nyuh 4 bungkul: taluh 4 bungkul ; / Sarwa patpat den agnep kadi sesantun,/ Malih pangambe atma den agnep. / Ma; Ong indah ta sira Kaki Sedhahan Aweci,/ Kaki Sedhahan Bangbang, Kaki Kalapati; / Sahananing makmit ring Setra Agung, / Muwah sang catur sanak, / Nghulun anebasin sawane si anu ring sira padha, / Aja sira midhandha, amidosa, atma iki, / Muwah tanghulun angupakara atma, / Wastu amanggih dalan rahayu, / Muwah ta nghulun amanggih dirggha yusa, / Sih nugraha nghulun, de paduka Brahmana sakti, / Siwa Buddha, malingga ring Kahyangan Pusering Desa, / Ring Katewel, kajenengana de paduka Bhatara Surya Prajapati, / muwah Sang ingentas atmanya amanggih sadhya rahayu,/ Puniki panebasan nghulun ri sira, / Bhukti den abecik, / Ong pradhana purusa swasthi swasthi, / Dewa Bhuta bhuktyantu sarwwa Dorakala, poma, 3./ Manih banten panebas atma wwang mati mapendem, / Kang mati bener, Iwimya, / Banten suci asoroh, pras panyeneng asoroh, / Sga apunjung,lwak bawi ingolah akarang, / Sajong, loya, jajrowan bawi malah, gtih. rumbah gile, / Segehan, daksina agung, ; den agenep, / Panebusan harttha 4.000 ; , panak pisang apuwun, / Mantra kakundhanga nira, / Ma : Ong indah ta kita Kaki Sedhahan Aweci, / Muwah Sadahan Bangbang, / Nghulun anebusin sawane si anu, I Aja anyangkalen, iki ganjaran sira, poma 3 . / Nihan tingkahing wwang mati, / Kataman gring kamaranan, / Haywa nyekeh ring umah, I/ Phalanya suka watek klngkara Bhuta,/ Kala, sasab, maumah ring Kahyangan semi, / Salwiring kahyangan anggenya pedhem , / Rusak ikang bumi, / Pendhem juga kabeh, / Sang Pandhita, yadyan wwang sudra,/ Lamun sampun wus asurudayu, / Tan wenang pendhem, / Yadyan pamongmong Dewa,/ Lamun tan asurudayu,/ Katampak olih Siwanya, / Kewala manusa krama,/ Wnang pendhem juga,/ Iti Yama Purwwana Tatwa, ngaran;/ Saking Niti Bhatari Gayatri, / Katama de Sang Adhaka kina-kina, / Ri tatkalaning wwang sahananya, / Adruwe sawa mapendhern, / Madruwe wwang rare sdeng ligang sasih panamayanya, / Haywa makaryaken ageng, / Kewala gawenen sambutan labuh, / Muwah jajanganan, mangkana pajati ring wwang mati, / Muwah tata kramaning dadiwwang; / Ne tan wenang ngawangun karya, / Amuja sasapuh ring sanggar, / Salwiring karyya ring Kahyangan, / Muwah magunting, mahingkup, wiwaha karyya, / Salwiring gawe mahayu sarira, / Yan hana adruwe bapa babu, / Sanak ta ring ka anak femen, / Anak dya nyama, ne sampun pjah sumuruping ksithi, / Ikang sampun wus adyus, / Durung pinrateka ingentas, / Tatan kawenang ngawangun karyya kadi kocaping harep, / Apa kalane mangkana, / Reh bhuwana Agung mwah Bhuwana Alit kari letuh, / Duka Shatara Prajapati, kna upadrawa wwang mangkana, / Yan hana ngwangun gawe kadi sahika,/ Madruwe harep-harepan sawa kari mapendhem. / Yaning kdoh mangambahin, ring tka gawenya, / Kawretta rawuh ring pilaran sawa mapendhem, / Manangis sang Pitara, sumesel awaknya, / Masasambat anesel sang kari hurip, / Ling sang Pitara, ; Uduh tanayan mami sangkarihurip, / Suka sira amangan anginum,/ Angupakara awakta, manira manggih lara, / Apen durung hinentas, olih sire, / Suka bungah nganggo lewih, / Tuhu kamu tan pakretti kadharman, / Krengo de Bhatara Yama, / Panangis nikang atma papa, / Kaupadrawan sang awangun gawe ika,/ Jah tas mat kito manusa, ngwangun gawe langgah,/ Wastu kneng upadrawa, amanggih hala alpha yusa, / Kinwan