Anda di halaman 1dari 5

Tarian Dan Kebudayaan Portugis Aktiviti kebudayaan orang Portugis di Melaka masih dipelihara dan menjadi tarikan pelancong.

Tarian Portugis boleh ditonton di Kampung Portugis termasuk di restoran. Kebanyakan lagu dan tarian ada pengaruh Portugis tetapi sudah diubah-suai, tariannya rancak dan kostum berwarnawarni antara ciri tarian Portugis. Antara lagu dan tarian yang dibawa balik dari Portugal ialah Tianica, Maliau, !armacha, "ira, Tiro #iro #iro dan #imao. Mereka mengajar tarian itu kepada penduduk kampung Portugis selain seorang lagi turut ke Portugal selepas itu, !lamant $a %ilva. $ulu ada tarian &aile $e 'oda yang kini sudah tidak dipraktikkan. Keunikan utama tarian Portugis ialah melodi dan pergerakannya yang sangat menghiburkan. Ada yang pantas dan perlahan tetapi cukup mempersonakan. Penuh warna warni. Kebanyakan lagu yang mengiringi tarian mempunyai cerita yang berbe(a antara kumpulan penari. )oel *eli+, yang masih akti, menggerakkan kumpulan kebudayaan ketika usia mencecah -. tahun menggunakan lagu Kapten $e &arku yang menceritakan pengalaman kapten Portugis dalam kapalnya. /Kebanyakan lagu dan tarian ada pengaruh Portugal tetapi diubah suai. Pakaian masih mengekalkan ciri seperti pekebun tetapi berwarna warni untuk menarik perhatian penonton. "ariasi dalam tarian Portugis adalah tarikan utama. /0dentiti utama tarian Portugis d Melaka adalah adunan joget dan tarian Melayu. #ebih lincah berbanding di Portugal,1 ceritanya yang dikatakan satu-satunya pakar 2ingkling )ona dan mampu berpantun dalam lagi itu secara spontan.

33

Pakaian penari kekalkan ciri seperti pekebun yang berwarna warni untuk menarik perhatian

0dentiti utama tarian Portugis adalah adunan joget dan tarian Melayu

34

Apabila Portuguese bertapak di Melaka 3533, mereka membawa bersama mu(ik dan kebudayaan mereka yang kemudian meresap kedalam kebudayaan tempatan. Antaranya ialah joget dan keroncong. Akan tetapi sebelum itu nama seperti ramvong, rahavai 6rajavai7 atau chakunchak mungkin telah digunakan untuk nama joget oleh orang tempatan yang mungkin berasal dari dialek askar upahan Portuguese dari 0ndia dan Asia tenggara. #angkah tarian joget juga adaptasi dari rentak tarian double step tarian barat. Tarian dan mu(ik dari Portuguese itu berasal dari Portugal yang mempunyai kaitan sejarah dan kebudayaan yang rapat dengan jiran di utara 8alicia %epanyol dan diturunkan dari warisan orang !elt (aman lampau. &agaimana pun joget hari ini adalah warisan budaya Melayu hasil daripada adaptasi budaya Portuguese dan Melayu. )ama keroncong berasal dari bunyi petikan gitar kecil cava9uinho, braguinha, rajao dan ukulele 6gitar :awaii7. Mu(ik asalnya adalah daripada mu(ik (aman medieval dan baro9ue Portuguese. )ama keroncong hanya digunakan pada 3-..-an selepas beberapa ratus tahun bekas hamba Portuguese menetap di &atavia. :ari ini di Portugal mu(ik (aman pertengahan itu di kenali sebagai *ado manakala di nusantara keroncong. %ehingga hari ini keroncong telah banyak di masukkan elemen gamelan dan menjadi identiti kepada budaya rumpun Melayu. 0rama keroncong moden juga boleh dimainkan dalam rentak reggae dan &ossanova.

3;

Penutup %ecara amnya, komuniti Portugis di Perkampungan Portugis yang telah dibincangkan diatas dapat dijelaskan berdasarkan pengaruh bahasa dan budaya. Perbincangan tentang perkaraperkara tersebut dapat memberikan kita pengetahuan tentang etnik Portugis di sini. Pengetahuan ini penting dalam usaha untuk memahami penggunaan bahasa dan ciri-ciri kebahasaan di perkampungan ini. &erdasarkan kajian pengaruh bahasa Melayu dalam bahasa Kristang, sebanyak 3.< patah perkataan telah dapat dikenal pasti. Penerapan budaya dari luar seperti Melayu dan !ina telah mengakibatkan berlakunya evolusi dalam budaya Portugis seperti yang tergambar dalam kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adanya organisasi dan hubungan sosial serta kesenian membolehkan tradisi, dan identiti budaya Portugis dapat dikekalkan dan dipelihara. Penerimaan budaya Portugis Melaka dalam budaya Melayu pula dapat kita lihat seperti yang tergambar dalam tarian 2oget. :ubungan budaya komuniti Portugis dengan budaya Melayu dan !ina menyebabkan berlakunya asimilasi budaya. $alam upacara-upacara keagamaan, kepercayaan, adat, pantang larang, perayaan dan pesta yang dijalankan di sini telah dapat memperlihatkan pengukuhan lambang etnik Portugis sebagai penganut agama Kristian Katolik. $apat kita katakan bahawa penduduk di sini masih mengekalkan ciri-ciri semiotik iaitu bahasa Portugis, budaya Portugis dan agama Kristian Katolik. %istem semiotikseperti yang dijelaskan oleh Asmah :j. cara hidup manusia1. mar 64..=> =7 ialah /%istem yang menggunakan lambang-lambang dalam menggambarkan ,ikiran, kepercayaan, cita-cita dan

3?

Rujukan Asmah :aji mar 63@@;7. )ahu Melayu Mutakhir, Kuala #umpur> $ewan &ahasa dan Pustaka. %ejarah Tingkatan 36 pp-?<-?-7. Kuala #umpur> $ewan &ahasa dan Pustaka. Perpustakaan )egara Malaysia.4.. Mstar online.? 2anuari 4..Kamus $ewan- Adisi Keempat. $ewan bahasa dan Pustaka http>BBwww.net.royalakBmalaysiaBmalacca4htm. http>BBsejarahmalaysi.pnm.myportal&MBdetailphpCsectionD.3spesi,ikEidD3Ftt3EidD3 http>BBwww.scribd.comBdocB-.3.<..<BKAGM-%A'A)0 http>BBlaman-seri.blogspot.comB4.33B3.Bmisteri-etnik-part-?-portugis-melaka.html