Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu: ......... Hari:........................ Tarikh:.........................

Mata Pelajaran : Sains Kelas: 1 Rose


Masa : 8.45 9.45 (60 minit/1 Jam)
Tema : Sains Hayat
Standard Kandungan : 3.1 Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup
Standard Pembelajaran : 3.1.1 dan 3.1.2
Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan 5 benda hidup dan 5 benda bukan hidup.
2. Membanding dan membezakan 5 ciri bagi benda hidup
dan benda bukan hidup.
3. Membuat urutan 10 benda hidup berdasarkan saiz
Kemahiran Proses Sains : 1. Memerhati
2. Mengelas
Aktiviti PdP

Catatan
Tahap Penguasaan
(PK / KBAT / KPS / KM / BBM)

1. Guru menunjukkan gambar/video seekor BBM: Gambar / video TP1:


haiwan, sepasu bunga, sebatang pensel, benda hidup dan Menyatakan
sebuah buku dan sebuah telefon. benda bukan hidup. contoh benda
Soalan guru: hidup dan benda
a Y. ang manakah antara berikut bukan hidup
merupakan benda hidup?
KBAT:
b M
. engapakah kamu mengatakan Menilai
haiwan adalah benda hidup?
KPS:
c .Mengapakah kamu mengatakan
Membuat inferens
pensel adalah benda bukan hidup?
adalah benda bukan hidup?

2. Bilik darjah dilabelkan dengan kutub utara PK:


kutub selatan dan khatulistiwa North & South

3. Guru mengedarkan sekeping gambar sama


ada manusia mengikut pekerjaan, pelbagai
jenis haiwan, tumbuhan atau objek kepada
setiap murid.
4. Guru memberi memberi arahan kepada
murid berdasarkan gambar yang dimiliki
oleh setiap orang murid.
Arahan:
a. Murid yangmemegang gambar benda
hidup diminta bergerak ke Utara
b. Murid yang memegang gambar benda
bukan hidup diminta bergerak ke
Selatan.
5. Guru memilih dua orang murid
daripada kumpulan cemerlang untuk
memeriksa sama ada gambar yang
dipegang oleh setiap murid yang
bergerak ke Utara dan murid yang
bergerak ke Selatan adalah adalah
benda bukan hidup.

6. Murid berada dalam kumpulan.


dan setiap kumpulan diberikan lembaran
kerja yang mengandungi gambar-gambar Lembaran 1
manusia, haiwan, tumbuhan dan pelbagai
objek dipersekitaran.

7. Murid berbincang dalam kumpulan untuk


mengelas gambar tersebut berdasarkan
tajuk yang dipelajari iaitu benda hidup dan
benda bukan hidup.

8. Murid menggunting gambar dalam


lembaran kerja dan menampalkan dalam Carta Pengelasan
carta pengelasan yang diberikan dalam
satu kad.

9. Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan


di hadapan kelas.

10. Murid-murid bergerak dalam PK:


kumpulan untuk melihat hasil kerja Look, Think dan
rakan mereka dan melekatkan sticker Comment
hijau jika semua jawapan adalah betul
BBM:
dan melekatkan sticker merah bagi Sticker hijau dan
jawapan yang salah sebagai komen merah
mereka.
11. Kemudian murid balik pada hasil kerja
masing-masing dan melihat komen
yang diberi oleh rakan lain dan
membaiki semua hasil kerja mereka.

12. Guru dan murid berbincang sehingga


murid dapat membuat kesimpulan
bahawa manusia, haiwan dan
tumbuhan adalah benda hidup
Refleksi /Impak: