Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

1.0

PENGENALAN Kerjasama atau kolaborasi adalah penting untuk amalan tenaga pengajar yang

berkesan dan budaya sekolah yang berjaya. Kini, kerjasama telah menjadi sebahagian yang penting di sekolah (Barth,2006; James,2007; Murray,2004). Semua pihak di sekolah termasuklah guru pendidikan khas dan guru aliran perdana, para pentadbir, pembekal perkhidmatan berkaitan dan pakar-pakar lain, memerlukan ilmu dan kemahiran untuk bekerja bersama rakan, para profesional serta ibu bapa.

2.0 2.1

KOLABORASI Konsep-Konsep Kolaborasi Perkataan kerjasama telah menjadi satu istilah popular dalam pendidikan.

Seseorang itu dapat merasakan yang kerjasama dilihat sebagai pendekatan yang lebih digemari dalam kebanyakkan situasi di sekolah. Ia dicanangkan sebagai satu mekanisme di mana penyusunan semula sekolah akan dapat dijayakan dan alat serta keperluan pelajar yang pelbagai boleh ditemukan (Leaks & Stonehill, 2008). Pengetua juga disarankan supaya menggunakan gaya kepimpinan kolaborasi (Burello, Lashley & Beatty, 2001; Krajewski, 2005; McCullen, 2006) dan guru digalakkan menggunakan kolaborasi untuk meningkatkan pencapaian pelajar. (Contohnya Abbate Vaughn, 2005; Friend and Pope, 2005; Levine & Marcus, 2007). 2.2 Definisi Kolaborasi Kerjasama antara perseorangan (interpersonal) ialah satu gaya untuk berinteraksi secara langsung yang melibatkan diri secara sukarela dalam perkongsian membuat keputusan sekurang-kurangnya antara dua pihak yang sama untuk satu matlamat yang sama. Perhatikan, di mana kita menggelarkan kolaborasi sebagai satu gaya. Dalam cara yang sama, penulis menggunakan pelbagai gaya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, sama juga seperti seseorang individu yang menggunakan gaya atau pendekatan 1

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

interpersonal untuk berinteraksi sesama sendiri (Barth, 2006; Pugach & Johnson, 2002). Sesetengah golongan profesional memilih untuk mengarah apabila mereka berinteraksi; di mana orang lain boleh memilih menjadi akomodatif atau membantu; tetapi, juga boleh memilih untuk bekerjasama. 3.0 PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif merujuk kepada peluang pendidikan yang disediakan bagi kanakkanak berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan kanak-kanak tipikal di dalam kelas biasa. Kejujuran, dedikasi, komitmen dan kerjasama guru khas dengan guru biasa serta sokongan pengetua adalah penting bagi menjamin keberkesanan pendidikan inklusif. Konvensyen Hak Kanak-kanak (PBB) yang diadakan tahun 1989, telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahawa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Deklarasi tersebut diteruskan dengan “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education” (UNESCO, 1994) yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk menyesuaikan semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, intelektual, sosial, emosi, bahasa dan lain-lain. Sekolah seharusnya memberikan layanan pendidikan yang sama rata terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Seterusnya dalam Konvensyen Hak Orang Dengan Ketidakupayaan (PBB, 2006) menyatakan pendidikan seharusnya diberikan seawal mungkin, kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai akses dengan kanak-kanak lain untuk terlibat dalam permainan, rekreasi dan senggang serta aktiviti sukan, termasuk aktiviti sekolah. Kanakkanak berkeperluan khas mempunyai hak pendidikan tanpa diskriminasi dan diberi peluang yang sama rata terhadap pendidikan (Zalizan, 2009). Perlaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia bersesuaian dan menepati Perlembangaan Persekutuan 1957, Perkara 12 yang berkaitan dengan hak berkenaan pendidikan yang menegaskan bahawa setiap orang tidak kira agama, ras, keturunan atau 2

Pada masa dahulu 3 . perlindungan. 2000). Yang baru hanyalah istilahnya. Pendidikan Inklusif ini juga disokong oleh Akta OKU 2007 yang memberikan peluang sama rata dan penyertaan penuh dalam masyarakat kepada OKU berkaitan dengan pendaftaran. 2000). Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di kelas-kelas biasa. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dari awalawal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang (Mohd Siraj Awang. Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang membenarkan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk dapat belajar di kelas biasa. kesulitan mengakses lokasi sekolah. 1996). Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. pembangunan dan kesejahteraan OKU. pemulihan. dan sebagainya. 2009). (Choate. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 yang memberi pendidikan percuma kepada semua pelajar. atau tidak mampu membaca dan menulis. Pendidikan inklusif pada hakikatnya adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas yang mana mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti kurikulum yang ada. Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Definisi inklusif bermaksud bahawa kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk mendapatkan layanan yang sama rata dalam mendapat peluang pendidikan di dalam kelas aliran perdana dan guru aliran perdana yang bertanggung jawab ke atas kanak-kanak ini (Mastropieri dan Scruggs. dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. (Zalizan. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar tipikal.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempat lahir mempunyai hak untuk pendidikan.

