Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN JASMANI (PJ)


Kelas : 5 Gigih
Bilangan Murid :
Hari : Isnin
Tarikh : 26/08/2019
Masa : 07.20 pagi – 07.50 pagi (30 minit)
Tajuk :
Lompat Berjarak

Tema
Melakukan kemahiran asas melompat pada satu jarak dengan lakuan yang betul.

Standard Kandungan (SK) : 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan betul.
2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
lompatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan bertanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
Standard Pembelajaran (SP) : 1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jarak.
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan dalam
lompat jauh.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah belajar kemahiran asas melompat di sekolah.
Objektif Pembelajaran (OP) : Pada akhir proses pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc), murid dapat ;
Psikomotor

1
1. Berlari dan melompat pada satu jarak sebanyak 4 kali dengan lakuan yang betul secara individu..
Kognitif
1. Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan dalam
lompat jauh dengan betul secara individu.
Afektif
1. Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.
Elemen Merentas Kurikulum : 1. Keusahawanan
(EMK) - Kemahiran dalam membuat keputusan.
2. Kreativiti dan inovasi
- Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan
fizikal.
Kemahiran Berfikir Aras : 1. Memahami
Tinggi (KBAT) 2. Mengaplikasi
NIlai Murni (NM) : 1. Kerjasama
2. Tidak mudah berputus asa
3. Keyakinan
4. Sabar
Bahan Bantu Mengajar : 1. Tali
(BBM) 2. Tiang
3. Bendera kecil
4. Batang penyapu
5. Skital

2
BAHAGIAN / AKTIVITI PENGAJARAN DAN
ISI PELAJARAN ORGANISASI CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
Permulaan Memanaskan badan 1. Murid berada di kawasan Tujuan aktiviti
1. Aktiviti yang telah ditetapkan. memanaskan badan
(5 minit)
memanaskan 2. Murid berlari setempat di
- Untuk
badan. kawasan kon.
mengelakkan
2. Regangan otot 3. Kemudian akan
kecederaan
membuat regangan
pada otot dan
dinamik dan
sendi.
BBM :
= Guru
- Kon
= Murid
1. Murid dalam
Perkembangan Aktiviti 1 : EMK
kumpulan kecil
Lompat dan ambil pundi
(12 minit) dibahagi kepada dua  Keusahawanan
kacang
kumpulan.
- Angkat lutut KBAT
2. Murid pertama dalam
ketika melonjak
kumpulan A berlari  Memahami
- Melompat
melepasi tali,  Mengaplikasi
menggunakan
melompat halangan
hujung bebola NM
dan mendarat. Sentuh
kaki.
tangan murid pertama  Kerjasama
- Mata
dalam kumpulan B.  Tidak mudah
memandang
3. Murid yang disentuh putus asa
hadapan.
akan berlari melepasi
- Variasi jenis Keselamatan: BBM
tali dan mendarat
lompatan.
serta menyentuh - Semasa mendarat lutut  Tali
tangan murid kedua difleksikan.  Batang
dalam kumpulan A. penyapu
4. Teruskan aktiviti  Kon
hingga semua murid
selesai mencuba.

3
1. Susun dua tali
Aktiviti 2 : EMK
memanjang secara
Sungai Beracun
bertentangan membentuk  Keusahawanan
- Lompat sebelah
sebatang sungai. –
kaki dan
2. Murid berlari dan berorientasikan
mendarat
melompat melepasi pencapaian
dengan kaki
sungai tersebut.
yang berlainan. KBAT
3. Ulang langkah 2 dengan
- Tambahkan jarak
menambah lebar sungai.  Memahami
permulaan larian
secara  Mengaplikasi
berperingkat NM
 Kerjasama
 Tidak mudah
putus asa
BBM
 Kon
 Tali
1. Murid dalam kumpulan
Kemuncak Permainan kecil EMK :
kecil.
(12 minit) Juara Capai Bintang 2. Berlari dari satu jarak Keusahawanan
melompat, mencapai - Daya kreativiti
bendera yang digantung dan inovasi
dan mendarat. KBAT :
3. Lakukan bergilir-gilir. - Memahami
4. Ulang beberapa kali. - Mengaplikasi
Catatkan jarak lompatan Nilai Murni:
berdasarkan mata di
tempat mendarat. - Bekerjasama
5. Murid yang mendapat - Bertolak ansur
mata paling tinggi dikira - Mendengar
pemenang. arahan
BBM:

4
- Kon
- Tiang
- Bendera

Penutup “Cooling down“ 1. Murid membentuk bulatan Aktiviti pengenduran Tujuan aktiviti
kecil sambil memegang menyejukkan badan
(5 minit) Regangan otot dan
tangan rakan sebelah.
longgarkan sendi. - Untuk
2. Murid-murid akan
mengembalikan
melakukan senaman
suhu tubuh
menyejukkan badan.
badan kepada
Soal jawab keadaan asal.
1. Guru memberikan lembaran
kerja kepada murid untuk
menguji tahap kefahaman
murid.
G

Rumusan latihan
Petunjuk :
G = Guru
M = Murid

Refleksi Guru Pelatih Praktikum :

5
Kelebihan Kelemahan Penambahbaikan

Ulasan Pensyarah Pembimbing / Guru Pembimbing :

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

6
Nama : ………………………….................. Tarikh : ……………........ Nama : ………………………….................. Tarikh : ……………........

……………………………………... Kelas : ………………….. ……………………………………... Kelas : …………………..

LOMPAT BERJARAK LOMPAT BERJARAK

1. Pilih sudut lonjakan yang sesuai bagi kamu melompat, 1. Pilih sudut lonjakan yang sesuai bagi kamu melompat,
mencapai bendera dan mendarat. mencapai bendera dan mendarat.

2. Mengapakah kamu pilih sudut tersebut? 2. Mengapakah kamu pilih sudut tersebut?
________________________________________________ ________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________