Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

TEMA : 4. Kenali Budaya Malaysia Kelas : 4 Arif Masa : 11.05 – 12.05 tgh

Tajuk : 4a Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Bilangan Pelajar : 28 orang Nama Guru : ZAINAL ALIP

Kaedah
A. OBJEKTIF PSK Ada Tiada 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan
1. Objektif Pengetahuan:
1.1 Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya √ √ √
masyarakat Malaysia.

2. Objektif Kemahiran:
2.1 Mengenal pasti pelbagai warisan budaya √
Malaysia.
2.2 Mengekalkan warisan budaya Malaysia. √
2.3 Berbangga dengan kekayaan warisan budaya
Malaysia.

3. Objektif Nilai:
3.1 Menghormati kaum dan budaya lain. √
3.2 Menunjukkan semangat kekitaan. √

B. LANGKAH PENGAJARAN
4. Set Induksi
√ √

5. Kawalan Kelas

6. Gerak kerja Bertulis


7. Alat Bantuan Mengajar


8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan


Pembelajaran √ √

Ulasan Pemerhatian :

Kaedah:

1. Permainan 6. Bercerita
2. Simulasi 7. Demonstrasi
3. Perbincangan 8. Penyoalan
4. Pembelajaran Berasaskan Projek
5. Pengajaran Luar Bilik Darjah

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN


TEMA : 5. Malaysia Negaraku Kelas : 5 Bestari Masa : 11.05 – 12.05
tgh

Tajuk : 5a Kenali sistem pemerintah kerajaan Malaysia Bilangan Pelajar : 27 orang Nama Guru : HELMI SHARIS

Kaedah
C. OBJEKTIF PSK Ada Tiada 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan
1. Objektif Pengetahuan:
1.1 Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan √ √ √
sumbangan pemimpin Negara.

2. Objektif Kemahiran:
2.1 Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan √
Malaysia.
2.2 Menjalankan tanggungjawab sebagai √
warganegara

3. Objektif Nilai:
3.1 Menghormati pemimpin dan menghargai jasa √
mereka.

D. LANGKAH PENGAJARAN
4. Set Induksi
√ √

5. Kawalan Kelas

6. Gerak kerja Bertulis


7. Alat Bantuan Mengajar Buku Teks


8. Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan


Pembelajaran √ √ √

Ulasan Pemerhatian : Guru banyak menggunakan kaedah bercerita, murid agak pasif. Guru lebih kea rah pembelajaran
secara tradisional. Guru tidak menggunakan bahan yang ada di sekolah dengan sepenuhnya.

Kaedah:

1. Permainan 6. Bercerita
2. Simulasi 7. Demonstrasi
3. Perbincangan 8. Penyoalan
4. Pembelajaran Berasaskan Projek
5. Pengajaran Luar Bilik Darjah