I Bhuta Cuwil, ngater sang atma manangis, / Maring umah sang akaryya. / Kadyusi awaknya sang atma, / Ring banyeh wangke mapendhem, / I Bhuta Cuwil maguyang ring sawa sedeng awuk, / Masambayut basang wangke, / Kalunlun atma ika, olih rante wesi, / Rawuh ring umah sang akaryya, / Munggah I Bhuta Cuwil ring Panggungan Agung, / Ambhukti banten, nimitta pengit mahambu kunapa, / Dadya mur sang arwwa Dewata, / Pitwi sira Hyang Guru Kamulan, / Sahananing Dewa muksah, / Winastu sang angwangun karyya, / Amanggih bhaya agung, reh ngaturaken aweci ring Hyang, / Mangkana sudosane wwang amurugeken kajaring haji iki, / Yan hena nugraha samangkana, yadyan sang Pandhita, / Maka miwah Sang Ratu, / Tan siddha gawenya yan mangkana. Tlas, / Nihan Catur Pataka, ngaran ; / Lwirnya, ndya ta : ya Sang Brahmana pati pataka, / 10 tahun, wnang wangunen,/ Yanlng Ksatriya, pati pataka, / 12 tahun wnang wangunen, / Yaning Walsya pati pataka,/ 15 tahun wnang wangunen,/ Ya nora Sudra pati pataka. / 25 tahun wnang wangunen, / Yan nora sengke Ika yusanye, / Ika ten wnang wangunen, / Saupakaraning mati bener,/ Yan makdwa lewih patakaning wwang mangkana, / Tken sang menglakonin karyya,/ Bhyakta kalebwing triyyak. / Nguni parikramaning angentas-entas, sang Brahmana,/ Pati pataka nistha madhya, / Ikang utamanya, haywa sumare-sare, / Adhepakna gening wuluh gading, / Gulihin candana, mastaka tkeng muka, / Carmenene kerenom, / Hinejum, roning kumudha,/ Hisenin dasaksara, sasangka nira,/ Hisenin lawe, lamaking wedhl waringin, / Hisenin carmma, aksarani tryaksara, rwabhinedha,/ Hentasen ring sma sana rumuhun,/ Wehi pras, mwah tkaning pangaskare, / Kasthawa, tuntun Sang Hyang Atma, / De ning Sang Hyang Ongkaratma mantra, / Mwah tepung tewarin, lisin, / Kajemas, kusuhi, wiyahi, widdheyusi, sma. / Pasangana pangaskara, / Apan tan wnang Sang Pitre andilah anuhun peda, / Apan mijil Sang Hyang Atma, / Sakeng Sang Hyang Ongkara, / Hupasaksi ring Sang Hyang Kasuhun, / Tlas ring parikrama, pangaskaran, / Angarepi sapratekaning amati, / Bhasma dening candena, hentasi, / Bhasminen dening candana, kaloping, / Madori jnar, kameri, kusa, krama saliksaka, / Kunang duking smasana, / Tebasen sang Pitra ring Sang Atunggu Setra, / Sasari hartta 8.000 ; kampuh saparadeg, / Bras 4 catu, genep, saupakaraning daksina, / Kadi nguni, tkaning hebatan, / Saha pras, lukat pengentas, / Nyan pratekening wong tan wnang upakare,/ Sahulathulataning mati bener, / Kang ingaranan wong sudosa,i/ Triya lawen sudosa, kajatmikan, / Ndya ta Iwirnya, nihen : / Yan hana sudra angalap Sang Brahmana,/ Ksatriya, mwang Brahmana, / Mwang Brahmana, Ksatrya, / Yan amalat abhicaruke, Muwah larangan Sang Brahmana, / Ksatrya sadaya, hinalap dening Sudra, / Yan huwus katenger dening loka, / Jana loka, katawuran pwekang Jana loka,/ Dedi pineribhuta pinejahan pweka ya, / Ri

