Anda di halaman 1dari 20

Sekalung Penghargaan

Y. BHG DATO HJ SULAIMAN BIN MOHD KARLI


DSIS, SMS, ASA, PJK

( PENGERUSI MAJLIS PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KUALA LANGAT )


PN. HJH. FOZIAH BT HJ. MOHD AZAHARI
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH KUALA LANGAT

PIBG 2015
KALI KE-35

TN. IR. HJ. SHAHRUL NIZAM B. MD RADZI


YDP PIBG SMKTPG
TN. HJ. NORDIN B. SAAD
PENGETUA SMKTPG
AJK PIBG SMKTPG
AJK PELAKSANA
PARA DERMAWAN
GURU-GURU
IBUBAPA

TARIKH : 28 FEBRUARI 2015


HARI

: SABTU

MASA

: 8.30 PAGI

PERASMI : Y. BHG DATO HJ SULAIMAN BIN MOHD KARLI


DSIS, SMS, ASA, PJK

Serta kepada yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung


dalam menjayakan Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-35
Terima kasih

( PENGERUSI MAJLIS PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


KUALA LANGAT )

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Oral Proficiency in English for


Secondary Schools (OPS-English)
merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia pada tahun 2012 untuk memantapkan kemahiran bertutur dan
mendengar dalam Bahasa Inggeris dikalangan pelajar sekolah menengah
khususnya Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua. OPS-English juga adalah
untuk merealisasikan aspirasi "Memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris". Kemahiran bertutur dan mendengar ini
dijalankan hampir selama 6 bulan dan merangkumi penilaian PBS bagi
kemahiran lisan. Program ini fokus untuk kemahiran bertutur dan

ATUR CARA MAJLIS

mendengar sahaja dan tidak merangkumi kemahiran membaca dan menu-

8.00 pagi

Ketibaan guru / ibu bapa / penjaga

lis. Oleh itu, program ini dijalankan pada waktu pengajaran dan pembelaja-

8.30 pagi

Ketibaan Perasmi

ran (PdP) oleh guru-guru Bahasa Inggeris.

Y. Bhg. Dato Hj Sulaiman Bin Mohd Karli


DSIS, SMS, ASA, PJK

Cara Mendapatkan User ID & Password VLE FROG


Ibu Bapa

( Pengerusi Majlis Pembangunan Luar Bandar


Kuala Langat)
-

Upacara sambutan

Ucapan alu-aluan Pengacara Majlis

Bacaan Doa

Nyanyian Lagu Kebangsaan

9.30 pagi

Ucapan Yang Dipertua PIBG SMKTPG

9.45 pagi

Ucapan Pengetua SMK Telok Panglima Garang

10.00 pagi

Ucapan Perasmian

10.15 pagi

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali - 35

9.00 pagi

12.30 thari -

Jamuan & Bersurai

Klik pada Find your 1Bestarinet ID


Sila masukkan NO KP dan NAMA PENUH pada ruangan yang disediakan. Klik Search.
Jika nama anda terdapat dalam senarai, maka Nama, No KP, No telefon dan YES ID
akan dipaparkan. Sila ikuti arahan seterusnya iaitu dengan memasukkan alamat emel
dan no telefon yang sebenar. Kemudian klik UPDATE. Password anda akan diberikan
secara serta merta ke telefon bimbit anda.

Sila ke laman web http://www.yes.my dan klik ke 1Bestarinet untuk mendapatkan YES
ID & PASSWORD

Kemudian, untuk mengakses platform 1Bestrinet VLE Frog SMK BBST, sila gunakan
pelayar web Google Chrome. Taipkan URL ini http://bea1069.1bestarinet.net
Masukkan YES ID & PASSWORD di dalam ruangan pada gambar di bawah dan login

39

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

ISI KANDUNGAN

SUMBANGAN YANG DIKUTIP OLEH PIHAK SEKOLAH TAHUN 2015

Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG

Kata Alu-aluan Pengetua SMKTPG

5
6-8

Kali ke-35

Majalah Sekolah

: RM15.00

2. Sumbangan PIBG

: RM30.00

3. Sumbangan Keceriaan

: RM10.00

Tambahan Sumbangan Setiap Murid


1.

Senarai Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG

Setiap Penjaga
1.

Atur cara Majlis

Tingkatan 3, 5 dan 6

: RM10.00

2. Tingkatan 6

: RM50.00

38

Analisis Pentaksiran Tingkatan 3

10 - 11

Analisa Pencapaian SPM dan STPM


SARANA Ibu Bapa

12

Carta Organisasi PIBG Sesi 2014/2015

14

Agenda Mesyuarat Agung PIBG SMKTPG Kali Ke-35

15

Laporan Minit Mesyuarat Agung PIBG 2014

16 - 21

Laporan Setiausaha

23 - 27

Laporan Bendahari

29 - 31

Usul dan Cadangan

33 - 37

Sumbangan yang Dikutip oleh Pihak Sekolah Tahun 2015

38

OPS English & VLE FROG

39

Sekalung Penghargaan

40

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

KATA ALU-ALUAN

-YANG DIPERTUA PIBG SMKTPGTN. IR HJ. SHAHRUL NIZAM BIN MD RADZI

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

H
A
L
H
A
L
L
A
I
N

1. Mengadakan tabung
bergerak setiap kali ada
majlis atau acara
sekolah . Hasil sumbangan didermakan
kepada murid yang
ditimpa musibah seperti kemalangan atau
kematian

2. Mewujudkan tabung
derma satu pelajar RM1
setiap bulan untuk
pembangunan sekolah

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


Saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana kita semua diberikan kesempatan untuk menghadiri mesyuarat agung PIBG SMKTPG 2015. Kehadiran
ibubapa ke mesyuarat ini membuktikan bahawa kita semua prihatin terhadap
persekolahan anak-anak. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan penjaga untuk memastikan mereka sentiasa mengambil tahu akan semua perkara
yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak.
Perubahan suasana semasa dan sistem pembelajaran yang sentiasa
berkembangan memerlukan keperihatinan ibubapa terhadap pendidikan anak
-anak dipertingkatkan. Anak-anak amat dahagakan kasih sayang ibubapa.
Saya menyeru semua ibubapa agar mengenali lebih dekat anak-anak kita agar
kita dapat memastikan anak-anak kita membesar ke arah yang positif.

3. Pihak sekolah
dengan kerjasama
PIBG memberi bantuan
kewangan kepada
murid cemerlang
daripada keluarga
berpendapatan rendah.
4. Pihak sekolah mengadakan perjumpaan
dengan ibu bapa
minggu pertama setiap
bulan untuk mengetahui perkembangan
murid-murid.

SMKTPG

Ruzanah bt Warthi

Siti Aisyah bt Abdullah

Selvaraju a/l Karupiah

Mohamad Azmi b. Razali

Saya berharap semua pihak akan terus memberikan sumbangan dan


sokongan kepada PIBG dalam memastikan suasana pembelajaran yang selesa
dapat disediakan untuk anak-anak kita belajar di sekolah ini.
Akhir kata, saya dan seluruh ahli jawatankuasa PIBG sekolah ini
mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan bantuan semua pihak
dalam menjayakan semua program yang dijalankan oleh pihak sekolah dan
PIBG.
Sekian terima kasih.

Pihak sekolah
mewujudkan tabung
bergerak secara
berkala untuk sumbangan kepada
murid yang ditimpa
musibah atau bantuan kewangan
kepada mereka yang
sangat-sangat memerlukan
Diuruskan oleh Jk
Kebajikan

37

Perjumpaan antara
ibubapa/penjaga
yang lebih kerap
untuk membincangkan prestasi
akademik,
penglibatan kokurikulum dan disiplin
murid-murid
Akan dibuat setiap
kali selepas ujian/
peperiksaan.
Ibubapa juga
digalkkan dating
berjumpa guru
dengan membuat
temujanji awal
untuk membincangkan

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

6.Mempertingkatkan
kebersihan di kantin

A
N
T
I
N

D
I
S
I
P
L
I
N

Imrah Ainah bt. Ibrahim


Ahmad Saidi b. hamsuddin
Sadon b. Johari
Siti Norizan bt Idrus
Selamat b. Abd. Ghani
Noor Haizan bt Syed Zain
Joshan b. Ahmad
Samsul Anuar b.Mohidin
Hasniza bt Ayob
Shamsudin b. Hairan
Md. Isma, b. Md Hanafiah
Wahi Anuar b. Abdullah
Suhaidah bt Mohammad
Soo Boon Wah
Suriani bt Saran

7. Kipas dipasang di
kantin

Norlita bt Mokhtar
Kannan a/l Machap
Govindasamy

8. Ceriakan kantin

Suriya bt.Supardi
Sivan a/l Selvaraju

9. Lebih banyak kerusi


dan meja di kantin

SMKTPG

2. Pakaian ketika PJK


Murid dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang
sesi persekolahan sekiranya terdapat mata pelajaran
PJ pada hari berkenaan. Namun, murid tertakluk
kepada peraturan pemakaian yang ditetapkan oleh
pihak sekolah iaitu murid hanya dibenarkan memakai
baju kokurikulum atau baju rumah sukan , berseluar
trek berwarna hitam, berstokin dan berkasut sekolah.
Bagi murid lelaki , baju dimasukkan ke dalam seluar
dan tudung bagi murid perempuan ialah tudung
sekolah berwarna putih sahaja.
3. Tuntutan telefon bimbit
Bagi tujuan tuntutan semula telefon bimbit yang
dirampas hanya penjaga yang berdaftar dalam rekod
sekolah sahaja yang dibenarkan membuat tuntutan
dan pihak sekolah berhak untuk menentukan tarikh
tuntutan tersebut. Rampasan kali kedua bagi pelajar
yang sama, telefon bimbit tidak akan dipulangkan.

36

SMKTPG

KATA ALU-ALUAN
Kemudahan
di
k ant i n
s e k ol ah
ditambah
untuk
keselesaan muridmurid
Akan diambil tindakan

- TUAN PENGETUA SMKTPG TN. HJ. NORDIN BIN SAAD

Bismillahirrahmannirrahim
Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan hidayah dan
inayah-Nya kita dapat mengadakan mesyuarat Agung PIBG SMKTPG kali ke-35.
Pada kesempatan ini saya mengalu-alukan dan menghargai kehadiran ibu bapa dan
penjaga yang telah sudi meluangkan masa untuk sama-sama bermesyuarat pada hari ini.
Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa PIBG yang
banyak memberi sumbangan dari segi tenaga dan kewangan membantu pihak
sekolah. Sesungguhnya dengan adanya kerjasama yang erat antara PIBG dan sekolah saya
yakin kita mampu melonjakkan sekolah ini ke tahap yang cemerlang dan gemilang.

Mokhtar b. Jamin
Shahnom Aiza bt Rapiei
Munah bt Selamat

1. Datang lewat ke sekolah


Perhimpunan sekolah akan diadakan pada jam 7.20
pagi dan sesi PdP akan dimulakan jam 7.30 pagi
manakala waktu perhimpunan sekolah sesi petang
bermula jam 12.30 tengah hari dan PdP bermula jam
12.40 tengah hari (jumaat jam 2.40 petang). Murid
yang datang selepas 7.30 pagi (sesi pagi) dan 12.40
tengah hari (sesi petang) akan dikenakan tindakan
disiplin berupa khidmat masyarakat dan akan menjalani sesi soal jawab mengenai asas fardu ain seperti
rukun sembahyang, wudu dan surah-surah lazim.
Bagi yang bukan beragama Islam pula akan
dikendalikan pula oleh guru bukan islam.

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

Unit Disiplin
SMKTPG

Pihak sekolah sentiasa merancang program- program yang bermanfaat bagi


meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan pelajar dari segi akademik,
kokurikulum, pembangunan akhlak dan sahsiah serta kepimpinan pelajar.Namun, semua
usaha ini tidak akan mampu kita laksanakan tanpa sokongan dan sumbangan PIBG.
Selain itu, Sarana Ibu bapa yang terkandung di bawah Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan 2013-2025 merupakan agen untuk memupuk persefahaman dan muafakat
antara ibu bapa dan pihak sekolah. Saya juga menyeru kepada ibu bapa yang mempunyai
kepakaran dalam bidang tertentu supaya dapat menyumbangkan idea, tenaga, pengetahuan, kepakaran dan kewangan kepada pihak sekolah untuk mengoptimumkan kemenjadian murid di sekolah ini.
Akhir sekali, pada kesempatan yang ada saya ingin merakamkan terima kasih
kepada Jawatankuasa PIBG 2014/2015 dan tidak ketinggalan kepada Jawatankuasa
Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG kali ke-35 ini kerana telah memberi sumbangan bakti
yang amat bermakna kepada sekolah.
Terima kasih.

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

JAWATANKUASA PELAKSANA
4

Penasihat

Tn. Hj Nordin bin Saad

Pengerusi

1. Tn. Ir. Hj Shahrul Nizam bin Md Radzi


2. En. Asmadi bin Maelah

Naib Pengerusi

1. Tn. Hj Jumiran bin Anchor

3. Pn. Anizah bt Mohamad

Pn. Norazimah bt Abd Talib

Bendahari

Pn. Faridah bt Musa

Protokol

En. Hamid bin Asanar@ Mohamed

Penyelaras

Pn. Hjh Munah bt Selamat

AJK JEMPUTAN

AJK PENYEDIAAN JAMUAN

Pn. Norazimah bt Abd Talib (K)

Pn. Nor Hilyawati bt Hitam (K)

En. Awaludin b Ahmad (T6)


En. Lim Meng Kooi (T5)

Pn. Ruslaili bt Salleh


Pn. Kesumawati bt Mohd Monzai

Pn. Mahani bt Mokri (T4)

Pn. Farida bt Abdul Hamid

Pn. Hamidah bt Salimin (T3)

Pn. Zaratullail bt Kasbollah

Pn. Zalinawati bt Molaham


Pn. Mastiah bt Sulor(T2)

Pn. Hamidah Bt Salimin


En. Wan Kamarulzaman bin Wan Mohd

Pn. Herdawati bt Selamat

En. Zain Bin Mohd Noor

2. Bilangan tandas blok


tk 4 ditambah

Ahmad Noh b. Mohd


Minhad
Joshan b. Ahmad
Valoo a/l Kuppusamy
Nasron b Akhbari
Mohd Rosman b. Borhan

3. Tandas sekolah tidak


memuaskan
4. Kerja pembersihan
tandas perlu lebih kerap

5. Tambahkan pondok /
wakaf di kawasan
sekolah

Zubir b Mat Raji


M.Sritar a/l Alagar
Masita bt Jemangin
Mohd Shahim b. Abas
Intan Zaharah bt. Saad
Moktar b.Jamin
Thenageswary a/p Thambigown
Arulthas a/l Ninar
Sivan Selvaraju
M Srithar a/l Alagar
Norliza bt Miskan
Mohd Rosman burhan

6. Memperbaharui buku
di pusat sumber

Mohd Shahim b Abas

7. Kemudahan pinjaman
buku rujukan di pusat
sumber

Kannan Subramaniam

8. Tapak perhimpunan
berbumbung

Pn. Suraya bt Md Amin(T1)


