Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

1.0

PENGENALAN Kerjasama atau kolaborasi adalah penting untuk amalan tenaga pengajar yang

berkesan dan budaya sekolah yang berjaya. Kini, kerjasama telah menjadi sebahagian yang penting di sekolah (Barth,2006; James,2007; Murray,2004). Semua pihak di sekolah termasuklah guru pendidikan khas dan guru aliran perdana, para pentadbir, pembekal perkhidmatan berkaitan dan pakar-pakar lain, memerlukan ilmu dan kemahiran untuk bekerja bersama rakan, para profesional serta ibu bapa.

2.0 2.1

KOLABORASI Konsep-Konsep Kolaborasi Perkataan kerjasama telah menjadi satu istilah popular dalam pendidikan.

Seseorang itu dapat merasakan yang kerjasama dilihat sebagai pendekatan yang lebih digemari dalam kebanyakkan situasi di sekolah. Ia dicanangkan sebagai satu mekanisme di mana penyusunan semula sekolah akan dapat dijayakan dan alat serta keperluan pelajar yang pelbagai boleh ditemukan (Leaks & Stonehill, 2008). Pengetua juga disarankan supaya menggunakan gaya kepimpinan kolaborasi (Burello, Lashley & Beatty, 2001; Krajewski, 2005; McCullen, 2006) dan guru digalakkan menggunakan kolaborasi untuk meningkatkan pencapaian pelajar. (Contohnya Abbate Vaughn, 2005; Friend and Pope, 2005; Levine & Marcus, 2007). 2.2 Definisi Kolaborasi Kerjasama antara perseorangan (interpersonal) ialah satu gaya untuk berinteraksi secara langsung yang melibatkan diri secara sukarela dalam perkongsian membuat keputusan sekurang-kurangnya antara dua pihak yang sama untuk satu matlamat yang sama. Perhatikan, di mana kita menggelarkan kolaborasi sebagai satu gaya. Dalam cara yang sama, penulis menggunakan pelbagai gaya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, sama juga seperti seseorang individu yang menggunakan gaya atau pendekatan 1

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

interpersonal untuk berinteraksi sesama sendiri (Barth, 2006; Pugach & Johnson, 2002). Sesetengah golongan profesional memilih untuk mengarah apabila mereka berinteraksi; di mana orang lain boleh memilih menjadi akomodatif atau membantu; tetapi, juga boleh memilih untuk bekerjasama. 3.0 PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif merujuk kepada peluang pendidikan yang disediakan bagi kanakkanak berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan kanak-kanak tipikal di dalam kelas biasa. Kejujuran, dedikasi, komitmen dan kerjasama guru khas dengan guru biasa serta sokongan pengetua adalah penting bagi menjamin keberkesanan pendidikan inklusif. Konvensyen Hak Kanak-kanak (PBB) yang diadakan tahun 1989, telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahawa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Deklarasi tersebut diteruskan dengan “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education” (UNESCO, 1994) yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk menyesuaikan semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, intelektual, sosial, emosi, bahasa dan lain-lain. Sekolah seharusnya memberikan layanan pendidikan yang sama rata terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Seterusnya dalam Konvensyen Hak Orang Dengan Ketidakupayaan (PBB, 2006) menyatakan pendidikan seharusnya diberikan seawal mungkin, kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai akses dengan kanak-kanak lain untuk terlibat dalam permainan, rekreasi dan senggang serta aktiviti sukan, termasuk aktiviti sekolah. Kanakkanak berkeperluan khas mempunyai hak pendidikan tanpa diskriminasi dan diberi peluang yang sama rata terhadap pendidikan (Zalizan, 2009). Perlaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia bersesuaian dan menepati Perlembangaan Persekutuan 1957, Perkara 12 yang berkaitan dengan hak berkenaan pendidikan yang menegaskan bahawa setiap orang tidak kira agama, ras, keturunan atau 2

Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal. Pendidikan inklusif pada hakikatnya adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas yang mana mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti kurikulum yang ada. 1996). Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. (Choate. atau tidak mampu membaca dan menulis. 2009). Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dari awalawal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang (Mohd Siraj Awang.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempat lahir mempunyai hak untuk pendidikan. dan sebagainya. Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar tipikal. 2000). perlindungan. Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang membenarkan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk dapat belajar di kelas biasa. pemulihan. pembangunan dan kesejahteraan OKU. (Zalizan. 2000). Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di kelas-kelas biasa. Pendidikan Inklusif ini juga disokong oleh Akta OKU 2007 yang memberikan peluang sama rata dan penyertaan penuh dalam masyarakat kepada OKU berkaitan dengan pendaftaran. Yang baru hanyalah istilahnya. di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. Definisi inklusif bermaksud bahawa kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk mendapatkan layanan yang sama rata dalam mendapat peluang pendidikan di dalam kelas aliran perdana dan guru aliran perdana yang bertanggung jawab ke atas kanak-kanak ini (Mastropieri dan Scruggs. Pada masa dahulu 3 . dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. kesulitan mengakses lokasi sekolah. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 yang memberi pendidikan percuma kepada semua pelajar.

