Anda di halaman 1dari 33

Pertama Keenam

Definasi konflik dalam Punca Berlaku Konflik


perundingan

Kedua Ketujuh
Pandangan para ilmuan Strategi Mangatasi Konflik
Mengenai konflik
Ketiga
Teori- Teori Konflik

Keempat
Jenis- Jenis Konflik

Kelima
Tahap- Tahap Konflik Negoti
ations
Techni
que
5 PRESENTER
7
5 PRESENTER
BI SU
KO CA BT
PE N RA OP
RU FLI TE IK
ND K D NT
IN AL AN
G A G
AN M
DEFINISI KONFLIK
a t i n
sa L e: lah
h a fi gu r e r b a
ara
Ba Co n a u b e rk
u kul at s u at up
m m u
em flictu es
p se
n g n ad a
Sali Co terh pulan
a n
s etuju lam kum
ti dak hli da
e
d nya k ntara a
u a
Wuj m
u mu
a ta n
d ek
Pen

Perbezaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada
percanggahan sewaktu dalam urusan perundingan atau semasa
perbincangan sesama individu dalam organisasi.
A process in which an effort is purposely made by A to
offset the efforts of B by some form of blocking that will
result in frustrating B in attaining his or her goals or
furthering his or her interests
(Robbins,
1996:428).

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh


berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada
berlakunya atau wujudnya ketidaksetujuan, kontroversi
dan penentangan di antara dua pihak atau lebih secara
berterusan.
Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977)

Panda
ngan I
menge lmuan
nai Ko
nflik
Myers
Robbin (1993: 243)

(1996: 431)

Stoner &
Freeman

NDANGAN ILMUAN MENGEN


PEMBAHAGIAN KONFLIK
Pandangan Robin
Robbin

Human
Tradition Integratio
Relation
al View nist View Movement
n
ma
Fr n a
Stoner & Freeman

r & ng
ee
ne d a
Traditional Modern
Sto Pan

view View
My e r s
a n g a n
Pan d
Myers

Traditional Contemporary
View View
Teori konflik C. Gerrtz
Teori konflik Karl. Marx
TeoriHubunganMasyarakat
Teori PerundinganPrinsip
Teori Transformasi Konflik
Teori- Teori
Konflik
Jenis- Jenis Konflik
Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan


dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama
seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin
dipenuhi pada masa yang sama.

Konflik Interpersonal

Penentangan antara seseorang dengan orang lain karena


percanggahan kepentingan atau keinginan
Konflik antara
perorangan
Konflik Antara
Kelompok
Terjadi antara satu
individu dengan individu
Terjadi antara satu
lain atau lebih. Konflik
kelompok kerja dengan
ini biasanya disebabkan
kelompok yang lain .
oleh adanya perbezaan
Konlik ini biasanya
sifat dan cara kerja
disebabkan perbezaan
setiap orang dalam
matlamat setiap
organisasi.
kumpulan kerja
Konflik antara organisasi
Tahap- Tahap konflik
insiden

salah faham

ketegangan

krisis
Punca- Punca Konflik

Di Tempat Kerja

Di dalam Organisasi
Punca Konflik
di dalam
organisasi

Kekuranga
n
maklumat

Matlamat Persaingan
yang Sumber
berbeza yang terhad

Kekabur Persanda
an kerja ran tugas
Punca
Konflik di
tempat kerja

Pekerj
aan

“Misundersta Perbezaa
nding “ n individu
Bag
aim
ana
“Ap me
abil
aa ngat
sem da k asi
as on
a ke flik, k on
(Ab b e
dull
rca du a ia
kap -dua bih b l e flik?
ah a
Has pada s pihak m ik dile
san atu as raik
& A sam ih bo an
inon a la leh
Mo in.”
hd,
200
2)
Langkah Mengatasi Konflik
Jangan marah-marah

Turunkan perasaan marah kita dan lawan kita (kalau boleh).

Mengalah sedikit.
Satu daripada cara mengalah ialah meminta maaf. Cara ini dapat
mengembalikan kepercayaan antara satu sama lain.

Jangan libatkan hal peribadi.


Buangkan soal “saya lawan awak”. Jangan peduli siapa salah siapa
betul. Yang penting masalah selesai.

Tumpukan pada titik persamaan.


Ingatkan lawan kita kepada matlamat bersama yang ingin dicapai.
semasa berbincang…
• Apabila orang sedang bercakap, diam. Ambil giliran
untuk bercakap.
• Apabila bercakap, jangan menuduh.
• Jangan mengungkit.
• Jangan tinggikan suara.
• Kalau tak setuju, tutup mulut.
• Ingat, hasil perundingan adalah lebih penting daripada
menang dalam pertengkaran.
5 STRATEGI BERUNDING
Bersaing
Kompromi

Kerjasama

Mengalah

Mengelak
Strategi Ciri-ciri Hasil
Menang-Kalah
Strategi Bersaing Menjaga hubungan kurang penting.

“Aku untung, kamu rugi”

“Menang sekarang, kalah kemudian”

Tabiat persaingan menimbulkan kesan negatif


pada kejayaan.

Strategi Sebaik-baik strategi Menang-Menang


Kerjasama
Selesaikan masalah, kukuhkan hubungan

Saling mempercayai dan terbuka

Paling sesuai untuk menyelesaikan konflik


dalam organisasi.
Strategi Ciri-ciri Hasil
Strategi Mengelak Tidak berbuat apa-apa. Kalah-Kalah

Masanya tidak kena untuk berunding,


atau keadaan kita lemah, atau ada cara
lain untuk menang, atau ada risiko lain.

Strategi Mengalah Sangat mementingkan hubungan baik. Kalah-Menang

“Mengalah untuk menang”

Tidak boleh digunakan selalu.


Strategi Kompromi Tidak dapat mencapai objektif secara Menang-Menang
keseluruhan. Kalah-Kalah

Berbahagi hasil yang dirunding.

Selesai konflik dengan cepat.


Taufiq
Siva
Alif
Sobri
Irfan
Terima
Faiz kasih…
The
End....

Anda mungkin juga menyukai