Anda di halaman 1dari 20

MUHAMAD FAIZ BIN MD.

NAYAN- 4SN
BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Hari ini 23 Mei 2009, seminggu berlalu satu pahatan sejarah cernaan didikan, suatu
pengiktirafan seantario Negara dalam mengagungkan insan yang berwatak pembimbing ,
mesra, memahami , membelai dan mendidik.
Didik terus mendidik, belai terus membelai.
Hadafnya hanyalah satu - Membentuk jiwa bangsa, akhlak mulia terpuji, jiwa gagah perkasa,
membina ketinggian tamadun dan bangsa negara terulung.
KENANGLAH, HARGAILAH
Terima kasih, tuan pengerusi majlis, panel hakim yang arif lagi bijak sana, seterusnya hadirin
hadirat sekalian,
ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM PERTEMUAN.
HADIRIN, Hari ini, PERTANDINGAN ini, bukanlah pertandingan Pidato Piala Fantasia, maka saya
bukanlah Mawi mahupun Faizal, tetapi saya
pelajar akademi Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan mene rangkan komponan2 penting
natijah daripada IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN.

SIDANG SAKSI BERMISI.


KOMPONAN PERTAMA - IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN MEMBENTUK ASAS JATI DIRI INSAN
TERPUJI.
MODEL ikutan terpuji terpahat dalam lipatan sejarah ketamadunan Islam. Junjungan Mulia.
Ikutan jutaan umat. Herba penawar gagasan bakti
cernaan terpuji.
Hal inilah yang termaktub da lam KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.
John Mencine , seorang pujangga barat menyatakan gelombang dunia masa depan ditentukan
oleh kewujudan masyarakat,yang bukan sekadar masyarakat bermaklumat tetapi masyakat
berilmu. Terpadu jitu kesepaduan mental wibawa, fizikal perkasa , emosi cemerlang dan rohani
terbilang. Bukan sekadar ilmu akli tetapi disepadukan dengan ilmu nakhli. Bukan sekadar skill atau
kemahiran bahkan ilmu wahyu.
Lantaran itu hadirin kesepaduan ini mampu membentuk indi vidu yang memiliki asas jati diri insan
terpuji.
Negara bukan sekadar memerlukan seorang NIk Normadihah bt. Nik Mod. Kamal bahkan ribuan
Nik Nornadihah serta ribuan genius pintar yang mampu membina NEGARA BANGSA TERSOHOR.
HADIRAN, pidato ini tiada siaran iklan , terus dengan komponan ke -2
IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN MEMBENTUK nilai murni.
Mutiara Junjungan Mulia termaktub ,  Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan
nilai murni 
Malaysia kini mempunyai lebih 27 juta penduduk, Masalahnya di sini mengapakah penampilan
akhlak yang berbeza-beza ? Ada yang menjadi
khalifah ada juga yang menjadi sampah, ada juga yang ke universiti dan ada juga yang ke pusat
serenti. Ada yang menjadi pejuang dan
mengapa masih ada insan yang menjadi petualang.
Tuntasnya hadirin terbang belon bukanlah disebabkan kuning , hijau, biru warnanya tetapi
kandungan gas di dalamnya.
Dengan nilai akhlak terpuji maka akan menobatkan insan gemilang insan terbilang seumpama
Azizul Hasni dengan basikalnya, Nikol An David
dengan skuasynya, Dato Lee Chong Wei dengan raketnya, tanpa disiplin tinggi yang menjadi teras
kepada pembinaan jasad mereka tidak mungkin juara dunia menjadi milik mereka. Inilah bukti
betapa nilai muni menjadi tonggak menterjemahkan kehebatan insan supaya tidak menjadi nyior
condong, pangkal dibub uk buah jatuh di halaman orang.

Hadirin hadirat sekalian, Sidang penonton yang penuh santun.


KOMPONAN KETIGA
Asas kemajuan individu cerminan daripada IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN .
Jasad tanpa roh seumpama gula tanpa manis dan seumpama mati sebelum ajal dalam asas
kemajuan indiidu. Begitulah roh dengan
pembinaan insan kearah pembinaan insan yang berjaya. Roh dengan nilai-nilai ilmu, iman dan
amal sepatutnya menobat insan terbilang, insan
teladan . Buktinya, sirah silam sahabat, tokoh korperat berjiwa mulia, Abdul Rahman bin Auf
gigih mengembang dan menguasai pasaran serantau. Di negara kita tercinta, terbukti bangsa
Melayu pertama penjajah angkasa raya, Dato Dr. Syeikh Muzaphar Syukur b. Syeikh Mustafa.
Semua ini terlaksana berpaksikan keutuhan memaut asas -asas kemajuan yang telah digarap
oleh orientasi pendidikan.
Sekarang kita m ampu berbangga dengan kejayaan semasa yang diiktiraf dan kita mampu
bersaing di persada antarabangsa.
Awan tinggi telah ditembusi, penjelajahan dunia telah diterokai, lautan samudra telah dilayari.
NEGARA KITA telah menguasai pelbagai disiplin dan bidang ilmu, nilai budaya dan ketamadunan,
profesional dan kemodenan Nyatakan saja apa-apa pun bidang di dalam atau di luar negara,
semuanya mampu dijawat dan kendalikan oleh insan yang terbina hasil cernaan pendidikan ulung.
Terima kasih Malaysia, terima kasi h warga pendidik. SUBHANALLAH, ALHAMDULILLAH.
SIDANG HADIRIN, komponan yang ke-4. IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN  menjamin masa
depan.
Junjungan Mulia melalui riwayat Iman Muslim
. 
.
Maksudnya,  Sesiapa yang inginkan dunia, maka dengan ilmu, sesiapa yang inginkan akhirat,
maka dengan ilmu dan sesiapa yang ingin kedua-
duanya maka dengan ilmu .
Diari silam generasi terdahulu telah merakamkan pengiktirafan kepada tokoh -tokoh ilmuan
dalam pelbagai bidang. Harum namanya Iman
Bukhari, Imam Maliki, Al -Khawarizmi dan Jabir Ibn. Hayyan.
Hadirin,
Jasad, roh dan intelektual yang teralun indah akan terarah dan terjelmanya konsep
KEMAJUAN / KEAGUNGAN / KEHEBATAN DAN
KETAMADUNAN.
Tetapi kita harus menyedari tanpa perancangan yang strategik, komitmen yang menyeluruh,
usaha yang gigih dan keazaman yang k uat , PASTI hasrat akan tersasar. SAYA YAKIN, hadirin
dan hadirat negara kita mampu menyediakan ribuan tokoh dan jutaan insan yang bersinar
dengan cahaya kecemerlangan menyinari kegelapan malam dan dan memeriahkan pesta
kejayaan.
NATIJAHNYA hadirin, pasti untuk mereka, satu jaminan masa depan yang gemilang. Nyatakan
sahaja, siapakah gerangan mereka dan di
manakah gelanggang mereka ?
PASTI DI SANA ANAK MALAYSIA. AKU ANAK MALAYSIA, KAMI ANAK MALAYSIA.
SIDANG PENONTON SEKALIAN,
Intihanya, dapat disimpulkan bahawa IMPAK ORENTASI PENDIDIKAN yang berpaksikan 4
komponan hujah jitu jelas ternukil dalam sajian
minda hadirin sebentar tadi. Jauh di sudut kalbu , saya optimis negara kita mampu menjelma juta
impian dan memahat jutaan kejayaan.
Demi menobatkan negara bangsa berwadahkan pendidikan  pasti menatijahkan WARGA
CEMERLANG NEGARA TERBILANG.
SAYA MENYERU KEPADA HADIRAN, sama-samalah kita memacu wawasan negara.
SEKIAN, wabillah hitaufiq walhidayah wassalammualaikum warahmatullah hibawarakatuh.
MOHON PERMISI.

IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN.

Negara Versus Korupsi: Mencari Indonesia Dalam Agama dan Kebudayaan

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Suatu kehormatan yang besar bagi kami memperoleh kesempatan menyampaikan Pidato
Kebudayaan “Negara Versus Korupsi: Mencari Indonesia dalam Agama dan Kebudayaan” di Taman
Ismail Marzuki. Terlebih lagi, kesempatan ini diberikan di dalam sepertiga akhir bulan mulia
Ramadhan 1425 H. Saat dimana kita kian mendekatkan diri kepada-Nya sembari berkaca diri
terhadap pencapaian moral spiritual individual dan kesalehan sosial kita. Untuk kehormatan yang
membahagiakan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Dewan Kesenian Jakarta, yang telah memelihara suatu tradisi positif untuk menciptakan
kedekatan hubungan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemimpin. Usaha ini perlu dipelihara
dan didorong terus, mengingat makin berjaraknya hubungan keduanya. Dus, karena berjaraknya
hubungan ini, isu-isu dan agenda bangsa menjadi elitis kian menjauh dari kepentingan kalangan akar
rumput. Tradisi tatap muka ini, sangat mungkin menghadirkan kehangatan bersosialisasi, sekaligus
memberi kesempatan para pemimpin untuk belajar langsung dari kebersahajaan rakyatnya.

Para hadirin dan hadirat yang terhormat, para budayawan, para seniman, para aktivis, para
cendekiawan, para mahasiswa dan kawan-kawan tercinta,

Dalam kesempatan yang terhormat dan penuh kebahagian ini, sungguh tepat bila kita merenungkan
sejenak perjalanan reformasi yang mengamanatkan demokratisasi , pemberantasan korupsi,
perbaikan ekonomi dan jaminan keamanan. Perihal proses demokratisi, kita bersyukur kepada Allah
SWT, karena rakyat telah berhasil melaksanakan pemilu legislatif, DPD dan pemilihan presiden
langsung ; suatu tradisi berdemokrasi yang begitu penting dan akan menentukan nasib bangsa dan
negara kita.

Harus diakui secara jujur, perjalanan nasib bangsa dan negara kita telah mengalami berbagai musim
pancaroba dan gelombang pasang surut yang melahirkan harapan sekaligus kecemasan. Kecemasan
yang mendalam selama sewindu krisis multidimensi ini bahkan berimbas pada krisis identitas
bangsa. Taufiq Ismail (2003) secara sinis memotret kondisi ini dalam, “Tak Tahu Aku Apa Jati Diriku
Kini”:

Kita hampir paripurna jadi bangsa porak poranda,


terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara didunia

Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia kini, sudah untung
Pergelanggan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu Kantor
Pegadaian Jagat Raya, dan dipunggung kita kaos oblong dicap sablon
besar-besar : Tahanan IMF dan Bank Dunia.
Kita sudah jadi bangsa kuli dan babu di dunia,
diusir pula di tangga pelabuhan,
terapung-apung di lautan,
Kita sudah tidak merdeka lagi.
Indonesia sudah masuk ke dalam masa kolonialisme baru,
dengan penjajah yang banyak negara sekaligus,
Nilai-nilai luhur telah luluh lantak,
berkeping-keping dan hancur,
berserakan di kubangan Lumpur,…”

Senada dengan gambaran di atas, dalam bahasa lain yang futuristik, pujangga Ronggowarsito (1802-
1873) menulis “Serat Kalatidha” memprediksi munculnya “jaman edan”, suatu masa krisis sebuah
bangsa. Secara bijak, pujangga ini menasihati kita agar tetap “eling” dan “waspada”.

Amenangi jaman edan ,ewuh aya ing pambudi

melu edan ora tahan

yen tan melu anglakoni,boya kaduman melik

kaliren wekasanipun

Ndilallah karsa Allah

Sakbeja-bejane kang lali

luwih beja kang eling lawan waspada..

Para hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Masalah korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh bangsa ini. Ia telah menjalar
sebagai budaya sekaligus penyakit akut bagai virus ganas yang aktif menggerogoti ke sekujur tubuh
negara. Ia bukan lagi bisul yang bisa ditutup-tutupi. Sungguh ironis, sebagai bangsa yang berbudaya
luhur dan beragama –bahkan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pilar pertama dasar
negara- juara pertama korupsi justru kita sandang. Berbagai indikator “olimpiade korupsi”
diselenggarakan oleh lembaga asing semacam Transparancy International (TI) dan Political Economic
Risk Consultancy (PERC), menempatkan RI sebagai ‘pemenang’.

Dampak praktik korupsi begitu jelas telah memporak-porandakan bangsa kita. Studi Rose Ackerman
(1999) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat
kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi publik. Ini berakibat lanjut pada pudarnya
komitmen warga pada proyek kolektif dan perilaku warga, memacu tingkat kriminalitas dan
disorganisasi sosial. Secara lebih khusus, laporan UNSFIR (United Nations Support for Indonesia
Recovery, 2000) menyatakan bahwa keterlambatan Indonesia untuk melakukan pemulihan
(recovery) pasca krisis yang menimpa Asia sejak 1997 juga akibat meluasnya korupsi di sektor publik
Sedangkan, Della Porta (2000) menengarai bahwa korupsi merupakan sebab dari buruknya kinerja
pemerintahan. “Korupsi membawa buruk kinerja pemerintahan, dan buruknya kinerja pemerintahan
merangsang warga negara untuk mengembangkan praktik-praktik penyuapan untuk mempermudah
urusan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya kian
menyuburkan praktik korupsi. Pada akhirnya, tingginya tingkat korupsi menimbulkan rendahnya
tingkat kepercayaaan terhadap demokrasi.” Dengan kata lain, meminjam istilah Yudi Latif (2002),
korupsi sangat erat dengan delegitimasi politik. Walhasil, pemerintahan yang koruptif akan menuai
delegitimasi politik yang tidak menguntungkan sama sekali dengan demokrasi.