Pada awal penubuhan. 3. 3. Pergerakan ini yang melibatkan ahli seramai 30 orang murid tipikal dari Tahun 3 hingga Tahun 6 dengan dua orang murid PPKI yang berdaftar dan sedang belajar di PPKI SK Seri Kepong. Program Pendidikan Khas di Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah mengalami banyak pembaharuan dan perubahan sejajar dengan dasar kerajaan yang mengambil berat tentang nasib kanak-kanak khas ini. 1980).Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG istilah "Program Percantuman’ atau ‘Integrated’ telah digunakan.2 KUMPULAN SASARAN Kolaborasi badan beruniform iaitu Pandu Puteri Tunas merupakan sebuah pergerakan yang berfungsi memberi bimbingan dan galakan dalam hal perkembangan ahli Pandu Puteri Tunas. Sekarang bilangan murid PPKI telah bertambah menjadi 49 orang yang mana dibimbing oleh 11 orang guru dan seorang penyelaras serta 4 orang pembantu pengurusan murid (PPM). Terdapat 7 guru penasihat iaitu tiga orang guru yang mengajar di PPKI dan empat orang lagi daripada aliran perdana di bawah naungan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 4 . Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah ditubuhkan pada tahun 2001 serentak beroperasinya Sekolah Kebangsaan Seri Kepong. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani. pihak Unit Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan telah menempatkan seramai 28 orang murid dan 6 orang guru termasuk seorang penyelaras.1 TAJUK PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SEKOLAH PROGRAM KEBANGSAAN SERI KEPONG 2010. Pada tahun 2010.

Mempunyai tabiat menggoyang-goyangkan objek di hadapan matanya. Lim Li Jun Umur : 10 tahun Masalah : Terencat akal ringan Seorang murid yang ceria. Oleh sebab itu dia kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu. Namun dia merupakan murid yang dapat menerima arahan yang 2. menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan di rumah dan sebelum ini bersekolah di SJK(C) Kepong 3 sebelum berpindah ke SK Seri Kepong pada 4 Januari 2010. periang dan suka berkawan. Menghadapi masalah bahasa di kalangan rakan-rakan dan guru kerana alat artikulasi (lidah yang pendek). Tambahan pula murid ini juga kurang keyakinan diri. diberikan dengan betul. lebih suka menyendiri dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan PPKI yang lain.4 LATAR BELAKANG RESPONDEN 1.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 3. Wong Po Jing Umur : 9 tahun Masalah : Sindrom Down Seorang murid yang pendiam. 5 .

5. 2. komunikasi dan sosial. yakni dari segi sahsiah dan keperihatinan mereka.201 0 PROSES MENDAPATKAN PERSETUJUAN Proses Mendapatkan Pesetujuan Mengadakan Bengkel di Sekolah Perkara Perjumpaan pertama dengan Guru Besar untuk memohon kebenaran mengadakan bengkel dan Program Kolaborasi. 26. berbincang mengenai tarikh yang sesuai untuk mengadakan bengkel. 3. 4. 27. Menyediakan peluang kepada murid-murid menunjukkan bakat serta potensi dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik.201 • Perjumpaan dengan GPK 6 1 Tarikh 18 Ogos 2010 ditunda kerana . Memberi perbezaan antara pengajaran dan pembelajaran dan ativiti gerak kerja kokurikulum.07.201 0 • Catatan Pengetua bersetuju dan meminta berbincang dengan Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum (GPK 1) untuk mengadakan satu Latihan • Dalam Perkhidmatan (LDP). Di samping memberi tunjuk ajar yang lebih mantap daripada mereka yang mahir dalam kemahiran yang dipilih sebagai aktiviti inklusif.0 OBJEKTIF 1. Perjumpaan dengan (GPK 1) dan Cadangan awal 13 Ogos 2010. Membina kolaborasi dan menjalankan pendekatan inklusif yang berkesan dan teratur di dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. 5.07.07.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 4.1 Tarikh 20. Untuk mengenal pasti pengubahsuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti gerko Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas dapat mendedahkan kemahiran-kemahiran berbahasa.0 5. Menjalin kerjasama dengan guru-guru aliran perdana mengenai kesan aktiviti ke atas murid-murid aliran perdana.

2010.201 0 • • berbincang tarikh 13 Ogos 2010 Cadangan tarikh lain pada 18 Ogos awal puasa. bengkel telah • Guru Besar membalas surat dari UKM dan menyatakan persetujuan untuk mengadakan bengkel pada 18 Ogos 2010 Mengedarkan surat kepada semua guru untuk menghadiri bengkel Perlaksanaan Bengkel Pendedahan 7 13.00 ptg).08.08.201 0 18.00 ptg – 3. perkembangan 11.201 0 • • GPK 1 memaklumkan bahawa tarikh yang dirancang 18 Ogos 2010 untuk melaksanakan dipersetujui.201 0 28. Berjumpa dengan GPK 1 untuk Makluman kepada GPK 1 tarikh memaklumkan tarikh yang telah dipersetujui Guru Besar. Norshidah Mohamad Salleh. Menghantar surat rasmi kepada Guru Besar mengenai permohonan mengadakan Bengkel Pendedahan dan Projek Pembinaan Sistem Sokongan Pendidikan Pelajar Berkeperluan Khas dari Pn. UKM. Pensyarah Fakulti Pendidikan. mengenai tarikh baru iaitu 18 Ogos -Hantar kertas kerja dan surat rasmi. 2010 (Rabu 1.07.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 0 • 28. Berjumpa dengan GPK 1 untuk mengetahui mengadakan bengkel.08.07. dipersetujui oleh Guru Besar iaitu 03.101 0 • pada 18 Ogos 2010.201 0 • • .08. Berbincang dengan Guru Besar Guru Besar bersetuju tarikh tersebut.

