Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR

31200 CHEMOR
KERTAS CADANGAN
program sekolah selamat
Hari

24 OKTOBER 2008 ( JUMAAT )

Masa

7.30 pagi hingga 8.30 pagi ( Tayangan Video tahap 1/ P &

P- tahap 2)
9.00 pagi hingga 10.00 pagi ( Ceramah Kebakaran)
10.30 pagi hingga 11.30 pagi ( Demontrasi Kebakaran )
Tempat

1.0

Kantin/Padang SKCC

Pendahuluan

Kejadian Kebakaran adalah satu kejadian yang lumrah berlaku dalam kehidupan
manusia. Kebakaran boleh berlaku pada mana-mana manusia dan di manamana tempat sekalipun. Oleh demikian, pengetahuan bagi mengelakkan
berlakunya kebakaran perlu didedahkan kepada setiap golongan masyarakat
termasuk murid-murid sekolah. Pihak sekolah khususnya SK Chepor mengambil
langkah terbaik dalam hal ini dengan mengadakan satu Program Sekolah
Selamat yang lebih menjurus kepada kebakaran. Dengan adanya program
tersebut, warga SK Chepor akan mendapat satu maklumat yang amat
bermanfaat dalam menangani situasi yang melibatkan kebakaran.

2.0

Matlamat

Melalui program ini, murid-murid dapat didedahkan dengan maklumat-maklumat


yang dapat membantu mereka mengelakkan kejadian kebakaran daripada
berlaku.
3.0

Objektif

Di akhir program ini, diharapkan murid-murid dapat:


3.1

Meningkatkan pengetahuan tentang kebakaran.

3.2

Mengenal

pasti

tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

bagi

mengelakkan
berlakunya kebakaran.
3.3

4.0

Mengenal pasti langkah-langkah menghadapi situasi kebakaran.

Kumpulan Sasaran
Semua Guru/ Murid SK Chepor.

5.0

Tentatif Program

Tarikh

Masa

Aktiviti

Catatan

7.30 8.30

Tayangan Video

Guru Kelas

pagi

( Tahap 1 )
P & P seperti biasa
( Tahap 2 )

24 Okt
2008
Jumaat

8.30 9.00

Pengurusan murid

pagi
9.00 10.00

Slot 1

pagi

( Ceramah Kebakaran )

10.00 10.30

Rehat

pagi
10.30 11.30

Slot 2

tengah hari

( Demontrasi
Kebakaran)

6.0

Kaedah Pelaksanaan
6.1

Ceramah

6.2

Soal jawab

6.3

Demontrasi Kebakaran

7.0

Penceramah
7.1

9.0

Penceramah JemputanDari Ibu Pejabat Bomba Ipoh

Perbelanjaan
9.1
9.2
9.3

Cenderahati penceramah( 2 x raga buah)


Makanan penceramah

RM 10.00

Minyak Diesel/ Petrol ( 5ltr + 5 ltr)


JUMLAH

10.0

RM 60.00
RM 30.00

RM 100.00

Penutup
Melalui program ini, diharapkan murid-murid dapat meningkatkan

pengetahuan

dan

kesedaran

mereka

berkaitan

cara-cara

mengelakkan

kebakaran dan menangani situasi yang berkaitan kebakaran.


Disediakan oleh,

Diterima dan disokong

..

(PN. WAN JAMALIAH BT MOHD KHALIL)

(PN. FARIDAH BT

YUSOP)
Guru Bimbingan Sekolah Rendah

Guru Besar

SK Chepor

SK Chepor

Tarikh: 8 September 2008