1

PENGENALAN EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

1

Pengenalan
2

Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan.  Lima perkara penting mempelajari ekonomi:


Pemikiran ekonomi

Terminologi ekonomi  Pemahaman ekonomi  Institusi ekonomi  Dasar ekonomi
Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Definisi Ekonomi
3

Sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia mengguna sumber/faktor pengeluaran yang terhad.  Mengkaji tentang kehidupan manusia dan masyarakat.

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Faktor Pengeluaran
4

Tanah  Buruh  Modal  Pengusaha

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Bidang Ekonomi
5

Mikroekonomi

Pengkajian proses pembuatan keputusan oleh unit atau agen ekonomi, eg. Isirumah dan firma. kepada unit atau agen ekonomi secara agregat.

Makroekonomi
Pengkajian

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Masalah Ekonomi
6

Disebabkan:  kekurangan sumber/sumber terhad masalah pilihan kos melepas

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Masalah Ekonomi
7

Apa yang perlu dikeluarkan dan berapa banyak.  Bagaimana ianya hendak dikeluarkan.  Kepada siapa ianya hendak dikeluarkan.

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

8

Keluk Kemungkinan Pengeluaran

Kuantiti maksimum dua jenis barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada di mana tingkat teknologi tidak berubah.

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

9

Keluk Kemungkinan Pengeluaran

2 bentuk:
Garis lurus Cembung keluar

KKP mungkin beralih ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh:
Perubahan

faktor pengeluaran Perubahan tingkat teknologi pengeluaran
Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

10

Jadual Kemungkinan Pengeluaran
Kombina Barang Barang si X Y (unit) (unit) Kos Kos Lepas Lepas bagi seunit Barang X 10 −0 0 9
1 − 0 0 =1

A B C D E

0 10 20 30 40

100 90 70 40 0

10 2 20 3 30 Ekonomi Dalam Pengurusan Awam 4 40

-

11

Keluk Kemungkinan Pengeluaran
•A
Barang Y

•B •C •D •E
Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

Barang X

Sistem Ekonomi
12

Kapitalis  Sosialis  Bercampur  Islam

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

13

Aliran Pusingan Pendapatan

Melibatkan isirumah, firma, kerajaan dan institusi kewangan.

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

14

Aliran Pusingan Pendapatan
ANTARABANGSA Perbelanjaan Cukai FIRMA Perbelanjaan Perbelanjaan Cukai Cukai

KERAJAAN
Gaji Cukai

ISI RUMAH

INSTITUSI KEWANGAN & PERBANKAN
Ekonomi Dalam Pengurusan Awam