Anda di halaman 1dari 2

Penanda Wacana 25) Hal ini disebabkan oleh,

1) Digunakan sebagai rangkai kata yang 26) Hal ini wujud akibat daripada,
menghubungkan ayat 27) Hal ini bersangkut-paut dengan,
2) Digunakan sama ada dalam 28) Hal ini berpunca daripada,
perenggan yang sama atau perenggan 29) Hal ini tercetus apabila,
baru supaya ayat lebuh teratur dan 30) Hal ini timbul apakala,
mempunyai kesinambungan
31) Rentetan daripada,
3) Ditulis di hadapan ayat
32) lanjutan itu,
Perenggan Pertama 33) tidak Syaj lagi,
1) Pada era globalisasi ini, 34) tidak dapat tidak,
2) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
3) Dalam meniti arus kemodenan ini, Perenggan Penutup
4) Dewasa ini, 1) Akhirnya saya menegaskan
5) Pada masa ini, bahawa,
6) Kini,
7) Dasawarsa ini,
2) Kesimpulannya,
8) Dalam meniti kehidupan pada marcapada, 3) Akhirnya,
9) Sejak sedekad yang lalu, 4) Sebagai penutup,
10) Sejak negara menikmati arus 5) Konklusinya,
kemerdekaan, 6) Akhirukalam,
11) Kebelakangan ini,
12) Belakangan ini,
7) Tegasnya,
13) Sejak akhir-akhir ini, 8) Pendek kata,
9) Daripada penerangan di atas
Perenggan Isi jelaslah bahawa,
1) Selain itu, 10) Menyedar hakikat di atas,
2) Di samping itu, 11) Di sini saya ingin tegaskan,
3) Sementara itu, 12) Akhir sekali,
4) Lebih-lebih lagi, 13) Akhir kata,
5) Dalam pada itu, 14) Dengan itu,
6) Lain daripada itu, 15) Kesannya,
7) Pada waktu yang sama, 16) Natijahnya,
8) Dalam pada itu, 17) Akibatnya,
9) Seterusnya, 18) Dengan berbuat demikian,
10) Sehubungan dengan itu, 19) Dengan keadaan sedemikian,
11) Jika diteliti dengan lebih 20) Intihanya,
mendalam 21) Secara tuntas,
12) Sebagai lanjutan daripada, 22) Sebagai penutup wacana,
13) Bersangkutan dengan hal, 23) Sebagai penghias bicara akhir,
14) Berkaitan, 24) Sebelum mengakhiri wacana ini,
15) Bersangkutan, 25) Secara keseluruhan,
16) Disingkapkan, 26) Secara total,
17) Diceritakan, 27) hal ini memang sejajar dengan,
18) Tindakan yang diketengahkan di 28) situasi ini seolah-olah
atas, mengambarkan,
19) Walau bagaimanapun, 29) ekoran daripada,
20) Bertitik tolak dengan kenyataan di 30) hal ini bertepatan,
atas, 31) bersesuaian dengan
21) Jika ditinjau dari aspekpula
22) Hal ini demikian kerana,
23) Hal ini berlaku kerana,
24) Hal ini terjadi kerana,
Penanda memberi contoh dalam 10) Dari sudut lain,
karangan
1) Misalnya, Penanda memulakan atau memasukkan
2) Contohnya, peribahasa
3) Sebagai contoh, 1) Bak kata peribahasa,
4) Tamsilnya, 2) Bak kata peribahasa Melayu,
5) Sebagaimana yang kita sedia maklum, 3) Bak kata orang tua-tua,
6) Antaranya adalah seperti 4) Bak kata mutiara,
5) Bak peribahasa,
6) Bak kata cendekiawan,
Penanda menghuraikan contoh 7) Persis kata peribahasa,
1) Hal ini mengakibatkan 8) Persis kata peribahasa Melayu,
2) Hal ini menyebabkan 9) Persis kata orang tua-tua,
3) Oleh itu, 10) Persis kata mutiara,
4) Oleh sebab itu, 11) Persis peribahasa,
5) Oleh kerana, 12) Persis kata cendekiawan,
6) Maka, 13) Hal ini sama dengan peribahasa
7) Oleh hal yang demikian, 14) Senario ini persis dengan peribahasa
8) Jelaslah bahawa Melayu, yakni
9) Justifikasinya, 15) Fenomena ini dikatakan
10) Lantaran itu 16) Masalah ini sama dengan peribahasa
17) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali
Penanda menulis dua huraian dalam satu peribahasa
ayat
1) justeru Penanda Contoh
2) malah Wacana
3) malahan (Contoh)
4) tambahan pula Biarpun Kehidupannya
5) sementelahan / lebih-lebih lagi demikian sekeluarga sangat
6) sekali gus miskin.Biarpun
7) di samping demikian, dia tidak
8) bahkan pernah meminta sedekah
9) malar-malar daripada orang lain
10) sedangkan Di samping Ali mengusahakan kebun
11) pada hal itu sayur. Di samping itu,
dia juga mengusahakan
12) meskipun
kolam ikan air tawar
13) sungguhpun
Lebih-lebih Ayah pulang lewat dari
14) namun begitu
lagi syarikatnya. Lebih-lebih
15) sungguhpun demikian lagi, beliau dinaikkan
pangkat
Penanda menerangkan huraian atau
pendapat yang berbeza Tambahan Orang ramai diminta
1) Walau bagaimanapun, pula berjimat
2) Walakin begitu, cermat.Tambahan pula,
3) Namun demikian, kegawatan ekonomi
4) Daripada perspektif yang berbeza, Jika tidak Saya mesti lulus dalam
peperiksaan. Jika tidak,
5) Jika dilihat dari sudut lain,
ibu akan kecewa
6) Dengan kata lain,
7) Kontradiksinya,
8) Di sebalik itu,
9) Dalam pada itu,