Pada awal penubuhan. Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah ditubuhkan pada tahun 2001 serentak beroperasinya Sekolah Kebangsaan Seri Kepong.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG istilah "Program Percantuman’ atau ‘Integrated’ telah digunakan. Sekarang bilangan murid PPKI telah bertambah menjadi 49 orang yang mana dibimbing oleh 11 orang guru dan seorang penyelaras serta 4 orang pembantu pengurusan murid (PPM). 1980). Pada tahun 2010. 3.1 TAJUK PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SEKOLAH PROGRAM KEBANGSAAN SERI KEPONG 2010. Pergerakan ini yang melibatkan ahli seramai 30 orang murid tipikal dari Tahun 3 hingga Tahun 6 dengan dua orang murid PPKI yang berdaftar dan sedang belajar di PPKI SK Seri Kepong. 4 .2 KUMPULAN SASARAN Kolaborasi badan beruniform iaitu Pandu Puteri Tunas merupakan sebuah pergerakan yang berfungsi memberi bimbingan dan galakan dalam hal perkembangan ahli Pandu Puteri Tunas. Program Pendidikan Khas di Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah mengalami banyak pembaharuan dan perubahan sejajar dengan dasar kerajaan yang mengambil berat tentang nasib kanak-kanak khas ini. Terdapat 7 guru penasihat iaitu tiga orang guru yang mengajar di PPKI dan empat orang lagi daripada aliran perdana di bawah naungan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 3. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani. pihak Unit Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan telah menempatkan seramai 28 orang murid dan 6 orang guru termasuk seorang penyelaras.

Menghadapi masalah bahasa di kalangan rakan-rakan dan guru kerana alat artikulasi (lidah yang pendek). diberikan dengan betul. Oleh sebab itu dia kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu. menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan di rumah dan sebelum ini bersekolah di SJK(C) Kepong 3 sebelum berpindah ke SK Seri Kepong pada 4 Januari 2010. Namun dia merupakan murid yang dapat menerima arahan yang 2. Tambahan pula murid ini juga kurang keyakinan diri. Lim Li Jun Umur : 10 tahun Masalah : Terencat akal ringan Seorang murid yang ceria. Wong Po Jing Umur : 9 tahun Masalah : Sindrom Down Seorang murid yang pendiam. lebih suka menyendiri dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan PPKI yang lain. 5 . Mempunyai tabiat menggoyang-goyangkan objek di hadapan matanya.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 3. periang dan suka berkawan.4 LATAR BELAKANG RESPONDEN 1.

Di samping memberi tunjuk ajar yang lebih mantap daripada mereka yang mahir dalam kemahiran yang dipilih sebagai aktiviti inklusif. Perjumpaan dengan (GPK 1) dan Cadangan awal 13 Ogos 2010.201 0 PROSES MENDAPATKAN PERSETUJUAN Proses Mendapatkan Pesetujuan Mengadakan Bengkel di Sekolah Perkara Perjumpaan pertama dengan Guru Besar untuk memohon kebenaran mengadakan bengkel dan Program Kolaborasi. Menjalin kerjasama dengan guru-guru aliran perdana mengenai kesan aktiviti ke atas murid-murid aliran perdana. 5. berbincang mengenai tarikh yang sesuai untuk mengadakan bengkel. 2. 27.0 5.201 0 • Catatan Pengetua bersetuju dan meminta berbincang dengan Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum (GPK 1) untuk mengadakan satu Latihan • Dalam Perkhidmatan (LDP). 5.07.0 OBJEKTIF 1.07. Memberi perbezaan antara pengajaran dan pembelajaran dan ativiti gerak kerja kokurikulum. Untuk mengenal pasti pengubahsuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti gerko Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas dapat mendedahkan kemahiran-kemahiran berbahasa. 26. 4. 3.1 Tarikh 20.201 • Perjumpaan dengan GPK 6 1 Tarikh 18 Ogos 2010 ditunda kerana . Membina kolaborasi dan menjalankan pendekatan inklusif yang berkesan dan teratur di dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. yakni dari segi sahsiah dan keperihatinan mereka.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 4. komunikasi dan sosial.07. Menyediakan peluang kepada murid-murid menunjukkan bakat serta potensi dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik.

2010.08.07.201 0 • • berbincang tarikh 13 Ogos 2010 Cadangan tarikh lain pada 18 Ogos awal puasa. dipersetujui oleh Guru Besar iaitu 03. Berbincang dengan Guru Besar Guru Besar bersetuju tarikh tersebut.101 0 • pada 18 Ogos 2010. Norshidah Mohamad Salleh.201 0 • • GPK 1 memaklumkan bahawa tarikh yang dirancang 18 Ogos 2010 untuk melaksanakan dipersetujui.08. perkembangan 11.07.201 0 28. mengenai tarikh baru iaitu 18 Ogos -Hantar kertas kerja dan surat rasmi.00 ptg). Berjumpa dengan GPK 1 untuk mengetahui mengadakan bengkel. 2010 (Rabu 1.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 0 • 28.201 0 • • . Menghantar surat rasmi kepada Guru Besar mengenai permohonan mengadakan Bengkel Pendedahan dan Projek Pembinaan Sistem Sokongan Pendidikan Pelajar Berkeperluan Khas dari Pn.201 0 18.08. UKM. Berjumpa dengan GPK 1 untuk Makluman kepada GPK 1 tarikh memaklumkan tarikh yang telah dipersetujui Guru Besar. Pensyarah Fakulti Pendidikan.08. bengkel telah • Guru Besar membalas surat dari UKM dan menyatakan persetujuan untuk mengadakan bengkel pada 18 Ogos 2010 Mengedarkan surat kepada semua guru untuk menghadiri bengkel Perlaksanaan Bengkel Pendedahan 7 13.00 ptg – 3.

10. Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum). berbincang dengan ibubapa Memohon kebenaran dengan Guru Besar dan pentadbir kebenaran dan ibu menyampaikan bapa penjaga surat untuk Tunas Puteri Sk.09.2010 Berjumpa dengan Pensyarah menghantar Pensyarah meluluskan Kertas Kerja surat rasmi dan kertas kerja Program.2010 Menghantar surat mohon kebenaran Ibu bapa bersetuju dan menyerahkan menjalankan aktiviti dari ibu bapa kembali borang menjalankan aktiviti 28/07/2010 Mendapat surat kebenaran mengadakan Aktiviti bermula 4 Ogos 2010 aktiviti 30/07/2010 Berjumpa pensyarah. Tarikh Perkara 20.2 Proses Mendapatkan Pesetujuan Melaksanakan Aktiviti Pendidikan Inklusif. memberi kebenaran dan meluluskan aktiviti Merujuk kertas kerja bersama Guru Penolong Guru Besar dan GPK Kokurikulum ditandatangani bagi mengikuti aktiviti ini.07.07.07.07. Seri Kepong.09. dan Perlu kebenaran ibubapa dan surat dari sekolah.2010 03. 23. 26.2010 06.2010 Pertemuan bersama Guru Besar memohon meluluskan kertas kerja.2010 22.08.09.2010 Berjumpa dengan Guru Besar Catatan Guru Besar bersetuju dengan aktiviti tersebut.2010 kertas kerja Aktiviti Tunas Puteri 1 Aktiviti Tunas Puteri 2 Aktiviti Tunas Puteri 3 Aktiviti Tunas Puteri 4 Aktiviti Tunas Puteri 5 Aktiviti Tunas Puteri 6 Aktiviti Tunas Puteri 7 Aktiviti Tunas Puteri 8 8 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG dan Projek Pembinaan Pendidikan Sistem Pelajar Sokongan Berkeperluan Khas 5.2010 15.10.08.09.2010 29. 21.2010 25.2010 13. menghantar surat dan Kertas Kerja diluluskan 4.

2010 Aktiviti Tunas Puteri 10 6.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 20.10. 6. TAN LIN SWEE 9 .10. Pihak yang telibat dan peranan setiap pihak dalam proses mengadakan bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif dapat dinyatakan seperti carta di bawah. Antaranya seperti berikut: JAWATANKUASA PENGERUSI EN.2010 Aktiviti Tunas Puteri 9 27.0 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran PERANAN SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT Bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif telah melibatkan banyak pihak dalam usaha menjayakannya.1 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Mengadakan Bengkel Pelbagai pihak terlibat bersama dalam melaksanakan program dan bengkel yang dijalankan.

Antaranya guru besar. Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan Latihan 10 . ZANARIAH BINTI SHAARI PN. BIL 1 2 PIHAK TERLIBAT Guru Besar (En Tan Lin Swee) GPK Tadbir & Kurikulum • • PERANAN Memberi kebenaran untuk mengadakan bengkel dan projek pendidikan inklusif. ROWAIDA AFIF BINTI MOHD RODI PN. GPK Kokurikulum dan GPK Hal Ehwal Murid (HEM). Berikut dinyatakan peranan dan tugas masing-masing.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Guru Besar NAIB PENGERUSI EN. ISMAZEANTY BINTI ISMAIL CIK NOOR AZLINA BINTI SAHAK PN. ASMULIATY BINTI SUPIAN (Ketua) CIK AZLEEN BINTI MOHD BOHARI PN. SUHAIZA BINTI HUSSIN PN. MOHD SAPREE SOBANG Guru Penolong Kanan Kokurikulum GURU PENASIHAT PN. GPK Tadbir & Kurikulum. Ibu bapa dan komuniti sekolah setiap satunya beperanan penting dalam program ini. HELDA ANAK MAPAN Setiap pihak memainkan peranan yang tersendiri dalam menjayakan Program Kolaborasi Tunas Puteri Sekolah Kebangsaan Seri Kepong. Guru aliran Perdana. guru PPKI.

Memantau perjalanan projek program Pandu Puteri Tunas. Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam 11 . • Memastikan guru-guru penasihat Pandu Puteri Tunas memberi kerjasama dan terlibat dalam • • • aktiviti yang dilaksanakan. Menjadi AJK kerja bengkel. Memantau perjalanan persiapan bengkel dan peserta bengkel. 7. Membantu menjalankan projek pendidikan inklusif. Menghantar surat makluman dan menampal notis LDP kepada semua guru.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG (Pn. Nik Norasmaliza binti Nik Mohamad Guru-guru aliran perdana Pengusaha Bilik Mesyuarat • • • • Sekolah peserta bengkel. Lee Chong Yeen) • 3 Guru Penolong Kanan • Dalam Perkhidmatan (LDP) yang akan diadakan. Asmulianty binti Supian) • • 2 Guru-guru • • • PERANAN Membantu merancangan dan mengubahsuaian aktiviti Pandu Puteri Tunas daripada jadual program asal Pandu Puteri Tunas agar sesuai dengan murid aliarn perdana dan murid khas. Abdul Rahim bin Abu) Guru-guru Pendidikan Khas Ketua Bidang 8 11 12 14 En. Penasihat guru dan murid yang terlibat. Memantau persiapan mengadakan bengkel. Asmulianty binti Supian) Guru Penolong Kanan HEM (En.2 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Perlaksanaan Projek Pendidikan Inklusif BIL 1 PIHAK TERLIBAT Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas (Pn. Memaklumkan kepada semua ahli di bawah bidang masing-masing agar bersedia dalam perbincangan bengkel nanti. Mengendalikan PA system dan LCD Mempengerusikan majlis semasa bengkel Peserta bengkel Menyediakan jamuan makan tengahari untuk para Kokurikulum 4 (En. Mohd Sapree bin Sobang) Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas 5 6 7 (Pn. Mohd Mizam bin Mat Ail Pn.

