Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN MIKRO Nama : No.

Pendaftaran : Kemahiran : Penyoalan Dan Pengesanan Mata Pelajaran : Pendidikan Islam ( Adab Dan Akhlak Islam ) Tajuk : Adab Dalam Kehidupan Bersosial : Adab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar Tujuan Am : Supaya pelajar dapat memahami konsep amar ma’ruf dan nahi mungkar Objektif Pengajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat : 1. Memahami dan menyebutkan pengertian amar ma’ruf nahi mungkar. 2. Menjelaskan cara-cara yang yang sepatutnya dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Alat Bantu Mengajar : Video amar ma’ruf nahi mungkar : Power point Isi Pengajaran :
1. Maksud amar ma’ruf nahi mungkar

Tarikh : Hari :

Mengajak, menyuruh dan menyeru ke arah kebaikan dan mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara mungkar atau yang ditegah oleh syarak. 2. Cara-cara melakukan amar ma’ruf nahi mungkar • • • Cara yang berhikmah Nasihat yang baik Berbincang dengan cara yang baik

Langkah-langkah Pengajaran : Langkah Permulaan Aktiviti Pengajaran Guru Guru memberi salam kepada para pelajar. Para pelajar mengaminkan doa yang dibaca oleh salah seorang daripada rakan mereka secara beramairamai. membanding beza Teknik : Soal jawab Slide Guru menjelaskan secara terperinci maksud amar ma’ruf nahi mungkar. KBKK : Manjana idea. Teknik : Syarahan . Laptop/ LCD Perkembangan Guru meminta salah salah seorang pelajar untuk memberikan maksud amar ma’ruf nahi mungkar mengikut pemahamannya. Bahan Bantu Mengajar/Catatan Guru memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bacaan doa yang diketuai oleh salah seorang pelajar. Guru mempertontonkan video amar ma’ruf nahi mungkar kepada para pelajar dan menanyakan pemahaman mereka tenteng video tersebut. Pelajar memberikan maksud amar ma’ruf nahi mungkar mengikut pemahaman dan pengetahuannya kepada guru. Aktiviti Pembelajaran Pelajar Para pelajar menjawab salam guru. Para pelajar mendengar penjelasan guru dengan teliti. Para pelajar menonton video amar ma’ruf nahi mungkar kemudian menyatakan apa yang mereka faham hasil tontonan tersebut.

Penutup Guru bertanya kepada mana-mana pelajar berkenaan dengan apa yang telah dipelajari. mengingat Para pelajar kembali. Salah seorang daripada pelajar menjawab soalan yang diajukan secara sukarela. KBKK : Menjana idea. menganalisis Teknik : Soal jawab Guru meminta beberapa orang pelajar untuk menjelaskan semula maksud amar ma’ruf nahi mungkar dan cara-cara melaksanakannya seperti yang telah dipelajari.Guru meminta manamana pelajar untuk membacakan slide tentang cara-cara melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Salah seorang pelajar membacakan slide caracara melakukan amar ma’ruf nahi mungkar secara sukarela. menjelaskan kepada pemahaman guru tentang maksud amar ma’ruf nahi mungkar dan cara-cara melaksanakannya seperti yang telah dipelajari Guru menutup sesi pengajaran dan pembelajaran dengan sedikit sumbang saran dan ucapan salam. Catatan: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ . Beberapa orang pelajar menjawab dengan menjelaskan mengikut pemahaman mereka. Slide Guru bertanyakan kepada beberapa orang pelajar tentang signifikan caracara yang disarankan. Pelajar mendengar sumbang saran dan menjawab salam. KBKK : Merumus.