Anda di halaman 1dari 10

SULIT 1 5227/1

5227/1
Pendidikan
al-Quran
dan
al-Sunnah
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
Percubaan
2017
SMK AGAMA KUALA LUMPUR
BANDAR MENJALARA, KEPONG
52200 KUALA LUMPUR
____________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SPM 2017

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta SMK Agama Kuala
Lumpur. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh
dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh
dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

2017

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 10 halaman bercetak

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 2 5227/1

Bahagian A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B D B A B D A D D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B B A B B C C C B

Bahagian B

:) i( )( 1
Izhar Halqi


(a)
Mad Silah Qosirah
(b)
Alif Lam(c)
Qamariah
Mad Aridh

(d)
Lissukun
(4 x 1 Markah = 4 markah)

) ii(
.
Isi:
Sabar atas ujian

Huraian isi:
Kerana Allah sentiasa bersama dengan mereka yang bersabar apabila diuji

Dalil:

Rumusan:
Ingat bahawa Allah Sentiasa uji manusia dengan pelbagai bentuk ujian

(4 x 1m = 4 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 3 5227/1

.) iii(
Mempercayai sesuatu benda boleh membawa sial atau bala
Melenggang perut
Mohon hajat dari kubur yang dianggap keramat
Mempercayai tangkal atau azimat
Percaya kepada sesuatu yang dianggap punya keramat seperti cincin
Upacara mandi safar
Jampian menggunakan symbol atau rajah tertentu
(2 x 1m = 2 markah)

.) i( )(
Umat manusia tidak akan sesat selagi berpegang dengan Al-Quran dan Hadis
(1 x 2m = 2 markah)
.) ii(
Motivasi / Targhib: mengajak orang melakukan kebaikan
Ancaman / Tarhib: Ingatkan manusia agar jangan melakukan kemugkaran
Teguran/ Al-mauizatul Hasanah: memberi teguran yang baik atau nasihat
Perdebatan harmoni/ Al-mujadalah bil-ihsan: Berhujjah menegakkan kebenaran
Permesyuaratan/ syura: berbincang mencari penyelesaian
Penyerahan/ tawakkal: sandarkan harapan kepada Allah
Siksaan/ Azab: menghukum sesiapa yang menyalahi perintah Allah dan Rasul
(2 x 2m = 4 markah)
.) iii(
Sembah berhala
Puja kubur
Hina Al-quran
Hina nabi
Menolak hadis
(4 x 1m = 4 markah)

:) i( )( 2
Dibaca dengan panjang 2(a)
harakat
Dibaca secara tidak

(b)
dengung
Dibaca secara dengung

(c)
dengan kadar 2 harakat
Dibaca dengan panjang(d)
2/4/6 harakat
(4 x 1m = 4 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 4 5227/1

.) ii(
Hilal bin Umayyah berjumpa Rasulullah untuk menuduh isterinya berzina tanpa
saksi
Rasulullah menyuruh hilal kemukakan saksi jika ingin menuduh agar tidak
dikenakan had qazaf
Hilal berdoa agar Allah turunkan wahyu untuk membebaskan dia dari dikenakan
had qazaf
(2 markah)
) "" iii(
.
Menuduh seorang wanita yang suci dengan tuduhan zina tanpa saksi dan bukti
Had kepada pelaku ialah 80 kali sebatan
(2 x 2m = 4 markah)

.) i( )(
Dua nikmat sering dilupakan oleh manusia iaitu nikmat sihat dan masa lapang
(1 x 2m = 2 markah)

2 ) ii(
.
Peroleh nikmat secara percuma
Leka dengan nikmat dunia
Lupa kepada Allah yang mengurniakan nikmat
Kurang penghayatan agama
(1 isi x 2m + 1 hujjah x 2m = 4 markah)

.) iii(
Membaca Al-quran
Beriadah Bersama keluarga
Sertai badan kebajikan
Renung dan fikir kebesaran Allah
Banyakkan zikir
(2 x 2m = 4 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 5 5227/1

: 2 )i( )( 3

(a)

(b)
(a) Gagasan ilmu yang mengkaji tentang al-quran dan perkara-perkara yang
berkaitan dengannya
(b) Perkara luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi/ rasul sebelum diutus
menjadi nabi/ rasul
(2 x 2m = 4 markah)