07. Seri Kepong.07.2 Proses Mendapatkan Pesetujuan Melaksanakan Aktiviti Pendidikan Inklusif.2010 Menghantar surat mohon kebenaran Ibu bapa bersetuju dan menyerahkan menjalankan aktiviti dari ibu bapa kembali borang menjalankan aktiviti 28/07/2010 Mendapat surat kebenaran mengadakan Aktiviti bermula 4 Ogos 2010 aktiviti 30/07/2010 Berjumpa pensyarah.08.09.08. memberi kebenaran dan meluluskan aktiviti Merujuk kertas kerja bersama Guru Penolong Guru Besar dan GPK Kokurikulum ditandatangani bagi mengikuti aktiviti ini.07.09.2010 Berjumpa dengan Guru Besar Catatan Guru Besar bersetuju dengan aktiviti tersebut.09.10.2010 29.07.2010 13.2010 22. dan Perlu kebenaran ibubapa dan surat dari sekolah.2010 Pertemuan bersama Guru Besar memohon meluluskan kertas kerja.2010 Berjumpa dengan Pensyarah menghantar Pensyarah meluluskan Kertas Kerja surat rasmi dan kertas kerja Program. 26.2010 25. 21.2010 06.2010 kertas kerja Aktiviti Tunas Puteri 1 Aktiviti Tunas Puteri 2 Aktiviti Tunas Puteri 3 Aktiviti Tunas Puteri 4 Aktiviti Tunas Puteri 5 Aktiviti Tunas Puteri 6 Aktiviti Tunas Puteri 7 Aktiviti Tunas Puteri 8 8 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran .09. Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum).Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG dan Projek Pembinaan Pendidikan Sistem Pelajar Sokongan Berkeperluan Khas 5.2010 03. berbincang dengan ibubapa Memohon kebenaran dengan Guru Besar dan pentadbir kebenaran dan ibu menyampaikan bapa penjaga surat untuk Tunas Puteri Sk. Tarikh Perkara 20. menghantar surat dan Kertas Kerja diluluskan 4.2010 15. 23.10.

10.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 20. Antaranya seperti berikut: JAWATANKUASA PENGERUSI EN.1 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Mengadakan Bengkel Pelbagai pihak terlibat bersama dalam melaksanakan program dan bengkel yang dijalankan.10. 6. TAN LIN SWEE 9 . Pihak yang telibat dan peranan setiap pihak dalam proses mengadakan bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif dapat dinyatakan seperti carta di bawah.2010 Aktiviti Tunas Puteri 9 27.0 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran PERANAN SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT Bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif telah melibatkan banyak pihak dalam usaha menjayakannya.2010 Aktiviti Tunas Puteri 10 6.

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Guru Besar NAIB PENGERUSI EN. ASMULIATY BINTI SUPIAN (Ketua) CIK AZLEEN BINTI MOHD BOHARI PN. GPK Kokurikulum dan GPK Hal Ehwal Murid (HEM). SUHAIZA BINTI HUSSIN PN. MOHD SAPREE SOBANG Guru Penolong Kanan Kokurikulum GURU PENASIHAT PN. HELDA ANAK MAPAN Setiap pihak memainkan peranan yang tersendiri dalam menjayakan Program Kolaborasi Tunas Puteri Sekolah Kebangsaan Seri Kepong. guru PPKI. ISMAZEANTY BINTI ISMAIL CIK NOOR AZLINA BINTI SAHAK PN. ZANARIAH BINTI SHAARI PN. Berikut dinyatakan peranan dan tugas masing-masing. Guru aliran Perdana. Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan Latihan 10 . ROWAIDA AFIF BINTI MOHD RODI PN. GPK Tadbir & Kurikulum. Antaranya guru besar. Ibu bapa dan komuniti sekolah setiap satunya beperanan penting dalam program ini. BIL 1 2 PIHAK TERLIBAT Guru Besar (En Tan Lin Swee) GPK Tadbir & Kurikulum • • PERANAN Memberi kebenaran untuk mengadakan bengkel dan projek pendidikan inklusif.

Nik Norasmaliza binti Nik Mohamad Guru-guru aliran perdana Pengusaha Bilik Mesyuarat • • • • Sekolah peserta bengkel. Memantau perjalanan projek program Pandu Puteri Tunas.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG (Pn. Membantu menjalankan projek pendidikan inklusif. 7. Memantau perjalanan persiapan bengkel dan peserta bengkel. Lee Chong Yeen) • 3 Guru Penolong Kanan • Dalam Perkhidmatan (LDP) yang akan diadakan. Memaklumkan kepada semua ahli di bawah bidang masing-masing agar bersedia dalam perbincangan bengkel nanti. Asmulianty binti Supian) Guru Penolong Kanan HEM (En. Memantau persiapan mengadakan bengkel. Mohd Mizam bin Mat Ail Pn. Menjadi AJK kerja bengkel. Mohd Sapree bin Sobang) Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas 5 6 7 (Pn. Mengendalikan PA system dan LCD Mempengerusikan majlis semasa bengkel Peserta bengkel Menyediakan jamuan makan tengahari untuk para Kokurikulum 4 (En. • Memastikan guru-guru penasihat Pandu Puteri Tunas memberi kerjasama dan terlibat dalam • • • aktiviti yang dilaksanakan. Asmulianty binti Supian) • • 2 Guru-guru • • • PERANAN Membantu merancangan dan mengubahsuaian aktiviti Pandu Puteri Tunas daripada jadual program asal Pandu Puteri Tunas agar sesuai dengan murid aliarn perdana dan murid khas. Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam 11 . Menghantar surat makluman dan menampal notis LDP kepada semua guru. Penasihat guru dan murid yang terlibat.2 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Perlaksanaan Projek Pendidikan Inklusif BIL 1 PIHAK TERLIBAT Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas (Pn. Abdul Rahim bin Abu) Guru-guru Pendidikan Khas Ketua Bidang 8 11 12 14 En.

