SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 4. Kenali Budaya Malaysia Tajuk Kelas : 4 Arif Masa : 11.05 – 12.

05 tgh Bilangan Pelajar : 28 orang Nama Guru : ZAINAL ALIP Kaedah Ada √ Tiada 1 2 3 √ 4 5 6 √ 7 8 Catatan

: 4a Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia

A. OBJEKTIF PSK 1. Objektif Pengetahuan: 1.1 Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. 2. Objektif Kemahiran: 2.1 Mengenal pasti pelbagai warisan budaya Malaysia. 2.2 Mengekalkan warisan budaya Malaysia. 2.3 Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. 3. Objektif Nilai: 3.1 Menghormati kaum dan budaya lain. 3.2 Menunjukkan semangat kekitaan. B. LANGKAH PENGAJARAN 4. Set Induksi

√ √

√ √

√ 5. Kawalan Kelas √ 6. Gerak kerja Bertulis √ 7. Alat Bantuan Mengajar √ 8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Ulasan Pemerhatian :

Kaedah:

1. Permainan 2. Simulasi 3. Perbincangan 4. Pembelajaran Berasaskan Projek

6. 7. 8.

Bercerita Demonstrasi Penyoalan

5.

Pengajaran Luar Bilik Darjah

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TEMA : 5. Malaysia Negaraku tgh Tajuk : 5a Kenali sistem pemerintah kerajaan Malaysia Kelas : 5 Bestari Masa : 11.05 – 12.05

Bilangan Pelajar : 27 orang

Nama Guru : HELMI SHARIS Kaedah

C. OBJEKTIF PSK 1. Objektif Pengetahuan: 1.1 Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin Negara. 2. Objektif Kemahiran: 2.1 Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. 2.2 Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. Objektif Nilai: 3.1 Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.

Ada √

Tiada

1

2

3 √

4

5

6 √

7

8

Catatan

√ √

D. LANGKAH PENGAJARAN 4. Set Induksi √ 5. Kawalan Kelas √ 6. Gerak kerja Bertulis √ 7. Alat Bantuan Mengajar √ 8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Buku Teks √

Ulasan Pemerhatian : Guru banyak menggunakan kaedah bercerita, murid agak pasif. Guru lebih kea rah pembelajaran secara tradisional. Guru tidak menggunakan bahan yang ada di sekolah dengan sepenuhnya.

Kaedah:

1. Permainan
2.

3.

Simulasi Perbincangan

6. 7. 8.

Bercerita Demonstrasi Penyoalan

4. Pembelajaran Berasaskan Projek
5. Pengajaran Luar Bilik Darjah