Anda di halaman 1dari 2

Permainan Dalam Pendidikan Jasmani

Permainan Kecil Di Sekolah Rendah.

Di sekolah-sekolah rendah pada masa kini


terdapat pelbagai jenis permainan yang
diajar sewaktu masa pendidikan jasmani
PERMAINAN KECIL
dilaksanakan. Permainan kecil : Cabut ekor
ini juga antara salah satu permainan yang CABUT EKOR
diajar kepada murid-murid.

IPDA

ahli-ahli kumpulan

MOHD SHAFUAN BIN ZULKAFLI


MUHAMAD ASYRAF BIN MUHAMAD LUDIN
W MOHD TALQIFF IMAN BIN WAN AHMAD
RAFIDI
Maklumat permainan Cara bermain Peraturan permainan.
1. setiap pemain atau ’ayam’ dikehendaki memakai 1. Para pemain dikehendaki bermain dalam kawasan
Permainan ini merupakan satu ‘ekor’ atau kain yang diletakkan di belakang mereke. yang telah ditetapkan sahaja.
daripada permainan-permainan
yang sering diajar kepada murid 2. Seorang pemain akan bertindak sebagai ‘musang’ 2. ‘Ayam’ yang telah diambil ekornya oleh musang
atau penangkap. akan dikira terkeluar.
-murid sekolah rendah.

Kain yang akan digunakan 3. Musang dikehendaki mengira angka dari 1-50 sebe- 3. Bilangan pemain dalam setiap permainan adalah 10-
dalam permainan. lum mengejar ‘ayam’. 15 orang sahaja.

4. ‘Musang dikehendaki cuba mendapatkan ekor ‘ayam’ 4. Masa adalah tidak terhad.
yang ada pada setiap pemain.
5. ‘Ayam’ pertama yang ditangkap akan menjadi
‘musang’ setelah semua ‘ayam’ hilang ekor mereka.

6. Permainan akan dimainkan di kawasan padang yang


berkeluasan dalam anggaran 15 Meter x 15 Meter.

Permainan ini berbentuk per-


mainan secara berkumpulan di
mana ia melibatkan bilangan
pelajar yang agak ramai untuk
memainkannya.

Anda mungkin juga menyukai