Anda di halaman 1dari 9

Latihan Imbangan

Disediakan oleh : Hanizah


Hamzah

Soalan struktur
Isikan tempat kosong dengan jawapan
yang betul.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan :
a. Imbangan
__________________________________________
b. Imbangan simetri
__________________________________________
C. Imbangan tidak simetri
_________________________________________

b.Berikan contoh-contoh:
a. Imbangan pada alam semula jadi
b. Imbangan pada alam haiwan
c. Imbangan pada benda buatan manusia
d. Imbangan pada barang kraf

Pilih jawaban yang paling tepat


1. Antara barangan berikut, yang manakah
mempunyai imbangan tidak simetri?
A.
B.
C.
D.

Cermin mata
Tas tangan
Gelas
Botol

2.Apakah yang ada takrifkan dengan


imbangan simetri?
A. Sama dari segi warna, tetapi tidak sama
dari segi bentuk.
B. Sama dari segi bentuk, tetapi tidak sama
dari segi jalinan.
C. Sama dari segi warna dan bentuk.
D. Tidak sama dari segi warna dan jalinan

3. Objek-objek alam buatan manusia yang


berimbangan simetri ialah
I.
II.
III.
IV.

Topeng
Kipas angin
Cermin mata
Bunga anggerik
A.
B.
C.
D.

I dan II sahaja
I dan III sahaja
I,II dan III sahaja
I, II, III dan IV sahaja

4. Apakah yang dapat ditakrifkan dengan


imbangan dalam prinsip rekaan?
A. Garisan pada setiap objek adalah sama
panjangnya.
B. Garisan pada sesetengah objek
membahagikan objek kepada dua
bahagian yang sama atau seakan sama.
C. Imbangan terdiri daripada simetri dan
kontra.
D. Imbangan boleh wujudkan ketidakstabilan
pada sesuatu objek.

5. Pilih penyataan yang benar tentang


imbangan tidak simetri
A. Imbangan wujud apabila kedua-dua
bahagian adalah sama
B. Imbangan wujud semata-mata dengan
olahan unsur-unsur seni
C. Imbangan wujud apabila sesuatu objek
sama dari segi unsur seninya.
D. Imbangan wujud apabila jalinan pada
objek itu serupa.

6. Corak dan motif mempunyai imbangan dari segi


A. Rupa dan jalinan
B. Rupa dan warna
C. Warna dan jalinan
D. Warna dan susunan
7. Antara corak berikut, yang manakah tidak
mempunyai imbangan?
A. Corak kelarai
B. Corak ukiran kayu tradisional
C. Corak badan wau
D. Corak baju batik