Memberi semangat dan penerangan kepada pelajar tipikal mengenai tujuan projek ini. Idea yang disumbangkan ketika bengkel dapat dijadikan sebagai panduan dan menambah lebih banyak aktiviti agar lebih mantap dan berkesan 12 6 Guru Penolong Kanan Kokurikulum • 7 Penyelaras PPKI • 8 Guru Kelas Aliran Perdana • • . Memastikan pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal hadir setiap kali sesi perjumpaaan daiadakan setiap minggu. Bersama membantu kawalan murid ketika program dilaksanankan Menyumbang idea dan pandangan untuk mengukuhkan lagi aktiviti dan program yang akan dilaksanakan Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam program ini. Memantau pelajar tipikal yang terlibat dalam program ini. • • Membantu memantau dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir Memberi kerjasama setiap kali memerlukan bantuan dan pertolongan dari segi pengunaan kelas dan alatan ketika aktiviti dijalankan Membantu memberi idea dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir • Memberikan kerjasama yang sepenuhnya ketika projek dijalankan Membantu menyumbang idea dan tenaga jika diperlukan. Memantau aktiviti Pandu Puteri Tunas yang dilaksanakan dari 4 Ogos hingga 27 Oktober 2010. Memantau aktiviti dan program pelaksanaan persatuan Pandu Puteri Tunas agar berjalan dengan lancar Membantu menjayakan program dengan memberi kebenaran mengadakan program serta sokongan dari segi kemudahan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Penasihat Pandu Puteri Tunas • • • 3 4 Guru-guru PPKI dan PPM Guru Kaunseling • • • 5 Guru Besar • • program ini. peralatan dan urusan surat menyurat yang diuruskan.

Selain itu. Memberi kebenaran anak mereka menjalani projek pendidikan inklusif.1 Rasional Melalui perlaksanaan kolaborasi gerak kerja kokurikulum ini kanak-kanak istimewa dilatih untuk mendengar arahan. mendedahkan diri kepada persatuan beruniform. 8. Sedia menunggu anak di sekolah untuk bersama menjalankan aktiviti program tunas puteri sehingga akhir aktiviti. guru dan murid akan dapat merasai pengalaman belajar secara tidak langsung melalui aktiviti yang dirancang seterusnya dapat memberi keyakinan yang lebih tinggi ke dalam jiwa murid apabila bergaul dengan masyarakat luar. Murid juga dapat merasai suasana yang berbeza dengan rutin harian mereka di dalam kelas.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 10 Pelajar Tipikal • • • Menjadi kakak angkat / ”buddy system” kepada pelajar pendidikan khas. Membantu dalam menjalankan aktiviti yang dijadualkan oleh guru Berkerjasama dalam setiap program dan membentuk sikap bersosial yang tinggi di kalangan murid khas dan murid tipikal. berdikari. minat dan keyakinan diri dalam aktiviti berpasukan uniform. 13 . bekerjasama dan kolaborasi dengan rakan sebaya. 11 Ibu bapa • • • 8.0 PROSES PERLAKSANAAN PROJEK PENDIDIKAN INKLUSIF Pelaksanaan program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri pendidikan inklusif melalui aktiviti persatuan yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sri Kepong selama 10 minggu bermula pada 4 Ogos 2010 hingga 27 Oktober . Banyak memberi gambaran penting tentang perubahan anak dari awal program sehingga akhir program dilaksanakan.

Seterusnya guru menambah 1 benda. v. .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 8. iv. 4.00 Sebanyak 10 sesi perjumpaan telah diadakan dan aktiviti ini dijalankan mengikut perancangan seperti berikut: JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI B TARIK AKTIVITI il H . Suai kenal anggota baru dengan kumpulan Cempaka. 1 4 Ogos Tajuk : 3. 1. 4 benda dan 2 benda baru sehingga keseluruhan menjadi 15 benda dalam 14 KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI i. Guru tambahkan 3 benda dan minta murid perhatikan dalam tempoh masa 1 minit dan kemudian tutup. iii.00 RM 50. Perkara Wang insentif (RM5 X 10 X 2 orang) Bengkel (RM2 x 36 orang) Peralatan / alat tulis Lain-lain Jumlah RM 100. Kesidang.00 JUMLAH RM 322.00 RM100. Memberi galakkan apabila berjumpa sesuatu benda hendaklah mengambil perhatian terutama jika ia boleh mendatangkan faedah. iii. Mulakan dengan 5 benda dan minta semua murid perhatikan selama seminit. ii. 2. Guru tutupkan benda tersebut dan minta murid namakan / jelaskan benda tersebut setiap satu. ii.1 Permainan Kim 2010 Aktiviti : i. 3. Murid diminta menamakan benda tersebut.00 RM 72. Siantan. Melur dan Teratai. Menguji daya pemerhatian dan daya ingatan yang baik Melatih peka kepada sesuatu benda dengan teliti iii.2 Kewangan ANGGARAN PEMBELANJAAN Bil.

