Anda di halaman 1dari 1

________________ : (Tarikh)

(Namakan) . (B)
__________________ : (Kelas) )

(Kon) (1)
(Sfera) (2) ____________________ : (Hari)
(Bujur) (3)
(Segitigai) (4) (Sambungkan) . (A )
(Segi empat sama) (5)
(Kon) = + + + + (1)
(Segi empat tepat) (6) ( ) = +
+ +
(2)
(Bulat) (7) ( ) = + + + + + (3)
(Kiub) (8) ) = +
+ +( 4)
(Kon) (9)
(Sfera) (10 (
(Segitiga) (11 ( ) __ __ = + + + ( 5)
(Segi empat sama) (12 ) = + + + + + ( 6)
(Segi empat tepat) (13
(Bulat) (14 (
(Sfera) (15 ( ) = + + + ( 7)
+
(Bujur) (16 ( ) = + + + ( 8)
(Kiub) (17 ( ) = + + + + (9)

(Kon) (18 ( ) = + + + ( 10)
(Sfera) (19 ) = +
+
+ + + (11)

(
( ) = + + + (12)
HURUF YANG TIDAK BOLEH DISAMBUNG ( ) __ __ = + + + (13)
EKORNYA DENGAN HURUF SELEPASNYA : ) = + + + + + (14)
1. Gunakan Sistem Roda " "
Salin semula ejaan roda " " tersebut (
seperti berikut ( ) = + + + + (15)
( ) = + + + (16)
( untuk roda yg kedua ini, letakkan titik ( )
= + + + + (17)
dan hamzah menjadi ) , maka jadilah ia ( ) = + + + (18)
seperti berikut ( ) = + + + + + (19)
( ) = + + + (20)
( ) __ __ = + + + (21)
2. dan kemudian boleh membentuk )
= + + + + + (22)
avuzarzad iaitu
3. Maka huruf-huruf tidak boleh (
disambung ekornya dengan huruf
___________________ :(Nama) ( ) = + + + + (23)
selepasnya. ( ) = + + + (24)

Anda mungkin juga menyukai