Anda di halaman 1dari 35

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

u nit
Mengetahui dan memahami sistem-sistem nombor
perpuluhan, perduaan, perlapanan dan
perenambelasan serta menukar dari sistem ke sistem
lain.

Menyatakan sistem nombor perpuluhan,


Menyatakan sistem nombor perpuluhan,
perlapanan, perduaan dan perenambelasan.
perlapanan, perduaan dan perenambelasan.
Menukarkan nombor perpuluhan ke nombor
Menukarkan nombor perpuluhan ke nombor
perlapanan dan sebaliknya.
perlapanan dan sebaliknya.
Menukarkan nombor perlapanan ke nombor
Menukarkan nombor perlapanan ke nombor
perduaan dan sebaliknya.
perduaan dan sebaliknya.

5421
0000
0001
0010
0011
0100
1000
1001
1010
1011
1100

5311
0000
0001
0011
0100
0101
1000
1001
1011
1100
1101

4221
0000
0001
0010
0011
1000
0111
1100
1101
1110
1111

3321
0000
0001
0010
0011
0101
1010
1100
1101
1110
1111

2421
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
1111

Menukarkan nombor perlapanan ke nombor


Menukarkan nombor perlapanan ke nombor
dan sebaliknya.
8421 perduaan
perduaan dan sebaliknya.

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

Menukarkan nombor perenambelasan kepada


Menukarkan nombor perenambelasan kepada
nombor perduaan dan sebaliknya.
nombor perduaan dan sebaliknya.
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan
nombor pelengkap 2 bagi operasi tambah dan
nombor pelengkap 2 bagi operasi tambah dan
tolak.
tolak.
Menerangkan kod BCD 8421.
Menerangkan kod BCD 8421.
Menukarkan kod BCD 8421 kepada nombor
Menukarkan kod BCD 8421 kepada nombor
perduaan dan sebaliknya.
perduaan dan sebaliknya.
Menukar data atau maklumat kepada kod ASCII
Menukar data atau maklumat kepada kod ASCII
dengan menggunakan jadual kod ASCII.
dengan menggunakan jadual kod ASCII.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.0 Pengenalan
Sistem nombor perduaan atau binari adalah sangat penting untuk sistem
berdigit. Walaubagaimanapun sistem nombor lain tidak kurang pentingnya.
Sistem nombor perpuluhan adalah penting untuk mewakili kuantiti-kuantiti di
luar sistem digit. Oleh itu terdapat keadaan di mana nombor perpuluhan
perlu ditukarkan ke nombor perduaan. Contohnya apabila menekan nombor
perpuluhan pada mesin kira atau komputer, litar di dalamnya akan
menukarkan nombor perpuluhan ke nilai perduaan.
Untuk berinteraksi dengan dunia luar, komputer dan semua sistem digit
mesti menggunakan sistem nombor perpuluhan sebagai input yang
kemudiannya ditukarkan ke nombor perduaan kerana sistem ini sahaja
difahami oleh kebanyakan manusia.
Sistem nombor lain yang tidak kurang pentingnya di dalam sistem berdigit
ialah

nombor

perlapanan

(oktal)

dan

nombor

perenambelasan

(Heksadesimal). Kedua-dua nombor ini boleh digunakan untuk mewakili


nombor perduaan yang besar. Sistem nombor ini amat penting untuk
memahami asas sistem mikropemproses.

Mulakanlah unit ini dengan tenang dan yakin anda boleh ! ! !


Selamat mencuba , semoga anda berjaya.
****************************

Sistem Nombor dan Sistem Kod


9.1

E1002 /

Sistem nombor perpuluhan atau desimal( Decimal )


Nombor desimal adalah satu sistem nombor yang luas penggunaannya di
dalam kehidupan seharian kita. Contohnya untuk mengira wang, kita
mesti menggunakan sistem nombor desimal, oleh itu ketika pelajar mula
diperkenalkan dengan sistem nombor, sistem inilah yang perlu dipelajari
terlebih dahulu.
Apabila menjumlahkan nombor desimal, sebarang hasil setiap digit pada
tertib-n yang melebihi 9 perlu ditolak dengan 10. Kemudian kita perlu
mengambil digit yang ditolak tadi sebagai pembawa bagi digit tertib n+1.
Apabila menolak, sebarang nombor yang ditolak sepatutnya lebih kecil
dari nombor yang ditolak, jika tidak kita perlu meminjam dari digit yang
lebih besar.