Seruan Hamba Mu. Murid dikehendaki mendapat 12 daripada 15 benda dengan betul. Bersurai Cara menguji : i. Berusaha setiap masa Menjaga kebersihan diri. menyenaraikan tatacara keselamatan ketika mengosok pakaian iii. Guru menerangkan peralatan yang 15 . Keyakinan diri. Siantan datang berkawan. iv. Berani macam pahlawan Melur Melur taat dan setia. Melatih diri menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan masalah. Lihat – Ingat – Tulis (murid tipikal) ii. Kemahiran mengeja dan membaca Bahasa Melayu. menyediakan peralatan yang betul ii. Pelajar menyediakan peralatan dan cara menyeterika pakaian yang betul Catatan : Program ini membantu murid untuk menjaga kekemasan dan kebersihan diri. vi. ii. Terapi pertuturan. Pelajar tipikal membantu pelajar khas cara menyeterika pakaian dengan betul. Langkah-langkah mengosok pakaian yang betul dan selamat Cara menguji : i. Lagu loceng : Oh tuhanku.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempoh 5 minit. Sepanjang Hayat.1 – Menggosok Pakaian Aktiviti : i. Beri kami nikmat. iii.3 – Menyikat dan berdandan rambut 1 Aktiviti : i. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. ii. iii. iv. Guru bertanya kepada murid mengapa perlu menyikat rambut. Menyanyikan lagu kumpulan : Siantan i. setiap pelajar harus diajar cara yang betul mengosok pakaian ii. 3 3 Septemb er 2010 Tajuk : 2. Lihat – Ingat – Sebut (murid PPKI) 2 25 Ogos 2010 Tajuk : 5. v. Selamat Tinggal (3X) vii. Menolong dan berkawan.

ii. Menolong dan berkawan. vi. Murid diminta mewarnakan poster bendera Malaysia dengan bertemakan 1 Malaysia. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. iii. vi. Murid diminta menulis dan melukis dua barang yang digunakan untuk menyikat / mendandan rambut. Cara menguji : i. Murid diminta untuk bermain menyusun suku kata dan menampalkannya ke atas kertas manila. iii. Beri kami nikmat. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut ii. Akhir sekali. 16 i. Guru menerangkan 16 September 1963 penubuhan persekutuan Malaysia. Seruan Hamba Mu. Menyanyikan lagu Negaraku untuk menanam perasaan patriotik. Guru menunjukkan cara yang betul mendandan rambut. Menanam semangat patrotik Mendengar arahan Yakin diri Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. v.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG v. murid diminta membacakan ayat yang terhasil daripada suku kata tersebut beramairamai. Selamat Tinggal (3X) Bersurai viii. Guru bertanya kepada murid apakah peristiwa penting pada 16 September ini yang akan berlaku pada hari esok.2 – Mengenali dan mengetahui bendera Malaysia Aktiviti : i. v. Seruan Hamba Mu. Sepanjang Hayat. iv. Lagu loceng : Oh tuhanku. Bekerjasama . Sepanjang Hayat. Beri kami nikmat. Lagu loceng : Oh tuhanku. vii. ii. ix. 4 15 Septemb er 2010 Tajuk : 2. iv. diperlukan untuk menyikat dan mendandan rambut.

Murid yang didandan diminta mempamerkan kepada semua ahli Pandu Puteri Tunas.1 – Adab sebelum & Selepas Makan Aktiviti : 17 i. Beri kami nikmat. Mendengar arahan Kemahiran motor halus dan kasar Berkerjasama Terapi pertuturan 6 . Tajuk : 6. Cara menguji : i. Seruan Hamba Mu. ii. Murid menjawab secara lisan soalan yang diajukan oleh guru kepada mereka berkenaan bendera / negara Malaysia Tajuk : 2. Setiap kumpulan diberikan peralatan untuk menyikat dan mendandan rambut. ii. Lagu loceng : Oh tuhanku. ii. Ahli kumpulan diminta mendandan rambut salah seorang ahlinya. 29 Septemb er 2010 Catatan : Program ini wajib disertai oleh setiap ahli Tunas Puteri dan daadakan setiap tahun. Guru mengimbas aktiviti minggu lepas. iii. . iv.3 – Menyikat dan berdandan rambut Aktiviti : i. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. Bersurai. iii. vi.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG vii. vii. Selamat Tinggal (3X) Bersurai 5 22 Septemb er 2010 Cara menguji : i. iv. Guru menerangkan cara menjaga rambut dari segi kesihatan dan kebersihan. ii. v. Murid diminta menyiapkan mewarna lukisan poster dan perlu persembahkan dalam perjumpaan yang akan datang. Menolong dan berkawan. Sepanjang Hayat. Murid diminta menulis / membuat karangan berkaitan dua sebab mengapa perlu mendandan rambut. Selamat Tinggal (3X) viii. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut yaang digunakan.

6 Oktober 2010 Tajuk : Pemilihan Pertandingan Memasak Aktiviti : i. ii. ii. murid-murid lain termasuk PPKI yang tidak terlibat mendengar ceramah kesihatan. sudu dan garfu ii. 18 . rambut dll oleh guru pensihat masing 9 . Cara tempat letak pingan. Pantu Puteri tunas menang temapt pertama pertandingan memasak iii. kemudian membuat pemeriksaan kuku.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG i. 6 orang peserta mewakili Badan Beruniform Pandu Puteri ii. Murid PPKI dapat urus diri sendiri bersama rakan-rakan krn guru Azleen tiada untuk memantau sbb terlibat sebagai juri pertandigan. gigi. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. Ahli dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan sekeping kertas manila dan lirik lagu. Mendidik supaya menjaga kebersihan diri Mengetahui tujuan dan faedah dari segi kesihatan. Bekerjasama Terapi pertuturan Catatan : Program karnival Kokurikulum 2010 8 . iii. Cara menguji : i. Program karnival Kokurikulum 2010 ii. rambut. Adap makan yang betul bersama rakan 7 .7 Mengetahui cara-cara menjaga kebersihan diri Aktiviti : Guru mengimbas pelajaran / aktiviti lepas berkenaan menjaga kebersihan badan. 13 Oktober 2010 Tajuk : Pertandingan Memasak Aktiviti : i. Aktiviti makan beradap pelajar dibahagi kepada kumpulan dalam bulatan satu meja dan makan dengan penuh beradap bermula dengan bacaan doa. kaki dan kesemua anggota badan. Kemahiran motor halus dan kasar Keyakinan diri. Pemilihan daripada guru persatuan 6 peserta dipilih akan mewakili Perastuan Pendedahan menu masakan dan cara menghias makanan Catatan : i. tangan.