huwusnya pinejahan, / Ika tan wnang upakara, / Sahulataning mati bener, / Mwang tan wnang hentasen de Sang Brahmana, / Apan w ong sudosa, ngaran, / Tkeng atmanye amanggih sengsara papa, / Tibeng aweci, maka dhasaring kawah, / Kadi hilining lwah papania, / Tan wnang sang Brahmana, / Mwang Bhujangga, / Humentasaken wwang mangkana, / Apan wwang mangkana sudosa, / Ndya ta lwirnya, / Sing amungpang sinapa de Bhatara Harichandhana, / Apan sira sahekan corah ngarania, / Wnang sira maka patabeh, / Tibeng aweci, muwah rangda ning mati, / Kang ingaran dosa, yan Brahmana, Ksatriya, / Wnang sira alabuh-apuy, / Sinapa de nira Bhatara Haricandhana, / Sinungan Bhatara Brahma, / Dosanya mungpang laku, angrebahaken kajaten, / Nyan muwah yan anggawa lara kapejahanya, / Lwiring pati salah pati, / Ika tan wnang upakara kadi nguni, / Sawulatwulataning mati bener, / Wnang tibaken ring Sang Hyang Prattiwi, / Apan sira ulih Sang Hyang Ibhu Prattiwi, / Irika pwa sira mayoga, 3 tahun laminya, / Irika pwa sira kumingkin, saupakaraning mati, / Tingkah kadi lagi, / De sang humarepaken sang mati, / Mwang yan purugen, / Sang angentas ginrek de sang Kingkarabala, / Katureng Sang Yamadipati,/ Tinibeng kawah tambraghomuka, / Pinaka hentiping kawah. / Sang humentas pinaka patabeh, / Apan sira tan manon hala hayuning bhuwana, / Anjanma pwa sira wkasan. / Ring santana pratisantana nira, / Mijil pwa sira asuku tunggal, / Asuku tlu, dempet, darih. deyog, / Rumpuh, timpeng, perit. picek, wuta, / Tuli, hudug, basur, abong, gondhong, punuk, / Sakalwiraning papa klesa katemwa denya manusa, / Maharis tikang rat, / Bubur salawur salah ukur ikang rat bhuwana kabeh, / Hudan salah tiba, masanya. / Uler makweh, tikus mwang walang,/ Amangan pari, mangkana kramanya, / Nihan tingkahing Silagama catur cuntaka, / Ndya ta lwirnya? / Yan patakaning stri anggawa manik pjah, / Mwang madruwe putra pjah, ibhunya pjah, / Sapasar pjah, nora Iiwar sapuluh wengi, / Limang dina pjah, yan tan wetu rare ikanang pendhem, / Yan sampun kinardhi, aja amendhem yan tan kinardhi, / Trang ikang bhuwana alit bhuwana agung, / Sahika wwang mati cmer, ngaran, / Geng letuhing nagara, / Bhuwana agung mwang bhuwana alit, / Mwah tan wnang upakara, / Mwang hentasen, wnang pinendhem masengker,/ Yan nora wwang rare sahika metu tutug sengkere,/ Wnang sadak ring pamalungan dening wuluh ghading,/ Reka ikang rare, dening kusa, / Kramaning angreka sahika, saha sasantun, / Nistha madhya mottama, saha suci asoroh genep, / Pras panyeneng, mesi hartta, / Magelang benang, hartta satak aneh, / Tingkahing amendhem pangrekan ika, / Dohakna ring ibhunya, / Yan nora sahika trang bhuwana rwa, / Kunang sengkernya, yaning wwang uttama, / Satahun wnang upakara hentasen, / Yaning Ksatriya,2 tahun wnang hentasen./ Yaning Weisya, 3 tahun wnang hentasen./ Yaning Sudra, 4 tahun wnang hentasen, / Pamarisuddhaning pangentasnya, / Ghni-nglayang, hastupungku, / Samalaning lara pataka, suddha sirnna denya, / Mwah panebus atma ring setra,/ Ring Dalem, Bhatari Durggha, / Saupakaraning panebus,/ Yan nora kadi sahika, / Tan siddha sang atma maupakara, / Sageng pangupakaranya tan presiddha, / Yan sampun liwar sengkernya./ Nora ngeletuhika ri sabhayanya, / Yan nora sahika, campur bhuwana kalih, / Bhuwana agung mwang bhuwana alit. / Sumarambah tikang prattiwi. / Makadi Kahyangan. mwang Bhuwana alit, / Sang Brahmana Pandhita, Ksatriya, / Makadi Waisya mabala. mwah Sudra Jati, / Yan nora tutug sengkernya winangun, / Bahur ikang rat, / Wadwan sang Prabhu milag, Sang Ratu kagringan, / Gring tan pgat ring jagat, / Tikus wreddhi, gaga sawah tan dadi, / Tumpur kang bhuwana rwa, / Mapan letuhing aletuh, / Mwah tingkahing ngawetuang rare, / Wnang sira sang Pandhita, / Aja wwang Iyan, dhendha sang makon, / Dhandhanya kadi candhalaning sang mati