Anda di halaman 1dari 3

Prosa Tradisional: Bahagia Sesudah Derita

TEMA
Kesabaran dan kecekalan pasangan suami isteri menempuh pelbagai dugaan
dan kesusahan dalam meneruskan kehidupan.

PERSOALAN,LATAR MASYARAKAT, NILAI PENGAJARAN


PERSOALAN LATAR NILAI PENGAJARAN CONTOH
MASYARAKAT PENGAJARAN
Ketabahan dalam Masyarakat yang Ketabahan Kita hendaklah Si Miskin dan isterinya sabar
menempuhi dugaan tabah dalam tabah dalam apabila mereka dihina, diusir,
hidup menempuhi dugaan menempuhi dugaan diketawakan, dan dilemparkan
hidup hidup dengan batu serta kayu oleh
pembesar istana serta penduduk
kampung semasa mereka hendak
meminta makanan
Kasih sayang Masyarakat yang Kasih sayang Setiap ahli keluarga Si Miskin amat sayang akan
seorang suami penyayang mestilah memupuk isterinya dan sanggup memenuhi
terhadap isterinya amalan kasih sayang segala permintaan isterinya.
Kemuliaan hati Masyarakat istana Baik hati Kita hendaklah Maharaja Indera Dewa sangat
seorang raja membantu orang baik hati dan telah
yang dalam keadaan memperkenankan permintaan Si
susah Miskin yang inginkan
mempelam dan nangka.
Tanggungjawab Masyarakat yang bertanggungjawab Seorang suami Si Miskin
suami terhadap ahli bertanggungjawab hendaklah menjaga bertanggungjawab menyediakan
keluarga. kebajikan ahli tempat tinggal untuk isterinya.
keluarga dengan
menyediakan
keperluan hidup
kepada isteri dan
anak-anak.
Sikap tidak Masyarakat yang Prihatin Kita hendaklah Orang di pasar telah membaling
berperikemanusiaan tidak prihatin dan dan memukul Si Miskin dengan
berperikemanusiaan membantu golongan kayu kerana dia berpakaian
yang susah compang-camping.
LATAR MASA DAN LATAR TEMPAT
Latar Masa Contoh
1. Tiga bulan Selepas makan buku tebu dan
ketupat, Isteri Si Miskin
mengandung.
2. Petang Si Miskin berada di tempat
pembuangan sampah
3. Empat puluh hari empat puluh Majlis meraikan kelahiran Tuan
malam Puteri Nila Kesuma
4. Malam Si Miskin dan isterinya tidur di hutan
setelah dihalau penduduk kampung.

Latar Tempat
1. Negeri Anta Beranta Si Miskin meminta sedekah dan
mencari rezeki.
2. Hutan Si Miskin dan isterinya tidur di hutan
setelah dihalau penduduk kampung.
3. Di Pasar Tempat Si Miskin dan Isterinya
dihina dan dilempar kayu
4. Tempat pembuangan sampah Si Miskin menemukan ketupat dan
buku tebu.
GAYA BAHASA
1. Diksi

 Bahasa Istana  Baginda,titah,patik

 Bahasa klasik  Hatta

 Bahasa Arab  Allah subhanahu taala

2. Sinkope  Kehendakmu?
 Jangan anakku bercerai

3. Kata ganda  Berdarah-darah dan bengkak-


bengkak

4. Simile  Laparnya dan dahaga seperti akan


matilah rasanya.
 Suaminya melihatkan laku
bininyaseperti orang hendak mati
rupanya.

5. Repetisi  “ Jikalau ada belas kasihan


tuanhamba akan orang daif lagi
miskin telah terbuang
itu, hamba hendak akan buah yang
seburuk-buruknya….
6. Anafora Ada yang memberi juadah
Ada yang memberi nasi
Ada yang memberi buah-buahan
7. Responsi Ada yang memberi juadah
Ada yang memberi nasi
Ada yang memberi buah-buahan
8. Hiperbola Hancurlah segala anggotaku