Nenek sudah tua. ii. berbincang jika ada masalah. 1 0 . iii. viii. Murid diminta untuk menuliskan lirik lagu .Giginya tinggal dua. iii. ii. Murid diminta membuat persembahan nyanyian. Guru menerangkan bagaimana cara menghormati ibu bapa dan ahli keluarga. Menunjukkan kasih sayang Bantu membantu seisi keluarga Membentuk kepercayaan iaitu ahli keluarga mengukuhkan kualiti moral (nilainilai kemanusiaan. kejujuran. perasaan belas kasihan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Setiap kumpulan diminta melukis gambar berdasarkan lirik lagu yang diberikan dan mereka pergerakan kreatif yang bersesuaian iaitu : a) Melur – Burung Kakak Tua Burung kakak tua. Bersurai Cara menguji : i. iv. Hinggap di jendela.9 – Mengetahui cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa dan adik beradik Aktiviti : i. vii. Letchum-lethcum Lethcum hu lala (2X) b) Siantan –BANGUN PAGI Bangun pagi gosok gigi Cuci muka terus mandi Pakai baju minum susu Salam ayah dan ibu Pergi sekolah jalan kaki Jumpa cikgu depan pintu Selamat pagi cikgu Rajin belajar cikgu ajar. Bekerjasama sepasukan. adab tertb terhadap seseorang. v. cara ketika bersama ibu bapa dan bertolak ansur kepada ahli keluarga. Murid dibahagikan mengikut kumpula diminta untuk melakukan lakonan pendek dengan tema iaitu : Siantan – Membantu seisi keluarga Melur – Menunjukkan perasaan belas kasihan kepada ibu yang i. ii. Penerangan mengenai perkara-perkara yang digemari dan dilarang oleh ibu bapa. Keyakinan diri Latihan pertuturan dan 19 . penjaggan harta benda. vi. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. bermurah hati dll) Pendidikan cara-cara kesopanan.

• Pelajar pendidikan khas pada peringkat awal sukar menjalin hubungan sosial namun dalam aktiviti suai kenal pelajar tipikal lebih tertarik untuk mengetahui.0 CONTOH PENGUASAAN KEMAHIRAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Pelajar tipikal meminta pelajar pendidikan khas untuk membuat bulatan dan menjalankan bersama setiap aktiviti yang dijalankan. Sepanjang Hayat. Cara menguji : i. Pelajar khas sudah mulai bertegur sapa dan menunjukkan minat untuk bersama dalam kumpulannya setiap kali aktiviti. • • Sikap pelajar tipikal yang ingin tahu dan suka berkerjasama membantu pelajar khas dalam kemahiran sosial mereka. Selamat Tinggal (3X) Bersurai pergerakan kreatif sesuai dengan lakonan. Malahan sudah pandai memperkenalkan murid yang sekelas dengannya ketika menunjukkan gambar di papan kenyataan. Bertegur sapa dan sentiasa ingin membantu ketika aktiviti dijalankan contohnya ketika aktiviti dandanan rambut. v. Murid sebut mengenai dua cara untuk menunjukkan kasih sayang kepaada ibu bapa dan ahli keluarga ii. Seruan Hamba Mu. Murid menulis berkaitan dua perkara yang menunjukkan kasih yang terdapat dalam lakonan mereka 9. • Kemahiran kognitif / • Berkongsi peralatan dan warna ketika aktiviti dijalankan bersama. • Banyak bertanyakan kepada pelajar khas dan guru berkaitan murid. Beri kami nikmat. Pelajar khas dapat mengingat 2 daripada 15 baranga yang 20 KEMAHIRAN Kemahiran Sosial .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG sakit iv. pelajar tipikal bermesra dan mengenali pelajar khas dengan baik. Lagu loceng : Oh tuhanku.

Cara. Menyiapkan aktiviti mewarna dengan kemas dan tekun dalam menyiakpan kerja yang ditugaskan. Pelajar khas dapat menyusun barang perkataan yang berikan ketika aktiviti dandanan rambut dijalankan bersama pelajar tipikal. Terlibat bersama dalam program yang dijalankan dan berkongsi pengetahuan dan peralatan yang digunakan ketika program dan aktiviti dijalankan . Ketekunan tugas kepada • • Memastikan kehadiran diri sendiri setiap kali aktiviti dijalankan. membersihkan bilik kemahiran hidup dan dapur serta 21 . KEMAHIRAN Menepati masa PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Menunggu aktiviti program tunas puteri setiap minggu seperti masa yang ditetapkan iaitu dari pukul 2 sehingga 3 petang. Kemahiran kerja • • • • • • • Pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal dapat menulis resepi didalam buku log masing-masing. • Menyapu. Menggunakan keupayaan yang ada untuk membersihkan pinggan dan mangkuk selepas jamuan makan. • Ketika pertandingan masakan pelajar ini dapat mengingat menu masakan dan pelajar khas membantu membersihkan meja. menyapu dan mengelap meja.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG akademik • ditunjukkan dalam permainan KIM manakala pelajar tipikal 12/15 barang. Pelajar khas dapat menyeterika pakaian dengan bantuan rakan tipikal. Mengetahui 7 langkah dan cara mencuci tangan dengan betul. mencuci pingan.cara menjaga kebersihan ruang makan dan diri seperti menyeterika. Pelajar dapat mengenal barang dandanan rambut dan pelajar khas dijadikan sebagai model dan digayakan rambut agar dapat melatih disiplin dan kebersihan diri.

