Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN A

REKA BENTUK SISTEM SECARA PEMENTORAN DALAM PROGRAM


LATIHAN KEMAHIRAN ICT UNTUK GURU-GURU SECARA VIRTUAL:
eMICT3 (SENARAI SEMAK)

No Elemen Pemerhatian Catatan


1.7.1 Apakah aktiviti yang berlaku dalam setiap peringkat semasa sistem pementoran dalam latihan untu

guru-guru dalam perkhidmatan secara virtual?


1 Aktiviti tahap pertama
dan kesannya kepada
guru.
Bimbingan

2 Aktiviti tahap kedua dan


kesannya?
Bimbingan kendiri
3 Aktiviti tahap ketiga dan
kesannya?
Fosilisasi

4 Aktiviti tahap keempat


dan kesannya?
Aplikasi

5 Apakah masalah yang


dihadapi semasa
pementoran latihan ICT?
6 Adakah guru melibatkan
diri secara aktif
berbanding dengan
kaedah tradisional?
7 Adakah kefahaman yang
dibina lebih kukuh
berbanding dengan
kaedah biasa?
8 Mendorong penerokaan
minda?
9 Memberi peluang untuk
guru-guru menerangkan
tentang kemahiran yang
diajar dengan lebih
efektif?
10 Guru-guru dapat mereka
sesuatu?
1.7.2 Sejauh manakah kemahiran berfikir secara kompleks dapat dibina dalam latihan untuk guru-gu

dalam
LAMPIRAN A

perkhidmatan secara virtual?

1 Adakah guru dapat


mengingati apa yang
diajar melalui e-
pementoran?
2 Penilaian terhadap guru-
guru tentang kemahiran
ICT yang dipelajari
3 Adakah guru dapat
menjawab soalan yang
dikemukakan oleh
mentor?
4 Adakah guru
menggunakan ICT dengan
sepenuhnya?
5 Adakah guru dapat
menangani semua
masalah dalam
pembelajaran
menggunakan ICT?
6 Adakah sifat inkuiri guru
dibina melalui pakej e-
pementoran?
7 Apakah tahap yang
dicapai oleh guru
berbanding pengajaran
tradisional?
8 Apakah pencapaian guru
setelah menghadiri
latihan secara virtual?
Bagaimanakah sistem pementoran dalam program latihan secara virtual dapat meningkatkan kemahir

ICT untuk guru-guru dalam perkhidmatan?

1 Guru-guru dapat belajar


secara kendiri.
2 Guru-guru dapat belajar
secara berkumpulan.
(kolaboratif)
3 Meningkatkan sifat ingin
mengetahui.
4 Meningkatkan sifat positif
dalam kumpulan.
5 Suka belajar
menggunakan ICT.
LAMPIRAN A

6 Murid dapat menunjukan


emosi, keperluan dan
permintaan melalui kit
pembelajaran.
7 Guru-guru didapati
menunjukkan minat dalam
mempelajari sesuatu
dengan menggunakan
teknologi?
8 Apakah elemen yang
digunakan dalam
pembinaan kemahiran
ICT?
9 Aapakh elemen yang
perlu ditambah dalam
penambahbaikan
futuristik?