.) ii(
Ayat makkiah memantapkan aqidah mengan memerangi syirik dan penyembahan
berhala
Ayat makkiah menggalakkan manusia merenung alam serwajagat untuk melihat
bukti-bukti kekuasaan Allah
Ayat makkiah membenteras budaya jahiliyyah seperti membunuh, bergaduh dan
berperang
Ayat makkiah menjelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak al-quran dan hak
social dalam islam
Menceritakan kisah umat terdahulu yang penuh dengan pengajaran dan teladan
yang perlu diteladani
(2 x 2m = 4 markah)
.) iii(
Melalui malaikat yang datang dengan rupa yang asal
Melalui malaikat yang datang menyerupai lelaki dewasa
(2 x 1m = 2 markah)
)i( )(
.
Jika berlaku perselisihan dalam bacaan hendaklah merujuk kepada lahjah quraisy
Hanya ayat al-quran yang benar-benar mutawatir datidak dimansuhkan akan
ditulis semula
Naskhah al-quran diedarkan ke seluruh negara bagi mengelak kekeliruan dalam
bacaan
(2 x 2m = 4 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 6 5227/1

.) ii(
Menjelaskan dengan terperinci tentang hokum syarak seperti ibadah, muamalah
dan jenayah
Menyeru ahli kitab yang terdiri daripada yahudi dan nasrani agar mereka
menerima islam dan mengajak mereka berbincang mengenai akidah yang benar
Terdapat ayat yang memberi keizinan perang dan jihad dengan menjelaskan
hukum yang berkaitan dengannya
Ayat dan surah madaniah lebih terperinci kerana penduduk Madinah tidak sama
dengan penduduk Makkah dari sudut penguasaan bahasa
(2 x 2m = 4 markah)
) iii(
.
Tergolong dalam kategori tafsir bir-rayi
Ditulis berdasarkan kajian yang mendalam terhadap al-quran dan al-sunnah
disamping bersandarkan kitab-kitab tafsir yang muktabar
Tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, feqah dan cerita-cerita
israiliyyat dan tiada perbahasan unsur bahasa
Bersifat kontemporari dengan pendekatan tafsir haraki, membuat pendekatan
dakwah berdasarkan pengalaman beliau sendiri
(1 x 2m = 2 markah)

:) i( )( 4

(a)

(b)
(a) Rangkaian perawi hadis daripada pengumpul sehinggalah kepada Rasulullah
(Jalan yang menghubungkan kepada matan hadis)
(b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
(2 x 2m = 4 markah)
.) ii(
Al-sunnah
Al-khabar
Al-athar
(2 x 1m = 2 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 7 5227/1

) iii(
.
Sekurang-kurangnya 4 orang:
Saksi had zina seramai 4 orang
Sekurang-kurangnya 5 orang:
Supah lian sebanyak 5 kali
Sekurang-kurangnya 20 orang:
Dalil quran 20 orang sabar mampu mengalahkan 200 musuh
Sekurang-kurangnya 40 orang:
Jumlah umat islam seramai 40 orang ketika saidina Umar memeluk Islam
(2 x 2m = 4 markah)

. 2) i( )(
Islam
Berakal
Baligh
Tidak fasik
Tidak melakukan perkara aib
(4 x 1m = 4 markah)
) ii(
. 2
Berusaha gigih serta sanggup berkorban harta benda, jiwa dan raga untuk
mencari, mempelajari dan menghafal hadis
Sanggup mengembara walau di usia yang muda untuk mencari dan menghafal
hadis
Rajin menyusun dan mengumpul hadis sehingga lahirnya kitab-kitab hadis dan
ilmu yang berkaitan
(2 x 2m = 4 markah)
.) iii(
Tidak semua hadis yang disebut dalam kitab beliau bermartabat sahih
Tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat yang ditetepkan oleh imam
Bukhari dan Muslim
Meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha samada sahih atau tidak
dengan menerangkan kelemahan atau kedhaifannya
Mengandungi 46 kitab yang disusun mengikut tajuk tertentu
Terdapat 4107 hadis yang tercatat didalamnya
Lebih membicarakan hadis yang diamalkan oleh ulamak feqah dan menjadi
pegangan mereka samada sahih atau tidak.
(1 x 2m = 2 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 8 5227/1