0 PENERIMAAN DAN PENGLIBATAN DI SETIAP PERINGKAT Penerimaan dan penglibatan warga sekolah bagi menjayakan aktiviti Persatuan Pandu Puteri Tunas ini. guru dan pelajar aliran perdana adalah seperti berikut :i) Pentadbir a) Sebelum perlaksanaan projek. Bagi pihak Guru Besar pula tiada masalah kerana beliau sedia maklum tentang pendidikan khas dan beliau berperanan sebagai tempat rujukan untuk memastikan kejayaan projek ini. Pada mulanya pihak pentadbir terutamanya semua Guru Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum agak keberatan untuk menerima program ini. mendapat pelbagai raeksi sebelum. Manakala seorang pelajar khas 22 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum pula sangat mengalu-alukan aktiviti seumpana ini dilaksanakan. Terdapat juga guru mempersoalkan mengenai keselamatan pelajar semasa 10 sesi program Perastuan Tunas Puteri yang bakal dilaksanakan. Namun atas keberkesanan cara penjelasan dan perbincangan dengan ibu bapa akhirnya mereka membenarkan anak mereka untuk datang setiap kali program perastuan Tunas Puteri dijalankan. Penerimaan dan penglibatan pentadbir. Beliau memberi kerjasama. idea dan galakan kepada kami supaya aktiviti ini mencapai objektifnya. 10. Ibu bapa bagi seorang pelajar khas juga agak keberatan untuk membenarkan anak mereka turut serta kerana pelajar ini akan cepat merasa letih.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG menjalankan aktiviti mewarna dengan tekun. semasa dan selepas projek dijalankan.

sangat memberi galakkan dan bekerjasama bagi membantu aktiviti ini dilaksanakan. Setelah diberi penerangan semasa berbual bersama guru aliran perdana. pentadbir iaitu Guru Besar dan GuruGuru Penolong Kanan membuka mata mengenai inklusif antara pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal. Malahan ketiuka bengkel dilaksananakan menerka turut menyumbangkan banyak idea untuk ditambah dalam aktiviti sepanjang menjalankan prpgram ini. Bagi guru-guru aliran perdana pula. Guru besar amat berpuas hati dengan perlaksanaan bengkel dan berharap jika ada program sedemikian dan bengkel. b) Semasa perlaksanaan projek. ii) Guru a) Sebelum perlaksanaan projek. kedatangan amatlah dialu-alukan. Kami mengunakan cara terbaik iaitu memohon jasa baik pihak pentadbir dan semua guru-guru agar bersetuju menjalankan bengkel ketika bulan puasa. 23 . sedikit demi sedikit mereka memahaminya. pihak kami turut mengalami masalah ketika ingin menyelitkan acara Bengkel didalam Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sekolah. Selain itu. pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal tidak sama dan guru pendidikan khas memainkan peranan kepada pelajar pendidikan khas mereka tanpa melibatkan orang lain.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG yang lain memberi kebenaran. c) Selepas Perlaksanaan projek Setelah projek pendidikan inklusif dilaksanakan. mereka tidak bersetuju dengan projek ini kerana bimbang menggangu pelajaran pelajar tipikal. Bagi guru aliran perdana. Penglibatan Guru penolong Kanan ini sebagai memantau projek inklusif dengan bantuan Penyelaras Pendidikan Khas. Semasa projek pendidikan inklusif dilaksanakan. Ini ditambah pula dengan sesi ceramah pembinaan sistem sokongan dan bengkel yang telah diadakan di sekolah tersebut. Sungguhpun terdapat sedikit bantahan namun akhirnya bengkel dapat dijalankan pada 18 Ogos 2010 dengan jayanya.

Penglibatan guru aliran perdana juga dan guru kaunseling adalah sebagai pemantau projek melihat perkembangan pelajar aliran perdana dan pelajar pendidikan khas menjalani aktiviti. mereka menghadiri Seminar Pembinaan Sistem Sokongan Pelajar Berkeperluan Khas dan Pendidikan Inklusif yang diadakan. Penglibatan guru aliran perdana adalah sebagai peserta seminar tersebut. iii) Pelajar Aliran Perdana a) Sebelum perlaksanaan projek. guru aliran perdana memberikan sokongan mereka dengan bertanya perkembangan projek setiap kali berjumpa dengan saya di sekolah. semua pelajar tipikal tidak sabar-sabar 24 . Sebelum perlaksanaan program pelajar aliran perdana tidak bersama pelajar khas ketika menjalankan aktiviti persatuan Tunas puteri. serta keupayaan pelajar khas. Sedikit demi sedikit pelajar tipikal memahaminya dan kehadiran mereka bukan hanya untuk suka-suka. c) Selepas Perlaksanaan projek Guru Aliran perdana lebih peka dengan pelajar pendidikan khas dan memahami sikap. b) Semasa perlaksanaan projek. Pelajar tipikal menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik sekali. Mereka menyertai program yang dijalankan bersama murid-murid perastuan Tunas puteri yang lain. Tanda sokongan mereka juga. Sepanjang 10 minggu sesi perjumpaan diadakan. pelajar didedahkan tentang objektif program dan peranan mereka sebagai pembimbing kepada pelajar khas. Setelah penelitian dibuat maka 2 orang pelajar telah terpilih. Semasa perlaksanaan projek.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG b) Semasa perlaksanaan projek. Mereka juga turut merasakan pelajar ini harus diberi peluang untuk bersama-sama dengan pelajar tipikal dalam program perastuan sama ada dari segi sosial dan emosi untuk belajar lebih banyak bersama murid tipikal yang lain. Sesi pertama perjumpaan. Mereka juga melaksanakan tugas yang diberi bersama-sama pelajar pendidikan khas tanpa merasa malu dan terasing.