Para hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Relasi agama dan pemberantasan korupsi dapat disederhanakan sebagai, “prestasi negara yang
bangsanya religius akan lebih baik dalam pemberantasan korupsi”. Apabila yang terjadi sebaliknya,
kita tidak serta merta menunjuk kesalahan terletak pada an sich agama, namun pada penghayatan
keberagamaan masyarakat. Sangat gamblang, semua agama melarang perbuatan korupsi. Tetapi,
mengapa orang beragama masih terjerumus pada tindakan yang dimusuhi agama? Salah satu
jawabannya adalah tercerabutnya penghayatan terhadap visi agama yang luhur dalam praksis sosial
sehari-hari. Sebagian kita masih lebih mementingkan kesalehan individual, dan kehilangan elan
kesalehan sosial. Disinilah dibutuhkan peran keteladanan para pemimpin nasional untuk
menegakkan kualitas spiritual bangsa, memupuk kualitas moral dan meningkatkan harkat martabat
bagsa , menjadi krusial.

Kita menaruh harapan besar pada upaya pemberantasan korupsi sebagaimana telah dijanjikan oleh
presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono yang kini bekerja keras dengan kabinet Indonesia
Bersatu. Selain keberadaan berbagai perundangan untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang
bebas KKN, rencana program 100 hari dengan terapi kejut seperti me”Nusakambang”kan para
koruptor patut kita apresiasi dan tunggu pengejawantahannya. Larangan yang diserukan Komite
Pemberantasan Korupsi supaya pejabat tidak menerima parsel juga merupakan angin segar pertanda
mulai muncul gerakan mengurangi masuknya pintu-pintu budaya KKN.

Jauh sebelum hingar bingar Pemilu, ormas tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah bersama-sama telah mengikat janji untuk bahu membahu memerangi budaya
korupsi. Kita juga bersyukur dengan maraknya jaringan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi non pemerintah sejak beberapa tahun silam membentuk koalisi anti korupsi di setiap
kabupaten dan provinsi melalui Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK).

Meskipun perlu terus mengkritisi efektivitas gerakan populis tersebut, kita berharap ormas-ormas
lain untuk terlibat aktif dan kreatif menyambut semangat perang memberantas korupsi. Secara
moral, lembaga dan ormas keagamaan memiliki otoritas menyerukan kepada institusi maupun
individu anggotanya untuk menolak keras setiap sumbangan haram yang terindikasikan korupsi.
Seruan atau slogan-slogan pemberantasan budaya korupsi seyogianya selalu dikelola secara cerdas
dan berkesinambungan, mengimbangi kampanye konsumtivisme, hedonisme dan materialisme yang
setiap hari gencar mengepung pemirsa lewat berbagai media massa.

Alangkah indahnya membayangkan sinergi agama dan negara dalam pemberantasan korupsi;
penegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu dilakukan pemerintah , sementara penghayatan
keberagamaan melalui keteladanan para pemimpin dijalankan secara nyata, bukan sekedar wacana
belaka.

Dengan begitu agama benar-benar mampu menjadi kekuatan solutif bagi problema bangsa dan
selalu mengedepankan azas manfaat (utility). Agama seyogianya menjadi ujung tombak yang
merekatkan seluruh umat untuk saling mengokohkan eksistensi bangsa dalam memberantas
korupsi. Ini sekaligus menepis anggapan negatif bahwa agama menjadi sumber konflik dan teror.
Kita patut mendorong fungsi profetik agama yang mengedepankan supremasi hukum, proses
demokratiasai dan memerangi korupsi. Fungsi ini hendaknya ditumbuh kembangkan secara
partisipatoris dan dialogis mengingat pluralisme dalam kebangsaan kita. Jadi, tidak dibenarkan oleh
agama atau hukum positif manapun, upaya pengurasakan secara sepihak terhadap tempat-tempat
atau simbol kemaksiatan tanpa mengindahkan dampak yang muncul sebagai akibatnya.

Terdapat ungkapan ‘the fish rots from the head’, ikan membusuk dari kepala. Dalam kalimat lain
dinyatakan, ‘Bayangan selalu mengikuti sang badan’. Intinya adalah budaya paternalistik kita masih
kuat. Rakyat cenderung melihat contoh dari apa yang dilakukan pemimpinnya. Karenanya, budaya
paternalistik ini seyogianya mampu kita kelola untuk merekonstruksi perubahan mental pada
elitnya. Jika para elit pimpinan bangsa menghendaki perubahan, perubahan itu pun harus dimulai
dari pucuk pimpinan. Mustahil mengharapkan muncul perubahan budaya melawan korupsi, apabila
elit pemimpin justru merasa nyaman dengan praktik tersebut. Mustahil mengharap negara berani
membersihkan koruptor jika pemimpin kita membiarkan inefisiensi birokrasi tetap terjadi.

Kebersahajaan, kebersihan dan kepedulian merupakan contoh-contoh ajaran mulia setiap agama
untuk diperbincangkan sekedar sebuah idiologi. Semua ini bisa dipraktikkan sehari-hari, dan
alangkah indahnya jika dimulai dari para pemimpin kita yang memiliki kedudukan sangat penting di
dalam masyarakat, dan karenanya mempunyai pengaruh yang luas dalam masyarakat.

Pada dasarnya, semua agama mengajarkan idealisme yang baik bagi penganutnya. Idealisme seperti
bersahaja, bersih dan peduli jika dikerjakan dari yang kecil-kecil oleh pemimpin-pemimpin besar kita,
maka merupakan bagian dari pengobatan penyakit sosial seperti korupsi.

Pemimpin yang peduli tidak akan membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata mereka. Mereka
tidak saja menjaga fisik dan lingkungan sosial yang bersih, namun lebih dari itu kebersihan moral dan
nurani akan selalu dipelihara. Mereka merasa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijunjung
tinggi, namun tetap dengan sikap bersahaja terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka yang
bersahaja akan jauh dari sikap tamak yang selalu menginginkan kelebihan materialisme dan
hedonisme, -sumber godaan melakukan korupsi-.

