Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

1.0

PENGENALAN Kerjasama atau kolaborasi adalah penting untuk amalan tenaga pengajar yang

berkesan dan budaya sekolah yang berjaya. Kini, kerjasama telah menjadi sebahagian yang penting di sekolah (Barth,2006; James,2007; Murray,2004). Semua pihak di sekolah termasuklah guru pendidikan khas dan guru aliran perdana, para pentadbir, pembekal perkhidmatan berkaitan dan pakar-pakar lain, memerlukan ilmu dan kemahiran untuk bekerja bersama rakan, para profesional serta ibu bapa.

2.0 2.1

KOLABORASI Konsep-Konsep Kolaborasi Perkataan kerjasama telah menjadi satu istilah popular dalam pendidikan.

Seseorang itu dapat merasakan yang kerjasama dilihat sebagai pendekatan yang lebih digemari dalam kebanyakkan situasi di sekolah. Ia dicanangkan sebagai satu mekanisme di mana penyusunan semula sekolah akan dapat dijayakan dan alat serta keperluan pelajar yang pelbagai boleh ditemukan (Leaks & Stonehill, 2008). Pengetua juga disarankan supaya menggunakan gaya kepimpinan kolaborasi (Burello, Lashley & Beatty, 2001; Krajewski, 2005; McCullen, 2006) dan guru digalakkan menggunakan kolaborasi untuk meningkatkan pencapaian pelajar. (Contohnya Abbate Vaughn, 2005; Friend and Pope, 2005; Levine & Marcus, 2007). 2.2 Definisi Kolaborasi Kerjasama antara perseorangan (interpersonal) ialah satu gaya untuk berinteraksi secara langsung yang melibatkan diri secara sukarela dalam perkongsian membuat keputusan sekurang-kurangnya antara dua pihak yang sama untuk satu matlamat yang sama. Perhatikan, di mana kita menggelarkan kolaborasi sebagai satu gaya. Dalam cara yang sama, penulis menggunakan pelbagai gaya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, sama juga seperti seseorang individu yang menggunakan gaya atau pendekatan 1

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG

interpersonal untuk berinteraksi sesama sendiri (Barth, 2006; Pugach & Johnson, 2002). Sesetengah golongan profesional memilih untuk mengarah apabila mereka berinteraksi; di mana orang lain boleh memilih menjadi akomodatif atau membantu; tetapi, juga boleh memilih untuk bekerjasama. 3.0 PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif merujuk kepada peluang pendidikan yang disediakan bagi kanakkanak berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan kanak-kanak tipikal di dalam kelas biasa. Kejujuran, dedikasi, komitmen dan kerjasama guru khas dengan guru biasa serta sokongan pengetua adalah penting bagi menjamin keberkesanan pendidikan inklusif. Konvensyen Hak Kanak-kanak (PBB) yang diadakan tahun 1989, telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahawa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Deklarasi tersebut diteruskan dengan “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education” (UNESCO, 1994) yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk menyesuaikan semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, intelektual, sosial, emosi, bahasa dan lain-lain. Sekolah seharusnya memberikan layanan pendidikan yang sama rata terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Seterusnya dalam Konvensyen Hak Orang Dengan Ketidakupayaan (PBB, 2006) menyatakan pendidikan seharusnya diberikan seawal mungkin, kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai akses dengan kanak-kanak lain untuk terlibat dalam permainan, rekreasi dan senggang serta aktiviti sukan, termasuk aktiviti sekolah. Kanakkanak berkeperluan khas mempunyai hak pendidikan tanpa diskriminasi dan diberi peluang yang sama rata terhadap pendidikan (Zalizan, 2009). Perlaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia bersesuaian dan menepati Perlembangaan Persekutuan 1957, Perkara 12 yang berkaitan dengan hak berkenaan pendidikan yang menegaskan bahawa setiap orang tidak kira agama, ras, keturunan atau 2

2009). Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. kesulitan mengakses lokasi sekolah. Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang membenarkan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk dapat belajar di kelas biasa. Pendidikan Inklusif ini juga disokong oleh Akta OKU 2007 yang memberikan peluang sama rata dan penyertaan penuh dalam masyarakat kepada OKU berkaitan dengan pendaftaran. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 yang memberi pendidikan percuma kepada semua pelajar. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar tipikal. Pada masa dahulu 3 . (Zalizan. di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. 1996). (Choate. dan sebagainya. 2000). pembangunan dan kesejahteraan OKU. dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. atau tidak mampu membaca dan menulis. Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal. Yang baru hanyalah istilahnya. 2000).Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempat lahir mempunyai hak untuk pendidikan. perlindungan. pemulihan. Definisi inklusif bermaksud bahawa kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan bantuan khusus untuk mendapatkan layanan yang sama rata dalam mendapat peluang pendidikan di dalam kelas aliran perdana dan guru aliran perdana yang bertanggung jawab ke atas kanak-kanak ini (Mastropieri dan Scruggs. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dari awalawal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang (Mohd Siraj Awang. Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di kelas-kelas biasa. Pendidikan inklusif pada hakikatnya adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas yang mana mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti kurikulum yang ada.

