Anda di halaman 1dari 2

Akhiran an

Penggunaan
: Membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan kata nama.
2. Akhiran -an yang membentuk kata bilangan himpunan membawa makna beberapa. Oleh itu
dalam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh disertai kata bilangan yang lain.
Contoh: Jutaan tahun dahulu manusia telah wujud.
3. Dalam penulisan, akhiran -an yang digabungkan dengan angka mesti ditulis jarak dan dibubuh
tanda sempang. Contoh:Tahun90-an
Alat / Pekakas Contoh: kukuran, ayakan, ampangan.
Tempat Contoh: bangunan, hentian.
Hasil perbuatan Contoh: masakan, latihan.
Banyak / luas / besar Contoh: lautan, daratan, himpunan, banjaran.
Benda Tiruan Contoh: anak-anakan, orang-orangan.
Pelbagai Jenis Contoh: buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, biji-bijian.
Tiap-tiap / Setiap Contoh: bulanan, mingguan, tahunan.
Benda / bahan Contoh: manisan, asinan.
Ibu menggunakan kukuran untuk mengukur kelapa.
Mereka pergi ke lapangan terbang untuk menyambut Azim pulang dari luar negara.
Masakan kakak enak sekali.
Nelayan tua itu hilang di lautan.
Pesawah itu meletakkan orang-orangan di tengah sawah untuk menakutkan burung-burung yang datang
makan padi.
Adik tidak suka makan buah-buahan import.
Majalah bulanan itu sangat mahal harganya.
Manisan itu tidak sesuai dimakan oleh penghidap penyakit kencing manis.

Akhiran i
Penggunaan
: untuk membentuk kata kerja transitif
Menjadikan / menyebabkan jadi Contoh: akhiri, sakiti, baiki.
Menerangkan unsur tempat /sesuatu Contoh: dekati, masuki, naiki.
"Baiki tulisan kamu itu, Maya," kata Cikgu Fatimah.

"Jangan dekati rumah usang itu, Aman'" kata Hafiz.

B. Isikan tempat kosong dengan imbuhan akhiran -i dan an yang sesuai


pada kata dasar yang diberikan dalam ayat.

1. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu saya.


2. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu kerana dia kepala angin.
3. __________________________ (pamer) itu akan diadakan selama sebulan.
4. Bakat yang ada pada Raziah telah lama di________________ (sedar) oleh Puan Asmah.
5. ______________________ (latih) yang diberi oleh Cikgu Ismail sangat merunsingkan.
6. Untuk mahir bersilat kita perlu banyakkan _______________ (latih).
7. Sila ____________________ (penuh) ruangan maklumat ibu bapa dahulu, kata guru
besar.
8. Abang saya sedang menyiapkan ___________________ (tugas) yang diberikan oleh
guru.
9. Bapa saya menerima ______________ (rawat) di klinik kesihatan.
10. Encik Ramzi membeli kereta secara bayaran ansuran ________________ (bulan).

A. Tuliskan imbuhan akhiran -i dan an pada kata dasar yang sesuai.

1. balas

- ________________

6.

laut

- __________________

2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

baik
senyum
akhir
wangi

rasa
ukir
tempuh
jamu

________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________