Anda di halaman 1dari 22

BENGKEL PENINGKATAN

PROFESIONALISME MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN
MORAL KBSM
TAJUK BERFOKUS
PENDIDIKAN MORAL SPM

MASALAH REMAJA

NILAI : Harga diri


: Mematuhi peraturan dan undangundang
:
Rasional
: Bertanggungjawab
Kesan
Punca
Langkah mengatasi

KAD KREDIT

NILAI

:
Kesederhanaan
: Rasional
: Bertanggungjawab
Kesan boros berbelanja -didakwa
-harta disita
Cara berbelanja dengan berhemah

PEMANASAN GLOBAL

NILAI:
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam
sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Punca
Kesan
Langkah

ISU WANITA :
Pengeksploitasian wanita

dalam
iklan
NILAI: Menghormati
hak wanita

: Keadilan
Fakta : Tokoh-tokoh wanita
Sumbangan wanita dalam pembangunan
negara

ISU HAK KANAK-KANAK

NILAI: Melindungi hak kanak-kanak


: Bertanggungjawab
: Mematuhi peraturan dan undangundang
: Rasional
Langkah mengiktiraf hak kanak-kanak
Kesan mengiktiraf hak kanak-kanak
Sebab kanak-kanak terabai

PENYELUDUPAN DAN
PEMERDAGANGAN MANUSIA DI

MALAYSIA
NILAI : Mematuhi peraturan dan undang-

undang
: Harga diri
: Rasional
Cara mengatasi

PERTUBUHAN SUKARELA

NILAI : Penglibatan diri dalam pembangunan


negara
: Rasional
: Saling membantu dan bekerjasama
Masalah penyertaan masyarakat
Sumbangan
Fakta: jenis dan nama pertubuhan sukarela
Langkah menggalakkan penyertaan

KEKELUARGAAN

NILAI: Hormat dan taat kepada anggota


keluarga
: Tanggungjawab terhadap keluarga
: Kasih sayang terhadap keluarga
Cara merapatkan hubungan kekeluargaan
Kesan positif merapatkan hubungan
kekeluargaan
Punca hubungan renggang dalam keluarga

1MALAYSIA

NILAI : Sikap keterbukaan


: Saling membantu dan
bekerjasama
: Toleransi
: Cinta akan negara
: Hidup bersama secara aman
Usaha mewujudkan 1Malaysia
Kesan baik mewujudkan 1Malaysia

SAMBUTAN HARI
KEBANGSAAN

NILAI: Cinta akan negara


: Bertanggungjawab
: Rasional
Cara menanam semangat mencintai
negara dalam kalangan rakyat
Tokoh-tokoh yang menentang penjajahan

HUBUNGAN BAIK ANTARA


NEGARA

NILAI: Saling menghormati antara negara


: Saling membantu dan bekerjasama
: Hidup bersama secara aman
: Sikap keterbukaan
: Toleransi
Cara mengekalkan hubungan baik antara
negara
Badan yang menjaga dan mengekalkan
keharmonian antara negara

ISU MAKANAN TIRUAN/TIDAK


SIHAT

NILAI: Bertanggungjawab
: Mematuhi peraturan dan undangundang
: Rasional
Langkah mengatasi
Kesan pengambilan makanan
tiruan/tidak sihat

PEMBURUAN HARAM

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang


: Rasional
: semua nilai alam sekitar
Punca
Langkah mengatasi
Kesan
Fakta: badan yang melindungi binatang
liar

ISU PERUNDANGAN

NILAI: Keadilan
: Mematuhi peraturan dan undangundang
: Rasional
: Bertanggungjawab
Peranan undang-undang
Kesan tidak mematuhi undang-undang

ISU KEBEBASAN BERAGAMA

NILAI : Kebebasan beragama


: Hidup bersama secara aman
: Toleransi
Bukti kebebasan beragama di Malaysia
Kebaikan mengamalkan kebebasan
beragama

BANTUAN KEMANUSIAAN
KEPADA ANAK-ANAK

YATIM/BENCANA
NILAI: Penglibatan diriALAM
dalam

pembangunan
negara
: Bertanggungjawab
: Rasional
Jenis-jenis bantuan
Kesan positif memberi bantuan kepada
golongan yang kurang bernasib baik

KES RAGUT

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang


: Rasional
: Harga diri
Punca
Kesan
Cara mengatasi

ISU KEJIRANAN

NILAI: Toleransi
: Hidup bersama secara aman
: Saling membantu dan
bekerjasama
: Sikap keterbukaan
Usaha memupuk semangat kejiranan
dalam kalangan penduduk
Kebaikan semangat kejiranan

ISU PENDATANG ASING TANPA


IZIN

NILAI: KERAJAAN MALAYSIA


-Mematuhi peraturan dan undangundang
-Bertanggungjawab
-Saling membantu dan bekerjasama
-Saling menghormati antara negara
-Toleransi
Sebab kedatangan PATI ke Malaysia
Langkah mengawal kedatangan pendatang
asing ke Malaysia

ISU PENGANIAYAAN PEMBANTU


RUMAH

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang


: Bertanggungjawab
: Rasional
: Melindungi hak pekerja
Cara mengatasi masalah
Kesan negatif

ISU PEMANDUAN KENDERAAN


AWAM SECARA BERBAHAYA

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang


: Rasional
: Bertanggungjawab
Kesan
Langkah mengatasi