Kebesaran seorang tokoh pemimpin yang bersahaja, bersih dan peduli tidak datang secara sekejap
dan tiba-tiba. Ia terlahir dari proses transformasi nilai yang lama ditempa sejak dini dalam
lingkungan keluarga. Transformasi nilai tidak datang mendadak dalam kuliah-kuliah di perguruan
tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan formal. Kepuasan kita selama ini hanya pada verbalisme
(Nurcholish Madjid, 2004) Yaitu perasaan telah berbuat sesuatu karena karena telah
mengucapkannya sehari-hari. Seolah-olah kalau kita bicara kitab suci, sabda Tuhan, sabda Allah, dan
suri tauldan para Rasul, para nabi, para aulia itu semuanya sudah selesai (Mohamad Sobary, 2004).
Kebersahajaan, kebersihan dan kepedulian tidak akan terwujud hanya karena dikatakan dan
dibicarakan setiap hari –betapapun kita sering dan rajinnya melakukan –melainkan harus dengan
tindakan keteladanan yang berani, teguh dan istiqamah. “Mengapa kamu semua mengatakan
sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya?! Sungguh besar dosanya di sisi Allah bahwa
kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya”

Kalau kita tengok sejarah, transformasi nilai yang dialami tokoh-tokoh pemimpin berawal dari
didikan sejak kecil pada keluarga mereka. Di rumah tangga, patut diadakan dialog-dialog tata nilai
atau ajaran yang meskipun normatif, tidak melulu diajarkan secara normatif. Diperlukan pendekatan
secara dialektis dalam keluarga sehingga terlatih jika ada bandingan-bandingan. Ketika orang bicara
bersih dan bersahaja, maka bersih dan bersahaja tidak bisa dijejalkan kepada anak sebagai sesuatu
yang jadi. Ketika masih kanak-kanak kita tentu hapal bahwa kebersihan sebagian dari iman, namun
bagaimana kebersihan sebagian dari iman itu supaya tidak tinggal kata-kata.

Secara singkat dapat disimpulkan, kita menginginkan pemimpin bersahaja, bersih dan perduli bukan
karena kebetulan bersahaja, bersih dan perduli. Namun karena bersahaja yang betul, tidak karena
kebetulan. Bersih dan perduli pun yang betul, bukan karena kebetulan. “Tugas kebudayaan bangsa
kita mengubah, mentransformasi segala hal apakah itu wisdom, apakah itu nilai-nilai dan semua
perangkat ajaran dari tataran normatif menjadi tataran yang menyejarah, membuat orang-orang
jujur itu jujur menyejarah.” (M. Sobary, 2004) .Barangkali inilah saatnya tatkala elit pemimpin kita
justru perlu belajar dari kebersahajaan, kebersihan dan kepedulian dari rakyatnya.

Keteladanan yang berani, teguh dan istiqamah termasuk nilai budaya yang kita ingin transformasikan
sehingga menjadi gerakan nyata baik di tingkat elit pemimpin atau rakyat. Keteladan yang berani
dapat muncul oleh karena kesadaran ketuhanan yang merata. Menurut Moh. Iqbal:

“The sign of a kafir is that he is lost in horizon, while the sign of a mukmin is that the horizon lost in
him”

Para hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Sesuai dengan pasal 32 UUD 1945 yang telah diamendemen, salah satu tugas kebudayaan kita juga
adalah mendorong pluralisme budaya. Negara memajukan kebudayaan nasional dengan tetap
menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai
kebudayaanya. Selanjutnya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional. Kemajemukan budaya ini harus kita terus dorong tanpa perlu terjebak pada
etnosentrime sempit sehingga warisan adi luhung nenek moyang kita tetap eksis di tengah-tengah
pertempuran global elemen budaya asing.

Salah satu warisan adi luhung yang cukup relevan kita pelihara adalah wasiat Ronggowarsito. Di
tengah zaman “edan”, ketika budaya korupsi sudah mewabah demikian dahsyat, nasihat
untuk“eling” dan “waspodo” dapat dikontekstualisasi dengan apa yang menjadi nilai-nilai
kebangsaan di dalam UUD 1945.

Kita diharapkan ‘eling’ bahwa bangsa ini memiliki potensi untuk bangkit dan bersaing dengan budaya
bangsa lain (global). Kita menyadari , ‘eling’ sepenuhnya bahwa dengan kesederhanaan ketika masa
perjuangan mampu menghantarkan bangsa ini merdeka dari penjajah.

“Waspodo” dapat dimaknai agar kita menghadirkan kesadaran penuh tentang jati diri bangsa yang
tidak ingin tereduksi justru karena budaya korupsi. Secara sederhana, budaya ‘waspodo’ telah
ditunjukkan oleh rakyat kita dalam Pemilu 2004 silam. Budaya ‘money politics’ sudah berkurang
tidak seperti dikhawatirkan banyak pihak.

Wallahua’lam bishowaab,

Wabillahitaufik wal hidaayah,

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Contoh Pidato HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Saudara-saudara sekalian !
Yang saya hormati Dosen Stai Darul Qalam Drs. Habibullah .
Yang saya hormati mahasiswa/ mahasiswi Stai Darul Qalam .
Alangkah bahagianya saya selaku menjabat sebagai ibu kepada Negara Indonesia, pada hari ini !
pada hari ini, kita merayakan hari pendidikan Nasional, yang bertempat dilapangan Istana Bogor
pada tanggal 2 Mei 2007. Dengan memperingati Pendidikan Nasional semoga kita lebih semangat
/bangkit untuk memajukan dan mencerdaskan pendidikan anak-anak bangsa agar berguna bagi
bangsa, Negara dan Agama.
Pertambahan anak umur sekolah yang cepat dan pertambahan lulusan tiap jenjang pendidikan yang
besar, tapi tidak diikuti penambahan prasarana dan sarana pendidikan yang cepat dan memadai,
menimbulkan masalah bagi pemerintah untuk memberikan “pendidikan dan pengajaran” pada
semua warga Negara sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang Dasar.
Persoalan ini krusial mengingat beragamanya geografis nusantara yang luas dan terpencar dengan
tingkat perkembangan sosial-ekonomi-kultural berbeda. Ketika itu untuk pertama kali pelaksanakan
REPELITA dengan tekanan pada pembangunan ekonomi yang dipandang sebagai landasan bagi
aspek- aspek lain dari pembangunan nasional. Dalam pembaruan pendidikan perhatian difokuskan
pada upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas serta penataan kesempatan mendapat
pendidikan. Mengenai yang terakhir ini sulitlah dicapai bila hanya melalui cara-cara konvesial yaitu
memanfaatkan teknologi komunikasi dan teknologi ,informasi radio dan televisi. Pada tahun 2007
pemerintah telah menetapkan APBN untuk pendidikan sebesar 20% bagi SD, SLTP dan SLTA.
Program dan kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata atas dasar pertambahan jumlah gedung
sekolah, guru, buku dan lain-lain.

