Anda di halaman 1dari 7

BAB 6: RUANG

1. Ruang merupakan kawasan kosong di sekeliling objek, jarak antara dua


objek, atau rongga dalam sesuatu objek.

2. Terdapat 2 jenis ruang iaitu:

Ruang fizikal

i. Merupakan sebenar di alam sekeliling kita.

ii. Dikenali juga sebagai RUANG KONKRIT.

iii. Terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

Ruang Terbuka

PEMANDANGAN LADANG TAMAN BUNGA

POKOK DI HUTAN

Ruang Tertutup
RUANG PEJABAT RUANG BILIK TIDUR

Ruang Ilusi

i. Merupakan ruang yang dihasilkan oleh pengkarya dalam


sesebuah karya seni visual.

ii. Contoh: Catan, reka bentuk dalaman dan reka bentuk


persekitaran.

iii. Terbahagia kepada 3 jenis iaitu:

Ruang Dalam

Ruang Cetek

Ruang Rata

JENIS RUANG
CIRI-CIRI CONTOH
ILUSI

Menggambarkan kualiti
seperti saiz, posisi, imej
yang bertindan, objek
yang jelas dan kabur dan
kesan perspektif yang
Ruang Dalam
dalam

Pemerhatian seolah-olah
bergerak ke hadapan
bersama-sama dengan
karya.
Terhasil dalam sesebuah
karya seni visual seperti
catan dan lukisan dalam
lingkungan yang terhad
dan terbatas.

Dihasilkan dalam satah


Ruang Cetek
gambar yang
menunjukkan objek dekat
dan jauh, kecil dan besar
dan pencahayaan bagi
menimbulkan bentuk
objek.
Terhasil dalam sesebuah
karya seni visual seperti
lukisan, catan dan karya
grafik yang diolah dengan
elemen gambaran pada

Ruang Rata satah yang sama.

Olahan komposisi dalam


simetri / tidak simetri.

Ruang yang terhasil


adalah rata pada garisan
ufuk.

3. Ruang dan Perspektif:

Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata


dengan kaki langit (titik lenyap).

Objek dekat Kelihatan lebih besar


Objek jauh Kelihatan lebih kecil

Garisan perspektif digunakan untuk panduan melukis sesuatu


objek.

Aras pandangan mata dalam perspektif merujuk penglihatan


terhadap sesuatu objek.

i. Aras Atas

ii. Aras Tengah

iii. Aras Bawah

Jenis-jenis perspektif

i. Perspektif satu titik lenyap

ii. Perspektif dua titik lenyap


iii. Perspektif tiga titik lenyap

Pandangan dari bawah ke atas

Pandangan dari atas ke bawah

RUMUSAN PERSPEKTIF
AKTIVITI SENI
BAB 5 - RUANG
Lukiskan kembali salah satu karya seni Perspektif dan Ruang di bawah
pada skala besar di atas kertas lukisan masing-masing.