Anda di halaman 1dari 2

Baca petikan di bawah ini dengan teliti.

Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah kata. Kadangkala ada pelajar yang berasa tidak bersemangat dan lesu ketika berada di dalam kelas. Sebaliknya rakan-rakan yang lain begitu bersemangat dan memberikan fokus terhadap pengajaran yang diberikan oleh guru. Justeru, mereka perlu mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Antaranya ialah pelajar perlu membuat persiapan awal sebelum pergi ke sekolah. Baca topik-topik yang akan diajarkan oleh guru secara sepintas lalu untuk mengetahui kerangka sesuatu perkara. Seterusnya, mereka mesti memberikan perhatian terhadap pengajaran guru semasa di dalam kelas. Kemungkinan topik yang diajarkan oleh guru pada masa itu akan ditanyakan dalam peperiksaan. Selain itu, pelajar juga perlu melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Sumbangan pelajar walau sekecil mana pun akan dapat menghidupkan dan menceriakan suasana pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana sebaikbaik sahaja pelajar mengangkat tangan dan bercakap di dalam kelas, kandungan hormon adrenalina akan meningkat sekali gus menyebabkan pelajar tidak berasa mengantuk. Pelajar juga perlu membuat nota dan catatan tentang apa-apa sahaja yang diajarkan oleh guru. Rekodkan semua maklumat penting yang diberikan oleh guru anda. Bandingkan prestasi sendiri dengan prestasi pelajar lain. Contohilah perkara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Selain itu, berilah mata ganjaran kepada diri sendiri setiap kali berasa puas hati dengan prestasi di dalam kelas. Langkah yang terakhir adalah dengan bertanya kepada rakan-rakan tentang pendapat mereka terhadap diri anda. Kesimpulannya, pelajar perlu mempunyai inisiatif sendiri untuk berjaya dan muncul sebagai pelajar cemerlang. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Cemerlang di Dalam Kelas, Dewan Siswa, Mac
2005)

Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah kata. Kadangkala ada pelajar yang berasa tidak bersemangat dan lesu ketika berada di dalam kelas. Sebaliknya rakan-rakan yang lain begitu bersemangat dan memberikan fokus terhadap pengajaran yang diberikan oleh guru. Justeru, mereka perlu mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Antaranya ialah pelajar perlu membuat persiapan awal sebelum pergi ke sekolah. Baca topik-topik yang akan diajarkan oleh guru secara sepintas lalu untuk mengetahui kerangka sesuatu perkara. Seterusnya, mereka mesti memberikan perhatian terhadap pengajaran guru semasa di dalam kelas. Kemungkinan topik yang diajarkan oleh guru pada masa itu akan ditanyakan dalam peperiksaan. Selain itu, pelajar juga perlu melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Sumbangan pelajar walau sekecil mana pun akan dapat menghidupkan dan menceriakan suasana pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana sebaikbaik sahaja pelajar mengangkat tangan dan bercakap di dalam kelas, kandungan hormon adrenalina akan meningkat sekali gus menyebabkan pelajar tidak berasa mengantuk. Pelajar juga perlu membuat nota dan catatan tentang apa-apa sahaja yang diajarkan oleh guru. Rekodkan semua maklumat penting yang diberikan oleh guru anda. Bandingkan prestasi sendiri dengan prestasi pelajar lain. Contohilah perkara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Selain itu, berilah mata ganjaran kepada diri sendiri setiap kali berasa puas hati dengan prestasi di dalam kelas. Langkah yang terakhir adalah dengan bertanya kepada rakan-rakan tentang pendapat mereka terhadap diri anda. Kesimpulannya, pelajar perlu mempunyai inisiatif sendiri untuk berjaya dan muncul sebagai pelajar cemerlang. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Cemerlang di Dalam Kelas, Dewan Siswa, Mac
2005)

Berdasarkan petikan rencana tersebut, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Berdasarkan petikan rencana tersebut, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

i. Apakah maksud rangkap kata memberikan fokus? ii. iii.

[2m]

i. Apakah maksud rangkap kata memberikan fokus? ii. iii.