Alternatif yang didentifikasikan adalah :

1. Penambahan daya tampung SLP yang dilakukan baik dengan penambahan sekolah baru
2. Peningkatan daya tampung sekolah- sekolah swasta
3. Pengembangan sekolah terbuka dengan media korespodensi, modul, siaran radio, siaran televisi
dan lain-lain
4. Pembukaan kursus- kursus ketrampilan praktis diluar sekolah sebagai jalur penyaluran
kemasyarkat..

Ki Hajar Dewantara (1889-1959) seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memprokarsai berdirinya
lembaga pendidikan Taman siswa. Dia lebih terkenal dengan filsafat” tut wuri handayani, hing madya
mangun karsa, hing ngarso sung tulada. Dewantara mengklasifikasikan tujuan pandidikan dengan
istilah “ tri-nga”(tiga “nga-nga adalah huruf terakhir dalam abjad jawa ajisak). “Nga” pertama adalah
ngerti” (memahami /aspek intelektual). “Nga kedua” adalah “ngrasa” adalah (merasakan aspek
afeksi), dan “nga” ketiga adalah “nglakonin” (mengajarkan atau aspek psikomotorik). Merumuskan
tujuan pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Dewantara, adalah
hak tiap orang untuk mengatur diri sendiri, oleh karena itu pengajaran harus mendidik anak menjadi
manusia yang merdeka batin, pikiran, dan tenaga. Pengajaran jangan terlampau mengutamakan
kecerdasan pikiran karena hal itu dapat memisahkan orang tepelajar dengan rakyat.
Akhir sampai disini, semoga bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan mencerdaskan serta
menciptakan anak-anak didik yang produktif, kreatif, dan inovatif yang berguna bagi bangsa dan
Negara, Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri yang dapat memenuhi
kebutuhan global

Contoh Pidato Perpisahan

Pidato Perpisahan Ibu Yasmin Fachir


Malam ini, tepatnya jam 01.00 dini hari, Bapak dan Ibu Yasmin Fachir serta keluarganya akan
berangkat menuju Cairo, Mesir. Untuk mengenang Ibu Yasmin, dibawah ini adalah ucapan
perpisahan beliau saat acara perpisahan dengan DWP dan Malindo.

Ass. Wr. Wb

1. Yth. Bapak KUAI dan bapak-bapak homestaff KBRI KL


2. Yth. Tengku.., Puan Sri2, datin2 dan ahli2 malindo
3. Yang saya cintai dan saya sayangi, Ibu2 pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan
KBRI KL
4. Serta para undangan dan hadirin yang saya hormati
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkah
karunia dan rahmat Nya kepada kita semua.

Pertama2 saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Dharma Wanita KBRI KL yang secara
khusus mengadakan acara perpisahan untuk saya pada hari ini. Waktu berlalu begitu cepat, 3 tahun
kurang 1 bulan, tidak terasa saya mendampingi suami bertugas sebagai Wakil Kepala Perwakilan
KBRI KL. Kini, karena penugasan yang baru, kami harus berpindah ke pos yang baru pada akhir bulan
ini.

Untuk dimaklumi hadirin semua, pada tanggal 11 September yang lalu, Ibu Marita Razak telah
terpilih secara aklamasi sebagai ketua DWP KBRI KL yang baru. Untuk itu saya ingin mengucapkan
terima kasih atas kesediaannya sekaligus selamat atas kepercayaan para anggota untuk menjadi
nakhoda organisasi.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kata maupun
tingkah laku saya yang tidak berkenaan di hati ibu2 semua.

Hadirin yang saya hormati,

Saya merasa mendapat kehormatan dan bersyukur diberi Allah kesempatan menjadi wakil dan
ketua DWP KBRI KL dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Dalam masa ini, menurut pandangan
saya, DWP KBRI KL berjalan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh DWP Deplu.
Semua ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan ibu2 pengurus yang saya cintai dan
saya sayangi.

Pada hari ini, saya ingin mengenang kembali hari2 indah dan meyenangkan saat kebersamaan
saya dengan ibu2 pengurus dharma wanita KBRI KL dan sekaligus berbagi kesan tentang mereka satu
per satu kepada para hadirin.
Di bagian sekretariat, kita mempunyai seorang sekretaris yang cantik dan kelihatan masih seperti
anak2 sweet 17. Kalau menyusun acara rapat, dokumen serah terima jabatan dll, selalu rapi dan
teliti. Tidak salah kalau ibu2 pengurus akhirnya memilih ibu Marita Razak yang rendah hati ini
menjadi ketua, menggantikan saya.

Ibu yang mempunyai rambut keriting ini lain lagi. Kalau duduk lama di depan komputer,
rambutnya akan tambah keriting, terutama kalau kami mau menerima kedatangan presiden dan
wakil presiden. Walaupun demikian, ia masih bisa tetap tersenyum apalagi dengan tahi lalat di
bibirnya, tambah manis senyuman ibu Dyah Eka.

Sarjana S2 dan masih tergolong ibu2 muda ini juga tidak kalah dengan seniornya. Dia juga pandai
berjalan di atas catwalk dengan postur tubuh layaknya model professional. Itu lah Ibu Lina Hari.

Buletin DWP KBRI KL tidak akan bisa dinikmati oleh kita semua tanpa kecanggihan dan
pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Isnawati Sukendar. Beliau juga menjadi country Rep DWP KBRI KL
di ASEAN Ladies Circle.

Ibu yang satu ini juga mempunyai banyak kelebihan. Selain suka menyanyi, ia juga pandai menari
dengan lemah gemulai. Ibu Mira Sapto adalah satu2nya ibu yang nekad, berani tampil bergabung
dengan bapak2 home staff bermain drama.

Bila kami berkumpul di dharma wanita, tentunya kami perlu makan dan minum. Ibu angkatan
udara inilah yang menyediakan logistik dharma wanita. Selain itu juga menyediakan cendera mata,
sertifikat penghargaan untuk ibu2 yang akan kembali ke tanah air. Ibu Suciani Kodrat juga mewakili
Indonesia diajang kompetisi karaoke ALC.

Last but not least, sekretariat DWP dibantu oleh Ibu Titi Rizaldi yang tadinya ditempatkan
sebagai fotografer bulletin. Tetapi sekarang dia sedang cuti menunggu kehadiran si buah hati
kembar yang sudah dinantikan kurang lebih 9 tahun lamanya.