Pn. Santhira a/p Arjunan (KP)
Guru- Guru Tingkatan

AJK SIARAYA (P.A. SISTEM)


En. Muzaiful Azman b Dani

Chairul Anuar bin Alias


Nazaruddin bin Hj.
Masjumi

2. Tukar penguasaha
kantin

Abd Razak b. Abu Bakar


Nurul Amini bt. Idris

3. Makanan di kantin
tidak sedap dan mahal

Noor Rasidah bin Supandi


Suhaimi bin Tukiman
.Mukhtasham b.Mohamad

4. Kantin kotor

AJK PERSIAPAN TEMPAT

Pn. Hjh Rosmawati bt Mat Yani (K)

JAMUAN VIP DAN PARA

Pn. Norazimah bt Abd Talib


Pn. Wan Nor Saadah bt Wan Yussof

JEMPUTAN

Pn. Stella Francis

En. Khairudin bin Abdul Rahman

Pn. Fatmawati bt Hassan

Pn Nurul Atiqah Abdullah

JURUFOTO

Pn Noraidah bt Norman
Pn Hjh Noor Aidar bt Hassan

Pn. Nor Elina bt Tukiman

En. Awaludin b Ahmad

Mohd Muzafar b. Omar Basiran


M.Sritar a/l Alagar
Ninam Shah b. Jaffar
Ahmad Zaidi b. Shamsudin
Thenageswary a/p Thambigown
Arulthas a/l Ninar
Sivan Selvaraju
Mohd Muzafar b Omar

1.Tidak mahu pekerja


asing bekerja di kantin
sekolah

AJK BUKU ATUR CARA

Pn Hjh Rosnah bt Tajuddin (K)

Norliza bt Miskan
Mohd Ayob

4. Cik Aspalaili bt Arshad


:

Mahmod b. Abdul Ghafar


Lalitha a/p Muthu

2. Pn. Hjh Siti Rahimah bt Akib

Setiausaha

1. Tandas pelajar dinaik


taraf

Hairudin b.Hashim
5. Mempelbagai makanan di kantin

Thenageswary
Arulthas a/l Ninar
Mohammmad Ismail b. Hashim

( Pelajar 6 AK 3 )

Jurufoto krew majalah Panglima

35

Tandas-tandas
murid ditambah dan
diselenggara dengan
baik
Bilangan tandas yang
dibuka terpaksa
dihadkan untuk
mengelakkan tingkah
laku
musnah dan di bersihkan 2 kali sehari
oleh pekerja kebersihan.
Sumbangan ibubapa
melalui PIBG dapat
digerakkan.

Bilangan buku akan


ditambah dan urusan
peminjaman tertakluk kepada peraturan sedia ada.
Diserahkan sebagai
projek mega PIBG
2015

Pihak sekolah memantau agar pengusaha kantin mematuhi terma-terma


perjanjian dalam halhal berkaitan pekerja,
kualiti, kepelbagaian
dan harga makanan
yang dijual.
Dalam perhatian dan
semakan berkala oleh
JK Kantin

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

1. Mencukupkan catuan
air di Aspuri

S
R

2. Telefon awam di
asrama dibaiki

A
M
A

3. Memperbaharui
Loker asrama

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mohd Ismail b. Hashim


Siti Norizan Idrus
Sadon b. Johari
Ninam Shah b. Jaffar
Ahmad zaidi b. Shamsudin
Yahya b. Abu Daud
Ninam Shah b. Jaffar

Kemudahan
dan
keperluan penghuni
asrama dipertingkatkan seperti bekalan
air di aspuri, telefon
awam dan locker
baju
Dalam perhatian

AJK MENGEMAS TEMPAT JAMUAN

AJK PENDAFTARAN

Pn. Haslina bt Hassan (K)

Pn. Siti Zaharah bt Mohd Hom (K)

Pn. Nor Azni bt Mahat

Pn. Hjh Nor Fazilah bt Mohd Nor

Pn. Siti Rohaya bt Abdullah

Pn. Vimala a/p Maniam

Pn. Zakiah bt Kadri

Pn. Yu Ger Sian

Pn. Beatrise Fernandez a/p A.M Fernandez

Pn. Intan Syafinaz bt Jalaluddin

Pn. Wong Choi Foon

4. Menyediakan guru
pembimbing ketika
murid asrama mengulangkaji (prep)

Bibi Maizaitulnafisah

Pendawaian elektrik 4
SPN kerap rosak

Hasmah bt Abd Rahman


Tharumarajoo a/l Rajoo
Abd Rahim bin Ngah
Hairudin b. Ahmat
Siti Sarina bt Habib
Anita bt. Abdullah@
Shamsudin
Govindan Rajan
Hasni bt hindarsin
zanisah bt Based
Abdullah b. Ishak
Ahmad Noh b Mohd Minhad
Murugan Arumugan
Rosnani bt Abidin
Rohani bt Khamis

R
A
S
A
R
A
N
A

Kelas tidak mempunyai


tingkap

Mukhtarsam b. mohamad
Mahmod b Abdul Ghafar
Masita bt Jemangin
Padamale a/l Maruthaz
Chandran a/l Arumugam
Lalitha a/p Muthu
Khairuddin b. Mohd Ali
Mohd Ayob
Mohd Muzafar b. Omar
Basiran
Nasrun b. Akdari
Md Ismam b. Md Hanafiah
Nurol Amni b. Idris
Noor Rasidah bt Supandi
Suhaimi b Sukiman
Hairuddin b Hashim
Abd Razak b Abu Bakar
Rohani bt Khamis
Suhaida bt Mohammad
Wahi Anuar b. Abdullah
Joshan b. Ahmad

34

Dilaksankan oleh JK
Kurikulum asrama

Dalam perhatian dan


telah diambil tindakan

AJK PENYAMBUT TETAMU


AJK PENGEMASAN DEWAN

Pn. Noorhafizah bt Muhammad (K)

En. Mohamad Adiff b Mohamad Ali (K)

Pn. Hjh Siti Aisyah bt Muhammad

En. Erwan b Amir

En. Md Nasir b Yaacob

En. Mohd Norfarahim b Sudarman

En. Lim Yee Shun

En. Amin Zaki b Subhi


En. Mohd Fazli b Mohd Ramlan

Pn. Zarita Azura bt Zaidon


Semua AJK PIBG

Pekerja Kebersihan Swasta

Pengawas sekolah

AJK PERSIAPAN DEWAN

Sedang diambil tindakan

En. Khairul Izuddin b Hashim (K)

AJK CENDERAMATA & HADIAH


Pn. Arbaiah bt Miskan (K)

En. Sundram a/l Rengasamy

Pn. Nurul Aini bt Johari

En. Mohd Halim b Sodali

Pn. Aidina bt Othman

Pn. Suhanthi a/p Narasimham

Cik Siti Rafidah bt Sudiro

Pelajar asrama

Pn. Suhazarina bt Sumuui

AJK TRAFIK & KESELAMATAN


Pn. Mahani bt Mokri (K)

AJK UPACARA SAMBUTAN

En. Latib bin Mastor

En. Azhari b Mohamed (K)

Pengakap / Kadet Bomba sekolah

Pn. Siti Zakiah bt Samad


Pn. Maimon bt Burok

AJK PUBLISITI / KAIN RENTANG

Ahli Persatuan Seni & Budaya

Pn. Faridah bt Mohd Yunus (K)


Pn. Siti Fadhilah bt Kadis
Pn. Mastiah Sulor

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

USUL-USUL MESYUARAT AGUNG PIBG KE-35


AJK LCD, BACKDROP

DOKUMENTASI

En. Mohamad Ruzi b Mohamad Shamsudin (K)

