Anda di halaman 1dari 1

Kelompok 3

 Aksara Bali kakepah dados 3?


1. Aksara wreastra
2. Aksara Swalalita
3. Aksara Modre
 Soal
1. Napi nike aksara Bali Wreastra?
2. Aksara Wreastra akehnyane?
 Pasaut
1. Aksara Wreastra inggih punika Aksara Bali sane lumrah kaplajahin wenten 18
(plekutus), ketah kabaos abjad aksara Bali.
2. 18 (plekutus)
 Ringkas
1. Aksara Wreastra
Aksara Bali sane lumrah kaplajahin wenten 18 (plekutus), ketah kabaos abjad aksara
Bali. Puniki sane mawasta aksara Wreastra, aksara sane kanggen nyuratang basa Bali
lumrah.
2. Aksara Swalalita
Aksara Swalalita inggih punika aksara Baline sane jangkep, kanggen nyuratang basa
Kawi-Bali Sane ngranjing aksara Swalalita, sami aksara wreastrane maweweh aksara
sane ring sasuratan puniki kabaos aksara wayah
3. Aksara Modre
Aksara Modre inggih punika aksara suci sane kanggen nyurat japa mantra, niasa,
usada utawi indik pangweruhan sane kabaos gaib utawi saindik-indik kadiatmikan.
Aksara Modre kawangun antuk aksara Swalalita saha kategepin pangangge miwah
pralambang kantos tan prasida kawacen. Ri kala ngwacen patut ngrereh tatacara sane
ketah kabaos Krakah Modre, Krakah Padma, Krakah Modre Aji Griguh.