Setiap bulan, pertemuan DWP ibu2 pasti akan disambut oleh Ibu Desi Muzakir yang murah
senyum dan tanpa banyak bicara. Ia akan mengumpulkan uang arisan dan iuran DWP untuk semua
pengurus dan anggota.
Ibu Muzakir dibantu oleh Ibu Eulis yang geulis dan berkerudung ini di bagian bendahara dharma
wanita. Saya dan Ibu Eulis punya suami yang hobinya sama bermain golf. Kami sudah biasa kalau
pada hari sabtu dan minggu ditinggal pergi main golf. Apa boleh buat kami pergi sendiri membawa
anak2 pergi ke mall atau tinggal di rumah.

Kita beralih ke bidang pendidikan. Bidang ini dikomandani oleh “Ibu Pejabat Polis”, begitu
biasanya beliau dipanggil oleh ibu2 pengurus. Jangan salah loh! Bukan “kantor pusat kepolisian”.
Tetapi istri “ Senior Liason Officer” (SLO) di KBRI KL. Ibu Hardina Setyo suka melucu dan membanyol.
Hampir saja dia ditarik menjadi anggota srimulat. Karena Pak Setyo ditugaskan ke Malaysia akhirnya
tidak jadi, dan sekarang malah menjadi Ibu guru bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bermasalah
di shelter KBRI.

Di seksi pendidikan juga ada ibu yang menjadi anggota Korps Wanita AL, yang sebelum suaminya
ditempatkan di Malaysia, dia bertugas di bagian protocol kantor wakil presiden di Jakarta. Ibu Bebi
Yunus yang expert dalam membuat kue sus ini bertugas mengkoordinir pengajian DWP. Sedang di
bagian beasiswa DWP KBRI KL menugaskan Ibu Endang Jawad, istri Kepsek SIK yang juga seorang
guru. Beliau ini mempunyai vokal yang indah bila membaca puisi dan menjadi MC pada setiap acara
di KBRI.

Saya juga merasa bersyukur mempunyai Ibu Amran dan Ibu Febri Agus yang ahli di bidang sulam
menyulam dan menjahit. Keahlian ibu2 ini kami salurkan untuk memberikan pelatihan pada TKW
yang menunggu proses pemulangan ke Indonesia.

Bidang Ekonomi. Bidang ini identik dengan seksi konsumsi. Setiap ada kepanitiaan di dharma
wanita, ibu2 bidang ekonomi selalu ditunjuk sebagai seksi konsumsi.

Meniko lho ibu2! Ketua bidang ini adalah istri dari angkatan udara. Ibu Retno anjar meniko
tiangi pun orangnya tegas dan disiplin. Sepertinya lebih tegas daripada Ibu Bebi yang SERKA AL dan
Bapak Anjar yang Kolonel AU. Beliau ini sangat piawai dalam bernegosiasi dengan mitra bisnisnya.
Ketegasan ketua bidang Ekonomi dinetralisir oleh wakilnya, Ibu Ugi Pramono yang kalau berbicara
hampir2 tidak terdengar suaranya.

Ibu Yanti Slamet yang suka menulis novel di bulletin DWP ini, juga kami perbantukan di bidang
ekonomi. Walaupun beliau pada jam2 tertentu sering mendapat serangan “kepyur” katanya orang
Jawa, alias mengantuk bahasa Indonesianya.
Bidang ini tambah solid dengan kehadiran 3 serangkai ; ibu Siti Redi, ibu Murni Edy dan ibu
Sawitri Anwar. Ibu2 ini mengetahui secara mendalam seluk beluk pasar. Jangan salah lho ibu2!
Bukan “pasar modal” atau “stock exchange” tetapi pasar “chow kit”.

Bidang social budaya. Pada awal kedatangan Ibu yulia Dibyo ke Malaysia, beliau harus menerima
dan mengurus tamu2 serta ibu2 jendral dari pusat. Saya merasa kasian kepada Ibu Dibyo. Untung
saja wakilnya Ibu Kusmulyasari Teguh dapat mengambil alih tugas2 sosbud. Tugas mereka
menyiapkan parsel yang dikirim pada saat kedatangan home staff ke KL. Tim sosbud diperkuat oleh
Ibu Indri Widodo, Ibu Musliana Imran, Ibu Tri Handoko dan Ibu Sahar. Mereka berbagi tugas untuk
mengirim bunga bila ada tamu2 VIP dari Jakarta dan mengunjungi pengurus serta anggota yang sakit
dan bersilaturahmi dengan masyarakat.

Demikianlah sekilas kesan saya mengenai ibu-ibu yang selama ini bekerja bersama saya dalam
suka dan duka. Saya minta ambillah segala sesuatu yang indah-indah tentang kebersamaan kita dan
lupakanlah hal-hal yang tidak disukai. Peliharalah kekompakan yang telah kita ciptakan dan bina
sejauh ini. Saya yakin, tidak ada tugas yang berat bila dilaksanakan secara bersama-sama atas dasar
solidaritas yang tinggi.

Akhirnya, perpisahan fisik ini bukanlah sebuah akhir. Silaturrahmi kita akan terus berlangsung
meski kita dipisahkan oleh samudera dan perbedaan waktu selama enam jam. Yang jelas, kini ibu-ibu
punya alasan dan motivasi untuk menabung untuk dapat menyaksikan sphinx dan belly dancing.
Pintu Wisma Duta di Cairo akan terbuka dengan lebar untuk menyambut ibu-ibu. I am gonna miss
you all, so very much.

Mohon pamit.

Wass. Wr. Wb.

Ibu Yasmin Fachir

Kumpulan Contoh Pidato Perpisahan

Pusing….mencari contoh pidato perpisahan belum juga ketemu. Maka sekarang nggak perlu pusing
lagi karena dibawah ini disediakan beberapa contoh pidato perpisahan yang bisa anda ambil cuma-
cuma :

Conoth pidato perpisahan 1


Conoth pidato perpisahan 2
Contoh pidato perpisahan 3
Contoh pidato perpisahan 16
Conoth pidato perpisahan 20
Contoh pidato perpisahan 21
Contoh pidato perpisahan 22
Contoh pidato perpisahan 23
Contoh pidato perpisahan 24
Contoh pidato perpisahan 25

Nyari pidato?…….Ingat saja : Kabarmu.Blogspot.com , bantu teman anda untuk menemukannya!!

Untuk mempermudah memperoleh pidato -pidato bahasa Inggris, langsung download aja melalui
link-link dibawah ini:

- pidato bahasa Inggris – Terkenal.


- pidato bahasa Inggris – Go Green.
- pidato bahasa Inggris – Pemanasan Global.
- pidato bahasa Inggris – Global Warming.
- pidato bahasa Inggris – HIV / AIDS.
- pidato bahasa Inggris – Manfaat Teknologi.
- pidato bahasa Inggris – Singkat, Pendek untuk Anak Sekolah.

