Anda di halaman 1dari 2

KATA - KATA NASEHAT IMAM AL- GHAZALI

AFB - Belum
pernah saya
berurusan dengan
sesuatu yang lebih
sulit daripada jiwa
saya sendiri, yang
kadang-kadang
membantu saya dan
kadang-kadang
menentang
saya. (Imam Al Ghazali)
Barangsiapa yang memilih harta dan anak anaknya daripada apa yang ada di
sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. (Imam Al
Ghazali)
Barangsiapa yang menghabiskan waktu berjam jam lamanya untuk
mengumpulkan harta kerana ditakutkan miskin, maka dialah sebenarnya orang
yang miskin. (Imam Al Ghazali)
Barangsiapa yang meyombongkan diri kepada salah seorang daripada hamba
hamba Allah, sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Allah pada haknya. (Imam
Al Ghazali)
Berani adalah sifat mulia kerana berada di antara pengecut dan membuta tuli.
(Imam Al Ghazali)
Pemurah itu juga suatu kemuliaan kerana berada di antara bakhil dan boros.
(Imam Al Ghazali)
Bersungguh sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan
kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya
kesesatan. (Imam Al Ghazali)
Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara
dan dipupuk, suburkan dengan shalat serta ibadah yang lainnya. (Imam Al
Ghazali)
Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia
mulia yang mana ia menjadi mulia kerana ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan.
(Imam Al Ghazali)

Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan,
kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh
dan sombong.
(Imam Al Ghazali)
Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman
dan tenaga badan daripada kelemahan. (Imam Al Ghazali)
Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu
yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. (Imam Al
Ghazali)
Kita tidak akan sanggup mengekang amarah dan hawa nafsu secara keseluruhan
hingga tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri kita. Namun jika mencoba
untuk mengendalikan keduanya dengan cara latihan dan kesungguhan yang kuat,
tentu kita akan bisa. (Imam Al Ghazali)
Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. (Imam Al Ghazali)
Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan
kehendak yang berlebih-lebihan. (Imam Al Ghazali)
Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari,maka payah melaluinya, panjang
jalannya dan banyak rintangannya.
(Imam Al Ghazali)
Jadikan kematian itu hanya pada badan kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur
dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. (Imam Al
Ghazali)
Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Allah SWT dan juga ilmu
akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. (Imam Al Ghazali)
Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulangulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
(Imam Al Ghazali)
Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan
bahkan merambah ke segala hal. (Imam Al Ghazali)