manakan, / Sama rwa sang makon lawan sang kinon, / Sama amanggih candala, sahika kadadianya, / Mwah tingkah ngawijilang rare ika, / Sa; payuk anyar, sekar pucuk, wwai putra, / Upakaranya, pras panyeneng, hartta 225, / Sasantun sakottama. aja salah surup, / Nihan tingkahing patakaning wwang salah pati, / Helingakna de sang Bhujangga ujar ring Haji, / Yan hana mati apahkrama ngaranya, / Wwang sudra ngrabyani Brahmana, / Angrabining Ksatriya, / Angrapyaning Weisya, / Yan hana wwang Sudra kadi sahika, / Kadi hinucaping harep,lewih candhalanya, / Mwah yan angrabining Pangeran,/ Mwang ibhunya, nini, anak, mwang ring sanak tmen, / Salawase tan wnang upakara, mwang hentasen, / Mwah van hana wwang salah pati, / Mati malabuh her, mati akendhat, / Salwiring mati kapangawan, / Makadi wwang gring agung, / Salwire kang tumuwuh, / Karaketan dening reged wwang candhala, / Sahiku, patunggalanya, kadi inucaping harep, / Rika ritkaning wnang winangun, / Wnang mapanebusan, / Mwah yan mati sininghating banteng, / Sinambering glap, mati tiba mamenek, / Mati tiben hembidan, mati kareming toya, / Mati sinawuting ula, mati pinangan iwak,/ Sahika mati salah pati, ngaran, / Kawenanganya kaya munggwing harep, / Mwah yan mati maperang,/ Sahika nggawe patinya, ngaran, / Tan wnang pendhem Ika,/ Wnang kinaryakna hante, / Saluhuring hulunati panjangnya, / Rinajah hante ika kayeki, : / Ang, Ang, Ang, mwah ring tengen, Ung, / Ang ring harep, ring kiwa, / Mang, ring harep, / Yan sampun mangkana, humarekna adasa dina, / Yan nora mtu wnang pendhem, / Norana bhaya sangkalanya, / Helem nya yan amreteka wwang kocaping harep, / Nghing sakadi pratekaning panebusan, / Nghing panginggwanya tan wnang bhaksanen, / Mapan wwang mati letuh, kabebeng aprang ngaranya, / Upamanya kadi antiga samuwuk, / Iku antiga tan pamanik, ngaran, / Hujar hala tan parupa, ika helingakna, / Aja murug linging Haji Silagama Catur Pataka, / Yan hana Brahmana nugraha, / Angupakara wwang mati kadi kocaping harep, / Dhandha sang anugraha, / Wnang maprayascitta,/ Mawanawasa 30 dina maring gunung, / 15 dina ring sagara, / Yan sang ratu nugraha wwang mati mangkana, / Kadi hinucap ring harep, / Wnang sira samadi dewa 110 dina,/ Mwang prayascitta ring hajeng padewahara, / Winastu de dhangascaryya purohita, / Yan nora sahika kadi hucaping harep, / Cemer satata sang anugraha, / Mwah sahulyaning margganing pratingkahing mendhem,/ Yan nora manuting sengkernya, yaning prateka, / Sakwehing prateka tan prasiddha, / Tkeng angupakara ika, / Tan prasiddha dlaha, anmumwah andadi janma, / Sakwehing mala den sandhang, / Alpha patinya, dlaha wwang mangkana, / Tan wandhya rug ikang andha bhuwana, / Bahur ikang rat, / Age pinahayu, dening atabuh gentuh, / Mwang panca sanak agung, / Mangkana kajaring haji, / Mwah tingkahing amreteka TIKUS, / Mwang walang sangit, / Makadi basah candhang, mati muncuk, / Ika mijil sakeng janma kang apahkrama, / Apahkrama ngaranya, wwang Sudra angrabining Brahmana, / Ksatriya, Weisya, kaya kocaping harep, / Yan angrabining Brahmana, / Mwang angrabining pattik wnang, / Yeka anaknya metu salah wetu, / Mandadi tikus, hari-harinya mandadi walang sangit, / Yeh nyomnya mandadi basah, / Lamad-lamadnya mandadi candhang, / Getihnya mandadi matya muncuk,/ Yan tan pratekanen, mwang hentasen, / Salamine cemer Bhuwana rwa, / Dewata mur tan kari ring bhuh, / Sarwwa tinuku malarang, / Gring agung tan pgat ring desa-desa, / Mwah gring tutumpur, / Mutah mising, bengka,