Semua pidato diatas dalam bahasa Inggris

Pidato Bahasa Inggris ini pernah dibawakan oleh Presisden Amerika John F.kennedy sewaktu
pelantikannya.

===================================

Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon,
President Truman, Reverend Clergy, fellow citizens:

We observe today not a victory of party but a celebration of freedom—symbolizing an end as well as
a beginning—signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God
the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three quarters ago.

The world is very different now. For man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of
human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our
forebears fought are still at issue around the globe—the belief that the rights of man come not from
the generosity of the state but from the hand of God.

We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from
this time and place, to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of
Americans—born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of
our ancient heritage—and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to
which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and
around the world.

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden,
meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of
liberty.

This much we pledge—and more.


There is still 100 words more.. Download here for free (Klik disini untuk download semua isi pidato
bahasa inggris)..

I Hope this John F. Kennedy’s speech can help you in finding contoh pidato bahasa Inggris for any
purpose..

Readers who read this article also read

Naskah Pidato

 Contoh Naskah Pidato Manfaat Teknologi


 Pidato Bahasa Inggris Singkat Anak Sekolah
 Naskah pidato HIV/AIDS Bahasa Inggris
 Contoh Teks, naskah pidato HIV/AIDS II
 Teks naskah pidato tentang HIV/AIDS
 Teks Naskah Pidato Global Warming 2
 Teks Naskah Pidato Pemanasan Global
 Contoh Pidato Bahasa Inggris Go Green
 Pidato – Global Warming Naskah Bahasa Inggris
 Contoh Pidato Bahasa Inggris – Hari Kemerdekaan

Pidato Bahasa Inggris

 Pidato Bahasa Inggris Singkat Anak Sekolah


 Naskah pidato HIV/AIDS Bahasa Inggris
 Teks Naskah Pidato Global Warming 2
 Teks Naskah Pidato Pemanasan Global
 Contoh Pidato Bahasa Inggris Go Green
 Pidato – Global Warming Naskah Bahasa Inggris
 Contoh Pidato Bahasa Inggris – Hari Kemerdekaan

Pidato Bahasa Jawa

‫السال م عليكم ورحمة هللا وبر كا ته‬

َ ‫سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى اَلِ ِه َو‬


‫ اَ َّما بَ ْع ُد‬. َ‫ص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِعيْن‬ َ ‫ف ا ْل ُم ْر‬
َ َ‫سلِين‬ ْ َ‫سالَ ُم َعلَى ا‬
ِ ‫ش َر‬ َّ ‫ َوال‬. َ‫ب ا ْل َعالَ ِميْن‬
َّ ‫صالَةُ َوال‬ ِّ ‫اَ ْل َح ْم ُد ِهللِ َر‬

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat
Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang
pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng
sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken
Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek
engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama’ menawi memanggihi kesalahan soho
kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran
dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa’derengipun ngaturaken
maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun
soho sederek engkang kerso mahos

‫والسال م عليكم ورحمة هللا وبر كا ته‬

Malam ini, tepatnya jam 01.00 dini hari, Bapak dan Ibu Yasmin Fachir serta keluarganya akan
berangkat menuju Cairo, Mesir. Untuk mengenang Ibu Yasmin, dibawah ini adalah ucapan
perpisahan beliau saat acara perpisahan dengan DWP dan Malindo.

Ass. Wr. Wb

1. Yth. Bapak KUAI dan bapak-bapak homestaff KBRI KL


2. Yth. Tengku.., Puan Sri2, datin2 dan ahli2 malindo
3. Yang saya cintai dan saya sayangi, Ibu2 pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan
KBRI KL
4. Serta para undangan dan hadirin yang saya hormati
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkah
karunia dan rahmat Nya kepada kita semua.

Pertama2 saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Dharma Wanita KBRI KL yang secara
khusus mengadakan acara perpisahan untuk saya pada hari ini. Waktu berlalu begitu cepat, 3 tahun
kurang 1 bulan, tidak terasa saya mendampingi suami bertugas sebagai Wakil Kepala Perwakilan
KBRI KL. Kini, karena penugasan yang baru, kami harus berpindah ke pos yang baru pada akhir bulan
ini.

Untuk dimaklumi hadirin semua, pada tanggal 11 September yang lalu, Ibu Marita Razak telah
terpilih secara aklamasi sebagai ketua DWP KBRI KL yang baru. Untuk itu saya ingin mengucapkan
terima kasih atas kesediaannya sekaligus selamat atas kepercayaan para anggota untuk menjadi
nakhoda organisasi.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kata maupun
tingkah laku saya yang tidak berkenaan di hati ibu2 semua.

Hadirin yang saya hormati,


Saya merasa mendapat kehormatan dan bersyukur diberi Allah kesempatan menjadi wakil dan
ketua DWP KBRI KL dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Dalam masa ini, menurut pandangan
saya, DWP KBRI KL berjalan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh DWP Deplu.
Semua ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan ibu2 pengurus yang saya cintai dan
saya sayangi.

Pada hari ini, saya ingin mengenang kembali hari2 indah dan meyenangkan saat kebersamaan
saya dengan ibu2 pengurus dharma wanita KBRI KL dan sekaligus berbagi kesan tentang mereka satu
per satu kepada para hadirin.

Di bagian sekretariat, kita mempunyai seorang sekretaris yang cantik dan kelihatan masih seperti
anak2 sweet 17. Kalau menyusun acara rapat, dokumen serah terima jabatan dll, selalu rapi dan
teliti. Tidak salah kalau ibu2 pengurus akhirnya memilih ibu Marita Razak yang rendah hati ini
menjadi ketua, menggantikan saya.

Ibu yang mempunyai rambut keriting ini lain lagi. Kalau duduk lama di depan komputer,
rambutnya akan tambah keriting, terutama kalau kami mau menerima kedatangan presiden dan
wakil presiden. Walaupun demikian, ia masih bisa tetap tersenyum apalagi dengan tahi lalat di
bibirnya, tambah manis senyuman ibu Dyah Eka.

Sarjana S2 dan masih tergolong ibu2 muda ini juga tidak kalah dengan seniornya. Dia juga pandai
berjalan di atas catwalk dengan postur tubuh layaknya model professional. Itu lah Ibu Lina Hari.

Buletin DWP KBRI KL tidak akan bisa dinikmati oleh kita semua tanpa kecanggihan dan
pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Isnawati Sukendar. Beliau juga menjadi country Rep DWP KBRI KL
di ASEAN Ladies Circle.

