Anda di halaman 1dari 33

MEMBELI SECARA PUKAL DAN MEMECAH PUKAL Membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran dan mendapat

modal pusingan yang cepat. Menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerja ditanggung oleh pemborong.

MENGURANGKAN KOS PERGUDANGAN Menyediakan kemudahan pergudangan sendiri bagi menyimpan stok pukal yang banyak barang keluarannya tidak disimpan lama

MENGURANGKAN KOS PENGANGKUTAN Membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran dan mendapat modal pusingan yang cepat. Menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerja ditanggung oleh pemborong. PENGENDALIAN PASARAN memperluaskan lagi pasaran bagi produknya pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri untuk mengagihkan barangnya.

MEMBERI MAKLUMAT PASARAN orang tengah antara pengeluar dengan peruncit menyampaikan teguran serta komen peruncit dan pelanggannya kepada pengeluar

MEMBEKALKAN BERANEKA JENIS BARANG pemborong membekalkan pelbagai jenis barang yang berlainan kepada peruncit. memudahkan-tidak perlu-mendapatkan bekalan stok daripada pelbagai pengeluar dari merata-rata tempat.

MEMBERI KEMUDAHAN KREDIT menangguhkan bayaran atau hutangnya sehingga barang itu dijual kepada pengguna. merancang pusingan modal dengan sempurna.

MENGHANTAR BARANG KEPADA PERUNCIT tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri menjimatkan kos pengangkutan dan masa peruncit.

MENYIMPAN STOK YANG MENCUKUPI membolehkan peruncit mendapat bekalan secara berterusan ini akan mengekalkan pelanggannya

MEMBERI MAKLUMAT DAN NASIHAT memberi maklumat dan nasihat berkenaan barang baru kepada peruncit maklumat dan nasihat ini diperoleh daripada pelbagai pengeluar dan seterusnya dismpaikan kepada peruncit.

MENSTABILKAN HARGA BARANG sentiasa menyimpan stok barang yang mencukupi. mengelakkan kenaikan harga barang. menerima manfaat menerusi harga barang yang stabil.

MENYEDIAKAN BEKALAN YANG BERTERUSAN menyimpan stok yang mencukupi dalam gudangnya. supaya bekalan tidak putus-elak cenderung membeli banyak. menyebabkan perbelanjaan pengguna meningkat

MELAKUKAN KERJA-KERJA AKHIR / PECAH PUKAL pemborong membantu pengeluar menjalankan kerja-kerja akhir seperti menimbang, membungkus, menyusun, melabel dan sebagainya. dapat mempercepatkan proses pengagihan barang kepada pengeluar MEMPELBAGAIKAN PILIHAN jual pelbagai jenis dan jenama barang yang berlainan kepada peruncit. ini dapat mempelbagaikan pilihan pengguna akhir terhadap barang beraneka jenis yang ada pada peruncit

MENYAMPAIKAN MAKLUMAT Pemborong akan memberitahu peruncit tentang maklumat yang terkini bagi produknya. Menerusi peruncit, maklumat ini dapat disalurkan kepada pengguna yang membeli barang tersebut.

PERSAMAAN

1. AKTIVITI PENGAGIHAN BARANG Membeli barang bagi tujuan untuk dijual semula. 2. BERMOTIFKAN KEUNTUNGAN Menjalankan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 3. MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PENGGUNA Mengagihkan barang agar bekalan dapat dismpaikan kepada pengguna akhir. 4. MELAKUKAN KEGIATAN MEMECAH PUKAL Melakukan kerja-kerja akhir seperti menggred, membungkus, menimbang, melabel dan sebagainya. 5. BERTINDAK SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT PASARAN Menyalurkan maklumat pasaran kepada pengeluar reaksi pelanggan, cita rasa pengguna.

PEMBORONG Orang Tengah Antara Pengeluar Dengan Peruncit Secara Pukal Daripada Pengeluar Besar Menyediakan Pelbagai Kemudahan Untuk Menyimpan Stok Pukal Yang Dibeli Daripada Pengeluar Tidak Perlu Menghias Atau Melakukan Peragaan Tingkap KEDUDUKAN DALAM SALURAN AGIHAN

PERUNCIT Orang Tengah Antara Pemborong Dengan Pengguna Akhir Dalam Kuantiti Yang Kecil Daripada Pemborong Kecil Tidak Ada Kerana Stok Diperoleh Daripada Pemborong Melakukan Bagi Menarik Pengguna

SAIZ PEMBELIAN BARANG

SAIZ MODAL

KEMUDAHAN GUDANG HIASAN DAN PERAGAAN BARANG

KOTAK NAK!!

PERLIS

SILA PILIH
KEDAH

P.PINANG PERAK

KELANTAN TERENGGANU SARAWAK PAHANG

SABAH

SELANGOR NEGERI SEMBILAN MELAKA

JOHOR

1. Antara yang berikut, manakah fungsi yang dijalankan oleh seorang pemborong. I. II. III. IV. Memecah pukal Menyediakan kemudahan sewa beli Menyampaikan maklumat pasaran Menyediakan pengangkutan

A B C D

I,II dan III I, II dan IV

I, III dan IV II, III dan IV

JAWAPAN : C

2. Mengapakah peruncit menganggap pemborong dapat mengurangkan masalah bekalan stok? I. II. III. IV. Pemborong memberikan kemudahan kredit Pemborong menyediakan pelbagai jenis barang Pemborong menyediakan barang dalam kuantiti yang dikehendaki Pemborong membekalkan barang yang berkualiti

A B C D

I dan II II dan III I, II dan III II, III dan IV JAWAPAN : B

3. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang TIDAK benar tentang fungsi pemborong?

Membiayai pengeluar dengan membeli barang secara tunai

B C D

Menjual barang dalam jumlah yang kecil kepada peruncit Menanggung hutang lapuk jika peruncit tidak dapat menjelaskan hutang Merupakan perantara antara pelanggan dengan peruncit JAWAPAN : D

4. Apakah peranan pemborong dalam mengawal harga barang?

Menjual dalam kuantiti yang kecil

B C D

Membantu meningkatkan kuasa beli barang

Menyelaraskan penawaran dengan permintaan

Melayan semua tindakan pembeli JAWAPAN : C

5. Untuk menjalankan perniagaan dengan lancar, seseorang pemborong memerlukan

Modal yang banyak

B C D

Kakitangan yang ramai

Publisiti yang meluas

Premis yang dihiasi cantik JAWAPAN : A

6. Bagaimanakah pemborong membantu pengeluar secara langsung untuk mengatasi masalah aliran tunai?

Menyediakan kemudahan pergudangan

B C D

Membeli secara pukal

Memberi maklumat pasaran

Membayar secara tunai JAWAPAN : D

7. Mengapakah pemilik kedai runcit kecil-kecilan bergantung pada pemborong?

Pemborong menyediakan kemudahan kredit

B C D

Pemborong menjalankan promosi

Pemborong menjenamakan barang

Pemborong menjual barang pada harga diskaun. JAWAPAN : A

8. Pernyataan yang berikut adalah persamaan fungsi pemborong dan peruncit kecilkecilan, KECUALI

Mengagihkan barang

B C D

Memberi kemudahan kredit

Menyampaikan maklumat kepada pengeluar

Membekalkan beraneka jenis barang JAWAPAN : B

9. Apakah peranan pemborong dalam memenuhi selera dan cita rasa pengguna?

Menstabilkan harga

B C D

Menyalurkan maklumat

Memastikan bekalan barang yang berterusan

Mengagihkan barang ke merata tempat JAWAPAN : B

10. Apakah fungsi pemborong kepada pengeluar? I. II. III. IV. Menjual pelbagai jenis barang Membeli daripada pengeluar secara pukal Menyalurkan maklumat daripada peruncit kepada pengeluar Mempromosikan barang dan mencari pasaran untuk barang tersebut

A B C D

I,II dan III I, II dan IV

I, III dan IV II, III dan IV

JAWAPAN : D

11. Pernyataan yang manakah merupakan fungsi pemborong kepada pengguna? I. II. III. IV. Membeli secara pukal dan membayar secara tunai Menyediakan kemudahan pergudangan Menyediakan pelbagai jenis barang di pasaran Menyampaikan maklumat tentang perubahan citarasa pengguna kepada pengeluar

A B C D

I dan II II dan III

III dan IV I dan IV JAWAPAN : C

12. Apakah fungsi pemborong yang membolehkan pengguna menikmati harga barang yang stabil?

Mengadakan kempen promosi

B C D

Membantu menyampaikan maklumat

Memecah pukal dan menyediakan barang

Menyelaraskan penawaran dan permintaan JAWAPAN : D

13. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang TIDAK benar berkaitan dengan perniagaan borong?

Pemborong adalah orang tengah dalam saluran agihan

B C D

Pemborong mengamalkan pengkhususan dalam pengurusan

Pemborong membiayai kedua-dua pengeluar dan peruncit

Perniagaan borong biasanya ditubuhkan sebagai milikan tunggal JAWAPAN : D

TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA