Anda di halaman 1dari 1

ARAHANKERJA BAGI PENGENDALIANEFT TERBATAL

BaucarBavaranGantianAutomatik
D. Aliran Proses

Bit. Tindakan Tanggungjawat CartaAlir

1 LarikanZF|CM0014untukmenjana AO
LaporanPembatalanPembayaranEFT
dan resit

z Prosesbaucar bayaranauto (ZRAP043) AO


Jenisdokumen: K1

J Kemaskinibaucarbayaranautogantianautomatik AO
berdasarkansurat pengesahandari PTJ, resit
dan sokumensokonganlain.

Semakbaucarbayaranauto gantian- lsign AO

5 autogantianmengikut
Lulusbaucarbayaran AO
amaundankuasapelulus

o Prosesbaucarbayaranauto gantian AO

7
Bayarandiproses. AO

8 Kemaskiniakaunsubsidiari AO