Anda di halaman 1dari 7

PENANDA WACANA

Penanda wacana ialah kata yang digunakan untuk mengaitkan ayat dengan ayat yang lain.

Biasanya, penanda wacana digunakan dalam karangan untuk menunjukkan pertautan idea, urutan

isi, ayat dengan ayat dan juga perenggan dengan perenggan. Penggunaan penanda wacana yang

sesuai dapat melahirkan ayat dan perenggan yang berkesinambungan, gramatis dan bermakna.

Penanda Permulaan Karangan

1. Pada era globalisasi ini

2. Pada zaman pascakemerdekaan ini

3. Dalam meniti arus kemodenan ini

4. Dewasa ini

5. Pada masa ini

6. Kini

7. Dasawarsa ini

8. Sejak akhir-akhir ini

9. Sejak sedekad yang lalu

10. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan

11. Kebelakangan ini

Penanda Memulakan Isi Baharu

1. Selain itu

2. Di samping itu

3. Sementara itu

4. Lebih-lebih lagi

5. Dalam pada itu

6. Lain daripada itu

7. Pada waktu/ masa yang sama

8. Seterusnya

9. Selanjutnya
10. Dalam masa yang sama

Penanda Huraian Isi Karangan

1. Hal ini berlaku kerana

2. Hal ini terjadi kerana

3. Hal ini disebabkan oleh

4. Hal ini wujud akibat daripada

5. Hal ini bersangkut paut dengan

6. Hal ini berpunca daripada

7. Hal ini tercetus apabila

8. Hal ini timbul apakala

Penanda Memberi Contoh Dalam Karangan

1. Misalnya

2. Contohnya

3. Sebagai contoh

4. Tamsilnya

5. Sebagaimana yang kita sedia maklum

6. Antaranya termasuklah

Penanda Menghuraikan Contoh

1. Hal ini mengakibatkan

2. Hal ini menyebabkan

3. Oleh itu

4. Oleh hal yang demikian

5. Oleh sebab itu

6. Jelaslah bahawa

7. Oleh yang demikian

8. Dengan demikian

Penanda Menutup Isi

1. Kesannya
2. Natijahnya

3. Akibatnya

4. Akhirnya

5. Dengan itu

6. Dengan berbuat demikian

7. Dengan keadaan sedemikian

8. Kesudahannya

Penanda Menulis Dua Huraian Dalam Satu Ayat

1. bahkan

2. malah

3. malahan

4. tambahan pula

5. sementelahan

6. sekali gus

7. di samping

8. begitu juga

Penanda Memulakan Perenggan Penutup

1. Kesimpulannya

2. Secara tuntas

3. Sebagai penutup wacana

4. Sebagai penghias bicara akhir

5. Sebelum mengakhiri wacana ini

6. Secara keseluruhan

7. Sebagai kesimpulan

8. Untuk merumuskan

9. Tegasnya

10. Akhir kata

Penanda Menerangkan Huraian Atau Pendapat Yang Berbeza


1. Walau bagaimanapun

2. Namun demikian

3. Dari perspektif/ sudut yang berbeza

4. Jika dilihat dari sudut lain

5. Dengan lain kata

6. Dari sudut lain

7. Di sebalik itu

8. Dalam pada itu

9. Sebaliknya

10. Walaupun

11. Walaupun demikian

12. Sungguhpun

13. Walau bagaimana sekalipun

Penanda Memulakan Atau Memasukkan Peribahasa

1. Bak kata peribahasa

2. Bak kata peribahasa Melayu

3. Bak kata orang tua-tua

4. Bak kata mutiara

5. Bak peribahasa

6. Bak kata cendekiawan

7. Persis kata peribahasa

8. Persis kata peribahasa Melayu

9. Persis kata orang tua-tua

10. Persis kata mutiara

11. Persis peribahasa

12. Persis kata cendekiawan

13. Hal ini sama dengan peribahasa

14. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni


15. Fenomena ini dikatakan

16. Masalah ini sama dengan peribahasa

17. Saya yakin rakyat Singapura mengenali peribahasa

Cara membuat ulasan.


Gunakankan kaedah I.D.C.D ( Ingat Dua Cari Dua )
Penanda wacana Aspek Nilai Tersirat Idea Teks / Rujuk
Kata bantu
(Murid mesti (Murid mesti cari Petikan
(Murid mesti ingat)
ingat) dan jelmakan nilai) (Murid mesti cari)

Antaranya kita mestilah ..

Selain itu , .. kita sepatutnya

Seterusnya , . kita haruslah ..

Di samping itu,
kita dikehendaki ..
..

Akhir sekali , .. kita sewajarnya ..


Cara Penulisan Ulasan(Pemindahan
maklumat)
Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Buat ulasan anda berdasarkan gambar tersebut.
Panjang huraian anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

5 cara penulisan isi tersirat iaitu:

a)ayat pendahuluan

b)ayat huraian

c)ayat contoh

d)ayat penutup

e)tambahan isi penting berdasarkan kata kunci

SEBAB/KESAN/CARA MENGATASI

Isi tersurat(SU):

a)Pelbagai langkah pencegahan perlu dilakukan untuk menghapuskan kitaran nyamuk


aedes.

b)Langkah pertama ialah pencegahan yang bermula dari rumah iaitu periksa persekitaran
rumah.

c)pencegahan boleh dilakukan melalui kempen kesedaran yang dianjurkan oleh pihak
kerajaan.
Isi tersirat(SI):

a)bertujuan supaya kawasan persekitaran rumah bebas daripada tempat pembiakan


nyamuk aedes seperti menghapuskan takungan air.

b)kempen "Tiada Aedes, Tiada Denggi" berjaya menarik minat masyarakat untuk
memastikan persekitaran rumah bebas daripada nyamuk aedes.

c)Persekitaran rumah juga perlu bersih, bak kata pepatah "mencegah lebih baik daripada
merawat

d)semua individu perlulah bekerjasama untuk mencegah pembiakan nyamuk aedes.

Ulasan lengkap:

(SI-Ayat pendahuluan) "Cegah Aedes, Cegah Denggi" merupakan kempen yang dijalankan
oleh kerajaan untuk menyedarkan orang ramai tentang bahayanya nyamuk aedes.(SU-
a) Pelbagai langkah pencegahan perlu dilakukan untuk menghapuskan kitaran nyamuk
aedes. (SU-b) Langkah pertama ialah pencegahan yang bermula dari rumah iaitu periksa
persekitaran rumah.(SI-ayat huraian dan contoh)Hal ini bertujuan supaya kawasan
persekitaran rumah bebas daripada tempat pembiakan nyamuk aedes seperti
menghapuskan takungan air .(SI-Isi tambahan-c)Persekitaran rumah juga perlu bersih, bak
kata pepatah "mencegah lebih baik daripada merawat".(SU-c)Selain itu, pencegahan boleh
dilakukan melalui kempen kesedaran yang dianjurkan oleh pihak kerajaan.

(SI-ayat contoh)Antaranya, kempen "Tiada Aedes, Tiada Denggi" berjaya menarik minat
masyarakat untuk memastikan persekitaran rumah bebas daripada nyamuk aedes.(SU-ayat
penutup)Oleh itu, semua individu perlulah bekerjasama untuk mencegah pembiakan
nyamuk aedes.

Anda mungkin juga menyukai