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Penasihat Pandu Puteri Tunas • • • 3 4 Guru-guru PPKI dan PPM Guru Kaunseling • • • 5 Guru Besar • • program ini. Memantau pelajar tipikal yang terlibat dalam program ini. Memastikan pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal hadir setiap kali sesi perjumpaaan daiadakan setiap minggu. Idea yang disumbangkan ketika bengkel dapat dijadikan sebagai panduan dan menambah lebih banyak aktiviti agar lebih mantap dan berkesan 12 6 Guru Penolong Kanan Kokurikulum • 7 Penyelaras PPKI • 8 Guru Kelas Aliran Perdana • • . peralatan dan urusan surat menyurat yang diuruskan. Memantau aktiviti dan program pelaksanaan persatuan Pandu Puteri Tunas agar berjalan dengan lancar Membantu menjayakan program dengan memberi kebenaran mengadakan program serta sokongan dari segi kemudahan. • • Membantu memantau dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir Memberi kerjasama setiap kali memerlukan bantuan dan pertolongan dari segi pengunaan kelas dan alatan ketika aktiviti dijalankan Membantu memberi idea dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir • Memberikan kerjasama yang sepenuhnya ketika projek dijalankan Membantu menyumbang idea dan tenaga jika diperlukan. Memberi semangat dan penerangan kepada pelajar tipikal mengenai tujuan projek ini. Bersama membantu kawalan murid ketika program dilaksanankan Menyumbang idea dan pandangan untuk mengukuhkan lagi aktiviti dan program yang akan dilaksanakan Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam program ini. Memantau aktiviti Pandu Puteri Tunas yang dilaksanakan dari 4 Ogos hingga 27 Oktober 2010.

Banyak memberi gambaran penting tentang perubahan anak dari awal program sehingga akhir program dilaksanakan. 11 Ibu bapa • • • 8. Sedia menunggu anak di sekolah untuk bersama menjalankan aktiviti program tunas puteri sehingga akhir aktiviti.0 PROSES PERLAKSANAAN PROJEK PENDIDIKAN INKLUSIF Pelaksanaan program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri pendidikan inklusif melalui aktiviti persatuan yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sri Kepong selama 10 minggu bermula pada 4 Ogos 2010 hingga 27 Oktober .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 10 Pelajar Tipikal • • • Menjadi kakak angkat / ”buddy system” kepada pelajar pendidikan khas.1 Rasional Melalui perlaksanaan kolaborasi gerak kerja kokurikulum ini kanak-kanak istimewa dilatih untuk mendengar arahan. minat dan keyakinan diri dalam aktiviti berpasukan uniform. Selain itu. mendedahkan diri kepada persatuan beruniform. bekerjasama dan kolaborasi dengan rakan sebaya. berdikari. 8. guru dan murid akan dapat merasai pengalaman belajar secara tidak langsung melalui aktiviti yang dirancang seterusnya dapat memberi keyakinan yang lebih tinggi ke dalam jiwa murid apabila bergaul dengan masyarakat luar. Murid juga dapat merasai suasana yang berbeza dengan rutin harian mereka di dalam kelas. Memberi kebenaran anak mereka menjalani projek pendidikan inklusif. 13 . Membantu dalam menjalankan aktiviti yang dijadualkan oleh guru Berkerjasama dalam setiap program dan membentuk sikap bersosial yang tinggi di kalangan murid khas dan murid tipikal.

Murid diminta menamakan benda tersebut. Kesidang. Memberi galakkan apabila berjumpa sesuatu benda hendaklah mengambil perhatian terutama jika ia boleh mendatangkan faedah.2 Kewangan ANGGARAN PEMBELANJAAN Bil.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 8. ii. iv.1 Permainan Kim 2010 Aktiviti : i. Suai kenal anggota baru dengan kumpulan Cempaka. 4 benda dan 2 benda baru sehingga keseluruhan menjadi 15 benda dalam 14 KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI i. 2.00 RM 50.00 RM 72. Melur dan Teratai. ii. Guru tambahkan 3 benda dan minta murid perhatikan dalam tempoh masa 1 minit dan kemudian tutup.00 RM100. Perkara Wang insentif (RM5 X 10 X 2 orang) Bengkel (RM2 x 36 orang) Peralatan / alat tulis Lain-lain Jumlah RM 100. iii. v. Guru tutupkan benda tersebut dan minta murid namakan / jelaskan benda tersebut setiap satu.00 Sebanyak 10 sesi perjumpaan telah diadakan dan aktiviti ini dijalankan mengikut perancangan seperti berikut: JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI B TARIK AKTIVITI il H . 4. Menguji daya pemerhatian dan daya ingatan yang baik Melatih peka kepada sesuatu benda dengan teliti iii. 1. 1 4 Ogos Tajuk : 3. . Seterusnya guru menambah 1 benda. 3.00 JUMLAH RM 322. iii. Mulakan dengan 5 benda dan minta semua murid perhatikan selama seminit. Siantan.