Pn. Norazimah bt Abd Talib (K)

En. Mohd Rasid b Wagiman

Pn. Faridah bt Musa

Pn. Hafizah Sha Hamid


AJK PENCATAT MESYUARAT

JURUACARA

Pn. Arifah bt Ahmad (K)

Pn. Norlala bt Masaudin ( K )

Pn. Suriyanti bt Yusoff

Pn. Nur Syuhadah Bt Yusof

AJK USUL MESYUARAT AGUNG

AJK HIASAN PENTAS & MEJA VIP

Pn. Zaini bt Abd Aziz(K)

Pn. Marina bt Naimat (K)

Pn. Munirah bt Yusuf

Pn. Rita Kesumawati bt Bermawi

Penyelaras Tingkatan

Pn. Lilnajipa Asngari @ Ashari

Guru Tingkatan

Pn. Hanis bt Ismail

B P
I E
L R
K
A
R
A
1 K
U
R
I
K
U
L
U
M

USUL/CADANGAN

1. Menyediakan kelas tambahan untuk murid tingkatan 4

Parwathy a/p
Thangavelu

2. Jadual waktu hari Jumaat dipendekkan untuk


memudahkan murid lelaki
bersolat

Muhammad Kusnin

3. Kelas tambahan untuk


pelajar Pt3 & SPM bayaran
Rm30 atau 50

Pn. Nur Humaira bt Mohd Salwai


PEMBACA DOA

DARIPADA

Pn. Hjh Siti Sumiati Kadri

Mohd Suhaimi Abd


Rahim
Nor Azmi b. Ali
Parliza Lahman
Norshalihaton Abd
Rahman
Lee Hong Ren

En. Mohd Zaimi b Johar (K)

5. Mata pelajaran bahasa


Cina dimasukkan dalam
jadual biasa
6. Alatan Sains Pertanian
ditambah
2

K
O
K
U
RI
K
U
L
U
M

1. Baiki gelanggang bola


keranjang

Mohd Zairi b. Abdullah

2. Membaik pulih gelanggang futsal

Valoo a/l Kuppusamy


Zubir b. Mat Raji
Muhammad Kusnin

3. Menambah meja Ping


Pong
4. Lawatan sambil belajar
ke IPTA sebagai
pendedahan awal kepada
murid dan menarik minat
murid melanjutkan pelajaran

Imra Ainah bt Ibrahims

MAKLUMBALAS

Akan diambil tindakan


Hari Jumaat murid balik
12.30 tgh/hari (masa
dipanjangkan untuk menampung kekurangan masa
hari-hari lain

Dimulakan bulan Mac nanti

Masalah kekurangan bilik


darjah dan guru matapelajaran mengajar di sesi
petang
Akan diambil tindakan

Kemudahan dan peralatan


untuk aktiviti Kokurikulum
diperbaiki seperti gelanggang bola keranjang, gelanggang futsal dan meja
ping pong
Akan diambil tindakan

Zubir b. Mat Raji

Mohamad Zaid b
Sapli

33

Dilaksanakan di bawah
unit B&K dan Pra U

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

ANALISIS PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

USUL DAN
CADANGAN

32

MATA
PELAJARAN /
GRED

BM UJIAN BERTULIS

42

7.0
11.
10.
14.
17.
68
64
87
101
8
47
79
67
03

362

61.
38.
231
05
95

BM (LISAN)

96

16.
14. 11 18.
13.
86
79
24
55 0 61
37

69

11.
68

BI UJIAN BERTU3.4
5.1
10.
13.
20
30
59
80
0
0
03
61
LIS

76

A,B,C,
%
D,E

TH

CALON
AMBIL

593

602

4.40

440

74.
25.
151
11
45
55

591

602

3.66

12.
93

265

45.
54.
323
14
07
93

588

602

4.92

JUMLAH
GPMP
CALON

BI (LISAN)

53

8.9
12.
15.
17.
18.
73
93
106
112
1
27
63
82
82

437

73.
26.
158
45
55

595

602

4.05

SEJARAH

225

37.
16.
11.
11.
100
70
66
82
81
76
09

60

10.
08

521

87.
12.
74
56
44

595

602

2.76

GEOGRAFI

223

37.
14.
11.
11.
89
66
67
48
96
09
26

49

8.2
4

494

83.
16.
101
03
97

595

602

2.89

BAHASA ARAB

12

35.
29

26.
47

17.
65

11.
76

8.8
2

34

100
.00

0.0
0

34

34

2.32

BAHASA CINA

0.0
0

8.7
0

17.
39

17.
39

21.
74

15

65.
22

34.
78

23

24

4.57

BAHASA TAMIL

20

26.
16.
12
67
00

10.
14.
11
67
67

8.0
0

57

76.
24.
18
00
00

75

76

3.33

PENDIDIKAN
ISLAM

67

15.
16.
18.
23.
71
82
103
30
21
72
52

58

13.
24

381

86.
13.
57
99
01

438

443

3.42

MATHEMATICS

13

2.2
5.5
8.1
7.2
33
48
43
0
7
1
6

58

9.8
0

195

32.
67.
397
10
94
06

592

602

5.18

SCIENCE

0.1
7

1.3
4.7
9.3
28
55
6
6
5

67

11.
39

159

27.
72.
429
14
04
96

588

602

5.49

KHB - KT

2.4
11.
24.
27.
18
40
44
8
18
84
33

34

21.
12

140

86.
13.
21
96
04

161

164

3.93

KHB - ERT

10

6.3
20.
37.
15.
32
60
24
3
25
97
19

22

13.
92

148

93.
6.3
10
67
0

158

159

3.29

KHB - PERT

5.8
21.
30.
18.
30
42
25
4
90
66
25

12

8.7
6

117

85.
14.
20
40
60

137

142

3.46

KHB - PK

3.7
15.
27.
22.
20
36
30
6
04
07
56

26

19.
55

117

87.
12.
16
97
03

133

137

3.75

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

TARIKH

ANALISIS PENCAPAIAN SPM

SMKTPG

BUTIR (PERBELANJAAN) sambungan

RM

RM

Wakaf PIBG

PERBANDINGAN PENCAPAIAN SPM 2010-2013

24-Jun Pembayaran peringkat Pertama Wakaf PIBG

3,000.00

7-Jun

Pembayaran peringkat ke dua Wakaf PIBG

1,000.00

7-Jul

Caj Bank- Penukaran Tanda Tangan pada Cek

10.00

07-Ogos Pembayaran peringkat ke tiga Wakaf PIBG

TAHUN

PERATUS
LULUS

PERATUS
GAGAL

GRED
PURATA

2010

87.62

12.38

5.83

Sambutan Bulan Kemerdekaan

2011

84.46

15.54

5.98

Program Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

2012

86.75

13.25

5.86

pelajar KRK Ting 1 dan 2

2013

81.84

18.16

5.59

6,000.00

11-Ogos Pembayaran peringkat ke empat Wakaf PIBG

10,000.00

24-Sep Program Kem Bakat KoAkademik

500.00
500.00
1,500.00

29-Sep Wakaf PIBG


Pembayaran peringkat ke lima Wakaf PIBG

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4,000.00

8,000.00

29-Sep Projek Bengkel Cetakan Sambil Belajar


Pelajar Pra U
1-Okt

300.00

Majlis Graduasi Tingkatan 6

1,000.00

13-Okt Caj Bank-Pemulangan Cek

10.00

Wakaf PIBG

LULUS
GAGAL
GPS

28-Okt Pembayaran peringkat ke enam Wakaf PIBG

5,000.00

Hal Ehwal Murid


28-Okt Kebajikan Pelajar

2,000.00

Seminar Sahsiah

2,000.00

19-Nov Mesyuarat AJK Kali ke-3


70.00

Penyegaran

2010

2011

2012

2013

JUMLAH PERBELANJAAN

65,390.90

BAKI H/B

40,173.72

Disediakan oleh,

Pn. Faridah bt Musa


Bendahari Kehormat PIBG 2014

10

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

Pn. Norafizah bt Nasir


Pemeriksa Kira-kira 1

31

En. Khairudin bin Isa


Pemeriksa Kira-kira 2

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

BAHAGIAN B : PERBELANJAAN
TARIKH

BUTIR (PERBELANJAAN)