Pada awal penubuhan. Terdapat 7 guru penasihat iaitu tiga orang guru yang mengajar di PPKI dan empat orang lagi daripada aliran perdana di bawah naungan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 TAJUK PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SEKOLAH PROGRAM KEBANGSAAN SERI KEPONG 2010. 3. 1980). Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah ditubuhkan pada tahun 2001 serentak beroperasinya Sekolah Kebangsaan Seri Kepong.2 KUMPULAN SASARAN Kolaborasi badan beruniform iaitu Pandu Puteri Tunas merupakan sebuah pergerakan yang berfungsi memberi bimbingan dan galakan dalam hal perkembangan ahli Pandu Puteri Tunas. 3. 4 . Pada tahun 2010. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani. pihak Unit Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan telah menempatkan seramai 28 orang murid dan 6 orang guru termasuk seorang penyelaras.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG istilah "Program Percantuman’ atau ‘Integrated’ telah digunakan. Pergerakan ini yang melibatkan ahli seramai 30 orang murid tipikal dari Tahun 3 hingga Tahun 6 dengan dua orang murid PPKI yang berdaftar dan sedang belajar di PPKI SK Seri Kepong. Sekarang bilangan murid PPKI telah bertambah menjadi 49 orang yang mana dibimbing oleh 11 orang guru dan seorang penyelaras serta 4 orang pembantu pengurusan murid (PPM). Program Pendidikan Khas di Sekolah Kebangsaan Seri Kepong telah mengalami banyak pembaharuan dan perubahan sejajar dengan dasar kerajaan yang mengambil berat tentang nasib kanak-kanak khas ini.

Lim Li Jun Umur : 10 tahun Masalah : Terencat akal ringan Seorang murid yang ceria.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 3. Mempunyai tabiat menggoyang-goyangkan objek di hadapan matanya. menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan di rumah dan sebelum ini bersekolah di SJK(C) Kepong 3 sebelum berpindah ke SK Seri Kepong pada 4 Januari 2010. diberikan dengan betul. Menghadapi masalah bahasa di kalangan rakan-rakan dan guru kerana alat artikulasi (lidah yang pendek). Wong Po Jing Umur : 9 tahun Masalah : Sindrom Down Seorang murid yang pendiam. Tambahan pula murid ini juga kurang keyakinan diri.4 LATAR BELAKANG RESPONDEN 1. Namun dia merupakan murid yang dapat menerima arahan yang 2. Oleh sebab itu dia kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu. periang dan suka berkawan. lebih suka menyendiri dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan PPKI yang lain. 5 .

Memberi perbezaan antara pengajaran dan pembelajaran dan ativiti gerak kerja kokurikulum. 5. 3. Untuk mengenal pasti pengubahsuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti gerko Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas dapat mendedahkan kemahiran-kemahiran berbahasa. 26.201 • Perjumpaan dengan GPK 6 1 Tarikh 18 Ogos 2010 ditunda kerana . yakni dari segi sahsiah dan keperihatinan mereka. Membina kolaborasi dan menjalankan pendekatan inklusif yang berkesan dan teratur di dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. 4.201 0 PROSES MENDAPATKAN PERSETUJUAN Proses Mendapatkan Pesetujuan Mengadakan Bengkel di Sekolah Perkara Perjumpaan pertama dengan Guru Besar untuk memohon kebenaran mengadakan bengkel dan Program Kolaborasi. berbincang mengenai tarikh yang sesuai untuk mengadakan bengkel.1 Tarikh 20. 5. Menyediakan peluang kepada murid-murid menunjukkan bakat serta potensi dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik. 27. Perjumpaan dengan (GPK 1) dan Cadangan awal 13 Ogos 2010. Menjalin kerjasama dengan guru-guru aliran perdana mengenai kesan aktiviti ke atas murid-murid aliran perdana.201 0 • Catatan Pengetua bersetuju dan meminta berbincang dengan Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum (GPK 1) untuk mengadakan satu Latihan • Dalam Perkhidmatan (LDP).Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 4.0 5. Di samping memberi tunjuk ajar yang lebih mantap daripada mereka yang mahir dalam kemahiran yang dipilih sebagai aktiviti inklusif.07. 2.07.0 OBJEKTIF 1.07. komunikasi dan sosial.

201 0 • • berbincang tarikh 13 Ogos 2010 Cadangan tarikh lain pada 18 Ogos awal puasa.08.201 0 • • GPK 1 memaklumkan bahawa tarikh yang dirancang 18 Ogos 2010 untuk melaksanakan dipersetujui. 2010.00 ptg).08.201 0 • • . Berjumpa dengan GPK 1 untuk Makluman kepada GPK 1 tarikh memaklumkan tarikh yang telah dipersetujui Guru Besar.07. UKM.101 0 • pada 18 Ogos 2010. 2010 (Rabu 1. Norshidah Mohamad Salleh.07. Menghantar surat rasmi kepada Guru Besar mengenai permohonan mengadakan Bengkel Pendedahan dan Projek Pembinaan Sistem Sokongan Pendidikan Pelajar Berkeperluan Khas dari Pn.08. mengenai tarikh baru iaitu 18 Ogos -Hantar kertas kerja dan surat rasmi.00 ptg – 3. Pensyarah Fakulti Pendidikan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 0 • 28. dipersetujui oleh Guru Besar iaitu 03. bengkel telah • Guru Besar membalas surat dari UKM dan menyatakan persetujuan untuk mengadakan bengkel pada 18 Ogos 2010 Mengedarkan surat kepada semua guru untuk menghadiri bengkel Perlaksanaan Bengkel Pendedahan 7 13.08.201 0 18. Berbincang dengan Guru Besar Guru Besar bersetuju tarikh tersebut. Berjumpa dengan GPK 1 untuk mengetahui mengadakan bengkel.201 0 28. perkembangan 11.

