Anda di halaman 1dari 1

Simple Present Tense dalam Bahasa Dusunkadazan

Seperti bahasa-bahasa lain di dunia, Dusunkadazan juga mempunyai cara pertuturan atau penulisan bagi membezakan maksud ayat atau perbualan itu adalah berlaku pada masa sekarang. Pemilihan kata mahupun perkataan mampu menerangkan sesuatu ayat yang digunapakai. Ini bermaksud penambahan imbuhan depan dan belakang sesuatu perkataan menjadikan maksudnya berubah daripada maksud kata dasar itu sendiri. Mari lihat contoh-contoh prasa mudah di bawah yang menunjukkan ayat yang berlaku pada masa sekarang (Present Tense) Bahasa Dusunkadazan Mooi koi id sinima insan do sominggu. Monolipaun i tapa ku dogo induo do sominggu Modsu oku insan do sangadau. Inokoubal isio makan do kosuabon koubasanan isio do mongoudot Popojual yolo do buuk nuta id suang di kadai buuk? Siara isido rumikot do kumaraja? Kaasasari i isio mintana mantad id kakarajaon. Poingion i taka nu doid Sabah? miruba koi monikid tadau. Tanak ku sumakid monikid kosuabon. Kopilawat-lawat isido do mintana mooi karaja. Mooi oku id watas nokosusuon ku induo sontoun. Momorus isido do nipon intolu do sangadau. Monukur i tapa ku monikid kosuabon. Borobisan kopio isido do momonsoi karaja walai dau. Paransis o boros diolo? Mooi isio id supital induo do sombulan. Imanahak i pulis do sisimbar di kosudung. Taki ku piongion minsongulun. Kopipiro tongotulun mimboros do opian-pian. Bahasa Melayu Kami pergi ke panggung wayang sekali dalam seminggu. Ayah saya menelefon saya dua kali dalam seminggu. Saya mandi sekali dalam sehari. Dia tidak pernah berserapan Dia biasanya bercakap bohong. Adakah mereka menjual buku nota di dalam kedai buku itu? Bilakah dia datang untuk bekerja? Dia selalunya berjalan kaki dari tempat kerja. Adakah kakak awak tinggal di Sabah? Kami bertemu setiap hari. Anak saya merasa sakit setiap pagi. Kadang-kadang dia pergi kerja dengan berjalan kaki. Saya pergi ke Bandar kelahiran saya dua kali setahun. Dia memberus gigi tiga kali sehari. Ayah saya mencukur setiap pagi Dia menyiapkan kerja rumahnya dengan tekun. Adakah mereka bercakap Perancis? Dia pergi ke hospital dua kali sebulan. Saya tidak bersetuju dengan awak? Polis itu tidak mahu memberikan keterangan secara terperinci. Datuk saya tinggal bersendirian. Beberapa manusia bercakap sangat perlahan. Bahasa English We go to the cinema once a week. My father calls me twice a week. I have a shower once a day. He never eats breakfast. He usually tells lies. Do they sell notebooks in the store? When does she come to work? He always walks home from work. Do your sisters live in Sabah? We meet every day. My son feels sick every morning. Sometimes she goes to work on foot. I go to my hometown twice a year. She brushes her teeth three times a day. My dad shaves every morning. She hardly ever does her homework. Do they speak French? He goes to the hospital twice a month. I dont agree with you. The police dont want to give the details. My grandfather lives alone. Some people speak very slowly.

Anda mungkin juga menyukai