ngebus gumigil, / Sumarambah ikang gring, / Watuk kamaranan Ika, wwang makweh pjah, / Mwah sang Brahmana, makadi Sang Prabhu, catraning rat, / Mwang sang Ratu Mantri, yan make wenanganya, / Amreteka kalaning wwang mati bener, / Nghing tingkahing amreteka ring pinggiring samudra, / Gesengen sahika, mangkana kramanya, / Yan kalaning pari kamaranan, / Mwah wwang apahkrama, patinya,/ Tan wnang pinaten dening lalandhep, / Mwang cuntaka sang amjah ika, / Maka wnang sang amjah ika, maka wnang kapatinya, / Ikang apahkrama, janma, kawnanganya rinante rinungkus, / Jinepit dening walatung, lebwakna ring samudra,/ Yan ring sarwwa satwa, gawyakna Iwang wwang ika, / Kadi kocaping harep, lebwakna ring iwang, / Hilyaken ikang wwe, bebengakna ika, / Mangkana kawnanganya kapatyanya, / Yaning wwang nguci karma, / Arabi kaprenah tumin ne marep, / Rarama ring harep, rarama ring sanak,/ Maring tumin dimisan, anak marep, / Yan hana sahika, kadi pidharta ring harep, / Kawnanganya kapatyanya, / Katampak dening kbo sakandhang, / Lembhu sakandhang, ayah sakandhang,/ Yan tan mati jaragakna dening watu, mwang taru-taru, / Mangkana maka kapatyanya, / Haywa kareneng, rug pwara nikang rat,/ Mametwa salah pati, / Mwang uttama, makadinya madhya, mwang nista, / Pjah asuduk sarira, mati magantung, / Pjah malabuh parung. mati kareming wwai,/ Pjah gring hila agung, mati tiba mamenek, / Salwiraning salah pati. / Kang wwang uttama, tkaning madhya, mwang nistha,/ Panggawesaning wwang apahkrama, / Ikang handap dadi aluhur, ikang aluhur dadi sor, / Angaduha padha ne lumaku, / Sang ratu nora amagehaken makertti ring rat, / Makadi para Bhagawantha, / Long puja pangastutinya ring para Hyang, / Wong pada amurug ndatan bhakti matwan, / Mwang tan bhakti maguru, / Kewala wong uttama madhya nistha, / Makaryya nghulah sakala, / Niskala noram~ gawenya,/ Kewala nghulah sakala, / Mungpung kalegheng bhuddhi, / Kang tan kawnang wnangaken, / Tan kang kawnang anggonen-anggonen, / Sarna timpang palakwanya, timpang pangucapnya, / Sahika karananing mtu panawadyanlng tan patut,/ Mtu mawlcara, karananlng tan hanut mapakadhangan, / Makadi tan hanut asanak anak aputu, / Pratitahnya prasama mangungsi, / Kewalya hanak, ring lalabhahan sakala, / Nora manyisti ring niskala, / Akweh Wwang anranjana, / Maluhurluhuran manah, phoraka bhangga, / Apan ika kabeh kasusupan dening bhuta kapiragan Pati bhaksa-bhaksain, / Sahika kojaranya ring Silagema Catur Patake, / Yan magawe hala, tan wangdhya tiba ring kawah aweci, / Yan magawe kertti hayu, / Tan wangdhya tiba ring swargga, / Mangke yan hana karep ira sang ratu, / Mwang sang Pandhitta, / Manepetaken kerttining rat, / Ring sampun wus kacihnan mangkana, / Wnang wangunakna samadhi prayascitta ning rat, / Makadi pamarisuddhaning jagat, / Asing katiben kadi kocaping harep, / Haywa hima-hima denira sang maharep akertti ring rat, / Sakala niskala, pagehakna de sang Prabhu maka tedunging rat, / Makadi sang para sadhaka makabehan, / Nghing yan nora pinahayu samangkana, / Tan wangdhya rugrag ikang rat salawase, / Mawetwa sayan padha angungsi unggon, / Malakwa sapara-paranya, / Sahananing wwang tan hana wruha ring jatinya, / Mangkana kajaring Haji Silagama./