20-Jan Buku daftar penerimaan dan resit PIBG


20-Jan Program Maju Diri
12-Feb Mesyuarat AJK PIBG Kali Pertama
Penyegaran

RM

ANALISIS PENCAPAIAN STPM

PERBANDINGAN PENCAPAIAN STPM 2010-2013

80.00
10.00

Bahan edaran

RM
900.40
500.00

90.00

15-Feb Perbelanjaan Pendokumentasian


Fail
22-Feb Mesyuarat Agung PIBG Kali ke 33
Banner

110.00
85.00

Hadiah StAR PMR

2,400.00

Penyegaran
P.A Sistem

3,170.00
250.00

Hadiah Perasmi

75.50
550.00

Buku Aturcara
28-Feb Set Meja Murid

TAHUN

PERATUS
LULUS

PERATUS
GAGAL

GRED
PURATA

2010

97.4

2.6

2.12

2011

93.1

6.9

2.13

2012

90.2

9.8

1.95

2013

98.21

1.79

2.43

6,530.50
3,900.00

7-Apr

Meja Guru Kelas

750.00

7-Apr

Almari PBS Tingkatan 6

960.00

28-Apr

Busana Peserta Pantun

300.00

100
80

Hari Kecemerlangan
28-Apr

Hadiah Insentif SPM/STPM

900.00

60

Hari Kecemerlangan

3,200.00

6-Apr

Hari Kecemerlangan

500.00

28-Apr

Pertandingan Dewan Asrama Bersih

600.00

30-Apr

Membeli LCD Projektor Prauniversiti

1,500.00

6-Apr

Mesyuarat AJK PIBG Kali Ke-2


Penyegaran

4,600.00

LULUS
GAGAL

40

GPS

20

70.00

Bahan Edaran dan Fail

20.00
120.00

Dakwat Printer PIBG

210.00

19-Mei

Program Motivasi Pelajar Enam Rendah

1,000.00

20-Mei

Program Perkhemahan Kokurikulum

1,000.00

2010

2011

2012

20 -Mei Projek lawatan Muhibah dan Penanda


Aras MPP

500.00

26-Mei

Projek Kajian Lapangan Geografi STPM

500.00

26-Mei

Bengkel Teknik Menjawab Mata Palajaran


Pra Universiti

550.00

30

11

2013

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

PENYATA KEWANGAN BAGI TEMPOH


1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2014

BAHAGIAN A : PENERIMAAN

TARIKH
1-Jan

BUTIR (PENERIMAAN)
Baki b/b

20-Feb

Kutipan Sumbangan PIBG

7-Mar

Kutipan Sumbangan PIBG

5-Apr
28-Apr

Sumbangan Persendirian

RM
41,091.02

29,734.90
8,190.00

37,924.90

12-Og

Sumbangan Persendirian
Kutipan Sumbangan PIBG

300.00
500.00
368.70
15,360.00

13-Okt

Kutipan Sumbangan PIBG

9,420.00

21-Nov

Kutipan Sumbangan PIBG

600.00

Sumbangan Persendirian

105,564.62

JUMLAH PENERIMAAN

12

RM

29

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

LAPORAN
BENDAHARI

28

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

MESYUARAT AGUNGPIBG
KALI KE-35

13

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

CARTA ORGANISASI PIBG SESI 2014/2015


PENASIHAT
TN. HJ. NORDIN B. SAAD
YDP

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

7.0 PENUTUP
Kerjasama dan kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan kepada AJK
PIBG untuk menjalankan tugas amat dihargai. Sesungguhnya segala
yang baik itu datang daripada kesatuan hati, buah fikiran serta kerjasama yang erat daripada semua pihak, bak kata pepatah Bulat air
kerana pembentung bulat manusia kerana muafakat.

TN. IR. HJ SHAHRUL NIZAM BIN MD RADZI


NYDP

Disediakan oleh,

EN. ASMADI BIN MAELAH


SETIAUSAHA KEHORMAT

BENDAHARI KEHORMAT

PN. NORAZIMAH BT ABD TALIB

PN FARIDAH BT MUSA

AJK IBU BAPA

1.

EN. ARUMUGAM A/L KUPPAN

2.

PN. ROZITA BT M. TAHIR

3.

PN. NORIZAN BT ZAINAL

4.

EN. FAUZI BIN MAT WAZIR

5.

EN. THAGARAJAN A/L MANICKAM

6.

EN. RAHMAN BIN HJ YASIN

( NORAZIMAH ABD TALIB )


Setiausaha Kehormat PIBG
SMK Telok Panglima Garang

AJK GURU

1.

PN. HALIMATUN SAADIAH BT JAMHARI

2.

EN. LIM MENG KOOI

3.

EN. MOHD ADIFF BIN MOHAMAD ALI

4.

PN. HJH MUNAH BT SELAMAT

5.

PN. SUHANTI A/P NARASIMHAN


PEMERIKSA KIRA-KIRA

1.

EN. KHAIRUDIN BIN ISA

2.

PN. NORAFIZAH BT NASIR

14

27

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

6.0 AKTIVITI DAN PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN.


BIL
1

Program Maju Diri

Semua pelajar

PERBELANJAAN
RM500.00

2.

Mesyuarat Agung PIBG ke-34

Ibu bapa dan guru

RM6530.50

3.

Semua pelajar dan guru

RM4650.00

4.

Sumbangan meja murid dan meja


guru kelas
Sumbangan almari PBS tingkatan 6

Pelajar Tingkatan 6

RM 960.00

5.

Menaja busana peserta pantun

Peserta pantun SMKTPG

RM300.00

6.

Hari Kecemerlangan Akademik

Semua pelajar

RM4600.00

7.

Pelajar asrama

RM600.00

Pelajar Tingkatan 6

RM1500.00

Pelajar Tingkatan 6

RM1000.00

Semua pelajar

RM1000.00

Pelajar Tingkatan 6

RM500.00

Pelajar Tingkatan 6

14.

Pertandingan Dewan Asrama


Bersih
Sumbangan LCD Projektor
Prauniversiti
Program Motivasi Pelajar
Tingkatan Enam Rendah
Program Perkhemahan
Kokurikulum
Projek Lawatan Muhibah dan
Penanda Aras MPP
Projek Kajian Lapangan Geografi
STPM
Bengkel Teknik Menjawab
Matapelajaran Pra Universiti
Pembinaan Wakaf PIBG

15.

8.
9.

PERKARA

SASARAN

AGENDA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN


KALI KE - 35

1.

Ucapan Yang Dipertua PIBG 2014/2015

2.

Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-34

3.

Pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan

RM500.00

4.

Pembentangan dan Pengesahan Laporan Kewangan 2014

Pelajar Tingkatan 6

RM550.00

5.

Perkara-perkara berbangkit

Semua pelajar

RM33000.00

6.

Cadangan dan penerimaan usul

Program Kem Bakat KoAkademik

Semua pelajar

RM500.00

7.

