Anda di halaman 1dari 6

ELMK 3063

METODOLOGI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
MORAL

BAB 1 : ELEMEN-ELEMEN DALAM METODOLOGI


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL ( TEKNIK )

NAMA AHLI KUMPULAN : SALINEE A/P MURUGAN


KALPANA A/P R MOHAN
NAMA PENSYARAH : ENCIK YUSRI BIN BAKIR
TEKNIK PENGAJARAN
Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau
perkara-perkara khusus yang terdapat dalam
sesuatu kaedah.

Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai


teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka
kemungkinan besar matlamat kaedah itu tidak akan
berhasil.
CONTOH
Seorang ingin menggunakan kaedah bercerita
untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-
teknik bercerita yang dimaksudkan ialah :
- kawalan nada suara
- penggunaan alatan yang berkenaan
- kemahiran mengekalkan minat murid
- gerakan tangan "facial expression
- kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita
itu berlangsung.
CONTOH 2
Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita
perlu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik
seperti :-
- soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan
tepat
- pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan
soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab
- layanan yang munasabah bagi semua tindak balas
daripada murid
- suara haruslah jelas
- mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya sebagainya.
KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, apabila dikatakan
teknik pengajaran kita mestilah
mengetahui kaedah menggunakan teknik
tersebut. Setiap kaedah pengajaran mesti
mempunyai teknik-teknik yang tertentu.
SEKIAN TERIMA KASIH
.

Anda mungkin juga menyukai