08.2010 kertas kerja Aktiviti Tunas Puteri 1 Aktiviti Tunas Puteri 2 Aktiviti Tunas Puteri 3 Aktiviti Tunas Puteri 4 Aktiviti Tunas Puteri 5 Aktiviti Tunas Puteri 6 Aktiviti Tunas Puteri 7 Aktiviti Tunas Puteri 8 8 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran .2010 Berjumpa dengan Guru Besar Catatan Guru Besar bersetuju dengan aktiviti tersebut.07.2010 Menghantar surat mohon kebenaran Ibu bapa bersetuju dan menyerahkan menjalankan aktiviti dari ibu bapa kembali borang menjalankan aktiviti 28/07/2010 Mendapat surat kebenaran mengadakan Aktiviti bermula 4 Ogos 2010 aktiviti 30/07/2010 Berjumpa pensyarah.2010 03. Seri Kepong.2010 22.2010 25.2010 29.10.10.2 Proses Mendapatkan Pesetujuan Melaksanakan Aktiviti Pendidikan Inklusif.09.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG dan Projek Pembinaan Pendidikan Sistem Pelajar Sokongan Berkeperluan Khas 5.08. menghantar surat dan Kertas Kerja diluluskan 4. Tarikh Perkara 20. Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum).07.07. 26.09. 21.2010 15.09. dan Perlu kebenaran ibubapa dan surat dari sekolah. berbincang dengan ibubapa Memohon kebenaran dengan Guru Besar dan pentadbir kebenaran dan ibu menyampaikan bapa penjaga surat untuk Tunas Puteri Sk. 23.2010 Berjumpa dengan Pensyarah menghantar Pensyarah meluluskan Kertas Kerja surat rasmi dan kertas kerja Program.09.2010 06.2010 13.2010 Pertemuan bersama Guru Besar memohon meluluskan kertas kerja. memberi kebenaran dan meluluskan aktiviti Merujuk kertas kerja bersama Guru Penolong Guru Besar dan GPK Kokurikulum ditandatangani bagi mengikuti aktiviti ini.07.

TAN LIN SWEE 9 .Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 20. Antaranya seperti berikut: JAWATANKUASA PENGERUSI EN. 6.1 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Mengadakan Bengkel Pelbagai pihak terlibat bersama dalam melaksanakan program dan bengkel yang dijalankan.0 Laporan dalam Lampiran Laporan dalam Lampiran PERANAN SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT Bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif telah melibatkan banyak pihak dalam usaha menjayakannya.2010 Aktiviti Tunas Puteri 9 27. Pihak yang telibat dan peranan setiap pihak dalam proses mengadakan bengkel dan perlaksanaan projek pendidikan inklusif dapat dinyatakan seperti carta di bawah.10.2010 Aktiviti Tunas Puteri 10 6.10.

SUHAIZA BINTI HUSSIN PN.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Guru Besar NAIB PENGERUSI EN. GPK Kokurikulum dan GPK Hal Ehwal Murid (HEM). ZANARIAH BINTI SHAARI PN. ROWAIDA AFIF BINTI MOHD RODI PN. Antaranya guru besar. GPK Tadbir & Kurikulum. ASMULIATY BINTI SUPIAN (Ketua) CIK AZLEEN BINTI MOHD BOHARI PN. MOHD SAPREE SOBANG Guru Penolong Kanan Kokurikulum GURU PENASIHAT PN. Berikut dinyatakan peranan dan tugas masing-masing. HELDA ANAK MAPAN Setiap pihak memainkan peranan yang tersendiri dalam menjayakan Program Kolaborasi Tunas Puteri Sekolah Kebangsaan Seri Kepong. guru PPKI. Guru aliran Perdana. Ibu bapa dan komuniti sekolah setiap satunya beperanan penting dalam program ini. ISMAZEANTY BINTI ISMAIL CIK NOOR AZLINA BINTI SAHAK PN. BIL 1 2 PIHAK TERLIBAT Guru Besar (En Tan Lin Swee) GPK Tadbir & Kurikulum • • PERANAN Memberi kebenaran untuk mengadakan bengkel dan projek pendidikan inklusif. Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan Latihan 10 .

Membantu menjalankan projek pendidikan inklusif. Mohd Mizam bin Mat Ail Pn. Menjadi AJK kerja bengkel. Penasihat guru dan murid yang terlibat. Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam 11 . Menghantar surat makluman dan menampal notis LDP kepada semua guru.2 Peranan Setiap Pihak yang Terlibat Semasa Perlaksanaan Projek Pendidikan Inklusif BIL 1 PIHAK TERLIBAT Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas (Pn. Mengendalikan PA system dan LCD Mempengerusikan majlis semasa bengkel Peserta bengkel Menyediakan jamuan makan tengahari untuk para Kokurikulum 4 (En. Asmulianty binti Supian) • • 2 Guru-guru • • • PERANAN Membantu merancangan dan mengubahsuaian aktiviti Pandu Puteri Tunas daripada jadual program asal Pandu Puteri Tunas agar sesuai dengan murid aliarn perdana dan murid khas. Nik Norasmaliza binti Nik Mohamad Guru-guru aliran perdana Pengusaha Bilik Mesyuarat • • • • Sekolah peserta bengkel. Abdul Rahim bin Abu) Guru-guru Pendidikan Khas Ketua Bidang 8 11 12 14 En. • Memastikan guru-guru penasihat Pandu Puteri Tunas memberi kerjasama dan terlibat dalam • • • aktiviti yang dilaksanakan. Mohd Sapree bin Sobang) Penyelaras Badan Beruniform Pandu Puteri Tunas 5 6 7 (Pn. Memantau perjalanan projek program Pandu Puteri Tunas. Memaklumkan kepada semua ahli di bawah bidang masing-masing agar bersedia dalam perbincangan bengkel nanti.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG (Pn. Lee Chong Yeen) • 3 Guru Penolong Kanan • Dalam Perkhidmatan (LDP) yang akan diadakan. Memantau perjalanan persiapan bengkel dan peserta bengkel. Asmulianty binti Supian) Guru Penolong Kanan HEM (En. Memantau persiapan mengadakan bengkel. 7.