Ucapan Penangguhan

16.

Sambutan Bulan Kemerdekaan

Semua pelajar

RM500.00

17.

Program Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi Pelajar KRK Tingkatan 1 & 2
Projek Bengkel Cetakan Sambil
Belajar Pelajar PraU (PSV)

Pelajar KRK Tingkatan


1&2
Pelajar Tingkatan 6

RM1500.00

19.

Majlis Graduasi Tingkatan 6

Pelajar Tingkatan 6

RM1000.00

20.

Kebajikan Hal Ehwal Murid

Semua pelajar

RM2000.00

21.

Seminar sahsiah

Semua pelajar

RM2000.00

10.
11.
12.
13.

18.

26

RM300.00

15

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

5.0 LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2012/2013

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG 2014

5.1 Kehadiran Mesyuarat AJK


TARIKH

: 22 Februari 2014

HARI

: SABTU

MASA

: 8.30 Pagi 12.30 tengah hari

TEMPAT

: DEWAN SERI PANGLIMA

KEHADIRAN

: 313 orang

BIL

JAWATAN
12/04/
14

En. Shahrul Nizam Bin Md


Radzi
En. Asmadi Bin Maelah
Pn. Norazimah Binti Abd
Talib
Pn. Faridah Binti Musa
En. Arumugam A/L Kuppan
En. Fauzi Bin Mat Wazir
Pn. Norizan Binti Zainal

1.

AGENDA :

2.
3.

1.0 UCAPAN ALUAN DARI YANG DIPERTUA PIBG 2012/2013


Ucapan dari NYDP PIBG, Ir. Hj. Shahrul Nizam B. Md Radzi dimulakan dengan kata-kata
aluan dan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada mesyuarat PIBG kali ke-34 ini
serta meminta hadirin memberikan cadangan dan berkongsi buah fikiran yang membina
demi kecemerlangan pelajar SMK Telok Panglima Garang.
Tindakan : Makluman
2.0 PEMBENTANGAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE -33
Setiausaha kehormat PIBG, Puan Suzila Hayati Bt Sidek merujuk kepada halaman 16
21 buku atur cara membentangkan Laporan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-33 untuk
disahkan.
Pencadang
Penyokong

NAMA

: En Khairudin B Isa
: Pn Rozita Bt Abdullah

4.
5.
6.
7.

En. Rahman Bin Haji Yasin


Pn. Rozita Binti Abdullah
En. Thagarajan A/L Manickam
Pn. Halimatun Saadiah Binti
Jamhari
En. Lim Meng Kooi
En. Mohd Adiff Bin Mohd Ali
Pn. Hajah Munah Binti
Selamat
Pn. Suhanti A/P Narasimhan
En. Khairudin Bin Isa
Pn. Norafizah Binti Nasir

8.
9.
10.
11.

Tindakan : Makluman
3.0 PEMBENTANGAN LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN
Setiausaha kehormat PIBG, Puan Suzila Hayati Bt Sidek memohon kepada semua yang
hadir merujuk kepada halaman 22 27 buku atur cara bagi membentangkan Laporan
Aktiviti Tahunan.
Tindakan : Makluman

12.
13.
14.
15.
16.
17.

4.0 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEWANGAN 2013


Bendahari kehormat PIBG, Puan Norafizah Bt Nasir meminta semua yang hadir merujuk
kepada helaian tambahan yang diedarkan bagi pembetulan pada halaman 29 buku atur
cara, Jumlah Penerimaan- RM 66,950.52 kepada RM84,479.22 dan pembetulan pada
halaman 31, Baki h/b RM41.191.02 kepada RM 41,191.02.
Puan Norafizah Bt Nasir yang merujuk kepada halaman 28 31 buku atur cara membentangkan Laporan Kewangan PIBG bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2013 untuk
disahkan.

NYDP
SUK

H
H

P
H

H
H

BK
AJK
AJK
AJK

H
H
H
T

P
P
P
T

H
T
H
T

AJK
AJK
AJK

P
H
P

P
H
H

H
H
H

AJK

AJK
AJK
AJK

H
H
H

H
T
P

P
T
H

AJK
PKK
PKK

H
H
H

H
P
H

H
H
H

Nota;

H Hadir

Penyokong : En Mohd Azmi B Razali

T Tidak hadir tanpa sebarang makluman

Tindakan : Makluman

16

31/01
/15

YDP

P Tidak Hadir Dengan Kebenaran (proksi)

Pencadang : En S.Muniandy

TARIKH
01/11/
14

25

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

BIL

JAWATAN

6.

Ahli Jawatankuasa
(Ibubapa)

SMKTPG

NAMA

ALAMAT

7.

Pn. Norizan bt
Zainal

No. 63, Jalan Pandan


8, Taman Dato Hormat, TPG
No. H 90, Taman Dato
Hormat, TPG

8.

En. Rahman bin Hj


Yasin
Pn. Rozita bt Abdullah

Lot 5011, Jln Melor,


Kg. Sijangkang, TPG
No. 51, Taman Aman,
TPG

0193077711
0192240499

En. Thagarajan a/l


Manickam

No. 12B, Lot 274, Kg.


Segenting, Batu 11

0193526015

Pn. Halimatun
Saadiah bt Jamhari

No. 19, Jln Jelawat 5,


Taman Seri Putra,
Banting
28, Jln Kemboja 14,
Taman Aman, Banting
No. 70, Jln Sanggul Z,
Bandar Puteri Klang,
Klang
Lot 1323B, Jln Tanjong, Batu 9, Sijangkang
Lot 292, Bt 26, Jln
Morib, Kg Kil Kee,
Banting

0125077994

En. Khairudin b
Isa

No. 81, Jln Pandan 8,


Taman Dato Hormat,
TPG

0196041976

Pn. Norafizah bt
Nasir

No. 7, Jln SJ1, Taman


Sijangkang Jaya, TPG

0126010072

9.
10.
11.

Ahli Jawatankuasa
(Guru)

En. Fauzi b Mat


Wazir

NO.
TELEFON
0173360751

12.

En. Lim Meng Kooi

13.

En. Mohd Adiff b


Mohd Ali

14.

Pn. Hjh Munah bt


Selamat

15.

Pn. Suhanti a/p


Narasimhan/

16.

17.

Pemeriksa Kira
-kira

0192584322

0122641028
0197776910
0136682080
0126508046

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

5.0 PERKARA BERBANGKIT


5.1 En Hud B Abd Ghani membuat teguran penggunaan istilah kutipan
yuran harus ditukar kepada kutipan derma. Beliau juga merujuk kepada
sewa kerusi meja VIP yang bernilai RM240 dimansuhkan bagi tahun-tahun
yang berikutnya supaya nilai tersebut boleh disalurkan untuk kegunaan
aktiviti pelajar.
5.2 Perkara berkaitan kelas tambahan telah diselesaikan. Untuk
makluman semua Syarikat Emery akan meneruskan tajaan mereka kepada pelajar-pelajar yang terpilih sebagai anak angkat mereka.
5.3 Perlaksanaan PBS adalah dasar kerajaan yang dilaksanakan oleh
pihak sekolah. Pihak sekolah akan melaksanakan PBS. Sebarang pindaan
mengenai PBS hanya akan dilakukan sekiranya mendapat arahan dari
Kementerian Pelajaran Malaysia.
5.4 Penyediaan tempat rehat bagi anak-anak adalah agenda berterusan
pihak sekolah demi keselesaan pelajar, namun perlaksanaannya adalah
mengikut peruntukan yang ada.
5.5 Bekas pelajar (alumni) dengan pihak sekolah mempunyai hubungan
yang baik dan turut menyumbang dalam pelaksanaan aktiviti di sekolah.
5.6 Permasalahan tandas dan loker di asrama puteri telah diambil tindakan. Sebahagian telah diselesaikan dan sebahagiannya masih dalam
pelaksanaan.
5.7 Prasarana dalam kelas seperti lampu, kipas, tingkap dan lampu adalah perkara berterusan yang sentiasa dititikberatkan oleh pihak sekolah.
Pertambahan kipas di kantin akan cuba diusahakan namun mengikut peruntukan sumber kewangan yang ada.
5.8 Program Bacathon telah diselesaikan
5.9 Projek keceriaan sekolah adalah perkara berterusan yang dilaksanakan oleh sekolah namun mengikut peruntukan yang ada.akan :
Makluman
6.0 PEMBUBARAN JAWATANKUASA PIBG 2012/2013
NYDP PIBG, Ir. Hj. Shahrul Nizam B. Md Radzi mewakili YDP, Tn Mohamed
@ Zulkiflee B Mohamed Amin memohon maaf sekiranya sepanjang
melaksanakan tugas terdapat kekhilafan dan terdapat tindakan yang tidak selari dengan kehendak ahli dan seterusnya membubarkan jawatankuasa PIBG
2012/2013.
7.0 PEMILIHAN DAN PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI SEMENTARA
En Hamid B Mohamad @ Asanar dilantik sebagai pengerusi sementara bagi
meneruskan agenda Pelantikan Jawatankuasa PIBG bagi tahun 2014/2015.
Beliau memohon kerjasama dari ahli memberi cadangan dan menyokong.

24

17

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

8.0 PEMILIHAN JAWATANKUASA PIBG 2014/2015


En Hamid B Mohamad @ Asanar membacakan senarai Jawatan yang
diperlukan dan membuka kepada ahli yang hadir untuk memulakan Proses
pemilihan.
8.1 .1 Jawatan YDP Yang Di Pertua
En. Muthamilselvam a/l Subramaniam mencadangkan Ir. Hj. Shahrul
Nizam B. Md Radzi sebagai YDP PIBG yang baru. Cadangannya
disokong oleh En Fauzi B Wazir. Cadangan ditutup oleh En Manusubramanian dan disokong oleh En Thagarajan.
8.1.2 Jawatan NYDP Naib Yang Di Pertua
Pencalonan pertama dari En Arumugam mencadangkan En Muthamilselvam a/l Subramaniam sebagai NYDP PIBG yang baru. Cadangannya disokong oleh En Thagarajan a/l Manickam. Pencalonan
kedua dari Pn Norliah Bt Ahmad mencadangkan En Asmadi B Maelah
sebagai NYDP PIBG yang baru. Cadangannya disokong oleh Pn Norizan Bt Zainal. Cadangan ditutup oleh Pn Rozita Bt Abdullah. En Asmadi B Maelah mendapat undian sebanyak 69 berbanding 38 bagi En
Muthamilselvam a/l Subramaniam dipilih sebagai NYDP yang baru.
8.1.3 AJK dari Ibu bapa
Pencalonan pertama dari Pn Norizan Bt Zainal mencadangkan Pn
Rozita Bt Abdullah sebagai AJK PIBG yang baru. Cadangannya
disokong oleh Pn Fauziah. Pencalonan kedua dari En Muthamilselvam a/l Subramanian mencadangkan En Thagarajan a/l Manickam sebagai AJK PIBG yang baru. Pencalonan ketiga dari Pn Rozita Bt
Abdullah mencadangkan En Rahman B Hj Yasin sebagai AJK PIBG
yang baru. Pencalonan keempat dari En Muthamilselvam a/l Subramanian mencadangkan En Arumugam Kuppan sebagai AJK PIBG
yang baru. Pencalonan kelima dari Pn Rohani Bt M Tahir mencadangkan Pn Norizan Bt Zainal sebagai AJK PIBG yang baru. Pencalonan keenam mencadangkan En Mohd Fauzi B Mat Wazir sebagai
AJK PIBG yang baru.
8.1.4 Pemeriksa Kira-kira 1
Pencalonan dari YDP Ir. Hj. Shahrul Nizam B. Md Radzi mencadangkan En Khairudin B Isa sebagai Pemeriksa Kira-kira PIBG
yang baru.
8.1.5 Pelantikan AJK guru
Setiausaha Pn Norazimah Bt Abd Talib
Bendahari Pn Faridah Bt Musa
AJK :
En Lim Meng Kooi
En Mohd Adiff B Mohd Ali
Pn Hjh Munah Bt Selamat
Pn Suhanti a/p Narasimhan
Pn Halimaatun Saadiah Bt Jamhari
Pemeriksa Kira-kira 2 : Pn Norafizah Bt Nasir

18

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

1.0 PENDAHULUAN
Alhamdulillah sekali lagi kita dapat mengadakan Mesyuarat Agung
PIBG SMKTPG bagi kali ke-35. Mesyuarat Agung merupakan agenda
penting dalam menentukan hala tuju dan gerak kerja PIBG untuk
tahun-tahun seterusnya dalam usaha membantu sekolah merealisasikan
matlamat pendidikan nasional .

2.0 MATLAMAT

Mengeratkan hubungan dua hala antara ibu bapa dan para


guru.

Membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam


kurikulum dan kokurikulum.

Membudayakan sekolah sebagai institusi yang tidak terpisah


daripada masyarakat.

3.0 MOTO

PENYATUAN ILHAM BENTUK GENERASI

4.0 STRUKTUR JAWATANKUASA PIBG SMKTPG 2014/2015

BIL

JAWATAN

NAMA

ALAMAT

1.

Yang Di Pertua

En. Shahrul Nizam


bin Md Radzi

2.

Naib Yang
Di Pertua

En. Asmadi bin


Maelah

3.

Setiausaha
Kehormat
Bendahari
Kehormat

Pn. Norazimah bt
Abd Talib
Pn. Faridah bt
Musa

Ahli
Jawatankuasa
(Ibubapa)

En. Arumugam a/l


Kuppan

No. 39, Jln Rentaka,


Taman Panglima,
TPG
No. 1, Jln Pandan 12,
Taman Dato Hormat,
TPG
A1, Jln Hj Yusuf 1,Kg,
Jenjarom, Jenjarom
No. 52, Jln Mulia 4,
Taman Mulia, Banting
No. 43, Jln Pandan 16,
Taman Dato Hormat,
TPG

4.
5.

23

NO.
TELEFON
0162257594
0195630498
0174992305
0122794183
0102218737

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

8.2 Pemberian kuasa menandatangani cek.


8.2.1 Semua ahli bersetuju untuk memberi kuasa kepada :
Bil.

LAPORAN
SETIAUSAHA

Jawatan Dalam Persatuan

Nama

1.
2.

Timbalan Pengerusi
Setiausaha

Asmadi bin Maelah


Norazimah binti Abd Talib

3.

Bendahari

Faridah binti Musa

Untuk menandatangani cek akaun no. 8002861482 di cawangan CIMB


Telok Panglima Garang. Syaratnya adalah dua daripada 3 orang untuk
menandatangai cek. Tandangan timbalan pengerusi adalah wajib.
8.3 Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG bagi tahun 2014/2015
Penasihat Tn Hj Nordin B Saad
YDP, Yang Di Pertua Ir Hj Shahrul Nizam Bin Md Radzi
NYDP, Naib Yang Di Pertua En Asmadi B Maelah
Setiausaha kehormat Pn Norazimah Bt Abd Talib
Bendahari kehormat Pn Faridah Bt Musa
AJK Ibubapa :
1. Pn Rozita Bt M.Tahir
2. En Thagarajan a/l Manickam
3. En Rahman B Hj Yasin
4. En Arumugam A/l Puvaneswari
5. Pn Norizan Bt Zainal
6. En Fauzi B Mat Wazir
AJK Guru:
1. En Lim Ming Koi
2. En Mohd Adiff B Mohd Ali
3. Pn Hjh Munah Bt Selamat
4. Pn Suhanti a/p Narasimhan
5. Pn Halimatun Saadiah Bt Jamhari
Pemeriksa Kira-kira :
1. En Khairudin B Isa
2. Pn Norafizah Bt Nasir
Tindakan : Makluman
9.0 CADANGAN DAN PENERIMAAN USUL
9.1 En Hud B Abd Ghani merujuk kepada Usul 3 mengutarakan pendapat bahawa Pembinaan laluan berbumbung pejalan kaki seharusnya diambil tindakan
yang lebih lanjut dengan serius bagi kemudahan pelajar. Beliau juga memberikan cadangan agar surat BRIM RM 100 dihantar kepada ibu bapa supaya pihak ibu bapa mendapat makluman terlebih dahulu.
Pn Siti Rohani Bt Salleh memohon kerjasama dari pihak ibubapa bersama
memberi sumbangan kewangan bagi menjayakan pembinaan laluan berbumbung pejalan kaki. Cadangan beliau telah disokong oleh Pn Norizan.
Sebagai tanda sokongan bagi pembinaan laluan pejalan kaki berbumbung,
En Muthamilselvam telah memberikan sumbangan wang RM100 kepada
bendahari PIBG.

22

19

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

Respon :
Tuan Hj Nordin B Saad mengulas pendapat En Hud B Abd Ghani. Cadangan pembinaan laluan berbumbung bagi pejalan kaki telah dibawa ke
dalam mesyuarat AJK PIBG. Ada beberapa perkara lain yang lebih prioriti yang harus diberi perhatian seperti perabot yang melibatkan tambahan
kerusi dan meja baru untuk pelajar. Untuk makluman bagi tahun 2014
pihak sekolah telah memperuntukkan sebanyak Rm 3000 bagi menyediakan kerusi dan meja baru bagi keperluan dan keselesaan pelajar.
Cadangan pembinaan laluan berbumbung boleh direalisasikan sekiranya
pihak sekolah dan ibu bapa bersama memberi sumbangan bagi menjayakan hasrat tersebut.
Mengulas tentang surat makluman BRIM RM100. Tuan pengetua, Tn Hj
Nordin menjelaskan bahawa pihak sekolah telah mengeluarkan surat
makluman kepada ibu bapa yang diedarkan melalui anak-anak. Beliau
memohon agar ibu bapa memantau surat yang diberi melalui anak-anak.
Penggunaan penghantaran khidmat talian ringkas SMS tidak sesuai dilaksanakan kerana nombor telefon yang diberi oleh pelajar untuk simpanan pihak sekolah adalah nombor peribadi dan bukannya nombor
penjaga.
9.2 En Mohd Nazri bertanyakan tindakan pihak sekolah bagi mengawal dan
mengawasi penularan ajaran sesat di kalangan pelajar dan guru.
Respon :
Tuan pengetua, Tn Hj Nordin menerangkan pihak sekolah sentiasa
melakukan pemantauan.
Pendedahan dan penerangan telah diberikan kepada pelajar sewaktu
perhimpunan mingguan dijalankan. Beliau juga meminta kerjasama dari
pihak ibubapa menyalurkan maklumat sekiranya ada kejadian penyebaran ajaran sesat di sekolah agar tindakan lanjut dapat diambil dengan
kadar segera.
9.3 En Azarudin B Abd Rahman memberikan cadangan agar guru kelas
memberikan nombor telefon kepada ibubapa bagi memudahkan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan kecemasan.
Respon :
Tuan Pengetua, Tn Hj Nordin menerangkan bahawa ibubapa boleh
menggunakan aplikasi vle frog untuk berhubung dengan guru kelas untuk menghantar sebarang maklumat.
9.4 En K.Perumal mengutarakan masalah kelas Bahasa Tamil yang tidak
tetap. Pindaan kelas pada saat akhir menyebabkan anaknya gagal
mengikuti kelas Bahasa Tamil.
Respon :
Tuan Pengetua, Tn Hj Nordin mengulas bahawa pemilihan tempat bagi
pembelajaran Kelas Bahasa Tamil diserahkan kepada guru subjek matapelajaran tersebut. Sebarang pertukaran tempat / kelas akan diberitahu
oleh guru sebelum pembelajaran yang seterusnya dilaksanakan. Beliau
berharap agar pelajar lebih peka dengan makluman yang diberikan oleh
guru untuk mengelakkan sebarang keciciran maklumat.

20

Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35

SMKTPG

9.5 Pn Siti Rohani Bt Salleh memberikan cadangan pelaksanaan solat berjemaah bagi pelajar sesi petang.
Respon :
Tuan Pengetua, Tn Hj Nordin menjelaskan solat berjemaah bagi sesi petang
tidak dapat dilaksanakan kerana jadual guru dan murid tidak sama. Bilangan
ustaz yang hanya seorang pada sesi petang tidak dapat mengawal jumlah
pelajar yang ramai.
9.6 En Thagarajan melaporkan berlaku kejadian pergaduhan di jejantas di
kalangan pelajar sekolah. Beliau meminta para ibu bapa agar menasihati
anak anak supaya tidak terlibat dengan aktiviti gangsterism.
9.7 En Thagarajan meminta agar ibu bapa menasihatkan anak-anak yang
menggunakan jejantas terutamanya pelajar yang berjalan kaki tidak
menggunakan laluan basikal dan motosikal bagi mengelakkan kesesakan
yang boleh mengakibatkan kemalangan.
Tindakan : Makluman
10.0 UCAPAN PENANGGUHAN
YDP PIBG, Ir. Hj. Shahrul Nizam B. Md Radzi menjemput semua ahli jawatankuasa PIBG yang baru duduk di barisan meja hadapan bersama-sama
dengan beliau bagi memperkenalkan kepada ahli yang lain. Beliau meminta
ahli jawatankuasa memperkenalkan diri dan memberi sedikit ucapan. Sebelum
mesyuarat ditangguhkan, beliau mengucapkan ribuan terima kasih kerana
melantik dan memberi kepercayaan kepada beliau. Beliau berjanji akan berusaha dan cuba mengambil tindakan bagi setiap perkara yang diutarakan
mengikut kemampuan. Beliau menegaskan bahawa menjadi tanggungjawab
semua pihak bagi membangunkan sekolah untuk kemudahan dan keselesaan
pelajar. YDP PIBG, Ir. Hj. Shahrul Nizam B. Md Radzi juga memberitahu kepada ibubapa program sekolah yang terdekat adalah Sambutan Hari Kecemerlangan dan beliau mengalu-alukan kehadiran ibubapa bagi memeriahkan majlis tersebut.
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.30 tengahhari.
Tindakan : Makluman
Pencatat :
Pn Arifah Bt Ahmad
Pn Suriyanti Bt Yusoff
Pn Halinawati Bt Abd Jamil
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..
(PN. NORAZIMAH BT ABD
TALIB)
Setiausaha Kehormat PIBG
SMK Telok Panglima Garang

(TN. HJ. NORDIN BIN SAAD)


Penasihat PIBG
SMK Telok Panglima Garang
28 Februari 2014

.
(IR. HJ. SHAHRUL NIZAM BIN MD
RADZI )
Yang Dipertua PIBG
SMK Telok Panglima Garang
28 Februari 2014

21