9.2

Sistem nombor perduaan atau binari ( Binary )


Sistem nombor binari sangat penting dalam komputer berdigit. Sistem
nombor ini mempunyai dua digit asas iaitu 0 dan 1 sahaja. Nombor ini
ditanda dengan 2 sebagai pembawah pada hujung LSB nombor tersebut.

Contoh 9.2a
1 1 0 1 12 = 24 + 23 + 0 + 21 + 20
= 16 + 8 + 2 + 1
= 2710
Contoh 9.2b
1

1 0 1 . 1 12 = 23 + 22 + 0 + 20 + 2-1 + 2-2
= 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.25
= 13.7510

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Apabila mencampur nombor binari, pastikan nombor ini tidak boleh


melebihi 1. Sebarang hasil jumlah perlu ditolak dengan 2 jika melebihi 1
dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya sementara 2 yang telah
ditolak tadi jangan pula diabaikan sebaliknya diambil sebagai pembawa
untuk pemberat yang lebih besar berikutnya.
Contoh 9.2c
1 0 1 0
+ 1 1 1 1
1 1 0 0 1

Apabila menolak nombor binari, sebarang nombor yang kurang daripada


nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit pada tertib yang lebih
besar. Perhatikan contoh di bawah :
Contoh 9.2d
1 0 1 0
- 0 1 1 1
0 0

1 1

Janganlah bengang !!! Ini baru


permulaan. Berbincanglah
dengan pensyarah anda o.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.2.1 Penukaran perduaan kepada perpuluhan


Nombor perduaan boleh ditukarkan kepada nilai perpuluhan
dengan menjumlahkan semua nilai pada kedudukan dalam nombor
perduaan yang mengandungi angka 1.
Contoh 9.2.1(a)
1 0 1 1 0 1 0 12 = 27 + 25 + 24 + 22 + 20
= 18110
Contoh 9.2.1(b)
1 0 1 . 12 = ( 1 x 22 ) + ( 0 x 21 ) + ( 1 x 20 ) + ( 1 x 2-1 )
= 5.5 10
9.2.2 Penukaran perpuluhan ke perduaan
Bagi operasi penukaran perpuluhan ke perduaan pula, semua digit
yang berada disebelah kiri titik perpuluhan perlu dibahagi dengan 2
sehingga bakinya sifar. Untuk digit di kanan titik perpuluhan pula
perlu didarab dengan 2 sehingga nombor bulat dihasilkan. Bagi
kebanyakan aplikasi nombor bulat tidak boleh dicapai, oleh itu kita
cuma perlu mendarab sehingga beberapa titik perpuluhan.

Fahamkan contoh
contoh seterusnya ! ! !

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.2.2(a)
2 5 = 12 + baki 1
2
1 2 = 6 + baki 0
2
6

= 3

+ baki 0

2
3

= 1 + baki 1

2
1

= 0 + baki 1
MSB

2510 = 1 1 0 0 1 2

Contoh 9.2.2(b)
37
2
18
2
9
2
4
2
2
2
1
2

= 18.5

baki 1 ( LSB )

= 9.0

baki 0

= 4.5

baki 1

= 2.0

baki 0

= 1.0

baki 0

= 0.5

baki 1 ( MSB )

3710 = 1 0 0 1 0 1 2

LSB

Sistem Nombor dan Sistem Kod

9.3

E1002 /

Sistem nombor perlapanan / oktal ( Octal )


Sistem nombor oktal sangat penting dalam komputer berdigit. Sistem
nombor ini mempunyai lapan digit asas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nombor
ini ditanda dengan angka 8 sebagai pembawah pada hujung LSB nombor
tersebut.
Contoh 9.3a
1 2 3 48 = (1 x 83 ) + ( 2 x 82 ) + ( 3 x 81 ) + ( 4 x 80 )
= 66810
Apabila mencampur nombor oktal,

pastikan nombor ini tidak boleh

melebihi 7. Sebarang hasil jumlah perlu ditolak dengan 8 jika melebihi 7


dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya sementara 8 yang telah
ditolak tadi jangan diabaikan sebaliknya diambil sebagai pembawa untuk
pemberat yang berikutnya.
Contoh 9.3b
5 6 48
+ 7 7 78
1 5 6 38
Apabila menolak nombor oktal, sebarang nombor yang kurang daripada
nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit tertib yang lebih
besar.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.3c
6 2
- 2 6
3