Idea yang disumbangkan ketika bengkel dapat dijadikan sebagai panduan dan menambah lebih banyak aktiviti agar lebih mantap dan berkesan 12 6 Guru Penolong Kanan Kokurikulum • 7 Penyelaras PPKI • 8 Guru Kelas Aliran Perdana • • . Memastikan pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal hadir setiap kali sesi perjumpaaan daiadakan setiap minggu. Memantau pelajar tipikal yang terlibat dalam program ini.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Penasihat Pandu Puteri Tunas • • • 3 4 Guru-guru PPKI dan PPM Guru Kaunseling • • • 5 Guru Besar • • program ini. Memberi semangat dan penerangan kepada pelajar tipikal mengenai tujuan projek ini. • • Membantu memantau dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir Memberi kerjasama setiap kali memerlukan bantuan dan pertolongan dari segi pengunaan kelas dan alatan ketika aktiviti dijalankan Membantu memberi idea dan melancarkan urusan dengan pihak pentadbir • Memberikan kerjasama yang sepenuhnya ketika projek dijalankan Membantu menyumbang idea dan tenaga jika diperlukan. Memantau aktiviti Pandu Puteri Tunas yang dilaksanakan dari 4 Ogos hingga 27 Oktober 2010. Bersama membantu kawalan murid ketika program dilaksanankan Menyumbang idea dan pandangan untuk mengukuhkan lagi aktiviti dan program yang akan dilaksanakan Memantau pelajar pendidikan khas yang terlibat dalam program ini. peralatan dan urusan surat menyurat yang diuruskan. Memantau aktiviti dan program pelaksanaan persatuan Pandu Puteri Tunas agar berjalan dengan lancar Membantu menjayakan program dengan memberi kebenaran mengadakan program serta sokongan dari segi kemudahan.

guru dan murid akan dapat merasai pengalaman belajar secara tidak langsung melalui aktiviti yang dirancang seterusnya dapat memberi keyakinan yang lebih tinggi ke dalam jiwa murid apabila bergaul dengan masyarakat luar. Selain itu. Memberi kebenaran anak mereka menjalani projek pendidikan inklusif. Banyak memberi gambaran penting tentang perubahan anak dari awal program sehingga akhir program dilaksanakan. Membantu dalam menjalankan aktiviti yang dijadualkan oleh guru Berkerjasama dalam setiap program dan membentuk sikap bersosial yang tinggi di kalangan murid khas dan murid tipikal. berdikari. Sedia menunggu anak di sekolah untuk bersama menjalankan aktiviti program tunas puteri sehingga akhir aktiviti. 11 Ibu bapa • • • 8.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 10 Pelajar Tipikal • • • Menjadi kakak angkat / ”buddy system” kepada pelajar pendidikan khas. mendedahkan diri kepada persatuan beruniform. 13 . bekerjasama dan kolaborasi dengan rakan sebaya. 8. Murid juga dapat merasai suasana yang berbeza dengan rutin harian mereka di dalam kelas. minat dan keyakinan diri dalam aktiviti berpasukan uniform.1 Rasional Melalui perlaksanaan kolaborasi gerak kerja kokurikulum ini kanak-kanak istimewa dilatih untuk mendengar arahan.0 PROSES PERLAKSANAAN PROJEK PENDIDIKAN INKLUSIF Pelaksanaan program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri pendidikan inklusif melalui aktiviti persatuan yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sri Kepong selama 10 minggu bermula pada 4 Ogos 2010 hingga 27 Oktober .

Memberi galakkan apabila berjumpa sesuatu benda hendaklah mengambil perhatian terutama jika ia boleh mendatangkan faedah. iii. Murid diminta menamakan benda tersebut. iii. 1 4 Ogos Tajuk : 3.00 RM 50. v. iv.1 Permainan Kim 2010 Aktiviti : i. Melur dan Teratai. 2.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 8. .00 RM 72. Siantan. Guru tambahkan 3 benda dan minta murid perhatikan dalam tempoh masa 1 minit dan kemudian tutup.00 RM100. Suai kenal anggota baru dengan kumpulan Cempaka. Perkara Wang insentif (RM5 X 10 X 2 orang) Bengkel (RM2 x 36 orang) Peralatan / alat tulis Lain-lain Jumlah RM 100. Kesidang. Seterusnya guru menambah 1 benda.2 Kewangan ANGGARAN PEMBELANJAAN Bil. 1.00 JUMLAH RM 322. 3. ii. ii. 4 benda dan 2 benda baru sehingga keseluruhan menjadi 15 benda dalam 14 KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI i. 4. Mulakan dengan 5 benda dan minta semua murid perhatikan selama seminit. Menguji daya pemerhatian dan daya ingatan yang baik Melatih peka kepada sesuatu benda dengan teliti iii.00 Sebanyak 10 sesi perjumpaan telah diadakan dan aktiviti ini dijalankan mengikut perancangan seperti berikut: JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI B TARIK AKTIVITI il H . Guru tutupkan benda tersebut dan minta murid namakan / jelaskan benda tersebut setiap satu.