iii. ii. iv. Berusaha setiap masa Menjaga kebersihan diri. Keyakinan diri. Guru menerangkan peralatan yang 15 . Melatih diri menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan masalah. Terapi pertuturan. vi. Lagu loceng : Oh tuhanku. Siantan datang berkawan. Lihat – Ingat – Sebut (murid PPKI) 2 25 Ogos 2010 Tajuk : 5. Seruan Hamba Mu. Pelajar tipikal membantu pelajar khas cara menyeterika pakaian dengan betul. Pelajar menyediakan peralatan dan cara menyeterika pakaian yang betul Catatan : Program ini membantu murid untuk menjaga kekemasan dan kebersihan diri. Selamat Tinggal (3X) vii. Bersurai Cara menguji : i. Guru bertanya kepada murid mengapa perlu menyikat rambut. Murid dikehendaki mendapat 12 daripada 15 benda dengan betul.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempoh 5 minit. ii. 3 3 Septemb er 2010 Tajuk : 2. setiap pelajar harus diajar cara yang betul mengosok pakaian ii.3 – Menyikat dan berdandan rambut 1 Aktiviti : i. Langkah-langkah mengosok pakaian yang betul dan selamat Cara menguji : i. menyediakan peralatan yang betul ii. Berani macam pahlawan Melur Melur taat dan setia. Menolong dan berkawan. iv. Sepanjang Hayat. menyenaraikan tatacara keselamatan ketika mengosok pakaian iii. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan.1 – Menggosok Pakaian Aktiviti : i. Lihat – Ingat – Tulis (murid tipikal) ii. Beri kami nikmat. iii. Kemahiran mengeja dan membaca Bahasa Melayu. v. Menyanyikan lagu kumpulan : Siantan i.

Guru menerangkan 16 September 1963 penubuhan persekutuan Malaysia. iii. Lagu loceng : Oh tuhanku. Akhir sekali. Beri kami nikmat. 16 i. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut ii. Murid diminta untuk bermain menyusun suku kata dan menampalkannya ke atas kertas manila. ii. vii. Seruan Hamba Mu. Sepanjang Hayat. Murid diminta menulis dan melukis dua barang yang digunakan untuk menyikat / mendandan rambut. Menolong dan berkawan. Murid diminta mewarnakan poster bendera Malaysia dengan bertemakan 1 Malaysia. Seruan Hamba Mu. Menyanyikan lagu Negaraku untuk menanam perasaan patriotik. Bekerjasama . ix. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. iii. diperlukan untuk menyikat dan mendandan rambut. Lagu loceng : Oh tuhanku. iv. Guru menunjukkan cara yang betul mendandan rambut. Beri kami nikmat. iv. vi. murid diminta membacakan ayat yang terhasil daripada suku kata tersebut beramairamai. v. Guru bertanya kepada murid apakah peristiwa penting pada 16 September ini yang akan berlaku pada hari esok. Menanam semangat patrotik Mendengar arahan Yakin diri Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan.2 – Mengenali dan mengetahui bendera Malaysia Aktiviti : i. Sepanjang Hayat. v. vi. ii. Cara menguji : i.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG v. 4 15 Septemb er 2010 Tajuk : 2. Selamat Tinggal (3X) Bersurai viii.

Mendengar arahan Kemahiran motor halus dan kasar Berkerjasama Terapi pertuturan 6 . Sepanjang Hayat. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut yaang digunakan.1 – Adab sebelum & Selepas Makan Aktiviti : 17 i. Selamat Tinggal (3X) Bersurai 5 22 Septemb er 2010 Cara menguji : i. Tajuk : 6. Lagu loceng : Oh tuhanku. Bersurai. iii. Menolong dan berkawan. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. iii. vi. iv. Setiap kumpulan diberikan peralatan untuk menyikat dan mendandan rambut.3 – Menyikat dan berdandan rambut Aktiviti : i. iv. Murid yang didandan diminta mempamerkan kepada semua ahli Pandu Puteri Tunas. vii.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG vii. Beri kami nikmat. Murid diminta menyiapkan mewarna lukisan poster dan perlu persembahkan dalam perjumpaan yang akan datang. Selamat Tinggal (3X) viii. Murid menjawab secara lisan soalan yang diajukan oleh guru kepada mereka berkenaan bendera / negara Malaysia Tajuk : 2. ii. Cara menguji : i. ii. Seruan Hamba Mu. Ahli kumpulan diminta mendandan rambut salah seorang ahlinya. Guru menerangkan cara menjaga rambut dari segi kesihatan dan kebersihan. v. ii. Murid diminta menulis / membuat karangan berkaitan dua sebab mengapa perlu mendandan rambut. Guru mengimbas aktiviti minggu lepas. 29 Septemb er 2010 Catatan : Program ini wajib disertai oleh setiap ahli Tunas Puteri dan daadakan setiap tahun. ii. .

rambut dll oleh guru pensihat masing 9 . 6 orang peserta mewakili Badan Beruniform Pandu Puteri ii. tangan. 6 Oktober 2010 Tajuk : Pemilihan Pertandingan Memasak Aktiviti : i.7 Mengetahui cara-cara menjaga kebersihan diri Aktiviti : Guru mengimbas pelajaran / aktiviti lepas berkenaan menjaga kebersihan badan. Adap makan yang betul bersama rakan 7 . Program karnival Kokurikulum 2010 ii. Kemahiran motor halus dan kasar Keyakinan diri.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG i. gigi. ii. Cara menguji : i. Cara tempat letak pingan. Aktiviti makan beradap pelajar dibahagi kepada kumpulan dalam bulatan satu meja dan makan dengan penuh beradap bermula dengan bacaan doa. ii. Pemilihan daripada guru persatuan 6 peserta dipilih akan mewakili Perastuan Pendedahan menu masakan dan cara menghias makanan Catatan : i. 18 . murid-murid lain termasuk PPKI yang tidak terlibat mendengar ceramah kesihatan. Mendidik supaya menjaga kebersihan diri Mengetahui tujuan dan faedah dari segi kesihatan. Murid PPKI dapat urus diri sendiri bersama rakan-rakan krn guru Azleen tiada untuk memantau sbb terlibat sebagai juri pertandigan. kaki dan kesemua anggota badan. rambut. iii. sudu dan garfu ii. Ahli dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan sekeping kertas manila dan lirik lagu. kemudian membuat pemeriksaan kuku. 13 Oktober 2010 Tajuk : Pertandingan Memasak Aktiviti : i. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. Bekerjasama Terapi pertuturan Catatan : Program karnival Kokurikulum 2010 8 . Pantu Puteri tunas menang temapt pertama pertandingan memasak iii.