Ibu yang satu ini juga mempunyai banyak kelebihan. Selain suka menyanyi, ia juga pandai menari
dengan lemah gemulai. Ibu Mira Sapto adalah satu2nya ibu yang nekad, berani tampil bergabung
dengan bapak2 home staff bermain drama.

Bila kami berkumpul di dharma wanita, tentunya kami perlu makan dan minum. Ibu angkatan
udara inilah yang menyediakan logistik dharma wanita. Selain itu juga menyediakan cendera mata,
sertifikat penghargaan untuk ibu2 yang akan kembali ke tanah air. Ibu Suciani Kodrat juga mewakili
Indonesia diajang kompetisi karaoke ALC.
Last but not least, sekretariat DWP dibantu oleh Ibu Titi Rizaldi yang tadinya ditempatkan
sebagai fotografer bulletin. Tetapi sekarang dia sedang cuti menunggu kehadiran si buah hati
kembar yang sudah dinantikan kurang lebih 9 tahun lamanya.

Setiap bulan, pertemuan DWP ibu2 pasti akan disambut oleh Ibu Desi Muzakir yang murah
senyum dan tanpa banyak bicara. Ia akan mengumpulkan uang arisan dan iuran DWP untuk semua
pengurus dan anggota.

Ibu Muzakir dibantu oleh Ibu Eulis yang geulis dan berkerudung ini di bagian bendahara dharma
wanita. Saya dan Ibu Eulis punya suami yang hobinya sama bermain golf. Kami sudah biasa kalau
pada hari sabtu dan minggu ditinggal pergi main golf. Apa boleh buat kami pergi sendiri membawa
anak2 pergi ke mall atau tinggal di rumah.

Kita beralih ke bidang pendidikan. Bidang ini dikomandani oleh “Ibu Pejabat Polis”, begitu
biasanya beliau dipanggil oleh ibu2 pengurus. Jangan salah loh! Bukan “kantor pusat kepolisian”.
Tetapi istri “ Senior Liason Officer” (SLO) di KBRI KL. Ibu Hardina Setyo suka melucu dan membanyol.
Hampir saja dia ditarik menjadi anggota srimulat. Karena Pak Setyo ditugaskan ke Malaysia akhirnya
tidak jadi, dan sekarang malah menjadi Ibu guru bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bermasalah
di shelter KBRI.

Di seksi pendidikan juga ada ibu yang menjadi anggota Korps Wanita AL, yang sebelum suaminya
ditempatkan di Malaysia, dia bertugas di bagian protocol kantor wakil presiden di Jakarta. Ibu Bebi
Yunus yang expert dalam membuat kue sus ini bertugas mengkoordinir pengajian DWP. Sedang di
bagian beasiswa DWP KBRI KL menugaskan Ibu Endang Jawad, istri Kepsek SIK yang juga seorang
guru. Beliau ini mempunyai vokal yang indah bila membaca puisi dan menjadi MC pada setiap acara
di KBRI.

Saya juga merasa bersyukur mempunyai Ibu Amran dan Ibu Febri Agus yang ahli di bidang sulam
menyulam dan menjahit. Keahlian ibu2 ini kami salurkan untuk memberikan pelatihan pada TKW
yang menunggu proses pemulangan ke Indonesia.

Bidang Ekonomi. Bidang ini identik dengan seksi konsumsi. Setiap ada kepanitiaan di dharma
wanita, ibu2 bidang ekonomi selalu ditunjuk sebagai seksi konsumsi.
Meniko lho ibu2! Ketua bidang ini adalah istri dari angkatan udara. Ibu Retno anjar meniko
tiangi pun orangnya tegas dan disiplin. Sepertinya lebih tegas daripada Ibu Bebi yang SERKA AL dan
Bapak Anjar yang Kolonel AU. Beliau ini sangat piawai dalam bernegosiasi dengan mitra bisnisnya.
Ketegasan ketua bidang Ekonomi dinetralisir oleh wakilnya, Ibu Ugi Pramono yang kalau berbicara
hampir2 tidak terdengar suaranya.

Ibu Yanti Slamet yang suka menulis novel di bulletin DWP ini, juga kami perbantukan di bidang
ekonomi. Walaupun beliau pada jam2 tertentu sering mendapat serangan “kepyur” katanya orang
Jawa, alias mengantuk bahasa Indonesianya.

Bidang ini tambah solid dengan kehadiran 3 serangkai ; ibu Siti Redi, ibu Murni Edy dan ibu
Sawitri Anwar. Ibu2 ini mengetahui secara mendalam seluk beluk pasar. Jangan salah lho ibu2!
Bukan “pasar modal” atau “stock exchange” tetapi pasar “chow kit”.

Bidang social budaya. Pada awal kedatangan Ibu yulia Dibyo ke Malaysia, beliau harus menerima
dan mengurus tamu2 serta ibu2 jendral dari pusat. Saya merasa kasian kepada Ibu Dibyo. Untung
saja wakilnya Ibu Kusmulyasari Teguh dapat mengambil alih tugas2 sosbud. Tugas mereka
menyiapkan parsel yang dikirim pada saat kedatangan home staff ke KL. Tim sosbud diperkuat oleh
Ibu Indri Widodo, Ibu Musliana Imran, Ibu Tri Handoko dan Ibu Sahar. Mereka berbagi tugas untuk
mengirim bunga bila ada tamu2 VIP dari Jakarta dan mengunjungi pengurus serta anggota yang sakit
dan bersilaturahmi dengan masyarakat.

Demikianlah sekilas kesan saya mengenai ibu-ibu yang selama ini bekerja bersama saya dalam
suka dan duka. Saya minta ambillah segala sesuatu yang indah-indah tentang kebersamaan kita dan
lupakanlah hal-hal yang tidak disukai. Peliharalah kekompakan yang telah kita ciptakan dan bina
sejauh ini. Saya yakin, tidak ada tugas yang berat bila dilaksanakan secara bersama-sama atas dasar
solidaritas yang tinggi.

Akhirnya, perpisahan fisik ini bukanlah sebuah akhir. Silaturrahmi kita akan terus berlangsung
meski kita dipisahkan oleh samudera dan perbedaan waktu selama enam jam. Yang jelas, kini ibu-ibu
punya alasan dan motivasi untuk menabung untuk dapat menyaksikan sphinx dan belly dancing.
Pintu Wisma Duta di Cairo akan terbuka dengan lebar untuk menyambut ibu-ibu. I am gonna miss
you all, so very much.

Mohon pamit.

Wass. Wr. Wb.

Ibu Yasmin Fachir


Contoh Pidato Presiden

Kunjungi Juga :

Aksesories Terbaik Komputer Dari Produk Genius

(Ads By MyBCshop.Com)