menyenaraikan tatacara keselamatan ketika mengosok pakaian iii. Lagu loceng : Oh tuhanku. v. vi. Berusaha setiap masa Menjaga kebersihan diri. ii. ii. Langkah-langkah mengosok pakaian yang betul dan selamat Cara menguji : i.3 – Menyikat dan berdandan rambut 1 Aktiviti : i. Menolong dan berkawan. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. Guru bertanya kepada murid mengapa perlu menyikat rambut. Berani macam pahlawan Melur Melur taat dan setia. Selamat Tinggal (3X) vii. 3 3 Septemb er 2010 Tajuk : 2. Pelajar tipikal membantu pelajar khas cara menyeterika pakaian dengan betul. menyediakan peralatan yang betul ii. Murid dikehendaki mendapat 12 daripada 15 benda dengan betul. Keyakinan diri. Siantan datang berkawan. Sepanjang Hayat. Lihat – Ingat – Tulis (murid tipikal) ii. Guru menerangkan peralatan yang 15 . iv. Bersurai Cara menguji : i. iii. iii. Melatih diri menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan masalah. iv. Terapi pertuturan. Beri kami nikmat. Menyanyikan lagu kumpulan : Siantan i.1 – Menggosok Pakaian Aktiviti : i. Seruan Hamba Mu. Pelajar menyediakan peralatan dan cara menyeterika pakaian yang betul Catatan : Program ini membantu murid untuk menjaga kekemasan dan kebersihan diri. Kemahiran mengeja dan membaca Bahasa Melayu.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG tempoh 5 minit. Lihat – Ingat – Sebut (murid PPKI) 2 25 Ogos 2010 Tajuk : 5. setiap pelajar harus diajar cara yang betul mengosok pakaian ii.

diperlukan untuk menyikat dan mendandan rambut. iii. iv. Seruan Hamba Mu. Seruan Hamba Mu. vi. Bekerjasama . ix. iii. Guru menerangkan 16 September 1963 penubuhan persekutuan Malaysia. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut ii.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG v. Akhir sekali. 16 i. Guru menunjukkan cara yang betul mendandan rambut. Lagu loceng : Oh tuhanku. Menolong dan berkawan.2 – Mengenali dan mengetahui bendera Malaysia Aktiviti : i. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. Guru bertanya kepada murid apakah peristiwa penting pada 16 September ini yang akan berlaku pada hari esok. murid diminta membacakan ayat yang terhasil daripada suku kata tersebut beramairamai. Murid diminta mewarnakan poster bendera Malaysia dengan bertemakan 1 Malaysia. Murid diminta menulis dan melukis dua barang yang digunakan untuk menyikat / mendandan rambut. 4 15 Septemb er 2010 Tajuk : 2. Lagu loceng : Oh tuhanku. Sepanjang Hayat. Beri kami nikmat. ii. Cara menguji : i. vii. Menanam semangat patrotik Mendengar arahan Yakin diri Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. ii. vi. v. iv. Beri kami nikmat. Selamat Tinggal (3X) Bersurai viii. v. Menyanyikan lagu Negaraku untuk menanam perasaan patriotik. Sepanjang Hayat. Murid diminta untuk bermain menyusun suku kata dan menampalkannya ke atas kertas manila.

iv. ii. Ahli kumpulan diminta mendandan rambut salah seorang ahlinya. v. ii. Lagu loceng : Oh tuhanku. Selamat Tinggal (3X) viii. 29 Septemb er 2010 Catatan : Program ini wajib disertai oleh setiap ahli Tunas Puteri dan daadakan setiap tahun. Menyanyikan lagu Tunas Puteri : Tunas Puteri bertujuan. Tajuk : 6. Murid sebut mengenai dua peralatan untuk menyikat / mendandan rambut yaang digunakan. Sepanjang Hayat. ii. Beri kami nikmat. Murid menjawab secara lisan soalan yang diajukan oleh guru kepada mereka berkenaan bendera / negara Malaysia Tajuk : 2.3 – Menyikat dan berdandan rambut Aktiviti : i. Setiap kumpulan diberikan peralatan untuk menyikat dan mendandan rambut. Selamat Tinggal (3X) Bersurai 5 22 Septemb er 2010 Cara menguji : i. . vii. Seruan Hamba Mu. Menolong dan berkawan. iv. Mendengar arahan Kemahiran motor halus dan kasar Berkerjasama Terapi pertuturan 6 . Bersurai. vi.1 – Adab sebelum & Selepas Makan Aktiviti : 17 i. Cara menguji : i. iii. Guru menerangkan cara menjaga rambut dari segi kesihatan dan kebersihan. Murid yang didandan diminta mempamerkan kepada semua ahli Pandu Puteri Tunas. Murid diminta menulis / membuat karangan berkaitan dua sebab mengapa perlu mendandan rambut. Guru mengimbas aktiviti minggu lepas. ii. Murid diminta menyiapkan mewarna lukisan poster dan perlu persembahkan dalam perjumpaan yang akan datang. iii.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG vii.

Program karnival Kokurikulum 2010 ii. 18 . Pantu Puteri tunas menang temapt pertama pertandingan memasak iii. 13 Oktober 2010 Tajuk : Pertandingan Memasak Aktiviti : i. rambut dll oleh guru pensihat masing 9 . kaki dan kesemua anggota badan. Kemahiran motor halus dan kasar Keyakinan diri. sudu dan garfu ii. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. Ahli dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan sekeping kertas manila dan lirik lagu. 6 Oktober 2010 Tajuk : Pemilihan Pertandingan Memasak Aktiviti : i. murid-murid lain termasuk PPKI yang tidak terlibat mendengar ceramah kesihatan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG i. ii. Murid PPKI dapat urus diri sendiri bersama rakan-rakan krn guru Azleen tiada untuk memantau sbb terlibat sebagai juri pertandigan. Cara menguji : i. ii. Bekerjasama Terapi pertuturan Catatan : Program karnival Kokurikulum 2010 8 . Cara tempat letak pingan. Aktiviti makan beradap pelajar dibahagi kepada kumpulan dalam bulatan satu meja dan makan dengan penuh beradap bermula dengan bacaan doa.7 Mengetahui cara-cara menjaga kebersihan diri Aktiviti : Guru mengimbas pelajaran / aktiviti lepas berkenaan menjaga kebersihan badan. 6 orang peserta mewakili Badan Beruniform Pandu Puteri ii. rambut. iii. Mendidik supaya menjaga kebersihan diri Mengetahui tujuan dan faedah dari segi kesihatan. Pemilihan daripada guru persatuan 6 peserta dipilih akan mewakili Perastuan Pendedahan menu masakan dan cara menghias makanan Catatan : i. Adap makan yang betul bersama rakan 7 . gigi. kemudian membuat pemeriksaan kuku. tangan.

