Anda di halaman 1dari 2

Lembaran Kerja 1

Nama:_______________________

Kelas:_______

A) Padankan.
1.
35
100

87%

87
100

77%

21
100

56%

77
100

35%

56
100

21%

2.

3.

4.

5.

Lembaran Kerja 1
B) Tandakan () pada peratus yang sama nilai dengan pecahan
perseratus yang diberi.
15
100

1.

2.

3.

15%
5%

83
100

38%
83%

6
100

60%
6%

4.

100
100

1%
100%

5.

20
100

20%
22%