ARAHANKERJA BAGI PENGENDALIANEFT TERBATAL Automatik Gantian Baucar Bavaran D.

Aliran Proses
Bit.
Tindakan
Tanggungjawat

Carta Alir

1

untukmenjana Larikan ZF|CM0014 EFT Pembayaran Pembatalan Laporan dan resit Prosesbaucar bayaranauto (ZRAP043) : Jenisdokumen K1 Kemaskini baucarbayaranautogantianautomatik dari PTJ, resit berdasarkan surat pengesahan lain. dan sokumensokongan

AO

z

AO

J

AO

Semakbaucarbayaranauto gantian- lsign

AO

5

mengikut bayaran gantian auto Lulus baucar pelulus dan amaun kuasa

AO

o

Prosesbaucarbayaranauto gantian

AO

7

Bayarandiproses.

AO

8

Kemaskini akaunsubsidiari

AO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful