Anda di halaman 1dari 3

MANDAT BRITISH DI IRAQ

Pengenalan
Iraq Pusat Tamadun Dunia dari Mesopotamia hingga era Islam
banyak melahirkan kepelbagaian dari aspek ilmu, aliran, kaum,
mazhab dll.
Iraq di Waktu Uthmaniyyah di bawah kuasa ketua kaum Naqib
(pemimpin-pemimpin kaum)
Dibahagikan kepada 3 kawasan Mosul, Baghdad dan Basrah.
Apabila Uthmaniyyah berkerjasama dengan Jerman pada sekitar PD I
- British mula bimbang - Konsesi landasan Kereta api dari Konya,
Turki ke Basrah pada 1899 hingga 1902 kepada Jerman.
British menggerakkan tenteranya dari India ke Basra pada tahun 1914,
seterusnya berjaya menguasai Baghdad pada Disember 1916,
seterusnya Mosul pada tahun 1918. Ketiga-tiga kawasan ini telah
menjadi wilayah utama Iraq selepas wujudnya negara bangsa Iraq.
Mandat British bermula dari 1920 hingga 1932 masuknya Iraq ke
dalam League of Nations.
Polisi British di Waktu Mandat:
Beberapa kepentingan British di Iraq:
i.
Buffer Zone kepada India dan Iran dari kuasa asing spt. Jerman,
Russia dan Perancis.
ii.
Hasil bumi yang kaya minyak dan pertanian (Fertile Crescent)
iii. Balance kuasa Islam di Iraq pusat tamadun Islam ideologi.
British mula bertapak di Iraq dalam PD I - mulanya kalah namun
menang pada musim luruh 1918.
British menjadikan Iraq sebagai Wilayahnya kecuali kawasan tinggi
Kurdish dan beberapa kawasan yang lain.
Satu masalah utama yang dihadapi oleh British dalam tempoh mandat
di Iraq ini ialah menghadapi kepelbagaian etnik dan Mazhab. Syiah,
Sunni, Kurdish, Kristian dan sebagainya.
Isu-Isu utama:
1. Perlantikan Suruhanjaya British - Sir Arnord Wilson ditempatkan di bawah pentadbiran India - rakyat tak puas hati

sebab sikap Wilson dan Status Iraq - di tukar kepada Sir Percy
Cox.
Wilson terpaksa berhadapan dengan persengketaan antara
suku kaum yang pelbagai di Iraq.
Begitu juga dengan para Nasionalis Arab yang berkerjasama
dengan British sewaktu PD I.
Wilson tidak melibatkan masyarakat tempatan Arab dalam
pentadbiran wujud bantahan hanya pegawai British dan
India sahaja.
Menggunakan sistem pentadbiran India _ Sandeman
System.
Kuasa mutlak masih dibawah PJT British - HE luar, HE
Kewangan, Kehakiman dan Ketenteraan.
Wilson telah membuat satu referendum palsu yang bertujuan
meyakinkan rakyat bahawa pentadirannya di persetujui.
Hanya pegawai atau ketua kaum yang meyebelahinya sahaja
yang dilantik namun kuasa yang amat terhad.
Paja pejuang nasionalis membentuk suatu gerakan antiBritish kemerdekaan; Al Jamiya al Wataniya al Islamiyah,
Jamiyat an Nahda al Islamiyah dan Haras al Istiqlal.
Penentangan ini berjaya menggabungkan antara kaum,
aliran, sunni dan syiah, ulama fatwa dikeluarkan oleh
Imam Shirazi.
Huru hara berlaku membabitkan perbelanjaan yang besar
dan korban nyawa pemberontakan di Mosul 1920 British
terpaksa membawa masuk tentera dari India.
Sebagai tindakan penyelesaian tukat Wilson - Sir Percy
Cox dan mewujudkan kepimpinan Arab di Iraq.
2. Perlantikan Raja Faisal sebagai Raja Iraq.
Perlantikan Faisal disebabkan beberapa sebab:
i.
Sebagai pemimpin utama Arab yang disokong oleh
para Nasionalis Arab terutama di Iraq dan Syria.
ii.
Banyak berjasa dengan British PD I sejak ayahnya
terhutang budi
iii.
Keturunan Bani Hasyim yang diharap dipandang
mulia oleh masyarakat Arab.

Perlantikan ini dilakukan pada 23 Ogos 1921- demgan


harapan membawa keamanan kepada Iraq.
Berasaskan Sistem monarki.
Perjanjian Anglo-Iraq 1922 dimertai memberi sedikit
kuasa kepada Raja dan rakyat Iraq suku kaum dan
agama
Perjanjian Anglo-Iraq 1930 hal ehwal pertahanan,
kewangan dan dasar luar dipegang oleh British.
3. Penubuhan Parlimen Iraq 1923 - beri autoriti dalam hal ehwal
agama dan penglibatan rakyat tempatan dalam HE pentadbiran.
4. Polisi Minyak
Mosul sebagai tempat yang kaya dengan minyak
Dibahagikan antara British dan Perancis 75% dan 25 %
dengan konsesi 90 tahun.
5. Polisi Ketenteraan latihan pegawai tentera.
6. Polisi terhadap Minoriti Iraq Kurdish dan Armenia.