Pergaulan pelajar aliran perdana yang mengikuti projek ini terutamanya di sekolah dengan pelajar pendidikan khas yang lain juga semakin akrab. Mereka juga sering bertanya apakah aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya setiap kali perjumpaan. guru aliran perdana. pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas yang terlibat semakin mesra dan akrab. surau dan kadang-kadang ke padang untuk bermain bersama-sama. guru pendidikan khas. ibu bapa dan pengurus kedai. c) Selepas Perlaksanaan Projek Selepas perlaksanaan program ini. Secara tidak langsung pelajar tipikal ini terlibat sebagai pembimbing kepada pelajar pendidikan khas di asrama hasil kemesraan dan keakraban mereka. murid bersama-sama melakukan aktiviti di kedai alat tulis dan fotostat bersama-sama. Aktiviti yang dijalankan ini telah mendapat persetujuan dan sokongan dari pihak sekolah. adaptasi dilaksanakan bagi mengikut kesesuaian murid berkeperluan khas dan juga murid tipikal. Dalam projek pendidikan inklusif ini. Namun setelah pelajar tipikal bersama pelajar pendidikan khas selama 10 sesi semasa projek inklusif. 11. pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas tidak bertegur sapa. perubahan dapat dilihat di mana pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas bersama-sama ke dewan makan. Sebelum perlaksanaan projek inklusif ini. 25 . Pendidikan inklusif adalah satu langkah yang boleh digunankan untuk mengstrukturan semula pendidikan khas untuk membolehkan murid berkeperluan khas belajar dan melakukan aktiviti di dalam kelas-kelas aliran perdana dengan mengorganisasikan dan menginovasi semula pengajaran dengan melibatkan kolaborasi dan pembelajaran koperatif.0 MODEL INKLUSI Perlaksanaan program aktiviti Persatuan Tunas Puteri Sekolah Sri Kepong ini.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk menghadirkan diri mengikuti program ini.

Siraj (1996). ibubapa. Ianya juga merupakan interaksi dan sokongan di antara guru. Pihak sekolah dan komuniti perlu bersedia 26 . Menurut Mohd. masyarakat sekitar sekolah dan Pengurusan Perastuan Tunas Puteri sekolah yang melibatkan proses perundingan. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama-sama pelajar tipikal.Guru Kaunseling . Ini melibatkan proses merancang. menilai dan menyemak semula program pendidikan dalam usaha mencapai matlamat pendidikan yang diperlukan. SRI KEPONG PENGURUSAN PERSATUAN TUNAS PUTERI .PPM IBU BAPA PELAJAR YANG MENJALANI PROGRAM KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SK.Penyelarasa program Persatuan Tunas Puteri MASYARAKAT Persekitaran sekolah Rajah 1 : Model Inklusi Dalam model ini kolaborasi bukan bererti bekerja bersama-sama tetapi adalah untuk bekerjasama bagi mencapai tujuan bersama. memberi khidmat nasihat dan berkerjasama sebagai satu pasukan dalam mengenalpasti keperluan pembelajaran dan tingkahlaku. melaksana. Ia bertujuan untuk menjadikan mereka lebih berupaya. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.Guru Aliran Perdana .Guru Khas .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG GURU . matlamat utama sistem sokongan dan program pendidikan inklusif adalah untuk memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas menerima pengajaran.

bekerjasama. 12.0 RUMUSAN Program ini dapat merumuskan bahawa kerja berpasukan merupakan kekuatan kepada wujudnya kolaborasi yang erat di antara murid. Semoga projek ini akan dapat diteruskan untuk kejayaan pendidikan bersama dan merapatkan jurang sosial antara murid pendidikan khas dengan murid tipikal. Murid pendidikan khas dapat menjalankan aktiviti bersama-sama dengan murid tipikal dan masyarakat luar. guru pendidikan khas. ibu bapa dan masyarakat luar untuk bersama-sama menjayakan pendidikan inklusif. 27 . kepada murid pendidikan khas. guru aliran perdana. Oleh itu melalui sistem bantuan sokongan daripada semua pihak yang terlibat dapat mempertingkatkan dan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar berkeperluan khas. Di samping itu ia memberi peluang kepada pihak sekolah. ibu bapa dan pihak luar.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk mengubah dan menyesuaikan sistem persekitaran dan aktiviti hendaklah berkaitan keperluan semua pelajar (Zalizan 2009). Murid pendidikan khas juga dapat didedahkan dengan rakan-rakan sebaya daripada aliran perdana yang selama ini mereka berada dalam kepompong sendiri dan begitu juga sebaliknya murid tipikal dapat mengenali. pihak pentadbir sekolah. bergaul dan berkawan dengan murid pendidikan khas. Kerja sepasukan ini mampu memberikan feadah yang besar kepada perkembangan pendidikan di sekolah terutamanya Kejayaan program ini amat bergantung kepada kolaborasi semua pihak yang terlibat.

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful