Anda di halaman 1dari 8

KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN DAN TEORI KONSTRUKTIVISME

MOHAMAD HAFIZUL BIN NORDIN MOHD KHAIRULDDIN BIN MOHD KHALID MOHD HISYAMUDDIN BIN TOLOHAH

muzik seni pergerakan

Seni Dalam Pendidikan

MATLAMAT Melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.

seni visual

seni muzik

seni gerak

holistik

Melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi guru. Perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti mereka.

Melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.

HUBUNGKAIT TEORI KONSTRUKTIVISME DENGAN SENI DALAM PENDIDIKAN


Manusia belajar secara aktif dengan membina ilmu yang didapati bermakna untuk diri mereka. Kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif.

Seni Dalam Pendidikan membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Sistem pendidikan menumpukan kepada penglibatan pelajar untuk meneroka sendiri bagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Guru memainkan peranan sebagai pemudahcara.

Guru boleh menggunakan pendekatan secara scaffolding, tutoring, pembelajaran koperatif dan kolaboratif untuk membantu murid. Pembelajaran secara aktif dapat memaksimumkan kemahiran sosial, komunikasi, interpersonal, kinestatik dan sebagainya dalam kalangan pelajar tersebut.