18
78
2

9.3.1 Penukaran perlapanan ke perpuluhan dan sebaliknya.


Untuk

menukarkan

nombor

perlapanan

ke

nombor

perpuluhan, semua digit didarabkan dengan tertib kuasa-n


tersebut.
Operasi menukarkan nombor perpuluhan ke nombor oktal,
semua digit yang berada di sebelah kiri titik perpuluhan perlu
dibahagi dengan 8 sehingga bakinya sifar. Semua baki
adalah jawapan anda. Bagi digit di kanan titik perpuluhan
pula perlu didarab dengan 8 sehingga nombor bulat
dihasilkan. Bagi kebanyakan aplikasi, nombor bulat tidak
boelh dicapai, oleh itu kita cuma perlu mendarab sehingga
beberapa titik perpuluhan.
Contoh 9.3.1(a)
372 8 = ( 3 X 82 ) + ( 7 X 81 ) + ( 2 X 80 )
= 2 5 0 10
24.6 8 = ( 2 X 81 ) + ( 4 X 80 ) + ( 6 X 8-1 )
= 20.75 10

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.3.2(a)
2 6 6 = 33

baki 2 ( LSB )

8
33

baki 1

baki 4 ( MSB )

8
4
8
26610 = 4 1 2 8
Contoh 9.3.2(b)
156.78 10
156 =

19

baki 4 ( LSB )

8
19 =

baki 3

baki 2 ( MSB )

8
2

8
0.78 x 8 = 6.24
0.24 x 8 = 1.92
0.92 x 8 = 7.36
0.36 x 8 = 2.88
156.78 10 = 234 . 61728

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.3.2 Penukaran perlapanan ke perduaan dan sebaliknya.


Penukaran daripada perlapanan ke perduaan dilakukan
dengan menukar setiap digit perlapanan kepada nilai 3 bit
perduaannya.

Kelapan-lapan

digit

mungkin

ditukarkan

seperti dalam Jadual 9-1.


Jadual 9-1

Digit Pelapanan

Persamaan Binari 000 001 010 011 100 101 110 111
Contoh 9.3.2(a)
4 7 28

100
4

5 4 3 18 =

101
5

111
7
100

010

2
011

001

Bagi operasi penukaran perduaan ke perlapanan, bit-bit dari


Pada nombor perduaan dikumpulkan kepada kumpulan 3 bit
bermula

daripada

LSB.

Kemudian

setiap

kumpulan

ditukarkan kepada nilai perlapanan masing-masing (Jadual


9-1).
Contoh 9.3.2(b)
1 0 0 1 1 1 0 1 02 = 1 0 0 1 1 1 0 1 0
4

28

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT SEMUA SOALAN DI BAWAH .


SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT . SELAMAT MENCUBA ! ! !
9a-1 Tukarkan 6 1 48 ke nilai perpuluhan.
9a-2. Tukarkan 8 310 ke nilai perlapanan.
9a-3. Tukarkan 2 4.68 ke nilai perpuluhan.
9a-4. Tukarkan 2 5 010 ke nilai perlapanan.
9a-5. Tukarkan nombor perduaan berikut ke nilai perpuluhan :
(a)

00 11002

(b)

0 0 0 0 1 12

(c)

0111002

(d)

1111002

(e)

11100.0112

9a-6 Tukarkan nombor perpuluhan berikut ke nilai perduaan :


(a) 6 4
(b) 5 0 0
(c) 3 4 . 7 5
(d) 2 5 . 2 5
(e) 27. 1 8 7 5

Tahniah ! kerana anda berjaya


menjawap kesemua soalan

Sistem Nombor dan Sistem Kod

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA


HALAMAN DI BAWAH :
9a-1.

3 9 6 10

9a-2.

1 2 38

9a-3.

2 0 . 7 510

9a-4.

3 7 28

9a-5.

(a) 1 210
(b)

310

(c) 2 810
(d) 6 010
9a-6.

(a) 1 0 0 0 0 0 02
(b)

1 1 1 1 1 0 1 0 02

(c)

1 0 0 0 1 0 . 1 12

(d)

1 1 0 0 1 . 0 12

(e)

1 1 0 1 1 . 0 0 1 12

E1002 /

DENGAN JAWAPAN PADA

Sistem Nombor dan Sistem Kod

9.4

E1002 /

Sistem nombor perenambelasan / heksadesimal.


Sistem nombor heksadesimal sangat penting dalam komputer berdigit.
Sistem nombor ini mempunyai 16 digit asas iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
A, B, C, D, E dan F. Nombor ini ditanda dengan 16 sebagai pembawah
pada hujung LSB nombor tersebut.
Contoh 9.4a
A B C D16 = (10 x 163 ) + ( 11 x 162 ) + (12 x 161 ) + ( 13 x 160 )
= 4 3 9 8 110
Apabila mencampur nombor heksadesimal, pastikan nombor itu tidak
15. Sebarang hasiljumlah perlu ditolak dengan 16 jika melebihi 15
dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya. Nombor 16 yang telah
ditolak tadi jangan diabaikan tetapi sebaliknya diambil sebagai pembawa
untuk pemberat yang lebih besar berikutnya.
Contoh 9.4b
A B C
+

7 7 7

1 2 3 3

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Apabila menolak nombor heksadesimal, sebarang nombor yang kurang


daripada nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit pada tertib
yang lebih besar.
Contoh 9.4c
6 2 116
-

6 716

B A16

9.4.1 Penukaran perenambelasan ke perduaan dan sebaliknya.


Seperti sistem nombor oktal,

sistem nombor heksadesimal

digunakan sebagai kaedah ringkas bagi mewakili nombor


perduaan. Agak mudah untuk menukarkan nombor heks ke
perduaan. Setiap digit heks ditukarkan perduaan 4 bit yang
senilai dengannya.
Penukaran perduaan ke heksadesimal adalah songsangan
daripada proses di atas. Nombor perduaan dikumpulkan
kepada kumpulan-kumpulan 4 bit dan setiap kumpulan
ditukarkan

kepada

digit

perenambelasan

dengannya.
Contoh 9.4.1(a)
9 F 216

= 10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
9

yang

senilai

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2 (b)


A B F . 216 = 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 . 0 0 1 0 2
A
B
F
2

1011101001102 = 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
B
= B A 616

11011101011.11 = 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 . 1 1 0 0
=

9.4.2 Penukaran perenambelasan ke perpuluhan dan


sebaliknya.
Untuk menukarkan nombor heksadesimal ke nilai perpuluhan,
semua digit didarabkan dengan tertib kuasa-n digit tersebut.
Bagi operasi menukarkan nombor perpuluhan ke nombor
heksadesimal, semua digit yang berada di sebelah kiri titik
perpuluhan perlu dibahagi dengan 16 sehingga bakinya sifar.
Bagi digit di kanan titik perpuluhan pula perlu didarab dengan
16 sehingga nombor bulat dihasilkan. Namun begitu bagi
kebanyakan aplikasi, nombor bulat tidak boleh dicapai. Oleh
itu kita cuma perlu mendarab sehingga beberapa titik
perpuluhan.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2(a)
3 5 616

= ( 3 x 162 ) + ( 5 x 161 ) + ( 6 x 160 )


= 8 5 410

3 4 5 .216

= ( 3 x 162 ) + ( 4 x 161 ) + ( 5 x 160 ) + ( 2 x 16-1 )


= 8 3 7 . 1 2 510

Contoh 9.4.2(b)
Tukarkan 4 2 3 10 kepada nilai heksadesimal.
423

= 26

baki 7 ( LSB )

= 1

baki 10

= 0

baki 1( MSB )

16
26
16
1
16

4 2 310 = 1 A 7 16

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2 (c)


Tukarkan 312.7810 kepada nilai heksadesimal.
312

19

baki 8 ( LSB )

baki 3

baki 1 ( MSB )

16
19
16
1
16
0.78 x 16 = 12.48
0.48 x 16 =

7.68

0.68 x 16 = 10.88
0.88 x 16 = 14.08
156.7810 = 1 3 8 . C7AE

Jangan terus ke input


seterusnya , jika anda masih
kurang faham ! ! ! ...

Sistem Nombor dan Sistem Kod

9.5

E1002 /

Sistem Nombor Bertanda


Nombor bertanda terdiri daripada nombor pelengkap-1 dan nombor
pelengkap-2. Bagi semua nombor binari yang positif, nombor pelengkap-1
adalah sama dengan nombor binari. Untuk nombor binari yang negatif,
nombor pelengkap 1 adalah songsangan daripada nombor binari tersebut.
Contoh 9.5a
+ 15 = + 0 0 0 0 1 1 1 12 ( pelengkap-1 yang positif )
- 12

= - 0 0 0 0 1 1 0 02 = 1 1 1 1 0 0 1 1 ( songsangan nombor binari )

Bagi semua nombor binari yang positif, nombor pelengkap 2 adalah sama
dengan nombor binari. Untuk nombor binari yang negatif, nombor
pelengkap 2 adalah songsangan dari nombor binari dan dicampur 1.
Contoh 9.5b
+ 15 = + 0 0 0 0 1 1 1 12 ( nombor pelengkap 2 yang positif )
- 12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02 = 1 1111 0100 ( nombor pelengkap 2 ve )

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Aritmetik pelengkap-2
Kes 1 : Kedua-dua nombor adalah positif .
Contoh 9.5c
+ 1210 + ( 1410 )
+ 12 = + 0 0 0 0 1 1 0 02
+ 14 = + 0 0 0 0 1 1 1 02

0 0 0 0 1 1 0 0 P2
0 0 0 0 1 1 1 0 P2
0

0 0 1 1 0 1 0 P2

Kes 2 : Nombor positif lebih besar dari nombor negatif.


Contoh 9.5d
-1210 + ( 1410 )
-12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02
+14 = + 0 0 0 0 1 1 1 02

1 1 1 1 0 1 0 0 P2
0 0 0 0 1 1 1 0P2
1 0 0 0 0 0 1 0P2

Sebarang pembawa yang terhasil iaitu bit yang ke 9 perlu diabaikan.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Kes 3 : Nombor negatif positif lebih besar dari nombor positif.


Contoh 9.5e
+1210 + ( -1410 )
+12 = + 0 0 0 0 1 1 0 02
- 14 = - 0 0 0 0 1 1 1 02

0 0 0 0 1 1 0 0 P2
1
1 1 1 0 0 1 0 P2
+
1 1 1 1 1 1 1 0 P2

Kes 4 : Kedua dua nombor adalah negatif.


Contoh 9.5f
-1210 + ( -1410 )
- 12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02
- 14 = - 0 0 0 0 1 1 1 02

1 1 1 1 0 1 0 0P2
1
+ 1 1 1 0 0 1 0P2
1 1 1 1 0 0 1 1 0P2

Contoh9.5g
-1110 - ( - 1910 )
-11 = - 0 0 0 0 1 0 1 12
-19 = - 0 0 0 1 0 0 1 12

1 1 1 1 0 1 0 1P2
- 1 1 1 0 1 1 0 1P2
0 0 0 0 1 0 0 0P2

Abaikan bit yang ke 9.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT AKTIVITI DI BAWAH .


SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT. SELAMAT MENCUBA ! ! !