Letchum-lethcum Lethcum hu lala (2X) b) Siantan –BANGUN PAGI Bangun pagi gosok gigi Cuci muka terus mandi Pakai baju minum susu Salam ayah dan ibu Pergi sekolah jalan kaki Jumpa cikgu depan pintu Selamat pagi cikgu Rajin belajar cikgu ajar. berbincang jika ada masalah.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Setiap kumpulan diminta melukis gambar berdasarkan lirik lagu yang diberikan dan mereka pergerakan kreatif yang bersesuaian iaitu : a) Melur – Burung Kakak Tua Burung kakak tua.9 – Mengetahui cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa dan adik beradik Aktiviti : i. adab tertb terhadap seseorang. kejujuran. iv. ii. ii. bermurah hati dll) Pendidikan cara-cara kesopanan. Menunjukkan kasih sayang Bantu membantu seisi keluarga Membentuk kepercayaan iaitu ahli keluarga mengukuhkan kualiti moral (nilainilai kemanusiaan. ii. iii.Giginya tinggal dua. vi. 1 0 . cara ketika bersama ibu bapa dan bertolak ansur kepada ahli keluarga. v. perasaan belas kasihan. Bersurai Cara menguji : i. iii. penjaggan harta benda. Bekerjasama sepasukan. Murid diminta untuk menuliskan lirik lagu . Penerangan mengenai perkara-perkara yang digemari dan dilarang oleh ibu bapa. Hinggap di jendela. Murid dibahagikan mengikut kumpula diminta untuk melakukan lakonan pendek dengan tema iaitu : Siantan – Membantu seisi keluarga Melur – Menunjukkan perasaan belas kasihan kepada ibu yang i. viii. Nenek sudah tua. vii. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. Keyakinan diri Latihan pertuturan dan 19 . Murid diminta membuat persembahan nyanyian. Guru menerangkan bagaimana cara menghormati ibu bapa dan ahli keluarga.

Cara menguji : i. Pelajar khas sudah mulai bertegur sapa dan menunjukkan minat untuk bersama dalam kumpulannya setiap kali aktiviti. pelajar tipikal bermesra dan mengenali pelajar khas dengan baik. • Kemahiran kognitif / • Berkongsi peralatan dan warna ketika aktiviti dijalankan bersama. • Pelajar pendidikan khas pada peringkat awal sukar menjalin hubungan sosial namun dalam aktiviti suai kenal pelajar tipikal lebih tertarik untuk mengetahui. Malahan sudah pandai memperkenalkan murid yang sekelas dengannya ketika menunjukkan gambar di papan kenyataan. Murid sebut mengenai dua cara untuk menunjukkan kasih sayang kepaada ibu bapa dan ahli keluarga ii. Bertegur sapa dan sentiasa ingin membantu ketika aktiviti dijalankan contohnya ketika aktiviti dandanan rambut. Pelajar khas dapat mengingat 2 daripada 15 baranga yang 20 KEMAHIRAN Kemahiran Sosial .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG sakit iv. Sepanjang Hayat. Seruan Hamba Mu. • Banyak bertanyakan kepada pelajar khas dan guru berkaitan murid. Lagu loceng : Oh tuhanku. Murid menulis berkaitan dua perkara yang menunjukkan kasih yang terdapat dalam lakonan mereka 9.0 CONTOH PENGUASAAN KEMAHIRAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Pelajar tipikal meminta pelajar pendidikan khas untuk membuat bulatan dan menjalankan bersama setiap aktiviti yang dijalankan. Selamat Tinggal (3X) Bersurai pergerakan kreatif sesuai dengan lakonan. Beri kami nikmat. • • Sikap pelajar tipikal yang ingin tahu dan suka berkerjasama membantu pelajar khas dalam kemahiran sosial mereka. v.

Ketekunan tugas kepada • • Memastikan kehadiran diri sendiri setiap kali aktiviti dijalankan. Pelajar dapat mengenal barang dandanan rambut dan pelajar khas dijadikan sebagai model dan digayakan rambut agar dapat melatih disiplin dan kebersihan diri. Terlibat bersama dalam program yang dijalankan dan berkongsi pengetahuan dan peralatan yang digunakan ketika program dan aktiviti dijalankan . Pelajar khas dapat menyeterika pakaian dengan bantuan rakan tipikal. Cara. mencuci pingan. membersihkan bilik kemahiran hidup dan dapur serta 21 . Kemahiran kerja • • • • • • • Pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal dapat menulis resepi didalam buku log masing-masing. • Menyapu. KEMAHIRAN Menepati masa PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Menunggu aktiviti program tunas puteri setiap minggu seperti masa yang ditetapkan iaitu dari pukul 2 sehingga 3 petang. Menggunakan keupayaan yang ada untuk membersihkan pinggan dan mangkuk selepas jamuan makan.cara menjaga kebersihan ruang makan dan diri seperti menyeterika. menyapu dan mengelap meja. Menyiapkan aktiviti mewarna dengan kemas dan tekun dalam menyiakpan kerja yang ditugaskan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG akademik • ditunjukkan dalam permainan KIM manakala pelajar tipikal 12/15 barang. Mengetahui 7 langkah dan cara mencuci tangan dengan betul. Pelajar khas dapat menyusun barang perkataan yang berikan ketika aktiviti dandanan rambut dijalankan bersama pelajar tipikal. • Ketika pertandingan masakan pelajar ini dapat mengingat menu masakan dan pelajar khas membantu membersihkan meja.

