Anda di halaman 1dari 15

Group Math IPGKPP PISMP Ambilan 2012

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
edu 3102

PERKEMBANGAN BAHASA

Dengan menggunakan pengurusan grafik, banding beza ciri-ciri persamaan dan perbezaan perkembangan bahasa berdasarkan pandangan ahli psikologi kognitif (Piaget, Vygotsky,Chomsky)

Maksud bahasa
Satu bentuk komunikasi verbal atau non verbal.
Mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesuatu komuniti dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu

Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima, memahami dan melahirkan semula. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini, kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan.

Umur
1- 5 bulan

Ciri am perkembangan bahasa


Menangis yg tidak dibezakan. Bunyi vokal di buat secara rawak, senyum, ketawa dan melibatkan sendiri dalam main vokal yang digemari Sura rupa bebelan, membuat respon verbal meniru orang lain, hingga hampir sama pola verbal manusia. Kira-kira 8 bulan, bayi boleh memahami beberapa kata org dewasa Ucap kata pertama: penggunaan kata tipikal merujuk objek drpd tindakan Peringkat menggynakan satu perkataan utk mewakili ayat, kebanyakan kata nama, termasuklah bunyi bebelan serupa dgn kata komunitinya. Peringkat menggunakan dua perkataan utk mewakili ayat. Boleh kata dgn ayat mudah, kebanyakkannya kata ganti nama, sedikit kata kerja. Boleh menggunakan 50 hingga 200 patah kata Peringkat menggunakantiga perkataan utk mewakili ayat. Percakapan telegrafik

6 13 bulan

10 -13 bulan 12- 18

2 tahun

2 -5 tahun

Umur
4 Tahun
5 Tahun 6-12 Tahun

Ciri Am Perkembangan Bahasa


Boleh menggunakan percakapan khayal & 5 perkataan untuk mewakili sesuatu ayat
Boleh susun kata komplek & bercerita dengan kata sintaksis Berupaya memikir bahasa sebagai satu sistem Perbendaharaan kata bertambah hampir 4 kali, hingga sampai 40,000 perkataan, mempelajari purata 20 perkataan baru setiap hari Kanak-kanak berumur 6tahu telah boleh memberi deskripsi konkrit untuk merujuk fungsi @ rupa, misalnya pisau untuk memotong, pensil merah dan sebagainya Pendekatan analitik & reflektif terhadap bahasa membolehkan kanak2 menggunakan perkataan2 yg ada lebih maknanya Menguasai bahasa gramatis yg komplek ditambahbaik, berkembang drpd ayat aktif kpd ayat pasif Guna ayat lebih kreatif drpd frasa mudah kepada frasa komplek, misalnya drpd bunga kuning->bunga kuning yang besar Berupaya memahami peribahasa Kefahaman & penggunaan ayat yg kompleks terus ditambah Berupaya mengubahsuai stail kata berdasarkan situasi Boleh membaca & menginterpret literatur dewasa

12-18 Tahun

PIAGET VYGOTSKY

CHOMSKY

PIAGET

VYGOTSKY

CHOMSKY

VYGOTSKY PIAGET
Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial Berkembang secara bertahap atau berperingkat. Bahasa ucapan itu dipelajari dan bukan terjadi begitu saja. Belajar bahasa sama seperti belajar ilmu lain iaitu membentuk dan mengkontraksi bahasa dari pengalamannya. Menurut beliau, bahasa sebagai alat utama untuk interaksi sosial, pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu Kanak-kanak belajar bahasa secara berinteraksi setiap hari dengan orangorang di persekitaran. Orang-orang dewasa akan mengubahsuai pertuturan mereka supaya sesuai dengan kefahaman kanakkanak Bercakap dengan ayatayat mudah dan pendek disertai dengan intonasi yang perlbagai.

CHOMSKY
Perkembangan bahasa individu adalah merupakan proses dalaman dan dipengaruhi oleh individu itu sendiri Setiap individu dilahirkan dengan keupayaan berbahasa yang tersendiri Mereka akan memerhati dan memadankan caracara penyusunan ayat dengan bahasa yang digunakan di persekitaran mereka Kemahiran ini tidak dipelajari secara lansung daripada orang-orang dewasa di sekitar kanakkanak ini

Tahap perkembangan bahasa anak menurut Piaget


USIA 0 4 bulan 5bulan- 1 tahun TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA Tahap meraban (pralinguistik) Pertama Tahap meraban (pralinguistik) Kedua

1 2 tahun
2 3tahun 3 4tahun 4 5 tahun 5tahun-

Tahap lingusitik 1 : menyebut satu perkataan


Tahap lingusitik 2 : menyebut lebih dari satu perkataan Tahap lingusitik 3 : perkembangan tatabahasa Tahap lingusitik 4 : tatabahasa menjelang dewasa Tahap lingusitik 5 : kompetensi penuh

PIAGET
Kemampuan kanakkanak berbahasa bergantung kepada kematangan kognitifnya

VYGOTSKY
Orang dewasa perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan kanak-kanak dan tahapnya sesuai dengan peningkatan umur kanak-kanak. Guru dan orang-orang dewasa meluaskan penggunaan dan kemahiran berbahasa melalui interaksi dan maklum balas yang membantu membetulkan, mencantum dan meluaskan penggunaan bahasa tersebut

CHOMSKY
Ia adalah bersifat semula jadi dan diwarisi. Kanak-kanak dilahirkan dgn instrumen memperolehi bahasa (language acquisition devise :LAD), suatu sistem semula jadi yg mengandungi satu set peraturan yg sama utk semua bahasa Dgn LAD ini, kanakkanak dpt menguasai bahasa secara semulajadi.

CHOMSKY
Apabila kanakkanak mencapai kematangan, mereka boleh menguasai kemahiran berbahasa dengan cara tersendiri Mereka boleh merangka ayat dan frasa yang tersendiri dan bukan hanya ditiru daripada persekitaran.

PERSAMAAN PANDANGAN
PIAGET + VYGOTSKY
Perkembangan bahasa dipengaruhi persekitaran dan pengalaman Tidak terjadi dengan sendiri atau semula jadi Kedua-dua menggunakan teori sosio perspektif kognitif Menekankan peranan pemodelan.

PIAGET + VYGOTSKY + CHOMSKY

Perkembangan bahasa selaras dengan perkembangan kognitif kanak-kanak

RUJUKAN
Mok Soon Sang. (2012) : Perkembangan Kanak-Kanak. Penerbitan Multimedia, Selangor.

Haliza Hamzah, Joy N.Samuel. (2009) : Perkembangan Kanak-Kanak untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kumpulan Budiman Sdn.Bhd, Kuala Lumpur.
Haliza hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi. (2008) : Perkembangan Kanak-Kanak untuk Program Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur. http://en.wikipedia.org/wiki/Child_development dicapai pada 14 Februari 2012. http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:9550/L2-theories.htm dicapai pada 14 Februari 2012. http://www.timothyjpmason.com/WebPages/LangTeach/Licence/CM/OldLectures/L1 6_PiagetVygotsky.htm dicapai pada 14 Februari 2012.

Anda mungkin juga menyukai