Anda di halaman 1dari 3

NAMA TINGKATAN

][2 markah )(a

][2 markah : )(b

][2 markah )(c

:
][2 markah )(d
.

][2 markah : )(e

]Muka Surat [1
Latihan PRA SPM 2017 : Bahagian Pengajian Al-Hadis
2

. :

[2 markah] (a)

[4 markah] (b)

:


.
.
()

[2 markah] (c)


[4 markah] (d)

[6 markah] (e)

[2 markah] (f)

[4 markah] (g)

[4 markah] (h)

Muka Surat [2]


Latihan PRA SPM 2017 : Bahagian Pengajian Al-Hadis
. : 3

[2 markah] (a)

[2 markah] (b)

(c)

[4 markah]
[2 markah] (d)

[4 markah] (e)

(f)

[4 markah]
[4 markah] (g)

[2 markah] (a)

(b)

[4 markah]

13
[4 markah] (c)


PELAJAR PONTENG SEKOLAH,
LEPAK DI PUSAT SIBER

(d)

[4 markah]
[4 markah] (e)

Muka Surat [3]


Latihan PRA SPM 2017 : Bahagian Pengajian Al-Hadis