Murid dibahagikan mengikut kumpula diminta untuk melakukan lakonan pendek dengan tema iaitu : Siantan – Membantu seisi keluarga Melur – Menunjukkan perasaan belas kasihan kepada ibu yang i. Murid diminta untuk menuliskan lirik lagu . Bekerjasama sepasukan. ii. kejujuran. Penerangan mengenai perkara-perkara yang digemari dan dilarang oleh ibu bapa. adab tertb terhadap seseorang. iv. Keyakinan diri Latihan pertuturan dan 19 . Menunjukkan kasih sayang Bantu membantu seisi keluarga Membentuk kepercayaan iaitu ahli keluarga mengukuhkan kualiti moral (nilainilai kemanusiaan. Murid diminta membuat persembahan nyanyian. 1 0 . vii. Letchum-lethcum Lethcum hu lala (2X) b) Siantan –BANGUN PAGI Bangun pagi gosok gigi Cuci muka terus mandi Pakai baju minum susu Salam ayah dan ibu Pergi sekolah jalan kaki Jumpa cikgu depan pintu Selamat pagi cikgu Rajin belajar cikgu ajar. penjaggan harta benda.9 – Mengetahui cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa dan adik beradik Aktiviti : i.Giginya tinggal dua. ii. berbincang jika ada masalah. 27 Oktober 2010 Tajuk : 2. viii. Nenek sudah tua. iii. cara ketika bersama ibu bapa dan bertolak ansur kepada ahli keluarga. vi. Guru menerangkan bagaimana cara menghormati ibu bapa dan ahli keluarga. Bersurai Cara menguji : i.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG Setiap kumpulan diminta melukis gambar berdasarkan lirik lagu yang diberikan dan mereka pergerakan kreatif yang bersesuaian iaitu : a) Melur – Burung Kakak Tua Burung kakak tua. ii. iii. perasaan belas kasihan. v. Hinggap di jendela. bermurah hati dll) Pendidikan cara-cara kesopanan.

• • Sikap pelajar tipikal yang ingin tahu dan suka berkerjasama membantu pelajar khas dalam kemahiran sosial mereka. • Kemahiran kognitif / • Berkongsi peralatan dan warna ketika aktiviti dijalankan bersama. Bertegur sapa dan sentiasa ingin membantu ketika aktiviti dijalankan contohnya ketika aktiviti dandanan rambut.0 CONTOH PENGUASAAN KEMAHIRAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Pelajar tipikal meminta pelajar pendidikan khas untuk membuat bulatan dan menjalankan bersama setiap aktiviti yang dijalankan. Selamat Tinggal (3X) Bersurai pergerakan kreatif sesuai dengan lakonan. Cara menguji : i. Pelajar khas dapat mengingat 2 daripada 15 baranga yang 20 KEMAHIRAN Kemahiran Sosial . v. Malahan sudah pandai memperkenalkan murid yang sekelas dengannya ketika menunjukkan gambar di papan kenyataan. pelajar tipikal bermesra dan mengenali pelajar khas dengan baik. Murid menulis berkaitan dua perkara yang menunjukkan kasih yang terdapat dalam lakonan mereka 9. • Pelajar pendidikan khas pada peringkat awal sukar menjalin hubungan sosial namun dalam aktiviti suai kenal pelajar tipikal lebih tertarik untuk mengetahui. Sepanjang Hayat.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG sakit iv. Beri kami nikmat. Lagu loceng : Oh tuhanku. Pelajar khas sudah mulai bertegur sapa dan menunjukkan minat untuk bersama dalam kumpulannya setiap kali aktiviti. Murid sebut mengenai dua cara untuk menunjukkan kasih sayang kepaada ibu bapa dan ahli keluarga ii. • Banyak bertanyakan kepada pelajar khas dan guru berkaitan murid. Seruan Hamba Mu.

Menggunakan keupayaan yang ada untuk membersihkan pinggan dan mangkuk selepas jamuan makan. • Ketika pertandingan masakan pelajar ini dapat mengingat menu masakan dan pelajar khas membantu membersihkan meja. Cara. Ketekunan tugas kepada • • Memastikan kehadiran diri sendiri setiap kali aktiviti dijalankan. Mengetahui 7 langkah dan cara mencuci tangan dengan betul. Pelajar khas dapat menyeterika pakaian dengan bantuan rakan tipikal. • Menyapu. Terlibat bersama dalam program yang dijalankan dan berkongsi pengetahuan dan peralatan yang digunakan ketika program dan aktiviti dijalankan .cara menjaga kebersihan ruang makan dan diri seperti menyeterika. membersihkan bilik kemahiran hidup dan dapur serta 21 . menyapu dan mengelap meja. Kemahiran kerja • • • • • • • Pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal dapat menulis resepi didalam buku log masing-masing. mencuci pingan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG akademik • ditunjukkan dalam permainan KIM manakala pelajar tipikal 12/15 barang. Pelajar dapat mengenal barang dandanan rambut dan pelajar khas dijadikan sebagai model dan digayakan rambut agar dapat melatih disiplin dan kebersihan diri. Menyiapkan aktiviti mewarna dengan kemas dan tekun dalam menyiakpan kerja yang ditugaskan. Pelajar khas dapat menyusun barang perkataan yang berikan ketika aktiviti dandanan rambut dijalankan bersama pelajar tipikal. KEMAHIRAN Menepati masa PELAJAR PENDIDIKAN KHAS DAN PELAJAR TIPIKAL • Menunggu aktiviti program tunas puteri setiap minggu seperti masa yang ditetapkan iaitu dari pukul 2 sehingga 3 petang.

Manakala seorang pelajar khas 22 . guru dan pelajar aliran perdana adalah seperti berikut :i) Pentadbir a) Sebelum perlaksanaan projek. mendapat pelbagai raeksi sebelum. Bagi pihak Guru Besar pula tiada masalah kerana beliau sedia maklum tentang pendidikan khas dan beliau berperanan sebagai tempat rujukan untuk memastikan kejayaan projek ini. idea dan galakan kepada kami supaya aktiviti ini mencapai objektifnya. Guru Penolong Kanan Kokurikulum pula sangat mengalu-alukan aktiviti seumpana ini dilaksanakan.0 PENERIMAAN DAN PENGLIBATAN DI SETIAP PERINGKAT Penerimaan dan penglibatan warga sekolah bagi menjayakan aktiviti Persatuan Pandu Puteri Tunas ini. Beliau memberi kerjasama. Namun atas keberkesanan cara penjelasan dan perbincangan dengan ibu bapa akhirnya mereka membenarkan anak mereka untuk datang setiap kali program perastuan Tunas Puteri dijalankan.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG menjalankan aktiviti mewarna dengan tekun. Ibu bapa bagi seorang pelajar khas juga agak keberatan untuk membenarkan anak mereka turut serta kerana pelajar ini akan cepat merasa letih. 10. Penerimaan dan penglibatan pentadbir. Pada mulanya pihak pentadbir terutamanya semua Guru Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum agak keberatan untuk menerima program ini. semasa dan selepas projek dijalankan. Terdapat juga guru mempersoalkan mengenai keselamatan pelajar semasa 10 sesi program Perastuan Tunas Puteri yang bakal dilaksanakan.

Bagi guru-guru aliran perdana pula. sangat memberi galakkan dan bekerjasama bagi membantu aktiviti ini dilaksanakan. pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal tidak sama dan guru pendidikan khas memainkan peranan kepada pelajar pendidikan khas mereka tanpa melibatkan orang lain. b) Semasa perlaksanaan projek. Guru besar amat berpuas hati dengan perlaksanaan bengkel dan berharap jika ada program sedemikian dan bengkel. Ini ditambah pula dengan sesi ceramah pembinaan sistem sokongan dan bengkel yang telah diadakan di sekolah tersebut. c) Selepas Perlaksanaan projek Setelah projek pendidikan inklusif dilaksanakan. Bagi guru aliran perdana. Semasa projek pendidikan inklusif dilaksanakan. kedatangan amatlah dialu-alukan. ii) Guru a) Sebelum perlaksanaan projek. pihak kami turut mengalami masalah ketika ingin menyelitkan acara Bengkel didalam Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sekolah. Sungguhpun terdapat sedikit bantahan namun akhirnya bengkel dapat dijalankan pada 18 Ogos 2010 dengan jayanya. Penglibatan Guru penolong Kanan ini sebagai memantau projek inklusif dengan bantuan Penyelaras Pendidikan Khas. 23 . Setelah diberi penerangan semasa berbual bersama guru aliran perdana.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG yang lain memberi kebenaran. pentadbir iaitu Guru Besar dan GuruGuru Penolong Kanan membuka mata mengenai inklusif antara pelajar pendidikan khas dan pelajar tipikal. Kami mengunakan cara terbaik iaitu memohon jasa baik pihak pentadbir dan semua guru-guru agar bersetuju menjalankan bengkel ketika bulan puasa. Selain itu. sedikit demi sedikit mereka memahaminya. Malahan ketiuka bengkel dilaksananakan menerka turut menyumbangkan banyak idea untuk ditambah dalam aktiviti sepanjang menjalankan prpgram ini. mereka tidak bersetuju dengan projek ini kerana bimbang menggangu pelajaran pelajar tipikal.

semua pelajar tipikal tidak sabar-sabar 24 . Sebelum perlaksanaan program pelajar aliran perdana tidak bersama pelajar khas ketika menjalankan aktiviti persatuan Tunas puteri. Pelajar tipikal menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik sekali. Penglibatan guru aliran perdana adalah sebagai peserta seminar tersebut. b) Semasa perlaksanaan projek. Semasa perlaksanaan projek.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG b) Semasa perlaksanaan projek. c) Selepas Perlaksanaan projek Guru Aliran perdana lebih peka dengan pelajar pendidikan khas dan memahami sikap. Mereka menyertai program yang dijalankan bersama murid-murid perastuan Tunas puteri yang lain. Tanda sokongan mereka juga. Mereka juga melaksanakan tugas yang diberi bersama-sama pelajar pendidikan khas tanpa merasa malu dan terasing. serta keupayaan pelajar khas. guru aliran perdana memberikan sokongan mereka dengan bertanya perkembangan projek setiap kali berjumpa dengan saya di sekolah. iii) Pelajar Aliran Perdana a) Sebelum perlaksanaan projek. mereka menghadiri Seminar Pembinaan Sistem Sokongan Pelajar Berkeperluan Khas dan Pendidikan Inklusif yang diadakan. pelajar didedahkan tentang objektif program dan peranan mereka sebagai pembimbing kepada pelajar khas. Sedikit demi sedikit pelajar tipikal memahaminya dan kehadiran mereka bukan hanya untuk suka-suka. Sesi pertama perjumpaan. Sepanjang 10 minggu sesi perjumpaan diadakan. Mereka juga turut merasakan pelajar ini harus diberi peluang untuk bersama-sama dengan pelajar tipikal dalam program perastuan sama ada dari segi sosial dan emosi untuk belajar lebih banyak bersama murid tipikal yang lain. Setelah penelitian dibuat maka 2 orang pelajar telah terpilih. Penglibatan guru aliran perdana juga dan guru kaunseling adalah sebagai pemantau projek melihat perkembangan pelajar aliran perdana dan pelajar pendidikan khas menjalani aktiviti.

Sebelum perlaksanaan projek inklusif ini. adaptasi dilaksanakan bagi mengikut kesesuaian murid berkeperluan khas dan juga murid tipikal. murid bersama-sama melakukan aktiviti di kedai alat tulis dan fotostat bersama-sama. Dalam projek pendidikan inklusif ini. pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas tidak bertegur sapa. Pergaulan pelajar aliran perdana yang mengikuti projek ini terutamanya di sekolah dengan pelajar pendidikan khas yang lain juga semakin akrab. Mereka juga sering bertanya apakah aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya setiap kali perjumpaan. guru pendidikan khas. Secara tidak langsung pelajar tipikal ini terlibat sebagai pembimbing kepada pelajar pendidikan khas di asrama hasil kemesraan dan keakraban mereka. c) Selepas Perlaksanaan Projek Selepas perlaksanaan program ini. guru aliran perdana. 11. 25 . ibu bapa dan pengurus kedai. surau dan kadang-kadang ke padang untuk bermain bersama-sama. Aktiviti yang dijalankan ini telah mendapat persetujuan dan sokongan dari pihak sekolah. Namun setelah pelajar tipikal bersama pelajar pendidikan khas selama 10 sesi semasa projek inklusif.0 MODEL INKLUSI Perlaksanaan program aktiviti Persatuan Tunas Puteri Sekolah Sri Kepong ini. perubahan dapat dilihat di mana pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas bersama-sama ke dewan makan. Pendidikan inklusif adalah satu langkah yang boleh digunankan untuk mengstrukturan semula pendidikan khas untuk membolehkan murid berkeperluan khas belajar dan melakukan aktiviti di dalam kelas-kelas aliran perdana dengan mengorganisasikan dan menginovasi semula pengajaran dengan melibatkan kolaborasi dan pembelajaran koperatif. pelajar tipikal dan pelajar pendidikan khas yang terlibat semakin mesra dan akrab.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk menghadirkan diri mengikuti program ini.

Ianya juga merupakan interaksi dan sokongan di antara guru. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama-sama pelajar tipikal.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG GURU . menilai dan menyemak semula program pendidikan dalam usaha mencapai matlamat pendidikan yang diperlukan. melaksana. memberi khidmat nasihat dan berkerjasama sebagai satu pasukan dalam mengenalpasti keperluan pembelajaran dan tingkahlaku. Ia bertujuan untuk menjadikan mereka lebih berupaya. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.Guru Kaunseling . SRI KEPONG PENGURUSAN PERSATUAN TUNAS PUTERI .Guru Aliran Perdana .Penyelarasa program Persatuan Tunas Puteri MASYARAKAT Persekitaran sekolah Rajah 1 : Model Inklusi Dalam model ini kolaborasi bukan bererti bekerja bersama-sama tetapi adalah untuk bekerjasama bagi mencapai tujuan bersama. masyarakat sekitar sekolah dan Pengurusan Perastuan Tunas Puteri sekolah yang melibatkan proses perundingan. Ini melibatkan proses merancang.PPM IBU BAPA PELAJAR YANG MENJALANI PROGRAM KOLABORASI PERSATUAN TUNAS PUTERI SK. Siraj (1996).Guru Khas . Menurut Mohd. ibubapa. Pihak sekolah dan komuniti perlu bersedia 26 . matlamat utama sistem sokongan dan program pendidikan inklusif adalah untuk memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas menerima pengajaran.

kepada murid pendidikan khas.0 RUMUSAN Program ini dapat merumuskan bahawa kerja berpasukan merupakan kekuatan kepada wujudnya kolaborasi yang erat di antara murid. guru pendidikan khas. 27 . guru aliran perdana. Di samping itu ia memberi peluang kepada pihak sekolah. pihak pentadbir sekolah. Kerja sepasukan ini mampu memberikan feadah yang besar kepada perkembangan pendidikan di sekolah terutamanya Kejayaan program ini amat bergantung kepada kolaborasi semua pihak yang terlibat. ibu bapa dan masyarakat luar untuk bersama-sama menjayakan pendidikan inklusif. Semoga projek ini akan dapat diteruskan untuk kejayaan pendidikan bersama dan merapatkan jurang sosial antara murid pendidikan khas dengan murid tipikal. 12. bergaul dan berkawan dengan murid pendidikan khas.Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG untuk mengubah dan menyesuaikan sistem persekitaran dan aktiviti hendaklah berkaitan keperluan semua pelajar (Zalizan 2009). ibu bapa dan pihak luar. Murid pendidikan khas dapat menjalankan aktiviti bersama-sama dengan murid tipikal dan masyarakat luar. Oleh itu melalui sistem bantuan sokongan daripada semua pihak yang terlibat dapat mempertingkatkan dan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar berkeperluan khas. Murid pendidikan khas juga dapat didedahkan dengan rakan-rakan sebaya daripada aliran perdana yang selama ini mereka berada dalam kepompong sendiri dan begitu juga sebaliknya murid tipikal dapat mengenali. bekerjasama.

Program Kolaborasi Persatuan Tunas Puteri GGGB6283 SK SERI KEPONG 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful