Anda di halaman 1dari 1

TEMA. PERSOALAN.

Keikhlasan dalam melaksanakan sesuatu perkara akan membawa kebaikan kepada diri sendiri dan
1. ketaatan kepada pemerintah. Contohnya, budak miskin pergi ke rumah Syahbandar
keluarga. Contohnya, hubungan istimewa antara anak ular naga dengan budak miskin membawa
tuah kepada keluarganya. Orang ramai memberikan pelbagai hadiah seperti beras, buah-buahan dan setelah teman Syahbandar menyampaikan hasrat bahawa Syahbandar ingin melihat anak
baju kepada budak miskin. Syahbandar dan raja yang tertarik hati dengan keikhlasan budak miskin ular naga itu.
juga memberikan pelbagai hadiah.
2. kasih sayang manusia terhadap binatang. Contohnya, budak miskin memelihara dan
NILAI menyayangi anak ular naga, anak helang dan anak tikus. Budak miskin berasa susah hati dan
terus mencari anak ular naga apabila menghilangkan diri secara tiba-tiba.
1. ketaatan.
3. Tanggungjawab terhadap anggota keluarga. Contohnya, bonda si miskin sentiasa
2. kasih sayang menyediakan makanan untuknya. Bonda si miskin juga bertanggungjawab menasihati
anaknya agar menjaga dan menyesuaikan diri ketika berada di rumah Syahbandar.
3. bertanggugjawab

4. mengenang jasa 4. Amalan mengenang jasa. Datuk naga menghadiahi budak miskin cincin hikmat kerana
menghargai jasa budak miskin menjaga cucunya dengan baik.
*rujuk contoh dalam bahagian persoalan.

SASTERA HIKAYAT (HIKAYAT PARANG PUTING)

PENGAJARAN. CIRI SASTERA HIKAYAT. WATAK DAN PERWATAKAN.

1. kita hendaklah taat kepada pemerintah. Contohnya, budak 1. latar tempat yang luas di bumi dan di perairan. BUDAK MISKIN
miskin pergi ke rumah Syahbandar setelah teman Syahbandar Contohnya, datuk naga tinggal di Tasik Hijau.
menyampaikan hasrat bahawa Syahbandar ingin melihat anak ular 1. seorang yang penyayang. Contohnya, budak miskin
naga itu. memelihara dan menyayangi anak ular naga, anak helang
2. watak-wataknya terdiri daripada manusia dan
dan anak tikus. Budak miskin berasa susah hati dan terus
binatang. Contohnya, terdapat watak seperti Budak
mencari anak ular naga apabila menghilangkan diri secara
2. kita hendaklah memiliki sifat kasih sayang. Contohnya, budak
Miskin, Syahbandar, anak ular naga, anak helang dan anak tiba-tiba.
miskin memelihara dan menyayangi anak ular naga, anak helang tikus.
dan anak tikus. Budak miskin berasa susah hati dan terus mencari
anak ular naga apabila menghilangkan diri secara tiba-tiba. 3. terdapat unsur pengembaraan. Budak MIskin 2. seorang yang taat kepada pemerintah. Contohnya,
mengembara bersam-sama anak helang dan anak tikus budak miskin pergi ke rumah Syahbandar setelah teman
untuk mencari anak ular naga yang telah menghilangkan Syahbandar menyampaikan hasrat bahawa Syahbandar
3. kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah menolong diri. ingin melihat anak ular naga itu.
kita. Datuk naga menghadiahi budak miskin cincin hikmat
kerana menghargai jasa budak miskin menjaga cucunya 4. terdapat unsur kesaktian. Contohnya, cincin hikmat
3.seorang yang berani. Budak Miskin berani meredah
dengan baik dapat menyediakan pelbagai jenis makanan dalam sekelip
hutan untuk mencari anak naga peliharaannya.
mata, tongkat hikmat dapat menjadikan sesuatu benda
4. kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah. Budak Miskin hidup atau manusia tidak boleh bergerak dan parang
4. seorang yang bijaksana. Budak Miskin bijak mencari
bijak mencari helah untuk mendapatkan tongkat sakti daripada puting dapat menebang pokok dengan sendirinya. helah untuk mendapatkan tongkat sakti daripada
hulubalang naga.
hulubalang naga.

Anda mungkin juga menyukai