) i( ) (5
.
Isi:
Berselawat kepada baginda
Huraian isi:
Kerana Allah dan para malaikat juga berselawat terhadap baginda
Dalil:

Rumusan:
Ingat bahawa dengan berselawat ke atas baginda kita akan mudah menerima syafaat
baginda di akhirat kelak
(4 x 1m = 4 markah)
) ii(
.
Rendahkan suara ketika bercakap dengannya
Tidak bercakap perkara yang boleh menyedihkannya
Bercakap mengenai perkara yang boleh menceriakannya
Menjawab pertanyaan pesakit dengan sopan dan menyenangkan
(2 x 2m = 4 markah)
.) iii(
.
Menegur rakan itu agar berhenti melakukan kesalahan
Memberi nasihat agar dia sedar perkara tersebut adalah salah
Melaporkan kejadian tersebut kepada guru disiplin
(1 x 2m = 2 markah)

.) i( )(
Harus: mengeratkan silaturrahim atau melihat keindahan alam ciptaan tuhan
Wajib: menunaikan kewajipan seperti menunaikan haji, menuntut ilmu dan
mencari nafkah
Haram: Melakukan maksiat seperti mencuri, berzina dan membunuh
(2 x 2m = 4 markah)
.) ii(
Tempat mencari rezeki
Menjamin perlindungan diri dan harta
Tempat kelahiran dan meneruskan kehidupan
Menyediakan pelbagai kemudahan bagi keidupan yang baik
(3 x 1m = 3 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 9 5227/1

.) iii(
Taat arahannya selagi tidak bertentangan dengan syariat
Menghormati dan menyayanginya
Menjaga maruah pemimpin
Memberi kerjasama yang baik untuk melaksanakan tugas
Memberi teguran melalui saluran yang betul
Menziarahi pemimpin sebagai tanda hormat
Memberi sumbangan dalam dalam bentuk buah fikiran
Mendoakan kesejahteraan pemimpin
(3 x 1m = 3 markah)

: 2) i( ) (6
( a)
(b)
(a) Cukai tanah yang dikenakan kepada orang kafir yang memiliki tanah
(b) Cukai yang dikenakan kepada pedagang dari luar negeri
(2 x 2m = 4 markah)
.) ii(
Demokrasi Syura
System dicipta oleh pemikiran barat Lahir daripada pemikiran islam
Berteraskan kekuasaan dan Majlis syura mengeluarkan
kedaulatan rakyat pendapat
Keputusan berdasarkan majoriti Keputusan berdasarkan prinsip
Pendapat majoriti asas pemerintahan syarak
negara Pendapat ahli syura sebagai asas
(2 x 2m = 4 markah) pemerintahan negara
) iii(
.
Kewartawanan: memimpin majalah bulanan turjumanul qura
Hasil karya: menterjemah buku tafsir dan falsafah dari bahasa arab ke Bahasa
Inggeris/ menerbitkan buku pertama al-jihad fil islam
Gerakan islam: menyalurkan pandangan bukan hanya melalui cetakan bahkan di
radio dan televisyen
(2 x 2m = 4 markah)

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT
SULIT 10 5227/1

.) i( )(
Melalui perbincangan dan perdebatan dengan cara penuh hikmah
Kegiatan perniagaan yang dijalankan menarik minat orang bukan islam memeluk
islam
Pengislaman ketua kaum atau wilayah mendorong rakyat memeluk islam
Hubungan diplomatic dan pembukaan wilayah baru memberi ruang kepada usaha
penyebaran islam
Menawarkan bantuan kepada individua tau negara dari ancaman
Perkembangan ilmu menarik minat orang bukan islam dari Eropah, Afrika dan
Asia untuk datang menuntut ilmu dan menerima islam
(2 x 2m = 4 markah)
) ii(
.
Perkembangan ilmu falsafah + huraian
Perkembangan ilmu mantik + huraian
Perkembangan ilmu astronomi + huraian
Perkembangan ilmu kejuruteraan + huraian
) ii(
.
Minat beliau yang mendalam terhadap bidang ini
Galakan oleh Sultan Nuh bin Mansur yang melantik beliau sebagai doktor istana
pemerintah pada masa itu.
(1 x 2m = 2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Lihat sebelah]
5227/1 SULIT