[2m]

Berdasarkan petikan, apakah kebaikannya jika pelajar itu terlibat secara aktif di dalam kelas? [4m] Sebagai seorang pelajar, berikan pendapat anda tentang kepentingan menjadi seorang pelajar yang cemerlang kepada negara? [4m]

Berdasarkan petikan, apakah kebaikannya jika pelajar itu terlibat secara aktif di dalam kelas? [4m] Sebagai seorang pelajar, berikan pendapat anda tentang kepentingan menjadi seorang pelajar yang cemerlang kepada negara? [4m]

Skema Jawapan langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang 1. 2. 3. 4. 5. 6. ialah pelajar perlu membuat persiapan awal sebelum pergi ke sekolah mesti memberikan perhatian terhadap pengajaran guru semasa di dalam kelas melibatkan diri secara aktif di dalam kelas membuat nota dan catatan tentang apa-apa sahaja yang diajarkan oleh guru. Bandingkan prestasi sendiri dengan prestasi pelajar lain. Contohilah perkara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam kelas. 7. berilah mata ganjaran kepada diri sendiri setiap kali berasa puas hati dengan prestasi di dalam kelas 8. bertanya kepada rakan-rakan tentang pendapat mereka terhadap diri anda.

Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah kata. Kadangkala ada pelajar yang berasa tidak bersemangat dan lesu ketika berada di dalam kelas. Sebaliknya rakan-rakan yang lain begitu bersemangat dan memberikan fokus terhadap pengajaran yang diberikan oleh guru. Justeru, mereka perlu mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Antaranya ialah pelajar perlu membuat persiapan awal sebelum pergi ke sekolah. Baca topik-topik yang akan diajarkan oleh guru secara sepintas lalu untuk mengetahui kerangka sesuatu perkara. Seterusnya, mereka mesti memberikan perhatian terhadap pengajaran guru semasa di dalam kelas. Kemungkinan topik yang diajarkan oleh guru pada masa itu akan ditanyakan dalam peperiksaan. Selain itu, pelajar juga perlu melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Sumbangan pelajar walau sekecil mana pun akan dapat menghidupkan dan menceriakan suasana pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana sebaikbaik sahaja pelajar mengangkat tangan dan bercakap di dalam kelas, kandungan hormon adrenalina akan meningkat sekali gus menyebabkan pelajar tidak berasa mengantuk. Pelajar juga perlu membuat nota dan catatan tentang apa-apa sahaja yang diajarkan oleh guru. Rekodkan semua maklumat penting yang diberikan oleh guru anda. Bandingkan prestasi sendiri dengan prestasi pelajar lain. Contohilah perkara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam kelas. Selain itu, berilah mata ganjaran kepada diri sendiri setiap kali berasa puas hati dengan prestasi di dalam kelas. Langkah yang terakhir adalah dengan bertanya kepada rakan-rakan tentang pendapat mereka terhadap diri anda. Kesimpulannya, pelajar perlu mempunyai inisiatif sendiri untuk berjaya dan muncul sebagai pelajar cemerlang. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Cemerlang di Dalam Kelas, Dewan Siswa, Mac
2005)

Skema Jawapan

i. Apakah maksud rangkap kata memberikan fokus?


menumpukan perhatian ii.

[2m]

Berdasarkan petikan, apakah kebaikannya jika pelajar itu terlibat secara aktif di dalam kelas? [4m] menghidupkan suasana pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas menyebabkan pelajar tidak berasa mengantuk

iii. Sebagai seorang pelajar, berikan pendapat anda tentang kepentingan menjadi seorang pelajar yang cemerlang kepada negara? [4m] menyediakan sumber tenaga kerja mahir

Berdasarkan petikan rencana tersebut, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

i. Apakah maksud rangkap kata memberikan fokus? [2m] ii. Berdasarkan petikan, apakah kebaikannya jika pelajar itu terlibat secara aktif
di dalam kelas? [4m]

iii.

Sebagai seorang pelajar, berikan pendapat anda tentang kepentingan menjadi seorang pelajar yang cemerlang kepada negara? [4m]