9b-1 Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan :


a) 001100
d) 111111

b) 000011
e) 11100.011

c) 011100
f) 110011.10011

9b-2 Tukarkan nombor perenambelasan berikut ke nombor perpuluhan :


a) D52
d) F.4

b) ABCD
e) 888.8

c) 67E
f) EBA.C

9b-3 Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perenambelasan :


a) 1001.1111

b) 10000.1

c) 110101.011001

9b-4 Tukarkan nombor perpuluhan bertanda berikut kepada nombor pelengkap-2.


a) +13

b) +110

c) 25

9b-5 Tukarkan nombor pelengkap-2 berikut kepada nombor perpuluhan bertanda .


a) 0111 0000

b) 0001 1111

c) 1101 1001

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN JAWAPAN PADA


HALAMAN DI BAWAH :
9b-1

a) 12
d) 63

b) 3
e) 28.375

c) 28
f) 51.59375

9b-2

a) 3410
d) 15.52

b) 43981
e) 2184.5

c) 1662
f) 3770.75

9b-3

a) 9.F

b) 10.8

c) 35.64

9b-4

a) 0000 1101 b) 0110 1110 c) 1110 0111

9b-5

a) + 12

b) +31

c) 39

Oleh kerana anda berjaya menjawap


kesemua soalan dengan yakin.
Marilah kita teruskan ke input
selanjutnya ! ! !

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.6 Kod Perpuluhan Terkod Perduaan ( BCD Binary Coded Decimal )


Jika setiap digit bagi nombor perpuluhan diwakili oleh nilai perduaannya
ini akan menghasilkan satu kod yang dikenali sebagai kod perpuluhan
terkod perduaan ( diringkaskan sebagai BCD ). Oleh kerana digit
perpuluhan mempunyai angka terbesar iaitu 9, 4 bit diperlukan untuk
mengkodkan setiap digit.
Terdapat berbagai jenis kod BCD, contohnya kod 7421, 6311, 5421 ,
5311, 5211, 4221, 3321,

2421 dan 8421. Walaubagaimanapun kod

yang paling popular digunakan ialah kod 8421. Sila rujuk Jadual 9-2
yang menunjukkan beberapa contoh kod BCD.
Jadual 9-2 Kod-kod BCD 4 bit

Desimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5421
0000
0001
0010
0011
0100
1000
1001
1010
1011
1100

5311
0000
0001
0011
0100
0101
1000
1001
1011
1100
1101

4221
0000
0001
0010
0011
1000
0111
1100
1101
1110
1111

3321
0000
0001
0010
0011
0101
1010
1100
1101
1110
1111

2421
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
1111

8421
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

7421
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
1000
1001
1010

9.6.1 Menukarkan kod BCD 8421 ke perduaan dan sebaliknya.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Adalah mustahak untuk mengetahui bahawa kod BCD bukanlah


satu sistem nombor perduaan. Ia sebenarnya adalah satu sistem
perpuluhan dengan setiap terkod dengan nilai perduaan. Untuk
menjelaskannya, marilah kita lihat beberapa contoh kod BCD.
Contoh 9.6.1(a)
1 3 7 10 = 10001001 2

( perduaan )

1 3 7 10 = 0001 0011 0111 ( BCD )

Contoh 9.6.1(b)
Tukarkan 0111 0101 1000BCD ke nombor desimal.
Penyelesaian
0111 0101 1000
7

111

0101 1000BCD = 75810

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.6.1(c)
Tukarkan 0110 0100 1011BCD ke nombor desimal.
Penyelesaian
0110 0100 1011
6

* Tidak boleh ditukar kerana nilai 1101 tidak sah dalam kod BCD.

Bagaimana ? Adakan anda


memahami semua input yang
disampaikan ?

Sistem Nombor dan Sistem Kod

9.7

E1002 /

Kod angka - abjad


Selain data angka, komputer mesti berupaya mengelolakan maklumat
bukan angka. Dengan erti kata lain, komputer harus mengenali kod yang
mewakili huruf abjad, tanda seruan serta aksara yang khas dan nombor.
Kod ini dikenali sebagai kod angka-abjad. Salah satu kod angka-abjad
yang akan kita bincangkan ialah kod ASCII.
Kod Piawai Amerika untuk Pertukaran Maklumat ( ASCII ) adalah kod
angka-abjad

yang

mikrokomputer,

paling

kerap

digunakan

pada

kebanyakan

minikomputer dan dalam banyak komputer jenis

kerangka utama. Kod ASCII adalah kod 7 bit, jadi ia mempunyai 2 7 = 128
kemungkinan kumpulan kod. Jadual 9-3 menunjukkan sebahagian senarai
kod ASCII.

Sekiranyaanda
andamasih
masihkurang
kurangjelas
jelastentang
tentang
Sekiranya
apayang
yangdibincangkan,
dibincangkan,jangan
jangan segansegan-segan
segan
apa
untuk
berjumpa
dengan
pensyarah
anda
untuk
untuk berjumpa dengan pensyarah anda untuk
penjelasan.
penjelasan.

Jadual 9-3 Kod ASCII


MSB
LSB

Binary

0000

Binary

000

001

010

011

100

101

110

111

Hex

Nul

Del

sp

Sistem Nombor dan Sistem Kod


0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Soh

Dc1

Stx

Dc2

Etx
Eot
End
Ack
Bel

Dc3
Dc4
Nak
Syn
Etb

Bs

Can

HT

Em

LF

Sub

VT

Esc

FF

FS

CR

GS

SO

RS

SI

US

E1002 /
1

#
$
%
&

(
)
.
+
,
.
/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
;
<
=
>
?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Terdapat banyak lagi kod-kod angkaabjad yang lain. Cuba anda cari kod
angka abjad yang lain dan bezakannya
dengan kod ASCII !!!

Contoh 9.7 (a)


Berikut adalah utusan yang dikodkan dalam kod ASCII. Apakah maksud
utusan ini ?
a) 54 4F 4C 4F 45 47
b) 48 45 4C 4C 4F

c) 41 50 41 4B 48 41 42 41 52
Penyelasaian
a) T O L O N G

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

b) H E L L O
c) A P A K H A B A R
( Rujuk Jadual 9-3 Kod ASCII )

Contoh 9.7 (b)


Seorang pengendali menaip dalam aturcara BASIC pada papan kekunci
mikokomputer tertentu. Tentukan kod yang akan dimasukkan ke dalam
ingatan bila pengendali menaip ayat BASIC berikut :
GO TO 25
Penyelesaian
47 4F 20 54 4F 20 32 35

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT SEMUA SOALAN DI BAWAH .


SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT. SELAMAT MENCUBA ! ! !
9c-1 Tukarkan nombor BCD berikut kepada nombor perpuluhan :

a) 1010
b) 0001 0111

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

c) 1000 0110
d) 0101 0100 0011
e) 0011 0010. 1001 0100
9c-2 Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor BCD :
a) 6
b) 13
c) 99.9
d) 872.8
e) 145.6
9c-3 Kesalahan semasa penghantaran data di dalam sistem digital boleh dikesan
dengan menggunakan bit .. .
9c-4 Kod binari yang menunjukkan nombor dan aksara dikenali dengan kod
9c-5 Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor BCD :
a) 10
b) 342
c) 679.8
d) 500.6

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN JAWPAN PADA


HALAMAN DI BAWAH.
9c-1 a) Tidak sah

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

b) 17
c) 86
d) 543
e) 32.94
9c-2 a) 0110
b) 0001 0011
c) 1001 1001 . 1001
d) 1000 0111 0010 . 1000
e) 0001 0100 0101. 0110
9c-3 Bit pariti
9c-4 Kod ASCII
9c-5 a) 0001 0000
b) 0011 0100 0010
c) 0110 0111 1001 . 1000
d) 0101 0000 0000 . 0110

PENILAIAN
PENILAIANKENDIRI
KENDIRI

TAHNIAH ! ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN. SILA CUBA SEMUA SOALAN DI


BAWAH DAN SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUT. SELAMAT MENCUBA SEMOGA ANDA BERJAYA !
SOALAN 1
a) Apakah yang dimaksudkan dengan kod ASCII ?

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

b) Merujuk kepada jadual kod ASCII , dapatkan nombor perenambelasan untuk


perkataan berikut :i)

E1002 SIS DIGIT

ii)

LOT 654

iii)

XY=Z

c) Berikut adalah utusan yang dikodkan dalam kod ASCII. Apakah maksud utusan ini ?
100 1000 100 0101 100 1100 101 0000

SOALAN 2
a) Tukarkan nombor desimal berikut ke nombor BCD
i)

35

ii)

98

iii)

170

b) Tukarkan kod BCD berikut ke nombor desimal.


i)

1000 0110

ii)

0011 0101 0001

c) Campurkan nombor-nombor BCD berikut :


i)

0011 + 0100

ii)

0010 0011 + 0001 0101

iii)

1000 0110 + 0001 0011

iv)

0100 0101 0000 + 0100 0001 0111

SOALAN 3
a) Apakah maksud istilah-istilah berikut :
i)

Kod angka- abjad

ii)

Bit tanda

Sistem Nombor dan Sistem Kod


iii)

E1002 /

Digit

b) Campurkan nombor bertanda berikut :


0100 0100 + 0000 1011 + 0000 1110 + 0001 0010
c) Selesaikan masalah penolakan nombor bertanda berikut :
0000 1000 - 0000 0011
1000 1000 - 1110 0010

SOALAN 4
a) Tukarkan nombor perenambelasan ke nombor desimal.
i)

E 516

ii)

B 2 F 816

b) Selesaikan masalah berikut :


i)

D F16 + A C16

ii)

8 416 - 2 A16

iii)

C 316 - 0 B16

iv)

0100 0101 0000 BCD + 0100 0001 0111 BCD

MAKLUMBALAS
MAKLUMBALAS
PENILAIAN
PENILAIANKENDIRI
KENDIRI

SUDAH MENJAWAP KESEMUA SOALAN ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN


HALAMAN DI BAWAH .
PENILAIAN KENDIRI

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

SOALAN 1
a) Kod ASCII ialah kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat. Ia adalah kod
angka abjad yang terdiri daripada nombor , huruf dan tanda-tanda bacaan. Kod
ini paling kerap digunakan pada kebanyakan sistem komputer.
b) I) 45 1002 20 53 49 53 20 44 49 47 49 54
ii) 4C 4F 54 20 36 35 34
iii) 58 20 59 3D 5A
c)

100 10002 = 4816 = H


100 01012 = 4516 = E
100 11002 = 4C16 = L
101 00002 = 5016 = P

SOALAN 2
a) (i)

(ii) 9

0011 0101
b) (i) 1000
8
c) (i)

0011

0110
6
3

(iii) 1

1001 1000
(ii) 0011
3
(ii) 0010

0001 0111 0000

0101
5
0011

0001
1
23

Sistem Nombor dan Sistem Kod


+ 0100 +4
0111

+0001

(iii) 1000 0110

0011

E1002 /
0101 + 15
1000

38

86

(iv) 0100 0101 0000

450

+0001 0011 + 13

+0100 0001 0111

+ 417

1000 0110 0111

867

1001 1001

99

PASTIKAN BIT KE 4 TIDAK MELEBIHI 9 ATAU NILAI BDC TIDAH SAH.


SOALAN 3
a) (i) Kod angka abjad ialah kod yang terdiri daripada nombor, huruf dan tandatanda bacaan.
(ii) Bit tanda ialah bit yang paling kiri sekali bagi nombor binary yang menentukan
nombor tersebut positif (logik 0) atau negatif (logik 1).
(iii) Digit ialah simbol yang digunakan untuk menyatakan kuantiti.

b) 0000

0100

68

+0000 1011

+27

0100 1111

95

+0000 1110

+14

0110

1101

109

+0001

0010

+ 18

0111

1111

127

c) 8 - 3 = 8 + ( -3 ) = 5
0000 1000

(8)

+1111 1101

(-3 ) P`2

1 0000 0101

(+5 )

Abaikan bit ke 9

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

-120 - (-30 ) = -120 + 30 = -90


1000 1000 (-120) P`2
+0001 1110 ( 30 )
1010 0110 ( -90 )

SOALAN 4

a)

(i) E 5 16 = ( E x 16 ) + ( 5 x 1 ) = 2 2 910
(ii) B 2 F 8 16 = ( B x 4096 ) + ( 2 X 256 ) + ( F x 16 ) + ( 8 x 1 ) = 4581610

b)

(i) D F + A C = 1 8 B16
(ii) 2 A = 0010 10102 = 1101 01102 P`2 = D 616
8 4 + D 6 = 1 5 A16 ( Abaikan 1 )
(iii) 0 B = 0000 10112 = 1111 01012 P`2 = F 516
C 3 + F 5 = 1B 816 ( Abaikan 1 )
(iv) 1000 0110 0111 BCD