Anda di halaman 1dari 2

Jawab semua soalan.

1. Bilang dan tuliskan angka yang di beri.


[4
markah]

2. Tulis nombor yang diberi dalam perkataan.


[4
markah]

3. Lengkapkan pasangan nombor yang membentuk nilai berikut.


[4 markah]

1
4. Lengkapkan garis nombor yang berikut.
[4 markah]

5. Hitung dan isikan tempat kosong mengikut tertib menaik secara sepuluh-sepuluh.
[4 markah]

Anda mungkin juga menyukai