Anda di halaman 1dari 2

JADWAL POSYANDU TAHU

UPT PUSKESMAS GAY

DESA : jumeneng

NO POSYANDU ( DUSUNNYA ) JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUN

I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV V I

1 MUNUNG

2 BALONG CANGKRING

3 MEJERO

4 KURIPAN

Petugas

Mengetahui
Kepala Desa Jumene
( Nova Herwana, STr.Keb)

(....................................
DU TAHUN 2017

MAS GAYAMAN

BULAN

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Gayaman

etahui
a Jumeneng
drg. Wilis Puspitadewi Anggraini, M.Si
NIP. 196701 199403 2 001

.....................)