Anda di halaman 1dari 15

BAGAIMANA ELEMEN-ELEMEN

DALAM FPK ITU DIJELMAKAN


DALAM KSSR
SOALAN
o Tutorial - Cari bahan dan buat rujukan tentang pembentukan KSSR dan telitikan Bab 4
PPPM2013-2015
o Tunjukkan bagaimana elemen2 dalam FPK itu dijelmakan dalam KSSR.
o Guna peta pemikiran (i-think)
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI
INDIVIDU

Pada Tahap II,


Fokus kurikulum. Pada penekanan diberikan
Tahap I, pengajaran dan kepada pengukuhan
pembelajaran
menekankan penguasaan
dan aplikasi
asas 4M. Penekanan kemahiran 4M di
diberikan untuk literasi samping menguasai
dan numerasi bagi kemahiran TMK, Aktiviti hand on
KSSR membolehkan murid
menguasai kemahiran penguasaan learning
tersebut. Penekanan juga kemahiran yang lebih
diberikan kepada kompleks,
kemahiran nilai tambah
iaitu kreativiti dan pemerolehan
inovasi, keusahawanan pengetahuan, dan
dan TMK. perkembangan
sahsiah.
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA
TUHAN
Membuat modul teras Mengenal tuhan akan
berasaskan membentuk moral dan
pendidikan islam dan sikap peribadi yang
pendidikan moral terbaik
RAKYAT MALAYSIA YANG
BERKETRAMPILAN
menerapkan nilai dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Perkhemahan dan kawad kaki dari segi kokurikulum

Kurikulum, pendidikan jasmani, muzik, seni adalah elemen yang melengkapkan ketrampilan murid
INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS

Memberi tumpuan kepada fokus


utama kurikulum KSSR

KSSR menfokuskan untuk


melahirkan modal insan
seimbang dari segi (JERIS)
PENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSAN

Aktiviti hands on,adalah


hasil perubahan pesat di
dalam dunia pendidikan Aktiviti ini penerapan unsur
teknologi penggerak utama
kaedah pembelajaran
TERIMA KASIH
MODEL PROSES (STENHOUSE),
PRINSIP KURIKULUM ISLAM
DAN TIMUR
Model Proses
• Model Kurikulum Stenhouse (1975)- merupakan model proses kurikulum yang membentuk spesifikasi
Kurikulum
• proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif.
• Fokus Model Stenhouse:
a) Aktiviti-aktiviti dan peranan guru
b) Aktiviti-aktiviti pelajar
c) Keadaan-keadaan pembelajaran
d) Mementingkan cara dan kaedah
e) Pelajar mempunyai peranan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran
f) Pelajar seharusnya mempunyai respons yang positif dan unik terhadap pengalaman pembelajaran
• KEBAIKKAN
• Peranan yang aktif oleh guru dan pelajar
• Kemahiran belajar
• Aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan

• KEBURUKAN
• Mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai
• Susah aplikasikan pendekatan ini pada sesetengah bidang
Dlm perancangan kurikulum: Dlm pembelajaran empirikal: Dlm pembelajaran proses:

• Guru mesti menentukan • Guru mesti menentukan apa • Guru mesti memilih isi
bahan pengajaran yg akan yg harus dipelajari kandungan dr segi kriteria &
diajar • oleh murid &cara-cara tak perlu bergantung kpd
• prinsip-prinsip yg akan menilai pencapaian murid objektifnya.
dipraktikkan dlm kaedah & • Melihat kesesuaian dalam • Merancang aktiviti yg
teknik P&P. mengimplementasikan membolehkan murid
• prinsip-prinsip dlm membuat kurikulum dalam konteks melibatkan diri secara aktif
urutan bahan pembelajaran. sekolah & persekitaran yg dlm proses P&P.
• kriteria-kriteria mengenai berlainan. • Stenhouse menitikberatkan
kekuatan & kelemahan pengajaran guru &
murid-murid. menggalakkan peranan
tambahan guru sebagai
penyelidik dgn tujuan
meningkatkan
kemahirannya.
Cabaran dan
Keseronokan

releven kemajuan

Prinsip
Kurikulum
Islam dan
Koheren
Timur Kelebaran

Pilihan Kedalaman
Cabaran dan keseronokkan
• Kurikulum yang dibangunkan mesti menggalakkan mereka supaya mempunyai aspirasi dan cita-
cita yang tinggi.

kelebaran
• Kurikulum yang dibangunkan perlu dirancang dan disusun supaya mereka dapat belajar dan
berkembang melalui pelbagai konteks di dalam dan luar bilik darjah.

Kemajuan
• Setiap peringkat perlu berdasarkan pengetahuan dan pencapaian sebelum itu.

Kedalaman
• Kurikulum yang disediakan perlu memberikan peluang perkembangan keupayaan sepenuhnya
untuk jenis-jenis pemikiran dan pembelajaran berlainan bagi kanak-kanak
• Kurikulum perlu memberikan peluang kepada kanak-kanak yang
melalui untuk membuat pilihan sepanjang alam persekolahan
Pilihan

• Perhubungan yang jelas antara aspek-aspek berlainan kanak-kanak(luar


bilik darjah) dengan pembelajaran mereka.
Koheren

• Kanak-kanak perlu faham apa-apa yang mereka pelajari dan seterusnya


kerelevenan pembelajaran kepada kehidupan mereka pada masa ini dan
Releven akan datang.