Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT: BAHASA MALAYSIA

KEKUATAN (S) Sekolah mengadakan kelas tambahan O1 pada setiap hari Isnin hingga hari Rabu. PELUANG (O) Pihak pentadbir sekolah memberikan sokongan penuh dalam sebarang aktiviti panitia yang dirancang dan dilaksanakan.

S1

S2

75% murid sekolah yang berbangsa Iban O2 dapat menguasai BM.

Semua pelajar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan di sekolah bersama dengan rakan-rakan. CABARAN (T) Pelajar terdedah dengan suasana persekitaran yang lebih mengutamakan bahasa Melayu dialek daerah atau kesukuan yang mengancam bahasa Melayu baku dalam pertuturan. Sikap pelajar yang tidak mengutamakan pelajaran kerana kurangnya kesedaran terhadap kepentingan ilmu pengetahuan. Ibu bapa kurang prihatin terhadap pelajaran anak-anak.

W1 -

KELEMAHAN (W) Guru yang mengajar bahasa Melayu adalah bukan opsyen bahasa Melayu.

T1

W2 -

Pelajar terikat dengan penggunaan bahasa kesukuan masing-masing.

T2

W3 -

Masih ada murid yang tidak menguasai kemahiran membaca. Murid masih lemah dalam penulisan.

T3

W4 -