Namun atas keberkesanan cara penjelasan dan perbincangan dengan ibu bapa akhirnya mereka membenarkan anak mereka untuk datang setiap kali program perastuan Tunas Puteri dijalankan. Beliau memberi kerjasama.0 PENERIMAAN DAN PENGLIBATAN DI SETIAP PERINGKAT Penerimaan dan penglibatan warga sekolah bagi menjayakan aktiviti Persatuan Pandu Puteri Tunas ini. guru dan pelajar aliran perdana adalah seperti berikut :i) Pentadbir a) Sebelum perlaksanaan projek. mendapat pelbagai raeksi sebelum. semasa dan selepas projek dijalankan. Penerimaan dan penglibatan pentadbir. idea dan galakan kepada kami supaya aktiviti ini mencapai objektifnya. 10. Ibu bapa bagi seorang pelajar khas juga agak keberatan untuk membenarkan anak mereka turut serta kerana pelajar ini akan cepat merasa letih. Bagi pihak Guru Besar pula tiada masalah kerana beliau sedia maklum tentang pendidikan khas dan beliau berperanan sebagai tempat rujukan untuk memastikan kejayaan projek ini. Guru Penolong Kanan Kokurikulum pula sangat mengalu-alukan aktiviti seumpana ini dilaksanakan. Pada mulanya pihak pentadbir terutamanya semua Guru Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum agak keberatan untuk menerima program ini. Manakala seorang pelajar khas 22 . Terdapat juga guru mempersoalkan mengenai keselamatan pelajar semasa 10 sesi program Perastuan Tunas Puteri yang bakal dilaksanakan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG menjalankan aktiviti mewarna dengan tekun.

Penglibatan Guru penolong Kanan ini sebagai memantau projek inklusif dengan bantuan Penyelaras Pendidikan Khas. sangat memberi galakkan dan bekerjasama bagi membantu aktiviti ini dilaksanakan. kedatangan amatlah dialu-alukan. Sungguhpun terdapat sedikit bantahan namun akhirnya bengkel dapat dijalankan pada 18 Ogos 2010 dengan jayanya. Bagi guru aliran perdana. Kami mengunakan cara terbaik iaitu memohon jasa baik pihak pentadbir dan semua guru-guru agar bersetuju menjalankan bengkel ketika bulan puasa. 23 . c) Selepas Perlaksanaan projek Setelah projek pendidikan inklusif dilaksanakan. ii) Guru a) Sebelum perlaksanaan projek. pentadbir iaitu Guru Besar dan GuruGuru Penolong Kanan membuka mata mengenai inklusif antara pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal. sedikit demi sedikit mereka memahaminya. Ini ditambah pula dengan sesi ceramah pembinaan sistem sokongan dan bengkel yang telah diadakan di sekolah tersebut. Malahan ketiuka bengkel dilaksananakan menerka turut menyumbangkan banyak idea untuk ditambah dalam aktiviti sepanjang menjalankan prpgram ini. pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal tidak sama dan guru pendidikan khas memainkan peranan kepada pelajar pendidikan khas mereka tanpa melibatkan orang lain. pihak kami turut mengalami masalah ketika ingin menyelitkan acara Bengkel didalam Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sekolah. Setelah diberi penerangan semasa berbual bersama guru aliran perdana. Bagi guru-guru aliran perdana pula. Semasa projek pendidikan inklusif dilaksanakan. Selain itu. b) Semasa perlaksanaan projek. mereka tidak bersetuju dengan projek ini kerana bimbang menggangu pelajaran pelajar tipikal.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG yang lain memberi kebenaran. Guru besar amat berpuas hati dengan perlaksanaan bengkel dan berharap jika ada program sedemikian dan bengkel.

Sesi pertama perjumpaan. Semasa perlaksanaan projek. c) Selepas Perlaksanaan projek Guru Aliran perdana lebih peka dengan pelajar pendidikan khas dan memahami sikap. Penglibatan guru aliran perdana juga dan guru kaunseling adalah sebagai pemantau projek melihat perkembangan pelajar aliran perdana dan pelajar pendidikan khas menjalani aktiviti. Sepanjang 10 minggu sesi perjumpaan diadakan. serta keupayaan pelajar khas. mereka menghadiri Seminar Pembinaan Sistem Sokongan Pelajar Berkeperluan Khas dan Pendidikan Inklusif yang diadakan. Sedikit demi sedikit pelajar tipikal memahaminya dan kehadiran mereka bukan hanya untuk suka-suka. Mereka juga turut merasakan pelajar ini harus diberi peluang untuk bersama-sama dengan pelajar tipikal dalam program perastuan sama ada dari segi sosial dan emosi untuk belajar lebih banyak bersama murid tipikal yang lain. Pelajar tipikal menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik sekali. b) Semasa perlaksanaan projek. Penglibatan guru aliran perdana adalah sebagai peserta seminar tersebut. Setelah penelitian dibuat maka 2 orang pelajar telah terpilih. Mereka juga melaksanakan tugas yang diberi bersama-sama pelajar pendidikan khas tanpa merasa malu dan terasing. iii) Pelajar Aliran Perdana a) Sebelum perlaksanaan projek. Sebelum perlaksanaan program pelajar aliran perdana tidak bersama pelajar khas ketika menjalankan aktiviti persatuan Tunas puteri.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG b) Semasa perlaksanaan projek. pelajar didedahkan tentang objektif program dan peranan mereka sebagai pembimbing kepada pelajar khas. semua pelajar tipikal tidak sabar-sabar 24 . Tanda sokongan mereka juga. guru aliran perdana memberikan sokongan mereka dengan bertanya perkembangan projek setiap kali berjumpa dengan saya di sekolah. Mereka menyertai program yang dijalankan bersama murid-murid perastuan Tunas puteri yang lain.

pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas tidak bertegur sapa. Aktiviti yang dijalankan ini telah mendapat persetujuan dan sokongan dari pihak sekolah. 25 . adaptasi dilaksanakan bagi mengikut kesesuaian murid berkeperluan khas dan juga murid tipikal. Namun setelah pelajar tipikal bersama pelajar pendidikan khas selama 10 sesi semasa projek inklusif. surau dan kadang-kadang ke padang untuk bermain bersama-sama. ibu bapa dan pengurus kedai. murid bersama-sama melakukan aktiviti di kedai alat tulis dan fotostat bersama-sama. Mereka juga sering bertanya apakah aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya setiap kali perjumpaan. guru aliran perdana. pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas yang terlibat semakin mesra dan akrab. perubahan dapat dilihat di mana pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas bersama-sama ke dewan makan. c) Selepas Perlaksanaan Projek Selepas perlaksanaan program ini. 11. Pendidikan inklusif adalah satu langkah yang boleh digunankan untuk mengstrukturan semula pendidikan khas untuk membolehkan murid berkeperluan khas belajar dan melakukan aktiviti di dalam kelas-kelas aliran perdana dengan mengorganisasikan dan menginovasi semula pengajaran dengan melibatkan kolaborasi dan pembelajaran koperatif. guru pendidikan khas.0 MODEL INKLUSI Perlaksanaan program aktiviti Persatuan Tunas Puteri Sekolah Sri Kepong ini.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk menghadirkan diri mengikuti program ini. Pergaulan pelajar aliran perdana yang mengikuti projek ini terutamanya di sekolah dengan pelajar pendidikan khas yang lain juga semakin akrab. Dalam projek pendidikan inklusif ini. Secara tidak langsung pelajar tipikal ini terlibat sebagai pembimbing kepada pelajar pendidikan khas di asrama hasil kemesraan dan keakraban mereka. Sebelum perlaksanaan projek inklusif ini.

Pihak sekolah dan komuniti perlu bersedia 26 .PPM IBU BAPA PELAJAR YANG MENJALANI PROGRAM KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SK. Ianya juga merupakan interaksi dan sokongan di antara guru.Guru Khas . Ini melibatkan proses merancang. melaksana. SRI KEPONG PENGURUSAN PERSATUAN TUNAS PUTERI .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG GURU . pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama-sama pelajar tipikal.Guru Kaunseling . memberi khidmat nasihat dan berkerjasama sebagai satu pasukan dalam mengenalpasti keperluan pembelajaran dan tingkahlaku. matlamat utama sistem sokongan dan program pendidikan inklusif adalah untuk memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas menerima pengajaran. Menurut Mohd. Siraj (1996). masyarakat sekitar sekolah dan Pengurusan Perastuan Tunas Puteri sekolah yang melibatkan proses perundingan.Penyelarasa program Persatuan Tunas Puteri MASYARAKAT Persekitaran sekolah Rajah 1 : Model Inklusi Dalam model ini kolaborasi bukan bererti bekerja bersama-sama tetapi adalah untuk bekerjasama bagi mencapai tujuan bersama. Ia bertujuan untuk menjadikan mereka lebih berupaya.Guru Aliran Perdana . ibubapa. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. menilai dan menyemak semula program pendidikan dalam usaha mencapai matlamat pendidikan yang diperlukan.

Semoga projek ini akan dapat diteruskan untuk kejayaan pendidikan bersama dan merapatkan jurang sosial antara murid pendidikan khas dengan murid tipikal. Kerja sepasukan ini mampu memberikan feadah yang besar kepada perkembangan pendidikan di sekolah terutamanya Kejayaan program ini amat bergantung kepada kolaborasi semua pihak yang terlibat. bekerjasama. bergaul dan berkawan dengan murid pendidikan khas. Murid pendidikan khas juga dapat didedahkan dengan rakan-rakan sebaya daripada aliran perdana yang selama ini mereka berada dalam kepompong sendiri dan begitu juga sebaliknya murid tipikal dapat mengenali. guru pendidikan khas. ibu bapa dan pihak luar.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk mengubah dan menyesuaikan sistem persekitaran dan aktiviti hendaklah berkaitan keperluan semua pelajar (Zalizan 2009). 12.0 RUMUSAN Program ini dapat merumuskan bahawa kerja berpasukan merupakan kekuatan kepada wujudnya kolaborasi yang erat di antara murid. Di samping itu ia memberi peluang kepada pihak sekolah. guru aliran perdana. pihak pentadbir sekolah. kepada murid pendidikan khas. Oleh itu melalui sistem bantuan sokongan daripada semua pihak yang terlibat dapat mempertingkatkan dan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar berkeperluan khas. Murid pendidikan khas dapat menjalankan aktiviti bersama-sama dengan murid tipikal dan masyarakat luar. 27 . ibu bapa dan masyarakat luar untuk bersama-sama menjayakan pendidikan inklusif.

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful